Bài truyền đọc của các Chân sư Thăng thiên sẽ giúp bạn vươn lên tâm Ki-tô và tâm Phật

Kính chào quý bạn vào thăm chansuthangthien.org!

Trong trang này, bạn sẽ tìm thấy lời dịch Việt ngữ của những bài giảng mà các Chân sư Thăng thiên đã truyền đọc qua sứ giả Kim Michaels trong gần 20 năm qua. Tất nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ của hàng ngàn bài giảng khác mà chúng tôi sẽ lần lượt dịch thuật và cập nhật để gửi về bạn đọc đều đặn mỗi tuần. Chân sư Thăng thiên là những bậc giải thoát đã từng, và vẫn đang, dẫn dắt nhân loại trên bước đường tiến hóa để hòa nhập lại với nguồn cội thiêng liêng của mình.

Thoát khỏi nhà tù của tư duy nhị nguyên là mục đích chủ yếu của mỗi chúng ta trên đường tu tâm linh, là con đường dẫn đến giải thoát và cứu rỗi tiềm tàng trong mỗi tôn giáo và kết hợp mọi tôn giáo.

Khi chúng ta nâng cao tâm thức, không những cuộc sống chúng ta được thăng hoa mà tâm thức toàn nhân loại cũng được nâng theo, các vấn nạn của con người và thế giới dần được giải tỏa, dẫn đến một thời mới hoàng kim cho địa cầu.

Cách tu tập mà các Chân sư chủ trương trong đợt truyền pháp này gồm có giáo lý vỏ ngoài là những bài truyền đọc được đăng tải trên trang này, song song với những bài chú và bài thỉnh để mỗi chúng ta lần hồi thiết lập mối liên hệ nội tâm trực tiếp với các Chân sư. Đó cũng là mối liên hệ của mỗi chúng ta với con người thực của mình.

Nếu bạn vào thăm trang này lần đầu, mời bạn tham khảo Trang chỉ dẫn tổng quát. Bạn cũng có thể tham khảo Bảng Thuật ngữ để quen dần với một số từ ngữ được các Chân sư sử dụng thường xuyên trong đợt truyền pháp này.

Nếu bạn muốn đọc nguyên bản Anh ngữ của những bài này, mời bạn tham khảo trang Ascended Master Light.

Trang này được cập nhật hàng tuần với nhiều bài vở và tài liệu mới. Nếu bạn muốn nhận được bài mới đều đặn, xin vui lòng điền vào ô Ghi danh bên cạnh.