Bài chú và bài thỉnh, dụng cụ dũng mãnh để đem lại thay đổi cho cá nhân và hành tinh

Trang mạng này cống hiến bạn nhiều dụng cụ để giúp bạn tiến bộ tâm linh, nhưng dụng cụ chính là các bài chú và bài thỉnh. Đây là dụng cụ được viết ra thành bài mà bạn dùng để đọc ra tiếng, nghĩa là bạn dùng uy lực của lời nói, là một lực sáng tạo cơ bản trong vũ trụ.

Các bài chú và bài thỉnh được các chân sư thăng thiên trao truyền, có nghĩa là các thày đã đặc biệt cấu trúc chúng để kêu gọi ánh sáng tâm linh của từng vị chân sư xuống bốn cõi của vũ trụ vật chất. Ánh sáng có nhiều tác dụng sâu rộng, kể cả chuyển hóa các năng lượng sợ hãi trong thể cảm xúc, và tháo gỡ các chướng ngại trong thể lý trí ngăn chặn tầm hiểu biết và viễn quan của bạn. Như vậy các bài chú và bài thỉnh sẽ giúp bạn giải quyết các chướng ngại ngăn chặn việc phát triển tâm linh của bạn và do đó giúp bạn vượt lên một mức độ tâm thức cao hơn. 

Bài chú và bài thỉnh có tác dụng hơi khác nhau.

  • Bài chú gồm nhiều đoạn thơ có vần. Mỗi đoạn thông thường gồm 4 câu, và có một điệp khúc được lặp lại sau mỗi đoạn. Một bài chú có thể có tới 9 đoạn. Bài chú có một nhịp điệu (tương tự như bài hát) và bạn có thể đọc một cách tuôn chảy, có khi rất nhanh. Đọc như vậy là một cách hữu hiệu để thỉnh ánh sáng tâm linh. Trước khi bạn đọc bài chú, bạn có thể kêu gọi vị chân sư và yêu cầu hướng ánh sáng đến một điều kiện mà bạn muốn giải quyết. Bạn có thể đọc bài chú 1 lần, 3 lần, 9 lần hoặc nhiều hơn nữa.
  • Một bài thỉnh hay bài nguyện gồm một số câu khẳng định nhằm giải quyết một số điều kiện cá biệt trong đời sống của bạn hay ở cấp hành tinh. Xen kẽ sau các câu khẳng định là những đoạn thơ, thường lấy từ các bài chú của các vị chân sư, được lặp đi lặp lại. Bài thỉnh không có nhịp điệu bằng bài chú, nhưng nó rất hữu hiệu trong việc hướng ánh sáng của chân sư đến một số điều kiện cá biệt.

Dưới đây là một số bài giúp bạn hiểu biết hơn về bài chú bài thỉnh và chỉ dẫn bạn cách đọc thích hợp nhất.

Tuy cách đọc bài chú bài thỉnh không khó, nhưng bạn cũng nên biết là bạn có thể cần dành ra chút thì giờ để học cách dùng chúng một cách hữu hiệu nhất. Ngoài ra, bạn cũng có thể cần một chút thời gian để tạo một lực đẩy khi dùng bất cứ dụng cụ mới nào. Do đó, nếu bạn muốn kết quả tốt, thì bạn nên quyết định thử dùng trong một thời gian rồi xem kết quả ra sao, thay vì chờ đợi có kết quả ngay tức khắc.

Bạn cũng nên biết là những gì chúng tôi nói ở đây chỉ là những gợi ý. Không phải chỉ có một cách dùng đúng, và tất cả các cách khác đều sai. Mục đích chính khi dùng một dụng cụ tâm linh là mở một dòng năng lượng chảy từ Hiện diện TA LÀ xuống các thể phàm của bạn. Để thực hiện điều này, bạn cần phải khiến trung tâm tim tâm linh (tức luân xa tim) của bạn nhập cuộc, qua đó bạn sẽ cảm nhận kết nối với cái ta cao của mình. Nhiều người làm đươc chuyện này một cách tự nhiên, nhưng có người cần chút ít thực tập. Bạn nên khởi sự dùng dụng cụ với bất cứ độ kết nối nào mà bạn có và cố gắng chú tâm vào tim, qua đó bạn sẽ dần dần mở rộng sự kết nối đó.