Sách đang dịch

Sau đây là những quyển sách mà chúng tôi đang chuyển dịch sang Việt ngữ. Xin mời quý vị bấm vào tựa quyển sách, và sau đó bấm vào các chương mà chúng tôi đã chuyển dịch.

1. Uy lực của cái Ta (The Power of Self, 2013)

2. Tự do khỏi phàm linh nội tại (Freedom from Internal Spirits, 2021)

3. Những khai ngộ thần bí về uy lực (The Mystical Initiations of Power, 2021)

4. Những khai ngộ thần bí về minh triết (The Mystical Initiations of Wisdom, 2014)

5. Những khai ngộ thần bí về tình thương (The Mystical Initiations of Love, 2015)

6. Những khai ngộ thần bí về ý định (The Mystical Initiations of Intention, 2016)

7. Những khai ngộ thần bí về viễn kiến (The Mystical Initiations of Vision, 2017)

8. Làm sao giao tiếp từ trái tim (How to Communicate from the Heart, 2014)