Sách đang dịch

Sau đây là những quyển sách mà chúng tôi đang chuyển dịch sang Việt ngữ. Xin mời quý vị bấm vào tựa quyển sách, và sau đó bấm vào các chương mà chúng tôi đã chuyển dịch.

1. Uy lực của cái Ta (The Power of Self, 2013)

2. Tự do khỏi phàm linh nội tại (Freedom from Internal Spirits, 2021)

3. Những khai ngộ thần bí về uy lực (The Mystical Initiations of Power, 2021)

4. Làm sao giao tiếp từ trái tim (How to Communicate from the Heart, 2014)