Bài vấn đáp mới đăng

Sau đây là các bài vấn đáp đã được dịch sang Việt ngữ và đăng lên website này trong thời gian gần đây. Bên cạnh tựa bài là ngày chúng tôi đăng bản dịch Việt ngữ. Trong thân bài có ghi ngày chân sư truyền đọc cho ông Kim Michaels.

 • Khác biệt giữa nhận trách nhiệm về bản thân và kiểm soát đời mình (01/06/2023) by Giê-su - Vì vậy con không thể chờ đợi là khi con tăng triển quả vị Ki-tô của mình, con sẽ có thể kiểm soát mọi khía cạnh của đời con.
 • Phật Thiền định là để bạn thiền quán (01/06/2023) by Kim Michaels - Và đó là tại sao các thày không muốn trao truyền một lời dạy mà tâm đường thẳng có thể chụp lấy, vì làm như vậy kỳ thực có thể chặn nghẽn sự hòa điệu trực giác của bạn. 
 • Tầm nhìn tâm linh về phương pháp thụ tinh nhân tạo IVF (01/06/2023) by Mẹ Mary - Chỉ sau khi sự thụ tinh đã thành công và có triển vọng sống còn thì một linh hồn mới được chỉ định. Thậm chí điều này có thể không xảy ra ngay sau khi trứng thụ tinh mà có thể xảy ra chậm hơn.
 • Họa sĩ Van Gogh có nhận cảm hứng từ các chân sư? (01/06/2023) by Saint Germain - Đúng là các bức họa của ông có khả năng tạo cảm hứng cho con luyện tập cách nhìn ánh sáng vật chất để thấy nó được cấu tạo bởi năng lượng không ngừng chuyển động.
 • Con đường rộng và con đường hẹp (01/06/2023) by Giê-su - Hầu hết mọi người không biết đến sự hiện hữu của con đường này, hầu hết mọi người chưa sẵn sàng cho con đường này. Tất nhiên, các tôn giáo chính mạch đã bị sa nhân chiếm đoạt đến độ hiểu biết này không được phổ biến rộng rãi.
 • Hiểu quyền tự quyết trọn vẹn (01/06/2023) by Mẹ Mary - Một số dòng sống quyết định muốn trải nghiệm sự trọn vẹn của quyền tự quyết, không nhất thiết chỉ cho bản thân họ mà còn để giúp đỡ người khác, hay cũng có thể để thăng thiên với sự nhận biết và trải nghiệm này trong căn thể của họ. 
 • Nhận xét của Giê-su về phim của Mel Gibson “Cuộc Khổ nạn của Chúa Giê-su” (01/06/2023) by Giê-su - Con hãy quan sát bộ phim làm thế nào để gia tăng tác động gây hết cơn sốc này đến cơn sốc khác cho đến khi người xem không còn khả năng giữ được tâm an bình nữa. Họ bị rơi vào một trạng thái chấn động khiến họ mở toang ra các thế lực muốn đánh cắp năng lượng của họ.
 • Khi các nhân vật nổi tiếng chuyển tiếp vào cõi chết  (31/05/2023) by Giê-su - Y sẽ muốn ở nán lại để nhìn xem chuyện gì xảy ra, liệu người ta sẽ nói gì về mình, nói gì về sự nghiệp của mình, liệu họ sẽ than khóc, liệu họ sẽ đau buồn.
 • Làm thế nào khiến thời gian đi nhanh hơn hay chậm hơn  (31/05/2023) by Phật Gautama - Con đang chuyển động trong vũ điệu vũ trụ vô cùng phức tạp này mà ta đã gọi là lý duyên khởi. Và khi con suy nghiệm sự thể này, con có thể đạt tới điểm con bắt đầu trải nghiệm là thời gian hết quan trọng. Không có thời gian.
 • Con người máy móc và bản chất của cái Ta Biết (25/05/2023) by Mẹ Mary - Con không thể khiến họ nhìn ra vấn đề chỉ vì họ không thể, hay không sẵn lòng, kích hoạt khả năng nhìn vào bản thân họ từ bên ngoài. Khả năng này là tinh túy của cái Ta Biết.
 • Thông minh nhân tạo và công nghệ ChatGPT (25/05/2023) by Saint Germain - Con sẽ không bao giờ tạo ra được một bộ máy tự nhận biết, và cái này thì tất nhiên sa nhân không muốn, và chúng biết rõ như vậy, nhưng chúng lại lừa gạt nhiều người khiến họ nghĩ rằng một bộ máy tự nhận biết là một chuyện khả thi.
 • Về việc chìa má bên kia (25/05/2023) by Giê-su - Cho nên khi có ai đó tấn công con bằng lời nói, họ chờ đợi là con sẽ cãi lại, con sẽ tự vệ, con sẽ tấn công ngược lại, và nếu con không làm vậy mà lại nói chuyện từ một nhãn quan trung hòa, thì đôi khi họ không biết phải làm gì.
 • Hiểu khái niệm “mạn đà la” (17/05/2023) by Saint Germain - Con tự xem mình là người đi tiên phong có khả năng giúp họ xoay chuyển, cho dù là có thể họ không bao giờ biết đến con, hay đã gặp con, hay đã chấp nhận các chân sư thăng thiên. Mục đích của con là chuyển đổi tâm thức chứ không phải là bành trướng số hội viên của một tổ chức nào đó.
 • Động đất ở Trung quốc có là quả báo cho việc chiếm đóng Tây Tạng? (11/05/2023) by Giê-su - Sharon Stone đã can đảm bày tỏ công khai ý tưởng rằng một thảm họa thiên nhiên quả thực có thể là hậu quả của hành vi con người. Bởi vì nhân loại rất cần thức tỉnh nhìn ra sự thật là có một mối liên hệ giữa trạng thái tâm thức loài người và các tai họa “tự nhiên”.
 • Nhóm thượng tôn quyền lực đang sử dụng các vấn đề môi trường và hâm nóng toàn cầu như thế nào (11/05/2023) by Giê-su - Nếu nhân loại giảm lượng khí thải nhà kính xuống đến mức 0 thì cũng sẽ không ngăn được hâm nóng toàn cầu, bởi vì nguyên nhân sâu xa hơn gấp bội. Cho nên trừ khi nguyên nhân tâm linh được đưa ra ánh sáng và giải quyết, hành tinh này sẽ tiếp tục hâm nóng, thời tiết sẽ tiếp tục ngày càng thất thường hơn.
 • Vui hưởng cuộc đời mà không dính mắc (01/05/2023) by Giê-su - Bằng cách trở thành một với cái ta Ki-tô, con sẽ lần hồi trở nên không dính mắc đối với mọi thứ của thế gian. Điều này sẽ không xảy ra nếu con cố tình kìm nén ham muốn của mình.
 • “Sinh ra từ nước” và “Sinh ra từ lửa” (28/04/2023) by Giê-su - Đây cũng chính là mặt nước mà ta đã đi bộ trên đó để chứng tỏ là ta đã vươn lên cao hơn mức tâm thức đó để đạt được tâm thức Ki-tô.
 • Pháp tu quan sát khách quan (28/04/2023) by Giê-su - Con có thể mở tâm ra tiếp nhận một dòng chảy từ cõi thăng thiên chứ con không thể chế tạo năng lượng cao trong tâm con. Nếu con nghĩ con có thể thì đấy là một sự hiểu lầm.
 • Nhận biết cao là một trạng thái tâm thức trung hòa hơn (28/04/2023) by Mẹ Mary - Đó là lý do đức Phật đã sử dụng từ “cực lạc” bởi vì vào thời đó từ này không thực sự mang một ý nghĩa nào cả. Đó là một từ mới.
 • Đừng suy nghĩ quá đáng mà hãy giải quyết từng cái ngã một (28/04/2023) by Mẹ Mary - Và điểm mấu chốt là thế này: Dù ngã nào xuất hiện thì con cũng sẽ bắt đầu làm việc với ngã đó. Bất kỳ ngã nào con nhận biết được khi con học sách, bất cứ gì nổi bật trong tâm con, đó là cái con sẽ làm việc.
 • Đo mức độ tâm thức (28/04/2023) by Mẹ Mary - Con hãy đừng lo lắng gì đến mức độ tâm thức của người khác. Con hãy lo tâm thức của con mà thôi.
 • Bốn thể phàm và quả vị Ki-tô (28/04/2023) by Mẹ Mary - Nhưng đối với những ai đã bước đi trên đường tu tâm linh, đặc biệt nếu đã đi vào những giai đoạn của quả vị Ki-tô, thì con có khả năng làm việc ý thức với bốn thể phàm của con khi ở ngoài hiện thân.
 • Tại sao không có bằng chứng là linh hồn tồn tại sau khi chết? (28/04/2023) by Giê-su - Vậy sẽ ích gì để mà chứng minh sự thật của thiên đường cho những người không có hy vọng vào được thiên đường?
 • Cái Ta Biết kinh nghiệm thực tại như thế nào (28/04/2023) by Mẹ Mary - Tuy nhiên như chúng tôi đã giải thích, cái Ta Biết có khả năng đi ra ngoài cơ thể vật lý hay bốn thể phàm.
 • Lời dạy căn bản về những gì xảy sau khi chết (23/04/2023) by Giê-su - Ngay cả khi sự chuyển đổi tâm thức này xảy ra chỉ năm phút trước khi chết, dòng sống cũng sẽ được trợ giúp lớn lao sau khi chết.
 • Tầm nhìn tâm linh về việc xâm hại tình dục trẻ em (20/04/2023) by Mẹ Mary - Và một trong những phương cách để đánh cắp năng lượng từ người khác tất nhiên là qua việc cưỡng hiếp hay hành vi tình dục đồi bại nào khác.
 • Dùng trí năng để hiểu các khái niệm tâm linh xưa (20/04/2023) by Phật Gautama - Họ có thể trải nghiệm một giáo lý hay một pháp tu dễ dàng hơn, họ không mang vào lớp phủ của lý trí mà quá nhiều người trong thế giới hiện đại khoác vào.
 • Nhà thơ Rumi có đã thăng thiên? (20/04/2023) by Kuthumi - Nhà thơ Rumi đã không thăng thiên nhưng không phải vì ông không có khả năng thăng thiên, mà vì ông đã chọn tái đầu thai.
 • Tai nạn và nghiệp quả (20/04/2023) by Mẹ Mary - Trong một số trường hợp, ngay thời điểm chiếc phi cơ cất cánh, tai nạn đã được quyết định rồi. Nhưng những lần khác, có thể khuôn đúc vẫn đang trong tiến trình chuyển đổi dẫn đến tai nạn, nhưng đôi khi một cách thật sát nút, tai nạn lại có thể được ngăn chặn.
 • Khi kundalini thức giấc tự phát (17/04/2023) by Giê-su - Kỳ thực, bà có trải nghiệm kundalini thức dậy và điều này khiến bà rất bối rối. Bà nghĩ mình bị bệnh tâm thần, nhưng rốt cuộc bà viết một cuốn sách về kinh nghiệm này.
 • Phí phạm thời gian trên đường tu tâm linh (23/03/2023) by Giê-su - Con nên tránh bất kỳ cảm giác thất vọng nào là con đã tốn quá nhiều thời gian cho nên bây giờ con bị chậm trễ. Vì cảm giác này thường khiến người ta rơi vào phản ứng mất cân bằng là trở nên quá háo hức.
 • Làm thế nào biết các chân sư thăng thiên có thật (23/03/2023) by Kim Michaels - Thử thách ngay bây giờ cho chúng ta những người tâm linh là chúng ta cần chứng tỏ là mình sẵn lòng đi xa hơn những loại chứng cớ vật lý, đi xa hơn giác quan vật lý mà vẫn chấp nhận được là có điều gì rất thực.
 • Là sứ giả trong Thời đại Bảo bình (23/03/2023) by Giê-su - Muốn trở thành một sứ giả chính đáng trong thời đại tự do, con phải trước tiên đạt được một trình độ tự do bản thân cao độ.
 • Dự báo kinh tế 2022 và xa hơn (15/03/2023) by Saint Germain - Liệu người ta sẽ nhận thức được kịp thời để ngăn chặn một vụ sụp đổ, hay liệu sẽ cần thêm một khủng hoảng nữa để mọi người hiểu ra là họ không thể có một quốc gia dân chủ với một hệ thống tài chánh phản dân chủ?
 • Câu hỏi về chủ nghĩa tối giản (minimalism) (15/03/2023) by Saint Germain - Khi con tập trung vào việc tăng triển tâm linh, con sẽ tự nhiên tìm được một sự quân bình trong lối sống vật chất, chứ con không tự ép buộc mình phải sống theo một lý tưởng giả tạo được người ta lập ra.
 • Dự báo kinh tế 2023 (15/03/2023) by Saint Germain - Lẽ tự nhiên, chiến tranh sẽ là một chủ đề to lớn trong năm 2023, nhưng dẫu vậy, vấn đề cơ bản trên thế giới là lãnh vực kinh tế.
 • Rời xa gia đình (08/03/2023) by Mẹ Mary - Trong nhiều kiếp sống, con đã vun bồi ý muốn luôn luôn thuộc về một nhóm người để con không phải đứng một mình. Chính điều này là nền móng cho những dây nhợ gia đình khiến con cảm thấy gắn chặt với một gia đình.
 • Chuẩn bị cho kiếp đầu thai tới (08/03/2023) by Mẹ Mary - Khi con chuẩn bị đầu thai và đã chọn con muốn đầu thai trong hoàn cảnh nào, tất nhiên con sẽ tìm hiểu lịch sử gia đình đó là gì, thân xác họ như thế nào, mang bệnh tật nào, tình trạng tâm lý nào được truyền lại trong gia đình, văn hóa, dân tộc, v. v.
 • Khác biệt giữa tỏa rạng vào tâm thức tập thể và phóng chiếu tâm lý   (08/03/2023) by Mẹ Mary - Nếu vậy thì đó là một sự phóng chiếu tâm lý vì ý định là để ảnh hưởng tâm con, hạn chế quyền tự quyết của con và giữ con trong một tâm thái nhất định.
 • Xác suất một cuộc chiến hạt nhân (01/03/2023) by Saint Germain - Xác suất địa cầu sẽ đạt đến thời hoàng kim là bao nhiêu? 100%.
 • Các cuộc biểu tình tại Iran (01/03/2023) by Saint Germain - Con cần quyết định, liệu con đã sẵn sàng đoạn tuyệt với đạo Hồi trong các khía cạnh bảo thủ, áp chế nhất của nó hay không?
 • Về ngã tách biệt (01/03/2023) by Mẹ Mary - Chắc chắn ngã sẽ chống cự lại để không bị phơi bày. Nhưng mặt khác, rất nhiều những cái ngã tách biệt đặc thù như vậy không thật sự có một tiến trình lý luận tinh xảo lắm đâu.
 • Trực giác và trí thông minh (01/03/2023) by Giê-su - Cách suy nghĩ của con, hay tâm con, không còn chú tâm hay không còn bị mắc kẹt trong cõi lý trí nữa. Con đang bước vào cõi bản sắc nơi con có một tầm nhìn trực giác hơn hẳn.
 • Cho phép tự ngã lừa mình chối bỏ lời dạy sẽ giải thoát mình khỏi tự ngã (01/03/2023) by Giê-su - Nhưng nếu con không tìm đến nguồn cội thì ngay cả một lời dạy toàn hảo – nếu có gì có thể toàn hảo được – cũng sẽ không đảm bảo được sự cứu rỗi của con.
 • Tầm quan trọng của sức khỏe thể xác đối với người tầm đạo (01/03/2023) by Mẹ Mary - Các vấn đề thể xác sẽ không cản trở bước tiến tâm linh hay sự thoải mái dễ chịu của con, chỉ vì con đã quyết định đặt cơ thể vào vị trí xứng đáng của nó là người phục vụ chứ không là người chủ.
 • Làm thế nào ngừng cãi vặt (01/03/2023) by Mẹ Mary - Con không cố thay đổi người phối ngẫu của con. Con không cố thay đổi ngay cả tình huống vỏ ngoài. Con không cố giải quyết một vấn đề. Con chỉ để cho ngã đó chết đi, cái ngã đã khiến con tham gia vào quá trình cãi vã.
 • Khai tâm cho trẻ em về con đường và các khái niệm tâm linh (01/03/2023) by Giê-su - Cách hay nhất để dạy trẻ em về bất cứ điều gì là làm gương. Cho nên cách hay nhất để dạy trẻ em về các khái niệm tâm linh là con cần chắc chắn chính con đang sống với thái độ của một người đi tìm sự thật chứ không đi theo một giáo điều.
 • Một người thương cảm có thể đối phó với năng lượng của người khác như thế nào (01/03/2023) by Mẹ Mary - Con không đang giúp cho người khác tăng triển bằng cách khoác vào năng lượng của họ, mà thật ra con đang giúp họ giữ nguyên trạng thái tâm thức cũ do con đã làm dịu gánh nặng của họ.
 • Những nguyên nhân của vô sinh (01/03/2023) by Mẹ Mary - Trong một số trường hợp, họ có thể mong muốn có con trong tâm ý thức nhưng bị tâm tiềm thức ngăn chặn. Có rất nhiều trường hợp vô sinh đi ngược trở về những kiếp trước và một tâm lý chưa giải quyết.
 • Các đạo sư nổi tiếng và tâm thức tập thể (01/03/2023) by Saint Germain - Các tín đồ đó cần đến trải nghiệm đó trong một thời gian trước khi may ra họ sẽ chán chê để vươn lên một mức phân biện cao hơn và nhận ra loại đạo sư nào có khả năng đưa họ lên một tâm thức cao hơn
 • Về khái niệm đồng sáng tạo (01/03/2023) by Mẹ Mary - Nếu con ở trong Trường đời Cay đắng thì con đã chưa hoàn toàn nhìn nhận rằng hoàn cảnh bên ngoài chỉ là phản ánh của hoàn cảnh bên trong, cho nên con không thể dễ dàng học hỏi từ những hoàn cảnh đó.
 • Nguyên nhân tâm linh của béo phì (24/02/2023) by Giê-su - Trong một nỗ lực của tiềm thức nhằm cách ly bản thân khỏi thế gian, dòng sống thầm mong mình lên cân.
 • Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận (15/02/2023) by Mẹ Mary - Có sự hiểu lầm xảy ra thông thường là khi con tha thứ thì con để cho người đó thoát thân. Nhưng thực tế là khi con tha thứ, con cho phép chính con được thoát thân
 • Câu hỏi về thuốc ngủ (15/02/2023) by Mẹ Mary - Rõ ràng bất cứ gì làm cho cơ thể vật lý chìm vào giấc ngủ cũng sẽ có một tác dụng tương tự trên ba thể cao hơn của con.
 • Hiện tượng troll trên internet (15/02/2023) by Mẹ Mary - Đơn giản mà nói, quái vật chỉ muốn mọi người xung đột, cãi vã với nhau hầu chúng có thể đánh cắp năng lượng của họ mà thôi.
 • Trung thành với lãnh đạo và vấn đề nghiệp quả (15/02/2023) by Saint Germain - Con cần ngừng trao năng lượng của con cho sa nhân, ngừng trung thành với sa nhân cùng các lý tưởng và ý thức hệ của sa nhân. Nếu không, con sẽ tạo nghiệp.
 • Đối phó với nỗi bất mãn sâu sắc về cuộc sống (15/02/2023) by Kim Michaels - Bây giờ nếu tôi làm lỗi, tôi sẽ học hỏi từ lỗi lầm xong tôi lại tiến tới. Nếu có điều gì khởi lên trong tâm lý, tôi sẽ xem xét nó xong tôi giải quyết nó. Tôi không kháng cự lại việc xem xét một vấn đề nào.
 • Tâm lý chưa giải quyết đằng sau sự bùng phát coronavirus (15/12/2022) by Mẹ Mary - Vi-rút là sự biểu hiện, sự phóng diễn của tâm thức sa ngã trong cõi vật lý. Tâm thức sa ngã và các sinh thể sa ngã là một loại vi-rút, một loại ký sinh trùng vì chúng không có khả năng tồn tại một mình.
 • Về việc sử dụng lò vi sóng (15/12/2022) by Mẹ Mary - Nhưng sức nóng từ lò vi sóng cũng có một tác động nội tại bên trong thức ăn sẽ giảm thiểu không những giá trị dinh dưỡng mà cả các năng lượng vi tế trong thực phẩm.
 • Về lòng gắn bó với người khác (15/12/2022) by Mẹ Mary - Sự kiện cơ bản là như sau: Bất kỳ dính mắc nào cũng đến từ một cái ngã tách biệt. Nếu con vẫn còn một dính mắc thì con vẫn có một cái ngã tách biệt mà con chưa thấy.
 • Có học được gì về cõi tâm linh bằng cách so sánh với địa cầu? (15/12/2022) by Mẹ Mary - Tâm thức và thực tại của một chân sư thăng thiên quá khác với những gì con thấy trên địa cầu đến độ thật khó lòng nào mô tả được bằng ngôn từ, vì con có xu hướng chỉ nắm bắt được ngôn từ, nắm bắt các hình ảnh, các khái niệm mà con quen thuộc trên địa cầu.
 • Các bộ kinh và khả năng thần thông (15/12/2022) by Giê-su - Không một vị thày tâm linh chân chính nào sẽ khuyến khích học trò mình làm như vậy, và không một vị thày tâm linh chân chính nào sẽ tìm cách thu hút những học trò mong muốn như vậy.
 • Quan hệ giữa phàm linh tập thể và phàm linh nội tại cá nhân (15/12/2022) by Mẹ Mary - Đối với một phàm linh nội tại, con sẽ không cảm thấy cường độ năng lượng lớn đến vậy, giản dị là vì nó đến từ bên trong và con đã quen với nó rồi. Khi con cảm nhận một cái gì thực sự đè nặng lên con, một cái gì thực sự mạnh mẽ, thì con biết nó đến từ ngoài.
 • Cách hiệu quả nhất để tác động đến khí hậu (07/12/2022) by Mẹ Mary - Rõ ràng việc tìm cách thay đổi khí hậu một cách riêng lẻ không phải là cách hiệu quả nhất. Để thay đổi khí hậu, con cần thay đổi nguyên nhân của nó, và nguyên nhân chính là tâm thức tập thể.
 • Làm thế nào ứng phó với một người không muốn sống (07/12/2022) by Mẹ Mary - Ta nói ra điều này để con có thể đương đầu với những cảm giác trách nhiệm, tội lỗi, vô vọng và tuyệt vọng khi con không có khả năng giúp đỡ người đó.
 • Đường tu thường là những chu kỳ có thể xem là thăng trầm (07/12/2022) by Mẹ Mary - Trên cơ bản, chúng ta có thể nói là nếu con cảm thấy mình đi thụt lùi hay rơi vào một vòng xoáy hướng hạ, thì luôn luôn đó là vì có một cái gì đó mà con không sẵn lòng xem xét.
 • Maitreya có phải là đấng cứu tinh đích thực? (07/12/2022) by Giê-su - Tương tự, lời cả quyết rằng Maitreya đã hiện thân vật lý cũng không phù hợp với lời dạy của đạo Phật về đức Phật tương lai. Maitreya sẽ không hiện thân như một người độc nhất.
 • Vai trò của Giu-đa (07/12/2022) by Giê-su - Trên thực tế, ta rất mong muốn nhìn thấy các tín đồ Cơ đốc tha thứ cho Giu-đa và hoàn toàn buông xả mọi cảm xúc tiêu cực đối với ông.
 • Phật Gautama, giác ngộ và các tầng của tự ngã (30/11/2022) by Phật Gautama - Khi con tới những tầng cao của con đường tâm linh thì con có một số trải nghiêm tâm linh và con có cảm tưởng đó là giác ngộ tối hậu. Nhưng đó chỉ là tuệ giác tối hậu mà con thấy được ở điểm đó.
 • Đương đầu với tuổi già (30/11/2022) by Mẹ Mary - Con hãy làm công việc này. Tìm cách phơi bày những cái ngã đó rồi giải thoát cho mình được tự do, không dính mắc với cơ thể càng nhiều càng tốt. Và chính khi con làm như thế thì việc đương đầu với bệnh tật, đương đầu với nỗi đau, cũng sẽ dễ dàng hơn.
 • Phật giáo Tây Tạng nói không có hồn, chỉ có tâm (30/11/2022) by Giê-su - Bởi vì thật sự ngay cả trong đạo Phật, cũng phải có một cỗ xe cho tâm đi xuống cơ thể vật lý và tương tác với cơ thể vật lý.
 • Cái Ta Biết ở đâu vào ban đêm khi con ngủ? (30/11/2022) by Mẹ Mary - Cũng có một số ngươi mang lỗ hổng trong hào quang của mình, khiến cái Ta biết có thể rời xác thân vật lý để ngao du đến những vùng khác.
 • Khi người nữ tăng triển nhanh hơn người nam (30/11/2022) by Mẹ Mary - Có một xu hướng chung chung là phái nữ cởi mở hơn phái nam trong sự phát triển cá nhân, thậm chí cả sự phát triển tâm linh hay sự chữa lành tâm lý.
 • Khác biệt giữa nỗi giận nhân thế và sự thịnh nộ thần thánh (23/11/2022) by Giê-su - Thịnh nộ thần thánh không phải là loại tình yêu ủy mị, mềm mỏng mà hầu hết mọi người thường nghĩ. Nó sẽ không để yên cho con đứng mãi trong một ý niệm bản sắc giới hạn.
 • Không có chất nào, thiết bị nào, kỹ thuật nào trong cõi vật lý sẽ bảo đảm tăng triển tâm linh (23/11/2022) by Mẹ Mary - Không có gì con có thể làm trong cõi vật lý sẽ bảo đảm sự tăng triển tâm linh cho con, đơn giản là vì sự điều ngự tâm linh cũng có nghĩa là sự điều ngự cả bốn thể phàm của con.
 • Phong trào Black Lives Matter (23/11/2022) by Mẹ Mary - Trong phong trào Black Lives Matter có một khía cạnh chính đáng, ôn hòa rất cần thiết, và kỳ thực khía cạnh này đã nhận được nguồn cảm hứng từ các chân sư thăng thiên đang làm việc với một vài cá nhân.
 • Chuyển nghiệp cho con cái (23/11/2022) by Mẹ Mary - Nhưng cũng có một phần của nghiệp đòi hỏi chính người đó phải thấy được một điều gì đó và thăng vượt một trạng thái tâm thức nào đó. Điều này, hiển nhiên, con không thể làm thế cho người khác.
 • Đệ tử của chân sư thăng thiên và sự nghèo túng (23/11/2022) by Mẹ Mary - Trong nhiều trường hợp, con sẽ có khả năng nhìn ra là con mang một cái ngã tách biệt đang cưỡng chống lại sự dồi dào, cưỡng chống lại sung túc vật chất.
 • Vai trò tâm linh của Ấn độ (16/11/2022) by Chân sư More - Nếu ta hoàn toàn thành thật và thẳng thắn với con, ta phải nói là yếu tố chính yếu đã cầm giữ nước Ấn không phát triển được thành một quốc gia hoàn toàn hiện đại, đó chính là các đạo sư.
 • Ý định sát nhân đối với Công nương Diana và sự cưỡng chống thay đổi tại Anh (16/11/2022) by Giê-su - Có thật sự quan trọng lắm hay không nếu đó là một cuộc ám hại hay một tai nạn? Câu hỏi lớn hơn cần được đặt ra là ý định ám sát đó phát xuất từ đâu.
 • Nghiệp được lưu trữ ở đâu? (16/11/2022) by Mẹ Mary - Nghiệp còn có một thành phần tâm lý, và đây là những tin tưởng, những tư duy, những cái ngã tách biệt. Những thứ này không hẳn là được lưu trữ, mặc dù chúng hiện diện nơi ba thể phàm cao hơn của con.
 • Mật mã trong Kinh thánh (09/11/2022) by Giê-su - Tại sao Thượng đế lại cài đặt mật mã vào một lời được ban ra cách đây hàng ngàn năm để truyền đạt một thông điệp mà ngày nay ngài có thể dễ dàng truyền đạt qua sự tiết lộ trực tiếp?
 • Giáo lý nền tảng về việc chữa lành tâm lý (09/11/2022) by Giê-su - Đây là tại sao lòng trung thành đối với một giáo lý nhất định hay một đạo sư nhất định không phải là điều xây dựng. Điều con cần trung thành là trung thành với con đường nội tâm của riêng con. 
 • Cầu nguyện cho người quá cố (09/11/2022) by Mẹ Mary - Một linh hồn, tùy theo mức tâm thức đạt được trước khi qua đời, có thể bị kẹt lại nơi cõi trung giới chẳng hạn, và chắc chắn đây là một trường hợp con có thể cầu thỉnh để cắt đứt các sợi dây trói buộc hầu linh hồn đó có thể bước sang một cõi cao hơn.
 • Liệu con đang nghe thấy tự ngã hay cái ta cao của con? (02/11/2022) by Giê-su - Đặc biệt con cần cảnh giác bất kỳ lời chỉ dẫn nào rơi vào hai loại cạm bẫy chủ yếu trên đường tu, cụ thể là lòng sợ hãi và lòng kiêu mạn.
 • Nguyên nhân tâm linh của chứng dị ứng (02/11/2022) by Giê-su - Nếu con không công nhận thực tế của luân hồi và đầu thai thì đơn giản con sẽ không thể có được một hiểu biết đúng đắn về dị ứng.
 • Khi câu hỏi không còn thích đáng, đó là lúc con đã thoát khỏi nó (19/10/2022) by Mẹ Mary - Con không nhất thiết phải nhớ lại những chi tiết cụ thể của chấn thương nhập đời của con, hoàn cảnh mà nó đã xảy ra.
 • Căng thẳng và áp lực trong trí thể (19/10/2022) by Mẹ Mary - Nhưng một nguyên do chủ yếu là cái thiết bị nho nhỏ mà tất cả các con đều mang trong túi cho phép con truy cập tức thì tin tức từ khắp mọi nơi trên thế giới.
 • Trải nghiệm tâm linh không có kịch tính hay tương phản (19/10/2022) by Mẹ Mary - Nhiều người đã dựng lên nhận thức cho rằng nếu họ là người thực sự tâm linh, nếu họ có trải nghiệm tâm linh thực sự, thì đó phải là một trải nghiệm kịch tính, khác hẳn với trạng thái tâm thức bình thường của họ.
 • Quan hệ nghiệp tạo với cha mẹ (12/10/2022) by Mẹ Mary - Ta đặc biệt nói điều này là vì có biết bao người lớn lên tại Á châu đã được dạy dỗ để nghĩ rằng mình phải giữ hiếu với cha mẹ mãi mãi, ít ra là cho đến hết kiếp này, hay có thể cả nhiều kiếp sau nữa.
 • Người da đen cần thăng vượt một số thái độ và niềm tin về chính mình (12/10/2022) by Mẹ Mary - Con không được sinh tạo là người da trắng hay người da đen, mà con được sinh tạo là những con người tâm linh, những sinh thể tâm linh.
 • Giáo lý nền tảng về Tình thương Thiêng liêng, đối chiếu với tình yêu người phàm (12/10/2022) by Giê-su - Thật ra bài hát này của The Beatles được thiết kế – không phải một cách ý thức bởi người viết nhạc, mà bởi một thày giả đã phóng nó ra từ một cõi thấp – để cài đặt một cái móc tâm lý vào tâm thức mọi người.
 • Có cần thay đổi quá khứ hay không? (12/10/2022) by Phật Gautama - Con đang mang theo quá khứ của con với con, và nếu con không thay đổi nó thì con sẽ mang nó theo con vào tương lai. Và nó sẽ tác động con y như nó đang tác động con bây giờ. 
 • Tại sao các chân sư không dạy thiền dưới dạng truyền thống (11/10/2022) by Phật Gautama - Thiền quán không nhất thiết có nghĩa là con ngồi đó tĩnh lặng và tập trung vào một câu thần chú hay một kỹ thuật nào khác.
 • Khái niệm tự ngã, phàm linh nội tại và ngã tách biệt (11/10/2022) by Mẹ Mary - Con không thể tìm ra một nút bật, để khi con tắt nút đi thì tự ngã biến mất. Con phải giải quyết từng thành phần của tự ngã để khắc phục nó.
 • Nói chuyện với người khác nhưng để ý phản ứng của mình (11/10/2022) by Giê-su - Trách nhiệm của con là cho người kia cơ hội thay đổi bằng cách nói ra những gì con thấy, chứ không là chọn lựa dùm họ những gì họ phải làm với điều con vừa nói với họ.
 • Tiến trình sáng tạo cơ thể con người (11/10/2022) by Mẹ Mary - Trên một hành tinh tự nhiên, người ta có khả năng kết đọng một cơ thể vào tầng vật lý xuyên qua các tầng bản sắc, lý trí và tình cảm.
 • Làm thế nào xử lý những lỗi lầm ảnh hưởng đến người khác (11/10/2022) by Mẹ Mary - Điều này áp dụng cho mọi người trong đời con, con yêu dấu: cho cha mẹ, cho con cái, cho thân nhân, cho bất cứ ai, tuyệt đối bất cứ ai. Con tôn trọng quyền tự quyết của họ nhưng con cũng tôn trọng quyền tự quyết của con.
 • Lòng biết ơn giúp con nhận ra vật chất không sai khiến được tánh linh (11/10/2022) by Mẹ Mary - Vì vậy, đâu là thông điệp tiềm thức mà con đang gửi vào tấm gương vũ trụ? Đó là: “Tôi muốn trải nghiệm sự thiếu thốn, hầu tôi có lý do để cảm thấy vô ơn. Hãy cho tôi một lý do để tôi cảm thấy vô ơn.”
 • Lòng tốt không có nghĩa là con không bao giờ thách thức hay chống đối người khác (11/10/2022) by Maitreya - Khi con đối xử với những người ở tâm thức thấp, những loại người hung dữ, thì lòng tốt không phải là để yên cho họ không bị hề hấn chi, mà thực sự là thách thức họ.