Chương sách mới đăng

Sau đây là các chương sách đã được dịch sang Việt ngữ và đăng lên website này trong thời gian gần đây. Bên cạnh tựa bài là ngày chúng tôi đăng bản dịch Việt ngữ. Trong thân bài có ghi ngày bản Anh ngữ của quyển sách được phát hành.

 • Uy lực và tình thương (29/11/2021) by Chân sư More - Muốn vượt lên trên tầng tâm thức và hộp tư duy hiện tại thì phải dùng khả năng sáng tạo bẩm sinh của mình. Theo một số quy luật hay một tiêu chuẩn không thể nào giúp ta đạt mục đích. Và phải sáng tạo dựa trên tình thương, chứ không trên sợ hãi. ... đọc tiếp
 • Thỉnh cầu uy lực và tình thương (28/11/2021) by Chân sư More - Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Hercules và Amazonia và Heros và Amora, Đại thiên thần Michael… ... đọc tiếp
 • Thỉnh cầu tự do khỏi đồng hóa với phàm linh (27/11/2021) by Đại thượng sư - Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi thày Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, Astrea, Shiva, Surya, Godfre, Padmasambhava và… ... đọc tiếp
 • Đồng-sáng tạo một cách ý thức (26/11/2021) by Đại thượng sư - Con đường tâm linh là tiến trình ngưng tự đồng hóa với phàm linh, buông bỏ nó và vượt lên mức tâm thức cao hơn, một cách có ý thức. Nhưng ta vẫn còn một phàm linh cho tới khi buông bỏ phàm linh cuối cùng và thăng thiên. ... đọc tiếp
 • Uy lực và minh triết (25/11/2021) by Chân sư More - Trực giác đi đôi với suy luận. Trực giác giúp ta trải nghiệm năng lượng lên hay xuống. Suy luận giúp ta không tốn thì giờ trải nghiệm tất cả các hoàn cảnh tương tự. Nhưng những người ở dưới tầng 48 không có khả năng suy luận cao và phải học bằng Trường Đời… ... đọc tiếp
 • Thỉnh cầu uy lực và minh triết (25/11/2021) by Chân sư More - Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Hercules và Amazonia và Apollo và Lumina, Đại thiên thần Michael… ... đọc tiếp
 • Thỉnh cầu tự điều ngự liên tục (24/11/2021) by Đại thượng sư - Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi thày Giê-su, Maitreya, Phật Gautama, Sanat Kumara và Đại thượng sư yêu… ... đọc tiếp
 • Uy lực và Ý chí (24/11/2021) by Chân sư More - Lời nói con người là một sức mạnh nhân loại chưa từng có. Cách nói tiêu cực tạo ra vòng xoắn đi xuống, nhập vào vòng xoắn tiêu cực tập thể của hành tinh, tạo nên cánh cửa để năng lượng này xâm nhập từ trường của mình. Nhưng giọng nói cũng có thể là… ... đọc tiếp
 • Thỉnh cầu uy lực và ý chí (24/11/2021) by Chân sư More - Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Hercules và Amazonia, Đại thiên thần Michael và Faith và Chân… ... đọc tiếp
 • Thỉnh cầu tự do khỏi ý định hung hãn (23/11/2021) by Đại thượng sư - Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Arcturus và Victoria, Đại thiên thần Zadkiel và Amethyst, Saint Germain… ... đọc tiếp
 • Thỉnh cầu phơi bày tâm thức chết (23/11/2021) by Đại thượng sư - Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Peace và Aloha, Đại thiên thần Uriel và Aurora, Nada và… ... đọc tiếp
 • Thỉnh cầu tự do khỏi tâm thức chết (23/11/2021) by Đại thượng sư - Nghe bài thu âm Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Cyclopea và Virginia, Đại thiên thần Raphael… ... đọc tiếp
 • Thỉnh cầu nhận biết cao hơn về trái đất (23/11/2021) by Đại thượng sư - Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Astrea và Purity, Đại thiên thần Gabriel cùng Hope, Serapis Bey… ... đọc tiếp
 • Thỉnh cầu nhận biết năng lượng (23/11/2021) by Đại thượng sư - Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Heros và Amora, Đại thiên thần Chamuel cùng Charity, Paul người… ... đọc tiếp
 • Thỉnh cầu nhận biết đồng sáng tạo (23/11/2021) by Đại thượng sư - Nghe bài thu âm Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Apollo và Lumina, Đại thiên thần Jophiel… ... đọc tiếp
 • Thỉnh cầu khai ngộ (23/11/2021) by Đại thượng sư - Bài Thỉnh cầu khai ngộ trong sách Tự do khỏi phàm linh nội tại ... đọc tiếp
 • Liên tục tự điều ngự (22/11/2021) by Đại thượng sư - Tự ngã, phàm linh, muốn ta tưởng rằng nếu nó được kiện toàn dựa trên một tiêu chuẩn thế gian nào đó thì Thượng đế phải cho nó lên thiên đàng. Nhưng chỉ có cái Ta biết, là nhận biết thuần khiết, không cá biệt, mới có thể thăng thiên. ... đọc tiếp
 • Vượt lên trên ý định hung hãn (17/11/2021) by Đại thượng sư - Giữa mức tâm thức 48 và 96, con cần hoàn toàn chú tâm vào việc thay đổi chính mình và không tìm cách thay đổi ai khác. Con cần tiêu diệt những phàm linh mà con đã tạo ra và thể hiện những bài học tích cực của bảy tia sáng. ... đọc tiếp
 • Bị ảnh hưởng bởi tâm thức chết (16/11/2021) by Đại thượng sư - Ai ai trên trái đất đều đã bị tâm thức chết ảnh hưởng và chịu khuất phục nó. Tỉnh ngộ, nhận ra điều này, nhưng đừng phủ nhận, đừng cảm thấy tội lỗi và lên án mình. Hãy để các thày giúp nhận ra từng mảnh của tâm thức chết và đập tan chúng. ... đọc tiếp
 • Kịch bản tâm linh trên trái đất (12/11/2021) by Đại thượng sư - Ở mỗi mức tâm thức có một phàm linh giả muốn giữ con ở mức đó, biện minh là con không cần tiến lên. Nhưng cũng có một phàm linh hung hãn ở dưới mức 48 muốn kéo con vào chuyện đối phó với một đối thủ bên ngoài. ... đọc tiếp