Chương sách mới đăng

Sau đây là các chương sách đã được dịch sang Việt ngữ và đăng lên website này trong thời gian gần đây. Bên cạnh tựa bài là ngày chúng tôi đăng bản dịch Việt ngữ. Trong thân bài có ghi ngày bản Anh ngữ của quyển sách được phát hành.

 • 25 | Tự do quyết định cách con biểu hiện quả vị Ki-tô (29/05/2024) by Saint Germain - Tâm đường thẳng cần thiết để giúp con đi từ tầng 48 đến tầng 96, khi con cần nâng mình khỏi tâm thức tập thể. Nhưng khi con tới tầng 96 thì con cần bước vào quả vị Ki-tô và Ki-tô không thể bị gò bó trong cấu trúc nào và không thể tới bằng… ... đọc tiếp
 • 26 | Thỉnh cầu biểu hiện quả vị Ki-tô (4 phần) (28/05/2024) by Saint Germain - Con kêu gọi thày Sant Germain hãy giúp con thấy mọi thái độ vi tế đang ngăn chặn bước tiến của con quá tầng tâm thức thứ 96. ... đọc tiếp
 • 24 |Thỉnh cầu Hiện diện của thày Nada (5 phần) (25/05/2024) by Nada - Con kêu gọi thày Nada giúp con thấy những dính mắc đang chắn lối không cho con an bình nội tâm và kết nối với thày. ... đọc tiếp
 • 23 | Vượt quá hình tư tưởng để trực tiếp trải nghiệm Hiện diện (24/05/2024) by Nada - Con đang ngồi trong chiếc xuồng, hay phải chăng đó chính là con thuyền Bát nhã? Con nhìn hai bên bờ sông, nhưng nếu con chỉ thư giãn thì con biết là dòng sông sẽ dẫn con đi qua bất cứ gì xảy ra hai bên bờ. Vậy tại sao dính mắc, tại sao kềm… ... đọc tiếp
 • 6 | Thỉnh cầu uy lực và ý chí (7 phần) (23/05/2024) by Chân sư More - Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Hercules và Amazonia, Đại thiên thần Michael và Faith và Chân… ... đọc tiếp
 • 18 | Thỉnh cầu uy lực và tự do (8 phần) (23/05/2024) by Chân sư More - Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Hercules và Amazonia và Arcturus và Victoria, Đại thiên thần Michael… ... đọc tiếp
 • 16 | Thỉnh cầu uy lực và an bình (7 phần) (23/05/2024) by Chân sư More - Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Hercules và Amazonia và Peace và Aloha, Đại thiên thần Michael… ... đọc tiếp
 • 14 | Thỉnh cầu uy lực và chữa lành (9 phần) (23/05/2024) by Chân sư More - Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Hercules và Amazonia và Cyclopea và Virginia, Đại thiên thần Michael… ... đọc tiếp
 • 12 | Thỉnh cầu uy lực và gia tốc (6 phần) (23/05/2024) by Chân sư More - Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Hercules và Amazonia và Astrea và Purity, Đại thiên thần Michael… ... đọc tiếp
 • 10 | Thỉnh cầu uy lực và tình thương (9 phần) (23/05/2024) by Chân sư More - Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Hercules và Amazonia và Heros và Amora, Đại thiên thần Michael… ... đọc tiếp
 • 8 | Thỉnh cầu uy lực và minh triết (6 phần) (23/05/2024) by Chân sư More - Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Hercules và Amazonia và Apollo và Lumina, Đại thiên thần Michael… ... đọc tiếp
 • 32 | Thỉnh cầu kết nối với Phật Gautama (23/05/2024) by Phật Gautama - Con kêu gọi Phật Gautama hãy giúp con thấy liệu con đã cho phép một giáo lý vỏ ngoài hay một cách diễn giải giáo lý ngăn cản con trải nghiệm trực tiếp sự Hiện diện của thày. ... đọc tiếp
 • 30 | Thỉnh cầu sự giao tiếp vượt trên lời nói (23/05/2024) by PadmaSambhava - Con kêu gọi PadmaSambhava hãy giúp con nhìn thấy làm thế nào con đã có thể dùng lời nói để ngăn cản chính mình chấp nhận mình là Hiện diện. ... đọc tiếp
 • 28 | Thỉnh cầu Hiện diện của con (23/05/2024) by Maitreya - Con kêu gọi Maitreya hãy giúp con nhìn ra những gì con cần buông bỏ để trải nghiệm mình là Hiện diện. ... đọc tiếp
 • Uy lực và minh triết (17/05/2024) by Chân sư More - Trực giác đi đôi với suy luận. Trực giác giúp ta trải nghiệm năng lượng lên hay xuống. Suy luận giúp ta không tốn thì giờ trải nghiệm tất cả các hoàn cảnh tương tự. Nhưng những người ở dưới tầng 48 không có khả năng suy luận cao và phải học bằng Trường Đời… ... đọc tiếp
 • Uy lực và Ý chí (16/05/2024) by Chân sư More - Lời nói con người là một sức mạnh nhân loại chưa từng có. Cách nói tiêu cực tạo ra vòng xoắn đi xuống, nhập vào vòng xoắn tiêu cực tập thể của hành tinh, tạo nên cánh cửa để năng lượng này xâm nhập từ trường của mình. Nhưng giọng nói cũng có thể là… ... đọc tiếp
 • 21 | Với tới sự thật sẽ giúp con tiến lên cao hơn (14/05/2024) by Hilarion - Sự thật là cái gì dẫn con tới gần cái một hơn, không thực là cái gì mang con xa cái một. Không có chân lý tối hậu, chân lý là cái gì giúp con vươn lên tầng tâm thức kế tiếp, cho tới khi con đạt tới tầng tâm thức của đấng Sáng tạo.… ... đọc tiếp
 • 22 | Thỉnh cầu sự thực sẽ nâng con cao hơn (4 phần) (11/05/2024) by Hilarion - Con kêu gọi thày Hilarion hãy giúp con thực sự chấp nhận là không có chân lý tối hậu, và con cần luôn luôn tìm chân lý sẽ nâng con lên tầng tâm thức kế tiếp. ... đọc tiếp
 • 20 | Thỉnh cầu cách nhìn tinh khiết về sự tinh khiết (07/05/2024) by Serapis Bey - Con kêu gọi thày Serapis Bey hãy giúp con thấy tiêu chuẩn mà con có về thế nào là tinh khiết và không tinh khiết và vì sao nó ngăn trở con trải nghiệm Hiện diện của thày. ... đọc tiếp
 • 19 | Tự gia tốc vượt lên trên tiêu chuẩn nhị nguyên về sự tinh khiết (07/05/2024) by Serapis Bey - Tâm đường thẳng sẽ không mang con vào Thiên đường, con không thể phát triển tâm linh bằng hiểu biết trí năng. Chỉ có nhận biết thuần khiết mới có thể thăng vượt chính nó và con trải nghiệm nó bằng cách trong lọc bốn thể. Cốt lõi của các tầng cao của con đường… ... đọc tiếp