Chương sách mới đăng

Sau đây là các chương sách đã được dịch sang Việt ngữ và đăng lên website này trong thời gian gần đây. Bên cạnh tựa bài là ngày chúng tôi đăng bản dịch Việt ngữ. Trong thân bài có ghi ngày bản Anh ngữ của quyển sách được phát hành.

 • Chương 4 – Chữa lành ở tầng vật lý (31/05/2023) by Mẹ Mary - Một căn bệnh trong cơ thể con là một trạng thái bị cứng đặc trong đó các nguyên tử của cơ thể bị giam trong một khuôn đúc. Bằng việc thỉnh cầu ngọn lửa tâm linh, con có thể giải phóng các nguyên tử, con có thể giải phóng các tế bào. ... đọc tiếp
 • 7 | Hiểu thấu tiết lộ tuần tự (23/05/2023) by Chân sư More - Con đường quả vị Ki-tô không phải là học một số giáo lý, tuân theo một số quy luật, thực hành một số hành động vỏ ngoài như đọc chú, đọc thỉnh, hay hoàn thành một số việc thế gian, mà cần xem xét chính mình, nhìn vào tâm lý mình và nhận ra các… ... đọc tiếp
 • 13 | Nỗi giận tiềm ẩn của người tâm linh (22/05/2023) by Akshobya - Người avatar bị cú sốc khi nhận ra mục đích khiến mình tới trái đất sẽ không thể hoàn thành. Lúc đó con tạo ngã gốc giới hạn tầm nhìn của mình, và ngã gốc cùng các ngã khác phát xuất từ nó đã tạo ta một vấn đề giải không có đáp số. Do… ... đọc tiếp
 • 25 | Sẵn sàng nhận giáo lý (21/05/2023) by Phật Gautama - Giáo lý trao truyền tùy thuộc tầng tâm thức của hành tinh lúc đó và tâm thức thay đổi từng giây từng phút. Do đó có tiến trình tiết lộ tuần tự, tiếp diễn không ngừng. Khi các thày truyền giảng, tuy cùng một đề tài nhưng có những khác biệt trên cõi cao dẫn… ... đọc tiếp
 • 10 | Thỉnh cầu viễn quan biểu lộ quả vị Ki-tô (5 phần) (20/05/2023) by Giê-su - Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Giê-su, hãy giúp con khắc phục mọi ảo tưởng đang ngăn cản con biểu lộ quả vị Ki-tô. ... đọc tiếp
 • 23 | Là Ki-tô trong Thời Hoàng kim của Saint Germain (20/05/2023) by Saint Germain - Là Ki-tô Hằng sống trong thời Bảo bình là có khả năng nhận được một ý tưởng từ cõi thăng thiên và áp dụng nó vào một lãnh vực chuyên môn, qua đó giúp ích người chung quanh và xã hội. Khi con giải quyết ngã gốc và các ngã khác thì con làm việc… ... đọc tiếp
 • 9 | Đã đến lúc con biểu lộ quả vị Ki-tô (20/05/2023) by Giê-su - Con cần khắc phục ngã gốc muốn an toàn và muốn không bị sai, để biểu lộ quả vị Ki-tô mà không cuồng tín. Lúc đó con lấy chọn lựa tự do, không bị tô màu bởi lập trình của các ngã. Con không cần đạt chuẩn mực siêu nhân để là Ki-tô hành động… ... đọc tiếp
 • 21 | Ý chí của Hiện diện TA LÀ là ý chí của con (20/05/2023) by Vajrasattva - Sa nhân tạo ra ảo tưởng không-muốn khi họ áp chế người khác và muốn cả vũ trụ phải tuân theo ý chí của họ. Khi họ gặp sự đề kháng càng ngày càng mạnh thì một số không muốn tham gia vào cuộc sống trong vũ trụ nữa và rơi vào không-là. Một số… ... đọc tiếp
 • 19 | Khắc phục ghen tị bằng thành tựu tất cả (20/05/2023) by Amogasiddhi - Ghen tị bắt nguồn từ sa nhân khi họ nhận ra là họ không còn nhận được năng lượng sáng tạo từ Hiện diện TA LÀ của họ. Từ đó họ đem lòng thù hận ánh sáng. Minh triết Thành tựu Tất cả là thuốc giải của chất độc ghen tị. Nó giúp con nhận… ... đọc tiếp
 • 17 | Phân biện cho con biết khi nào là đủ (18/05/2023) by Amitabha - Con muốn làm một số việc để khỏa lấp cảm giác trống vắng khi con bị chấn thường nhập đời, và chất độc tham lam và khát ái là chất độc khiến con cảm thấy không bao giờ đủ. Khi con tới đây con có ước muốn đem lại một thay đổi cho trái đất.… ... đọc tiếp
 • 15 | Bình đẳng làm tan biến lòng tự cao và tự ti (18/05/2023) by Ratnasambhava - Khi một avatar tới trái đất và chịu chấn thương nhập đời thì người avatar cảm thấy mình phải chứng minh giá trị của mình. Từ đó nảy sinh lòng kiêu hãnh không tự nhiên, và người avatar hành xử giống như sa nhân. Minh triết Bình đẳng là thuốc giải cho độc tố kiêu… ... đọc tiếp
 • 26 | Thỉnh cầu sẵn sàng nhận giáo lý (5 phần) (17/05/2023) by Phật Gautama - Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Phật Gautama, hãy giúp con khắc phục mọi ảo tưởng đang ngăn cản con thực sự mở tâm đón nhận giáo lý. ... đọc tiếp
 • 24 | Thỉnh cầu quả vị Ki-tô trong Thời Hoàng kim của Saint Germain (5 phần) (16/05/2023) by Saint Germain - Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Saint Germain, hãy giúp con khắc phục tất cả mọi điều kiện trong bốn tầng của tâm con đang ngăn cản con hòa điệu với thày và nhận được một ý tưởng sẽ giúp thể hiện thời Hoàng kim của… ... đọc tiếp
 • 22 | Thỉnh cầu Ý chí Kim cương (90 đoạn) (14/05/2023) by Vajrasattva - Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Vajrasattva, hãy giúp con hòa điệu với Ý chí Kim cương của thày và khắc phục các chất độc. ... đọc tiếp
 • 18 | Thỉnh cầu Minh triết Phân biện (31 đoạn) (14/05/2023) by Amitabha - Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Amitabha, hãy giúp con hòa điệu với Minh triết Phân biện của thày và khắc phục các chất độc. ... đọc tiếp
 • 20 | Thỉnh cầu Minh triết Thành tựu Tất cả (73 đoạn) (14/05/2023) by Amogasiddhi - Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Amogasiddhi, hãy giúp con hòa điệu với Minh triết Thành tựu Tất cả của thày và khắc phục các chất độc. ... đọc tiếp
 • 8 | Thỉnh cầu thu hẹp khoảng cách (5 phần) (13/05/2023) by Chân sư More - Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Chân sư MORE, hãy giúp con khắc phục mọi ảo tưởng đang ngăn cản con chấp nhận tiết lộ tuần tự bằng cách khiến con bám chặt vào một số ý tưởng và niềm tin ... đọc tiếp
 • 16 | Thỉnh cầu Minh triết Bình đẳng (64 đoạn) (11/05/2023) by Ratnasambhava - Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Ratnasambhava, hãy giúp con hòa điệu với Minh triết Bình đẳng của thày và khắc phục các chất độc. ... đọc tiếp
 • 14 | Thỉnh cầu Minh triết Như tấm gương (86 đoạn) (11/05/2023) by Akshobya - Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Akshobya, hãy giúp con hòa điệu với Minh triết Như tấm gương của thày và khắc phục các chất độc. ... đọc tiếp
 • Vượt qua những điều lấy mất an bình (10/05/2023) by Saint Germain - Con không đang cưỡng ép bất cứ gì thị hiện, mà con chỉ để yên cho nó rơi vào thị hiện. ... đọc tiếp