Chương sách mới đăng

Sau đây là các chương sách đã được dịch sang Việt ngữ và đăng lên website này trong thời gian gần đây. Bên cạnh tựa bài là ngày chúng tôi đăng bản dịch Việt ngữ. Trong thân bài có ghi ngày bản Anh ngữ của quyển sách được phát hành.

 • 8 | Thỉnh cầu phân biện Ki-tô về Sứ vụ Thiêng liêng (06/02/2023) by Giê-su - Hãy giúp con phát triển phân biện Ki-tô và nhìn thấy trong con những gì đang ngăn cản Sứ vụ Thiêng liêng của con trải bày ra. ... đọc tiếp
 • 7 | Quả vị Ki-tô và Sứ vụ Thiêng liêng (06/02/2023) by Giê-su - Con không thể thực sự dời chuyển tâm thức một cách lý thuyết và trí thức. Con cần có một số trải nghiệm để dời chuyển tâm thức. Tại sao con làm những việc con đã làm? Vì trong tiềm thức, con biết là con cần đến những trải nghiệm đó. ... đọc tiếp
 • 5 | Con không ở trên địa cầu để giải quyết các vấn đề (06/02/2023) by Chân sư More - Nhưng con sẽ không giúp cho hành tình tiến bộ bằng cách giải quyết các vấn đề vỏ ngoài. Con sẽ giúp cho hành tinh tiến bộ khi chính con thăng vượt tâm thức đã phóng chiếu ra các vấn đề đó, và như vậy con kéo tâm thức tập thể đi lên, hầu người… ... đọc tiếp
 • 6 | Thỉnh cầu sự chấp nhận của Ki-tô (4 phần) (04/02/2023) by Giê-su - Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Giê-su, hãy giúp con khắc phục mọi mọi ảo tưởng và ngã đang ngăn cản con chấp nhận là Ki-tô chấp nhận con. ... đọc tiếp
 • 5 | Chấp nhận là Ki-tô chấp nhận con (04/02/2023) by Giê-su - Nếu con chưa thấy rõ ngã gốc và để cho nó chết đi thì con không thể bắt đầu biểu lộ quả vị Ki-tô. Món quà của Ki-tô là giúp mỗi người trải nghiệm cái gì cao hơn. Con trải nghiệm Ki-tô khi con chấp nhận là Ki-tô chấp nhận con như con đang là… ... đọc tiếp
 • 4 | Thỉnh cầu tự do khỏi cái ngã kiểm soát (4 phần) (04/02/2023) by Giê-su - Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Giê-su, hãy giúp con khắc phục mọi khuynh hướng ép buộc muốn kiểm soát thế giới, người khác và chính mình ... đọc tiếp
 • 3 | Khắc phục khía cạnh kiểm soát của ngã gốc (04/02/2023) by Giê-su - Khi con bị chấn thương nhập đời hay chấn thương trái đất thì con đã phản ứng và tạo ra ngã gốc muốn an toàn, kiểm soát. Nó muốn kiểm soát thế giới để được an toàn. Nó tránh biểu lộ quả vị Ki-tô để không bị tấn công. Con cần nhận ra mục đích… ... đọc tiếp
 • 2 | Thỉnh cầu tự do khỏi nhu cầu bù đắp (4 phần) (28/01/2023) by Phật bà Quan Âm - Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Quan Âm, hãy giúp con nhìn ra những cái ngã đã được xây dựng trên ngã gốc. ... đọc tiếp
 • Thỉnh cầu tự điều ngự không ngừng (26/01/2023) by Đại thượng sư - Con kêu gọi thày Jesus, Maitreya, Phật Gautama, Sanat Kumara và Đại thượng sư yêu dấu, hãy giúp con không bao giờ ngừng ở bất cứ điểm nào nhưng tiếp tục tìm tự điều ngự ở các tầng cao. ... đọc tiếp
 • Thỉnh cầu sự chữa lành chân chính, 10 phần (26/01/2023) by Hilarion - Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Cyclopea và Virginia và Peace và Aloha, Đại thiên thần Raphael… ... đọc tiếp
 • 24 | Thỉnh cầu tự do khỏi ngã gốc (6 phần) (26/01/2023) by Giê-su - Con kêu gọi tất cả mọi đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Giê-su, hãy giúp con vượt lên trên ngã gốc của con. Xin các thày giúp con thấy ngã gốc đã pha màu cách con nhìn đời như thế nào. ... đọc tiếp
 • Thỉnh cầu viễn kiến về lối hành xử của con (5 phần) (26/01/2023) by Giê-su - Con kêu gọi tất cả mọi đại diện của Mẹ Thiêng liêng. đặc biệt là Giê-su, hãy giúp con thấy là con liên hệ với chính mình, các chân sư thăng thiên và vũ trụ vật chất như thế nào. ... đọc tiếp
 • Bài ca sự Sống 3 – Một cảm thể mới (26/01/2023) by Phật bà Quan Âm - Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Quan Âm và Mẹ Mary, hãy chữa lành bốn thể phàm của con, đặc biệt là xin các thày chuyển hóa cảm thể của con và các cảm xúc của con. Con muốn được giải thoát khỏi mọi vết thương… ... đọc tiếp
 • 6 | Thỉnh cầu tự do khỏi việc giải quyết các vấn đề (26/01/2023) by Chân sư More - Hãy giúp con vượt qua ảo tưởng là con ở trên địa cầu để giải quyết các vấn đề. ... đọc tiếp
 • 1 | Các ngã theo sau ngã gốc (25/01/2023) by Phật bà Quan Âm - Con không thể là Ki-tô hành động hay là Phật nếu con còn sợ hãi trong cảm thể, do chấn thương nhập đời hay chấn thương hành tinh gây ra. Chấn thương này đã chảy ngược lên các thể lý trí và bản sắc. Con có thể chế ngự nỗi sợ bằng cách tác động… ... đọc tiếp
 • Bài ca sự Sống 8 – Dòng chảy Omega (21/01/2023) by Omega - Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Omega và Mẹ Mary, hãy chữa lành bốn thể phàm của con, đặc biệt là xin các thày chuyển hóa ý niệm bản sắc của con để con có thể chấp nhận mình là một phần của Mẹ Thiêng liêng… ... đọc tiếp
 • Bài ca sự Sống 7 – Dòng chảy tình thương (21/01/2023) by Venus - Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Nữ Chân sư Venus và Mẹ Mary, hãy chữa lành bốn thể phàm của con, đặc biệt là xin các thày chuyển hóa khả năng chấp nhận tình thương vô điều kiện của con, và để nó tuôn chảy xuyên… ... đọc tiếp
 • Bài ca sự Sống 6 – Trù phú (21/01/2023) by Liberty - Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Nữ thần Tự do và Mẹ Mary, hãy chữa lành bốn thể phàm của con, đặc biệt là xin các thày chuyển hóa khả năng tự do sáng tạo của con, kể cả khả năng biểu hiện cuộc sống trù… ... đọc tiếp
 • Bài ca sự Sống 5 – Biểu hiện (21/01/2023) by Portia - Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Portia và Mẹ Mary, hãy chữa lành bốn thể phàm của con, đặc biệt là xin các thày chuyển hóa thế giới quan của con. Xin các thày giúp con buông xuôi mình vào Dòng chảy Hoàn vũ, để con… ... đọc tiếp
 • Bài ca sự Sống 4 – Một thân thể mới (21/01/2023) by Mẹ Mary - Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Mẹ Mary, hãy chữa lành bốn thể phàm của con, đặc biệt là xin các thày chuyển hóa thể vật lý của con. Con muốn được chữa lành khỏi mọi bất quân bình và bệnh tật. ... đọc tiếp