Chữa lành đời mình bằng cách tha thứ tất cả

Chúng tôi đang tiến hành việc dịch thuật quyển Heal Your Life by Forgiving Everything của Kim Michaels, ấn hành năm 2014. Các chương có gạch dưới đã được dịch ra Việt ngữ. Các bạn có thể bấm vào tựa để mở ra chương này.

Mục lục

Lời mở đầu

1. Tư duy dẫn tới chữa lành thực sự

2. Thỉnh cầu tư duy chữa lành thực sự

3. Chữa lành thực sự là gì?

4. Thỉnh cầu năng lực chữa lành

5. Con không thể cho đi những gì con không sở hữu

6. Thỉnh cầu tự do khỏi nỗi giận Thượng đế

7. Thỉnh cầu uy lực Thượng đế nơi con

8. Nối kết lại với tình thương nguyên thủy

9. Thỉnh cầu tình thương nguyên thủy

10. Tha thứ hoàn toàn dẫn tới tự do hoàn toàn

11. Thỉnh cầu vươn lên trên khuôn nếp cũ

12. Thỉnh cầu chấp nhận con đang sống

13. Thỉnh cầu nâng cao kinh nghiệm sống

14. Thỉnh cầu chấp nhận bản sắc thực của mình

15. Tha thứ vô điều kiện và niềm vui

16. Thỉnh cầu lắng nghe thông điệp nội tâm

17. Thỉnh cầu buông bỏ quá khứ

18. Thỉnh cầu tự do khỏi cảm xúc đau đớn

19. Uy lực của tha thứ vô điều kiện

20. Thỉnh cầu uy lực tha thứ vô điều kiện

21. Làm sao vươn lên khỏi quá khứ

22. Thỉnh cầu tự do khỏi quá khứ

Tiểu sử tác giả