Đừng mù quáng nghe theo ảo tưởng chết người của mình

Chúng tôi đang tiến hành việc dịch thuật quyển Don’t drink your own kool-aid của Kim Michaels, ấn hành năm 2014. Các chương có gạch dưới đã được dịch ra Việt ngữ. Các bạn có thể bấm vào tựa để mở ra chương này.

Lời giới thiệu của Moira Prophet Siskind

Lời giời thiệu của Tatiana Prophet

Mở đầu

1. Tại sao con lại muốn thăng thiên?

2. Con quả thực cần gì để thăng thiên

3. Làm cách nào khởi hành trên con đường tu

4. Vị đạo sư cho con thấy điều con không thể thấy

5. Vì sao con quyết định lẩn trốn vị đạo sư

6. Làm cách nào gaii thoát mình khỏi sa nhân

7. Biết con đang sống trên loại hành tinh nào

8. Bằng cách nào thực sự điệt trừ cái ác

9. Huyền thoại bất toàn về vị đạo sư toàn hảo

10. Làm cách nào tránh hà hiếp vị đạo sư

11. Muốn vị đạo sư cho con mình biết phải làm gì

12. Mối nguy cơ của việc đổ lỗi cho vị đạo sư

13. Coi mình và cuộc đời quá hệ trọng

14. Biến một đạo sư chân chính thành đạo sư giả

15. Cái Ta Biết và Hiện diện TA LÀ

16. Không nuối tiếc gì cuộc đời trên trái đất

17. Tại sao chuyện này lại xảy ra cho tôi?

18. Quyết tâm thăng thiên

19. Vì không thể tiên đoán chắn chắn bất cứ gì

20. Thế khó xử của các phòng trào tâm linh

21. Các bước cuối cùng về hướng thăng thiên

22. Con cảm thấy thế nào khi thăng thiên?

23. Buông bỏ để thăng thiên

24. Hãy dám sống cuộc đời của mình

25. Tình thương quan trọng hơn

26. Nhân ra các chân sư thăng thiên

27. Vài lời gửi các đệ tử quá khứ, đương thời và tương lai của thày

28. Thỉnh cầu Hiện diện của Guru Ma