Sắc thái tâm linh của việc đọc bài thỉnh bài nguyện

Không phải chỉ có một cách đúng để đọc một bài thỉnh hay bài nguyện mà có nhiều cách đọc. Mỗi người khác nhau, và mỗi người sẽ chọn lựa khác nhau. Dĩ nhiên là có cách đọc bài nguyện kém hiệu quả hơn các cách khác.

Mục đích đọc bài nguyện

Điểm cơ yếu khi đọc một bài nguyện là nhớ mình đang không cầu nguyện. Mục đích của bài nguyện không phải là cầu xin một điều gì với một đấng nào đó trên trời, và đấng đó có thể sẽ đáp ứng hay không đáp ứng. Đọc một bài nguyện là một tiến trình tâm linh khoa học, có nghĩa là khi bạn đọc một bài nguyện đúng cách, thì bạn SẼ có một kết quả. Mục đích chính của việc đọc bài nguyện là kêu gọi ánh sáng tâm linh – ánh sáng có độ rung cao – từ một cõi cao. Chính ánh sáng này sẽ tạo kết quả trên đời sống cá nhân bạn hay trên một tình hình thế giới.

Kêu gọi ánh sáng tâm linh là một tiến trình hoàn toàn tự nhiên, và bạn đã được tạo ra với khả năng này ngay từ khởi thủy. Bạn có tất cả những gì cần có để kêu gọi ánh sáng, nhưng nhiều người không nhận ra là mình có khả năng này. Do đó, có thể bạn cần thực tập để nhận ra khả năng kêu gọi ánh sáng của mình và học cách tận dụng khả năng này.

Đọc bài nguyện không phải là một việc làm máy móc

Một điểm cơ yếu mà bạn cần hiểu là kêu gọi ánh sáng không phải là một việc làm máy móc. Bạn không thể đọc một bài nguyện giống như bạn đang đọc lớn tiếng một bài báo. Kêu gọi ánh sáng không phải là một tiến trình trí năng, thực sự là nó không dùng đến lý trí, hay đầu óc. Kêu gọi ánh sáng là một tiến trình trực giác, và khả năng trực giác của bạn nằm ở trái tim.

Đa số các người tâm linh đã nhận ra khả năng trực giác của mình và thường cảm nhận được nó như một cảm giác bừng cháy hay rung động nơi trái tim hay ở giữa ngực. Khi bạn đọc một bài nguyện, bạn nên hòa điệu với tim mình, và bạn muốn cảm thấy bừng cháy nơi trái tim.

Ta có thể nói là nếu bạn muốn kêu gọi ánh sáng từ một cõi cao, thì việc đầu tiên là bạn phải kết nối được với cõi đó. Và cách kết nối là qua trái tim, bằng cách khiến trái tim nhập cuộc. Nhiều người đã biết làm việc này, và nếu bạn trong số này, thì bạn cứ tiếp tục làm những gì bạn vẫn thường làm để khơi động ngọn lửa tim. Sau đó, bạn đọc bài nguyện.

Nếu bạn chưa quen khơi động sự hòa điệu (attunement) nội tâm, thì bạn nên bỏ ra ít thời gian trước khi bắt đầu đọc bài nguyện, và tìm cách hòa điệu với ngọn lửa tâm linh đang cháy trong tim bạn (tức là trung tâm năng lượng ở giữa tim bạn). Bạn có thể ngồi yên lặng và quán chiếu một hình ảnh tích cực, hướng thượng. Bạn cũng có thể nghe một bản nhạc hướng thượng hay dùng một kỹ thuật hình dung (visualisation).

Một khi bạn đã hòa điệu với ngọn lửa tim của mình thì bạn khởi sự đọc bài nguyện và cảm năng lượng tuôn chảy từ tim và thể hiện qua giọng nói – trung tâm năng lượng ở cuống họng – và lời bạn đang đọc. Lời bạn đọc trở thành những chiếc chén chuyên chở ánh sáng, và sự chú tâm của bạn hướng chúng tới các tình huống được nêu lên trong lời nguyện.

nh dung khi đọc bài nguyện

Lý do ta kêu gọi ánh sáng là để hướng nó về một hoàn cảnh nào đó mà ta muốn giải quyết. Có người nghĩ bằng lời và có người nghĩ bằng hình ảnh. Chỉ cần ngọn lửa tim của bạn có mặt thì khi bạn đọc bài nguyện, bạn sẽ kêu gọi được ánh sáng và ánh sáng này sẽ được hướng đi bởi lời bài nguyện. Nếu bạn là một người quen nghĩ bằng hình ảnh, thì bạn có thể đạt kết quả cao hơn bằng cách hình dung trong lúc đọc bài nguyện.

Bạn có thể dùng kỹ thuật tưởng tượng hình ảnh, hoặc bạn có thể giữ một hình ảnh nào đó trong tâm trong lúc đọc bài nguyện. Thí dụ, khi bạn đọc một bài nguyện để giải quyết một tình hình thế giới, thì bạn có thể hình dung một kết quả tốt đẹp liên quan đến tình hình này. Hoặc bạn có thể hình dung một quốc gia hay toàn hành tinh được bao bọc trong bầu ánh sáng trắng hoặc tím. Hay bạn có thể hình dung một người được chữa lành hay được bao bọc trong bầu ánh sáng. Bạn có thể chú tâm đến hình ảnh nhiều hơn là lời bài nguyện, nhưng điều cần thiết là tim bạn lúc nào cũng phải có mặt và bạn không bị hình ảnh lôi cuốn đi.

Nếu bạn không phải là một người hợp với hình ảnh thì không sao cả. Bạn chỉ cần chú tâm tới lời bài nguyện và đừng tìm cách hình dung nếu làm như vậy khiến bạn mất sự hòa điệu nội tâm. Nếu bạn là người hợp với âm thanh thì chú tâm tới lời sẽ có kết quả tốt nhất cho bạn.

Ta có quyền ra lệnh cho Thượng đế không?

Bạn có thể đã được dạy dỗ là đọc một bài nguyện hay một lời cầu nguyện là một tiến trình tiêu cực qua đó bạn làm một thỉnh nguyện. Tuy nhiên, trong Thánh kinh có những đoạn cho thấy ta có thể ra một hiệu lệnh. Các bạn hãy đọc những đoạn sau đây:

Thượng đế, đấng Thánh của Do Thái, tức là đấng tạo ra Do Thái, phán như vầy: Các ngươi hãy hỏi ta về việc sẽ đến liên quan đến các con ta, và hãy ra lệnh cho ta liên quan đến công việc của tay ta. (Ê-sai 45:11)

Nếu ông ra lệnh việc gì, việc ấy sẽ được thành; và ánh sáng sẽ soi sáng con đường của ông. (Gióp 22:28)

Như Mẹ Mary đã giảng trong trang mạng này, chúng ta được cấu tạo như những đồng sáng tạo của Thượng đế, và do đó chúng ta có quyền – và bổn phận thiêng liêng – kêu gọi ánh sáng. Ta không làm vậy để thỏa mãn ham muốn vị kỷ, nhưng để thể hiện kế hoạch của Thượng đế – mà cũng có người gọi là thời Hoàng Kim, hay hòa bình, hay trù phú – trên Trái đất. Đó là điều Thượng đế thực sự muốn thấy trên Trái đất, như Giê-su đã nói:

Hỡi bầy nhỏ, đừng hãi sợ; vì Cha các ngươi đã vui lòng ban cho các ngươi nước Trời. (Lu-ca 12:32)

Tuy nhiên, vì Thượng đế đã cho chúng ta quyền tự quyết, điều này không thể xảy ra nếu không có người kêu gọi nó thị hiện. Chúng ta là những người phải đứng ra cai quản, như Thượng đế đã ra lệnh cho chúng ta:

Và Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm loài người theo hình ta và theo tượng ta, đặng chúng cai quản loài cá biển, chim trời, súc vật, côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. (Sáng-thế Ký 1:26)

Và Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy tạo hoa trái, sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất, làm cho đất phục tùng; hãy cai quản loài cá dưới biển, chim trên trời cùng các vật sống và di động trên mặt đất. (Sáng-thế Ký 1:28)

Làm sao chúng ta cai quản? Như Giê-su đã giảng trong bài ngụ ngôn cơ yếu về các người đày tớ sanh sản thêm tiền. Như thày đã nói:

Chủ nói với hắn rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ cho ngươi làm chủ nhiều việc; hãy gia nhập sự vui mừng của chủ ngươi. (Ma-thi-ơ 25:21)

Vì kẻ nào đã có sẽ được cho thêm, và hắn sẽ trù phú; nhưng kẻ nào không có, thì sẽ bị lấy đi ngay cả những gì hắn đã có. (Ma-thi-ơ 25:29)

Như Mẹ Mary đã giảng trong trang mạng này, Đại đoàn Thăng thiên có uy lực để đem nước Trời tới Trái đất, nhưng các thày không có thẩm quyền để làm việc này. Chúng ta có thẩm quyền nhưng không có uy lực. Do đó giải pháp là chúng ta dùng thẩm quyền của mình để kêu gọi ánh sáng tới, qua đó chúng ta cho Đại đoàn Thăng thiên thẩm quyền để hành động trên trái đất. Các bài nguyện của Mẹ Mary được tạo nên với chính mục đích đó, tức là đem ánh sáng xuống thế giới vật chất, đó là chìa khóa duy nhất để thể hiện nước Trời trên Trái đất.