Tin tức

 • Canh thức Chữa lành Tâm linh 2024
  Cách tham gia canh thức: Bài đang đọc Ngày 17-25 / 3 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh Các bài sắp tới 26/3 – 1/4: Nghỉ Lễ Phục sinh và khóa học qua mạng 2-10 / 4 / 2024: Sách Kết nối với các thày tâm linh 11-19 / 4 / … Continue reading Canh thức Chữa lành Tâm linh 2024
 • Canh thức Chữa lành Tâm linh 2022-2023
  Lịch trình cùng danh sách các bài thỉnh và bài truyền đọc đã được dịch ra tiếng Việt, cần dùng trong Canh Thức Chữa lành Tâm linh.
 • Canh thức Chữa lành Tâm linh
  Dựa trên thành quả mà các đệ tử đã gặt hái được qua Canh thức Thượng sư, chúng tôi rất hân hoan tổ chức canh thức này cho cộng động các đệ tử chân sư thăng thiên khắp thế giới. Chúng tôi hy vọng là chúng ta sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp cho mỗi người trong chúng ta cũng như là trên tâm thức đại chúng.
 • Lịch trình ôn tập Canh thức Thượng sư
  Canh thức Thượng sư chấm dứt ngày 15/6/2022. Các Chân sư đã đề nghị đệ tử khắp nơi tiến hành một canh thức mới, sẽ bắt đầu vào cuối tháng 8. Trong thời gian giữa hai canh thức, chúng tôi đề nghị chúng ta ôn tập quyển Tự do khỏi phàm linh nội tại của Đại thượng sư, mỗi bài 9 ngày, theo lịch trình sau đây.
 • Các chân sư vui mừng về thành quả Canh thức Thượng sư
  Nếu các con có thể thấy như các thày thấy là canh thức đã đi vào tâm thức đại chúng như thế nào, tạo ra nhiều dòng chảy, nhiều khuôn đúc, nhiều cơ cấu mở rộng tâm thức con người, thì các con cũng sẽ vui mừng như các thày vậy.
 • Canh thức Thượng sư 2021-22
  Lịch trình cùng danh sách các bài thỉnh và bài truyền đọc đã được dịch ra tiếng Việt, cần dùng trong Canh Thức Thỉnh cầu các Thượng sư.
 • Canh thức thỉnh cầu các Thượng sư (Vigil to the Chohans), bắt đầu 1/11/2021
  Vào tháng 9/2021, Chân sư MORE và bảy vị Thượng sư có gợi ý là chúng ta, cộng đồng đệ tử chân sư thăng thiên toàn cầu, tham dự một canh thức thỉnh cầu bảy vị Thượng sư và Đại thượng sư. Đây sẽ là một canh thức thỉnh cầu rất dũng mãnh vì chúng ta sẽ cùng làm và như vậy tăng ảnh hưởng theo cấp số nhân.