Chữa lành chấn thương tâm linh

Chúng tôi đang tiến hành việc dịch thuật quyển Healing your Spiritual Traumas của Kim Michaels, ấn hành năm 2019. Các chương có gạch dưới đã được dịch ra Việt ngữ, Các bạn có thể bấm vào tựa để mở ra chương này.

Mục lục

Mở đầu

1. Con có thể yêu mình không?

2. Thỉnh cầu tự do khỏi phản-tình thương

3. Chấn thương nhập đời nguyên thủy

4. Thỉnh cầu tự do khỏi chấn thương nhập đời

5. Một dụng cụ để chữa lành chấn thương tâm lý

6. Thỉnh cầu chữa lành chấn thương tâm linh

7. Một thực tập để chữa lành dùng Tình thương Thiêng liêng

8. Thỉnh cầu Tình thương Thiêng liêng

9. Hiểu tại sao con không thể hiểu quả vị Ki-tô

10. Giải tỏa bí ẩn của con đường quả vị Phật

11. Lối hành xử tâm linh của con

12. Thỉnh cầu viễn kiến về lối hành xử của con

13. Khắc phục nỗi sợ lấy quyết định

14. Thỉnh cầu tự do lấy quyết định

15. Phân biện vi tế giữa Ki-tô và phản-Ki-tô

16. Một thông điệp cho tất cả những ai đã tới đây với nhiệm vụ giải cứu

17. Thỉnh cầu làm hòa với hiện diện trên trái đất

18. Trị liệu để điều hành nỗi giận một cách tâm linh

19. Thỉnh cầu điều hành nỗi giận một cách tâm linh

20. Khắc phục nỗi giận chính mình

21. Thỉnh cầu tự do khỏi nỗi giận chính mình

22. Tự giải thoát khỏi ham muốn bất khả thi

23. Tự do khỏi cái Ta Ban sơ

24. Thỉnh cầu tự do khỏi cái Ta Ban sơ

25. Cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của mình trên trái đất

26. Thỉnh cầu tự do khỏi ham muốn quá mức