Làm thế nào bạn có thể giúp chân sư thay đổi thế giới

Hầu hết những ai nhiệt tình với giáo lý của các chân sư thường trực nhận, nhiều khi từ nhỏ, rằng cuộc đời mình có một mục đích. Chúng ta sống trên địa cầu là để giúp cải thiện cuộc sống chung quanh, đem lại những thay đổi tích cực khiến cho thế giới tốt đẹp hơn trước. Các chân sư thăng thiên giải thích rằng đó là vì nhiều dòng sống đã tình nguyện đầu thai trên hành tinh này vào một thời điểm vô cùng quan trọng.   

Địa cầu chúng ta hôm nay đang đi hết một chu kỳ tâm linh có tên là Thời đại Song ngư để bước vào chu kỳ tiếp theo là Thời đại Bảo bình. Vị thày trông coi chu kỳ 2000 năm kế tiếp này là chân sư Saint Germain, và thày đã có những hoạch định để đem lại một thời hoàng kim với những bước tiến vượt bực  trong mọi lãnh vực cuộc sống. Nhiều người trong chúng ta đã tình nguyện hiện thân để giúp Saint Germain đem thời hoàng kim này vào hiện thực. Chúng ta sẽ làm như thế nào?

Mỗi chúng ta đều có một Sứ vụ Thiêng liêng đặc biệt cho mỗi người. Chúng ta đã thảo ra sứ vụ này cùng với các chân sư của mình trước khi ra đời trong kiếp này. Đối với một số người, sự đóng góp của họ cho thời hoàng kim là đi vào một lãnh vực cụ thể của xã hội và giúp mang lại thay đổi trong lãnh vực đó. Những người đó không cần biết đến các chân sư hay học hỏi giáo lý của các thày.

Nhiều người khác thì có sẵn trong Sứ vụ Thiêng liêng của mình là mình sẽ tìm kiếm một giáo lý của chân sư rồi, trong sự ý thức, nỗ lực giúp chân sư thị hiện thời hoàng kim. Chúng ta có thể thực hiện điều này bằng nhiều cách: 

  • Chúng ta có thể nâng cao nhận thức và hiểu biết về cách vận hành của thế giới, về những động lực căn bản quyết định độ tiến bộ của xã hội, và qua đó chúng ta có thể đóng góp phát huy nhận thức của tập thể về những diễn biến âm thầm đằng sau dáng vẻ bên ngoài. Các thày đã cho chúng ta rất nhiều những bài dạy và sách vở để chúng ta hiểu biết về điều này.
  • Chúng ta có thể nâng cao tâm thức cá nhân bằng cách bước đi con đường tâm linh do các chân sư đề xướng. Khi nâng cao tâm thức, chúng ta cũng kéo theo tâm thức tập thể (vì chúng ta đang đầu thai trong thân vật lý) và điều này giúp mọi người trong mọi tầng lớp xã hội chấp nhận những ý tưởng mang lại tiến bộ dễ dàng hơn. Một lần nữa, các thày đã giảng dạy rất nhiều trên trang mạng và sách vở để giúp chúng ta bước trên đường tâm linh.
  • Vì chúng ta có thể cầu thỉnh ánh sáng tâm linh từ các chân sư để chuyển hóa những năng lượng sợ hãi trong năng trường cá nhân, chúng ta cũng có thể làm điều tương tự trong năng trường tập thể. Điều này sẽ thanh lọc tâm thức tập thể và giúp mọi người thoát khỏi những khuôn nếp tư tưởng cũ để họ mở tâm ra chấp nhận những ý tưởng mới. Trong trang web này có hẳn một mục gồm nhiều Dụng cụ Thăng vượt cho mục tiêu này. Ngoài ra một số sách cũng đăng tải những dụng cụ đó.
  • Chúng ta có thể nhận thức rõ ràng hơn về các tà lực đang ráo riết hoạt động chống lại tiến bộ và về phương cách chúng thao túng và bịt mắt loài người. Chúng ta có thể nhất quyết không để cho những hiện tượng này được chấp nhận trên hành tinh này. Do Luật Tự quyết, một khi có đủ túc số những người đang đầu thai quyết định như thế, các chân sư có quyền loại bỏ các tà lực đã xâm nhập vào một số hiện tượng. Chẳng hạn, nếu có đủ túc số những người quyết định nạn ấu dâm không thể được dung thứ, các thế lực đứng đằng sau có thể bị loại bỏ.
  • Chúng ta có thể gọi lên những lời thỉnh cầu cụ thể để các chân sư yêu cầu sự phán xét của Ki-tô đối với tà lực và cho phép các chân sư loại bỏ chúng.

Động lực cơ bản trên địa cầu là các chân sư có quyền năng loại bỏ nhanh chóng mọi đen tối khỏi hành tinh này, nhưng không phải lúc nào các thày cũng có thẩm quyền để ra tay bởi vì loài người đang đầu thai phải quyết định những gì không thể được chấp nhận. Khi chúng ta thỉnh cầu các thày, chúng ta cũng cho phép các thày sử dụng quyền năng để hành động. Các thày có quyền năng, còn chúng ta có thẩm quyền. Khi chúng ta sử dụng thẩm quyền của mình để kêu gọi các thày ra tay trên địa cầu, các thày mới có ủy quyền sử dụng quyền năng của mình, và đó là yếu tố duy nhất khả dĩ đem lại thực sự những thay đổi đáng kể cho hành tinh tăm tối này.