Vận tốc và nhịp điệu khi đọc bài thỉnh bài nguyện

Điều quan trọng nhất khi đọc bài thỉnh hay bài nguyện là giữ ngọn lửa nơi tim bạn nhập cuộc. Bạn dốc tim mình vào càng nhiều thì càng thỉnh được nhiều ánh sáng hơn. Do đó, vận tốc đọc không quan trọng bằng giữ tim bừng cháy.

Tuy thế, đọc nhanh hay chậm cũng có điểm thuận lợi khác nhau. Nếu bạn đọc chậm, bạn có thể tưởng tượng hình ảnh dễ dàng hơn và có một số người thấy rằng như vậy họ khiến trái tim họ nhập cuộc nhiều hơn. Những người đó cũng thích đọc bài nguyện hay bài thỉnh một cách sùng kính. Nhưng một điểm quan trọng khác khi đọc bài thỉnh là nhịp điệu, và khi bạn đọc nhanh thì bạn dễ đạt được một nhịp điệu tuôn chảy và hùng mạnh. Nếu bạn làm được vậy đồng thời giữ tim nhập cuộc, thì đó là một cách đọc bài thỉnh hay bài nguyện rất dũng mãnh.

Xin bạn ghi nhớ là không có cách đọc nào được xem là tốt nhất, và với riêng bạn cũng có thể không phải chỉ có một cách đọc tốt nhất. Bạn nên thử nghiệm và tìm ra cách nào tốt nhất cho bạn. Và bạn cũng đừng nên chỉ theo một cách cố định. Sẽ có trường hợp bạn đạt được kết quả tốt nhất nếu bạn đọc bài nguyện chậm rãi và với nhiều sùng kính. Nhưng cũng có thể có lần khác bạn cảm thấy đang bị năng lương tiêu cực đè nặng và lúc đó cần đọc bài nguyện với nhiều uy lực để chọc thủng màn năng lượng tiêu cực.

Đọc bài nguyện hay bài thỉnh với vận tốc cao có thể giúp bạn đạt được nhịp điệu và độ tuôn chảy tốt hơn. Làm vậy cũng giúp bạn thu ngắn thì giờ, nhưng đây là một dao hai lưỡi. Bạn chớ rơi vào cạm bẫy đọc bài nguyện nhanh để chóng xong. Nếu ngọn lửa tim bạn không nhập cuộc thì bạn sẽ không đạt được kết quả tối đa. Bạn đừng bao giờ đọc một bài nguyện nhanh tới độ bạn mất đi sự hòa điệu nội tâm. Đọc một phần bài nguyện với hòa điệu tốt hơn là đọc toàn bài một cách máy móc.

Sau đây là những cách chính để đọc bài nguyện hay bài thỉnh.

Sùng kính

Đọc bài nguyện chậm rãi trong tinh thần tôn kính và sùng kính. Đọc nhẹ nhàng, tuy vẫn có nồng độ. Chú tâm vào trái tim hoặc hình ảnh một vị chân sư mà bạn ưa thích.

Đọc có nhịp điệu, vận tốc trung bình

Đọc bài nguyện với vận tốc trung bình và để cho lời tuôn chảy. Bạn đọc nguyên một câu hay một đoạn thơ mà không ngừng lấy hơi. Bạn đọc với giọng vững chắc nhưng không lạc giọng.

Đọc có nhịp điệu, vận tốc cao

Đọc bài nguyện có nhịp điệu, nhưng đọc nhanh tùy ý thích. Tuy nhiên, bạn đừng gắng gượng. Bạn hãy để vận tốc gia tăng một cách tự nhiên trong lúc bạn đọc bài nguyện. Bạn đừng đọc nhanh đến độ bạn không còn đọc được ra chữ nữa hay không còn ngưng giữa các câu hoặc đoạn thơ. Bạn nhớ thở – như vậy bạn sẽ cảm thấy sinh động khi đọc bài nguyện.

Hát tụng

Đọc bài nguyện một cách trầm bổng, gần giống như là đang hát một bài thánh ca Gregorian. Bạn đọc nhẹ nhàng nhưng nhanh hơn, giữ nhịp điệu trong suốt bài nguyện.

Hiệu lệnh

Đọc bài nguyện chậm rãi nhưng với nhiều uy lực, với nhịp điệu gần như ngắt âm (staccato). Đọc với giọng mạnh.

Hiệu lệnh, vận tốc cao

Đọc bài nguyện với nhiều uy lực nhưng cũng đọc nhanh. Thay vì đọc kiểu ngắt âm, thì bạn đọc một cách tuôn chảy, nhưng không như đang hát tụng.

Đương nhiên là bạn có thể pha trộn nhiều lối đọc trong cùng một bài nguyện. Thí dụ, bạn có thể bắt đầu đọc kiểu hiệu lệnh, sau đó chuyển qua đọc có nhịp điệu hay theo kiểu hát tụng, và dần dần để vận tốc gia tăng một cách tự nhiên.