Danh sách các bài thu âm

Sau đây là danh sách các bài đã được thu âm. Quý vị có thể bấm vào tên bài và sau đó nghe hoặc tải xuống.

Các bài truyền đọc

Các bài giáo lý căn bản

Các bài vấn đáp

Các bài chú

Các bài thỉnh

Sách

Sách Uy lực của cái Ta

Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực:

Sách Những khai ngộ thần bí về minh triết

Sách Những khai ngộ thần bí về tình thương

Những khai ngộ thần bí về ý định

Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

Những khai ngộ thần bí về an bình

Chữa lành chấn thương tâm linh