Danh sách các bài thu âm

Sau đây là danh sách các bài đã được thu âm. Quý vị có thể bấm vào tên bài và sau đó nghe hoặc tải xuống.

Các bài truyền đọc

Các bài giáo lý căn bản

Các bài vấn đáp

Các bài chú

Các bài thỉnh

Sách

Sách Uy lực của cái Ta

Sách Tự do khỏi phàm linh nội tại

Sách Những khai ngộ thần bí về uy lực:

Sách Những khai ngộ thần bí về minh triết

Sách Những khai ngộ thần bí về tình thương

Sách Những khai ngộ thần bí về ý định

Sách Những khai ngộ thần bí về viễn kiến

Sách Những khai ngộ thần bí về an bình

Sách Chữa lành chấn thương tâm linh

Sách Hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng

 • Chương 1. Con lập ra Sứ vụ Thiêng liêng như thế nào
 • Chương 3. Khắc phục nỗi sợ sai trái
 • Chương 5. Con không ở trên địa cầu để giải quyết các vấn đề
 • Chương 7. Quả vị Ki-tô và Sứ vụ Thiêng liêng
 • Chương 9. Khía cạnh cách mạng trong Sứ vụ Thiêng liêng
 • Chương 11. Chọn lựa ý thức và chọn lựa tiềm thức
 • Chương 13. Phần thưởng cho phụng sự là tự do
 • Chương 15. Phán xử của Ki-tô và Sứ vụ Thiêng liêng
 • Chương 17. Tầm nhìn omega về sự phán xử
 • Chương 19. Rút không gian khỏi một số điều kiện mất quân bình

Sách Hoàn thành tiềm năng tâm linh cao nhất

Sách Làm hòa với việc ở trên trái đất

 • Chương 1. Sống với những gì con không thể chung sống
 • Chương 3. Trải nghiệm chính mình trên địa cầu
 • Chương 5. Giành lại quyền được quên mà Thượng đế đã ban cho con
 • Chương 7. Sáng tạo trong một thế giới lượng tử
 • Chương 9. Tự dạy mình tẩy xóa ký ức
 • Chương 11. Lên tiếng từ một tâm thái an bình
 • Chương 13. Nắm bắt bản chất cách mạng của từ bi
 • Chương 16. Con không là nô lệ của thời gian
 • Chương 19. Một câu hỏi về thời gian

Sách Chữa lành đời mình bằng cách tha thứ tất cả

Sách Kết nối với các thày tâm linh