Bài truyền đọc mới đăng

Sau đây là các bài truyền đọc đã được dịch sang Việt ngữ và đăng lên website này trong thời gian gần đây. Bên cạnh tựa bài là ngày chúng tôi đăng bản dịch Việt ngữ. Trong thân bài có ghi ngày chân sư truyền đọc cho ông Kim Michaels.

 • 7 | Quả vị Ki-tô và Sứ vụ Thiêng liêng (06/02/2023) by Giê-su - Con không thể thực sự dời chuyển tâm thức một cách lý thuyết và trí thức. Con cần có một số trải nghiệm để dời chuyển tâm thức. Tại sao con làm những việc con đã làm? Vì trong tiềm thức, con biết là con cần đến những trải nghiệm đó.
 • 5 | Con không ở trên địa cầu để giải quyết các vấn đề (06/02/2023) by Chân sư More - Nhưng con sẽ không giúp cho hành tình tiến bộ bằng cách giải quyết các vấn đề vỏ ngoài. Con sẽ giúp cho hành tinh tiến bộ khi chính con thăng vượt tâm thức đã phóng chiếu ra các vấn đề đó, và như vậy con kéo tâm thức tập thể đi lên, hầu người khác được giải thoát khỏi các vấn đề.
 • 5 | Chấp nhận là Ki-tô chấp nhận con (04/02/2023) by Giê-su - Nếu con chưa thấy rõ ngã gốc và để cho nó chết đi thì con không thể bắt đầu biểu lộ quả vị Ki-tô. Món quà của Ki-tô là giúp mỗi người trải nghiệm cái gì cao hơn. Con trải nghiệm Ki-tô khi con chấp nhận là Ki-tô chấp nhận con như con đang là ngay lúc này. Đó là vì Ki-tô chấp nhận hoàn toàn là con có quyền tự quyết.
 • 3 | Khắc phục khía cạnh kiểm soát của ngã gốc (04/02/2023) by Giê-su - Khi con bị chấn thương nhập đời hay chấn thương trái đất thì con đã phản ứng và tạo ra ngã gốc muốn an toàn, kiểm soát. Nó muốn kiểm soát thế giới để được an toàn. Nó tránh biểu lộ quả vị Ki-tô để không bị tấn công. Con cần nhận ra mục đích của kiếp sống này của con. Con không thể vừa là Ki-tô Hằng sống vừa duy trì cảm giác an toàn và kiểm soát. Khi con để cho ngã gốc chết đi thì con được tự do, con an toàn như một sinh thể vô hình tướng.
 • 1 | Các ngã theo sau ngã gốc (25/01/2023) by Phật bà Quan Âm - Con không thể là Ki-tô hành động hay là Phật nếu con còn sợ hãi trong cảm thể, do chấn thương nhập đời hay chấn thương hành tinh gây ra. Chấn thương này đã chảy ngược lên các thể lý trí và bản sắc. Con có thể chế ngự nỗi sợ bằng cách tác động lên thể vật lý, lúc đó con sẽ thấy mối nghi ngờ trong thể lý trí và bản sắc đằng sau nỗi sợ. Sau khi giải quyết chấn thương nhập đời thì con có thể quyết các ngã liện hệ khác mà con đã tạo ra để bù đắp.
 • 25 | Cảm thấy thoải mái với việc mình ở trên trái đất (01/12/2022) by Phật Gautama - Mục đích của một hành tinh có vật chất dày đặc là cho con người một trải nghiệm trầm mình trong đó họ có thể trải nghiệm họ là một sinh thể tách biệt. Con tới đây chỉ để chứng minh là có chọn lựa khác. Những người đang trong giai đoạn trầm mình bắt buộc phải bác bỏ tầm nhìn cao hơn của con, do đo con phải cho phép họ làm như vậy.
 • Hãy tĩnh tâm và xuôi theo Dòng sông sự Sống (30/11/2022) by Phật Gautama - “Chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng” không có nghĩa là ý nghĩ ngừng hẳn, mà có nghĩa là chúng ngưng không tác động tâm ý thức của con, không níu kéo sự chú ý ý thức của con. Đó là cách mà ý nghĩ lăng xăng chấm dứt.
 • Làm thế nào loại bỏ đau khổ con người (29/11/2022) by Phật Gautama - Bất kể các điều kiện vật chất có tốt đẹp thế nào thì cũng không loại bỏ được khổ đau, bởi vì nguyên nhân đau khổ nằm trong nội tâm. Cho nên bước lô-gíc kế tiếp cho các nền dân chủ tân tiến là cần chú tâm vào sức khỏe tâm lý, phúc lợi tâm lý, thay vì phúc lợi vật chất.
 • 23 | Thoát khỏi ngã gốc của con (24/11/2022) by Giê-su - Khi con tới đây đầu thai lần đầu thì con gánh chịu chấn thương nhập đời và con đã phản ứng lại bằng cách tạo ra ngã gốc. Con nhìn cuộc sống trên trái đất qua ngã gốc đó. Nó sẽ là cái ngã cuối cùng con phải buông bỏ trước khi thăng thiên. Nhưng con có thể phá vỡ nó từng phần trong lúc xâu dựng một cái ngã mới.
 • 22 | Giải thoát mình khỏi những ham muốn bất khả thi (23/11/2022) by Giê-su - Quan niệm tự trọng trên thế gian dính liền tới thành quả hay địa vị. Đó là cái ngã có lòng tự trọng. Nhưng lòng tự trọng thật đến từ bên trong, đến từ con là ai. Con không cần đạt điều gì, không cần ai tán thành. Con tới đây chỉ với mục đích là cánh cửa mở, là tấm gương chỉ cho mọi người thấy có một tâm thức khác.
 • 20 | Vượt qua nỗi giận chính mình, 16 phần. (13/11/2022) by Chân sư More - Nhiều avatar có nỗi giận hướng về chính họ. Họ giận họ vì đã lấy quyết định xuống hành tinh này. Họ cũng giận cõi Mẹ đã trải bày những điều kiện tạo ra đau khổ cùng cực. Sau đó, họ lại hổ thẹn và giận họ là đã có nỗi giận. Nhưng thực sự đó chỉ là một cái ngã tách biệt giận một cái ngã tách biệt khác
 • 9 | Khía cạnh cách mạng trong Sứ vụ Thiêng liêng (09/11/2022) by Saint Germain - Đó là lúc Giê-su kinh qua cuộc xoay chuyển cách mạng khi thày chấp nhận mình là Ki-tô Hằng sống trong hiện thân. Một số các con cũng có thể đến được điểm đó khi con chấp nhận điều này. Thày có thể cam đoan với con, đây là một sự chuyển vọt cách mạng. Không chỉ là thêm một bước nhỏ đi lên mà là một bước nhảy vọt.
 • 11 | Chọn lựa ý thức và chọn lựa tiềm thức (09/11/2022) by Đại Chỉ đạo Thiêng liêng - Điều thày mong con lưu ý là sự sáng tạo đòi hỏi một số quyết định nơi con. Đó không phải là một kinh nghiệm thụ động nơi con ngồi chờ cảm hứng từ trên trời rơi xuống. Con có thể làm rất nhiều để mở tâm mình ra đón nhận dòng chảy của Tánh linh.
 • 18 | Liệu pháp tâm linh để khắc phục nỗi giận (05/11/2022) by Phật Gautama - Con không thể tránh nổi giận hay oán trách những gì con trải nghiệm trên hành tinh này. Nhưng những avatar thường nghĩ họ không được có những cảm xúc này. Nhưng quyết định với lý trí không giải quyết đã tồn đọng trong thể tình cảm. Do dó thày trao truyền một dụng cụ để giúp con giải quyết vấn đề.
 • 15 | Phân biện vi tế giữa Ki-tô và phản-Ki-tô (02/11/2022) by Giê-su - Ki-tô chỉ có một mục đích duy nhất, là giúp con không thể tách biệt khỏi cội nguồn của mình. Nó giúp con không thể bị kẹt vĩnh viễn ở bát cứ đâu. Do đó Ki-tô không phải là sự toàn hảo mà là sự tăng triển không ngừng, và trạng thái bất động là hình thức khắc nghiệt nhất của phản Ki-tô. Khi một dân tộc bị đóng băng vào một thời điểm thì ngay cả một thay đổi tàn bạo do sa nhân đề xướng cũng có thể trong một thời gian ngắn đem dân tộc đó tới gần quả vị Ki-tô hơn.
 • 3 | Khắc phục nỗi sợ sai trái (31/10/2022) by Mẹ Mary - Có một nỗi sợ đã được lập trình trong mọi con người trên địa cầu – rằng con có thể sai trái. Nỗi sợ hãi này đến từ đâu?
 • 1 | Con lập ra Sứ vụ Thiêng liêng như thế nào (31/10/2022) by Mẹ Mary - Thày có thể cam đoan với con là khi con thảo Sứ vụ, nó không được thảo ra với tâm đường thẳng, phân tích. Các thày không ngồi đó với tâm đường thẳng mà phân tích từng khía cạnh của quá khứ lẫn tâm lý của con hay điều này điều nọ. Các thày không giống như các nhà kinh doanh hay tướng lãnh quân đội trên địa cầu .
 • 16 | Một thông điệp cho tất cả những ai đã đến đây với sứ vụ giải cứu (28/10/2022) by Sanat Kumara - Con tới đây để cống hiến một khung tham chiếu tích cực cho những cư dân của hành tinh này. Nhưng con không cao hơn, khôn ngoan hơn, hay tưởng thành hơn họ và phải đối mặt cùng những khai ngộ. Con không nên có trạng thái tâm tiêu cực, chê bai trái đất và những người ở đây. Con cần nhận ta nhân tính cơ bản của mình và của mọi người, là yếu tố của tâm thức Ki-tô kết nối mọi sự sống, và làm hòa với việc con đang ở đây.
 • Khắc phục nỗi sợ lấy quyết định (22/10/2022) by Mẹ Mary - Mọi sự trong vũ trụ xoay quanh quyền tự quyết. Sa nhân dàn xếp để con lấy quyết định, họ làm cho con đau đớn và sau đó dụ dỗ con tránh không lấy quyết định nữa. Nhưng con không thể đi vào con đường quả vị Ki-tô bằng cách lấy quyết định né tránh. Thày cho con một bài tập để phơi bày các quyết định gậy giới hạn.
 • Hiểu tại sao con không thể hiểu quả vị Ki-tô (14/10/2022) by Giê-su - Quả vị Ki-tô là nó là một tiến trình liên tục, nó là một tiến trình nâng cao tâm thức dần dần. Cuộc sống, sự tự nhận biết là một tiến trình liên tục, khả năng tự thăng vượt lúc nào cũng có. Con không thể hiểu quả vị Ki-tô với tâm đường thẳng. Con có thể có một hiểu biết nào đó, nhưng khi con lên các tầng tâm thức cao hơn thì sự hiểu biết và trải nghiệm của con về quả vị Ki-tô sẽ thay đổi.
 • Giải tỏa bí ẩn của con đường quả vị Phật (14/10/2022) by Phật Gautama - Giác ngộ không phải là một hiện tượng đường thẳng. Nó không phải là một mức đến. Con bắt đầu giác ngộ khi con hiểu được là điều quan trọng duy nhất là con giải thoát tâm mình khỏi mọi khái niệm dựa trên các điều kiện của thế gian. Chính tâm con quy định các giới hạn mà thế giới vật chất đặt lên tâm con. Bằng cách không đồng hóa mình với các hình ảnh này thì con giải thoát tâm khỏi những hạn chế do các hình ảnh này quy định.
 • Trải nghiệm sự nhận biết quả cầu ở các tầng cao của quả vị Ki-tô (11/10/2022) by Phật Gautama - Nhưng chính ở điểm này con cũng sẽ bắt đầu nhận được một cái gì vượt khỏi một lời giải thích đường thẳng. Con bắt đầu có trải nghiệm nội tâm. Có thể gọi đó là một trải nghiệm trực giác hay thần bí, nhưng kỳ thực đó là một trải nghiệm quả cầu.
 • Những thay đổi cần thiết trong tư duy người châu Á (11/10/2022) by Phật Gautama - TA LÀ đấng hằng chảy, hằng thăng vượt. Ta chưa bao giờ là một sinh thể tĩnh lặng. Thờ phượng một bức tượng bằng vàng bất biến, và cho rằng đức Phật mà nó tượng trưng cũng là bất biến, là một sự hiểu lầm căn bản những lời dạy của ta cách đây 2500 năm.
 • Bất cứ gì xảy ra cũng được! (11/10/2022) by Phật Gautama - Đâu là mục đích của bất kỳ trải nghiệm nào mà con có trên địa cầu? Đó là để làm hiện rõ ra trong nội tâm con một số điều kiện đang hạn chế con, hầu con có thể nhìn thấy điều kiện đó, giải quyết nó và được giải thoát khỏi nó.
 • Lối hành xử tâm linh của con (11/10/2022) by Giê-su - Con cần xem xét động lực của mình khi đi vào đường tu, có đệ tử sợ bị các thày phơi bày một chuyện trong tâm lý con khiến họ cảm thấy nhục nhã hay hổ thẹn, Có người khác lại chờ đợi được các chân sư vinh danh, công nhận hay tuyên dương. Con cần liên hệ với các thày mà không có chờ đợi dựa trên sợ hãi hay kiêu mạn, mà chỉ trung hòa.
 • Một thực tập để chữa lành dùng Tình thương Thiêng liêng (29/09/2022) by Hiện diện Tình thương - Bài này sẽ giúp con cảm thấy thoải mái với chính mình và bài thực tập sẽ giúp con trải nghiệm phần quả cầu của bản thể của con. Con cảm thấy thoải mái với chính mình, không phải bằng cách hoàn thành một điều kiện nào đó trên trái đất, nhưng bằng cách nối kết với cái ta cao của mình.
 • Một dụng cụ để chữa lành chấn thương tâm lý (15/09/2022) by Mẹ Mary - Thày trao truyền một dụng cụ tâm linh có thể dùng để chữa lành bất cứ chấn thương tâm lý nào. Nó đặc biệt được thiết kế để giúp con chữa lành chấn thương nhập đời vũ trụ. Đây là một dụng cụ dành cho những người đã đạt được một trình độ nào đó trên con đường tâm linh, và không được dùng với lòng tham vọng phàm phu.
 • Chấn thương nhập đời nguyên thủy (10/09/2022) by Chân sư More - Lúc con đầu thai trong xác thân vật lý lần đầu tiên và có ý thức chuyện gì xảy ra trên hành tinh này thì con bị một cú sốc. Đa số mọi người đã dồn nén ký ức này, nhưng con có thể trở về điểm đó và trải nghiệm lại nó và qua đó vượt qua chấn thương nhập đời này.
 • Con có thể yêu mình không? (05/09/2022) by Mẹ Mary - Con sẽ tới điểm cái ta vỏ ngoài còn sót lại không đe dọa sự tăng trưởng tâm linh của con hay công việc phụng sự người khác của con. Lúc đó thì con không cần quan tâm đến nó nữa. Con không cần phân tích quá đáng và trách móc cho mình. Thày lúc nào cũng vẫn yêu con vô điều kiện.
 • Quả vị Ki-tô là sự buông bỏ (30/08/2022) by Giê-su - Con nhìn vào những người tâm linh nói chung, con sẽ thấy rất nhiều người tới một điểm sẽ đụng phải một điều gì đó mà họ không sẵn lòng buông bỏ. Rồi hoặc là họ ngừng tiến bước trên đường tâm linh, hoặc họ bước vào con đường tay trái, con đường công truyền, nơi họ từ chối thay đổi một điểm gì đó trong tâm lý họ, họ từ chối từ bỏ một cái gì đó để theo Ki-tô.
 • Con có quyền không thập toàn (30/08/2022) by Phật Gautama - Phụ nữ đã được bình quyền bề ngoài trên mặt chính trị, kinh tế, luật pháp, nhưng chưa được bình quyền tâm lý. Sa nhân đã phóng chiếu lên nhân loại một chuẩn mực nhị nguyên đòi hỏi ai nấy phải cố toàn hảo. Chưa ai đạt được toàn hảo, sẽ không ai đạt được.
 • Con là một nghệ nhân điêu khắc năng lượng thuần khiết (30/08/2022) by Saint Germain - Khi con tìm cách lật bỏ khuôn đúc đó đi, có một sự kháng cự xảy ra, vì một khi năng lượng đã khoác lấy một hình dạng nào đó thì sẽ có kháng cự chống lại sự thay đổi.
 • Khi vật chất và chính con không quan trọng (30/08/2022) by Saint Germain - Con sẽ cần gì để bay vào quỹ đạo và giải thoát khỏi lực hút của tâm thức tập thể? Phải, con tự tách ra khỏi nguyên cái thân hỏa tiễn ở phía dưới và để cho phần này rơi trở lại mặt đất.
 • Tất cả đều nối kết (30/08/2022) by Phật Gautama - Nó chỉ là một ảo ảnh được trình chiếu trên màn hình. Và ở giữa các hình ảnh được trình chiếu thì màn hình vẫn trắng tinh. Và con biết là bất cứ lúc nào, một hình ảnh mới có thể được trình chiếu.
 • Nhận biết sự Tĩnh lặng Bất tận! (30/08/2022) by Phật Gautama - Và bây giờ con đã hết ở trong bùn vì con đang ngồi như là Phật – với Hiện diện của ta chồng lên con – và con đang nổi trên mặt nước. Con đang nổi trên Biển Luân hồi, và không có gì bên dưới mặt nước có thể chạm vào con, bởi vì mặt nước này lặng yên như biển thủy tinh.
 • Giải thoát khỏi các phàm linh cấy ghép (30/08/2022) by Serapis Bey - Khi con gặp phải chấn thương, một mảnh của hào quang con có thể bị rách ra, để lại một lỗ hổng. Các sa nhân sẽ tìm cách sử dụng lỗ hổng này làm lối vào để cài đặt một cấy ghép trong trường hào quang của con.
 • Tình thương và Tự do (30/08/2022) by Paul người Venice - Con có thể cân bằng nghiệp quả nếu con tách tình thương khỏi tình dục. Lúc đó, con có thể có một quan hệ thương yêu và biểu lộ tình yêu chân thật với người đó mà không có quan hệ tình dục, vì quan hệ tình dục tạo ra nhiều rắc rối.
 • Hãy để các phàm linh cũ chết đi (30/08/2022) by Đại thượng sư - Tiến trình nâng cao tâm thức là tiến trình tạo ra một phàm linh, để cho nó chết đi, và tái sinh với một phàm linh mới cao hơn phàm linh cũ. Mỗi lần, cái Ta Biết tiến gần hơn tới hợp nhất với cội nguồn, và đóng góp vào Thánh linh.
 • Uy lực và chữa lành (30/08/2022) by Chân sư More - Các con đều bị chấn thương tinh thần vì khi xuống đầu thai lần đầu con bị tà lực tấn công ác độc. Và nhiều kiếp sau đó, con bị tấn công mỗi khi con biểu lộ khả năng sáng tạo của mình. Con cần phải giải quyết các vết thương này mới mong gia tốc và tiến triển tâm linh.
 • Đạt kết quả qua nỗ lực tâm linh (30/08/2022) by Hilarion - Luôn luôn cần buông bỏ cái cũ để tái sinh trong cái ta mới, viễn kiến mới, sẽ đưa con lên cao hơn. Nếu con dính mắc điều gì đó, ngần ngại không muốn buông bỏ điều gì đó, thì chúng là tàn dư của tự ngã vì chỉ có tự ngã mới nắm giữ.
 • Làm sao ngưng phóng chiếu ra ngoài (30/08/2022) by Hilarion - Công việc của con không phải là dùng áp lực để khiến thế giới và người khác tuân theo viễn kiến mà con có. Công việc của con là nâng cao tâm thức mình và đạt được tự điều ngự bằng cách buông bỏ ảo tưởng kế tiếp của con.
 • Đạo đức giả không cần ghi danh! (30/08/2022) by Giê-su - Bảng hiệu của ta sẽ có dòng chữ lớn: “Cần người giúp việc. Ghi danh bên trong.’ Nhưng bên dưới cũng có hàng chữ nhỏ viết rằng: “Kẻ đạo đức giả miễn đăng ký.”
 • Bốn tầng của tâm (30/08/2022) by Giê-su - Con tạo ra thực tại qua quyền năng của tâm, nhưng để hiểu làm thế nào, con cần nhận ra tâm con có đến mấy tầng. Tâm phàm của con rất giống một chiếc radio chỉ biết khuếch đại những tần số vô tuyến để giác quan có thể bắt được. Những gì con sáng tạo trong tâm phàm được định đoạt bởi những gì con tiếp nhận vào trong tâm từ các cõi cao hơn của tâm.
 • Đồng-sáng tạo một cách có ý thức (29/08/2022) by Đại thượng sư - Con đường tâm linh là tiến trình ngưng tự đồng hóa với phàm linh, buông bỏ nó và vượt lên mức tâm thức cao hơn, một cách có ý thức. Nhưng ta vẫn còn một phàm linh cho tới khi buông bỏ phàm linh cuối cùng và thăng thiên.
 • Minh triết và Tình thương (21/08/2022) by Chân sư Lanto - Con không thể kiểm soát Phật tánh. Con không thể tạo ra một cái hộp tư duy và bảo là Phật tánh bị chứa trong hộp. Trước cả khi con có thể tạo ra hộp tư duy, Phật tánh đã tự thăng vượt một tỷ lần rồi.
 • Tự điều ngự không ngừng (19/08/2022) by Đại thượng sư - Tự ngã, phàm linh, muốn ta tưởng rằng nếu nó được kiện toàn dựa trên một tiêu chuẩn thế gian nào đó thì Thượng đế phải cho nó lên thiên đàng. Nhưng chỉ có cái Ta biết, là nhận biết thuần khiết, không cá biệt, mới có thể thăng thiên.
 • Phân biện thực với không thực (17/08/2022) by Chân sư Lanto - Đây là một lời mời đặc biệt dành cho những ai sẵn lòng đọc các bài thỉnh trong quyển sách này và sau đó, trước khi đi ngủ, thỉnh cầu mình được đưa tới khóa Nhập thất tại Royal Teton.
 • Minh triết và Giác ngộ (15/08/2022) by Chân sư Lanto - Con có thể thấy họ trút bỏ được một gánh nặng to lớn. Thay vì mang trọng trách phải thay đổi thế giới bằng cách cải hóa mọi người, giờ đây họ có thể bắt đầu buông xả cái ách nặng nề mà các sa nhân cùng thày giả đã đeo lên cổ họ.
 • Minh triết và Uy lực (15/08/2022) by Chân sư Lanto - Đó là tại sao bước đầu tiên mà thày dẫn con đi qua là giúp con gỡ bỏ cái phin lọc nhận thức vô cùng phổ biến trong thế gian cho rằng minh triết có thể được sử dụng làm vũ khí.
 • Bị ảnh hưởng bởi tâm thức chết (06/08/2022) by Đại thượng sư - Ai ai trên trái đất đều đã bị tâm thức chết ảnh hưởng và chịu khuất phục nó. Tỉnh ngộ, nhận ra điều này, nhưng đừng phủ nhận, đừng cảm thấy tội lỗi và lên án mình. Hãy để các thày giúp nhận ra từng mảnh của tâm thức chết và đập tan chúng.
 • Tâm thức chết (30/07/2022) by Đại thượng sư - Dòng sông sự Sống là một dòng chảy liên tục, tuôn chảy không ngừng. Không có gì trong Dòng sông sự Sống đứng yên, lúc nào nó cũng thăng vượt chính nó. Tâm thức chết là khi con tách ra khỏi Dòng sông sự Sống, và trong khoảng cách đó có chờ mong, phán xét.
 • Vượt lên trên ý định hung hãn (27/07/2022) by Đại thượng sư - Giữa mức tâm thức 48 và 96, con cần hoàn toàn chú tâm vào việc thay đổi chính mình và không tìm cách thay đổi ai khác. Con cần tiêu diệt những phàm linh mà con đã tạo ra và thể hiện những bài học tích cực của bảy tia sáng.
 • Giữ an bình và đồng thời để cho ánh sáng mình tỏa rạng (21/07/2022) by Phật Gautama - Và con biết là cho dù cái gì khởi lên, con cũng sẽ sẵn sàng buông bỏ nó. Đây là dấu ấn đích thực của một người tầm đạo tâm linh chân chính.
 • Thử thách của con là giải quyết bí ẩn của quyền tự quyết (19/07/2022) by Phật Gautama - Đâu là tầng giáo lý kế tiếp mà chúng tôi muốn trao truyền trong khuôn khổ công việc tiết lộ tuần tự về các avatar? Đó là sự kiện trong cương vị một avatar...
 • Con đang chú tâm vào điều gì? (18/07/2022) by Phật Gautama - Những gì xảy ra trên hành tinh có thể thực từ một góc cạnh nào đó, nhưng con không là một con người, con là một sinh thể tâm linh, con đang ở đây để có một trải nghiệm hầu chuyển đổi tâm thức mình.
 • Kịch bản tâm linh trên trái đất (15/07/2022) by Đại thượng sư - Ở mỗi mức tâm thức có một phàm linh giả muốn giữ con ở mức đó, biện minh là con không cần tiến lên. Nhưng cũng có một phàm linh hung hãn ở dưới mức 48 muốn kéo con vào chuyện đối phó với một đối thủ bên ngoài.
 • Lướt sóng hay đâm đầu vào sóng (13/07/2022) by Phật Gautama - Con sẽ thấy nghiệp quả hình thành một ngọn sóng vĩ đại có sức mạnh lẫn động lượng. Nếu con cưỡi ngọn sóng, không những nó sẽ chở con đi mà nó còn cho con niềm vui thú cân bằng nghiệp chướng.
 • Thuần khiết và Uy lực của Ý định (30/06/2022) by Serapis Bey - Ý định của con là điều ngự cái ta, không phải bằng cách kiểm soát cái ta nhưng điều ngự cái ta.
 • Vượt qua bi kịch bằng cách chuyển từ phản ứng sang hành động (30/06/2022) by Phật Gautama - Không có một định luật thiên nhiên nào bắt con phải phản ứng lại những tình huống mà con gặp trong vũ trụ vật chất, bởi vì con có tiềm năng gia tốc vào một tâm thức cao hơn, nơi con không phản ứng mà con hành động.
 • Nhiều hơn là hiểu biết bằng trí năng (30/06/2022) by Elohim Apollo và Lumina - Lẽ dĩ nhiên sự thực là chỉ có một cách đi vào nước Trời là nhận ra rằng con chưa bao giờ tách biệt khỏi nước Trời.
 • Hãy để tình thương tuôn chảy! (30/06/2022) by Elohim Heros Amora - Tình thương không có điều kiện. Làm sao tình thương có thể bị giam vào kho dữ liệu, là cái gì được thiết kế để giúp con người sống trong thế giới vật chất?
 • Là một người chữa lành chân chính (30/06/2022) by Hilarion - Con ngừng phóng chiếu hình ảnh muốn thế giới phải như vậy hay không được như vậy, mà thấy thế giới như nó là. Con có thể làm tâm con lỏng như nước, và con tuôn chảy theo Dòng Sông sự Sống, tuôn chảy chung quanh mọi chướng ngại.
 • Trên địa cầu có gì thực chăng? (30/06/2022) by Saint Germain - Điều thày cố chỉ ra cho con ở đây là trên thực tế, không có vật chất.
 • Chào mừng con đến máy giả thực tại địa cầu (30/06/2022) by Saint Germain - Những gì con nghĩ là thực và những gì con nghĩ là không thể thay đổi, đó chính là cái quy định con.
 • Vượt qua những điều lấy mất an bình (30/06/2022) by Saint Germain - Con không đang cưỡng ép bất cứ gì thị hiện, mà con chỉ để yên cho nó rơi vào thị hiện.
 • Biết Sứ vụ Thiêng liêng qua cấu trúc kết tinh của sự chỉ đạo thiêng liêng (30/06/2022) by Đại Chỉ đạo Thiêng liêng - Nhưng từ điểm này trở đi, ta sẽ chỉ nói với những ai sẵn lòng bước xa hơn nhận thức của mình, sẵn lòng tìm biết Sứ vụ Thiêng liêng của mình. Vì ta đến đây với một đề nghị.
 • Thành hình tăng đoàn chân chính của Phật (30/06/2022) by Phật Gautama - Tuy nhiên thời gian đã trôi qua. Ki-tô đã giáng thế, nhân loại đã vươn lên, và giờ đây chúng ta có được một đội ngũ học trò sẵn sàng hiểu Phật-pháp-tăng một cách trọn vẹn.
 • Yêu Sứ vụ Thiêng liêng hơn là mơ mộng (30/06/2022) by Saint Germain - Khi con thực sự suy ngẫm điểm này, con nhận ra Ánh sáng Mẫu-vật không phải là kẻ thù của con ở đây. Ánh sáng Mẫu-vật không hề cưỡng lại con, vậy tại sao con lại cưỡng lại nó chứ?
 • Hai loại linh thể (27/06/2022) by Đại thượng sư - Có hai giai đoạn trong sự tiến hóa, Giai đoạn đầu Tánh linh tập trung vào việc sáng tạo hình tướng. Giai đoạn thứ nhì, nó nhận ra rằng muốn tạo ra hình tướng hoàn toàn mới thì nó phải tái tạo chính nó.
 • Con hơn tâm của con (27/06/2022) by Đại thượng sư - Con chỉ biết được một tia sáng khi con nhập một với nó. Con không phải là một chủ thể tách biệt nghiên cứu một khách thể tách biệt từ ở xa. Cái Ta Biết rút ra và không đồng hóa với phàm ngã và thay vào đó nhập một với tia sáng.
 • Đã đến lúc bước lên một nhận biết cao hơn về chức năng làm mẹ (27/06/2022) by Mẹ Mary - Phái nữ có tiềm năng nhìn xa hơn tất cả những thứ vỏ ngoài đó để nối kết ở mức con tim, ở mức trực giác, và như vậy họ có thể hình thành một tình chị em vượt khỏi mọi lằn ranh vỏ ngoài.
 • Tia thứ Ba: Con luôn luôn xứng đáng nhận tình thương (21/06/2022) by Đại thiên thần Charity - Tình thương là một lực vô điều kiện muốn được biểu lộ. Con không cần làm gì, không cần có điều kiện gì, để trở thành cánh của mở cho tình thương. Tình thương không muốn sở hữu, không cần được đền đáp. Nó vui sướng khi được biểu lộ, tuôn chảy. Con lúc nào cũng xứng đáng nhận lãnh nó.
 • Cách con nhìn vật sẽ đồng sáng tạo vật đó (13/06/2022) by Saint Germain - Có một số khía cạnh trong hoàn cảnh cá nhân của con được đồng sáng tạo do hành động nhìn của con. Chính bằng cách nhìn chúng mà con thực sự tạo ra những hoàn cảnh đó.
 • Hãy chọn vũ trụ song song nơi con muốn sống (08/06/2022) by Giê-su - Con là một Bản thể duy nhất, một cái Ta duy nhất, nhưng con hiện hữu trong nhiều chiều kích. Và con có thể xem các tầng vật lý, cảm xúc, lý trí và bản sắc của vũ trụ vật chất là những vũ trụ song song.
 • Cách giao tiếp không ép buộc (08/06/2022) by Hilarion - Họ rút hẳn khỏi thế giới để ẩn mình trong tu viện nơi mọi chuyện đều có luật lệ nghiêm ngặt rõ ràng. Và khi họ chấp nhận bước vào sống trong một môi trường như thế, thường khi tự ngã của họ sẽ thở phào nhẹ nhõm...
 • Đức Phật bất động và đức Phật hằng động (01/06/2022) by Phật Gautama - Mặc dù không một thế lực nào của thế gian có thể khiến cho Phật lay động, điều này không có nghĩa là Phật đứng yên một chỗ. Không có nghĩa là Phật không bao giờ thay đổi. Im lặng, an bình, bất động không có nghĩa là không hằng sống, không thăng vượt.
 • Tìm được bình an trong quan hệ (19/05/2022) by Nada - Khi con không mong chờ điều phải xảy ra hay không được xảy ra, con đến với cuộc sống với tâm ngây thơ của trẻ thơ và con ở trong vương quốc của Thượng đế trong chính tâm con. Không có gì trong cõi vật lý quy định được con, ngăn cản được sự thăng thiên của con.
 • Vượt qua tinh thần trách nhiệm giả, 14 đoạn (19/05/2022) by Nada - Con không bao giờ bất lực. Nếu con kiểm soát được phản ứng của mình, nếu con làm rã tan đi các phàm linh thấp đã khiến con phản ứng trong những hoàn cảnh tương tự với một tầng tâm thức thấp hơn, thì con có quyền lực trên phản ứng của con trước mọi hoàn cảnh.
 • Ảo tưởng cầu toàn, 8 đoạn (19/05/2022) by Nada - Khi con biểu hiện quả vị Ki-tô của mình, con không thể chờ đợi mình toàn hảo. Sự biểu hiện quả vị Ki-tô của con sẽ bị pha màu bởi những ảo tưởng mà con chưa bỏ được, những ảo tưởng cao hơn tầng tâm thức hiện nay của con.
 • Mọi điều kiện trên trái đất đều là cơ hội, 12 đọan (19/05/2022) by Nada - Con đường dẫn tới thăng thiên là con đường nội tâm vì con không cần vượt qua điều kiện bên ngoài mà chỉ cần vượt qua điều kiện nội tâm. Điều kiện nội tâm là khuôn nếp phản ứng với những điều kiện bên ngoài trong đó phàm linh nội tại của con tin rằng điều kiện bên ngoài hạn chế tăng triển tâm linh của con.
 • Làm sao sống mà không tạo nghiệp (19/05/2022) by Nada - Con có thể hiện thân trong thân vật lý, con có thể hành động và có một cuộc sống năng động, mà không cần làm thông qua tư duy cuồng đại, không cần làm với một xung lực nhị nguyên tạo nghiệp cho con.
 • Làm sao ngưng đổ lỗi cho mình, 13 đoạn (19/05/2022) by Nada - Sa nhân đã đút một cơ chế vào bốn thể phàm của con khiến con cảm thấy biểu lộ quả vị Ki-tô là một điều sai quấy, con cảm thấy là con sai quấy, do đó con không dám làm điều này nữa. Con tin rằng có cái gì sai trái với việc con ở trên trái đất và con cần bù đắp lại.
 • Làm sao ngưng phóng chiếu vào tâm mình (19/05/2022) by Hilarion - Con cần buông bỏ hình ảnh một đệ tử tâm linh tốt phải như thế nào. Đây chính là biểu hiện cái tâm vỏ ngoài, của cái ta tách biệt, muốn vũ trụ phải tuân theo một ý tưởng trong tâm. Con cần buông bỏ để là cánh cửa hoàn toàn mở cho quyền năng sang tạo của Hiện diện TA LÀ.
 • Tia thứ Nhất: Một quan niệm không đường thẳng về nghiệp quả (18/05/2022) by Chân sư More - Con cần chữa lành là vì con đã có chọn lựa tự giới hạn mình. Tự chữa lành là nhận ra con đã tách mình ra khỏi cái Một, sau đó con chỉ giản dị để cho con người cũ chết đi và được tái sinh với một ý niệm bản ngã mới.
 • Hãy buông cái cũ! (08/05/2022) by PadmaSambhava - Đây là hạn chế lớn nhất mà các chân sư phải đối mặt – là khi đệ tử không chịu buông bỏ cái cũ. Con đã chuẩn bị bản thân, và trong bản sắc thể, trí thể và cảm thể của con đã có một khoảng trống. Nhưng ở mức tâm ý thức, tâm vỏ ngoài của con vẫn còn bám mắc vào một cái gì đó mà con không muốn buông ra.
 • Thoát khỏi tinh thần trốn tránh (11/04/2022) by Nada - Khi con biết con không bất lực, khi con biết không có điều gì trên trái đất này quy định con, khi con biết bất cứ phản ứng nào cũng là một phàm linh nội tại và khi con biết cách khắc phục phàm linh nội tại đó, thì con không cần trốn chạy bất cứ điều kiện nào trên trái đất.
 • Nhìn quá bức màn của vật chất, 15 đoạn (24/03/2022) by Hilarion - Tâm thức sa ngã cho rằng vật chất không thay đổi được và tách biệt khỏi Tánh linh. Nhưng vật chất ở trong Tánh linh và Tánh linh có quyền năng thay đổi vật chất. Con ở trong Tánh linh và Tánh linh có quyền năng thay đổi vật chất xuyên qua con.
 • Tình thương và Phụng sự (14/03/2022) by Paul người Venice - Cốt lõi của tình thương, là giúp con người thăng vượt và trở nên hơn nữa. Tình thương không nhất thiết lúc nào cũng dịu dàng, mềm mại mà có khi thẳng thắn, nghiêm khắc. Biểu hiện cường độ để thức tỉnh con người, giúp họ tiến lên cao hơn hay ngưng các khuôn nếp tự phá hoại, không phải là lạm dụng quyền lực mà là biểu lộ tình thương.
 • Tình thương và Chân lý (14/03/2022) by Paul người Venice - Quan hệ hài hòa không thể có được khi cả hai người bạn đời không dám phát biểu tự do. Nếu cả hai phát biểu tự do, con có một quan hệ giúp tăng triển. Khi con trao người kia quyền tự do, con cũng cho mình tự do, thì căng thẳng tan biến. Phải chăng chính căng thẳng đã tạo ra bất hài hòa?
 • Tình thương và Tinh khiết (14/03/2022) by Paul người Venice - Ở điểm này con sẽ thấy những bợn nhơ của mình, và sẽ không tránh bị đau lòng. Nhưng khi con biết mình là cái Ta Biết, thì cái Ta Biết không bợn nhơ. Sau khi con thấy được bợn nhơ, con cũng cần quét sạch nó ra khỏi ký ức bằng cách gia tốc.
 • Giải phóng sự sáng tạo nội tại (14/03/2022) by Serapis Bey - Thày đã nói gì ở đầu bài? Tự do là sự tự do khỏi các cơ chế trong chính tâm con. Đó là nơi con giành được tự do: trong chính tâm con.
 • Nhìn ra cơ hội tự thăng vượt  (14/03/2022) by Serapis Bey - Điều thày mong muốn con làm bây giờ là bước lên một bước và nhận ra là không những các điều kiện hiện thời không thể ngăn con tăng triển, mà chúng còn có thể hỗ trợ cho con tăng triển.
 • Ý định thuần khiết khi tìm Minh triết (14/03/2022) by Serapis Bey - Thày không có những lớp học ở tầng thứ hai này nơi thày đứng trên bục cao trước tấm bảng đen và giảng dạy hiểu biết này cho con. Thày chỉ dạy bằng một cách mà thôi: thày ngồi.
 • Đi từ một viễn kiến thấp đến một viễn kiến cao hơn (14/03/2022) by Hilarion - Khi cái Ta Biết tập trung vào bốn thể phàm, sự chú ý của cái Ta Biết bị hút vào đó. Con không thể nào bước ra ngoài bốn thể phàm và nhận viễn kiến cao hơn, viễn kiến từ Sứ vụ Thiêng liêng của con.
 • Hành tinh địa cầu là một bộ máy giả thực tại (13/03/2022) by Phật Gautama - Đây chính là điều mà một máy giả thực tại như địa cầu được thiết kế để giúp con làm. Nó chỉ được thiết kế để cho con một loại trải nghiệm đặc biệt là trải nghiệm của một sinh thể tách biệt.
 • Viễn kiến vừa chủ động vừa thụ động (03/03/2022) by Hilarion - Con không thấy bằng mắt, con không thấy bằng não bộ, con thấy bằng cả bốn thể phàm.
 • Tìm được an bình trong phụng sự (23/02/2022) by Serapis Bey - Thày đang tìm cách dẫn con đến mức nhận ra trong tâm ý thức một điều mà thày cố trao cho con trong khóa nhập thất này, đó là sự thành công của việc phụng sự không tùy thuộc vào phản ứng của người khác.
 • Phát triển ý định tự lực (18/02/2022) by Serapis Bey - Điều này không có nghĩa là con ôm lấy điều kiện đó, mà con ôm lấy bài học. Thay vì chạy trốn khỏi điều kiện và như vậy cũng chạy trốn khỏi bài học, con ôm lấy bài học
 • Từ ý định dựa trên sợ hãi sang ý định dựa trên tình thương (11/02/2022) by Serapis Bey - Thày biết rất rõ trên địa cầu có nhiều điều kiện có vẻ vô cùng hăm dọa. Hiển nhiên con không thể thay đổi những điều kiện đó, nhưng điều mà thày yêu cầu con làm là nhận ra là con không cần thay đổi chúng.
 • Tình thương và Minh triết (31/01/2022) by Paul người Venice - Nhiều người tìm người bạn đường để tìm tình thương mà mình nghĩ mình thiều hụt. Nhưng chỉ có Hiện diện TA LÀ mới cho mình được tình thương. Con cần thiết lập dòng chảy số tám theo chiều dọc (với Hiện diện TA LÀ) và sau đó theo chiều ngang (với người bạn đường).