Tâm lý Nhận biết Cao

Chúng tôi đang tiến hành việc dịch thuật những bài đăng trong trang mạng Tâm lý Nhận biết Cao (higherawarenesspsychology.com) của Kim Michaels. Các bạn có thể bấm vào tựa để mở ra mỗi bài.

  • Làm cách nào khởi sự việc khắc phục các ngã
    Bạn có thể nhận diện vấn đề mà bạn cần giải quyết bằng cách xem xét các khuôn nếp lặp đi lặp lại trong đời sống, cảm xúc, suy nghĩ và ý niệm bản sắc của bạn. Sau đó bạn giải trừ năng lượng cảm xúc che mờ ngã tiềm thức, dùng trực giác để nhận diện ngã và quyết định buông bỏ nó.