Khuôn đúc chữa lành của Bài ca sự Sống

Chúng tôi đang tiến hành việc dịch thuật quyển The Song of Life Healing Matrix của Kim Michaels, ấn hành năm 2013. Các chương có gạch dưới đã được dịch ra Việt ngữ. Các bạn có thể bấm vào tựa để mở ra chương này.

Mục lục

PHẦN MỘT – GIÁO LÝ CỦA MẸ THIÊNG LIÊNG

Lời mở đầu

1. Tái tạo ý niệm bản ngã

2. Con sử dụng tâm hay con cho phép tâm sử dụng con

3. Hãy để cảm xúc tuôn chảy

4. Chữa lành ở tầng vật lý

5. Quân bằng là chìa khóa để thị hiện

6. Nâng cao bó đuốc ánh sáng tâm linh

7. Sống trong dòng chảy của tình thương

8. Biết mình như Thượng đế biết mình

PHẦN HAI – CÁC BÀI THỈNH BÀI CA SỰ SỐNG

Lời mở tổng quát

Bài ca sự Sống 1 – Một bản sắc mới

Bài ca sự Sống 2 – Một tâm trí mới

Bài ca sự Sống 3 – Một cảm thể mới

Bài ca sự Sống 4 – Một thân thể mới

Bài ca sự Sống 5 – Biểu hiện

Bài ca sự Sống 6 – Trù phú

Bài ca sự Sống 7 – Dòng chảy tình thương

Bài ca sự Sống 8 – Dòng chảy Omega

Lời niêm tổng quát