Cách đọc bài chú và lời khẳng định

Đọc một bài chú hay lời khẳng định rất dễ. Bạn chỉ giản dị đọc bài đó ra tiếng. Dĩ nhiên là bạn có thể đọc bài chú hay khẳng định thẳng từ máy vi tính, nhưng đa số thích in ra và đọc từ bản in. Bạn có thể lưu trữ các bài chú và bài thỉnh trong máy điện thoại hay máy đọc sách điện tử của bạn và đem theo với bạn khắp nơi.

Các bạn nên biết là nhiều người tâm linh cần một chút thời gian điều chỉnh trước khi họ chịu đọc ra tiếng các bài chú hay khẳng định. Lý do là nhiều người trong chúng ta quen thiền quán trong im lặng. Tuy nhiên, một khi bạn đã thành thực quyết định làm thử, thì thông thường bạn sẽ thấy là bạn làm quen không khó khăn. Động lực tốt nhất giúp bạn tiếp tục đọc các bài chú và khẳng định là trải nghiệm hiệu năng của chúng. Bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng, so với thiền quán yên lặng, lời nói thỉnh được nhiều ánh sáng hơn gấp bội (chúng tôi không muốn nói là thiền quán yên lặng không hữu dụng; chúng tôi chỉ muốn nói là lời nói là một lực rất dũng mãnh).

Tôi nên đọc bài chú hay khẳng định ở đâu?

Bạn có thể làm việc này ở bất cứ đâu, tuy nhiên đa số thích ngồi trong một phòng riêng, yên tĩnh để không bị quấy rầy. Vì các bài chú hay khẳng định rất ngắn, nên bạn có thể uyển chuyển với lượng thời gian mà bạn có thể dành cho việc đọc. Do đó, bạn có thể dễ dàng dùng những khoảng thời gian trống trong đời sống hàng ngày của bạn.

Bạn có thể ngồi trước mày vi tính và đọc bài chú hay khẳng định, nhưng đa số thích ngồi trên một ghế thoải mái. Bạn nên ngồi tương đối thẳng, nhưng thoải mái. Tư thế này sẽ giúp năng lượng tuôn chảy dễ dàng hơn.

Tôi nên đọc bài chú hay khẳng định lúc nào?

Bạn có thể đọc bất cứ lúc nào. Nhiều người thích đọc buổi sáng vì như vậy tác dụng sẽ tiếp tục suốt ngày và giúp công việc làm trong ngày dễ dàng hơn. Điều này đặc biệt ứng dụng cho các bài chú kêu gọi bảo vệ tâm linh, vì như vậy bạn sẽ được che chở suốt ngày. Sau đó, vào buổi tối bạn có thể đọc bài chú để chuyển hóa các năng lượng thấp và giúp bạn chặt đứt và giải thoát khỏi các năng lượng đã ảnh hưởng bạn trong ngày. Nếu bạn cần một gợi ý để khởi sự, thì tôi đề nghị bạn đọc bài chú Đại thiên thần Michael 9 lần vào buổi sáng, và sau đó đọc bài chú Astrea và Saint Germain mỗi bài 9 lần vào buổi tối.

Tôi nên đọc bài chú hay khẳng định như thế nào?

Trước hết, bạn cần phân biệt bài chú và lời khẳng định.

Lời khẳng định thì bạn chỉ cần đọc ra tiếng, và bạn có thể đọc chậm rãi đồng thời chú tâm vào tim và suy ngẫm đến các lời, hoặc bạn cũng có thể đọc nhanh hơn. Thường thì bạn chỉ đọc một lời khẳng định 1 lần hoặc 3 lần.

Bài chú thì gồm phần chú, phần mở đầu và phần niêm. Phần mở đầu kêu gọi sự Hiện diện của vị thày bảo trợ bài chú. Sau phần mở đầu, bạn tuyên đọc một câu ngắn hướng bài chú đến một vấn đề bạn muốn giải quyết. Sau đó, bạn đọc những câu chú, thông thường bạn đọc nhiều lần. Sau cùng, bạn đọc phần niêm để kết thúc buổi đọc và niêm các năng lượng và bản thân bạn.

Một số bài chú có sẵn phần mở đầu, nhưng bạn cũng có thể sáng chế phần mở đầu riêng của mình. Sau đây là một thí dụ đơn giản:

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi [tên một hay nhiều vị thày] hãy hướng ánh sáng tới: [ghi rõ điều kiện bạn muốn giải quyết] đúng theo viễn quan toàn hảo của Ki-tô.

Một số bài chú có sẵn phần niêm, nhưng bạn cũng có thể sáng chế phần niêm riêng của mình, thí dụ:

Nhân danh Ki-tô, con kêu gọi các thày niêm con và ánh sáng được thỉnh, đúng theo viễn quan toàn hảo của Ki-tô. A-men.

Một bài chú có vần, như vậy có nghĩa là bạn có thể đọc có nhịp điệu, và như vậy sẽ thỉnh được nhiều ánh sáng hơn. Bạn có thể đọc bài chú chậm rãi đồng thời suy ngẫm các lời chú, và đây là một cách tốt để khởi sự. Bạn cũng có thể đọc bài chú một cách dũng mạnh hơn, với một nhịp điệu giống như nhịp ngắt âm trong âm nhạc. Sau cùng bạn có thể đọc bài chú nhanh hơn nữa, lúc đó nó trở thành một dòng chảy tự nó có uy lực bên trong.

Vì bài chú có vần, nó có một nhịp điệu, và do đó bạn cần học nhịp điệu đúng. Để làm việc này, bạn hãy tìm các bài chú của bảy vị Elohim và nghe bài ghi âm của bài chú đó.

Bạn có thể đọc bài chú nhanh bao nhiêu cũng được, và các hành giả nhiều kinh nghiệm có thể đọc bài chú nhanh đến độ người thường không thể nghe ra các lời. Tuy nhiên, một bài chú chỉ hiệu nghiệm khi luân xa tim của bạn nhập cuộc, và do đó việc bạn nhận ra luân xa tim của mình nhập cuộc quan trọng hơn là tốc độ đọc.

Bình thường, các bạn đọc bài chú nhiều lần. Các chân sư thăng thiên cho biết là có một số con số giúp các thày nhân tác dụng bài chú lên nhiều lần.  Các con số này là 3 lần, 9 lần, 14 lần và 33 lần.

Nếu đây là lần đầu bạn thử đọc chú thì có thể bạn sẽ cần một chút thực tập để làm quen với kỹ thuật đọc chú. Bạn sẽ đạt được kết quả dễ dàng hơn nếu bạn đọc bài chú cùng với một bài thu âm.