Giải đáp câu hỏi về Các đề tài tâm linh / Cái xấu

Xin quý vị bấm vào tựa bài để đọc toàn bài.

  • Thắng cái ác qua sự không dính mắc
    Chính ý thức đấu tranh mới tạo ra và duy trì cuộc đấu tranh. Và nguồn gốc của ý thức đấu tranh là sự đính mắc vào những thứ của thế gian.
  • Ghi nhận cái ác mà không tăng cường cái ác
    Con đẩy lui cái ác và phơi bày những gian dối làm nền tảng cho nó, nhưng con không dính líu tới nó trong tình cảm hay vướng mắc vào giao tranh với nó.