Giải đáp câu hỏi về Các đề tài tâm linh / Quan niệm tâm linh

Xin quý vị bấm vào tựa bài để đọc toàn bài.

 • May mắn là gì?
  Đây không phải là chuyện chế tạo một kết quả, mà đúng hơn là thu hút kết quả đến với con. Đây sẽ là một cách khả thi để gia tăng điều mà nhiều người gọi là may mắn.
 • Không dính mắc nhưng không thờ ơ
  À, Hiện diện TA LÀ không gửi con xuống thế gian để con có một trải nghiệm tâm linh vì nó có thể có trải nghiệm này ở ngay cõi tâm linh rồi, cho nên nó gửi con xuống thế gian để trải nghiệm thế gian.
 • Làm thế nào khiến thời gian đi nhanh hơn hay chậm hơn 
  Con đang chuyển động trong vũ điệu vũ trụ vô cùng phức tạp này mà ta đã gọi là lý duyên khởi. Và khi con suy nghiệm sự thể này, con có thể đạt tới điểm con bắt đầu trải nghiệm là thời gian hết quan trọng. Không có thời gian.
 • Tâm thức quả cầu
  Tâm thức quả cầu không phải là một khả năng siêu nhiên. Việc gắng sức đạt được khả năng siêu nhiên thường chặn đứng người đệ tử, bởi vì tại sao họ lại muốn vậy chứ? Là vì họ vẫn tự xem mình là một sinh thể tách biệt.
 • Có cần thay đổi quá khứ hay không?
  Con đang mang theo quá khứ của con với con, và nếu con không thay đổi nó thì con sẽ mang nó theo con vào tương lai. Và nó sẽ tác động con y như nó đang tác động con bây giờ. 
 • Dùng trí năng để hiểu các khái niệm tâm linh xưa
  Họ có thể trải nghiệm một giáo lý hay một pháp tu dễ dàng hơn, họ không mang vào lớp phủ của lý trí mà quá nhiều người trong thế giới hiện đại khoác vào.
 • Làm thế nào khiến cho vật chất ca hát
  Tự thân công việc này nâng cao độ rung của vật chất, thậm chí cả nguyên tử, phân tử cùng các loại hạt khác, khiến cho vật chất bắt đầu rung lên ở một mức độ cao hơn.
 • Về các dạng hình học thuần túy
  Con không thể lấy một hình dạng trên địa cầu rồi cố đoán ngược lên xem hình dạng ở cõi tâm linh là thế nào, bởi vì đã có sự biến dạng, bóp méo.
 • Tiến trình sáng tạo cơ thể con người
  Trên một hành tinh tự nhiên, người ta có khả năng kết đọng một cơ thể vào tầng vật lý xuyên qua các tầng bản sắc, lý trí và tình cảm.
 • Bảy tia sáng và quang phổ vật chất
  Không phải là mắt con không thể phát hiện ra bảy tia sáng, nhưng bộ não của con không thể xử lý các tia sáng.
 • Về khái niệm đồng sáng tạo
  Nếu con ở trong Trường đời Cay đắng thì con đã chưa hoàn toàn nhìn nhận rằng hoàn cảnh bên ngoài chỉ là phản ánh của hoàn cảnh bên trong, cho nên con không thể dễ dàng học hỏi từ những hoàn cảnh đó.
 • Sức lôi cuốn chân chính
  Con cần phân biệt giữa sức lôi cuốn của một người kiểm soát, và sự lôi cuốn của một người chứng đạt tâm linh đã hóa giải được tâm lý của mình.
 • Nhị nguyên không liên hệ hay tùy thuộc vào không gian
  Nhị nguyên không liên hệ với không gian hay tùy thuộc vào không gian. Tự thân không gian không mang một phán xét giá trị nào.
 • Con đang ở tầng tâm thức nào?
  Ta có thể cam đoan với con là những ai bị ám ảnh bởi việc đánh giá tầng cấp tâm thức của mình hay của người khác, không phải là người ở mức tâm thức cao lắm. 
 • Về việc chìa má bên kia
  Cho nên khi có ai đó tấn công con bằng lời nói, họ chờ đợi là con sẽ cãi lại, con sẽ tự vệ, con sẽ tấn công ngược lại, và nếu con không làm vậy mà lại nói chuyện từ một nhãn quan trung hòa, thì đôi khi họ không biết phải làm gì.
 • Đưa má bên kia
  Trong một số trường hợp, điều này có nghĩa là người kia sẽ thay đổi vì con đã không phản hồi lại theo cách mà họ chờ đợi.
 • Hiểu khái niệm “mạn đà la”
  Con tự xem mình là người đi tiên phong có khả năng giúp họ xoay chuyển, cho dù là có thể họ không bao giờ biết đến con, hay đã gặp con, hay đã chấp nhận các chân sư thăng thiên. Mục đích của con là chuyển đổi tâm thức chứ không phải là bành trướng số hội viên của một tổ chức nào đó.
 • Là một sinh thể tâm linh nghĩa là gì?
  Tất cả các con đều có tiềm năng Ki-tô nhận ra là mình đến từ một nguồn cội cao hơn. Con không đến từ bụi và sẽ trở về với bụi.
 • Phật tánh là gì?
  Nếu con sử dụng tâm nhị nguyên để hình thành một ý tưởng trau chuốt về bản chất của giác ngộ, con sẽ đẩy giác ngộ đi ra thật xa.
 • Năng lượng đi theo sự chú ý
  Con người là nô lệ cho sự chú ý của mình, bởi vì chú ý hướng về đâu thì năng lượng cũng đi về đó, và con người chỉ có thể đi theo.
 • Tiến hóa của một dòng sống sau khi đã theo sa nhân
  Điều chúng ta có thể nói được là hiện nay có nhiều dòng sống hơn đã đi vào hiện thân với trình độ tiến hóa cao hơn các thời kỳ trước.
 • Mặc cảm cứu tinh của các avatar
  Con phải đạt tới một điểm khi mà để thăng thiên, con phải làm hòa với cách quyền tự quyết được phép tương tác và diễn ra trên một hành tinh như địa cầu.