Giải đáp câu hỏi về Các đề tài tâm linh / Thày giả

Xin quý vị bấm vào tựa bài để đọc toàn bài.

 • Các đạo sư nổi tiếng và tâm thức tập thể
  Các tín đồ đó cần đến trải nghiệm đó trong một thời gian trước khi may ra họ sẽ chán chê để vươn lên một mức phân biện cao hơn và nhận ra loại đạo sư nào có khả năng đưa họ lên một tâm thức cao hơn
 • Giáo lý của chân sư thăng thiên và các đạo sư Ấn độ
  Tại sao Paramahansa Yogananda đã không viết nhiều hơn về các chân sư thăng thiên trong cuốn sách của mình, ngoại trừ một vài đoạn nói bóng gió mà con có thể tìm thấy?
 • Làm thế nào nhận diện một thày giả
  Có điều, nếu con có một cái ngã tách biệt mang một tính vị kỷ nào đó, thì con sẽ không có khả năng nhận diện tính này nơi người thày. Con sẽ không thể nhận diện là thày có một động lực ích kỷ nếu chính con chưa khắc phục được tính đó trong bản thân con.
 • Đại đoàn Ánh sáng và hàng ngũ bóng tối
  Trong một số trường hợp, cách duy nhất để phân biệt giữa ánh sáng và bóng tối là cảm thấy sự rung động.
 • Khả năng ngoại cảm và thị hiện
  Khi con lượng định bất kỳ vị thày tâm linh nào, điều quan trọng là con cần xem xét ý định của người đó.