Giải đáp câu hỏi về Các vấn đề thế giới / Các nhân vật lịch sử

Xin quý vị bấm vào tựa bài để đọc toàn bài.

 • Họa sĩ Van Gogh có nhận cảm hứng từ các chân sư?
  Đúng là các bức họa của ông có khả năng tạo cảm hứng cho con luyện tập cách nhìn ánh sáng vật chất để thấy nó được cấu tạo bởi năng lượng không ngừng chuyển động.
 • Alexander Đại đế có phải là một sa nhân?
  Phải.
 • Câu hỏi về Nikola Tesla
  Nhưng đúng là đã có những vị nổi danh với tiềm năng thăng thiên, nhưng do họ cảm thấy lực kéo mãnh liệt của những ai đã biết đến họ khi họ còn sinh tiền, cho nên họ không buông ra được để mà bước đi tiếp.
 • Mẹ Teresa đã thăng thiên hay chưa?
  Hoàn toàn không đúng khi cho rằng con có thể hội đủ tư cách thăng thiên bằng cách thực hiện nhiều công việc thiện lành.
 • Nhà thơ Rumi có đã thăng thiên?
  Nhà thơ Rumi đã không thăng thiên nhưng không phải vì ông không có khả năng thăng thiên, mà vì ông đã chọn tái đầu thai.
 • Giáo hoàng John Paul đã, hay sắp, được thăng thiên?
  Nghiệp không nhất thiết là những việc con làm mà người đời xem là tốt hay xấu, mà con có thể gây ra nghiệp do sự thiếu sót, tức là con không làm xong một công việc quan trọng mà con có tiềm năng hoàn thành.  
 • Hitler đã lên thiên đàng?
  Dòng sống của Adolf Hitler quả là đã từ chối quỳ gối và đã bị xóa sạch trong ngọn lửa thiêng.
 • Mẹ Teresa có đã trở thành một sinh thể thăng thiên?
  Nhưng thêm vào đó còn có những nghiệp quả đối với chính mình, tức là trạng thái tâm thức của mình. Mẹ Teresa chưa hoàn tất xong phần này vì Mẹ chưa giải quyết được mối quan hệ của Mẹ với Thượng đế.