Giải đáp câu hỏi về Các vấn đề thế giới / Châu Á và châu Úc

Xin quý vị bấm vào tựa bài để đọc toàn bài.

 • Giáo lý của chân sư thăng thiên và các đạo sư Ấn độ
  Tại sao Paramahansa Yogananda đã không viết nhiều hơn về các chân sư thăng thiên trong cuốn sách của mình, ngoại trừ một vài đoạn nói bóng gió mà con có thể tìm thấy?
 • Các phong trào nữ quyền tại Hàn quốc
  Cho nên con không nên có cảm giác là có sự bất công nào đó trong vũ trụ nếu con sinh ra trong một cơ thể phái nữ trong kiếp này và nghĩ rằng con là người phải chịu gánh nặng sinh nở.
 • Vai trò tâm linh của Ấn độ
  Nếu ta hoàn toàn thành thật và thẳng thắn với con, ta phải nói là yếu tố chính yếu đã cầm giữ nước Ấn không phát triển được thành một quốc gia hoàn toàn hiện đại, đó chính là các đạo sư.
 • Đức Dalai Lama có quyền ra đi
  Tất nhiên đây là quyền quyết định của ông, nhưng ta cũng muốn nói thêm là vị Dalai Lama hiện tại đã hội đủ điều kiện để thăng thiên.
 • Động đất ở Trung quốc có là quả báo cho việc chiếm đóng Tây Tạng?
  Sharon Stone đã can đảm bày tỏ công khai ý tưởng rằng một thảm họa thiên nhiên quả thực có thể là hậu quả của hành vi con người. Bởi vì nhân loại rất cần thức tỉnh nhìn ra sự thật là có một mối liên hệ giữa trạng thái tâm thức loài người và các tai họa “tự nhiên”.