Giải đáp câu hỏi về Các vấn đề thế giới / Dân chủ

Xin quý vị bấm vào tựa bài để đọc toàn bài.

  • Các cuộc biểu tình tại Iran
    Con cần quyết định, liệu con đã sẵn sàng đoạn tuyệt với đạo Hồi trong các khía cạnh bảo thủ, áp chế nhất của nó hay không?
  • Cách đối phó với tin giả và các thuyết âm mưu
    Chúng nhằm mục đích kéo con vào phản ứng động cảm khiến con bị nghiện ngập, và trong dài hạn sẽ khiến con cảm thấy mình vô vọng, bất lực.