Giải đáp câu hỏi về Các vấn đề thế giới / Khoa học

Xin quý vị bấm vào tựa bài để đọc toàn bài.

 • Những vấn đề chưa giải quyết trong thuyết tiến hóa
  Một thuyết tiến hóa hoàn chỉnh không thể bỏ qua tâm thức, không thể xem tâm thức như một hiện tượng phụ thuộc của bộ não vật lý, mà trái lại phải bao gồm tâm thức như một yếu tố cốt yếu trong việc sáng thế.
 • Làm thế nào khiến thời gian đi nhanh hơn hay chậm hơn 
  Con đang chuyển động trong vũ điệu vũ trụ vô cùng phức tạp này mà ta đã gọi là lý duyên khởi. Và khi con suy nghiệm sự thể này, con có thể đạt tới điểm con bắt đầu trải nghiệm là thời gian hết quan trọng. Không có thời gian.
 • Thông minh nhân tạo và công nghệ ChatGPT
  Con sẽ không bao giờ tạo ra được một bộ máy tự nhận biết, và cái này thì tất nhiên sa nhân không muốn, và chúng biết rõ như vậy, nhưng chúng lại lừa gạt nhiều người khiến họ nghĩ rằng một bộ máy tự nhận biết là một chuyện khả thi.
 • Lỗ đen là gì?
  Big Bang không phải là một biến cố khởi đầu từ một điểm, mà là một sự nở giãn vĩ đại khi độ rung của năng lượng được các Elohim hạ thấp xuống từ cõi cảm xúc.
 • Hằng số Planck
  Trong việc chữa lành một bàn tay tật nguyền chẳng hạn, cách trị liệu sẽ dựa trên một cái nhìn được neo trụ trong sự im lặng, và sự im lặng này là các quãng nằm xen giữa nhịp độ làm mới của thế giới vật lý.
 • Vi-rút là gì?
  Một lần nữa, vấn đề ở đây là cần nhận ra rằng cái nhìn ý thức hệ về y học đang chế ngự nền y học quy ước chỉ đơn giản là một cái nhìn ý thức hệ.
 • Bảy tia sáng và quang phổ vật chất
  Không phải là mắt con không thể phát hiện ra bảy tia sáng, nhưng bộ não của con không thể xử lý các tia sáng.
 • Vật chất tối và năng lượng tối
  Cái mà các khoa học gia hiện đang coi là vật chất tối và năng lượng tối, thật sự là các cõi cảm xúc, lý trí và bản sắc.