Giải đáp câu hỏi về Các vấn đề thế giới / Khoa học

Xin quý vị bấm vào tựa bài để đọc toàn bài.

 • Lỗ đen là gì?
  Big Bang không phải là một biến cố khởi đầu từ một điểm, mà là một sự nở giãn vĩ đại khi độ rung của năng lượng được các Elohim hạ thấp xuống từ cõi cảm xúc.
 • Vi-rút là gì?
  Một lần nữa, vấn đề ở đây là cần nhận ra rằng cái nhìn ý thức hệ về y học đang chế ngự nền y học quy ước chỉ đơn giản là một cái nhìn ý thức hệ.
 • Bảy tia sáng và quang phổ vật chất
  Không phải là mắt con không thể phát hiện ra bảy tia sáng, nhưng bộ não của con không thể xử lý các tia sáng.
 • Vật chất tối và năng lượng tối
  Cái mà các khoa học gia hiện đang coi là vật chất tối và năng lượng tối, thật sự là các cõi cảm xúc, lý trí và bản sắc.