Giải đáp câu hỏi về Các vấn đề thế giới / Tiền bạc, kinh tế

Xin quý vị bấm vào tựa bài để đọc toàn bài.

 • May mắn là gì?
  Đây không phải là chuyện chế tạo một kết quả, mà đúng hơn là thu hút kết quả đến với con. Đây sẽ là một cách khả thi để gia tăng điều mà nhiều người gọi là may mắn.
 • Dự báo kinh tế 2023
  Lẽ tự nhiên, chiến tranh sẽ là một chủ đề to lớn trong năm 2023, nhưng dẫu vậy, vấn đề cơ bản trên thế giới là lãnh vực kinh tế.
 • Dự báo kinh tế 2022 và xa hơn
  Liệu người ta sẽ nhận thức được kịp thời để ngăn chặn một vụ sụp đổ, hay liệu sẽ cần thêm một khủng hoảng nữa để mọi người hiểu ra là họ không thể có một quốc gia dân chủ với một hệ thống tài chánh phản dân chủ?
 • Các bạn trẻ cần xét lại cái nhìn của mình về an toàn tài chánh
  Kỳ thực, hiện nay có nhiều bạn trẻ đã đầu thai để đưa xã hội về một hướng đi mới không còn quá chú trọng đến những yếu tố vật chất của cuộc sống.
 • Đệ tử của chân sư thăng thiên và sự nghèo túng
  Trong nhiều trường hợp, con sẽ có khả năng nhìn ra là con mang một cái ngã tách biệt đang cưỡng chống lại sự dồi dào, cưỡng chống lại sung túc vật chất.
 • Cái nhìn quân bình về tiền bạc
  Trong lãnh vực tiền bạc, cả hai con đường nghèo đói khốn khổ lẫn giàu có thừa thãi đều là cực đoan.
 • Tại sao người xấu có tiền và người tốt thì không?
  Mỗi dòng sống sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng của mình. Vấn đề duy nhất là con muốn loại phần thưởng nào, con muốn phần thưởng trên địa cầu hay trên thiên đàng.