Giải đáp câu hỏi về Các vấn đề thế giới / Trung đông

Xin quý vị bấm vào tựa bài để đọc toàn bài.

  • Các cuộc biểu tình tại Iran
    Con cần quyết định, liệu con đã sẵn sàng đoạn tuyệt với đạo Hồi trong các khía cạnh bảo thủ, áp chế nhất của nó hay không?