144 tầng tâm thức

Trong bài này, xin trình bày khái quát về 144 tầng tâm thức có thể có trên địa cầu – và tại sao lời dạy này lại quan trọng. Đối với chúng ta là người đang đầu thai trên trái đất, tâm thức của mỗi chúng ta nằm ở một trong số 144 tầng tâm thức này. Khi hiểu rõ các tầng tâm thức thì chúng ta cũng sẽ có cái nhìn bao quát hơn về đường tu tâm linh cũng như về sự tương tác với người khác.     

Toàn bộ 144 tầng tâm thức có thể chia làm ba phân nhóm chính như sau:

  • Tâm thức thấp hơn tầng 48,
  • Tâm thức nằm giữa hai tầng 48 và 96,
  • Tâm thức cao hơn tầng 96.

Khi một dòng sống lần đầu tiên hiện thân trên địa cầu, thường thường dòng sống đó đầu thai ở tầng tâm thức thứ 48. Người đó có hai chọn lựa:

  • Hoặc khởi sự bước đi lên, tìm cách thực hiện sự khai ngộ sẽ đưa người đó lên tầng 49 để rồi tiếp tục lên mãi cho đến tầng cao chót thứ 144, là điểm sẽ thăng thiên trở lại với cõi tâm linh,
  • Hoặc từ chối cuộc khai ngộ hướng thượng và bắt đầu đi xuống tầng 47 và thấp hơn nữa.

Ở tầng thứ 48

Khi bạn khởi sự ở tầng 48, bạn mang hai đặc tính. Thứ nhất, bạn ý thức rằng bạn vẫn có sự nối kết với một cái gì rộng lớn hơn bản ngã của mình. Cái rộng lớn đó là Hiện diện TA LÀ của bạn, nhưng ở tầng 48, bạn không chiêm nghiệm được Hiện diện một cách rõ ràng, trực tiếp. Tuy nhiên, bạn vẫn có cảm nhận về một thực tại cao hơn, vẫn cảm thấy mình là thành phần của một toàn thể rộng lớn trong cõi vật chất. Quan trọng nhất, bạn cảm thấy hành vi của mình sẽ đem lại hậu quả cho mình và cho người khác. Vì vậy ở mức 48 này, có rất nhiều loại hành động ích kỷ mà bạn sẽ gạt đi không làm.

Đặc tính thứ nhì, bạn cảm nhận rằng cuộc sống hay thực tại có nhiều điều mà mình chưa hiểu biết hoàn toàn. Vì thế mà bạn giữ một tinh thần cởi mở đối với các giáo lý hay các vị thày tâm linh, và đó là cách duy nhất để bạn vượt qua các cuộc điểm đạo và tiến bước cao hơn.   

Bởi vì bạn không thể đứng yên một chỗ, bạn bắt buộc phải chọn đi lên tầng 49 hay đi xuống tầng 47. Nếu bạn chọn đi xuống, bạn sẽ từ chối cuộc khai ngộ có tiềm năng nâng bạn đi lên. Nói cách khác, tầng 47 là sự tha hóa của tầng 49, và cứ thế nói rộng ra, tầng tâm thức thấp nhất là sự tha hóa của tầng 96. Hãy thử nhìn cách phân nhóm này cặn kẽ hơn.

Dưới tầng thứ 48

Tại sao một dòng sống lại có thể chọn đi xuống thấp hơn tầng thứ 48? Có hai lý do chính. Một là vì người đó quan sát thấy người khác ở những tầng thấp hơn dường như có thể hành động ích kỷ mà không phải lãnh chịu bất cứ hậu quả nào. Và nó quyết định nó cũng muốn kinh nghiệm những hành vi của một sinh thể tách biệt. Rất có thể nó cũng đã bị luận lý phản-Ki-tô lừa dối, bảo nó đây là cách duy nhất để nó có thể quyết định một cách thực sự tự do.  

Lý do thứ hai là dòng sống đó coi những người đang hành động ích kỷ là mối đe dọa cho chính mình hay cho một công cuộc gì lớn hơn mình, thậm chí đe dọa cả kế hoạch của Thượng đế cứu vớt thế gian. Và nó cảm thấy nó phải tìm cách cứu nguy những người đó, hay buộc họ phải ngừng những hành vi ích kỷ. Khi làm vậy, nó rơi vào ngụy biện rằng cứu cánh biện minh cho phương tiện.

Điều cốt yếu bạn cần hiểu là bạn chỉ có thể đi xuống dưới mức 48 bằng cách vô hiệu hóa cảm nhận nối kết mà bạn đang có với cái ta tâm linh của mình cũng như mọi sự sống. Để thực hiện điều này, bạn tạo ra tự ngã thấp kém hầu biện minh cho những lựa chọn và hành động của bạn trong cương vị một sinh thể tách biệt. Như thế, tự ngã ra đời từ luận lý phản-Ki-tô, cũng gọi là lý luận gian manh của rắn. Cách dùng từ này lấy thẳng từ Kinh thánh và câu chuyện Eva bị rắn lừa dối ăn trái cẩm.

Câu chuyện của Eva mang một ý nghĩa biểu tượng thâm sâu, trong đó trái cấm chính là tâm thức coi mình là một sinh thể tách biệt, gọi là tâm thức tách biệt hay tâm thức nhị nguyên. Đúng ra, nó không là cái gì cấm kỵ đâu, nhưng nó biểu tượng cho một sự khai mở đặc thù, bởi vì một khi bạn chuốc lấy tâm trạng này thì bạn sẽ đánh mất cái khung nền để có thể thoát ra trở lại. Trong hoàn cảnh lý tưởng, bạn sẽ không phải giải quyết vấn đề này cho tới khi gần đạt đến tầng 96.    

Bạn chỉ có thể đi vào tâm thức nhi nguyên bằng cách vô hiệu hóa cảm nhận mình có sự kết nối với thực tại rộng lớn, và bạn làm điều này khi bạn tin vào luận lý bảo rằng bạn có quyền định ra một thực tại riêng của mình. Bạn trở thành “giống như một Thượng đế biết thiện ác”, có nghĩa là bạn định đoạt cái gì là thiện, cái gì là ác, và như thế bạn luôn luôn có lý và bất cứ ai chống đối bạn sẽ luôn luôn sai trái.

Vấn đề là một khi bạn bước vào tâm thức này, bạn sẽ mất liên lạc với thực tại có khả năng giúp bạn rút trở ra. Tâm thức này biến thành một vòng xoáy ngày càng mãnh liệt, khiến bạn tin chắc rằng bạn có khả năng, và có quyền, định nghĩa thế nào là thật hay giả, bất kể thẩm quyền nào bên ngoài ngã tách biệt của bạn. Ví dụ điển hình của những nhân vật lịch sử bị kẹt cứng trong tư duy này là các nhà độc tài tin rằng mình hoàn toàn chính đáng khi mình sát hại bất cứ ai cả gan chống lại mình, thậm chí còn sát hại cả một dân tộc. Và bạn cũng có thể thấy tấm gương của một số nhà lãnh đạo tôn giáo hay tâm linh xem mình là đại diện duy nhất của Thượng đế trên thế gian, kể cả cho mình là hiện thân độc nhất của Thượng đế.

Khi bạn bị cuốn vào vòng xoáy đi xuống như vậy, bạn sẽ không còn mở tâm ra để lắng nghe vị thày tâm linh nơi cõi thượng thăng nữa. Thế nhưng bạn vẫn có khả năng mở tâm ra trở lại khi bạn trải qua một kinh nghiệm thức tỉnh do đã “chạm đáy”, và bạn nhận ra là mình cần thay đổi chính mình. Khi đó, bạn sẽ khởi sự một vòng xoáy đi lên, nhưng bạn phải biết rằng tiến trình ngoi lên này sẽ khó khăn gấp bội hơn là nếu bạn đã khởi hành từ mức thứ 48.

Lý do là vì bạn sẽ chỉ có thể lật ngược hành trình khi bạn trải qua một kinh nghiệm vật lý đập vỡ cái ý thức muốn kiểm soát và tự túc độc lập. Để thoát khỏi nhà tù của ngã riêng biệt, một cái gì đó phải đập cho ngã riêng biệt này tan vỡ – hay ít ra làm rạn nứt. Đương nhiên, kinh nghiệm này thường vô cùng khó khăn, đau đớn.

Sau khi quay đầu hoàn toàn, bạn vẫn phải đối mặt với một chặng đường gian nan để leo ngược lên cấp 48 hay cao hơn. Lý do là vì bạn vẫn phải vác theo cái tự ngã mà bạn đã tạo ra nơi mình. Tỷ đụ như bạn đã xuống đến tầng tâm thức thấp tột cùng thì bạn sẽ không bỏ được cái ngã kềm chế này cho tới khi bạn đạt sự khai ngộ của tầng 96. Và nếu bạn từ chối thực hiện sự khai ngộ này, bạn sẽ “rớt” trở xuống tầng thấp nhất.

Giữa tầng thứ 48 và 96

Nếu bạn khởi hành từ tầng 48 và leo lên từ đó, bạn sẽ bước vào một chặng đường dẫn bạn đi qua toàn bộ các khai ngộ của bảy tia sáng tâm linh. Từ tầng 48 đến 54 là tia thứ nhất, hay tia gốc, tia Alpha. Nhưng bạn cũng có một tia phụ là tia Omega. Xin được giải thích như sau.  

Ở tầng 48, Alpha của bạn là tia thứ nhất, và Omega của bạn cũng là tia thứ nhất. Ở tầng 49, Alpha là tia thứ nhất nhưng Omega là tia thứ hai – và cứ như thế cho đến tầng 54, ở đó Alpha của bạn là tia thứ nhất và Omega của bạn là tia thứ 7. Qua tới tầng 55, Alpha đổi sang tia thứ hai và Omega là tia thứ nhất, vân vân và vân vân.

Mục đích của cách sắp đặt này là khi bạn bước qua trọn đường tu, bạn sẽ lần lượt học hỏi cách sử dụng cả bảy năng lượng cơ bản mà các Elohim đã sử dụng để tạo ra vũ trụ vật chất. Bạn cũng sẽ tìm được sự quân bình nơi cả bảy tia sáng để bạn có thể sử dụng mà không rơi vào cực đoan. Chẳng hạn, tia thứ nhất là tia của ý chí và quyền lực, và tất nhiên bạn không muốn noi theo những tấm gương đầy rẫy trong lịch sử của những nhân vật lạm dụng quyền lực.    

Càng tới gần mức 96, bạn nhận biết càng rõ rệt – qua sự nhận biết nội tâm và trực nghiệm – rằng mình là nhiều hơn một sinh thể vật chất. Bạn bắt đầu nhận ra là thế giới vật chất không còn quyền năng gì trên Tánh linh của mình.

Bạn cũng bắt đầu chấp nhận mình không là một cái ngã tách biệt, họăc hoàn toàn độc lập như khi còn ở dưới tầng thứ 48, hoặc được kết nối với một cái gì cao thượng hơn. Thay vào đó, bạn bắt đầu xem mình là phần nối dài của Hiện diện TA LÀ của mình. Bạn thấy được sự hợp nhất chiều dọc với Hiện diện và sự hợp nhất chiều ngang với mọi sự sống.

Sự khác biệt mấu chốt là liệu bạn có nhận ra được rằng, ngược với giai đoạn ở dưới tầng 96 khi bạn còn phải nâng ngã lên – cái ngã tuy nối kết nhưng vẫn riêng biệt – khỏi tâm thức đại chúng, thì ở trên tầng 96, bạn chỉ có thể tiến bước bằng cách bỏ hẳn ý muốn nâng ngã riêng biệt mà chỉ còn tập trung vào việc nâng cao toàn thể. Nếu bạn không buông được ngã riêng biệt, rất có thể bạn sẽ rơi tuột xuống tầng tâm thức thấp nhất (y như bạn cũng có thể rơi từ một tầng giữa 48 và 96 xuống tầng tâm thức tương ứng).

Ở tầng thứ 96

Tầng thứ 96 là tầng nơi đấng Ki-tô xuất hiện, và bạn chuyển tiếp từ một ý niệm bản ngã cá nhân sang một ý niệm về cái ta đại đồng. Tất cả các tầng từ 96 đến 144 chỉ là những cấp thành tựu quả vị Ki-tô khác nhau, nơi bạn đạt được tầm nhìn ngày càng toàn bộ và rộng khắp vũ trụ. Dần dà, bạn sẽ càng trở nên tự đủ, trong ý nghĩa là bạn không còn phụ thuộc vào một giáo lý hay một vị thày vỏ ngoài, mà sẽ khởi sự nhận được hướng dẫn từ Hiên diện TA LÀ của mình cũng như trực tiếp từ các chân sư.   

Tuy nhiên, khả năng tự đủ này không phải là cùng cái ảo giác độc lập mà bạn từng có khi còn ở dưới mức 48, vì bây giờ bạn đã buông bỏ cái ngã cá nhân và chỉ còn xem mình đơn giản là cánh cửa mở cho Hiện diện, như đã được giải thích trong bài giảng về cái Ta Biết.

Khái quát

Các giáo lý và phương tiện tu tập trên trang mạng này chủ yếu nhắm tới những hành giả đang ở giữa hai tầng 48 và 96 trên bước đường đi lên. Đây là đường tu bảy tia sáng, con Đường Thăng vượt.

Tất nhiên, giáo lý này cũng sẽ hữu ích cho những ai tuy còn ở dưới mức 48 nhưng đã quay đầu toàn diện và đã sẵn sàng tạo ra cho mình, hoặc đẩy mạnh thêm, một vòng xoáy ốc hướng thượng. Bạn đã phải xuống thấp hơn mức 48 do đã từ chối một trong những cuộc khai ngộ của bảy tia sáng, thì bây giờ bạn cũng có thể sử dụng các giáo lý và phương tiện này để chứng đạt các khai ngộ đó.

Ngoài ra cũng có một số lời dạy cùng dụng cụ đề cập tới tia sắng thứ 8 là Tia Hội nhập, để bạn hội nhập toàn bộ bảy tia sáng. Bạn cũng sẽ tìm thấy một số giáo lý về bất nhị, là thử thách chính yếu ở những tầng cao hơn tầng 96.