Con thỉnh cầu tình thương quân bằng trí năng (4 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Heros và Amora và Apollo và Lumina, Đại thiên thần Chamuel và Charity và Jophiel và Christine, Chân sư Paul người Venice và Lanto yêu dấu, hãy giúp chúng con vượt qua mọi khuynh hướng phân tích quá đáng và đổ lỗi cho nhau. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ các khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với thày Paul người Venice và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

1. Chúng con biết khuôn nếp quan hệ của thời đại Bảo bình

1.1. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con vượt qua ảo tưởng của tự ngã cho rằng nếu nó tìm ra được học thuyết tối hậu, nó có thể hoàn toàn kiểm soát hoàn cảnh, người khác và Thượng đế.

Heros-Amora, trong tình thương màu hồng,
Con không cần biết đến ai nghĩ gì về con,
Trong hợp nhất với thày, con gọi một ngày mới,
Như trẻ thơ trong trắng, con đùa giỡn vui chơi.  

Heros-Amora, đời mới đã khởi sự,
Con cười vào mặt quỷ, là đứa luôn nghiêm nghị,  
Con tắm trong Mặt trời màu Hồng Đỏ lộng lẫy,
Biết rằng Thượng đế muốn cuộc đời vui thơ ngây.  

1.2. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con vượt qua khuynh hướng muốn hiểu mọi thứ và cho rằng hiểu có nghĩa là hiểu bằng trí năng.

Heros-Amora, cuộc đời thật vui thay,
Tưởng chừng như thế giới là đồ chơi vĩ đại,  
Tâm con phóng thế nào thì đời như thế nấy,
Vì tấm gương cuộc sống phản chiếu đúng như vậy.  

Heros-Amora, gieo gì thì gặt nấy,
Nhưng đây là kế 2 để giúp con tăng trưởng,
Vì thật sự đáng lý con phải nhập dòng chảy,
Trầm mình trong Tình thương mà thày ban Vô lượng.  

1.3. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con thăng vượt khuôn nếp quan hệ tình yêu thiết lập trong Thời đại Song ngư. Xin thày giúp chúng con khám phá khuôn nếp quan hệ thích hợp với Thời đại Bảo bình.

Heros-Amora, đốt hết mọi điều kiện,
Con biết TA LÀ quyền được lật sang trang mới,  
Trầm mình trong dòng chảy của Tình yêu vô biên,
Con biết rằng Tánh linh đã từ Trên xuống đời.  

Heros-Amora, tỉnh ngộ con phát hiện
Rằng tình thương đích thực không hề có điều kiện,  
Tuy rắn bị kẹt cứng trong nhị đối của y,
Nhưng con thì thoát được nhờ Tình thương vô kỷ.

1.4. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con thăng vượt khuôn nếp quy định phụ nữ tự bản chất thấp kém hơn nam nhân. Xin thày giúp chúng con chấp nhận là người nam và người nữ được sáng tạo bình đẳng trong một quan hệ cộng sinh (symbiotic) để cân bằng lẫn nhau.

Heros-Amora, rốt cuộc con cảm thấy
Mình đã vượt lên trên vùng dĩ vãng sa lầy.  
Trong tình yêu chân thật con tự do phát triển,
Mãi mãi con là một với Dòng Từ vô biên.  

Heros-Amora, điều kiện vốn trói buộc,
Chúng hình thành mạng lưới những gian manh lừa dối,  
Tình thương bay xa mãi vì nó không biên giới,
Nâng cao muôn sự sống vào trời Hồng ngọc tươi.  

1.5. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con hiểu Tánh linh là “chủ gia đình” trong tâm của cả người nam lẫn người nữ. Hiện diện TA LÀ là cực nam và cái Ta Biết là cực nữ.

Apollo yêu dấu, trong tia sáng thứ hai,
Thày mở mắt con ra để con nhìn ngày mới,
Vượt lên trên khuôn đúc tư duy gây thảm bại,
Con nhìn thấu xuyên qua lừa lọc của nhị đối.

Apollo yêu dấu, màu Vàng Elohim,
Mắt con nay thấy được ánh rực sáng hoàng kim,
Từng trang vở minh triết thày giở cho con nhìn,
Không còn gì cũ nữa trên khắp mặt hành tinh.

1.6. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con thăng vượt tâm thức chèn ép phụ nữ. Xin thày giúp chúng con vượt qua mưu đồ của sa nhân khiến con người khó có được quan hệ tình yêu hoàn thành được tiềm năng sáng tạo cao nhất của nó.

Apollo yêu dấu, trong ánh lửa con biết
Có dòng nước hằng chảy là dòng sông minh triết,
Kìa ý chí cao nhất nay con đã phát hiện,
Trầm mình trong dòng nước không bao giờ đứng yên.

Apollo yêu dấu, ánh sáng thày soi rõ
Tại sao chúng con lại hiện thân ở đây nhỉ,
Đây bầu cõi vũ trụ chúng con phải nâng cao,
Và cùng nhau hình thành mũi đầu của ngọn giáo.

1.7. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con hiểu là tình thương có khả năng quân bằng tuyệt vời. Xin thày giúp chúng con vượt qua trò chơi quyền lực vi tế của tự ngã để con là cánh cửa mở cho tình thương Thiêng liêng tuôn chảy qua con.

Apollo yêu dấu, vạch trần từng dối trá,
Từng sợi dây tự ngã giờ đây con buông bỏ,
Và hiểu ra thật sự nhận thức là chìa khóa
Để vượt qua nhị đối cho nội tâm sáng tỏ.

Apollo yêu dấu, con nghe lời thày gọi,
Ở Đại sảnh Minh triết tiếng gọi dìu con tới,
Phơi bày những lọc lừa đã khiến mình sa ngã,
Thày giúp con tìm lại duy nhất với tất cả.

1.8. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con nhận ra mọi khuynh hướng hủ hóa tình thương qua tâm thức tách biệt. Xin thày giúp chúng con là cánh cửa mở để tình thương Thiêng liêng có thể tuôn chảy tự do qua con và chữa lành với hiệu quả tối đa.

Apollo yêu dấu, trí tuệ thày sáng rỡ,
Trong hợp nhất với thày rắn độc con chẳng sợ,
Cái đà trong con mắt con nay thấy lồ lộ,
Thoát khỏi vùng nhị đối con tìm được tự do.

Apollo yêu dấu, chúng con nâng viễn kiến
Và dõi nhìn trái đất bước vào tân kỷ nguyên,
Khi mắt thày soi rọi, con tình nguyện đứng đó,
Rồi bước khỏi mê cung với uy lực thày cho.

1.9. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con dùng lý trí để quân bằng tâm trí thức phân tích, lý luận để con tránh không bị hút vào những khuôn nếp cứng nhắc do tâm này tạo ra.

Gia tốc tới Hợp nhất, Ta Là có thật.
Gia tốc tới Hợp nhất, mọi sự sống được lành.
Gia tốc tới Hợp nhất, Ta Là HƠN NỮA.
Gia tốc tới Hợp nhất, tất cả sẽ vút cao.

Gia tốc tới Hợp nhất! (3X)
Heros và Amora yêu dấu.
Gia tốc tới Hợp nhất! (3X)
Chamuel và Charity yêu dấu.
Gia tốc tới Hợp nhất! (3X)
Paul người Venice yêu dấu.
Gia tốc tới Hợp nhất! (3X)
TA LÀ yêu dấu.

2. Chúng con vượt lên trên mọi khuynh hướng đổ lỗi.

2.1. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con hiểu rằng không thể vượt qua tật đổ lỗi bằng cách đổ lỗi thêm nữa vì đổ lỗi là tình thương bị hủ hóa. Xin thày giúp chúng con thăng vượt cái khuôn nếp lâu đời đổ lỗi cho nhau.

Đại thiên thần Chamuel, uy lực tia ngọc hồng,
Con biết con đang tắm trận mưa ban sự sống,
Bao ý chí sa đọa đốt sạch bởi tình thương,
Bỗng nhiên bao ham muốn như chìm nghỉm lắng xuống.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.2. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con vượt lên trên khuôn nếp lâu đời khiến phụ nữ chấp nhận mình thấp hơn dựa trên lý thuyết triết học do tôn giáo cổ vũ.

Đại thiên thần Chamuel, ánh sáng dâng cuồn cuộn,
Tia hồng ngọc rực lửa đâm xuyên qua đêm trường,
Mọi thế lực bóng tối bị lửa thày thiêu nướng,
Thiêu sạch cả những ai không chịu bước cao hơn.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.3. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con vượt qua khuynh hướng của người nam và nữ dùng phân tích để giải quyết vấn đề trong quan hệ của họ.

Đại thiên thần Chamuel, tình yêu thày bao la,
Cuộc sống nay ý nghĩa do tầm nhìn sáng tỏ,
Khi mục đích cuộc đời con nhận ra quá rõ,
Nhận cả đấng Duy nhất trong tình thương chan hòa.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.4. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con hiểu tại sao thời nay khó duy trì một mối quan hệ không tăng triển. Xin thày giúp chúng con nhận ra cách giải quyết không phải là tìm ra các thành phần cơ bản của sự việc.

Đại thiên thần Chamuel, đem bình an bất nhị,
Thậm chí cả cái chết mà cũng chẳng là chi,
Thật sự trong tình thương không thể có phân hủy,
Tình thương là thăng vượt vào ngày mới vô thỉ.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.5. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con hiểu là tổng thể nhiều hơn là các thành phần cộng lại. Quan hệ giữa người nam và người nữ là một tổng thể và nó nhiều hơn là tâm lý và sinh lý của người nam và người nữ cộng lại.

Đại thiên thần Jophiel, trong ánh sáng minh triết,
Mọi lừa dối gian xảo đã phơi bày trước mặt.
Thường thường trong tâm người, chúng tinh vi luồn lách,
Nhưng con có thày rồi, là vị thày thượng sách.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.6. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con thấy nhu cầu gia tăng sự hiểu biết của con về các mối quan hệ đồng thời học cách dùng phân tích tới mức tối đa và sau đó dùng trực giác để đi xa hơn nữa.

Đại thiên thần Jophiel, con đón mừng minh triết,
Tấm màn của nhị nguyên, thày lấy gươm chặt đứt,
Khi được thày chỉ lối, con biết đâu là thực,
Con hóa giải tức khắc bùa mê với ngờ vực.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.7. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con nhận ra cái ngã vỏ ngoài của con đã bị mắc kẹt trong một số khuôn nếp khiến chúng con phản ứng lại với nhau.

Đại thiên thần Jophiel, thực tại của thày đó,
Là liều thuốc thần diệu giải độc chất nhị nguyên,
Dối trá không thể còn khi có thày Hiện diện,
Với thày đứng bên cạnh, tà kiến con cắt liền.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.8. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con nhận ra các khuôn nếp giới hạn của mỗi người chúng con đã kết hợp lại để nhốt chúng con trong một vòng xoáy hướng hạ kéo năng lượng của chúng con xuống.

Đại thiên thần Jophiel, tâm Thượng đế trong con,
Con nhận trí tuệ thày, ánh sáng rạng đầu non,
Con gặp được Duy nhất khi tách biệt tiêu mòn,
Và tâm này toàn vẹn, là chiến thắng của con.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.9. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con nhận ra tình thương phải luôn luôn tuôn chảy. Chúng con cần thăng vượt nỗi sợ mất mát của tự ngã và ý muốn kiểm soát người bạn đời để con không mất điều mà tự ngã nghĩ nó chỉ có được xuyên qua người bạn đời .

Con bay với thiên thần,
Để đạt được nhiều HƠN.
Thiên thần ôi rất thật,
Tình thương sẽ chữa hết.
Với thiên thần bình an,
Muôn ray rứt phải tàn.
Với thiên thần ánh sáng,
Ta bay bổng thênh thang.

Cánh thiên thần xào xạc trong ngọn gió,
Vui vui lắm khi vật chất hát to,
Vui với từng hạt nguyên tử vo vo
Cùng hòa tấu với cánh thiên thần nhỏ.

3. Chúng con thăng vượt kỳ vọng không thực tế

3.1. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con nhận ra khuynh hướng nghĩ rằng con cần tình yêu từ người bạn đời để vượt qua nỗi sợ bên trong của con. Xin thày giúp chúng con thấy cách giải quyết nỗi sợ này bằng cách đi vào nội tâm mình.

Ôi chân sư Paul, thày là giấc mơ,
Thày yêu cái đẹp hằng chảy tuôn ra.
Ôi chân sư Paul, tình mang trong dạ
Quyền năng đập vỡ nấm mồ tự ngã.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.2. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con vượt qua sự thiếu hụt tình thương mà con cảm thấy khi lớn lên, để con không đòi hỏi người bạn đời lấp đầy sự thiếu hụt đó. Sự thiếu hụt chỉ lấp đầy được bằng cách giải quyết vấn đề tâm lý đã khiến con chối bỏ tình thương từ Hiện diện TA LÀ.

Ôi chân sư Paul, là nguồn khuyên nhủ,
Tâm con bay vút lên đỉnh trời cao.
Ôi chân sư Paul, minh triết ấp ủ
Cái đẹp chảy xuống từ Trên nhập vào.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.3. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con thăng vượt kỳ vọng không thực tế là người bạn đời phải lấp đầy sự thiếu hụt tình thương của con. Xin thày giúp chúng con ngừng nghĩ rằng người bạn đời của con sai trái vì con không nhận được tình thương mà con cần.

Ôi chân sư Paul, yêu là nghệ thuật,
Mở trái tim ra căn phòng mật thất.
Ôi chân sư Paul, ào ào chảy xuống,
Cho tim tràn ngập ánh sắc yêu thương.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.4. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con chuyển đổi thái độ đối với quan hệ tình yêu để con chú tâm vào những khuôn nếp tâm lý rối loạn của con và thay đổi chúng, thay vì đòi hỏi người bạn đời của con phải thay đổi.

Ôi chân sư Paul, gia tốc mài miệt,
Trụ vào từ bi, con thiền nhận biết.
Ôi chân sư Paul, ý định thuần khiết
Sẽ được bảo đảm thăng lên siêu việt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.5. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con thăng vượt trò chơi quyền lực ngụy trang như tình yêu, trong đó con dùng trí năng để phân tích người bạn đời , với mục đích khiến người bạn đời thay đổi để con không phải thay đổi.

Ôi chân sư Paul, tình yêu hàn gắn,
Thày mở lộ ra ánh sáng nội tâm.
Ôi chân sư Paul, tình yêu an ủi,
Để con nguyên vẹn trong một niềm vui.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.6. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con nhận ra, thật là vô ích khi con phóng chiếu là vấn đề ở bên ngoài và giải pháp là người bạn đời phải thay đổi. Xin thày giúp chúng con vượt qua ảo tưởng rằng con không thể thay đổi khi người bạn đời của con chưa thay đổi.

Ôi chân sư Paul, phụng sự Tất cả,
Giúp mọi chúng sinh thăng vượt sa ngã.
Ôi chân sư Paul, an bình ra khơi,
Mặc cho tự ngã tất phải tàn hơi.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.7. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con nhận ra chúng con không thể nào cứu vãn quan hệ giữa chúng con bằng cách tập trung vào những thiếu sót của chúng con. Chúng con phải chú tâm vào tổng thể nếu muốn có một quan hệ thành công, với sự sáng tạo tối đa.

Ôi chân sư Paul, tình yêu giải phóng,
Thày yêu mãi mãi, cho con nhập dòng.
Ôi chân sư Paul, thày là vị Chủ
Giúp cho hành trình của con hứng thú.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.8. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con nhận ra mối quan hệ sáng tạo chỉ có thể xảy ra khi cả hai người bạn đời đều cố gắng là cánh cửa mở cho Hiện diện TA LÀ của họ. Chúng con phải vượt qua những khuôn nếp trong tâm lý để cái Ta Biết không bị pha màu bởi tâm vỏ ngoài.

Ôi chân sư Paul, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư Paul, thày tô bầu trời,
Cái ta mừng rỡ trong màu vui tươi.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.9. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con nối kết với cái Ta Biết trong con và cái Ta Biết trong người bạn đời , để chúng con cho phép cái Ta Biết tuôn chảy tự do. Xin thày giúp chúng con đi bước kế tiếp và cho phép nhau được sống như mình là.

Ôi chân sư Paul, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Tình yêu Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4. Chúng con ở trong mối quan hệ sáng tạo

4.1. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con nhận ra mục đích của một mối quan hệ không phải là để cho nhau tình thương. Mục đích là chúng con sáng tạo và thể hiện điều gì lớn hơn những gì mỗi người có thể làm một mình.

Chân sư Lanto, trí tuệ vô giá,
Phơi bày trong con dối gian tự ngã.
Chân sư Lanto, ý chí muốn Là,
Giúp con chinh phục điều ngự cái ta.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.2. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con nhận ra dù con cần tình thương, con sẽ không bao giờ nhận đủ tình thương từ người bạn đời hay từ bất cứ một người nào khác. Một người không thể nào nhận được đủ tình thương từ bên ngoài, và chỉ nhận đủ tình thương đến từ Hiện diện TA LÀ.

Chân sư Lanto, cân bằng tất cả,
Tuệ trí quân bình con nguyện thiết tha.
Chân sư Lanto, giúp con đi tìm,
Cân bằng là thế: Chìa khóa Hoàng kim.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.3. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con chấp nhận là mỗi chúng con có trách nhiệm thiết lập sự nối kết với Hiện diện TA LÀ của mình. Đây không phải là trách nhiệm của người bạn đời của chúng con hay vị thày hay vị chân sư.

Chân sư Lanto, từ cõi bên Trên,
Xin thày rải xuống tình thương phân biện,
Chân sư Lanto, yêu không mù quáng
Thì mới tìm được Thượng đế minh quang.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.4. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con hiểu là con không thể nào nhận được tình thương mà con cần từ một nguồn ở bên ngoài mà chỉ có thể nhận được từ Hiện diện TA LÀ của con.

Chân sư Lanto, con biết chắc rằng
Làm chiên Ki-tô giữ ý sạch trong,
Chân sư Lanto, con sẽ vượt thăng,
Gia tốc đúng là người bạn chí thân.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.5. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con vượt qua ảo tưởng rằng hạnh phúc tối hậu có thể đến khi con thiết lập được một quan hệ tình yêu siêu vượt với một người bạn đời toàn hảo trên trái đất này.

Chân sư Lanto, con nay viên mãn,
Chẳng còn phân rẽ nào trong tâm hồn,
Chân sư Lanto, ngọn lửa hàn gắn,
Nhân danh của thày mọi sự bình quân.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.6. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con hiểu là hạnh phúc tối hậu chỉ đến khi chúng con thiết lập được quan hệ trong đó Hiện diện TA LÀ là khía cạnh Alpha của con người con và cái Ta Biết là khía cạnh Omega của con người con.

Chân sư Lanto, phụng sự nhân sinh,
Khi con vượt hết xung đột bên trong,
Chân sư Lanto, thày đem hoà bình
Trải xuống cho người ước ao thực sống.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.7. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con thiết lập được dòng chảy đúng đắn của hình số tám chiều dọc trong con người chúng con, và sau đó thiết lập dòng chảy số tám sáng tạo giữa chúng con trên trái đất này.

Chân sư Lanto, tự do được Là,
Trong sự sáng tạo luôn luôn cân xứng,
Chân sư Lanto, chúng con sử dụng
Cân bằng mở khóa cho tim vui mừng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.8. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con hiểu là một người nam và một người nữ chỉ có thể hoàn toàn bình đẳng khi cả hai nhận ra quan hệ của mình với Hiện diện TA LÀ của mình. Xin thày giúp chúng con vượt qua mọi phê phán và so sánh để chúng con có thể chấp nhận và nuôi dưỡng sự trọn vẹn của người kia.

Chân sư Lanto, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Chân sư Lanto, con đang cất cánh,
Trong tia sáng rực ngọn lửa ba nhánh.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.9. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con hiểu là mối quan hệ sẽ đạt được tiềm năng nhất khi chúng con cho phép mỗi người làm tròn Sứ vụ Thiêng liêng của mình. Xin thày giúp chúng con nhận ra là một quan hệ thành công là quan hệ mà hai người bạn đời giúp nhau tiến xa nhất trên hành trình cá nhân của họ.

Lanto yêu dấu, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Minh triết Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.