Con thỉnh cầu nỗ lực cao hơn, phần 2

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Phật Gautama, hãy giúp con nhận ra nỗ lực tối cao là không nỗ lực, không cố gắng giỏi hơn, mà là buông bỏ để xuôi theo Dòng sông sự Sống, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy là nhiều người tìm được một giáo lý tâm linh hay một tôn giáo, và sau đó họ lấy vào một cái nhìn phức tạp về những gì họ phải làm và không được làm. Họ xả thân cần cù thực tập, và họ tin chắc họ tiến bộ và một ngày kia Phật sẽ hiện ra ban cho họ giác ngộ và bỏ mặc người khác.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích.
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch
làm thế nào để nhận biết trong sạch.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.2. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy là họ tin rằng một giáo lý thần diệu nào đó sẽ hiện ra cho họ và khi họ đọc giáo lý đó, họ sẽ giác ngộ. Con nhận ra đây là một ảo tưởng.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh,
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.3. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là tự ngã đang cố gắng quy định những tiêu chuẩn thế gian mà nó nghĩ sẽ bảo đảm cho nó vào cõi cao. Những tiêu chuẩn này dựa trên tách biệt. Con biết là chúng không dẫn tới cái một.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.4. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra sự thật là cái một, sự không thật là tách biệt và phân chia. Xin thày giúp con thấy là tự ngã nghĩ là nó có thể rời cái một và đi vào tách biệt, và dựa trên ảo tưởng tách biệt nó có thể trở về cái một. Nhưng điều này không bao giờ làm được. 

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.5. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy là nhiều người tin rằng bước chân trên đường tâm linh là một cuộc phiêu lưu vinh quang dẫn họ tới những trạng thái tinh tiến hơn và đem lại cho họ chức vị và sự công nhận của thế gian.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.6. Phật Gautama, xin thày cho con thấy con đường tâm linh thật sự không vinh quang. Nó là con đường liên tục nhìn vào chính mình, nhìn vào phản ứng của mình, phơi bày phản ứng trong tâm lý mình, vạch trần các ngã tách biệt và cho chúng chết đi.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.7. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy là nhiều đệ tử cho rằng khi họ đi theo vị đạo sư hoàn hảo thì vị đạo sư này có quyền năng thần diệu chuyển hóa họ mà họ không cần nhìn vào chính trạng thái nhận biết và tâm lý của họ. Con nhận ra đấy là ảo tưởng do ngã tách biệt tạo ra.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.8. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là khi con còn hiện thân trong thân thể vật lý thì con có một số ảo tưởng đặc thù mà con cần khắc phục. Con sẽ khiêm cung, thực tế và không tuyên bố mình đã đạt được một trạng thái hoàn hảo nào đó.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.9. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy mọi sự đều là Phật Tánh và mỗi sinh thể có tự nhận biết là một biểu hiện của Phật Tánh. Xin thày giúp con nhận ra là trên cơ bản không có sinh thể nào có thể đặc biệt hơn, hoàn hảo hơn sinh thể khác.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 2

2.1. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là trong Phật tánh không có phán xét giá trị. Chỉ trong màn huyễn maya, trong ảo tưởng tách biệt mới có phán xét giá trị nói rằng một người đặc biệt hơn người khác.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích.
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch
làm thế nào để nhận biết trong sạch.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.2. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là khi con tiến cao hơn, con bắt đầu thấy cái tổng thể và do đó mỗi nỗ lực của con có mục đích nâng cao tổng thể, thay vì nâng cao chính mình như một cá nhân tách biệt.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh,
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.3. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy là con không thể khắc phục tách biệt bằng tách biệt. Con không thể tạo ra một ngã tách biệt có khả năng nắm bắt cái một, trải nghiệm cái một, đi vào cái một.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.4. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là con không thể lấy một ngã tách biệt và hoàn thiện nó để nó đi vào cái một.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.5. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là khi con học một giáo lý, con nắm bắt nó ở tầng cảm xúc, rồi con học nó lại và nắm bắt nó ở tầng lý trí, rồi con học nó lại và nắm bắt nó ở tầng bản sắc.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.6. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là nếu con không nắm bắt giáo lý ở tầng tình cảm, thì con có thể dễ dàng đọc giáo lý mà nó không chuyển hóa tâm thức con.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.7. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là khi con hiểu giáo lý qua trí năng, thì con dùng sự hiểu biết trí năng để tạo ra một loại tâm ảnh về giáo lý. Xin thày giúp con nhận ra đấy không phải là nắm bắt giáo lý.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.8. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là con cần dùng giáo lý như tấm gương để nhìn chính mình, nhìn phản ứng của chính mình, nhìn chính tâm lý mình, và khi con thấy điều gì đó trong mình, con ý thức về nó và buông bỏ nó, lúc ấy con đã sử dụng giáo lý, lúc ấy con nắm bắt giáo lý, con thể nhập giáo lý. Xin thày giúp con nhận ra là con đã đưa giáo lý vào hành động.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.9. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra mục đích nội tại thật của một giáo lý là kết nối con với tâm một bên trong con để con ngưng phóng chiếu là tâm một ở ngoài con. Xin thày giúp con nhận ra là con có Phật tánh trong con, và con tìm thấy Phật tánh bằng cách nhìn bên trong con. Xin thày giúp con thấy là tâm tách biệt, tự ngã không thể nắm bắt điều này, nó tìm Phật ở ngoài nó.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 3

3.1. Phật Gautama, xin thày giúp con khám phá Phật tánh trong chính con, không qua sự hiểu biết trí năng mà qua một trải nghiệm trực tiếp.  

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích.
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch
làm thế nào để nhận biết trong sạch.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.2. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra cốt lõi bản thể con là cái Ta Biết, cái ta ý thức. Xin thày giúp con thấy là nó tạo ra nhân cách vỏ ngoài, nó tạo ra nội dung trong tâm tình cảm, lý trí và bản sắc nhưng nó không trở thành các nội dung đó.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh,
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.3. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là con đã tạo ra tự ngã nhưng con không trở thành tự ngã. Xin thày giúp con nhận ra là con chỉ chui vào tự ngã như con mặc vào một áo giáp, và con không mất đi khả năng bước ra ngoài tự ngã và tâm vỏ ngoài.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.4. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là khi con trau dồi khả năng bước ra ngoài tự ngã, khi con giảm thiểu lực hút của tâm vỏ ngoài trên tâm ý thức của con, thì con sẽ tới điểm con tự nhiên trải nghiệm bước ra ngoài ý niệm bản ngã bình thường của mình.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.5. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là khi cái Ta Biết bước ra ngoài tự ngã thì con kết nối với cái gì lớn hơn, cái gì vượt quá ý niệm bản ngã bình thường của con. Xin thày giúp con nhận ra đây là trải nghiệm tâm một, trải nghiệm Phật tánh trong con.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.6. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là nỗ lực trên đường tâm linh phải nhắm tới trải nghiệm cái một, trải nghiệm nối kết. Xin thày giúp con nhận ra là tâm vỏ ngoài của con sẽ nói: “Ồ, để tạo ra trải nghiệm này, để bảo đảm có trải nghiệm này, hẳn tôi phải nỗ lực một cách đặc biệt nào đó.”

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.7. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra điều con cần làm là không nỗ lực, không cố gắng giỏi hơn, không cố gắng mãnh liệt hơn. Xin thày giúp con nhận ra con cần ngưng cố gắng, con cần ngưng các nỗ lực của ngã tách biệt muốn tạo sự tiến bộ tâm linh.   

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.8. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy có những nỗ lực con có thể làm để khắc phục các ảo tưởng nhưng không có nỗ lực nào con có thể làm để trải nghiệm cái một.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.9. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là để trải nghiệm cái một, con phải ngưng nỗ lực. Xin thày giúp con nhận ra con thật sự cần cho tâm con yên lặng, nhưng chẳng có nỗ lực nào con có thể làm được để an tâm mình.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 4

4.1. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là khi tập thiền định, con càng nỗ lực làm cho tâm im lặng thì con càng thật sự dùng tâm nhiều hơn, do đó con càng bị kẹt trong tâm mình hơn. Xin thày giúp con thấy dùng tâm để làm cho tâm im lặng chỉ khiến con rơi vào một cái bẫy mới.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích.
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch
làm thế nào để nhận biết trong sạch.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.2. Phật Gautama, con sẵn lòng tiến bước trên đường tu, khắc phục những ngã tách biệt. Xin thày giúp con nhận ra là sẽ có lúc con tới điểm trải nghiệm một cách tự phát mình đang bước ra ngoài ý niệm bản ngã bình thường của mình và nối kết với cái gì vượt lên trên tâm mình.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh,
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.3. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là trải nghiệm cái một không phải là điều mà con có thể tạo ra, mà con chỉ có thể nhận được như một món quà, một ân huệ, nhưng không có một lực bên ngoài nào ban nó cho con.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.4. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là trải nghiệm cái một chỉ xảy ra một cách tự phát khi con bước trên đường tu. Xin thày giúp con nhận ra là con cần kiên nhẫn với chính mình, tiếp tục bước trên đường tu và chờ nó xảy ra. Con không dính mắc nó xảy ra hay không xảy ra.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.5. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là khi con muốn trải nghiệm cái một xảy ra thì con đang dùng tâm vỏ ngoài để cố gắng cho nó xảy ra, và điều này đẩy nó xa ra khỏi con.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.6. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là sẽ có một tầng trên đường tu khi con cần vượt lên trên nỗ lực, con cần vun trồng khả năng không nỗ lực.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.7. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là con có thể trải nghiệm sự kết nối ngay lúc này nhưng con chỉ trải nghiệm được khi con từ bỏ nỗ lực.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.8. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là thay vì muốn có một trải nghiệm nào đó, con đi vào trạng thái tâm hoàn toàn trung hòa. Bất cứ chuyện gì cứ việc xảy ra. Nếu con có trải nghiệm, con có trải nghiệm. Nếu không có trải nghiệm, con tiếp tục bước trên đường tu.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.9. Phật Gautama, con sẵn lòng buông bỏ, phó thác, xả bỏ để xuôi theo Dòng sông sự Sống. Con không nỗ lực. Con nhận ra nỗ lực tối cao là không nỗ lực.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Mẹ Mary hãy niêm phong con cùng mọi người trong vòng ảnh hưởng của con vào dòng chảy sáng tạo của Mẹ Thiêng liêng, Dòng sông sự Sống. Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng hãy nhân lên các lời kêu gọi của con, để chúng ta hình thành vòng số tám toàn hảo “Trên sao, dưới vậy”. Do đó, con chấp nhận là toàn bộ bài thỉnh này được biểu hiện, vì miệng của Thượng đế, Mẹ Thiêng liêng mà con LÀ, đã nói nó ra. Amen.

Con thỉnh cầu nỗ lực cao hơn, phần 1

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Phật Gautama, hãy giúp con nhận ra nỗ lực cao là những hoạt động có tác dụng giải thoát con khỏi sự đồng hóa với các ngã tách biệt và tự ngã, tái lập hay mở rộng sự kết nối với cái ta cao của con, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy là có những thực tập tâm linh có giá trị và hiệu quả vì chúng chuyển hóa những năng lượng dựa trên sợ hãi đã tích tụ trong các thể tình cảm, lý trí và bản sắc của con, thậm chí phần nào trong các tế bào vật lý.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích.
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch
làm thế nào để nhận biết trong sạch.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.2. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy là một thực tập tâm linh có thể có tác dụng chuyển hóa năng lượng, nhưng thực tập tâm linh không thể chuyển hóa trạng thái tâm của con, ảo tưởng của con.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh,
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.3. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là khi con còn nghĩ ảo tưởng là thật, chưa nhận biết mình đang có một ảo tưởng, thì con bị giam hãm trong cách nhìn đời xuyên qua phin lọc của ảo tưởng. Con chỉ có thể thoát khỏi các ảo tưởng khi con thấy một cách ý thức chúng là ảo tưởng và buông bỏ chúng.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.4. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là có thể có một sinh thể thấp hay tâm thức tập thể đã phóng chiếu một ảo tưởng nào đó vào tâm con. Nhưng con có thẩm quyền cho phép cái gì đi vào tâm con hay ra khỏi tâm con. Cho dù con nhớ hay quên, đã có một thời điểm con quyết định chấp nhận một ảo tưởng nào đó là sự thật. 

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.5. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là con đã đi vào tâm thức tách biệt, con đã cho phép rất nhiều ảo tưởng xâm nhập tâm con. Chúng tạo nên tấm màn huyễn Maya khiến con đui mù không thấy được thực tại con là một biểu hiện của Phật tánh và tất cả mọi thứ khác cũng là một biểu hiện của Phật tánh bất kể hình tướng vỏ ngoài như thế nào.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.6. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là khi con nhìn vào một ảo tưởng đặc trưng một cách ý thức và quyết định chấp nhận nó vào trong tâm mình, thì cái Ta Biết bắt đầu nhìn thế giới xuyên qua ảo tưởng đó.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.7. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra con giống như đang ở trong một căn nhà và căn nhà đó là các thể vật lý, bản sắc, lý trí và tình cảm của con. Căn nhà có cửa sổ, nhưng khi con chấp nhận một ảo tưởng thì con đặt một mảnh kính có màu trước cửa sổ. Bây giờ con nhìn qua cửa sổ đó và những gì con nhìn thấy ở ngoài kia đã bị pha màu bởi mảnh kính nên con sẽ thấy một hình ảnh méo mó.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.8. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là khi năng lượng từ cái ta cao của con chảy xuyên qua nhận biết ý thức của con và qua phin lọc của ảo tưởng thì nó bị pha màu bởi rung động dựa trên sợ hãi.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.9. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là ảo tưởng khiến con nhìn đời dựa trên sợ hãi, bởi vì nếu con thấy mọi sự đều là Phật tánh thì đâu cần sợ hãi. Sau khi con đã chấp nhận một tin tưởng hư giả, thì con bắt đầu tha hóa, hạ thấp rung động của năng lượng qua tin tưởng này. Một phần của năng lượng đó được phóng chiếu ra ngoài, một phần khác tích tụ trong ba thể bản sắc, lý trí và tình cảm của con.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 2

2.1. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là khi năng lượng tích tụ thì nó tạo lực hút trên nhận biết ý thức của con, nghĩa là con dễ, tỷ dụ, nổi giận hơn. Khi con nhìn thế giới qua phin lọc của ảo tưởng, con quả thực đang thấm đẫm ảo tưởng đó với tâm thức của con. Bởi vì khi con tập trung vào bất cứ gì, thì con cho phép tâm thức của con tuôn chảy vào đó và xuyên qua đó.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích.
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch
làm thế nào để nhận biết trong sạch.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.2. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là bất cứ điều gì xảy ra trong tâm con đều có có ba yếu tố. Con có một tin tưởng không thực tế và huyễn ảo, con có năng lượng tích tụ tạo nên lực hút từ tính và con có sự thấm đẫm ảo tưởng với tâm thức của con. Đây là điều mà thày đã gọi là hành uẩn (samskara), là các khuôn nếp mà các thày gọi là “ngã” theo cách diễn đạt hiện đại hơn.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh,
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.3. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là con đã tạo tác một ngã tách biệt trong tâm bản sắc, lý trí và tình cảm của con, và ngã này có một mức tâm thức nào đó. Nó không có sự tự nhận biết của cái Ta Biết nên không tạo tác chính nó. Cái Ta Biết có thể tạo tác một ngã nhưng ngã không thể tạo ra chính nó.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.4. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là ngã giống như một chương trình máy tính chỉ có thể làm những gì mà nó được lập trình để làm. Ngã không thể thay đổi chính nó. Nó không thể cho phép nó chết đi. Nhưng nó có thể có thêm cường độ và lực hút từ tính càng ngày càng mạnh hơn trên tâm ý thức của con.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.5. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là ngã có bản năng sinh tồn. Nó có thể càng ngày càng dễ nóng giận hơn, nhưng nó không thể bớt nóng giận qua nỗ lực của chính nó. Nó có thể bớt nóng giận nếu con ngừng bơm năng lượng nuôi nó và dùng các dụng cụ tâm linh để chuyển hóa năng lượng tích tụ, nhưng ngã không thể tự nó làm điều này.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.6. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là qua nhiều kiếp hiện thân, con đã dần dà tạo ra một tập đoàn các ngã đều dựa trên ảo tưởng tách biệt, và chúng tạo lực hút trên cái Ta Biết của con khiến nó bị hút vào tấm màn ảo tưởng. Con nhìn mọi sự xuyên qua tấm màn ảo tưởng và quên khuấy con đã từng ở bên ngoài tấm màn ảo tưởng.  Con quên mình có sự nối kết với cái ta cao hơn của con, có Phật tính và tiềm năng Phật trong con. Con đồng hóa mình là người phàm, hoặc một kẻ tội đồ, hoặc một kẻ mang nghiệp quả lớn, hoặc một con vượn tiến hóa.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.7. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là nếu con hoàn toàn đồng hóa với tập đoàn ngã tách biệt và với tự ngã là cái bình chứa các ngã tách biệt đó, thì mọi chuyện con làm, mọi nỗ lực con bỏ ra qua ngã tách biệt sẽ tạo nghiệp. Nỗ lực đó sẽ tha hóa năng lượng. Nó sẽ chuyển năng lượng dựa trên tình thương thành năng lượng dựa trên sợ hãi và nó sẽ chỉ buộc con chặt hơn vào ảo tưởng mình là một sinh thể tách biệt. Đây không phải là nỗ lực cao, đây là nỗ lực thấp.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.8. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là nỗ lực cao là những hoạt động có tác dụng giải thoát con khỏi sự đồng hóa với các ngã tách biệt và tự ngã.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.9. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là con đã tạo ra tự ngã và nó có một sự hiện hữu tạm bợ. Nó hiện hữu trong tâm con. Nó không có một sự hiện hữu khách quan, nhưng ngày nào nó còn ở trong tâm con thì năng lượng, ảo tưởng và ý niệm bản ngã còn đó và nó ảnh hưởng tâm con.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 3

3.1. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là đặc tính của thiên đàng, hay cõi tâm linh là nhận ra mọi sự sống là một, mọi thứ đều liên thông với nhau, tất cả là một tổng thể phụ thuộc lẫn nhau.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích.
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch
làm thế nào để nhận biết trong sạch.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.2. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là một ngã tách biệt không thể chối bỏ mọi thứ đều liên thông, chối bỏ cái một. Đây là một giấc mơ bất khả thi của ngã tách biệt.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh,
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.3. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là khi con đi vào ảo tưởng tách biệt thì con cảm thấy mất đi sự nối kết với cái ta cao của con. Con mong muốn bù đắp mất mát này. Xin thày giúp con nhận ra là con người có thể tạm thời phủ lấp khao khát kết nối bằng cách chìm đắm trong các sinh hoạt thế gian, nhưng sẽ tới điểm nỗi khao khát cái gì ở ngoài tâm sẽ trồi lên và con không thể chối bỏ nó nữa.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.4. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là khi con tìm thấy một giáo lý tâm linh nói về nâng cao nhận biết thì tự ngã sẽ nói: “Bạn có thể làm được điều này bằng cách nâng tôi lên tới trạng thái cao này. Tôi có thể trở nên toàn hảo, bất tử.” Xin thày giúp con nhận ra đây là lời nói dối hoàn toàn và tự ngã sẽ không bao giờ đi vào được thiên đàng, cõi tâm linh, niết bàn.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.5. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là tự ngã giống như cái thùng chứa trong đó có nhiều ngã tách biệt riêng lẻ khác nhau và mỗi ngã dựa trên một ảo tưởng đặc trưng. Xin thày giúp con nhận ra là con cần khắc phục từng ngã một bằng cách nhìn vào phản ứng của mình trong những tình huống đặc thù.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.6. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là một số hoàn cảnh kích hoạt ngã hoạt động và khi đó nó làm chủ phản ứng của con. Xin thày giúp con thấy là có một ngã tách biệt lẩn trốn sau khuôn nếp phản ứng. Xin thày giúp con đi sâu vào nó, đi vào các cảm xúc của mình cho tới khi con đi xuyên suốt chúng và dùng trực giác để thấy được tin tưởng đằng sau chúng.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.7. Phật Gautama, xin thày giúp con tới điểm bỗng nhiên cái Ta Biết bước ra khỏi ngã tách biệt, nhìn nó từ bên ngoài và thấy ngã dựa trên ảo tưởng gì.   

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.8. Phật Gautama, xin thày giúp con lấy quyết định: “Tôi không muốn phản ứng kiểu này nữa. Tôi không muốn điều này trong cuộc sống của tôi nữa. Tôi không muốn nhìn đời qua phin lọc này nữa.” Xin thày giúp con nhận ra là một khi con thấy ảo tưởng, con sẽ giản dị tiến sang việc buông bỏ ngã, cho nó chết đi.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.9. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là con không thể hoàn thiện một ngã tách biệt mà con cần cho nó chết đi. Xin thày giúp con thấy ngã tách biệt là một dính mắc và con khắc phục dính mắc bằng cách buông bỏ ảo tưởng và ham muốn đằng sau sự dính mắc.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 4

4.1. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là con nghĩ con phải thành tựu điều gì đó trên thế gian này để khỏa lấp cảm giác không trọn vẹn. Xin thày giúp con nhận ra là con không cần thành tựu bất cứ điều gì trên thế gian để cảm thấy mình trọn vẹn. Con chỉ buông bỏ ý tưởng này và sau đó một cách tự nhiên con sẽ cảm thấy mình trọn vẹn.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích.
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch
làm thế nào để nhận biết trong sạch.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.2. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là trạng thái mặc định là con cảm nhận sự kết nối với cái ta cao của con. Khi con buông bỏ ảo tưởng tách biệt thì con sẽ tự nhiên trở về cảm nhận kết nối. Xin thày giúp con thấy là con có thể mở rộng cảm nhận kết nối, và đó là kết quả tự nhiên khi con tiến bước trên Bát chánh đạo.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh,
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.3. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là cái ta cao của con luôn có đó, nó luôn luôn gửi năng lượng tới con. Xin thày giúp con buông bỏ ý tưởng cho rằng con cần hoàn thiện cái ngã tách biệt đang ngăn cản con trải nghiệm sự kết nối. Xin thày giúp con nhận ra là con chỉ cần buông bỏ ngã là sẽ trở về trạng thái tự nhiên của sự kết nối.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.4. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là cố gắng củng cố cảm nhận tách biệt sẽ không giúp con đi xa hơn trên con đường tu. Xin thày giúp con nhận ra cố gắng giảm thiểu tấm màn huyễn Maya sẽ tái lập sự kết nối hay mở rộng sự kết nối và đây là cố gắng cao.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.5. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là một thực tập tâm linh tự nó không tự động đem lại sự chuyển hóa tâm thức. Xin thày giúp con thấy là giáo lý tâm linh có thể giúp con thấy một ảo tưởng, nhưng không bảo đảm giúp con thấy ảo tưởng.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.6. Phật Gautama, con sẵn lòng ngưng nhìn ra bên ngoài con, mà nhìn vào bên trong con. Con sẵn lòng nhìn vào chính tâm lý mình, nhìn các ảo tưởng của chính mình, vật lộn với chúng cho tới khi con nhìn xuyên thấu chúng. Con buông bỏ y nghĩ cho rằng có cái gì thần diệu ở bên ngoài sẽ giải quyết tâm lý của con.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.7. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy là một vị đạo sư không có khả năng thần diệu nâng đệ tử lên một trạng thái cao, đạt giác ngộ, nhập niết bàn. Vị đạo sư có thể phơi bày, kích hoạt một khuôn nếp phản ứng mà con có nhưng vị ấy không thể lấy quyết định bỏ ảo tưởng hộ con vì quyết định được làm ra trong tâm con và chỉ có thể gỡ bỏ trong chính tâm con.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.8. Phật Gautama, con sẵn lòng nhìn một cách ý thức quyết định chấp nhận ảo tưởng và tạo ngã tách biệt mà con đã lấy trong quá khứ, và con lấy quyết định một cách ý thức cho ngã tách biệt này chết đi.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.9. Phật Gautama, con nhận ra là tinh túy của con đường tu chân chính là khắc phục các ngã tách biệt, phơi bày chúng hiện lên trong tâm ý thức và sau đó con thải bỏ các ngã này một cách ý thức. Con sẽ không học và thực hành giáo lý tâm linh để chứng tỏ mình là một học trò tâm linh cao trội.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Mẹ Mary hãy niêm phong con cùng mọi người trong vòng ảnh hưởng của con vào dòng chảy sáng tạo của Mẹ Thiêng liêng, Dòng sông sự Sống. Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng hãy nhân lên các lời kêu gọi của con, để chúng ta hình thành vòng số tám toàn hảo “Trên sao, dưới vậy”. Do đó, con chấp nhận là toàn bộ bài thỉnh này được biểu hiện, vì miệng của Thượng đế, Mẹ Thiêng liêng mà con LÀ, đã nói nó ra. Amen.

6 | Con thỉnh cầu ý định cao hơn

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Phật Gautama, hãy giúp con nhìn ra ý định cao hơn của con, đó là không ngừng nâng cao mức nhận biết của mình, hoàn thành Kế hoạch Trọn đời của mình và biểu hiện bản thể cao của mình, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Phật Gautama, con nhận ra con là con người mà con là ngay bây giờ, và dựa trên con người này, con nhìn thế giới, bản thân và cuộc đời theo một cách nào đó. Con có một số ý định, một số mong muốn mà con muốn thực hiện, một số vật mà con muốn có, một số sự việc mà con muốn tránh.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.2. Nhưng khi con cất bước trên con đường Bát chánh đạo, con nhận ra ý định mà con có ngay bây giờ không phải là ý định cao nhất. Con có hai loại ý định, một ý định sinh sống trên trái đất, ngụ trong một cơ thể vật lý trên trái đất. Và con cũng có một ý định vượt xa hơn trái đất, vượt xa hơn cơ thể vật lý.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.3. Phật Gautama, xin thày giúp con vượt qua thử thách muôn đời là quân bình cả hai ý định đó. Hãy giúp con dung hòa sự kiện con đang ở đây với ý định là con sẽ không ở đây vĩnh viễn, vô thời hạn. Hãy giúp con khởi đầu một tiến trình thực sự chất vấn các ý định cùng mong muốn của con.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.4. Phật Gautama, xin thày giúp con không nhìn Chánh tư duy theo cách vỏ ngoài là phân biệt ý định chân chính với ý định bất chính. Hãy giúp con không dán nhãn ý định này là sai, cần kìm nén, và ý định kia là đúng, cần thực hiện.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.5. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy liệu con đã bước vào đường tu với một số ý định về những gì con muốn gặt hái từ đường tu. Nhưng một khi con đã nâng cao mức nhận biết, xin thày giúp con tái xét lại các ý định này.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.6. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy liệu con đã tự đặt mình vào tâm thức nhị nguyên khi con quy định ý định nào là đúng, ý định nào là sai. Hãy giúp con thấy khi làm vậy, con cũng tự đặt mình vào tâm thái sẵn lòng sử dụng vũ lực trên chính mình, sẵn lòng vận dụng ý chí, chú ý và tập trung để cưỡng ép mình, cưỡng ép tâm mình.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.7. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy liệu con có cưỡng ép tâm con để nó không suy nghĩ, để nó không có ý tưởng, và điều này đã tạo ra nỗi căng thẳng to lớn cho con. Có thể con đã đạt được ít nhiều kết quả, nhưng tất cả đều dựa trên sức mạnh. Xin thày giúp con nhận ra con không cần dùng đến sức mạnh.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.8. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là trước khi đầu thai trong kiếp này, con đã lập ra một Kế hoạch Trọn đời. Con đã ngồi xuống với các vị thày tâm linh của con và lượng định: “Con đang ở mức tâm thức nào? Đâu là những khuôn nếp, những ảo tưởng trong các thể cảm xúc, lý trí và bản sắc mà con cần khắc phục để nâng cao mức nhận biết đó? Và làm thế nào con có thể tạo thuận lợi nhất cho công việc này trong kiếp đầu thai sắp tới?”

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.9. Kế hoạch Trọn đời là cái khung tổng quát để con chọn lựa mình sẽ hiện thân lúc nào, ở nơi đâu và trong hoàn cảnh nào. Con đã quyết định tự đặt mình vào những tình huống bắt buộc con phải nhìn thấy và giải quyết một số khía cạnh cụ thể trong tâm lý của con. Theo một nghĩa nào đó, con tự ép mình phải đương đầu với hoàn cảnh đó, nhưng khi con bước vào đầu thai thì con quên mất mình đã lập ra kế hoạch như vậy.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 2

2.1. Phật Gautama, xin thày giúp con nối kết lại với Kế hoạch Trọn đời của con.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.2. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy liệu con có một cơ chế trong tâm muốn kềm chế, trấn áp một số chuyện mà nó xem là mối đe dọa. Cho nên khi con bước vào kiếp đầu thai và phải đương đầu với hoàn cảnh khó khăn hay người khó tính, con muốn đè nén nhu cầu xem xét chính mình, con muốn trấn áp các cảm xúc và các tin tưởng, con muốn kềm chế tình huống để nó không làm xáo trộn thế cân bằng của con.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.3. Phật Gautama, xin thày giúp con tự hỏi: “Khi tôi lập ra Kế hoạch Trọn đời của tôi, tôi đã muốn mình phải nhìn thấy điều gì? Tại sao tôi đã tự đặt mình vào hoàn cảnh này? Tôi muốn phơi bày điểm gì trong tâm lý của tôi? Tại sao tôi có khuôn nếp phản ứng này đối với một số loại người?”

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.4. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy chính câu hỏi đó sẽ giúp con hình thành một ý định cao hơn. Khi con sẵn lòng nhìn thấy và khắc phục các khuôn nếp, thì con cũng đang nối kết với ý định đằng sau Kế hoạch Trọn đời của con. Đây là ý định của chính con. Không còn yếu tố vũ lực nào ép buộc con nữa.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.5. Phật Gautama, xin thày giúp con chiêm nghiệm là có hai cấp độ ý định. Một là tự ngã có ý định duy trì thế cân bằng của con, không muốn bị xáo trộn, không muốn cảm thấy bị đe dọa. Nó khiến con muốn kềm chế cảm xúc, kềm chế tư tưởng, kềm chế cách con nhìn chính con.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.6. Nhưng đó không phải là ý định cao nhất của con. Ý định cao nhất của con là những gì nằm trong Kế hoạch Trọn đời khi con đã có ý muốn khắc phục những khuôn nếp đó, có thể tất cả các khuôn nếp mà con còn sót lại. Đây mới là ý định của con, và con nối kết lại với ý định này.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.7. Phật Gautama, xin thày giúp con nhờ đó mà trả lời câu hỏi: “Tôi là ai? Ai đang thu nhận lời dạy này, và ai đang cưỡng lại lời dạy này? Ai là cái ta đang cởi mở và ai là cái ta đang muốn đóng tâm lại? Ai là cái ta nhận biết mình đang ngồi trên ghế này, và ai là cái ta có khả năng lùi lại trong tư tưởng để nhìn cơ thể đang ngồi trên ghế này?”

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.8. Phật Gautama, xin thày giúp con chiêm nghiệm con có thể bước ra khỏi cơ thể bằng tư tưởng, rằng con không phải là cơ thể vật lý. Con cũng không là các tình cảm của con, không là các ý nghĩ của con, thậm chí không là cả cái ý niệm bản sắc của con liên hệ với trái đất.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.9. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là con cũng có thể bước ra ngoài cảm xúc, ý nghĩ cùng ý niệm bản sắc của con. Con giống như một diễn viên khoác vào một bộ trang phục, một lớp phấn son, thậm chí một giọng nói và một nhân cách đặc thù, và diễn viên này bước ra sân khấu, diễn xuất như thể con là một người khác hẳn con người mà con vốn là. Cả bốn thể của con giống như một bộ đồ mà con đã chui vào.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 3

3.1. Phật Gautama, xin thày giúp con chiêm nghiệm cái ta của con. Cái ta chính là cốt lõi của bản thể con. Nhưng cái ta mà con là, nó vượt khỏi, nó là nhiều hơn bốn thể phàm của con. Cho nên nó không thể được mô tả bằng ngôn từ hay những tâm ảnh được sử dụng trên trái đất.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.2. Phật Gautama, xin thày giúp con vượt khỏi mức nhận biết của tâm vỏ ngoài chỉ có thể nắm bắt, phân loại, gắn nhãn và mô tả. Hãy giúp con buông bỏ cách nhìn cuộc đời hiện thời của con để con có được một trải nghiệm gọi là thần bí.  

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.3. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra trải nghiệm thần bí này thật chẳng thần bí gì cả. Đó là trải nghiệm về cái ta ý thức, cái Ta Biết, là cái ta đã chế tạo ra cơ thể vật lý cùng các thể cảm xúc, lý trí và bản sắc, và sử dụng bốn thể này như một cỗ xe để tương tác với môi trường trên trái đất.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.4. Phật Gautama, xin thày giúp con chiêm nghiệm là vì cái ta đã bước vào tâm con, cho nên nó cũng có khả năng bước ra ngoài tâm con. Nó có thể nhận biết chính nó là bốn thể phàm, nhưng nó cũng có khả năng bước ra ngoài bốn thể để ý thức chính nó vượt hơn bốn thể, nó vượt hơn tâm. Con thấy đây là nền tảng cho mọi sự tăng triển nhận biết.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.5. Phật Gautama, xin thày giúp con chiêm nghiệm cái ta đang bước lên các bực thang tâm thức chính là cái Ta Biết. Cái ta mà con là luôn luôn có tiềm năng thay đổi các khuôn nếp một cách ý thức và cố tình, và cho dù con đã có thể phản ứng theo một cách hàng trăm lần, con vẫn có thể đột nhiên chọn một cách phản ứng mới trong lần kế tiếp.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.6. Trong khi đó, ngã vỏ ngoài bị buộc chặt vào bực thang tâm thức hiện tại. Nó phản ứng theo một chương trình tiềm thức nơi nó thực sự không có chọn lựa, vì chương trình này đã chọn lựa trước khi con biết đến chọn lựa đó ở mức ý thức.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.7. Phật Gautama, xin thày giúp con chiêm nghiệm tiềm năng trở nên tự ý thức, tự nhận biết, không những về các phản ứng của con mà còn về những mức độ tự nhận biết cao hơn, về con người mà con thực là. Con không là phản ứng, con không là cảm xúc, con không là ý nghĩ, con không là ý niệm bản sắc vỏ ngoài của con. Con là một sinh thể tâm linh. Con đến từ ngoài trái đất.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.8. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra Bát chánh đạo – hay bất cứ tên gọi nào cho con đường tâm linh – là một tiến trình càng ngày càng tự nhận biết nhiều hơn. Cái ta mà con là càng ngày càng trở nên ý thức về cái nó là và cái nó không là.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.9. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy cái ta mà con là đã không đến trái đất ban đầu để đạt giác ngộ. Con đến đây là để có một số trải nghiệm có thể tạo thuận lợi cho tiến trình hướng đến giác ngộ. Con đã không đến địa cầu chỉ để thoát khỏi nơi đây, mà con đến địa cầu để có một số trải nghiệm. Và để có trải nghiệm, cái ta đã phải tạo ra những nội dung trong tâm, để con có được loại trải nghiệm con có thể có trên trái đất, cho đến khi con chán chê và mong muốn một cái gì hơn nữa. 

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 4

4.1. Khi con chán chê và muốn hơn nữa thì con mở tâm ra đón nhận con đường tâm linh. Con ý thức về những nội dung mà con đã bỏ vào tâm, con lần hồi vứt bỏ chúng đi để càng ngày càng có ít hơn. Con càng ngày càng tự do hơn. Giác ngộ là điểm khi trong tâm con không còn nội dung nào dựa trên các ảo tưởng của nhị nguyên và tách biệt.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.2. Khi đó, con mất đi cái mà hầu hết mọi người xem là nhân cách và bản sắc của họ. Nhưng con không trở thành một con số không, vì con vẫn có một sự cá biệt trong bản thể cao của mình mà bây giờ con có thể biểu đạt trên trái đất. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra đây chính là ý định cao hơn mà con đã có trước khi con lập ra Kế hoạch Trọn đời của con.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.3. Phật Gautama, xin thày giúp con trả lời câu hỏi: “Trong Kế hoạch Trọn đời của tôi có điều gì nói đến một khía cạnh đặc thù trong đời tôi ngay bây giờ? Liệu tôi có mong muốn được nếm một loại trải nghiệm nào đó không? Liệu tôi đã tự đặt mình vào một tình huống nơi tôi có thể có trải nghiệm này trong một thời gian để tôi có thể chán chê chuyện này?”

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.4. Phật Gautama, xin thày giúp con bước vào trải nghiệm cho đến khi con không còn ham muốn cưỡng chế nào để nếm trải nghiệm đó nữa. Con đạt tới điểm khắc phục sự dính mắc, khắc phục sự cưỡng chế, khắc phục được ảo tưởng là con cần đến nó để cảm thấy trọn vẹn. Con có thể hoặc chọn ngừng hẳn hoạt động này, hoặc tiếp tục một cách khác mà không dính mắc, và trong cả hai trường hợp, con tạo thuận lợi cho sự tăng triển nhận biết của con.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.5. Phật Gautama, xin thày giúp con xét lại các ý định của con. Ý định trên hết của con là cuối cùng con sẽ thoát khỏi trái đất, nhưng con không thể ép mình thoát khỏi trái đất. Con thấy là nếu con kìm nén một ham muốn nào đó thì con sẽ phải trở lại đầu thai lần nữa để đạt tới điểm con buông được ham muốn một cách ý thức.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.6. Phật Gautama, xin thày giúp con quân bình được cuộc sống gia đình bình thường với sự kiện con là một người tâm linh có nhận thức về giáo lý tâm linh. Hãy giúp con ngộ ra là bất kỳ hoạt động nào cũng đều có khả năng tạo thuận lợi cho sự tăng triển nhận biết của con. Con bước trên đường tâm linh bằng cách sống một cuộc đời năng động ngoài xã hội.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.7. Phật Gautama, xin thày giúp con không định nghĩa con đường tâm linh theo hai đối cực nhị nguyên, qua đó hoặc con là một người hoàn toàn trần tục, hoặc con phải rút ra khỏi thế gian để là một người tâm linh. Trung đạo là thăng vượt cả hai. Con không phân biệt giữa những gì là hoạt động tâm linh và những gì là hoạt động không tâm linh, hay thậm chí phản tâm linh. Đây là ý nghĩa sâu xa của ý định cao hơn.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.8. Phật Gautama, xin thày giúp con chiêm nghiệm mọi thứ đều là Phật tánh. Con nhận ra mục đích thực của đường tu là khắc phục ảo tưởng đang che phủ Phật tánh ở bên trong tất cả mọi thứ. Không còn nghĩa lý gì mà nói: “Cái này tâm linh, cái kia không tâm linh.” Khi con tiếp cận mọi hoạt động với ý định tăng triển nhận biết của mình, nhìn vào bản thân mình, phản ứng của mình, ảo tưởng của mình, thì mọi hoạt động đều trở nên tâm linh.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.9. Phật Gautama, con nhận ra lũ quỷ của Mara đang gầm gừ la hét, chúng đang cố khiến con bác bỏ lời dạy này của thày để con lại tiếp tục tham gia vào cuộc đấu tranh của Biển Luân hồi. Xin thày giúp con biến lời dạy này thành con thuyền Bát nhã để con luôn nỗ lực vươn lên một cấp độ ý định cao hơn so với bây giờ.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Mẹ Mary hãy niêm phong con cùng mọi người trong vòng ảnh hưởng của con vào dòng chảy sáng tạo của Mẹ Thiêng liêng, Dòng sông sự Sống. Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng hãy nhân lên các lời kêu gọi của con, để chúng ta hình thành vòng số tám toàn hảo “Trên sao, dưới vậy”. Do đó, con chấp nhận là toàn bộ bài thỉnh này được biểu hiện, vì miệng của Thượng đế, Mẹ Thiêng liêng mà con LÀ, đã nói nó ra. Amen.

8 | Con thỉnh cầu lời nói cao hơn (5 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Phật Gautama, hãy giúp con thực hiện lời nói cao hơn, bằng cách dùng lời nói để phú cho năng lượng những đặc tính dựa trên tình thương, để con nâng cao tâm thức của con lẫn của mọi người, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là cách dịch từ “Chánh ngữ” có thể khiến con tìm cách định nghĩa thế nào là lời nói chân chính và thế nào là lời nói bất chính. Nhưng đây không phải là cách tiếp cận cao nhất. Để thấu triệt lời nói cao là gì, con muốn thấu hiểu năng lượng.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.2. Thế giới được cấu tạo bằng năng lượng. Tất cả mọi thứ con làm, kể cả lời nói, đều được làm với năng lượng. Nhưng năng lượng không chỉ có khía cạnh vật lý, mà năng lượng là một tấm thảm liên tục những rung động. Có nhiều rung động năng lượng vượt ngoài phạm vi phổ tần số vật lý, ở các phổ cảm xúc, lý trí và bản sắc. Và vượt lên nữa là cõi tâm linh với những rung động cao hơn, vượt ngoài khả năng đo đạc của các loại dụng cụ vật lý.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.3. Phật Gautama, xin thày giúp con nhìn thế giới không qua ý thức hệ duy vật. Sở dĩ xã hội hiện đại phần nào bị bế tắc về mặt phát triển, gây ra biết bao vấn nạn, là vì các nhà duy vật khi họ chiếm lãnh khoa học đã muốn bác bỏ vai trò của tâm thức. Họ bác bỏ trực giác vì họ quyết đoán trực giác là chủ quan, không đáng tin cậy.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.4. Phật Gautama, xin thày giúp con nhìn thế giời không bằng tâm thuần trí, đường thẳng, lô-gíc, chỉ có thể suy nghĩ trong sự phân biệt so sánh và phân tích. Tâm này tạo ra đối cực nhị nguyên, rồi hàm ý một sự phán xét giá trị. Một khi con rơi vào phán xét giá trị thì con đã khép tâm con lại.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.5. Phật Gautama, xin thày giúp con chiêm nghiệm trực giác cũng là một phương thức để bước ra khỏi sự chủ quan. Khi con trải nghiệm cái Ta Biết bước ra ngoài các thể cảm xúc, lý trí và bản sắc, đây là một trải nghiệm khách quan đáng tin cậy. Trực giác là một trải nghiệm trực tiếp về một điều gì vượt khỏi mức nhận biết bình thường của con.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.6. Phật Gautama, xin thày giúp con tra vấn sự nhận biết của con, tra vấn tâm con. Hãy giúp con thoát khỏi thói quen muốn diễn giải trải nghiệm của mình cho ăn khớp với cách khoa học diễn giải, khi chính khoa học cũng không trung lập hay khách quan.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.7. Phật Gautama, xin thày giúp con dùng trực giác để trải nghiệm sự thật rằng vũ trụ đã không khởi đầu ở một điểm dị biệt độc nhất trong cõi vật lý, mà đã có một cánh cửa mở ra giữa phổ tần số vật chất và phổ tần số cao hơn để năng lượng tuôn xuống qua cửa mở này.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.8. Nhưng năng lượng từ cao không tuôn xuống qua một lỗ nhỏ độc nhất. Trái lại, một khối năng lượng rất lớn đã được giảm độ rung từ phổ tần số cao xuống phổ tần số vật chất trong một cuộc thị hiện đồng bộ, một sự hòa nhập đồng bộ của năng lượng đi vào phổ vật chất, không từ một điểm độc nhất mà từ nhiều điểm.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.9. Phật Gautama, xin thày giúp con nhìn ra khái niệm lưỡng tính hạt-sóng của khoa học duy vật cũng chỉ là kết quả của việc lấy một khái niệm vĩ mô, rồi phóng chiếu nó lên thế giới vi mô không thể phát hiện bằng giác quan. Nhưng kỳ thực, vật chất là năng lượng và năng lượng thì là sóng, cho nên ở mức hạ nguyên tử, không có hạt nào có thể được nhận thức là hạt bằng tâm vỏ ngoài đường thẳng.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 2

2.1. Phật Gautama, xin thày giúp con chiêm nghiệm rằng cách con hình thành các khái niệm tác động đến cách con nhìn thế giới. Xin thày giúp con nhận ra dụng cụ cơ bản mà con sử dụng chính là tâm con. Giúp con nhận ra hạn chế của dụng cụ này, không những khi con dùng tâm để quan sát, mà cả khi con dùng tâm để diễn giải quan sát.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.2. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy liệu con có hy vọng là giáo lý tâm linh có thể giúp con thay đổi hoàn cảnh vật lý của con. Liệu con có tìm một loại đũa thần trong giáo lý có thể thay đổi hoàn cảnh vật lý hay không?

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.3. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy liệu con có dựng lên ý tưởng là ở một cõi cao trên kia có một vị Thượng đế sẽ tưởng thưởng con nếu con làm theo những gì ngài bảo là đúng. Liệu con có hy vọng là bằng cách làm những gì được tôn giáo con quy định, con có thể dụ dỗ vị Thượng đế cá nhân này ban cho con một số ân huệ, lấy đi một số trải nghiệm khó chịu và cho con những gì con mong muốn?

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.4. Phật Gautama, xin thày giúp con nhìn ra niềm tin đó là một hệ thống tín ngưỡng tước đi quyền năng. Bởi vì nếu Thượng đế này không đáp ứng nỗ lực dụ dỗ của con thì con sẽ chẳng làm gì được. Con sẽ bị kẹt cứng, con bị tước mất quyền năng.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.5. Phật Gautama, lý do cách đây 2500 năm thày đã không nói đến một cõi tâm linh hay thần linh là vì thày muốn cho con người một phương pháp, một lời dạy trao quyền năng. Xin thày giúp con chiêm nghiệm rằng sở dĩ tâm con có sự ý thức là do có một luồng năng lượng từ một cõi cao hơn đi vào tâm con.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.6. Năng lượng này đến từ cái ta cao của con, trước tiên nó đi vào tâm bản sắc nơi nó được phú cho đặc tính, nó khoác lấy hình dạng các hình ảnh con cầm giữ trong tâm bản sắc.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.7. Giống như một chiếc kính vạn hoa với nhiều lớp hạt màu sẽ tô màu ánh sáng chiếu xuyên qua nó, năng lượng từ cao cũng đi qua tâm bản sắc, đi xuống tâm lý trí nơi nó lại khoác vào một số tin tưởng gây giới hạn. Xong nó đi xuống tâm cảm xúc, khoác vào một số khuôn nếp xúc cảm như sợ hãi hay nghi ngờ. Rồi năng lượng đi vào tâm ý thức, khoác vào bất kỳ tin tưởng nào con có ở mức ý thức.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.8. Phật Gautama, xin thày giúp con chiêm nghiệm tâm con tương tự như máy chiếu phim trong rạp xi-nê. Nhưng thay vì chỉ có một cuộn phim độc nhất, nó có tới bốn cuộn phim, một cuộn cho mỗi thể trong số bốn thể phàm của con. Xuyên qua bốn tầng của tâm con, con liên tục chiếu phim vào năng lượng cấu tạo vũ trụ vật chất.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.9. Phật Gautama, xin thày giúp con chiêm nghiệm thế giới vật chất trên địa cầu cũng được cấu tạo bằng bốn tầng này: vật lý, cảm xúc, lý trí và bản sắc. Vũ trụ vật chất có bốn tầng và mọi thứ biểu hiện ở tầng vật lý đều là sự phóng chiếu của những hình ảnh nơi ba tầng cao hơn. Tầng vật lý giống như một màn ảnh xi-nê có những hình ảnh được phóng chiếu lên đó xuyên qua máy chiếu.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 3

3.1. Phật Gautama, xin thày giúp con chiêm nghiệm con là một sinh thể đồng sáng tạo tạo ra hành tinh địa cầu từ bên trong. Con đồng sáng tạo bằng cách cho phép năng lượng chảy qua tâm con khoác vào các hình ảnh, các hình tư tưởng trong tâm, và con phóng chiếu chúng vào tấm gương vũ trụ, vào năng lượng cấu tạo bốn tầng của vũ trụ.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.2. Phật Gautama, xin thày giúp con chiêm nghiệm đây là ý nghĩa sâu xa hơn của lý duyên khởi. Con sống trong một hệ thống duyên khởi, một hệ thống phụ thuộc lẫn nhau. Đúng là có một hành tinh vật lý có thực, nhưng hành tinh vật lý này là một phóng chiếu từ ba tầng cao hơn đưa năng lượng vào phổ vật lý.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.3. Năng lượng này đã tiếp tục xối xuống cho tới khi nó kết tụ thành những hạt vật lý, ngày càng phức tạp hơn, có tổ chức hơn, cho đến khi tất cả mọi thiên hà được hình thành. Đây đã là một quá trình xảy ra từ bên ngoài, nhưng giờ đây đến lượt con cũng đồng sáng tạo theo cùng một cách, nhưng từ bên trong, khi con cho phép năng lượng chảy qua bốn tầng của tâm cho đến khi nó được đưa vào phổ vật lý.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.4. Phật Gautama, xin thày giúp con chiêm nghiệm trong vũ trụ vật chất này có nhiều sinh thể tự nhận biết cá biệt, những con người, mỗi người với tâm cá biệt trong trường năng lượng rộng lớn của cõi vật chất. Con có một tâm ý thức, một tâm cảm xúc, lý trí, bản sắc, nhưng tất cả những tâm con người cá biệt đều nối kết, hình thành tâm tập thể.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.5. Mọi thứ con làm đều được làm với năng lượng, nhưng con không là một hòn đảo. Ngay cả trường năng lượng của con cũng không là một hòn đảo vì con hiện hữu trong tổng thể này, một tổng thể duyên khởi.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.6. Đây là một giáo lý trao quyền năng cho con, bởi vì các tình huống vật lý của con liên kết với các tình huống trong bốn tầng tâm con. Chúng là những phóng chiếu của chính con, phối hợp với tác động liên kết của tâm tập thể và cả sự phóng chiếu nguyên thủy đã tạo ra hành tinh.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.7. Với cách hiểu trao quyền năng này, con nói: “Có thể tôi không thể thay đổi từng khía cạnh trong hoàn cảnh vật lý của tôi, nhưng tôi có khả năng thay đổi một số, bằng cách thay đổi những gì tôi phóng chiếu qua tâm tôi. Dù có tình huống tôi không thể thay đổi, chắc chắn tôi vẫn có thể thay đổi cách tôi trải nghiệm nó, cách tôi phản ứng với nó. Kỳ thực tôi tự do chọn lựa, hoặc chọn một cách phản ứng xây dựng hơn, hoặc chọn không phản ứng gì cả.”

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.8. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra chìa khóa để chuyển đổi bất kỳ khía cạnh nào của đời con là con khởi sự thay đổi chính tâm con, nâng cao mức tâm thức của con. Đây là tinh túy của Bát chánh đạo. Con đi qua tám giai đoạn hay tám bước, qua đó con lần hồi nâng cao mức tâm thức của con.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.9. Phật Gautama, xin thày giúp con ngộ ra lời nói là một cách sử dụng năng lượng. Mỗi khi con mở miệng thốt ra âm thanh, con đang dùng năng lượng. Giọng nói là một dụng cụ đầy quyền năng để con phú đặc tính cho năng lượng. Giọng nói chuyên chở và định đoạt tính chất của năng lượng sẽ tác động đến người khác, hoàn cảnh vật lý của con lẫn chính con.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 4

4.1. Để biểu hiện lời nói cao hơn, con ý thức giọng nói của con phú cho năng lượng một đặc tính, phóng chiếu năng lượng đó ra ngoài. Con trau dồi khả năng trực nhận những gì đang diễn ra trong trường năng lượng của con khi con dùng giọng nói.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.2. Năng lượng cũng có khả năng tương tác với những hình dạng năng lượng khác. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy liệu con có mang một số khuôn nếp đặc thù trong thể cảm xúc của con, cho nên nếu có ai tức giận với con thì các khuôn nếp này sẽ bị khuấy động.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.3. Phật Gautama, xin thày giúp con chiêm nghiệm hai loại rung động. Có rung động dựa trên tình thương, có rung động dựa trên sợ hãi. Có rung động cao hơn, có rung động thấp hơn. Con cảm nhận điều này bằng cách trụ vào tim và tự hỏi: “Tôi cảm thấy năng lượng đang cao hơn hay thấp hơn? Nó có nâng cao năng lượng của tôi không? Hay nó kéo thấp năng lượng của tôi xuống?”

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.4. Điều này cho con một tiêu chí để lượng định: “Liệu đây có phải là loại lời nói tôi muốn tham gia vào không? Liệu tôi có muốn tạo ra những xung lực năng lượng thấp kém phóng về người khác?” Con chiêm nghiệm là bất cứ gì con gửi ra tấm gương vũ trụ, vào bốn tầng của vũ trụ vật chất, cái đó sẽ trở về với con.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.5. Phật Gautama, xin thày giúp chiêm nghiệm nghiệp quả là gì. Nghiệp là khi con dùng bốn thể phàm để phóng chiếu một xung lực năng lượng vào bốn tầng của vũ trụ vật chất. Xung lực năng lượng này khởi đầu nơi thể bản sắc của con, đi qua thể lý trí, cảm xúc, vật lý rồi được phóng ra ngoài vũ trụ. Trước tiên nó đi vào cõi vật lý, đi lên cõi cảm xúc, rồi cõi lý trí, rồi cõi bản sắc.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.6. Nếu đó là một năng lượng dựa trên sợ hãi, nó không thể đi xa hơn, nó bị phản chiếu lại bởi tấm gương vũ trụ, và nó bắt đầu đập lại chính con, đầu tiên ở thể bản sắc, rồi lý trí, cảm xúc, vật lý. Nghiệp là sự phản hồi về chính con của năng lượng con đã gửi ra.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.7. Nhưng nếu con phú cho năng lượng một rung động cao hơn, một rung động yêu thương, thì nó đi vào bốn tầng của vũ trụ và khi đến tầng bản sắc, rung động cao sẽ không bị chặn lại và phản chiếu về con. Nó vượt ra khỏi cõi vật chất, đi vào cõi cao hơn đến cái ta cao của con.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.8. Giờ đây con nhận được nhiều năng lượng hơn với rung động cao từ cái ta cao, khiến cho các khả năng sáng tạo của con gia tăng, năng lực tinh thần của con cũng gia tăng. Nó cũng giúp nâng cao tâm thức của con.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.9. Phật Gautama, xin thày giúp con chiêm nghiệm là khi con phú cho năng lượng một rung động thấp, năng lượng này được gửi trả lại cho con với rung động thấp. Khi con phú cho nó một rung động cao, nó được gửi trả lại cho con với rung động cao, nhưng nhiều hơn và mãnh liệt hơn.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 5

5.1. Phật Gautama, con hiểu ra tại sao cuộc sống trên trái đất lại đau khổ, tại sao có Biển Luân hồi. Là vì trái đất là một hệ thống năng lượng. Khi phần lớn năng lượng trong hệ thống bị tha hóa bởi rung động thấp dựa trên sợ hãi, tâm con người bị quá tải, con người bị đau khổ, buồn phiền, bất lực, tuyệt vọng, oán giận… Những cảm xúc thấp này làm choáng ngợp trường năng lượng cá nhân của mỗi người.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

5.2. Phật Gautama, xin thày giúp con chiêm nghiệm phương thức để thoát khỏi khổ đau là đổ đầy trường năng lượng cá nhân của con với những năng lượng cao, rung động cao, và thanh lọc các rung động thấp khỏi trường năng lượng cá nhân của con.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

5.3. Con chiêm nghiệm là khi con gửi ra một xung lực dựa trên sợ hãi, nó được gửi trả về cho con, khiến trong năng trường của con có sự phản ứng, sự khuấy động, sự tăng cường các năng lượng thấp đang có mặt. Con căng thẳng hơn, bực dọc hơn, sợ hãi hơn. Phật Gautama, xin thày giúp con loại bỏ các khuôn nếp phản ứng mà con đang có, để trong năng trường của con không có gì tương tác với năng lượng gửi đến.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

5.4. Con chiêm nghiệm là khi con có một sóng năng lượng ở tần số thấp, nếu con hướng vào đó một sóng khác có tần số cao hơn, con có thể tạo ra một mô thức giao thoa giữa hai sóng – một sóng thứ ba cao hơn sóng đầu tiên. Kết quả là con đã nâng năng lượng thấp vào một trạng thái cao hơn.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

5.5. Phật Gautama, xin thày giúp con dùng giọng nói của con như một cách đầy quyền năng để thỉnh năng lượng có tần số cao và hướng nó vào năng lượng có tần số thấp. Nhờ vậy con chuyển hóa năng lượng và giải phóng khỏi lực kéo trên tâm con.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

5.6. Con thỉnh năng lượng có tần số cao để tự giải thoát khỏi lực kéo. Và cách mãnh liệt nhất để thỉnh năng lượng có tần số cao là dùng giọng nói của mình. Con dùng các bài chú, bài thỉnh. Đây là ý nghĩa nguyên thủy của khái niệm lời nói cao hơn, là con dùng quyền năng của giọng nói để biến hóa năng lượng sợ hãi thành năng lượng tình thương.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

5.7. Phật Gautama, xin thày giúp con nhìn ra là thay vì trấn áp bằng sức mạnh một số hình thức phát biểu – như tránh nói giận dữ, tránh nói to, cố ăn nói nhỏ nhẹ trong tư cách một người tâm linh – thì con dùng giọng nói để chuyển hóa năng lượng đang lôi kéo tâm ý thức của con. Xong con dùng khả năng bước ra ngoài bốn thể phàm, xem xét các khuôn nếp trong tâm cảm xúc, tâm lý trí và tâm bản sắc, và nhờ vậy con phá tan Maya là ảo tưởng đã tạo ra cái khuôn nếp khiến con phản ứng giận dữ.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

5.8. Con tự giải phóng khỏi lòng giận dữ thay vì dồn nén nó xuống. Con thấy đây là một khác biệt to lớn, cốt tủy.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

5.9. Con xem mọi chuyện xảy ra trong đời mình như một cơ hội để nhìn ra một điều gì trong tâm thức, và con khắc phục cái đó. Nếu con bị mất hài hòa và phát biểu giận dữ, thật chẳng ích gì mà tự khiển trách hay cảm thấy xấu hổ. Con chỉ bước lui lại và nói: “Ồ, đây là một cơ hội để tôi nhìn ra một khuôn nếp tôi đang có trong tâm tiềm thức. Khuôn nếp này là gì? Tôi sẽ bước vào lòng nó. Tôi bước vào lòng năng lượng, tìm ra cái tin tưởng đằng sau nó, gỡ rối nó cho đến khi tôi nhìn thấy nó.” Đây là cách cao hơn để dùng lời nói, để nhìn vào lời nói, tiếp cận lời nói.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Mẹ Mary hãy niêm phong con cùng mọi người trong vòng ảnh hưởng của con vào dòng chảy sáng tạo của Mẹ Thiêng liêng, Dòng sông sự Sống. Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng hãy nhân lên các lời kêu gọi của con, để chúng ta hình thành vòng số tám toàn hảo “Trên sao, dưới vậy”. Do đó, con chấp nhận là toàn bộ bài thỉnh này được biểu hiện, vì miệng của Thượng đế, Mẹ Thiêng liêng mà con LÀ, đã nói nó ra. Amen.

12 | Con thỉnh cầu sinh kế cao hơn (4 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Phật Gautama, hãy giúp con thực hiện sinh kế cao hơn bằng cách phụng sự và nâng cao cả tổng thể trong lãnh vực của con, và nhờ vậy con đạt được sự giàu có đích thực là một nội tâm trọn vẹn, viên mãn, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là nếu con tập trung vào từ “chánh” trong Chánh mạng, con sẽ định ra những cách kiếm sống chân chính và những cách bất chính. Làm vậy sẽ không chỉ hạn chế chọn lựa của con trong việc tìm kế sinh nhai, mà cả trong việc hoàn thành Kế hoạch Trọn đời của con.  

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.2. Con thấy có rất nhiều hỗn loạn trên thế giới nhưng đồng thời cũng có một hướng tiến triển, nhưng do đâu đã có tiến triển như vậy? Là vì đã có những người hòa điệu với một mức độ nhận biết vượt khỏi nhận biết bình thường của con người. Mức nhận biết cao này là Phật tánh. Tất cả mọi thứ đều có Phật tánh bên trong và mỗi người đều có tiềm năng đạt được mức nhận biết của Phật.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.3. Một khía cạnh trong Phật tánh là con vươn lên trên toàn bộ nhân cách vỏ ngoài cho rằng con là một sinh thể tách biệt khỏi người khác và thế giới. Con vươn đến tầng tâm thức nơi con trở thành một vị Phật vì con chứng tâm thức Phật.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.4. Khía cạnh thứ hai là cốt lõi bản thể con, cái Ta Biết, có khả năng bước ra ngoài bốn thể phàm, bắt liên lạc với Phật tánh là mức nhận biết cao hơn đó. Nhờ vậy con có thể nhận được một ý tưởng, một sáng kiến về cách cải thiện một điều gì trên trái đất.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.5. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là cải tiến đó xảy ra khi con tham gia vào một lãnh vực của cuộc sống, đồng thời con cũng bước ra ngoài tình trạng vỏ ngoài, bước ra ngoài chính tâm con, để nhận được một ý tưởng từ mức nhận biết của Phật, từ Phật tánh.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.6. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra sinh kế thực sự của con là khi con cải thiện và nâng cao một khía cạnh của cuộc sống. Hãy giúp con không nhìn vào đủ loại nghề kiếm sống rồi bảo: “Ồ các loại nghề này, một người tâm linh sẽ không nên làm.”

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.7. Phật Gautama, hãy giúp con tìm được thế cân bằng tế nhị ở đây. Một mặt có một số hình thức kiếm sống mà con không muốn dự phần, vì chúng sẽ được bỏ lại khi tâm thức loài người tiến bộ hơn, khi càng ngày càng có nhiều người giải quyết được tâm lý cá nhân của mình, và do đó cũng giải quyết các khía cạnh phản chức năng trong tâm thức tập thể.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.8. Mặt khác, có những hoạt động mang tiềm năng xây dựng, như kinh doanh chẳng hạn. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra liệu con đã đặt vào Kế hoạch Trọn đời việc tìm kiếm một vị thế trong thế giới kinh doanh để nhận được ý tưởng mới về những cách cải thiện thế giới này và đẩy nó tiến tới. Con muốn hòa điệu với Kế hoạch Trọn đời của chính con và theo đuổi cái này. Con không phân chia hoạt động nào là đúng hay sai.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.9. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là khi trái đất tiến vào thời đại nhận biết cao hơn, tất cả mọi thứ sẽ được tâm linh hóa. Đây chính là ý nghĩa thâm sâu của câu “Mọi thứ đều là Phật tánh.” Con không thể quy định một sự phân biệt rõ rệt giữa những việc tâm linh và những việc không tâm linh. Tất cả đều có tiềm năng là việc tâm linh.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 2

2.1. Lúc ban đầu, trái đất ở trong một trạng thái thuần khiết hơn hiện nay, nhưng con người đã kéo trái đất xuống, khiến cho đau khổ trở thành trải nghiệm phổ thông nhất trong cuộc sống. Chính con người đã tạo ra đau khổ bằng cách hình thành những tâm ảnh trong thể bản sắc, lý trí và càm xúc của mình, rồi phóng chiếu lên năng lượng cơ bản cấu tạo thế giới vật chất.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.2. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra tất cả đều là tâm thức, tất cả đều là biểu hiện của tâm thức. Phật tánh chính là tâm thức, một dạng tâm thức. Nhưng đặc điểm của Phật tánh là nó nhận biết tất cả, nó nhận biết tổng thể. Phật tánh là sự nhận biết về tổng thể.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.3. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra khổ đau và điên đảo trên trái đất được tạo ra không từ nhận biết về tổng thể, mà từ nhận biết rằng con người là sinh thể tách biệt. Nhận biết tách biệt là tâm thức đã tạo ra Biển Luân hồi.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.4. Con nhìn lại một số hoạt động và con nói: “Đúng vậy, các hoạt động này mang Phật tánh bên trong, vì nói cho cùng chúng được tạo ra từ tâm Một, từ tâm Phật duy nhất, từ tâm thức duy nhất. Nhưng chúng không được tạo ra với một nhận biết về tổng thể, là điều Phật tánh nhận biết. Chúng được tạo ra từ tách biệt.”

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.5. Những hoạt động hoàn toàn dựa trên nhận biết tách biệt không đếm xỉa gì tới tổng thể, tới người khác, tới hậu quả mà chúng đem lại. Chúng cũng không đếm xỉa gì tới chính những người mang tâm thái đó, họ bị chi phối như thế nào, họ gây ra những nghiệp gì, và những kiếp tới của họ sẽ bị ảnh hưởng ra sao – ngay cả khi họ có thể trốn tránh hậu quả trong kiếp này.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.6. Phật Gautama, xin thày giúp con áp dụng sự lượng định này cho mọi hoạt động của con, kể cả cho kế sinh nhai của con: “Liệu hoạt động có dựa trên sự nhận biết về tổng thể hay sự nhận biết về tách biệt?”

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.7. Phật Gautama, xin thày giúp con dùng trực giác để hòa điệu với kế hoạch mà con đã lập ra trước khi đầu thai. Con nói: “Đâu là nơi tôi có thể phụng sự để đem lại cải tiến trong lãnh vực này?” Con làm vậy không những trong lãnh vực kinh doanh mà có thể trong chính trị, hành chánh, giáo dục hay rất nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Những khía cạnh này không hoàn toàn nguy hại, chúng có chỗ cho sự cải tiến, và chúng sẽ chỉ được cải tiến khi con dấn thân vào trong đó.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.8. Đối với người tâm linh, việc kiếm tiền không phải là quan tâm hàng đầu. Quan tâm hàng đầu của con là phụng sự bằng cách cải thiện một khía cạnh nào đó của cuộc sống và xã hội. Con hòa điệu với Kế hoạch Trọn đời của con để tìm xem trong đó có ghi những gì.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.9. Con không còn nghĩ đến việc sinh kế như là chuyện kiếm tiền, rằng con phải đi làm, phải lập doanh nghiệp vì con phải có đủ tiền sống. Con từ bỏ mọi giấc mơ làm giàu chớp nhoáng, hy vọng rằng con sẽ tìm ra cách kiếm được số tiền kếch sù để con đủ tiền sống suốt đời, không phải lo lắng chuyện tiền bạc hầu có thể tập trung vào việc đeo đuổi tâm linh.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 3

3.1. Con từ bỏ mọi giấc mơ tìm một con đường tắt, nghĩ rằng: “Khi nào tôi đủ tiền, tôi sẽ có thể tập trung vào chuyện tìm đạo.” Thay vào đó, khi con làm việc bình thường và từ từ kiếm đủ tiền, con ngộ ra là sự tham gia vào xã hội vẫn nằm trọn trong việc đeo đuổi tâm linh của con. Tất cả mọi thứ đều trở thành một phần của đường tu khi con dùng nó như một phần của đường tu.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.2. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra liệu trong Kế hoạch Trọn đời của con có việc tham gia vào một lãnh vực nào đó để đem lại một số cải thiện. Thậm chí, chỉ do sự có mặt của con và một mức tâm thức cao hơn mà con có thể kéo mọi người trong lãnh vực này đi lên.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.3. Phật Gautama, xin thày giúp con ngộ ra tài nguyên thực trên trái đất không phải là tiền bạc mà là năng lượng. Nhưng tài nguyên thực không chỉ là năng lượng, đó là năng lượng đi vào vũ trụ vật chất từ một cõi cao hơn. Xin thày giúp con biến tâm con thành một cửa vào cho năng lượng này.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.4. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là tiền bạc sẽ không bao giờ đủ để đem lại an bình cho con. Điều khiến con an bình như một người tâm linh là con có đủ năng lượng. Không theo nghĩa là con có một lượng năng lượng cố định, mà theo nghĩa con đã thiết lập một sự nối kết ý thức với cái ta cao của con, và qua nối kết này, năng lượng có thể liên tục chảy xuống từ cái ta cao vào bốn thể phàm của con. Nhờ vậy, không những con có năng lượng sáng tạo để thị hiện, mà con còn cảm thấy trọn vẹn, viên mãn, an bình.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.5. Khi con xem mình là một sinh thể tách biệt, con đánh mất sự kết nối với cái ta cao của con, con cảm thấy mình bị bỏ rơi. Nhưng sự bỏ rơi chỉ diễn ra trong tâm con, chứ thực sự không có bỏ rơi. Kỳ thực con nối kết với cái ta cao, con là một biểu hiện của cái ta cao. Cái ta, cái Ta Biết, cốt lõi của bản thể con, là một phần nối dài của cái ta cao được gửi vào thế gian để trải nghiệm thế giới từ bên trong.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.6. Phật Gautama, xin thày giúp con ngộ ra là con không bao giờ có thể cắt đứt sự nối kết với cái ta cao, nhưng con có thể che phủ nó bằng các khía cạnh của tự ngã trong các thể bản sắc, lý trí và cảm xúc của con. Đó là tại sao con cảm thấy bị bỏ rơi, cô đơn, thiếu sót, không trọn vẹn, tại sao con cảm thấy nghèo nàn túng thiếu, tại sao con nghĩ con cần đến một cái gì bên ngoài để lấp đầy khoảng trống, lấp đầy lỗ hổng bên trong.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.7. Tự ngã có một lỗ hổng bên trong mà nó không thể nào lấp đầy. Nó được tạo ra trong thế gian, nên nó chỉ biết cách duy nhất để khắc phục cảm giác trống trải, thiếu hụt, là đạt được gì đó từ thế gian, kể cả tiền bạc. Tự ngã không ngừng đuổi theo thế gian vì nó tưởng nó sẽ cảm thấy trọn vẹn khi nó có đủ, nhưng nó sẽ không bao giờ cảm thấy trọn vẹn.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.8. Phật Gautama, xin thày giúp con là cái ta mà con là. Hãy giúp con cảm thấy trọn vẹn, viên mãn trong thế gian khi con loại bỏ các ảo tưởng của Maya một cách có hệ thống khỏi các thể bản sắc, lý trí và cảm xúc của con. Con thiết lập sự nối kết ý thức ngày càng chặt chẽ với cái ta cao. Con cảm nhận được dòng chảy năng lượng, là năng lượng dựa trên tình thương liên tục chảy xuống từ cái ta cao vào tâm con.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.9. Phật Gautama, hãy giúp con có được cái hiểu đích thực về sinh kế cao hơn là con tái lập sự kết nối với cái ta cao hầu con cảm thấy trọn vẹn, viên mãn trong bản thân mình. Con không cần bất cứ gì từ thế gian để cảm thấy trọn vẹn. Con vẫn có thể muốn có, muốn trải nghiệm một số thứ của thế gian, nhưng con không bị điều khiển bởi nhu cầu ám ảnh cưỡng chế muốn đạt được gì đó từ thế gian để lấp đầy lỗ hổng.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 4

4.1. Phật Gautama, xin thày giúp con bước ra ngoài tự ngã để con không trải nghiệm thế gian qua tự ngã, và vì vậy con không cảm thấy lỗ hổng. Thay vào đó, con trải nghiệm sự nối kết với cái ta cao, dòng tình thương chảy xuống từ cái ta cao, và điều này khiến con tràn đầy bên trong.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.2. Con vẫn có thể còn một số khía cạnh của tự ngã, và con có thể tạm thời bước vào chúng và bị chúng khống chế. Nhưng Phật Gautama, xin thày giúp con lại bước ra ngoài chúng, kết nối lại với cái ta cao của con và lại trải nghiệm sự trọn vẹn.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.3. Phật Gautama, xin thày giúp con có những hé thoáng nối kết với cái ta cao, gọi là trải nghiệm thần bí. Hãy giúp con ngày càng nối kết nhiều hơn, để những lần bị ngã vỏ ngoài áp đảo ngày càng hiếm hoi. Con càng nối kết và trọn vẹn lâu hơn, thường xuyên hơn, và con hiểu đây là ý nghĩa tối hậu của Chánh mạng.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.4. Con hiểu ra Chánh mạng cũng liên quan đến lượng năng lượng chảy vào tâm con từ cái ta cao. Con nối kết rộng mở hơn, nghĩa là con biến hóa năng lượng trong ba thể cao của con đang ngăn chặn sự nối kết, con gỡ bỏ các tin tưởng sai lầm hầu con làm sạch các thể đó. Con tạo ra nhiều khoảng trống hơn để năng lượng chảy xuống nhiều hơn.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.5. Con thỉnh năng lượng chảy xuống. Con thỉnh các chân sư thăng thiên cùng những năng lượng đặc thù mà các thày biểu tượng. Con thỉnh cả bảy tia sáng tâm linh và con gia tăng dòng chảy của năng lượng.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.6. Phật Gautama, xin thày giúp con thực hiện ngụ ngôn về các ta-lăng. Khi con dùng năng lượng nhận được từ cõi cao để nâng cao cả tổng thể, để phụng sự những phần khác của sự sống và đem lại cải tiến, khi con gửi ra ngoài một xung lực năng lượng dựa trên tình thương sẽ luân lưu qua bốn tầng của vũ trụ vật chất, thì nó vượt quá vũ trụ vật chất và được nhân lên. Và con được nhận lại nhiều năng lượng hơn so với những gì con đã gửi ra ban đầu.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.7. Giờ đây đời con trở thành một vòng xoáy ốc hướng thượng. Con dùng năng lượng với một nhận biết về tổng thể, con nỗ lực nâng cao một khía cạnh của tổng thể, và kết quả là con nhận thêm nhiều năng lượng sáng tạo để con lại có thể phụng sự nhiều hơn, và chu kỳ này cứ thế tăng lên suốt đời con. Việc xây dựng vòng xoắn ốc năng lượng tuần tự này là hình thức sinh kế tối hậu.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.8. Con bỏ hẳn việc dùng giáo lý tâm linh để tạo lợi thế cho ngã tách biệt, để cảm thấy an toàn yên ổn hay tốt thiện hơn người. Và đây là mục đích của Bát chánh đạo: Con ngừng đồng hóa với ngã vỏ ngoài, thay vào đó con đồng hóa với cái ta cao là sự biểu hiện của Phật tánh. Con nối kết với mọi người, với môi trường, với mọi sự sống. Con hành động dựa trên sự nhận biết về tổng thể. Đây chính là Phật tánh.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.9. Đây là kế mưu sinh tối hậu. Con không chú tâm vào tiền bạc, con không chú tâm vào việc đánh giá xem hình thức nghề nghiệp nào là ổn thỏa cho một người tâm linh. Mà con chú tâm vào: “Đâu là nơi tôi có thể đem lại sự cải thiện? Đâu là nơi tôi có thể phụng sự tổng thể?” Đời con trở thành một vòng xoắn ốc phụng sự cứ lên cao hơn mãi, trong khi con vẫn có đầy đủ phương tiện để chăm sóc cơ thể vật lý, gia đình, cùng những trách nhiệm khác của con.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Mẹ Mary hãy niêm phong con cùng mọi người trong vòng ảnh hưởng của con vào dòng chảy sáng tạo của Mẹ Thiêng liêng, Dòng sông sự Sống. Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng hãy nhân lên các lời kêu gọi của con, để chúng ta hình thành vòng số tám toàn hảo “Trên sao, dưới vậy”. Do đó, con chấp nhận là toàn bộ bài thỉnh này được biểu hiện, vì miệng của Thượng đế, Mẹ Thiêng liêng mà con LÀ, đã nói nó ra. Amen.

32 | Thỉnh cầu kết nối với Phật Gautama

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Phật Gautama hãy giúp con thấy liệu con đã cho phép một giáo lý vỏ ngoài hay một cách diễn giải giáo lý ngăn cản con trải nghiệm trực tiếp sự Hiện diện của thày, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Phật Gautama, con thấy có sự khác biệt cơ bản giữa việc diễn giải một giáo lý tâm linh và việc trải nghiệm thực tại sâu xa đằng sau ngôn từ giáo lý.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.2. Phật Gautama, con thực sự muốn sử dụng giáo lý, và con thấy là con cần vượt lên trên diễn giải ngôn từ. Con không chỉ đi tìm cái hiểu, không chỉ đơn giản nắm bắt, mà con đi tìm trải nghiệm thực tại sâu xa đằng sau chữ nghĩa.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.3. Phật Gautama, con thấy là lời dạy tâm linh chân chính đến từ cõi thăng thiên. Nó đến từ tâm của một sinh thể tâm linh, và con sẵn lòng chỉ sử dụng giáo lý vỏ ngoài như một công cụ để bắt liên lạc với sinh thể tâm linh mà nơi tâm vị này lời dạy đã phát xuất.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.4. Phật Gautama, con nhận ra là nếu con chỉ đọc chữ rồi cố gắng hiểu hay diễn giải chữ nghĩa bằng tâm thuần trí năng, thì đây không phải là cách dùng giáo lý cao nhất. Con thật không đang dùng giáo lý, vì mục đích của một giáo lý là giúp con thăng vượt mức tâm thức hiện tại của con.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.5. Phật Gautama, con thấy được là khi con cố hiểu và diễn giải giáo lý với mức tâm thức hiện tại của mình, thì con sẽ giam con lại ở tầng mức này.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.6. Phật Gautama, con nhìn ra là Trung đạo không phải là chuyện tìm thế quân bằng giữa hai đối cực trên một thang điểm đường thẳng, mà Trung đạo là sự thăng vượt thang điểm nhị nguyên, thăng vượt cả hai đối cực nhị nguyên, có nghĩa là thăng vượt chính tâm đường thẳng.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.7. Phật Gautama, con thấy là con không thể dùng tư duy hiện đại – một tư duy đã trở nên đường thẳng hơn nhiều – để diễn giải khái niệm trống không hay khái niệm vô ngã, theo nghĩa là không những nó trống rỗng không có ngã mà nó còn không có gì hết – ở đó không có gì hết.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.8. Phật Gautama, con thấy thày đã nói là không có một cái ngã trường cửu bất biến, mà có một cái ta không ngừng thay đổi, không ngừng tự thăng vượt, và cái ta này không có mục đích quay trở về cái không-có-gì sau một chu kỳ đầu thai và đau khổ gần như bất tận. Mục đích của nó là thăng lên một tầng cấp cao hơn nơi nó có thể tiếp tục vươn lên cao hơn nữa.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.9. Phật Gautama, con thấy được ý định của thày là nâng cao tâm thức con vượt lên trên tâm đường thẳng, vì tâm đường thẳng không thể bao giờ cho con cái hiểu tối hậu về các khái niệm vũ trụ.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 2

2.1. Phật Gautama, con thấy con có thể lợi lạc khi con nắm bắt là ở cõi cao có những sinh thể tâm linh, các chân sư thăng thiên là thày tâm linh của con. Con cũng có thể lợi lạc khi con nắm bắt là có hành tinh tự nhiên, và nhiều người tâm linh đã từ các hành tinh tự nhiên đó đến hành tinh phi tự nhiên này là trái đất.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.2. Phật Gautama, con thấy được giá trị thực của khái niệm trống không là không có một ngã trường cửu bất biến. Con là một cái ngã, một cái ta. Cái Ta Biết là sự nhận biết thuần khiết, nhưng một từ khác cho nhận biết thuần khiết có thể là sự trống không.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.3. Phật Gautama, con sẵn lòng trải nghiệm cái Ta Biết là sự trống không, theo nghĩa cái Ta Biết không phải là bản sắc, ý tưởng và cảm xúc của con, bởi vì những thứ này ngụ trong tâm hay được sản xuất bởi tâm.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.4. Phật Gautama, con sẵn lòng trải nghiệm khía cạnh alpha của tâm thức, tức là thay vì tập trung vào nội dung của tâm thức thì con có thể tập trung vào chính tâm thức. Tâm thức có thể trống rỗng mọi nội dung, và khi cái Ta Biết tự trải nghiệm chính nó như sự nhận biết thuần khiết, đây là một trạng thái trống không.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.5. Phật Gautama, con thấy là con vẫn có một ý niệm bản sắc, vẫn có ý tưởng và cảm xúc. Con hành động, con tương tác với thế giới, con tương tác với Hiện diện TA LÀ của con, với các chân sư thăng thiên. Con không trống rỗng mọi thứ, mà con trống rỗng một số thứ nẩy sinh từ một mức tâm thức nào đó.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.6. Phật Gautama, con thấy là khi con thăng thiên, nhìn từ nhãn quan cái Ta Biết thì có vẻ như con bước vào hình thức tối hậu của sự trống không. Bởi vì giờ đây cái Ta Biết hoàn toàn nhập một với Hiện diện TA LÀ, nó trở thành chính Hiện diện TA LÀ. Cái Ta Biết bây giờ trở nên trống rỗng cái ý niệm bản ngã mà nó đã có từ khi nó được Hiện diện TA LÀ gửi vào hiện thân.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.7. Phật Gautama, con thấy là điều này vẫn không có nghĩa là không có gì, mà trái lại có sự nhận biết viên mãn của Hiện diện TA LÀ. Cái Ta Biết hoàn toàn hợp nhất với Hiện diện TA LÀ khi con thăng thiên.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.8. Phật Gautama, con thấy sự trống rỗng không có nghĩa rằng trạng thái phát triển tâm linh tối hậu là trạng thái “vô ngã”, tức sự trống không tối hậu. Không hề có một trạng thái trống không tối hậu được quy định bởi một sinh thể cao cả nào đó hay bởi Thượng đế.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.9. Phật Gautama, con thấy là mặc dù khoảng trống (void) của đấng Sáng tạo có thể được quan niệm như là trống không, nhưng con không thể trải nghiệm khoảng trống đó, vì trải nghiệm là một cái gì có hình tướng. Nếu không có hình tướng thì làm sao có trải nghiệm được?

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 3

3.1. Phật Gautama, con thấy một số người tuyên bố là họ đã trải nghiệm thực tại cao nhất, nhận biết thuần khiết, trạng thái nhận biết tối hậu, nhưng họ đã trải nghiệm một trạng thái do các sinh thể trong tâm thức nhị nguyên tạo ra.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.2. Phật Gautama, con buông bỏ xu hướng phủ nhận sự hiện hữu của mọi cái ta. Con buông bỏ con quái vật đó, khuôn đúc đó, cái ngã đó trong tâm thức tập thể có vẻ như trống rỗng.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.3. Phật Gautama, con thấy đã có sự phóng chiếu một hình ảnh về cái không-có-gì, về sự trống không, và mặc dù một số người tuyên bố là mình đã trải nghiệm trống không, nhưng họ đã trải nghiệm hình ảnh của trống không. Cái này không phải là trống không, bởi vì nó chứa đầy hình ảnh, và hình ảnh thì có một hình tướng mà một sinh thể trên trái đất có thể trải nghiệm.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.4. Phật Gautama, con thấy sự trống rỗng không thể là một trạng thái tâm thức tối hậu. Chính sự kiện con hiện hữu cho thấy là không có cái không-có-gì. Có một sự sinh tạo những sinh thể tự nhận biết, và luôn luôn đã có một sự sáng tạo nào đó. Nó có một mục đích, đó là tăng triển đến những tầng tâm thức càng ngày càng cao hơn.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.5. Phật Gautama, con thấy được là con không tăng triển đến những tầng tâm thức cao hơn qua cái không-có-gì. Cái không-có-gì không thể trở nên ngày càng cao hơn. Cái không-có-gì không thể là tối thượng. Thật ra không thể có gì tối thượng được, bởi vì luôn luôn có thể có những tầng tâm thức cao hơn.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.6. Phật Gautama, con thấy là con đã được sinh tạo như một người đồng sáng tạo, con có tiềm năng thăng vượt ý niệm bản ngã của con và vươn đến những tầng cao hơn và cao hơn nữa. Đó là nơi con tìm được ý nghĩa càng ngày càng sâu sắc trong việc biểu đạt chính mình như một người đồng sáng tạo, không chỉ cùng với Đấng Sáng tạo mà cùng với tất cả mọi sinh thể đồng sáng tạo khác.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.7. Phật Gautama, con sẵn lòng thăng vượt tâm thức nhị nguyên, là tâm thức tùy thuộc vào định luật thứ nhì của nhiệt động học, hầu con không cần dùng đến sức mạnh để lên thiên đàng. Con tự giải thoát khỏi nhu cầu sử dụng sức mạnh, cho nên con vươn lên các tầng cao hơn một cách tự nhiên.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.8. Phật Gautama, con thấy được thiên đàng không phải là một địa điểm vật lý. Đó là một chiều kích khác, một tầng cấp tâm thức khác. Cách duy nhất để lên thiên đàng là thăng vượt mức tâm thức hiện thời của con, có nghĩa là thay vì tìm cách hoàn thiện cái ngã, con thăng vượt ngã.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.9. Phật Gautama, con thấy có một cái Ta ở cõi tâm linh và con đã đi ra từ cái Ta này. Con đã đi xuống thế giới vật chất bằng cách khoác vào một số ngã khiến con xa rời trạng thái nguyên thủy của con. Chúng đã đưa con xuống thấp hơn và khiến con tưởng mình là kém hơn những gì mình thực là.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 4

4.1. Phật Gautama, con thấy là bằng cách rũ bỏ những ngã này đã kéo con ra khỏi trạng thái thăng thiên, con sẽ trở về đó một cách tự nhiên.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.2. Phật Gautama, con thấy ở cõi cao có một cái Ta không ngừng tự thăng vượt chính nó. Nói cho cùng, đó là Đấng Sáng tạo đang tự thăng vượt bằng cách sáng tạo, sau đó là tất cả các tầng cấp sinh thể thăng thiên, xuống tận đến dưới này là bầu cõi chưa thăng thiên ở đây.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.3. Phật Gautama, con thấy các chân sư thăng thiên cũng đã tự thăng vượt bằng cách tạo ra Hiện diện TA LÀ của con. Và Hiện diện TA LÀ của con đã tự thăng vượt bằng cách tạo ra cái Ta Biết.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.4. Phật Gautama, con thấy là cái Ta Biết đã đi xuống thế giới hình tướng xa nhất mà nó có thể trong hiện tại. Và một khi tiến trình này – là tiến trình của tâm Đấng Sáng tạo tự nối dài vào thế giới hình tướng – đã đi xa hết mức trong bầu cõi hiện thời, thì bước tự nhiên là khởi sự hành trình quay về ngược trở lên.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.5. Phật Gautama, con thấy đó là chức năng của cái Ta Biết, đó chính là tiến trình thăng thiên. Khi con hoàn tất tiến trình này, con không bước vào cái không-có-gì mà con vẫn tiếp tục đi lên – một hành trình có thể dẫn con đến tận cao chót là tâm thức của Đấng Sáng tạo.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.6. Phật Gautama, con sẵn lòng hoàn tất tiến trình thăng thiên để con có thể thăng khỏi trái đất, khỏi hành tinh chưa thăng thiên này. Một khi con thăng thiên, con sẽ quyết định con muốn làm gì từ điểm đó.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.7. Phật Gautama, con thấy một lời dạy luôn luôn được trao truyền cho nhiều tầng cấp khác nhau. Cho nên con không bao giờ thực sự học xong một lời dạy tâm linh, vì con luôn luôn có thể dùng nó để kết nối với vị chân sư thăng thiên đã trao truyền lời dạy.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.8. Phật Gautama, con thấy được là khi con đọc lại bài truyền đọc này trong 20 năm nữa và hòa điệu với Hiện diện của thày, thày sẽ có thể cho con một điều gì đó vượt khỏi lời dạy thành văn.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.9. Phật Gautama, con sẵn lòng kết nối và nhận được điều gì đó từ thày. Có thể sẽ không phải là ngôn từ. Có thể thày với con sẽ hòa điệu theo một cách vượt trên ngôn từ. Con sẵn lòng có cuộc gặp gỡ đó trong tâm, và gặp gỡ đó không trống không vì con thấy được trống không là một khái niệm rỗng tuếch.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Đại thiên thần Michael, Astrea và Shiva hãy niêm phong sự kết nối của con với các vị thày tâm linh và Hiện diện TA LÀ của con. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.

30 | Thỉnh cầu sự giao tiếp vượt trên lời nói

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi PadmaSambhava hãy giúp con nhìn thấy làm thế nào con đã có thể dùng lời nói để ngăn cản chính mình chấp nhận mình là Hiện diện, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. PadmaSambhava, con thấy cản trở lớn nhất, chướng ngại lớn nhất cho tiến bộ tâm linh là ngôn từ.

Con thấy rõ giác quan chỉ phỉnh gạt lừa dối.
Những gì nó bảo con, làm sao con tin nổi?
Đằng sau mọi hình dáng, chỉ có một ánh sáng,
Chúng trông như thực đó, do cái nhìn giới hạn. 

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

1.2. PadmaSambhava, con thấy tài nguyên lớn nhất cho các vị thày tâm linh của nhân loại, cơ hội lớn nhất cho tiến bộ của người tâm linh, cũng là ngôn từ.

Tâm này với giác quan chỉ là những công cụ,
Cho nên con nhất quyết không là một đứa ngu.
Cái ngã cá nhân đó có phải là con đâu?
Bản sắc ở trần thế, một trò lừa hư cấu.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

1.3. PadmaSambhava, con thấy trên một hành tinh như địa cầu, với sự dày đặc của vật chất lẫn của tâm thức đại chúng, việc thần giao cách cảm thật không thực tế. Do đó giáo lý tâm linh phải được chuyển tải qua ngôn từ.

Bỏ nhận thức giác quan, con muốn được tự do,
Với nội giác trong sạch, con mới thật nhìn rõ.
Chính quan điểm nhân gian khiến con bị mù loà,
Con thấy viễn quan mới trong nhận biết trung hoà.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

1.4. PadmaSambhava, con thấy là con người có xu hướng trở nên dính mắc với một cách diễn đạt bằng lời đặc thù, và họ muốn lời này truyền đạt hay quy định một chân lý tối hậu nào đó.

Quan điểm có vẻ thực là do một cái ngã,
Nó phóng ra vấn đề để con phải đối phó.
Khi nào còn mắc bẫy thì không thể tự do,  
Con sẽ nói với nó: Ta cho mi chết nhá.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

1.5. PadmaSambhava, con thấy là trí năng con người có thể làm nhiều trò ảo thuật với ngôn từ. Nó có thể diễn giải theo cách của nó. Nó có thể chẻ nhỏ thật chi li. Nó có thể suy diễn bất tận.

Con không thể ngộ được bằng quan điểm con người
Thực tại của Ki-tô trong tầm nhìn cao ngất.
Khi cái ngã nhị nguyên, con để cho nó mất,
Tâm Ki-tô sẽ mở, mắt bên trong sáng ngời.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật.

1.6. PadmaSambhava, con thấy là nhiều người khi tìm ra một giáo lý tâm linh dù là mới hay cũ, thì họ sẽ tranh luận bất tận về ý nghĩa ngôn từ, họ diễn giải bất tận để cố làm sao đạt đến một cách diễn giải tối hậu nào đó.

Padmasambhava, thế giới ôi đảo điên,
Khi suy nghĩ nhị nguyên định ra ác và thiện.
Ki-tô sẽ phán quyết những tà lực u minh,
Nhóm lại nơi mỗi người cái đốm lửa tâm linh.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật.

1.7. PadmaSambhava, con thấy là nhiều người tâm linh hay nhìn ngược về phía sau. Họ nhìn ngược dòng thời gian, như thể họ cho rằng thuở trước là một thời thuần khiết hơn, và vì vậy lời tiết lộ nhận được cũng là lời tiết lộ cao nhất có thể được trao truyền.

Padmasambhava, hãy giải phóng nhân loại
Khỏi tâm thức nhị nguyên và tâm thức cuồng đại.
Hãy cắt con ra khỏi lời rắn ôi sai trái,
Với Giê-su Ki-tô, con sẽ xích gần lại.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật.

1.8. PadmaSambhava, con nhìn nhận là mức sống con người đã có tiến bộ, và con thấy tiến bộ này đạt được là do tâm thức tập thể ngày nay cao hơn thời quá khứ.

Rắn gian manh bảo rằng đời con sẽ không thể
Là nhiều hơn hiện tại, và địa cầu cũng thế.
Nhưng trong tâm Ki-tô, con thấy cái Hơn Nữa,
Hành tinh sẽ xán lạn chưa từng thấy bao giờ.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật.

1.9. PadmaSambhava, con thấy lời tiết lộ ở những thời trước được trao truyền cho một mức tâm thức thấp hơn. Điều này có nghĩa là nó không chính xác bằng những gì có thể được trao truyền ngày hôm nay. Có nhiều khoảng rộng hơn để người ta diễn giải.

Tâm con phải rời chuồng thì mới mong nhận thỉnh,
Hoạch định Saint Germain cho một Thời Hoàng kim.
Padmasambhava, với Ngọn lửa Hòa bình,
Và viễn quan Hợp nhất, thày rải khắp chúng sinh.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

Phần 2

2.1. PadmaSambhava, con thấy là càng có nhiều khoảng rộng để diễn giải thì tâm đường thẳng càng dễ giở trò phù phép của nó, và những ai mắc bẫy tâm đường thẳng càng có thể dùng trí năng “cao trội” của họ để tự ban cho mình một địa vị đặc quyền.

Con thấy rõ giác quan chỉ phỉnh gạt lừa dối.
Những gì nó bảo con, làm sao con tin nổi?
Đằng sau mọi hình dáng, chỉ có một ánh sáng,
Chúng trông như thực đó, do cái nhìn giới hạn. 

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

2.2. PadmaSambhava, con thấy là các lời dạy của chân sư thăng thiên được trao truyền trong thế kỷ vừa qua cho thấy một chiều hướng tiến triển rõ ràng. Con thấy được khía cạnh Omega của tiết lộ tuần tự là để khiến cho lời giảng bình dị, hầu càng ngày càng có nhiều người nắm bắt được.

Tâm này với giác quan chỉ là những công cụ,
Cho nên con nhất quyết không là một đứa ngu.
Cái ngã cá nhân đó có phải là con đâu?
Bản sắc ở trần thế, một trò lừa hư cấu.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

2.3. PadmaSambhava, con thấy một lời dạy rõ ràng hơn cũng có nghĩa là những ai ở một mức tâm thức cao hơn không còn nghi ngờ về những điều được bày tỏ, không còn nhiều khoảng rộng như trước để mà diễn giải.

Bỏ nhận thức giác quan, con muốn được tự do,
Với nội giác trong sạch, con mới thật nhìn rõ.
Chính quan điểm nhân gian khiến con bị mù loà,
Con thấy viễn quan mới trong nhận biết trung hoà.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

2.4. PadmaSambhava, con thấy là một lời dạy được trao truyền bằng lời nói luôn luôn sẽ bị suy diễn vì con người sẽ suy diễn dựa theo mức tâm thức hiện tại của họ. Nhưng ít ra các thày làm những gì mình có thể làm từ cõi thăng thiên để giúp cho giáo lý càng khó tranh cãi, càng chính xác càng tốt.

Quan điểm có vẻ thực là do một cái ngã,
Nó phóng ra vấn đề để con phải đối phó.
Khi nào còn mắc bẫy thì không thể tự do,  
Con sẽ nói với nó: Ta cho mi chết nhá.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

2.5. PadmaSambhava, con thấy lời dạy mà các thày đang ban truyền không phải là giáo lý tối thượng. Nó có thể sẽ chính xác hơn nữa trong tương lai khi tâm thức tập thể vươn lên cao hơn.

Con không thể ngộ được bằng quan điểm con người
Thực tại của Ki-tô trong tầm nhìn cao ngất.
Khi cái ngã nhị nguyên, con để cho nó mất,
Tâm Ki-tô sẽ mở, mắt bên trong sáng ngời.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật.

2.6. PadmaSambhava, con nhìn ra là việc quay lại cái cũ không thực sự hiệu quả, đặc biệt khi chúng ta đang ở một thời kỳ chuyển tiếp giữa hai chu kỳ tâm linh, từ thời Song ngư chuyển sang thời Bảo bình.

Padmasambhava, thế giới ôi đảo điên,
Khi suy nghĩ nhị nguyên định ra ác và thiện.
Ki-tô sẽ phán quyết những tà lực u minh,
Nhóm lại nơi mỗi người cái đốm lửa tâm linh.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật.

2.7. PadmaSambhava, con thấy là các lời dạy trong thời Song ngư đã được đưa ra cho mức tâm thức của chu kỳ đó, và giờ đây các thày đang giảng dạy cho thời Bảo bình.

Padmasambhava, hãy giải phóng nhân loại
Khỏi tâm thức nhị nguyên và tâm thức cuồng đại.
Hãy cắt con ra khỏi lời rắn ôi sai trái,
Với Giê-su Ki-tô, con sẽ xích gần lại.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật.

2.8. PadmaSambhava, con thấy là khi con nghe nói lần đầu tiên về Hiện diện TA LÀ, con thỉnh gọi, con cầu nguyện, con đặt câu hỏi bằng ngôn từ.

Rắn gian manh bảo rằng đời con sẽ không thể
Là nhiều hơn hiện tại, và địa cầu cũng thế.
Nhưng trong tâm Ki-tô, con thấy cái Hơn Nữa,
Hành tinh sẽ xán lạn chưa từng thấy bao giờ.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật.

2.9. PadmaSambhava, con thấy là ở một tầng nào đó trên đường tu tâm linh, con có thể nhận được sự hướng dẫn bằng lời nói hay câu trả lời từ Hiện diện TA LÀ của con – không phải một giọng nói ầm ầm từ thiên đàng vọng xuống mà lời nói đến với con từ bên trong tâm con.

Tâm con phải rời chuồng thì mới mong nhận thỉnh,
Hoạch định Saint Germain cho một Thời Hoàng kim.
Padmasambhava, với Ngọn lửa Hòa bình,
Và viễn quan Hợp nhất, thày rải khắp chúng sinh.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

Phần 3

3.1. PadmaSambhava, con nhìn ra là khi con lên đến tầng cao hơn nơi con cần bắt đầu trải nghiệm sự hợp nhất với Hiện diện TA LÀ, thì con không thể đạt được hợp nhất bằng cách tiếp tục giao tiếp bằng lời nói với Hiện diện TA LÀ của con.

Con thấy rõ giác quan chỉ phỉnh gạt lừa dối.
Những gì nó bảo con, làm sao con tin nổi?
Đằng sau mọi hình dáng, chỉ có một ánh sáng,
Chúng trông như thực đó, do cái nhìn giới hạn. 

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

3.2. PadmaSambhava, con thấy là chỉ khi con nói chuyện với một sinh thể bên ngoài tâm con, một sinh thể tách biệt với con, thì con mới cần giao tiếp bằng lời nói. Sẽ tới một điểm sự giao tiếp bằng lời nói sẽ trở thành một trở ngại ngăn con đạt được Hợp nhất rộng lớn hơn với Hiện diện.

Tâm này với giác quan chỉ là những công cụ,
Cho nên con nhất quyết không là một đứa ngu.
Cái ngã cá nhân đó có phải là con đâu?
Bản sắc ở trần thế, một trò lừa hư cấu.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

3.3. PadmaSambhava, con lấy quyết định ý thức ở đây là con sẽ ngừng tiếp cận Hiện diện TA LÀ của con qua ngôn từ.

Bỏ nhận thức giác quan, con muốn được tự do,
Với nội giác trong sạch, con mới thật nhìn rõ.
Chính quan điểm nhân gian khiến con bị mù loà,
Con thấy viễn quan mới trong nhận biết trung hoà.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

3.4. PadmaSambhava, con ngừng chờ đợi là con sẽ nhận được hồi đáp bằng ngôn từ. Con vẫn có thể nhận được xung lực hồi đáp từ Hiện diện, nhưng xung lực này sẽ không mang hình dạng lời nói, mà sẽ là một cảm giác hay một hình ảnh.

Quan điểm có vẻ thực là do một cái ngã,
Nó phóng ra vấn đề để con phải đối phó.
Khi nào còn mắc bẫy thì không thể tự do,  
Con sẽ nói với nó: Ta cho mi chết nhá.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

3.5. PadmaSambhava, con thấy là cuối cùng ngay cả cách đó cũng phai nhạt đi. Con không còn tìm cách nhận được điều gì từ Hiện diện hay giao tiếp với Hiện diện của con, bởi vì sự phân biệt giữa Hiện diện TA LÀ, cái Ta Biết và tâm Ki-tô tan biến mất.

Con không thể ngộ được bằng quan điểm con người
Thực tại của Ki-tô trong tầm nhìn cao ngất.
Khi cái ngã nhị nguyên, con để cho nó mất,
Tâm Ki-tô sẽ mở, mắt bên trong sáng ngời.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật.

3.6. PadmaSambhava, con không còn hướng bất cứ gì về Hiện diện, con không chờ nhận được gì từ Hiện diện của con. Con là một với đại dương của Hiện diện và tâm con chảy với Hiện diện, khi lên khi xuống.

Padmasambhava, thế giới ôi đảo điên,
Khi suy nghĩ nhị nguyên định ra ác và thiện.
Ki-tô sẽ phán quyết những tà lực u minh,
Nhóm lại nơi mỗi người cái đốm lửa tâm linh.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật.

3.7. PadmaSambhava, con không phân tích, con không lý giải, con không suy diễn, con không cố cắt nghĩa hay đặt chuyện này chuyện nọ vào một khuôn khổ vũ trụ hay một tầm quan trọng vũ trụ. Con chỉ – con là Hiện diện và Hiện diện cũng chính là con. Đâu còn nhu cầu giao tiếp bằng lời nữa?

Padmasambhava, hãy giải phóng nhân loại
Khỏi tâm thức nhị nguyên và tâm thức cuồng đại.
Hãy cắt con ra khỏi lời rắn ôi sai trái,
Với Giê-su Ki-tô, con sẽ xích gần lại.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật.

3.8. PadmaSambhava, con sẵn lòng đọc câu thần chú của thày, vì thần chú không phải là ngôn từ. Đó là những âm thanh không mang ý nghĩa nào mà tâm vỏ ngoài có thể chụp lấy.

Rắn gian manh bảo rằng đời con sẽ không thể
Là nhiều hơn hiện tại, và địa cầu cũng thế.
Nhưng trong tâm Ki-tô, con thấy cái Hơn Nữa,
Hành tinh sẽ xán lạn chưa từng thấy bao giờ.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật.

3.9. PadmaSambhava, con sẵn lòng trải nghiệm âm thanh câu thần chú của thày đang làm cho tâm vỏ ngoài yên tĩnh, để con có thể trải nghiệm Hiện diện của thày cũng như Hiện diện của con.

Tâm con phải rời chuồng thì mới mong nhận thỉnh,
Hoạch định Saint Germain cho một Thời Hoàng kim.
Padmasambhava, với Ngọn lửa Hòa bình,
Và viễn quan Hợp nhất, thày rải khắp chúng sinh.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

Phần 4

4.1. OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

Con thấy rõ giác quan chỉ phỉnh gạt lừa dối.
Những gì nó bảo con, làm sao con tin nổi?
Đằng sau mọi hình dáng, chỉ có một ánh sáng,
Chúng trông như thực đó, do cái nhìn giới hạn. 

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

4.2. OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

Tâm này với giác quan chỉ là những công cụ,
Cho nên con nhất quyết không là một đứa ngu.
Cái ngã cá nhân đó có phải là con đâu?
Bản sắc ở trần thế, một trò lừa hư cấu.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

4.3. OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

Bỏ nhận thức giác quan, con muốn được tự do,
Với nội giác trong sạch, con mới thật nhìn rõ.
Chính quan điểm nhân gian khiến con bị mù loà,
Con thấy viễn quan mới trong nhận biết trung hoà.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

4.4. OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

Quan điểm có vẻ thực là do một cái ngã,
Nó phóng ra vấn đề để con phải đối phó.
Khi nào còn mắc bẫy thì không thể tự do,  
Con sẽ nói với nó: Ta cho mi chết nhá.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

4.5. OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

Con không thể ngộ được bằng quan điểm con người
Thực tại của Ki-tô trong tầm nhìn cao ngất.
Khi cái ngã nhị nguyên, con để cho nó mất,
Tâm Ki-tô sẽ mở, mắt bên trong sáng ngời.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật.

4.6. OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

Padmasambhava, thế giới ôi đảo điên,
Khi suy nghĩ nhị nguyên định ra ác và thiện.
Ki-tô sẽ phán quyết những tà lực u minh,
Nhóm lại nơi mỗi người cái đốm lửa tâm linh.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật.

4.7. OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

Padmasambhava, hãy giải phóng nhân loại
Khỏi tâm thức nhị nguyên và tâm thức cuồng đại.
Hãy cắt con ra khỏi lời rắn ôi sai trái,
Với Giê-su Ki-tô, con sẽ xích gần lại.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật.

4.8. OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

Rắn gian manh bảo rằng đời con sẽ không thể
Là nhiều hơn hiện tại, và địa cầu cũng thế.
Nhưng trong tâm Ki-tô, con thấy cái Hơn Nữa,
Hành tinh sẽ xán lạn chưa từng thấy bao giờ.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật.

4.9. OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM.

Tâm con phải rời chuồng thì mới mong nhận thỉnh,
Hoạch định Saint Germain cho một Thời Hoàng kim.
Padmasambhava, với Ngọn lửa Hòa bình,
Và viễn quan Hợp nhất, thày rải khắp chúng sinh.

Padmasambhava, trong Ngọn lửa Bình an,
Con thấy được chân lý tối thượng mà thày ban,
Mọi quan điểm trần thế, con cho chúng đi tất,
Địa cầu là hình bóng, chẳng có chi là thật. 

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Đại thiên thần Michael, Astrea và Shiva hãy niêm phong sự kết nối của con với các vị thày tâm linh và Hiện diện TA LÀ của con. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong!  Amen.

28 | Thỉnh cầu Hiện diện của con

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Maitreya hãy giúp con nhìn ra những gì con cần buông bỏ để trải nghiệm mình là Hiện diện, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm là thực sự con không chia cách khỏi cõi tâm linh, theo nghĩa là cõi tâm linh thâm nhập vào cõi vật lý.

Maitreya, con là đứa rất hiền,
Thày khuyên bảo, con quý trọng biết mấy, 
Viễn quan thày, con thực tình muốn thấy, 
Với thày, con sẽ ở vườn Eden. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

1.2. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm Hiện diện TA LÀ của con đang bao quanh con, nó ở trong con, nó ở với con cho dù con ở đâu.

Maitreya, hãy giúp con trở về,
Học từ thày, con thật chỉ muốn thế. 
Khi Duy nhất chiếm trọn lòng khao khát, 
Con cảm được ngọn lửa tâm ngộ đạt. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

1.3. Maitreya, con sẵn lòng xoay chuyển và nhận ra là con sẽ không thực sự nối kết với Hiện diện TA LÀ bằng cách phóng chiếu ra hình ảnh đã được bao nhiêu tôn giáo truyền tải, rằng Hiện diện TA LÀ của con giống như một vị thượng đế có khả năng toại nguyện mọi ước muốn.

Maitreya, bây giờ con xin hẹn,
Đối với thày, không bao giờ che giấu, 
Hãy phơi bày sự lừa lọc hư xấu 
Đã làm chết cái ta vườn Eden. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

1.4. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm Hiện diện TA LÀ không phải là một thượng đế, vì Hiện diện TA LÀ của con vẫn chưa thăng thiên. Hiện diện TA LÀ của con không phải là một sinh thể thăng thiên. Nó sẽ trở thành một sinh thể thăng thiên khi con, cái Ta Biết, thăng lên nhập lại với Hiện diện.

Maitreya, vị Đạo sư chân phúc,
Tim sâu nhất, con trao cả cho thày, 
Con xin nguyện lắng nghe trọn tỉnh thức, 
Để bẻ gẫy bùa ngải của rắn đây. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

1.5. Maitreya, con nhìn nhận có sự khác biệt cơ bản giữa Hiện diện TA LÀ của con và một chân sư thăng thiên. Chân sư thăng thiên đã thăng thiên. Còn Hiện diện TA LÀ của con vẫn chưa là một chân sư thăng thiên mặc dù nó cư ngụ nơi những tầng thấp của cõi tâm linh.

Maitreya, giúp con thấy tà thuật,
Vì lời rắn mà sợi dây phải đứt, 
Nay trong con, nó chẳng nắm gì được, 
Con đã tìm tự do trong Duy nhất. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

1.6. Maitreya, con sẵn lòng xoay chuyển tâm mình và thách thức hình ảnh về một khoảng cách giữa con và Hiện diện. Con thách thức mọi hình ảnh con đã hình thành trong tâm khi bước chân trên đường tu, ngay cả những hình ảnh con đã hình thành dựa trên lời dạy của các chân sư.

Maitreya, tự do nhờ sự thực,
Mà thoát khỏi sai lầm của nhị đối, 
Con rũ hết thành quả của kiến thức, 
Để chỉ biết chân tánh của thày thôi. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa. 

1.7. Maitreya, con sẵn lòng xem lại đường tu của mình và nhìn ra là khi con tìm thấy giáo lý của chân sư thăng thiên, con đã hình thành một tâm ảnh về Hiện diện TA LÀ dựa trên mức tâm thức của con lúc đó, cho nên tâm ảnh này không chính xác, nó không thể giúp con nối kết với Hiện diện.

Maitreya, con cúi đầu quy phục,
Ý định sạch và tim con chân thực, 
Cả tự ngã con cũng bỏ lại nốt,
Và trọn vẹn con với thày là một. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa. 

1.8. Maitreya, con buông bỏ tiền đề cho rằng bởi vì con đã có thể tìm thấy giáo lý cao siêu này của chân sư thăng thiên, thì con phải ở một mức tâm thức rất cao siêu. Con nhận ra là vị thày xuất hiện do con cần đến giáo lý, có nghĩa là con không ở mức tâm thức cao nhất.

Maitreya, thiện tâm là chìa khóa,
Thày dạy con lòng tốt đủ mọi diện, 
Nay con là cánh cửa đã mở ra, 
Để phục hồi Nghệ thuật của Tâm thiện. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa. 

1.9. Maitreya, con nhận ra là cách con nhìn các chân sư thăng thiên khi con mới tìm thấy giáo lý không phải là cách nhìn cao nhất về các chân sư. Cách con nhìn Hiện diện TA LÀ khi con mới tìm thấy giáo lý cũng không là cách nhìn cao nhất về Hiện diện TA LÀ.

Maitreya, ôi bí ẩn ngọt ngào,
Con trầm mình trong thực tại của thày, 
Trường huyền bí giờ đây sẽ trở lại, 
Khiến lòng con đang bừng cháy làm sao. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

Phần 2

2.1. Maitreya, con nhận ra là con đã tìm thấy giáo lý ở một trạng thái tâm thức thấp hơn. Con đã dùng giáo lý để hình thành một tâm ảnh về Hiện diện TA LÀ của con. Con buông bỏ niềm tin rằng tâm ảnh này chính xác, cao nhất có thể.

Maitreya, con là đứa rất hiền,
Thày khuyên bảo, con quý trọng biết mấy, 
Viễn quan thày, con thực tình muốn thấy, 
Với thày, con sẽ ở vườn Eden. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

2.2. Maitreya, con nhìn nhận là tâm ảnh đã được hình thành về Hiện diện TA LÀ ở các tầng thấp hơn thật không thoả đáng, vì con cần bước lên một mức quan hệ cao hơn với Hiện diện của con. Con sẵn lòng thay đổi tâm ảnh của mình về các thày cũng như về Hiện diện TA LÀ.

Maitreya, hãy giúp con trở về,
Học từ thày, con thật chỉ muốn thế. 
Khi Duy nhất chiếm trọn lòng khao khát, 
Con cảm được ngọn lửa tâm ngộ đạt. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

2.3. Maitreya, con nhìn nhận là khi con hình thành tâm ảnh đó với tâm đường thẳng thì con đang đứng nhìn từ xa: “Tôi đang ở đây, tôi là chủ thể. Hiện diện TA LÀ của tôi ở trên kia, đó là một đối tượng mà tôi đang tìm hiểu, đang tiếp cận, đang cầu nguyện.”

Maitreya, bây giờ con xin hẹn,
Đối với thày, không bao giờ che giấu, 
Hãy phơi bày sự lừa lọc hư xấu 
Đã làm chết cái ta vườn Eden. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

2.4. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm là chừng nào con còn nhìn mình như một chủ thể và Hiện diện TA LÀ như một khách thể, thì con đang xác nhận có một khoảng cách giữa con và Hiện diện TA LÀ. Con không thế nào nối kết hay nhập một với Hiện diện TA LÀ nếu con cứ phóng chiếu một khoảng cách.

Maitreya, vị Đạo sư chân phúc,
Tim sâu nhất, con trao cả cho thày, 
Con xin nguyện lắng nghe trọn tỉnh thức, 
Để bẻ gẫy bùa ngải của rắn đây. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

2.5. Maitreya, con buông bỏ niềm tin là con phải cố đẩy tới để nối kết với Hiện diện của con, và nếu con không đạt mục tiêu thì con phải đẩy mạnh hơn. Con nhìn ra là con sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu nếu con cứ đẩy nó về phía trước.

Maitreya, giúp con thấy tà thuật,
Vì lời rắn mà sợi dây phải đứt, 
Nay trong con, nó chẳng nắm gì được, 
Con đã tìm tự do trong Duy nhất. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

2.6. Maitreya, con nhận ra sự vận hành đơn giản của điều đang ngăn con hợp nhất với Hiện diện TA LÀ, đó là các ngã tiềm thức con mang. Khi con khắc phục được chúng, càng ngày cái Ta Biết sẽ càng dễ rút khỏi tâm vỏ ngoài và bước ra ngoài các ngã còn lại.

Maitreya, tự do nhờ sự thực,
Mà thoát khỏi sai lầm của nhị đối, 
Con rũ hết thành quả của kiến thức, 
Để chỉ biết chân tánh của thày thôi. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa. 

2.7. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm Hiện diện TA LÀ của con, không từ một khoảng cách, mà nó đang bao quanh con. Con sẵn lòng trải nghiệm con là một phần của Hiện diện, con ở bên trong Hiện diện.

Maitreya, con cúi đầu quy phục,
Ý định sạch và tim con chân thực, 
Cả tự ngã con cũng bỏ lại nốt,
Và trọn vẹn con với thày là một. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa. 

2.8. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm là thay vì thấy Hiện diện ở trên cao, con bắt đầu trải nghiệm Hiện diện ở quanh con. Con là một ngọn sóng dâng lên từ đại dương của Hiện diện TA LÀ của con.

Maitreya, thiện tâm là chìa khóa,
Thày dạy con lòng tốt đủ mọi diện, 
Nay con là cánh cửa đã mở ra, 
Để phục hồi Nghệ thuật của Tâm thiện. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa. 

2.9. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm là con đang trầm mình ngày càng sâu hơn vào ngọn sóng, và con cảm được chính đại dương. Con có thể xuôi theo sự chuyển động của đại dương. Con trải nghiệm sự hợp nhất với Hiện diện TA LÀ.

Maitreya, ôi bí ẩn ngọt ngào,
Con trầm mình trong thực tại của thày, 
Trường huyền bí giờ đây sẽ trở lại, 
Khiến lòng con đang bừng cháy làm sao. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

Phần 3

3.1. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm con chính là Hiện diện TA LÀ. Con đi ra từ Hiện diện TA LÀ. Hiện diện của con không khác gì con, cho dù nó có vẻ khác ở những tầng thấp hơn của đường tu. Con thách thức ảo tưởng này.

Maitreya, con là đứa rất hiền,
Thày khuyên bảo, con quý trọng biết mấy, 
Viễn quan thày, con thực tình muốn thấy, 
Với thày, con sẽ ở vườn Eden. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

3.2. Maitreya, con thách thức ảo tưởng Hiện diện TA LÀ của con là một sinh thể tách rời khỏi con. Con đi ra từ Hiện diện TA LÀ. Con là một ngọn sóng trên đại dương của Hiện diện.

Maitreya, hãy giúp con trở về,
Học từ thày, con thật chỉ muốn thế. 
Khi Duy nhất chiếm trọn lòng khao khát, 
Con cảm được ngọn lửa tâm ngộ đạt. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

3.3. Maitreya, con buông bỏ ảo tưởng cho rằng con tách rời khỏi Hiện diện TA LÀ, rằng con là một cái gì khác với Hiện diện TA LÀ. Con chấp nhận: “Tôi chính là Hiện diện.”

Maitreya, bây giờ con xin hẹn,
Đối với thày, không bao giờ che giấu, 
Hãy phơi bày sự lừa lọc hư xấu 
Đã làm chết cái ta vườn Eden. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

3.4. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm Hiện diện TA LÀ của con là một sự hiện diện. Nó có cá thể của nó nhưng nó là một sự hiện diện. Cho nên con biết: “Tôi là Hiện diện.”

Maitreya, vị Đạo sư chân phúc,
Tim sâu nhất, con trao cả cho thày, 
Con xin nguyện lắng nghe trọn tỉnh thức, 
Để bẻ gẫy bùa ngải của rắn đây. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

3.5. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm cái Ta Biết đang bước ra khỏi nhân cách vỏ ngoài, đang trải nghiệm Hiện diện, đang trải nghiệm chính con như là Hiện diện.

Maitreya, giúp con thấy tà thuật,
Vì lời rắn mà sợi dây phải đứt, 
Nay trong con, nó chẳng nắm gì được, 
Con đã tìm tự do trong Duy nhất. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

3.6. Maitreya, con buông bỏ tâm ảnh của mình và từ chối phóng chiếu nó lên trải nghiệm Hiện diện. Con buông bỏ hình ảnh về một thần linh toại nguyện mọi mong ước và chấp nhận Hiện diện TA LÀ của con chưa phải là một sinh thể thăng thiên. Con sẽ không chờ đợi Hiện diện TA LÀ của con biết được mọi chuyện.

Maitreya, tự do nhờ sự thực,
Mà thoát khỏi sai lầm của nhị đối, 
Con rũ hết thành quả của kiến thức, 
Để chỉ biết chân tánh của thày thôi. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa. 

3.7. Maitreya, con buông bỏ hình ảnh cho rằng Hiện diện TA LÀ giống như một vị thần linh, giống như một chân sư thăng thiên, hiểu biết tất cả, có những khả năng siêu nhân siêu phàm, có thể ban cho con đủ loại ân huệ và bảo vệ con khỏi nghiệp chướng.

Maitreya, con cúi đầu quy phục,
Ý định sạch và tim con chân thực, 
Cả tự ngã con cũng bỏ lại nốt,
Và trọn vẹn con với thày là một. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa. 

3.8. Maitreya, con chấp nhận Hiện diện TA LÀ của con là một sinh thể chưa thăng thiên. Nó có nhãn quan rộng lớn hơn con, nhưng nó vẫn còn một số mong muốn về những gì nó muốn trải nghiệm trên trái đất. Hiện diện TA Là của con không có một cái hiểu trọn vẹn về tất cả mọi thứ mà một chân sư thăng thiên có thể hiểu.

Maitreya, thiện tâm là chìa khóa,
Thày dạy con lòng tốt đủ mọi diện, 
Nay con là cánh cửa đã mở ra, 
Để phục hồi Nghệ thuật của Tâm thiện. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa. 

3.9. Maitreya, con chấp nhận Hiện diện TA LÀ vẫn tập trung vào chính nó như nó đang thấy chính nó. Con sẽ không xem Hiện diện TA LÀ như một sinh thể có khả năng trả lời mọi câu hỏi của con.

Maitreya, ôi bí ẩn ngọt ngào,
Con trầm mình trong thực tại của thày, 
Trường huyền bí giờ đây sẽ trở lại, 
Khiến lòng con đang bừng cháy làm sao. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

Phần 4

4.1. Maitreya, con sẽ không xem Hiện diện TA LÀ như một sinh thể sẽ làm việc gì đó cho con. Con thấy được là chính qua việc duy trì hình ảnh này mà con đang củng cố cho cảm nhận khoảng cách.

Maitreya, con là đứa rất hiền,
Thày khuyên bảo, con quý trọng biết mấy, 
Viễn quan thày, con thực tình muốn thấy, 
Với thày, con sẽ ở vườn Eden. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

4.2. Maitreya, con nhìn nhận là khi con bắt đầu trải nghiệm Hiện diện, đây là một giai đoạn hơi phân liệt một chút (schizophrenic). Con vẫn có cuộc sống bình thường hàng ngày, tuy nhiên con bắt đầu trải nghiệm Hiện diện, nó có một tầm nhìn khác hơn về cuộc sống.

Maitreya, hãy giúp con trở về,
Học từ thày, con thật chỉ muốn thế. 
Khi Duy nhất chiếm trọn lòng khao khát, 
Con cảm được ngọn lửa tâm ngộ đạt. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

4.3. Maitreya, con buông bỏ mong muốn Hiện diện TA LÀ sẽ giúp con trong một tình thế khó khăn, hay sẽ bảo con phải làm gì trong một số hoàn cảnh cụ thể.

Maitreya, bây giờ con xin hẹn,
Đối với thày, không bao giờ che giấu, 
Hãy phơi bày sự lừa lọc hư xấu 
Đã làm chết cái ta vườn Eden. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

4.4. Maitreya, con thấy được là nếu con yêu cầu Hiện diện TA LÀ khuyên nhủ hay hướng dẫn con, và nếu nó trả lời thì điều này sẽ xác nhận hình ảnh rằng con tách biệt với nó, rằng Hiện diện giống như một ông thần trong chai có khả năng ban cho con mọi điều mong ước.

Maitreya, vị Đạo sư chân phúc,
Tim sâu nhất, con trao cả cho thày, 
Con xin nguyện lắng nghe trọn tỉnh thức, 
Để bẻ gẫy bùa ngải của rắn đây. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

4.5. Maitreya, con thấy được là nếu con cho phép mình duy trì tâm ảnh tách biệt này thì đến một giai đoạn Hiện diện TA LÀ sẽ phải rút lui khỏi con và không trả lời câu hỏi của con.

Maitreya, giúp con thấy tà thuật,
Vì lời rắn mà sợi dây phải đứt, 
Nay trong con, nó chẳng nắm gì được, 
Con đã tìm tự do trong Duy nhất. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

4.6. Maitreya, con sẵn lòng bước lên cao hơn, buông bỏ tâm ảnh dựa trên cảm nhận khoảng cách. Con sẵn lòng giải quyết nó trong tâm, khắc phục cảm giác xa cách và thách thức nó.

Maitreya, tự do nhờ sự thực,
Mà thoát khỏi sai lầm của nhị đối, 
Con rũ hết thành quả của kiến thức, 
Để chỉ biết chân tánh của thày thôi. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa. 

4.7. Maitreya, con buông bỏ mong muốn yêu cầu Hiện diện TA LÀ trả lời những câu hỏi đặc thù, hướng dẫn con phải làm gì hay không được làm gì trong một số tình huống. Con nhận chân con chính là Hiện diện ngay đây trong thế gian. Không phải “Tôi là Hiện diện TA LÀ” mà “Tôi là Hiện diện” vì Hiện diện đang ở ngay đây với con.

Maitreya, con cúi đầu quy phục,
Ý định sạch và tim con chân thực, 
Cả tự ngã con cũng bỏ lại nốt,
Và trọn vẹn con với thày là một. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa. 

4.8. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm Hiện diện có thể được biểu đạt xuyên qua con người phàm của con. Đây chính là ý nghĩa của việc con ở trong giai đoạn này của quả vị Ki-tô cá nhân. Hiện diện TA LÀ của con không tách rời với tâm Ki-tô.

Maitreya, thiện tâm là chìa khóa,
Thày dạy con lòng tốt đủ mọi diện, 
Nay con là cánh cửa đã mở ra, 
Để phục hồi Nghệ thuật của Tâm thiện. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa. 

4.9. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm là khi con bước lên những tầng này của quả vị Ki-tô, con không biến thành một con múa rối. Con phải quyết định mình sẽ biểu đạt quả vị Ki-tô của mình như thế nào. Tuy nhiên cái Ta Biết không phải quyết định một mình hay trong tư cách một sinh thể tách biệt. Khi con đạt đến sự hợp nhất trọn vẹn hơn với Hiện diện như thế này, ai là người quyết định, cái Ta Biết hay là Hiện diện?

Maitreya, ôi bí ẩn ngọt ngào,
Con trầm mình trong thực tại của thày, 
Trường huyền bí giờ đây sẽ trở lại, 
Khiến lòng con đang bừng cháy làm sao. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

Phần 5

5.1. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm là không có khác biệt nào giữa Hiện diện và cái Ta Biết. Đâu là khác biệt giữa Hiện diện và chính con?

Maitreya, con là đứa rất hiền,
Thày khuyên bảo, con quý trọng biết mấy, 
Viễn quan thày, con thực tình muốn thấy, 
Với thày, con sẽ ở vườn Eden. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

5.2. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm: “Thật không có nghĩa lý gì mà đặt câu hỏi đó vì không còn sự khác biệt nào nữa.”

Maitreya, hãy giúp con trở về,
Học từ thày, con thật chỉ muốn thế. 
Khi Duy nhất chiếm trọn lòng khao khát, 
Con cảm được ngọn lửa tâm ngộ đạt. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

5.3. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm cái Ta Biết chính là Hiện diện. Con là Hiện diện trong bát cung vật lý, trong cõi cảm xúc, trong cõi lý trí, trong cõi bản sắc.

Maitreya, bây giờ con xin hẹn,
Đối với thày, không bao giờ che giấu, 
Hãy phơi bày sự lừa lọc hư xấu 
Đã làm chết cái ta vườn Eden. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

5.4. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm con là Hiện diện, khía cạnh “Ta Sẽ Là Cái Ta Sẽ Là” của Hiện diện. “Ta Sẽ Là Cái Ta Sẽ Là” đó là omega, khía cạnh nữ hay khía cạnh biểu đạt của Hiện diện.

Maitreya, vị Đạo sư chân phúc,
Tim sâu nhất, con trao cả cho thày, 
Con xin nguyện lắng nghe trọn tỉnh thức, 
Để bẻ gẫy bùa ngải của rắn đây. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

5.5. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm là có “TA LÀ CÁI TA LÀ” nằm ở cõi tâm linh và sẽ tiếp tục ở cõi tâm linh. Nhưng “Ta Sẽ Là Cái Ta Sẽ Là” là khía cạnh đang biểu đạt chính nó trong bầu cõi chưa thăng thiên.

Maitreya, giúp con thấy tà thuật,
Vì lời rắn mà sợi dây phải đứt, 
Nay trong con, nó chẳng nắm gì được, 
Con đã tìm tự do trong Duy nhất. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

5.6. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm là tâm Ki-tô cho con một năng lượng và một động lượng đang chuyển động. Nhưng chính khía cạnh “Ta Sẽ Là” của Hiện diện chỉ đạo cho chuyển động này hướng vào những hoàn cảnh cụ thể, hiển thị thành những tình huống cụ thể hay có những trải nghiệm cụ thể.

Maitreya, tự do nhờ sự thực,
Mà thoát khỏi sai lầm của nhị đối, 
Con rũ hết thành quả của kiến thức, 
Để chỉ biết chân tánh của thày thôi. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa. 

5.7. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm là sự phân biệt sẽ tan biến mất. Đâu là sự khác biệt giữa tâm Ki-tô, Hiện diện TA LÀ với cái Ta Biết?

Maitreya, con cúi đầu quy phục,
Ý định sạch và tim con chân thực, 
Cả tự ngã con cũng bỏ lại nốt,
Và trọn vẹn con với thày là một. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa. 

5.8. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm là đối với cái Ta Biết, sự phân biệt sẽ tan biến mất. Con không quan tâm chuyện này nữa. Con không quan tâm mình đang ở tầng nào trong số 144 tầng tâm thức. Con tập trung vào việc biểu đạt chính mình trong thế gian này, vào những gì con muốn thể hiện trong thế giới.

Maitreya, thiện tâm là chìa khóa,
Thày dạy con lòng tốt đủ mọi diện, 
Nay con là cánh cửa đã mở ra, 
Để phục hồi Nghệ thuật của Tâm thiện. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa. 

5.9. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm là cảm thể của con an bình hơn rất nhiều, vì con đã khắc phục tất cả những dính mắc đó với hoàn cảnh vỏ ngoài. Nếu cảm xúc của con bị khuấy động, chỉ một thời gian ngắn chúng lại chìm xuống. Con không nhân chúng lên, con không góp mặt với chúng.

Maitreya, ôi bí ẩn ngọt ngào,
Con trầm mình trong thực tại của thày, 
Trường huyền bí giờ đây sẽ trở lại, 
Khiến lòng con đang bừng cháy làm sao. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

Phần 6

6.1. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm là tâm lý trí của con cũng tĩnh lặng hơn nhiều. Con nhìn nhận là con đã đạt đến một mức tâm thức cao hơn khi cảm thể, trí thể lẫn bản sắc thể yên tĩnh hơn rất nhiều.

Maitreya, con là đứa rất hiền,
Thày khuyên bảo, con quý trọng biết mấy, 
Viễn quan thày, con thực tình muốn thấy, 
Với thày, con sẽ ở vườn Eden. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

6.2. Maitreya, con nhìn ra cái gì đang cảm thấy những cảm xúc tích cực này, đang có những ý tưởng tích cực này, đang khoác vào ý niệm bản sắc tích cực này, đang làm những hành động tích cực này. Đó là cái Ta Biết lẫn Hiện diện. Đó là sự hợp nhất của cả hai.

Maitreya, hãy giúp con trở về,
Học từ thày, con thật chỉ muốn thế. 
Khi Duy nhất chiếm trọn lòng khao khát, 
Con cảm được ngọn lửa tâm ngộ đạt. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

6.3. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm: “Hiện diện của tôi làm việc cho tới giờ, và tôi cũng làm việc.” Sự phân biệt giữa cả hai trở nên vô nghĩa.

Maitreya, bây giờ con xin hẹn,
Đối với thày, không bao giờ che giấu, 
Hãy phơi bày sự lừa lọc hư xấu 
Đã làm chết cái ta vườn Eden. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

6.4. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm là rất nhiều ý tưởng của con đến từ Hiện diện. Đó là Hiện diện đang suy nghĩ xuyên qua con.

Maitreya, vị Đạo sư chân phúc,
Tim sâu nhất, con trao cả cho thày, 
Con xin nguyện lắng nghe trọn tỉnh thức, 
Để bẻ gẫy bùa ngải của rắn đây. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

6.5. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm là ý niệm bản sắc của con đến từ Hiện diện. Ý tưởng của con trong trí thể đến từ Hiện diện. Cảm xúc của con đến từ Hiện diện. Và do đó hành động của con cũng tuôn chảy từ Hiện diện.

Maitreya, giúp con thấy tà thuật,
Vì lời rắn mà sợi dây phải đứt, 
Nay trong con, nó chẳng nắm gì được, 
Con đã tìm tự do trong Duy nhất. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

6.6. Maitreya, con sẵn lòng làm việc với bản thân mình một cách ý thức để xem xét những tâm ảnh mà con có và lần lượt thách thức chúng. Con nhận ra là chúng đã phục vụ cho con, đã đưa con đến một điểm nào đó trên đường tu, nhưng bây giờ đã đến lúc con buông chúng ra.

Maitreya, tự do nhờ sự thực,
Mà thoát khỏi sai lầm của nhị đối, 
Con rũ hết thành quả của kiến thức, 
Để chỉ biết chân tánh của thày thôi. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa. 

6.7. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm là thực sự con sẽ không bao giờ nối kết với Hiện diện TA LÀ của con. Hoặc con có thể là Hiện diện, hoặc con không là Hiện diện. Là hay không là.

Maitreya, con cúi đầu quy phục,
Ý định sạch và tim con chân thực, 
Cả tự ngã con cũng bỏ lại nốt,
Và trọn vẹn con với thày là một. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa. 

6.8. Maitreya, con sẵn lòng trải nghiệm là không còn một mối quan hệ nữa, vì quan hệ ngụ ý là có hai sinh thể trong mối quan hệ đang liên hệ với nhau. Nhưng khi không có phân biệt nào cả thì thật không thể nói là có quan hệ.

Maitreya, thiện tâm là chìa khóa,
Thày dạy con lòng tốt đủ mọi diện, 
Nay con là cánh cửa đã mở ra, 
Để phục hồi Nghệ thuật của Tâm thiện. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa. 

6.9. Maitreya, con nói: “Ở trên như thế nào trong Hiện diện TA LÀ thì ở dưới cũng như vậy trong cái Ta Biết.” Nhưng Hiện diện TA LÀ không ở trên và cái Ta Biết cũng không ở dưới. Con đã hoà nhập. Cái Ta Biết ngộ ra nó là Hiện diện. Và đây là nơi con muốn trụ.

Maitreya, ôi bí ẩn ngọt ngào,
Con trầm mình trong thực tại của thày, 
Trường huyền bí giờ đây sẽ trở lại, 
Khiến lòng con đang bừng cháy làm sao. 

Maitreya, lòng tốt là thuốc chữa, 
Con đã sạch trong hỏa luyện tình thương, 
Maitreya, hãy phóng ngay ngọn lửa, 
Nâng con tới những tầng cao hơn nữa.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Đại thiên thần Michael, Astrea và Shiva hãy niêm phong sự kết nối của con với các vị thày tâm linh và Hiện diện TA LÀ của con. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong!  Amen.

26 | Thỉnh cầu biểu hiện quả vị Ki-tô (4 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi thày Saint Germain hãy giúp con thấy mọi thái độ vi tế đang ngăn chặn bước tiến của con quá tầng tâm thức thứ 96, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Saint Germain, con thấy là để hòa điệu với Tia thứ Bảy con cần được tự do khỏi tâm đường thẳng đang phóng chiếu là con không thể tự do vì con đang bị đàn áp bởi điều kiện này điều kiện kia.

Ôi Saint Germain, ôi nguồn linh hứng,
Con nâng cao mãi một viễn quan cao,
Số tám thiêng liêng, cùng thày con đứng
Thời đại Hoàng kim, cùng thày con tạo.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

1.2. Saint Germain, con thấy là tâm đường thẳng tìm cách thiết lập một tiến trình đường thẳng dẫn con tới điểm con có những gì con cần để được tự do.

Ôi Saint Germain, Lửa của Tự do,
Khi đọc tên thày, lửa thêm lan tỏa,
Quà tặng của thày, vượt thăng giục giã,
Cả địa cầu này cũng sẽ thăng hoa.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

1.3. Saint Germain, con thấy là trên con đường tâm linh, con tiến từ tầng 48 đến tầng 96 bằng cách theo phương pháp đường thẳng. Con lập một kế hoạch để đi từ tầng 48 đến tầng 96 một cách tuần tự từng bước.

Ôi Saint Germain, nhân danh tình thương,
Chúng con đem xuống lửa tím thiên đường,
Từ cao ánh thày tuôn xuống chúng con,
Ánh sáng chuyển hóa, tự do viên tròn.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

1.4. Saint Germain, con thấy là phương pháp đường thẳng chỉ hữu dụng ở các tầng thấp của con đường tâm linh. Vấn đề với tâm đường thẳng khi liên quan đến tự do là khi con lập một kế hoạch với tâm đường thẳng thì con đặt mình vào một loại nhà tù.

Ôi Saint Germain, con thương thày hoài,
Hào quang của con toàn một màu tím,
Luân xa của con tràn ngọn lửa tím,
Con là chiếc loa của thày mãi mãi.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

1.5. Saint Germain, con buông bỏ tâm đường thẳng đang nói: “Đây là những chuyện tôi phải tiếp tục làm vì chúng sẽ đưa tôi tới các tầng giác ngộ cao hơn và tâm thức Ki-tô.”

Ôi Saint Germain, nay con thoát được,
Lửa tím của thày, con dùng làm thuốc,
Dính mắc trong con đều chuyển hóa dần,
Con được an bình tràn khắp tâm thân.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

1.6. Saint Germain, con sẵn lòng nhìn nhận là những gì đã dẫn con tới tầng 96 không thể dẫn con lên cao hơn nữa. Con đã dùng tâm đường thẳng để phóng chiếu thế nào là Ki-tô, thế nào là đạt các tầng tâm thức trên tầng 96 là các tầng của quả vị Ki-tô cá nhân.

Ôi Saint Germain, thân con thanh khiết,
Lửa tím của thày, chữa lành đốt thiêu
Căn nguyên mọi bệnh đều cũng phải tiêu
Đời sống của con nay sao dễ chịu.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

1.7. Saint Germain, con sẵn lòng trải nghiệm là Ki-tô không thể bị gò bó vào bất cứ cấu trúc nào. Con sẽ không tìm cách lôi kéo Ki-tô vào cấu trúc do tâm đường thẳng tạo ra.

Ôi Saint Germain, con hết nghiệp quả,
Quá khứ không còn tạo muôn gánh nặng,
Vận hội mới mở ôi sao mới quá,
Nhập một Ki-tô, tâm con im lặng.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

1.8. Saint Germain, con quyết định: “Tôi sẽ không ngưng đọc chú đọc thỉnh, tôi sẽ không ngưng học hỏi giáo lý, nhưng tôi sẽ dành một chút thì giờ để ngồi trong một căn phòng yên tĩnh, nhắm mắt lại và tìm cách đi vào trạng thái tâm trung hòa, trạng thái lắng nghe trong hồng ân.

Ôi Saint Germain, ta nay một tim,
Cho thày con xin là mặt trời tím,
Chuyển hóa địa cầu, thày con cùng tìm,
Thai nghén sinh nở một Thời Hoàng kim.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

1.9. Saint Germain, con xin thày neo trụ Hiện diện của thày bên trên con và giúp con chỉ lắng nghe. Con không xin giải đáp, hướng dẫn, hay đáp số cho những vấn đề đặc thù. Con chỉ giữ tâm trung hòa và lắng nghe giai đoạn kế tiếp của con đường tu của con là gì.

Ôi Saint Germain, địa cầu thoát ảo,
Hết gánh nặng rồi, ám ảnh nhị nguyên,
Trong tâm duy nhất, con dâng tối hảo,
Thời đại Hoàng Kim huy hoàng lộ diện.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

Phần 2

2.1. Saint Germain, con thấy là con không thể dùng tâm đường thẳng để lập kế hoạch làm sao đi từ tầng tâm thức 96 đến tầng 144.

Ôi Saint Germain, ôi nguồn linh hứng,
Con nâng cao mãi một viễn quan cao,
Số tám thiêng liêng, cùng thày con đứng
Thời đại Hoàng kim, cùng thày con tạo.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

2.2. Saint Germain, con sẵn lòng bước lui lại và nhìn nhận một cách có ý thức những giới hạn của tâm đường thẳng, và nhìn nhận là ngay cả khi con tới tầng 144 con vẫn đối diện thách thức thứ nhì của Ki-tô.

Ôi Saint Germain, Lửa của Tự do,
Khi đọc tên thày, lửa thêm lan tỏa,
Quà tặng của thày, vượt thăng giục giã,
Cả địa cầu này cũng sẽ thăng hoa.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

2.3. Saint Germain, con thấy là khi con vươn lên các tầng cao của con đường tu, thì những khai ngộ không trở nên dễ dàng hơn. Con nhìn nhận là bất kể con đang ở tầng tâm thức nào thì lúc nào cũng khó thấy ảo tưởng kế tiếp.

Ôi Saint Germain, nhân danh tình thương,
Chúng con đem xuống lửa tím thiên đường,
Từ cao ánh thày tuôn xuống chúng con,
Ánh sáng chuyển hóa, tự do viên tròn.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

2.4. Saint Germain, con nhìn nhận là ở bất kể tầng tâm thức nào, con đều cần tâm Ki-tô. Con không thể, với trạng thái tâm hiện tại của con, tự mình nhìn thấu suốt ảo tưởng. Con không thể suy luận để giải tỏa ảo tưởng.

Ôi Saint Germain, con thương thày hoài,
Hào quang của con toàn một màu tím,
Luân xa của con tràn ngọn lửa tím,
Con là chiếc loa của thày mãi mãi.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

2.5. Saint Germain, con nhìn nhận là cái Ta Biết, khi nó nhìn từ bên trong ngã ở tầng hiện tại của con, không thể phân tích, suy luận, dùng lô gíc hay giáo lý tâm linh để nhìn thấu suốt ảo tưởng. Con lúc nào cũng cần bước ra ngoài ngã, trải nghiệm tầm nhìn Ki-tô, và sau đó nhìn thấu suốt ảo tưởng.

Ôi Saint Germain, nay con thoát được,
Lửa tím của thày, con dùng làm thuốc,
Dính mắc trong con đều chuyển hóa dần,
Con được an bình tràn khắp tâm thân.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

2.6. Saint Germain, con nhìn nhận là con không thể bước ra ngoài ngã nếu con nghĩ con đã đạt tầng tối hậu. Nếu con nghĩ cái ngã mà hiện nay con đang nhìn đời qua nó là một ngã giác ngộ, thì con không thể bước ra ngoài nó. Con sẽ không cho phép mình bị mắc kẹt ở tầng hiện tại của con.

Ôi Saint Germain, thân con thanh khiết,
Lửa tím của thày, chữa lành đốt thiêu
Căn nguyên mọi bệnh đều cũng phải tiêu
Đời sống của con nay sao dễ chịu.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

2.7. Saint Germain, con sẵn lòng trải nghiệm là để kết nối với Tia thứ Bảy con cần giải thoát mình khỏi hình ảnh về cách tiến triển trên con đường tu mà tâm đường thẳng đã tạo ra.

Ôi Saint Germain, con hết nghiệp quả,
Quá khứ không còn tạo muôn gánh nặng,
Vận hội mới mở ôi sao mới quá,
Nhập một Ki-tô, tâm con im lặng.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

2.8. Saint Germain, con sẵn lòng trải nghiệm là ở trên tầng 96 con đường tu theo hình quả cầu hơn. Con nhận ra một cách có ý thức là tâm đường thẳng đã dẫn con tới mức xa nhất mà nó có thể đưa con, và giờ đây con cần chú tâm hơn vào tâm trực giác, quả cầu và đó là tâm Ki-tô.

Ôi Saint Germain, ta nay một tim,
Cho thày con xin là mặt trời tím,
Chuyển hóa địa cầu, thày con cùng tìm,
Thai nghén sinh nở một Thời Hoàng kim.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

2.9. Saint Germain, con sẵn lòng trải nghiệm là tâm Ki-tô không theo đường thẳng. Tâm Ki-tô là tâm một, tâm không phân chia, và nếu tâm Ki-tô không phân chia thì làm sao con tạo được một tiến trình đường thẳng? Con chỉ có thể tạo ra một tiến trình đường thẳng khi có sự phân chia thành nhiều bước, nhiều tầng.

Ôi Saint Germain, địa cầu thoát ảo,
Hết gánh nặng rồi, ám ảnh nhị nguyên,
Trong tâm duy nhất, con dâng tối hảo,
Thời đại Hoàng Kim huy hoàng lộ diện.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

Phần 3

3.1. Saint Germain, con nhận ra là sống Ki-tô không như những gì con nghĩ trước đây, dựa trên cách con nhìn sự việc với tâm đường thẳng. Sống Ki-tô không có nghĩa là Thượng đế, các chân sư thăng thiên hay Hiện diện TA LÀ của con sẽ cho con biết con phải làm gì.

Ôi Saint Germain, ôi nguồn linh hứng,
Con nâng cao mãi một viễn quan cao,
Số tám thiêng liêng, cùng thày con đứng
Thời đại Hoàng kim, cùng thày con tạo.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

3.2. Saint Germain, con nhận ra là tất cả những gì con làm con đều làm với năng lượng đến từ Hiện diện TA LÀ. Trong khuôn khổ đó, con, cái Ta Biết vẫn là người lấy quyết định. Con sẵn lòng lấy những quyết định đó.

Ôi Saint Germain, Lửa của Tự do,
Khi đọc tên thày, lửa thêm lan tỏa,
Quà tặng của thày, vượt thăng giục giã,
Cả địa cầu này cũng sẽ thăng hoa.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

3.3. Saint Germain, con sẵn lòng thấy một điều gì mà con chưa từng thấy. Con sẵn lòng nhìn quá thế giới quan, hình ảnh về đường tu mà con có cho tới nay, và xem xét: “Biểu hiện quả vị Ki-tô thực sự có nghĩa gì?”

Ôi Saint Germain, nhân danh tình thương,
Chúng con đem xuống lửa tím thiên đường,
Từ cao ánh thày tuôn xuống chúng con,
Ánh sáng chuyển hóa, tự do viên tròn.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

3.4. Saint Germain, con sẵn lòng tự hỏi mình: “Nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, thì tôi sẽ muốn làm gì?” Con buông bỏ mọi ý tưởng con phải làm gì.

Ôi Saint Germain, con thương thày hoài,
Hào quang của con toàn một màu tím,
Luân xa của con tràn ngọn lửa tím,
Con là chiếc loa của thày mãi mãi.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

3.5. Saint Germain, con sẵn lòng trải qua một giai đoạn trong đó con cần làm một số chuyện có vẻ như không tâm linh, nhưng con cần những trải nghiệm này cho tới khi con khắc phục ham muốn và nói: “Tôi bây giờ đã chán trải nghiệm này rồi.”

Ôi Saint Germain, nay con thoát được,
Lửa tím của thày, con dùng làm thuốc,
Dính mắc trong con đều chuyển hóa dần,
Con được an bình tràn khắp tâm thân.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

3.6. Saint Germain, con nhận ra là trong phạm vi quả vị Ki-tô con cần trải qua một số trải nghiệm trên trái đất để hoàn tất chúng, hoàn tất ham muốn có những trải nghiệm đó, để con được tự do tiến bước kế tiếp.

Ôi Saint Germain, thân con thanh khiết,
Lửa tím của thày, chữa lành đốt thiêu
Căn nguyên mọi bệnh đều cũng phải tiêu
Đời sống của con nay sao dễ chịu.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

3.7. Saint Germain, con nhận ra là ở trên tầng 96, con đường quả vị Ki-tô không theo đường thẳng. Con xoay chuyển tầm nhìn của con về con đường tu và nhận ra là có lẽ con cần một số trải nghiệm không được coi là tâm linh, tuy thế chúng vẫn thuộc con đường tu của con.

Ôi Saint Germain, con hết nghiệp quả,
Quá khứ không còn tạo muôn gánh nặng,
Vận hội mới mở ôi sao mới quá,
Nhập một Ki-tô, tâm con im lặng.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

3.8. Saint Germain, con nhận ra là không có tiêu chuẩn nào quy định cách một sinh thể Ki-tô hành xử trên trái đất, và khi con vươn lên các tầng tâm thức càng ngày càng cao, thì con càng ngày càng có thêm tự do quyết định cách con biểu lộ quả vị Ki-tô.

Ôi Saint Germain, ta nay một tim,
Cho thày con xin là mặt trời tím,
Chuyển hóa địa cầu, thày con cùng tìm,
Thai nghén sinh nở một Thời Hoàng kim.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

3.9. Saint Germain, con nhận ra là trong quả vị Ki-tô con không trở nên một con rối, con có tự do, tự do lấy quyết định của mình, và con sẵn lòng lấy những quyết định đó.

Ôi Saint Germain, địa cầu thoát ảo,
Hết gánh nặng rồi, ám ảnh nhị nguyên,
Trong tâm duy nhất, con dâng tối hảo,
Thời đại Hoàng Kim huy hoàng lộ diện.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

Phần 4

4.1. Saint Germain, con buông bỏ tâm đường thẳng lúc nào cũng muốn phân tích và nói: “Ồ, người này tự cho là đã đạt được tâm thức cao, nhưng ta hãy nhìn những gì y làm, những cái này không có tính chất tâm linh.”

Ôi Saint Germain, ôi nguồn linh hứng,
Con nâng cao mãi một viễn quan cao,
Số tám thiêng liêng, cùng thày con đứng
Thời đại Hoàng kim, cùng thày con tạo.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

4.2. Saint Germain, con sẵn lòng tự do tiếp tục biểu lộ chính mình, trải nghiệm là điều đó ảnh hưởng tâm thức con ra sao và con nâng tâm thức mình lên tầng kế tiếp.

Ôi Saint Germain, Lửa của Tự do,
Khi đọc tên thày, lửa thêm lan tỏa,
Quà tặng của thày, vượt thăng giục giã,
Cả địa cầu này cũng sẽ thăng hoa.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

4.3. Saint Germain, con nhận ra là khi con biểu lộ chính mình, thì con biểu lộ mình xuyên qua các ảo tưởng còn sót lại, các phin lọc nhận thức còn sót lại.

Ôi Saint Germain, nhân danh tình thương,
Chúng con đem xuống lửa tím thiên đường,
Từ cao ánh thày tuôn xuống chúng con,
Ánh sáng chuyển hóa, tự do viên tròn.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

4.4. Saint Germain, con nhận ra là chỉ khi con biểu lộ xuyên qua ảo tưởng thì con mới có cơ hội thấy phin lọc nhận thức, thấy ảo tưởng kế tiếp.

Ôi Saint Germain, con thương thày hoài,
Hào quang của con toàn một màu tím,
Luân xa của con tràn ngọn lửa tím,
Con là chiếc loa của thày mãi mãi.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

4.5. Saint Germain, con nhận ra là con không thể thấy một ảo tưởng trên lý thuyết, con chỉ thấy ảo tưởng khi con biểu lộ nó và trải nghiệm sự biểu lộ đó ảnh hưởng con và trạng thái tâm thức của con như thế nào. Đây là cách con tăng trưởng ở các tầng cao.

Ôi Saint Germain, nay con thoát được,
Lửa tím của thày, con dùng làm thuốc,
Dính mắc trong con đều chuyển hóa dần,
Con được an bình tràn khắp tâm thân.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

4.6. Saint Germain, con sẵn lòng trải nghiệm Hiện diện của thày, Hiện diện Tự do của thày, và hiện diện này vượt quá ngôn từ.

Ôi Saint Germain, thân con thanh khiết,
Lửa tím của thày, chữa lành đốt thiêu
Căn nguyên mọi bệnh đều cũng phải tiêu
Đời sống của con nay sao dễ chịu.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

4.7. Saint Germain, con sẵn lòng trải nghiệm tình thương mà thày dành cho riêng con.

Ôi Saint Germain, con hết nghiệp quả,
Quá khứ không còn tạo muôn gánh nặng,
Vận hội mới mở ôi sao mới quá,
Nhập một Ki-tô, tâm con im lặng.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

4.8. Saint Germain, con sẵn lòng trải nghiệm lòng tri ơn của thày vì con đã sẵn lòng đầu thai trên hành tinh rất dày đặc này, sẵn lòng nâng tâm thức mình và qua đó góp phần vào phong trào kỳ diệu đang đem lại thời hoàng kim tới hành tinh quá ư tăm tối trên nhiều phương diện này.

Ôi Saint Germain, ta nay một tim,
Cho thày con xin là mặt trời tím,
Chuyển hóa địa cầu, thày con cùng tìm,
Thai nghén sinh nở một Thời Hoàng kim.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

4.9. Saint Germain, con sẵn lòng trải nghiệm viễn quan của thày về cách đem lại thời hoàng kim trên trái đất. Con sẵn lòng chứng tỏ là thày không phải là người lạc quan, mà là người thiết thực.

Ôi Saint Germain, địa cầu thoát ảo,
Hết gánh nặng rồi, ám ảnh nhị nguyên,
Trong tâm duy nhất, con dâng tối hảo,
Thời đại Hoàng Kim huy hoàng lộ diện.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Đại thiên thần Michael, Astrea và Shiva hãy niêm phong sự kết nối của con với các vị thày tâm linh và Hiện diện TA LÀ của con. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong!  Amen.

24 |Thỉnh cầu Hiện diện của thày Nada (5 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi thày Nada hãy giúp con thấy những dính mắc đang chắn lối không cho con an bình nội tâm và kết nối với thày, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Nada, con buông bỏ tâm đường thẳng lúc nào cũng nhìn vào những điều kiện trong thế giới vật chất và tìm cách thiết lập một chuỗi nguyên nhân-kết quả đường thẳng và kéo dài chuỗi nhân-quả đó lên cõi tâm linh.

Chân sư Nada, hồng ân toàn vũ,
tràn đầy tâm con, mời thày đến trụ.
Bài hát của thày là liều thuốc thiêng,
tâm con lắng xuống, một biển bình yên.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

1.2. Nada, con thấy là các điều kiện trong thế giới vật chất không phản ánh trung thực thế giới tâm linh. Con người không thể nào, từ một hành tinh như địa cầu trong một bầu cõi chưa thăng thiên, hiểu được những gì xảy ra ở các bầu cõi cao hơn.

Chân sư Nada, trong tâm Phật thày,
con tìm thấy rồi bình an nội tại.
Con hát vọng lại bài ca thày đây,
tâm con thâm nhập tình yêu của thày.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

1.3. Nada, con sẵn lòng trải nghiệm những điều kiện nguyên thủy do các Elohim tạo ra và thấy các nguyên tắc mà các Elohim đã sử dụng để tạo ra trái đất.

Chân sư Nada, nét đẹp siêu phàm,
con theo chân thày vượt cả thời gian.
Cùng thày chìm lắng trong âm vô thinh,
tái tạo vũ trụ, mênh mang an bình.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

1.4. Nada, con buông bỏ tư duy muốn dùng những gì ta quan sát ngay lúc này trên hành tinh phi tự nhiên này và dùng tâm đường thẳng để phóng chiếu chúng lên cõi tâm linh.

Chân sư Nada, tương lai con đoán
rằng tâm Ki-tô chẳng gì giới hạn.
Với tâm của Phật, chúng con sáng tạo
một tương lai mới, tốt hơn thuở nào.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

1.5. Nada, con buông bỏ tư duy cho rằng phải có những nguyên do không thể thấy, phi vật lý của khổ đau trên trái đất, và tìm cách sử dụng tâm đường thẳng để suy luận ngược lại để tìm ra nguyên do trong cõi tâm linh.

Chân sư Nada, mình sẽ viết lại
tương lai không còn vũ lực sai trái.
Khi tâm Ki-tô là vua trong lòng,
con thấy Ki-tô trong từng sự sống.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

1.6. Nada, con buông bỏ những cố gắng của khoa học muốn tìm nguyên do trong cõi vật chất. Con cũng buông bỏ ý muốn tìm những nguyên do phi vật lý.

Nada, hòa bình là chuyện bình thường,
Tánh Linh của con vượt lên hình tướng.
Con không tuân theo sắc hình ảo tưởng,
khả năng tiềm ẩn, con dụng tận tường.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

1.7. Nada, con thấy tâm đường thẳng là một dụng cụ thực dụng trong đời sống hàng ngày, nhưng nếu ta dùng nó để suy luận về cõi tâm linh, thì ta không thể có bình an và cũng không thể kết nối với Tia thứ Sáu của Bình an.

Chân sư Nada, niềm vui rạng rỡ,
con hưởng đời sống, bình an ngây thơ.
Con được cho mình những phút vui sướng,
rối dương con sáng như vầng thái dương.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

1.8. Nada, con thấy giáo lý của đức Phật không nhằm đem lại một chân lý cao trội. Mục đích của giáo lý đức Phật là cho con người một số giáo lý và dụng cụ thực tiễn để giúp họ nâng cao tâm thức, vượt thăng khổ đau, Biển Luân hồi.

Chân sư Nada, phụng sự là chính,
để sống chân thực, nâng cao chúng sinh.
Sự sống là một, con thấy trong sâu,
phụng sự tối cao, con sẽ bắt đầu.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

1.9. Nada, con buông bỏ tâm đường thẳng đang khiến con nhìn vào giáo lý chân sư thăng thiên và nói: “Đây là một cái gì không đến từ thế gian này, không phải là kết quả của tâm đường thẳng lý luận ngược lại từ những điều kiện thế gian. Đây phải là chân lý tuyệt đối, vì chắc hẳn các chân sư thăng thiên thấy chân lý tuyệt đối, và đâu có lý nào các thày lại trao truyền cái gì khác?”

Chân sư Nada, nay ta tuyên cáo,
thế gian vui hưởng, vô ưu ngọt ngào.
Cùng với Giê-su con đạt thánh cầu,
nước Trời thể hiện an bình dài lâu.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

Phần 2

2.1. Nada, con thấy là các thày không thể trao cho con chân lý tuyệt đối mà các thày thấy vì con không thể nắm bắt nó trên một hành tinh phi tự nhiên. Con chấp nhận là các thày đang nhìn một cách thiết thực xem tâm thức con người đang ở đâu và nói: “Chúng ta có thể trao cho con người cái gì mà họ có thể nắm bắt với tầng tâm thức hiện tại của họ và giúp họ vươn lên tầng cao hơn?”

Chân sư Nada, hồng ân toàn vũ,
tràn đầy tâm con, mời thày đến trụ.
Bài hát của thày là liều thuốc thiêng,
tâm con lắng xuống, một biển bình yên.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

2.2. Nada, con buông bỏ tư duy cho rằng phải có một chân lý tuyệt đối nơi giáo lý của các chân sư thăng thiên. Con chấp nhận là các thày đã thích nghi giáo lý với trình độ tâm thức tập thể.

Chân sư Nada, trong tâm Phật thày,
con tìm thấy rồi bình an nội tại.
Con hát vọng lại bài ca thày đây,
tâm con thâm nhập tình yêu của thày.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

2.3. Nada, con buông bỏ khuynh hướng sử dụng tâm đường thẳng để tiếp thu giáo lý, lý luận dựa trên giáo lý, tạo hình tư tưởng dựa trên giáo lý và phóng chiếu chúng lên các chân sư thăng thiên.

Chân sư Nada, nét đẹp siêu phàm,
con theo chân thày vượt cả thời gian.
Cùng thày chìm lắng trong âm vô thinh,
tái tạo vũ trụ, mênh mang an bình.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

2.4. Nada, con buông bỏ các hình tư tưởng mà con thu thập khi con lớn lên hay từ các giáo lý tâm linh khác. Con sẽ không dùng giáo lý chân sư thăng thiên để chỉnh tu những hình tư tưởng đó và sau đó phóng chiếu chúng lên các chân sư thăng thiên.

Chân sư Nada, tương lai con đoán
rằng tâm Ki-tô chẳng gì giới hạn.
Với tâm của Phật, chúng con sáng tạo
một tương lai mới, tốt hơn thuở nào.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

2.5. Nada, con thấy thày là một chân sư thăng thiên và con không kết nối với thày bằng cách phóng chiếu một hình tư tưởng lên thày, một hình tư tưởng đã được tạo ra trong thế giới vật chất.

Chân sư Nada, mình sẽ viết lại
tương lai không còn vũ lực sai trái.
Khi tâm Ki-tô là vua trong lòng,
con thấy Ki-tô trong từng sự sống.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

2.6. Nada, con sẵn lòng trải nghiệm là bất kể hình này có hoàn chỉnh đến đâu, bất kể con nghĩ nó xác đáng đến đâu dựa trên giáo lý chân sư thăng thiên, thì nó vẫn là một hình tư tưởng.

Nada, hòa bình là chuyện bình thường,
Tánh Linh của con vượt lên hình tướng.
Con không tuân theo sắc hình ảo tưởng,
khả năng tiềm ẩn, con dụng tận tường.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

2.7. Nada, con sẵn lòng trải nghiệm là các ngã tách biệt đã tạo ra phin lọc nhận thức như thế nào, tại sao cái Ta Biết không phải là các phin lọc nhận thức, đã không trở thành các ngã tách biệt và do đó cái Ta Biết có thể bước ra ngoài các ngã.

Chân sư Nada, niềm vui rạng rỡ,
con hưởng đời sống, bình an ngây thơ.
Con được cho mình những phút vui sướng,
rối dương con sáng như vầng thái dương.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

2.8. Nada, con sẵn lòng trải nghiệm là cái Ta Biết chỉ có thể bước ra ngoài phin lọc nhận thức của một ngã khi nó nhìn nhận là điều ngã thấy chỉ là một phin lọc nhận thức. Con nhìn nhận là bất cứ hình ảnh nào về chân sư thăng thiên mà con đã tạo trong tâm chỉ là một hình tư tưởng.

Chân sư Nada, phụng sự là chính,
để sống chân thực, nâng cao chúng sinh.
Sự sống là một, con thấy trong sâu,
phụng sự tối cao, con sẽ bắt đầu.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

2.9. Nada, con muốn có trải nghiệm thực sự với các chân sư thăng thiên và con buông bỏ mọi dính mắc vào các hình tư tưởng của con.

Chân sư Nada, nay ta tuyên cáo,
thế gian vui hưởng, vô ưu ngọt ngào.
Cùng với Giê-su con đạt thánh cầu,
nước Trời thể hiện an bình dài lâu.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

Phần 3

3.1. Nada, con thấy là khi con phóng chiếu một hình tư tưởng thì con chính yếu nói: “Nada, con không muốn kết nối với thày như thày là. Con chỉ muốn kết nối với thày theo hình tư tưởng của con. Do đó, Nada, nếu thày muốn kết nối với con thì thày phải tuân theo hình tư tưởng của con.”

Chân sư Nada, hồng ân toàn vũ,
tràn đầy tâm con, mời thày đến trụ.
Bài hát của thày là liều thuốc thiêng,
tâm con lắng xuống, một biển bình yên.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

3.2. Nada, con thấy là nếu thày làm vậy thì thày sẽ xác chứng hình tư tưởng của con, và tự ngã của con sẽ nghĩ: “Hình tư tưởng của tôi không phải là một hình tư tưởng, đó chính là Nada như thày thực là.”

Chân sư Nada, trong tâm Phật thày,
con tìm thấy rồi bình an nội tại.
Con hát vọng lại bài ca thày đây,
tâm con thâm nhập tình yêu của thày.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

3.3. Nada, con thấy là như vậy sẽ không giúp con tăng trưởng tâm linh. Làm sao thày có thể giúp con tăng triển bằng cách xác chứng hình tư tưởng đang ngăn cản con tăng triển?

Chân sư Nada, nét đẹp siêu phàm,
con theo chân thày vượt cả thời gian.
Cùng thày chìm lắng trong âm vô thinh,
tái tạo vũ trụ, mênh mang an bình.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

3.4. Nada, con muốn kết nối với thày, chứ không phải với một hình tư tưởng của thày. Con sẵn sàng buông bỏ hình tư tưởng để trải nghiệm Hiện diện của Chân sư Thăng thiên Nada.

Chân sư Nada, tương lai con đoán
rằng tâm Ki-tô chẳng gì giới hạn.
Với tâm của Phật, chúng con sáng tạo
một tương lai mới, tốt hơn thuở nào.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

3.5. Nada, con sẵn lòng trải nghiệm là thày không tìm cách trốn tránh con, nhưng chính con tìm cách trốn tránh thày. Và nếu con muốn trốn tránh thày bằng cách phóng chiếu một hình tư tưởng lên thày, thì thày phải để con làm chuyện này.

Chân sư Nada, mình sẽ viết lại
tương lai không còn vũ lực sai trái.
Khi tâm Ki-tô là vua trong lòng,
con thấy Ki-tô trong từng sự sống.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

3.6. Nada, con không muốn kết nối với các sinh thể giả danh các thày trên cõi tư tưởng, các sinh thể này sẽ hoan hỷ tuân theo bất cứ hình ảnh nào mà con phóng chiếu lên họ nếu con cho họ năng lượng của con.

Nada, hòa bình là chuyện bình thường,
Tánh Linh của con vượt lên hình tướng.
Con không tuân theo sắc hình ảo tưởng,
khả năng tiềm ẩn, con dụng tận tường.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

3.7. Nada, con thấy là thày không cần năng lượng của con, thày không chịu tuân theo các hình tư tưởng của con vì thày không cần gì từ con, và thày không muốn con nghĩ là hình tư tưởng của con đã được thày xác chứng.

Chân sư Nada, niềm vui rạng rỡ,
con hưởng đời sống, bình an ngây thơ.
Con được cho mình những phút vui sướng,
rối dương con sáng như vầng thái dương.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

3.8. Nada, con thấy là nếu con không trải nghiệm hiện diện của một chân sư thăng thiên, thì đó là vì con có một hình tư tưởng đang xua đẩy vị chân sư thật ra khỏi con.

Chân sư Nada, phụng sự là chính,
để sống chân thực, nâng cao chúng sinh.
Sự sống là một, con thấy trong sâu,
phụng sự tối cao, con sẽ bắt đầu.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

3.9. Nada, con thực sự muốn kết nối với thày, và con phải sẵn lòng nhìn quá các hình tư tưởng vì chúng đang ngăn cản con kết nối.

Chân sư Nada, nay ta tuyên cáo,
thế gian vui hưởng, vô ưu ngọt ngào.
Cùng với Giê-su con đạt thánh cầu,
nước Trời thể hiện an bình dài lâu.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

Phần 4

4.1. Nada, con thấy là khi con tạo một hình tư tưởng về một chân sư thăng thiên, hình tư tưởng này cho phép con có một trải nghiệm và trải nghiệm này không thể bị thách thức bởi vị chân sư thực, do đó con có thể trốn tránh vị chân sư.

Chân sư Nada, hồng ân toàn vũ,
tràn đầy tâm con, mời thày đến trụ.
Bài hát của thày là liều thuốc thiêng,
tâm con lắng xuống, một biển bình yên.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

4.2. Nada, con sẵn lòng theo tiến trình giải thoát mình khỏi các hình tư tưởng, ngưng phóng chiếu, và qua đó con có thể tới điểm con thực sự kết nối với thày là chân sư thăng thiên.

Chân sư Nada, trong tâm Phật thày,
con tìm thấy rồi bình an nội tại.
Con hát vọng lại bài ca thày đây,
tâm con thâm nhập tình yêu của thày.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

4.3. Nada, con sẵn lòng trải nghiệm kết nối với thày không qua giáo lý, không qua trí năng, không qua hiểu biết và nắm bắt, mà chỉ kết nối với Hiện diện của thày.

Chân sư Nada, nét đẹp siêu phàm,
con theo chân thày vượt cả thời gian.
Cùng thày chìm lắng trong âm vô thinh,
tái tạo vũ trụ, mênh mang an bình.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

4.4. Nada, con thấy kết nối trực tiếp với thày là trải nghiệm quý báu nhất mà con có thể có trên con đường tâm linh vì nó cho con một khung tham chiếu trực tiếp từ bên trên thế giới vật chất. Thực sự không có gì trong thế giới vật chất có thể đánh lừa con nữa, hay kéo con vào phản ứng. Đây là điều con muốn.

Chân sư Nada, tương lai con đoán
rằng tâm Ki-tô chẳng gì giới hạn.
Với tâm của Phật, chúng con sáng tạo
một tương lai mới, tốt hơn thuở nào.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

4.5. Nada, con thấy nguyên do khổ đau là do con thiết lập trong tâm hình ảnh cuộc sống trên trái đất phải như thế nào. Con phóng chiếu hình ảnh đó ra ngoài, nhưng sau đó con trải nghiệm là cuộc sống không phù hợp với hình ảnh của con. Đây chính là căn bản của khổ đau.

Chân sư Nada, mình sẽ viết lại
tương lai không còn vũ lực sai trái.
Khi tâm Ki-tô là vua trong lòng,
con thấy Ki-tô trong từng sự sống.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

4.6. Nada, con sẵn lòng trải nghiệm tâm Ki-tô và dùng trải nghiệm Ki-tô để buông bỏ hình tư tưởng của con, buông bỏ các ngã tách biệt, khắc phục dính mắc.

Nada, hòa bình là chuyện bình thường,
Tánh Linh của con vượt lên hình tướng.
Con không tuân theo sắc hình ảo tưởng,
khả năng tiềm ẩn, con dụng tận tường.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

4.7. Nada, con sẵn lòng trải nghiệm lời hứa muôn thuở của tâm Ki-tô là con có thể dùng nó để có một tầm nhìn khác về các điều kiện vật lý và khắc phục dính mắc và các hình tư tưởng. Khi con nhìn điều kiện mà không phóng chiếu là chúng không được như vậy, thì con có thể giáp mặt điều kiện mà không khổ đau.

Chân sư Nada, niềm vui rạng rỡ,
con hưởng đời sống, bình an ngây thơ.
Con được cho mình những phút vui sướng,
rối dương con sáng như vầng thái dương.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

4.8. Nada, con sẵn lòng nhìn nhận là điều kiện vật lý không tạo khổ đau mà khổ đau do cách con nhìn điều kiện vật lý. Trong nhiều trường hợp, điều kiện vật lý không thể thay đổi cho tới khi con thay đổi cách con nhìn chúng.

Chân sư Nada, phụng sự là chính,
để sống chân thực, nâng cao chúng sinh.
Sự sống là một, con thấy trong sâu,
phụng sự tối cao, con sẽ bắt đầu.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

4.9. Nada, con sẵn lòng trải nghiệm là con không phải vật lộn với tâm vỏ ngoài, tâm đường thẳng, tâm trí năng. Con không cần phóng chiếu hình tư tưởng lên mọi chuyện. Con không cần diễn giải mọi chuyện. Mọi chuyện không cần phải có một ý nghĩa nào đó. Nhiều chuyện đang xảy ra trên trái đất không có ý nghĩa tâm linh.

Chân sư Nada, nay ta tuyên cáo,
thế gian vui hưởng, vô ưu ngọt ngào.
Cùng với Giê-su con đạt thánh cầu,
nước Trời thể hiện an bình dài lâu.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

Phần 5

5.1. Nada, con sẵn lòng vô hiệu hóa tâm phân tích lúc nào cũng muốn khám phá nguyên do, và con chỉ để Dòng sông sự Sống đưa con vượt quá điều kiện, kéo con vượt quá điều kiện, và con không dính mắc.

Chân sư Nada, hồng ân toàn vũ,
tràn đầy tâm con, mời thày đến trụ.
Bài hát của thày là liều thuốc thiêng,
tâm con lắng xuống, một biển bình yên.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

5.2. Nada, con sẵn lòng thấy quyết định của con trong quá khứ đã tạo ra một ngã tách biệt nói: “Tôi không bao giờ có thể an bình trên trái đất”. Khi con còn ngã đó, thì con không bao giờ có thể an bình trên trái đất.

Chân sư Nada, trong tâm Phật thày,
con tìm thấy rồi bình an nội tại.
Con hát vọng lại bài ca thày đây,
tâm con thâm nhập tình yêu của thày.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

5.3. Nada, con thực sự muốn được an bình, và con thay thế quyết định cho rằng hành tinh này rất xấu xa và không ai có thể an bình ở đây. Con nhìn vào đức Phật và con nhìn nhận là thày đã đạt được an bình, và con cũng có thể đạt được trạng thái an bình.

Chân sư Nada, nét đẹp siêu phàm,
con theo chân thày vượt cả thời gian.
Cùng thày chìm lắng trong âm vô thinh,
tái tạo vũ trụ, mênh mang an bình.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

5.4. Nada, con thực sự muốn an bình, con thực sự muốn kết nối với Tia thứ Sáu của An Bình. Con sẵn lòng nhìn vào ngã đó và để nó chết đi. Con chấp nhận là con thực sự có thể an bình trên một hành tinh như trái đất.

Chân sư Nada, tương lai con đoán
rằng tâm Ki-tô chẳng gì giới hạn.
Với tâm của Phật, chúng con sáng tạo
một tương lai mới, tốt hơn thuở nào.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

5.5. Nada, con sẵn lòng trải nghiệm là thày có một âm điệu đặc biệt, một âm điệu an bình, một âm thanh an bình, một rung động an bình. Nó không là âm thanh vật lý và con sẵn lòng nhận nó.

Chân sư Nada, mình sẽ viết lại
tương lai không còn vũ lực sai trái.
Khi tâm Ki-tô là vua trong lòng,
con thấy Ki-tô trong từng sự sống.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

5.6. Nada, con hòa điệu với Hiện diện của thày, với âm thanh an bình, và con trải nghiệm âm thanh này bắt đầu rung động trong tâm con, bắt đầu nơi thể tình cảm của con. Âm thanh rung động và tạo nên một mô thức đều đặn trong những xúc cảm hỗn loạn. Những xúc cảm rối loạn dần dần rung động theo mô thức đều đặn đó cho tới khi chỉ còn mô thức đều đặn. Sau đó mô thức lắng đọng xuống và nay thể cảm xúc của con như mặt đại dương yên lắng, mặt nước hoàn toàn yên lặng, bằng phẳng.

Nada, hòa bình là chuyện bình thường,
Tánh Linh của con vượt lên hình tướng.
Con không tuân theo sắc hình ảo tưởng,
khả năng tiềm ẩn, con dụng tận tường.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

5.7. Nada, con hòa điệu với Hiện diện của thày và con lên thể tư tưởng, và một lần nữa âm thanh an bình bắt đầu ảnh hưởng tư tưởng của con. Những ý tưởng hỗn loạn mang vào mô thức đều đặn của âm thanh an bình. Sau đó, khi mọi chuyện đã vào mô thức đều đặn, thì các làn sóng dịu xuống và giờ đây thể tư tưởng của con như mặt đại dương yên tĩnh.

Chân sư Nada, niềm vui rạng rỡ,
con hưởng đời sống, bình an ngây thơ.
Con được cho mình những phút vui sướng,
rối dương con sáng như vầng thái dương.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

5.8. Nada, con hòa điệu với Hiện diện của thày và con lên thể bản sắc. Năng lượng hỗn loạn nơi đó trở nên một làn sóng rung động đều đặn và sau đó sự đều đặn lắng xuống và thể bản sắc giống như mặt đại dương yên tĩnh.

Chân sư Nada, phụng sự là chính,
để sống chân thực, nâng cao chúng sinh.
Sự sống là một, con thấy trong sâu,
phụng sự tối cao, con sẽ bắt đầu.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

5.9. Nada, con hòa điệu với Hiện diện của thày và từ thể bản sắc con đi xuống thể vật lý. Thân thể vật lý của con bắt đầu rung động đồng điệu. Tất cả mọi tế bào, một số phần thân thể, bắt đầu rung động đồng điệu với mô thức đều đặn. Chúng trở nên hoàn toàn đồng điệu với rung động đều đặn của âm thanh an bình. Sau đó, làn sóng bắt đầu lắng xuống và nay ngay thân thể của con cũng như mặt đại dương yên tĩnh.

Chân sư Nada, nay ta tuyên cáo,
thế gian vui hưởng, vô ưu ngọt ngào.
Cùng với Giê-su con đạt thánh cầu,
nước Trời thể hiện an bình dài lâu.

Giai điệu huyền bí của thày Nada,
giúp tâm con luôn tự do thong thả.
Con hòa với thày điều khiển hợp tấu,
an bình miên viễn, con xin thỉnh cầu.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Đại thiên thần Michael, Astrea và Shiva hãy niêm phong sự kết nối của con với các vị thày tâm linh và Hiện diện TA LÀ của con. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong!  Amen.

22 | Thỉnh cầu sự thực sẽ nâng con cao hơn (4 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi thày Hilarion hãy giúp con thực sự chấp nhận là không có chân lý tối hậu, và con cần luôn luôn tìm chân lý sẽ nâng con lên tầng tâm thức kế tiếp, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Hilarion, con buông bỏ tâm đường thẳng nghĩ rằng sự thật ngược lại với không thực, rằng sự thật là một cái gì mà ta có thể hiểu và đặt trên một thang điểm đường thẳng, với sự thật ở một đầu và không thực ở đầu kia.

Hilarion, trên bờ lục bảo,
Chúng con bỏ lại mọi chuyện đã qua.
Hilarion, con đã buông cả
Mọi điều ngăn chặn dòng thánh chảy ra.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

1.2. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm sự thật là cái gì dẫn con tới gần cái một hơn. Không thực là cái gì mang con ra xa cái một.

Hilarion, chìa khóa bí mật,
Nằm ngay thực tại của tâm minh triết.
Hilarion, sự sống chữa lành,
Ngã vốn giấu mặt không còn lẩn tránh.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

1.3. Hilarion, con buông bỏ ý tưởng cho rằng nhất định phải có một chân lý tối hậu. Con chấp nhận là ở bất cứ tầng nào của tạo vật của đấng Sáng tạo, cũng có một chân lý có thể nắm bắt và hiểu ở tầng đó.

Hilarion, tình yêu sự sống,
Giúp con bỏ lại ray rứt bên trong.
Hilarion, lời thày trìu mến,
Như chim ca hót tim con vang rền.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

1.4. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm là một khi con hợp một với tâm thức Ki-tô, trở thành Ki-tô Hằng sống, thì con biết tâm Ki-tô đó là tâm của cái Một.

Hilarion, thỉnh cầu ánh sáng,
Con đọc từng chữ bài chú linh thiêng.
Hilarion, giọng ngân u huyền,
Là pháp tuyệt hảo của đá luyện vàng.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

1.5. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm mọi sự là một, nhưng cũng có một cấp bậc, một tiến trình đường thẳng các tầng tâm thức, dẫn con từ nơi con đang ở tới đấng Sáng tạo.

Hilarion, thương yêu đón chào,
Nơi đền đảo Crete thày gọi con ra.
Hilarion, ánh sáng lục bảo,
Cái nhìn Ki-tô là mắt thứ ba.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

1.6. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm cái một, là nơi con không đặt vấn đề cao hơn hay thấp hơn vì con thuộc vào một tiến trình, một tiến trình luôn luôn tự thăng vượt, là vũ khúc hoàn vũ của sự tự thăng vượt.

Hilarion, thày ban cho con
Quả trái tuyệt vời chân lý tối thượng.
Hilarion, căng thẳng giảm xuống
Khi con nhả hết tham vọng vấn vương.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

1.7. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm toàn thể tạo vật của đấng Sáng tạo, toàn thể thế giới hình tướng là Dòng sông sự Sống. Tạo vật của đấng Sáng tạo là một sự chuyển động lên cao, không ngừng tự thăng vượt.

Hilarion, thông sạch luân xa,
Nỗi sợ sâu nhất, con đã buông xả.
Hilarion, con luôn thật thà,
Sự thật giải thoát con hằng thiết tha.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

1.8. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm con đang tiếp cận Dòng sông sự Sống và con có thể đứng yên và vui hưởng cuộc sống trong một thời gian ở một tầng nào đó, nhưng con sẽ có trực giác khi nào đến lúc tiếp tục tiến bước.

Hilarion, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Hilarion, giữ con thực lòng,
Để con hợp nhất với thày bên trong.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

1.9. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm chân lý tuyệt đối là không có chân lý tuyệt đối. Có nhiều chân lý tuyệt đối, vì chân lý mà con có thể nắm bắt ở tầng tâm thức của con là chân lý tuyệt đối ở tầng đó.

Hilarion, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm.
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Viễn quan Thượng đế chúng con rải truyền.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

Phần 2

2.1. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm chân lý là cái giúp con tới gần cái một hơn. Con không thể đặt điều dẫn con tới cái một lên thang điểm nhị nguyên, có chân lý ở đầu này và không thực ở đầu kia. Sự thật Hằng sống không đối ngược với giả dối.

Hilarion, trên bờ lục bảo,
Chúng con bỏ lại mọi chuyện đã qua.
Hilarion, con đã buông cả
Mọi điều ngăn chặn dòng thánh chảy ra.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

2.2. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm tâm thức nhị nguyên quy định cái này là giả dối và đối ngược của nó là sự thật, nhưng cả hai đều xuất phát từ nhị nguyên, và vì vậy cả hai đều tương đối. Chúng chỉ hiện hữu khi có cái kia, có thang điểm nhị nguyên, có tâm thức nhị nguyên.

Hilarion, chìa khóa bí mật,
Nằm ngay thực tại của tâm minh triết.
Hilarion, sự sống chữa lành,
Ngã vốn giấu mặt không còn lẩn tránh.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

2.3. Hilarion, con sẵn lòng nhìn ra các ngã tách biệt mà con còn sót lại, và thấy liệu con đã thăng vượt tầng tâm thức cho rằng phải có một chân lý tuyệt đối. Con buông bỏ ý tưởng con đã đạt được một tầng hiểu biết tối hậu hay một tầng tâm thức tối hậu nào đó.

Hilarion, tình yêu sự sống,
Giúp con bỏ lại ray rứt bên trong.
Hilarion, lời thày trìu mến,
Như chim ca hót tim con vang rền.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

2.4. Hilarion, con sẵn lòng thấy một ngã tách biệt được hình thành khiến con nghĩ: “Tôi đã đi trên con đường tu nhiều năm rồi. Tôi đã dụng công nhiều rồi. Tôi đã đọc nhiều bài chú rồi. Chắc chắn tôi đã đạt một trình độ nào đó rồi.”

Hilarion, thỉnh cầu ánh sáng,
Con đọc từng chữ bài chú linh thiêng.
Hilarion, giọng ngân u huyền,
Là pháp tuyệt hảo của đá luyện vàng.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

2.5. Hilarion, con nhìn nhận rằng nếu con còn ở trên trái đất thì con vẫn còn một tầng cao hơn để con vươn tới, và con vươn lên được tầng đó khi con với tới chân lý cao nhất mà con có thể nắm bắt ở tầng hiện nay của con, và chân lý đó sẽ dẫn con lên tầng kế tiếp.

Hilarion, thương yêu đón chào,
Nơi đền đảo Crete thày gọi con ra.
Hilarion, ánh sáng lục bảo,
Cái nhìn Ki-tô là mắt thứ ba.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

2.6. Hilarion, con thấy tự ngã lúc nào cũng là tự ngã, và nó sẽ tìm cách chặn sự tiến bộ của con ở bất cứ tầng nào. Con mở lòng đón nhận một chân lý tuần tự cao hơn. Con mở tâm đón nhận khai ngộ kế tiếp giúp con nhìn thấu suốt ảo tưởng hiện thời của con, và như vậy con vươn lên tầng kế tiếp.

Hilarion, thày ban cho con
Quả trái tuyệt vời chân lý tối thượng.
Hilarion, căng thẳng giảm xuống
Khi con nhả hết tham vọng vấn vương.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

2.7. Hilarion, con xin thày chỉ cho con thấy chân lý kế tiếp. Con sẽ đọc bài chú của thày, tìm trong bài chú hai câu thực sự hấp dẫn con, học thuộc lòng hai câu này, thiền quán về chúng, và nhận được hướng dẫn của thày.

Hilarion, thông sạch luân xa,
Nỗi sợ sâu nhất, con đã buông xả.
Hilarion, con luôn thật thà,
Sự thật giải thoát con hằng thiết tha.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

2.8. Hilarion, con hình dung hai mắt của con di chuyển xa nhau ra cho đến khi chúng cách thân thể con một quãng. Sau đó, con dùng mắt nhìn về phía trước và con thấy trước mỗi mắt là một đường thẳng.

Hilarion, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Hilarion, giữ con thực lòng,
Để con hợp nhất với thày bên trong.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

2.9. Hilarion, con theo hai đường thẳng đó nhìn về quãng xa cho tới khi chúng nhập một và trở nên một đường. Sau đó, con rút sự chú ý của con trở về con mắt thứ ba của con và con cho phép mình trải nghiệm viễn quan một mắt đó.

Hilarion, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm.
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Viễn quan Thượng đế chúng con rải truyền.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

Phần 3

3.1. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm là ở mỗi tầng tâm thức, có một biểu lộ của tâm Ki-tô có khả năng đập tan ảo tưởng ở tầng tâm thức đó và giúp con vươn lên tầng kế tiếp.

Hilarion, trên bờ lục bảo,
Chúng con bỏ lại mọi chuyện đã qua.
Hilarion, con đã buông cả
Mọi điều ngăn chặn dòng thánh chảy ra.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

3.2. Hilarion, con buông bỏ ý tưởng cho rằng chân lý là sự vun bồi hiểu biết, và nếu con tích lũy hiểu biết lâu đủ thì con sẽ đạt được chân lý.

Hilarion, chìa khóa bí mật,
Nằm ngay thực tại của tâm minh triết.
Hilarion, sự sống chữa lành,
Ngã vốn giấu mặt không còn lẩn tránh.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

3.3. Hilarion, con buông bỏ phương pháp giản hóa cho rằng nếu con nghiên cứu các thành phần càng ngày càng nhỏ thì rốt cuộc con sẽ tới được các thành phần cơ bản và hiểu được cách toàn thể vũ trụ vận hành.

Hilarion, tình yêu sự sống,
Giúp con bỏ lại ray rứt bên trong.
Hilarion, lời thày trìu mến,
Như chim ca hót tim con vang rền.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

3.4. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm phương pháp giản hóa hoàn toàn sai lạc. Phương pháp giản hóa sẽ không bao giờ tìm ra cách thế giới vận hành, một phần vì nó không bao gồm tâm thức, và phần kia vì nghiên cứu các thành phần không thể cho biết cách tổng thể vận hành.

Hilarion, thỉnh cầu ánh sáng,
Con đọc từng chữ bài chú linh thiêng.
Hilarion, giọng ngân u huyền,
Là pháp tuyệt hảo của đá luyện vàng.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

3.5. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm tâm thức là thực tại nền bên dưới mọi sự. Nhưng tâm thức có nhiều biểu lộ, nhiều tầng.

Hilarion, thương yêu đón chào,
Nơi đền đảo Crete thày gọi con ra.
Hilarion, ánh sáng lục bảo,
Cái nhìn Ki-tô là mắt thứ ba.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

3.6. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm tầng tâm thức cao hơn là tiềm năng cho phép con người tự nhận biết, là khả năng chọn lựa cách con đáp ứng với môi trường một cách có ý thức và cố ý.

Hilarion, thày ban cho con
Quả trái tuyệt vời chân lý tối thượng.
Hilarion, căng thẳng giảm xuống
Khi con nhả hết tham vọng vấn vương.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

3.7. Hilarion, con nhìn nhận là có cách sống khác hơn cách sống bình thường. Con có thể hơn một con người phàm bình thường. Con có thể chọn nâng tâm thức mình ngày càng cao hơn một cách có hệ thống.

Hilarion, thông sạch luân xa,
Nỗi sợ sâu nhất, con đã buông xả.
Hilarion, con luôn thật thà,
Sự thật giải thoát con hằng thiết tha.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

3.8. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm xuyên qua tâm thức Ki-tô là con thuộc vào toàn bộ đại đoàn chưởng giáo, tiếp nối nhau lên đến tận đấng Sáng tạo. Con là một nối dài của đại đoàn chưởng giáo, con là một người đồng-sáng tạo với đại đoàn.

Hilarion, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Hilarion, giữ con thực lòng,
Để con hợp nhất với thày bên trong.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

3.9. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm ý niệm tối hậu về mục đích và ý nghĩa của cuộc sống và hướng đi của con, con đang đi đâu, con muốn tới đâu.

Hilarion, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm.
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Viễn quan Thượng đế chúng con rải truyền.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

Phần 4

4.1. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm điều con muốn đồng-sáng tạo, điều con muốn trải nghiệm, cách con vươn lên các tầng tâm thức cao hơn để có thể đồng-sáng tạo hơn những gì con có thể làm ở tầng hiện tại.

Hilarion, trên bờ lục bảo,
Chúng con bỏ lại mọi chuyện đã qua.
Hilarion, con đã buông cả
Mọi điều ngăn chặn dòng thánh chảy ra.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

4.2. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm thấy mình là một phần của đại đoàn chưởng giáo, tiếp nối nhau lên đến tận đấng Sáng tạo.

Hilarion, chìa khóa bí mật,
Nằm ngay thực tại của tâm minh triết.
Hilarion, sự sống chữa lành,
Ngã vốn giấu mặt không còn lẩn tránh.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

4.3. Hilarion, con sẵn lòng kết nối với các Thượng sư và có được một ý niệm bản sắc mới, một ý niệm mới về mục đích đời mình, ý niệm mình thuộc vào một kế hoạch vĩ đại đang trải bày, và con sẽ có một tầm nhìn mới về cuộc đời trên trái đất.

Hilarion, tình yêu sự sống,
Giúp con bỏ lại ray rứt bên trong.
Hilarion, lời thày trìu mến,
Như chim ca hót tim con vang rền.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

4.4. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm con thuộc vào đại đoàn chưởng giáo để con thăng vượt cảm giác bị các điều kiện trên trái đất đè nặng, đồng hóa mình với chúng, bị ý muốn thay đổi chúng ám ảnh và cưỡng chế.

Hilarion, thỉnh cầu ánh sáng,
Con đọc từng chữ bài chú linh thiêng.
Hilarion, giọng ngân u huyền,
Là pháp tuyệt hảo của đá luyện vàng.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

4.5. Hilarion, con sẵn lòng xoay chuyển hoàn toàn tầm nhìn của mình và khắc phục mọi thái độ dựa trên thiếu hụt.

Hilarion, thương yêu đón chào,
Nơi đền đảo Crete thày gọi con ra.
Hilarion, ánh sáng lục bảo,
Cái nhìn Ki-tô là mắt thứ ba.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

4.6. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm đi vào tâm thái tích cực, nhận ra là con đã tới một điểm tốt lành rồi.

Hilarion, thày ban cho con
Quả trái tuyệt vời chân lý tối thượng.
Hilarion, căng thẳng giảm xuống
Khi con nhả hết tham vọng vấn vương.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

4.7. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm là không có gì trên trái đất có thể ngăn cản con tiếp tục thăng vượt chính mình và vươn lên các tầng tâm thức cao hơn.

Hilarion, thông sạch luân xa,
Nỗi sợ sâu nhất, con đã buông xả.
Hilarion, con luôn thật thà,
Sự thật giải thoát con hằng thiết tha.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

4.8. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm là các thày muốn con vươn lên các tầng tâm thức cao hơn và các thày đã hiến dâng cuộc đời mình để giúp con hoàn thành việc này.

Hilarion, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Hilarion, giữ con thực lòng,
Để con hợp nhất với thày bên trong.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

4.9. Hilarion, con sẵn lòng trải nghiệm là các thày muốn con vươn lên tầng tâm thức mà các thày đã đạt tới khi thăng thiên và sau đó lên cao hơn nữa như các thày đã làm.

Hilarion, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm.
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Viễn quan Thượng đế chúng con rải truyền.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất,
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Đại thiên thần Michael, Astrea và Shiva hãy niêm phong sự kết nối của con với các vị thày tâm linh và Hiện diện TA LÀ của con. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong!  Amen.

20 | Thỉnh cầu cách nhìn tinh khiết về sự tinh khiết

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi thày Serapis Bey hãy giúp con nhìn thấy tiêu chuẩn mà con có về thế nào là tinh khiết và không tinh khiết, và vì sao nó ngăn trở con trải nghiệm Hiện diện của thày, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Serapis Bey, con sẵn lòng trải nghiệm Tia của Tinh khiết gia tốc độ rung của năng lượng thấp để nó trở thành năng lượng cao chảy về phía trên.

Serapis Bey, biết bao uy lực
Đằng sau đôi mắt thanh tẩy của thày.
Serapis Bey, ôi niềm hạnh phúc
Được vào nhập thất tuyệt diệu ở đây.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

1.2. Serapis Bey, con sẵn lòng học cách đọc sự rung động để không cần dùng đến diễn giải trí năng.

Serapis Bey, nhờ có minh triết
Mà lời thày nói mới thật uyên thâm,
Serapis Bey, con muốn thày biết
Rằng con chỉ còn mình thày trong tâm.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

1.3. Serapis Bey, con sẵn lòng trải nghiệm rút sự chú ý vào trung tâm bản thể của con, vào một điểm dị biệt – một điểm duy nhất không có nối dài, không có chiều rộng, chỉ có một điểm mà thôi.

Serapis Bey, tình thương bát ngát,
Tim con hưởng ứng cũng nhảy lên cao,
Serapis Bey, bài thơ thanh thoát
Gọi con về nhà ở những vì sao.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

1.4. Serapis Bey, con sẵn lòng trải nghiệm có một nổ bùng với ánh sáng trắng tỏa ra từ điểm đó và ánh sáng thâm nhập hào quang của con, nó thâm nhập trường năng lực của con và nó tỏa ra ngoài từ bản thể của con.

Serapis Bey, vững tay dìu dắt,
Nơi gốc tinh sạch màu trắng trong vắt.
Serapis Bey, không còn vướng mắc
Vào bẫy tâm hồn cái ta giam chặt.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

1.5. Serapis Bey, con sẵn lòng trải nghiệm ánh sáng trắng, trắng hơn bất cứ gì con thấy trong bát cung vật lý, và thấy nó tỏa rạng vào bất cứ chứng bệnh nào trong thân thể của con.

Serapis Bey, là toa thần dược,
Hàn gắn tâm con luôn được yên tĩnh,
Serapis Bey, ý tưởng thanh tịnh,
Kỷ luật làm sao con cũng chịu được.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

1.6. Serapis Bey, con sẵn lòng trải nghiệm con rút sự chú ý vào điểm duy nhất đó, và sau đó con cho phép thày, là Thượng sư của Tia thứ Tư, tỏa rạng ánh sáng trắng ra.

Serapis Bey, thử thách bí mật
Cho những tự ngã cứ ham đứng nhất,
Serapis Bey, vạch trần cái ngã
Cứ muốn cướp đi đời sống hài hòa.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

1.7. Serapis Bey, con buông bỏ tâm đường thẳng vì nó phải tạo ra vấn đề để nó có gì nó có thể giải quyết bằng cách phân tích. Con buông bỏ tâm đường thẳng đang nghĩ nó có thể dẫn con vào thiên đàng.

Serapis Bey, vui mừng biết bao,
Được thấy cái ta thăng cõi linh cao.
Serapis Bey, đời đời giải thoát,
Tất cả linh ứng xảy ra đồng loạt.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

1.8. Serapis Bey, con buông bỏ tâm đường thẳng đang nghĩ có một giải pháp đường thẳng cho “vấn đề tăng triển tâm linh.” Con thấy chỉ có tâm đường thẳng mới xem tăng triển là một vấn đề.

Serapis Bey, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Trong cõi không gian và cõi thời gian,
Con leo đỉnh tháp cái ta nhiều tầng.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

1.9. Serapis Bey, con sẵn lòng trải nghiệm giải pháp không phải là một trong hai đối cực cực đoan nhị nguyên. Giải pháp là thăng vượt thước đo, trạng thái tâm thức thấy các đối cực cực đoan.

Serapis Bey, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Trinh nguyên Thượng đế chúng con rải truyền.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

Phần 2

2.1. Serapis Bey, con sẵn lòng trải nghiệm con đang đứng ở một nơi hoàn toàn bằng phẳng, và nó mở rộng về mọi hướng tới tận xa nhất mà con có thể nhìn. Con rút sự chú ý vào bên trong, vào trung tâm của bản thể của con.

Serapis Bey, biết bao uy lực
Đằng sau đôi mắt thanh tẩy của thày.
Serapis Bey, ôi niềm hạnh phúc
Được vào nhập thất tuyệt diệu ở đây.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

2.2. Serapis Bey, con sẵn lòng trải nghiệm để sự chú ý đi xuyên qua trung tâm bản thể của con và sau đó đi ra ngoài trên mặt bằng phẳng. Con rút sự chú ý vào bên trong nhưng thay vì đi thẳng ra ngoài thì con đi xuyên qua trung tâm và sau đó đi ra ngoài về mọi hướng.

Serapis Bey, nhờ có minh triết
Mà lời thày nói mới thật uyên thâm,
Serapis Bey, con muốn thày biết
Rằng con chỉ còn mình thày trong tâm.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

2.3. Serapis Bey, con sẵn lòng trải nghiệm hai mắt con kéo về trung tâm, và ánh mắt của con đi xuyên qua trung tâm tới cả hai hướng, tới lui, vào trong ra ngoài, vào trong ra ngoài, vào trong ra ngoài.

Serapis Bey, tình thương bát ngát,
Tim con hưởng ứng cũng nhảy lên cao,
Serapis Bey, bài thơ thanh thoát
Gọi con về nhà ở những vì sao.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

2.4. Serapis Bey, con sẵn lòng trải nghiệm một cảm giác yên tĩnh, một sự im lặng trong tâm, và con chú tâm vào sự yên tĩnh đó, mở rộng sự chú ý của con ra ngoài trên mặt bằng phẳng không có hình tượng gì đặc biệt, kéo giãn nó ra xa tối đa và sau đó con dần dà, chậm rãi kéo sự chú ý vào bên trong trở lại.

Serapis Bey, vững tay dìu dắt,
Nơi gốc tinh sạch màu trắng trong vắt.
Serapis Bey, không còn vướng mắc
Vào bẫy tâm hồn cái ta giam chặt.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

2.5. Serapis Bey, con buông bỏ tâm đường thẳng đang nói: “Hãy định ra mục đích để tôi nhắm tới. Làm sao tôi biết được cách tới đó nếu tôi không biết tôi đi đâu?”

Serapis Bey, là toa thần dược,
Hàn gắn tâm con luôn được yên tĩnh,
Serapis Bey, ý tưởng thanh tịnh,
Kỷ luật làm sao con cũng chịu được.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

2.6. Serapis Bey, con thấy là tâm đường thẳng không đi đâu cả. Con cũng không đi đâu cả, nhưng con sẵn lòng trải nghiệm sự an bình hiện ra khi tâm đường thẳng bị vô hiệu hóa.

Serapis Bey, thử thách bí mật
Cho những tự ngã cứ ham đứng nhất,
Serapis Bey, vạch trần cái ngã
Cứ muốn cướp đi đời sống hài hòa.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

2.7. Serapis Bey, con sẵn lòng trải nghiệm con là nhận biết thuần khiết không có đặc tính và không có nối dài nhất định trong không gian. Nó không tập trung vào một điểm, nó không có biên giới, nó chỉ là nhận biết thuần khiết.

Serapis Bey, vui mừng biết bao,
Được thấy cái ta thăng cõi linh cao.
Serapis Bey, đời đời giải thoát,
Tất cả linh ứng xảy ra đồng loạt.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

2.8. Serapis Bey, con sẵn lòng trải nghiệm là điều quan trọng không phải là cái Ta Biết đập dí các ngã tiềm thức để chúng phải phục tùng, dùng kỷ luật để ép các ngã tiềm thức, hay dồn nén các ngã tiềm thức. Tăng triển tâm linh không do ép uổng bất cứ gì, mà do buông bỏ.

Serapis Bey, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Trong cõi không gian và cõi thời gian,
Con leo đỉnh tháp cái ta nhiều tầng.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

2.9. Serapis Bey, con sẵn lòng xoay chuyển cách con tiếp cận con đường tâm linh và nhận ra điều quan trọng không phải là cưỡng chế bất cứ điều gì. Điều quan trọng là buông bỏ và trải nghiệm là cái Ta Biết quả thật là tâm thức Ki-tô bởi vì nó từ tâm thức Ki-tô mà ra.

Serapis Bey, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Trinh nguyên Thượng đế chúng con rải truyền.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

Phần 3

3.1. Serapis Bey, con sẵn lòng trải nghiệm tâm thức Ki-tô là tâm thức một. Tâm thức Ki-tô một cách tự nhiên tìm đường tới gần cái một hơn.

Serapis Bey, biết bao uy lực
Đằng sau đôi mắt thanh tẩy của thày.
Serapis Bey, ôi niềm hạnh phúc
Được vào nhập thất tuyệt diệu ở đây.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

3.2. Serapis Bey, con sẵn lòng trải nghiệm là cái Ta Biết vươn lên tầng kế tiếp một cách tự nhiên. Con không cần áp chế. Con không cần ép tâm theo kỷ luật. Con vươn lên một cách tự nhiên.

Serapis Bey, nhờ có minh triết
Mà lời thày nói mới thật uyên thâm,
Serapis Bey, con muốn thày biết
Rằng con chỉ còn mình thày trong tâm.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

3.3. Serapis Bey, con sẵn lòng trải nghiệm là con không thể dùng vũ lực để xông vào thiên đàng. Con không thể dùng vũ lực để cưỡng ép mình vào tâm thức Ki-tô.

Serapis Bey, tình thương bát ngát,
Tim con hưởng ứng cũng nhảy lên cao,
Serapis Bey, bài thơ thanh thoát
Gọi con về nhà ở những vì sao.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

3.4. Serapis Bey, con sẵn lòng trải nghiệm thăng vượt vũ lực, không dùng tâm đường thẳng để đè nén tâm đường thẳng hay thậm chí đè nén các ngã tiềm thức.

Serapis Bey, vững tay dìu dắt,
Nơi gốc tinh sạch màu trắng trong vắt.
Serapis Bey, không còn vướng mắc
Vào bẫy tâm hồn cái ta giam chặt.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

3.5. Serapis Bey, con sẵn lòng trải nghiệm con gia tốc, gia tốc vào tinh khiết. Con trải nghiệm tinh khiết là một đặc tính thiêng liêng. Con thấy là con ép mình rời khỏi tinh khiết, và do đó con không thể ép mình trở về tinh khiết.

Serapis Bey, là toa thần dược,
Hàn gắn tâm con luôn được yên tĩnh,
Serapis Bey, ý tưởng thanh tịnh,
Kỷ luật làm sao con cũng chịu được.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

3.6. Serapis Bey, con sẵn lòng trải nghiệm một đặc tính thiêng liêng là một điều kiện tự nhiên. Tâm thức Ki-tô một cách tự nhiên tìm về với cái một. Bất cứ đặc tính thiêng liêng nào cũng tự nhiên tìm về cái một.

Serapis Bey, thử thách bí mật
Cho những tự ngã cứ ham đứng nhất,
Serapis Bey, vạch trần cái ngã
Cứ muốn cướp đi đời sống hài hòa.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

3.7. Serapis Bey, con sẵn lòng trải nghiệm là khi con ngưng cưỡng bách mình rời cái một, thì cái Ta Biết một cách tự nhiên bắt đầu trở về hợp một với Hiện diện TA LÀ.

Serapis Bey, vui mừng biết bao,
Được thấy cái ta thăng cõi linh cao.
Serapis Bey, đời đời giải thoát,
Tất cả linh ứng xảy ra đồng loạt.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

3.8. Serapis Bey, con sẵn lòng trải nghiệm là điều này xảy ra một cách tự nhiên. Nó không cần cố gắng vì con cần ngừng sự cố gắng đã ép con ra khỏi trạng thái tự nhiên.

Serapis Bey, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Trong cõi không gian và cõi thời gian,
Con leo đỉnh tháp cái ta nhiều tầng.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

3.9. Serapis Bey, con sẵn lòng trải nghiệm là một đặc tính thiêng liêng không có sắc thái có thể được quy định bởi tâm đường thẳng trên thế gian này hay bởi tâm thức sa ngã. Tinh khiết Thiêng liêng không đối chọi với ô trược.

Serapis Bey, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Trinh nguyên Thượng đế chúng con rải truyền.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

Phần 4

4.1. Serapis Bey, con buông bỏ lý tưởng mà con có về thế nào là người tâm linh. Con thấy là Ki-tô Hằng sống không thể bị ép vào một lý tưởng, một mô hình, một tiêu chuẩn. Không có tiêu chuẩn quy định thế nào là Ki-tô Hằng sống.

Serapis Bey, biết bao uy lực
Đằng sau đôi mắt thanh tẩy của thày.
Serapis Bey, ôi niềm hạnh phúc
Được vào nhập thất tuyệt diệu ở đây.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

4.2. Serapis Bey, con sẵn lòng trải nghiệm là Ki-tô Hằng sống là cánh cửa mở cho Hiện diện TA LÀ và các chân sư thăng thiên. Tâm đường thẳng không thể hiểu được Hiện diện TA LÀ hay các chân sư thăng thiên muốn làm gì xuyên qua con.

Serapis Bey, nhờ có minh triết
Mà lời thày nói mới thật uyên thâm,
Serapis Bey, con muốn thày biết
Rằng con chỉ còn mình thày trong tâm.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

4.3. Serapis Bey, con sẵn lòng trải nghiệm là các thày không ở trong bầu cõi chưa thăng thiên, các thày không ở trong tâm thức nhị nguyên. Nếu con dính mắc với tâm đường thẳng và tiêu chuẩn của nó, thì làm sao con có thể là cánh cửa mở cho các thày?

Serapis Bey, tình thương bát ngát,
Tim con hưởng ứng cũng nhảy lên cao,
Serapis Bey, bài thơ thanh thoát
Gọi con về nhà ở những vì sao.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

4.4. Serapis Bey, con sẵn lòng là cánh cửa mở để các thày tuôn chảy xuyên qua con, và con thấy cánh cửa mở có nghĩa là trung hòa, và trung hòa là một từ khác để chỉ sự tinh khiết. Con có ý định tinh khiết, và con sẵn lòng cho phép các thày biểu lộ bất cứ gì các thày muốn biểu lộ xuyên qua con.

Serapis Bey, vững tay dìu dắt,
Nơi gốc tinh sạch màu trắng trong vắt.
Serapis Bey, không còn vướng mắc
Vào bẫy tâm hồn cái ta giam chặt.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

4.5. Serapis Bey, con có ý định kết nối với thày, nhưng con không phóng chiếu một hình ảnh đặc thù là sự kết nối đó phải xảy ra như thế nào, hình thức phải như thế nào, thày phải cư xử ra sao và con phải cư xử ra sao.

Serapis Bey, là toa thần dược,
Hàn gắn tâm con luôn được yên tĩnh,
Serapis Bey, ý tưởng thanh tịnh,
Kỷ luật làm sao con cũng chịu được.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

4.6. Serapis Bey, con trung hòa. Con có ý định kết nối nhưng không có ý định đạt một kết quả đặc thù. Con có ý định tinh khiết trải nghiệm Hiện diện của thày.

Serapis Bey, thử thách bí mật
Cho những tự ngã cứ ham đứng nhất,
Serapis Bey, vạch trần cái ngã
Cứ muốn cướp đi đời sống hài hòa.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

4.7. Serapis Bey, con sẵn lòng trải nghiệm là không có gì thày giữ lại mà không cho con. Thày luôn luôn bên con vì Tia thứ Tư ở khắp mọi nơi.

Serapis Bey, vui mừng biết bao,
Được thấy cái ta thăng cõi linh cao.
Serapis Bey, đời đời giải thoát,
Tất cả linh ứng xảy ra đồng loạt.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

4.8. Serapis Bey, con sẵn lòng trải nghiệm là như tâm thức Ki-tô ở trong mọi sự, bảy tia sáng cũng thế. Con không thể tách biệt khỏi Tia thứ Tư.

Serapis Bey, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Trong cõi không gian và cõi thời gian,
Con leo đỉnh tháp cái ta nhiều tầng.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

4.9. Serapis Bey, con sẵn lòng trải nghiệm là con chỉ cần xoay chuyển điểm chú tâm để trải nghiệm Hiện diện của thày. Trải nghiệm Hiện diện của một chân sư thăng thiên là cách kết nối với chân sư thăng thiên đó – không phải là kết nối băng qua một khoảng cách lớn rộng, băng qua một khoảng trống, băng qua một hố sâu, nhưng là trải nghiệm Hiện diện luôn luôn có mặt.

Serapis Bey, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Trinh nguyên Thượng đế chúng con rải truyền.

Serapis Bey, chúng con xin thày
Chỉ giúp cách nào nhìn thấu nhị nguyên,
Cái nhìn bên trong, thày đến thanh tẩy,
Con ngộ thế giới trong mắt diệu huyền.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Đại thiên thần Michael, Astrea và Shiva hãy niêm phong sự kết nối của con với các vị thày tâm linh và Hiện diện TA LÀ của con. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong!  Amen.

18 | Thỉnh cầu trải nghiệm trực tiếp tình thương Thiêng liêng

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi thày Paul người Venice hãy giúp con thấy những gì đang ngăn cản con trải nghiệm và chấp nhận tình thương vô điều kiện, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Paul người Venice, con buông bỏ khái niệm về tình thương nhân gian đã được phóng chiếu lên trên tình thương Thiêng liêng. Con sẵn lòng thấy những hình ảnh nào của tình thương nhân gian, của phản-tình thương, đã ảnh hưởng con trong kiếp này và thậm chí từ những kiếp trước.

Ôi chân sư Paul, thày là giấc mơ,
Thày yêu cái đẹp hằng chảy tuôn ra.
Ôi chân sư Paul, tình mang trong dạ
Quyền năng đập vỡ nấm mồ tự ngã.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

1.2. Paul người Venice, con sẵn lòng trải nghiệm tình thương Thiêng liêng không bị giam trong ảo tưởng thiếu thốn, và do đó, tình thương Thiêng liêng không bao giờ có thiếu thốn. Nó là một dòng chảy miên viễn chảy từ đấng Sáng tạo tới con và đi vào con.

Ôi chân sư Paul, là nguồn khuyên nhủ,
Tâm con bay vút lên đỉnh trời cao.
Ôi chân sư Paul, minh triết ấp ủ
Cái đẹp chảy xuống từ Trên nhập vào.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

1.3. Paul người Venice, con sẵn lòng trải nghiệm cho tình thương một cách tự do, cho từ trạng thái tâm trung hòa, khi con không có ý muốn đạt được kết quả gì khi cho tình thương.

Ôi chân sư Paul, yêu là nghệ thuật,
Mở trái tim ra căn phòng mật thất.
Ôi chân sư Paul, ào ào chảy xuống,
Cho tim tràn ngập ánh sắc yêu thương.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

1.4. Paul người Venice, con muốn tình thương Thiêng liêng, không muốn tình thương nhân gian. Con sẵn lòng nhận ra là tình thương Thiêng liêng được trao tặng tự do cho tất cả những ai muốn nhận nó, và con muốn nhận được nó.

Ôi chân sư Paul, gia tốc mài miệt,
Trụ vào từ bi, con thiền nhận biết.
Ôi chân sư Paul, ý định thuần khiết
Sẽ được bảo đảm thăng lên siêu việt.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

1.5. Paul người Venice, con sẵn lòng thấy các ngã tiềm thức đang khiến con chối bỏ hay lờ đi không thấy tình thương. Con buông bỏ cái ngã nói rằng con không xứng đáng được nhận tình thương Thiêng liêng.

Ôi chân sư Paul, tình yêu hàn gắn,
Thày mở lộ ra ánh sáng nội tâm.
Ôi chân sư Paul, tình yêu an ủi,
Để con nguyên vẹn trong một niềm vui.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

1.6. Paul người Venice, con buông bỏ cái ngã khác phóng chiếu rằng tình thương Thiêng liêng rất đặc biệt, và vì nó đặc biệt như vậy nên con cũng phải đặc biệt mới nhận được nó. Con thấy là tình thương Thiêng liêng không đặc biệt, nó vượt lên trên mọi nhãn hiệu.

Ôi chân sư Paul, phụng sự Tất cả,
Giúp mọi chúng sinh thăng vượt sa ngã.
Ôi chân sư Paul, an bình ra khơi,
Mặc cho tự ngã tất phải tàn hơi.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

1.7. Paul người Venice, con sẵn lòng trải nghiệm tình thương vượt lên trên các điều kiện, đặc biệt là những điều kiện có thể được quy định trên một hành tinh không tự nhiên như trái đất hay bởi sa nhân trong tư duy nhị nguyên.

Ôi chân sư Paul, tình yêu giải phóng,
Thày yêu mãi mãi, cho con nhập dòng.
Ôi chân sư Paul, thày là vị Chủ
Giúp cho hành trình của con hứng thú.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

1.8. Paul người Venice, con thấy là bất kỳ điều kiện nào mà tư duy nhị nguyên có thể quy định đều là một điều kiện tương đối, trong khi một đặc tính thiêng liêng thì không tương đối. Vì nếu nó tương đối, thì nó không thể thiêng liêng.

Ôi chân sư Paul, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư Paul, thày tô bầu trời,
Cái ta mừng rỡ trong màu vui tươi.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

1.9. Paul người Venice, con sẵn lòng thấy những ngã mà con đã tạo ra trong kiếp này hay các kiếp trước để phản ứng lại những hình ảnh do con người tạo ra về tình thương có điều kiện, tình thương nhân gian, tình thương kiểm soát. Con thấy là các ngã này không thể kết nối với tình thương Thiêng liêng, không thể hiểu thấu tình thương Thiêng liêng.

Ôi chân sư Paul, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Tình yêu Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

Phần 2

2.1. Paul người Venice, con sẵn lòng trải nghiệm “tình thương là”, và con buông bỏ cái ngã nói rằng: “Tình thương là gì? Tình thương phải là cái gì đó. Nó không thể chỉ là, nó phải là cái gì đó. Nó phải có hình tướng. Hãy cho tôi một cái gì mà tôi có thể nắm bắt và cầm giữ. Hãy cho tôi một cái gì mà tôi có thể sỡ hữu, mô tả, phân tích.” Con buông bỏ cái ngã đó.

Ôi chân sư Paul, thày là giấc mơ,
Thày yêu cái đẹp hằng chảy tuôn ra.
Ôi chân sư Paul, tình mang trong dạ
Quyền năng đập vỡ nấm mồ tự ngã.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

2.2. Paul người Venice, con buông bỏ cái ngã nói rằng: “Tôi là cái tâm, công việc của tôi là giải thích và hiểu mọi việc, nhưng nếu cái đó không có đặc tính, thì đâu có gì để giải thích và hiểu? Hãy cho tôi một cái gì mà tôi có thể làm việc với nó. Bạn đã tạo ra tôi để tôi hiểu và giải thích mọi thứ cho bạn. Bạn không thể chỉ ngồi đó và nói: ‘Tình thương là,’ nó phải là cái gì đó.” Con buông bỏ cái ngã đó.

Ôi chân sư Paul, là nguồn khuyên nhủ,
Tâm con bay vút lên đỉnh trời cao.
Ôi chân sư Paul, minh triết ấp ủ
Cái đẹp chảy xuống từ Trên nhập vào.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

2.3. Paul người Venice, con sẵn lòng thấy tâm của con nói tình thương phải là gì. Con buông bỏ tất cả các ngã nói rằng tình thương phải là cái này, phải là cái nọ, cho tới khi con có thể lặp lại câu thần chú, “Tình thương là” và con bình an với vỏn vẹn Tình thương là.

Ôi chân sư Paul, yêu là nghệ thuật,
Mở trái tim ra căn phòng mật thất.
Ôi chân sư Paul, ào ào chảy xuống,
Cho tim tràn ngập ánh sắc yêu thương.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

2.4. Paul người Venice, con cho phép tình thương là bất cứ cái gì nó sẽ là, cái “Ta sẽ Là cái Ta sẽ Là.” Con sẵn lòng trải nghiệm tình thương Thiêng liêng vượt lên trên mọi điều kiện. Nó là một năng lượng. Nó là một Hiện diện. Nó là một trạng thái tâm thức.

Ôi chân sư Paul, gia tốc mài miệt,
Trụ vào từ bi, con thiền nhận biết.
Ôi chân sư Paul, ý định thuần khiết
Sẽ được bảo đảm thăng lên siêu việt.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

2.5. Paul người Venice, con nhận ra chính vì tâm không thể nắm bắt tình thương vô điều kiện, nên tâm cũng không thể gạt nó ra ngoài. Các ngã tách biệt chỉ có thể gạt ra ngoài những gì có đặc tính mà tâm có thể nắm bắt.

Ôi chân sư Paul, tình yêu hàn gắn,
Thày mở lộ ra ánh sáng nội tâm.
Ôi chân sư Paul, tình yêu an ủi,
Để con nguyên vẹn trong một niềm vui.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

2.6. Paul người Venice, con buông bỏ cái ngã muốn gán những khái niệm thật và giả lên tình thương Thiêng liêng, để cảm thấy nó kiểm soát được tình thương, nó có thể dùng tình thương để kiểm soát người khác và vượt qua cảm giác thiếu thốn gắn liền với tâm tách biệt.

Ôi chân sư Paul, phụng sự Tất cả,
Giúp mọi chúng sinh thăng vượt sa ngã.
Ôi chân sư Paul, an bình ra khơi,
Mặc cho tự ngã tất phải tàn hơi.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

2.7. Paul người Venice, con thấy tách biệt dẫn tới thiếu thốn vì nó khiến con không nhận được các đặc tính thiêng liêng, là điều duy nhất có thể khiến con thực sự mãn nguyện và lấp đầy tâm con. Cái Ta Biết nhận ra và chấp nhận là cách duy nhất khiến con mãn nguyện là nhận được một đặc tính thiêng liêng.

Ôi chân sư Paul, tình yêu giải phóng,
Thày yêu mãi mãi, cho con nhập dòng.
Ôi chân sư Paul, thày là vị Chủ
Giúp cho hành trình của con hứng thú.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

2.8. Paul người Venice, con thấy là con nhận được bao nhiêu tình thương nhân gian cũng không thể thật sự thỏa mãn nhu cầu tình thương của con. Chỉ tình thương Thiêng liêng mới có thể thỏa mãn nhu cầu tình thương. Lẽ tất nhiên, tình thương Thiêng liêng không thể thỏa mãn nhu cầu tình thương của ngã tách biệt.

Ôi chân sư Paul, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư Paul, thày tô bầu trời,
Cái ta mừng rỡ trong màu vui tươi.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

2.9. Paul người Venice, con, như cái Ta Biết, bước ra ngoài ngã tách biệt và nhận ra ngã đang cố tìm kiếm điều không bao giờ thỏa mãn được. Con nhận ra: “Tôi sẽ không bao giờ thỏa mãn với cái này. Tôi chỉ có thể cảm thấy thỏa mãn, tràn đầy, mãn nguyện khi tôi trải nghiệm tình thương Thiêng liêng.”

Ôi chân sư Paul, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Tình yêu Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

Phần 3

3.1. Paul người Venice, con chấp nhận tình thương. Con buông bỏ cái ngã nói rằng con không thể giản dị chấp nhận tình thương, và quy định những điều kiện mà con hay thế gian cho rằng con phải hội đủ để có thể chấp nhận tình thương. Con buông bỏ các điều kiện này.

Ôi chân sư Paul, thày là giấc mơ,
Thày yêu cái đẹp hằng chảy tuôn ra.
Ôi chân sư Paul, tình mang trong dạ
Quyền năng đập vỡ nấm mồ tự ngã.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

3.2. Paul người Venice, con thấy là con không cần có một hình ảnh trong tâm về cảm giác trải nghiệm tình thương Thiêng liêng sẽ như thế nào. Vì khi trải nghiệm nó, con sẽ biết đây là tình thương Thiêng liêng. Con sẽ không có chút nghi ngờ là con đã trải nghiệm tình thương Thiêng liêng.

Ôi chân sư Paul, là nguồn khuyên nhủ,
Tâm con bay vút lên đỉnh trời cao.
Ôi chân sư Paul, minh triết ấp ủ
Cái đẹp chảy xuống từ Trên nhập vào.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

3.3. Paul người Venice, con thấy là con không cần mô tả tình thương Thiêng liêng theo cách mà tâm có thể nắm bắt, vì con không trải nghiệm tình thương Thiêng liêng bằng tâm. Con mở tâm ra với trải nghiệm trực tiếp và trải nghiệm này không thể nhầm lẫn được.

Ôi chân sư Paul, yêu là nghệ thuật,
Mở trái tim ra căn phòng mật thất.
Ôi chân sư Paul, ào ào chảy xuống,
Cho tim tràn ngập ánh sắc yêu thương.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

3.4. Paul người Venice, con sẵn lòng trải nghiệm là con đã chạm gấu áo của chân sư và con đã trải nghiệm cái gì đó vượt lên trên tâm. Vì tình thương Thiêng liêng vượt lên trên tâm, tâm không thể trải nghiệm nó.

Ôi chân sư Paul, gia tốc mài miệt,
Trụ vào từ bi, con thiền nhận biết.
Ôi chân sư Paul, ý định thuần khiết
Sẽ được bảo đảm thăng lên siêu việt.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

3.5. Paul người Venice, con thấy con trải nghiệm tình thương Thiêng liêng nơi luân xa trái tim. Trải nghiệm một đặc tính của Thượng đế không đến từ suy nghĩ về đặc tính đó. Vấn đề là cắn vào trái táo tình thương thay vì suy nghĩ sẽ cảm thấy thế nào khi cắn vào trái táo.

Ôi chân sư Paul, tình yêu hàn gắn,
Thày mở lộ ra ánh sáng nội tâm.
Ôi chân sư Paul, tình yêu an ủi,
Để con nguyên vẹn trong một niềm vui.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

3.6. Paul người Venice, con sẵn lòng tìm ra hai câu trong bài chú của thày và dùng hai câu này trong thiền quán để vô hiệu hóa tâm và hòa điệu với Hiện diện của thày.

Ôi chân sư Paul, phụng sự Tất cả,
Giúp mọi chúng sinh thăng vượt sa ngã.
Ôi chân sư Paul, an bình ra khơi,
Mặc cho tự ngã tất phải tàn hơi.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

3.7. Paul người Venice, con sẵn lòng trải nghiệm là con không thể tách biệt khỏi tình thương Thiêng liêng. Tình thương Thiêng liêng không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Nó không bị gò bó vào một địa điểm đặc thù.

Ôi chân sư Paul, tình yêu giải phóng,
Thày yêu mãi mãi, cho con nhập dòng.
Ôi chân sư Paul, thày là vị Chủ
Giúp cho hành trình của con hứng thú.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

3.8. Paul người Venice, con thấy là con không thể quy định một nơi nào đó trên trái đất có sự tập trung cao của tình thương, vì tình thương không thể bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Tình thương ở khắp mọi nơi, nghĩa là con có thể hòa điệu với tình thương bất kỳ con đang ở đâu.

Ôi chân sư Paul, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư Paul, thày tô bầu trời,
Cái ta mừng rỡ trong màu vui tươi.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

3.9. Paul người Venice, con sẵn lòng mở tâm ra đón nhận tình thương Thiêng liêng và để nó tuôn chảy xuyên qua con. Tình thương là một dòng chảy liên tục từ Tánh linh vào trong thế giới vật chất để đánh thức thế giới vật chất nhận ra Tình thương là. Do đó, TA LÀ tình thương.

Ôi chân sư Paul, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Tình yêu Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

Phần 4

4.1. Paul người Venice, Tình thương là.

Ôi chân sư Paul, thày là giấc mơ,
Thày yêu cái đẹp hằng chảy tuôn ra.
Ôi chân sư Paul, tình mang trong dạ
Quyền năng đập vỡ nấm mồ tự ngã.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

4.2. Paul người Venice, Tình thương là.

Ôi chân sư Paul, là nguồn khuyên nhủ,
Tâm con bay vút lên đỉnh trời cao.
Ôi chân sư Paul, minh triết ấp ủ
Cái đẹp chảy xuống từ Trên nhập vào.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

4.3. Paul người Venice, Tình thương là.

Ôi chân sư Paul, yêu là nghệ thuật,
Mở trái tim ra căn phòng mật thất.
Ôi chân sư Paul, ào ào chảy xuống,
Cho tim tràn ngập ánh sắc yêu thương.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

4.4. Paul người Venice, con chấp nhận Tình thương.

Ôi chân sư Paul, gia tốc mài miệt,
Trụ vào từ bi, con thiền nhận biết.
Ôi chân sư Paul, ý định thuần khiết
Sẽ được bảo đảm thăng lên siêu việt.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

4.5. Paul người Venice, con chấp nhận Tình thương.

Ôi chân sư Paul, tình yêu hàn gắn,
Thày mở lộ ra ánh sáng nội tâm.
Ôi chân sư Paul, tình yêu an ủi,
Để con nguyên vẹn trong một niềm vui.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

4.6. Paul người Venice, con chấp nhận Tình thương.

Ôi chân sư Paul, phụng sự Tất cả,
Giúp mọi chúng sinh thăng vượt sa ngã.
Ôi chân sư Paul, an bình ra khơi,
Mặc cho tự ngã tất phải tàn hơi.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

4.7. Paul người Venice, con là Tình thương.

Ôi chân sư Paul, tình yêu giải phóng,
Thày yêu mãi mãi, cho con nhập dòng.
Ôi chân sư Paul, thày là vị Chủ
Giúp cho hành trình của con hứng thú.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

4.8. Paul người Venice, con là Tình thương.

Ôi chân sư Paul, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư Paul, thày tô bầu trời,
Cái ta mừng rỡ trong màu vui tươi.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

4.9. Paul người Venice, con là Tình thương.

Ôi chân sư Paul, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Tình yêu Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Đại thiên thần Michael, Astrea và Shiva hãy niêm phong sự kết nối của con với các vị thày tâm linh và Hiện diện TA LÀ của con. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong!  Amen.

16 | Thỉnh cầu tâm thức Ki-tô (4 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, con kêu gọi Giê-su Ki-tô hãy giúp con khắc phục các ngã tách biệt đang ngăn cản con chấp nhận và trải nghiệm con đã là tâm thức Ki-tô rồi, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm thày là vị thày dễ kết nối nhất, vì thày là đại diện của tâm thức Ki-tô cho mọi người trên trái đất.

Ôi Giê-su, ôi bào huynh chân phước,
đường thày vạch, giờ đây con đang bước,
tấm gương thày ngời sáng chúng con soi,
con đi theo tiếng thày đang thầm gọi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

1.2. Giê-su, con sẵn lòng trải ngiệm tâm thức Ki-tô là tâm thức hoàn vũ, tâm thức một, thống nhất, hợp nhất mà từ đó mọi thứ được tạo thành.

Ôi Giê-su, cho nội giác mở cửa,
tự ngã này chỉ muốn nó đúng thôi,
nhưng con quyết không để cho thế nữa,
mà chỉ muốn hợp nhất với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

1.3. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm tâm thức Ki-tô ở trong mọi thứ và mọi người. Bất cứ con ở đâu trên trái đất, cho dù hành tinh và địa phương nơi con ở có dày đặc đến đâu, cho dù tâm thức của con có thấp đến đâu, thì con vẫn đắm chìm trong tâm thức Ki-tô.

Ôi Giê-su, bây giờ con thấy rõ,
đây Chìa khóa Hiểu biết của thày cho,
tâm Ki-tô con ôm lấy thật chặt,
để thày đổ tâm con đầy chất ngất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

1.4. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm thày luôn luôn ở sát bên con, thày ở bên con khắp mọi nơi và bất cứ nơi nào con đang ở. Con muốn nhập một với tâm thức Ki-tô hoàn vũ để con cũng có thể là một biểu hiện cá nhân của tâm thức Ki-tô.

Ôi Giê-su, vạch trần rắn dối gian,
hãy phơi bày cái xà nơi con mắt,
trao phân biện Ki-tô để làm bạn,
và con sống vĩnh hằng trong Duy nhất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

1.5. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm là trong tâm thức Ki-tô, không có ai “đặc biệt” cả, vì mọi sinh thể đều xuất phát từ tâm một của tâm thức Ki-tô và tâm của đấng Sáng tạo. Nếu tất cả mọi sinh thể đều xuất phát từ Bản thể của đấng Sáng tạo, thì làm sao bất cứ sinh thể nào lại có thể đặc biệt?

Ôi Giê-su, con hiền lành như vậy,
con quay mặt cho họ tát má kia,
họ buộc tội rồi tấn công xăm xỉa,
con rút vào thâm sâu hiệp cùng thày.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

1.6. Giê-su, con buông bỏ ảo tưởng là con đặc biệt, con đứng trên luật lệ của con người, đứng trên luật của Thượng đế, và con có thể dẹp các luật này sang một bên, làm bất cứ gì con muốn mà không phải chịu hậu quả.

Ôi Giê-su, ngã này cho nó tiệt,
con đã bỏ mọi dây nhợ cuộc đời,
mặc người chết đi chôn những vật chết,
con xin chọn sánh bước với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

1.7. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm là thày ở đây để nâng mọi người vào Vương quốc của Thượng đế, đúng thực là trạng thái tâm thức khi con trải nghiệm Ki-tô bên trong mình, và con chấp nhận con là Ki-tô đang hiện thân trên trái đất.

Ôi Giê-su, hãy giúp con bay vượt,
khi ác quỷ thử thách tình bao la,
dạy cho con hư ảo ngã tách biệt,
ngã vô tướng, thày giúp con khám phá.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

1.8. Giê-su, con buông bỏ các hình ảnh mà Cơ đốc giáo đã phóng chiếu lên thày, một sinh thể tâm linh, vì con thấy các hình ảnh này ngăn cản không cho con kết nối với thày. Xin thày giúp con thấy các ngã tách biệt đang duy trì hình ảnh thày là người con duy nhất của Thượng đế và con là một tội đồ.

Ôi Giê-su, con thiết gì nữa đây,
con bỏ hết để bước theo chân thày,
mọi thử thách, con sẽ vượt hoài hoài,
để cùng thày, con ngơi nghỉ mãi mãi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

1.9. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm con là một phần nối dài của Bản thể đấng Sáng tạo, để con có thể khắc phục các ngã tách biệt và chấp nhận con xứng đáng kết nối với thày, con có khả năng kết nối với thày.

Ôi Giê-su, thày như ngọn lửa cháy,
tim con chảy, hòa với tim của thày,
trong trái tim, lý trí, cả tâm hồn,
yêu Thượng đế là lẽ sống của con.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

Phần 2

2.1. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm là nếu không có tâm thức Ki-tô, thì không có cá nhân nào được tạo thành, hay nói đúng hơn, được sinh ra. Người Con duy nhất được sinh ra từ đức Cha là tâm thức Ki-tô.

Ôi Giê-su, ôi bào huynh chân phước,
đường thày vạch, giờ đây con đang bước,
tấm gương thày ngời sáng chúng con soi,
con đi theo tiếng thày đang thầm gọi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

2.2. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm con được sinh ra từ Thượng đế, con xuất phát từ tâm thức Ki-tô. Con được tạo ra từ tâm thức Ki-tô, vì nếu không thì làm sao con có thể có tự nhận biết?

Ôi Giê-su, cho nội giác mở cửa,
tự ngã này chỉ muốn nó đúng thôi,
nhưng con quyết không để cho thế nữa,
mà chỉ muốn hợp nhất với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

2.3. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm là chỉ có tâm thức Ki-tô mới có tự nhận biết, do đó con đã xuất phát từ tâm Ki-tô rồi, con là tâm Ki-tô, con đã kết nối với tâm Ki-tô, con là một với tâm Ki-tô.

Ôi Giê-su, bây giờ con thấy rõ,
đây Chìa khóa Hiểu biết của thày cho,
tâm Ki-tô con ôm lấy thật chặt,
để thày đổ tâm con đầy chất ngất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

2.4. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm con là tâm thức Ki-tô, vì không có gì ngoài nó. Bất kể các hình tướng mà con thấy trong thế giới hình tướng, thì đằng sau mọi hình tướng, bên trong mọi hình tướng, là tâm thức Ki-tô.

Ôi Giê-su, vạch trần rắn dối gian,
hãy phơi bày cái xà nơi con mắt,
trao phân biện Ki-tô để làm bạn,
và con sống vĩnh hằng trong Duy nhất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

2.5. Giê-su, con sẵn lòng nhận ra là cái Ta Biết của con không phải là các ngã tách biệt, không phải là tự ngã, không phải là nhân cách vỏ ngoài.

Ôi Giê-su, con hiền lành như vậy,
con quay mặt cho họ tát má kia,
họ buộc tội rồi tấn công xăm xỉa,
con rút vào thâm sâu hiệp cùng thày.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

2.6. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm con là nhận biết thuần khiết. Nhận biết thuần khiết là tâm thức Ki-tô vì không có nhận biết nào ngoài tâm thức Ki-tô.

Ôi Giê-su, ngã này cho nó tiệt,
con đã bỏ mọi dây nhợ cuộc đời,
mặc người chết đi chôn những vật chết,
con xin chọn sánh bước với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

2.7. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm con đã là tâm thức Ki-tô rồi. Cái Ta Biết là tâm thức Ki-tô. Con có thể chưa là Ki-tô, nhưng con là tâm thức Ki-tô.

Ôi Giê-su, hãy giúp con bay vượt,
khi ác quỷ thử thách tình bao la,
dạy cho con hư ảo ngã tách biệt,
ngã vô tướng, thày giúp con khám phá.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

2.8. Giê-su, con sẵn lòng tiến tới chỗ con có thể chấp nhận con là Ki-tô, con là Ki-tô Hằng sống đang hiện thân trong cõi vật lý, và con ở đây để là cánh cửa mở cho Hiện diện TA LÀ của con, cho các chân sư thăng thiên, cho dòng chảy của Thánh linh chảy xuyên qua con.

Ôi Giê-su, con thiết gì nữa đây,
con bỏ hết để bước theo chân thày,
mọi thử thách, con sẽ vượt hoài hoài,
để cùng thày, con ngơi nghỉ mãi mãi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

2.9. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm là trong cái một, con không mất đi ý niệm bản ngã của con, cá tính của con, vì con điều khiển dòng chảy đó, và con có thể càng ngày càng trung hòa hơn trong việc điều khiển dòng chảy.

Ôi Giê-su, thày như ngọn lửa cháy,
tim con chảy, hòa với tim của thày,
trong trái tim, lý trí, cả tâm hồn,
yêu Thượng đế là lẽ sống của con.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

Phần 3

3.1. Giê-su, con sẵn lòng trở nên trung hòa để con không dính mắc vào kết quả đặc trưng mà con muốn dòng chảy qua con phải tạo ra.

Ôi Giê-su, ôi bào huynh chân phước,
đường thày vạch, giờ đây con đang bước,
tấm gương thày ngời sáng chúng con soi,
con đi theo tiếng thày đang thầm gọi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

3.2. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm vui hưởng Thánh linh tuôn chảy xuyên qua con, đi vào thế gian và tạo ra bất cứ kết quả nào mà nó tạo ra.

Ôi Giê-su, cho nội giác mở cửa,
tự ngã này chỉ muốn nó đúng thôi,
nhưng con quyết không để cho thế nữa,
mà chỉ muốn hợp nhất với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

3.3. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm tầng cao hơn của quả vị Ki-tô cá nhân, là Ki-tô hành động, khi con là cánh cửa mở cho dòng chảy.

Ôi Giê-su, bây giờ con thấy rõ,
đây Chìa khóa Hiểu biết của thày cho,
tâm Ki-tô con ôm lấy thật chặt,
để thày đổ tâm con đầy chất ngất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

3.4. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm con là nhân chứng của dòng chảy, vì con nhận ra: “Tự tôi, cái tôi vỏ ngoài, không làm được gì cả”.

Ôi Giê-su, vạch trần rắn dối gian,
hãy phơi bày cái xà nơi con mắt,
trao phân biện Ki-tô để làm bạn,
và con sống vĩnh hằng trong Duy nhất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

3.5. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm là cái Ta Biết của con không làm được gì vì dòng chảy xuất phát từ trên Cao và nó chỉ chảy xuyên qua con mà thôi.

Ôi Giê-su, con hiền lành như vậy,
con quay mặt cho họ tát má kia,
họ buộc tội rồi tấn công xăm xỉa,
con rút vào thâm sâu hiệp cùng thày.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

3.6. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm là nó chảy xuyên qua con vì con là tâm thức Ki-tô, và con là trụ điểm trong thế gian này để tâm thức Ki-tô chảy xuyên qua.

Ôi Giê-su, ngã này cho nó tiệt,
con đã bỏ mọi dây nhợ cuộc đời,
mặc người chết đi chôn những vật chết,
con xin chọn sánh bước với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

3.7. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm con không trở thành một cái gì mà con không đang là. Vì khi tâm thức Ki-tô ở trong tất cả mọi sự, và không có gì được tạo thành ngoài tâm thức Ki-tô, thì làm sao con có thể trở thành Ki-tô? Làm sao con chưa là Ki-tô rồi? Làm sao con có thể đã từng tách biệt khỏi cái ở khắp nơi và trong mọi sự?

Ôi Giê-su, hãy giúp con bay vượt,
khi ác quỷ thử thách tình bao la,
dạy cho con hư ảo ngã tách biệt,
ngã vô tướng, thày giúp con khám phá.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

3.8. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm vấn đề không phải là vượt qua một khoảng cách, trải qua một thay đổi. Vấn đề là thức tỉnh khỏi ảo tưởng cho rằng có khoảng cách, để tới điểm nhận ra con đã là, con lúc nào cũng đã là, tâm thức Ki-tô.

Ôi Giê-su, con thiết gì nữa đây,
con bỏ hết để bước theo chân thày,
mọi thử thách, con sẽ vượt hoài hoài,
để cùng thày, con ngơi nghỉ mãi mãi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

3.9. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm nhận biết rằng điều con cần thực hiện là khắc phục ảo tưởng tách biệt, ảo tưởng là con đã từng tách rời, vì tách biệt là một ảo tưởng.

Ôi Giê-su, thày như ngọn lửa cháy,
tim con chảy, hòa với tim của thày,
trong trái tim, lý trí, cả tâm hồn,
yêu Thượng đế là lẽ sống của con.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

Phần 4

4.1. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm là không có tách biệt trong thực tại. Không thể nào có, không bao giờ từng có. Tách biệt là một ảo tưởng chỉ có thể có mặt trong tâm có một phin lọc che giấu cái Một bên dưới mọi sự sống.

Ôi Giê-su, ôi bào huynh chân phước,
đường thày vạch, giờ đây con đang bước,
tấm gương thày ngời sáng chúng con soi,
con đi theo tiếng thày đang thầm gọi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

4.2. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm là Ki-tô không bao giờ tuân phục bất cứ gì trên trái đất. Con sẵn lòng đứng lên không tuân phục bất cứ sự độc tài nào và để họ làm bất cứ gì họ muốn tới con, và qua đó họ sẽ phải nhận sự phán xử của Ki-tô.

Ôi Giê-su, cho nội giác mở cửa,
tự ngã này chỉ muốn nó đúng thôi,
nhưng con quyết không để cho thế nữa,
mà chỉ muốn hợp nhất với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

4.3. Giê-su, con sẵn lòng chứng minh cho mọi người thấy là ta có thể đứng lên chống những người đang là các lực phản-Ki-tô và tìm cách đàn áp con người.

Ôi Giê-su, bây giờ con thấy rõ,
đây Chìa khóa Hiểu biết của thày cho,
tâm Ki-tô con ôm lấy thật chặt,
để thày đổ tâm con đầy chất ngất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

4.4. Giê-su, con buông bỏ mọi ảo tưởng do sa nhân tạo ra với mục đích khiến con chối bỏ con xứng đáng là Ki-tô, chối bỏ con đã là Ki-tô rồi và con xứng đáng biểu lộ Ki-tô trên thế gian này.

Ôi Giê-su, vạch trần rắn dối gian,
hãy phơi bày cái xà nơi con mắt,
trao phân biện Ki-tô để làm bạn,
và con sống vĩnh hằng trong Duy nhất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

4.5. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm với lên những tầng bản sắc càng ngày càng cao hơn, cho tới khi con tới ý niệm con là một với tâm Ki-tô, con là một với mọi sự sống. Con buông bỏ ảo tưởng tách biệt, ảo tưởng mình là một cái ta bé nhỏ bị gò bó trong một khu vực địa phương rất eo hẹp trên hành tinh này.

Ôi Giê-su, con hiền lành như vậy,
con quay mặt cho họ tát má kia,
họ buộc tội rồi tấn công xăm xỉa,
con rút vào thâm sâu hiệp cùng thày.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

4.6. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm sự kết nối với tâm thức Ki-tô là cái Một của mọi sự sống. Con sẵn lòng chứng minh điều này để mọi người có thể thấy là có chọn lựa khác.

Ôi Giê-su, ngã này cho nó tiệt,
con đã bỏ mọi dây nhợ cuộc đời,
mặc người chết đi chôn những vật chết,
con xin chọn sánh bước với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

4.7. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm con là Ki-tô, và đó là lý do vì sao con có thể trải nghiệm là một với thày. Vì con trải nghiệm Ki-tô trong Vương quốc Thượng đế bên trong con.

Ôi Giê-su, hãy giúp con bay vượt,
khi ác quỷ thử thách tình bao la,
dạy cho con hư ảo ngã tách biệt,
ngã vô tướng, thày giúp con khám phá.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

4.8. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm niềm vui mà thày LÀ, niềm vui không phải là niềm vui nhân gian đối ngược với buồn khổ, mà là niềm vui Thiêng liêng không có đối ngược. Vì làm sao cái ở khắp mọi nơi lại có thể có đối ngược?

Ôi Giê-su, con thiết gì nữa đây,
con bỏ hết để bước theo chân thày,
mọi thử thách, con sẽ vượt hoài hoài,
để cùng thày, con ngơi nghỉ mãi mãi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

4.9. Giê-su, con sẵn lòng trải nghiệm sự thực là Ki-tô không có đối ngược. Phản-Ki-tô không phải là đối ngược của Ki-tô, phản-Ki-tô là đối ngược của một ảo tưởng nhị nguyên khác, một hình ảnh nhị nguyên của Ki-tô. Đây là cái mà phản-Ki-tô có thể chống đối. Phản-Ki-tô không thể chống đối Ki-tô thực.

Ôi Giê-su, thày như ngọn lửa cháy,
tim con chảy, hòa với tim của thày,
trong trái tim, lý trí, cả tâm hồn,
yêu Thượng đế là lẽ sống của con.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Đại thiên thần Michael, Astrea và Shiva hãy niêm phong sự kết nối của con với các vị thày tâm linh và Hiện diện TA LÀ của con. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong!  Amen.

14 | Thỉnh cầu Minh triết Thiêng liêng vượt quá tâm đường thẳng (4 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi thày Lanto hãy giúp con thực sự thấy những giới hạn của tâm đường thẳng và trải nghiệm thực tại vượt quá tâm đường thẳng, kể cả sự hợp nhất với thày và …

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Lanto, con buông bỏ ảo tưởng coi minh triết như một loại kiến thức hữu hạn, một cái gì có thể được diễn tả bằng ngôn từ, hay bằng ngôn ngữ khoa học tỷ dụ như toán học.

Chân sư Lanto, trí tuệ vô giá,
Phơi bày trong con dối gian tự ngã.
Chân sư Lanto, ý chí muốn Là,
Giúp con chinh phục điều ngự cái ta.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

1.2. Lanto, con sẵn lòng trải nghiệm là không có minh triết tối thượng ngoại trừ cái một, chính là tâm thức của đấng Sáng tạo. Con thấy là minh triết không thể bị giam hãm trong ngôn từ hay những cách biểu hiện khác được dùng trên trái đất.

Chân sư Lanto, cân bằng tất cả,
Minh triết quân bình, con nguyện thiết tha.
Chân sư Lanto, giúp con đi tìm,
Cân bằng là thế: Chìa khóa Hoàng kim.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

1.3. Lanto, con buông bỏ cố gắng khám phá, tạo sinh hay quy định một hình thức kiến thức tối thượng, hiểu biết tối thượng, minh triết tối thượng. Con buông bỏ ảo tưởng cho rằng mục đích của một giáo lý tâm linh là đem lại cho con một hình thức minh triết tối thượng.

Chân sư Lanto, từ cõi bên Trên,
Xin thày rải xuống tình thương phân biện,
Chân sư Lanto, yêu không mù quáng
Thì mới tìm được Thượng đế minh quang. 

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

1.4. Lanto, con buông bỏ tư duy nghĩ rằng vị đạo sư của con, tổ chức tâm linh của con, giáo lý tâm linh của con có minh triết cao nhất, hiểu biết cao nhất, sự diễn tả cao nhất về sự vận hành của thế giới và cõi tâm linh.

Chân sư Lanto, con biết chắc rằng
Làm chiên Ki-tô giữ ý sạch trong,
Chân sư Lanto, con sẽ vượt thăng,
Gia tốc đúng là người bạn chí thân.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

1.5. Lanto, con thấy mục đích của các chân sư thăng thiên không phải là cho con người một kiến thức tối thượng có thể trả lời mọi câu hỏi của họ. Mục đích là cho con người một con đường tu giản dị giúp họ từng bước một nâng cao tâm thức của họ.

Chân sư Lanto, chúng con viên mãn,
Chẳng còn phân rẽ nào trong tâm hồn,
Chân sư Lanto, ngọn lửa hàn gắn,
Nhân danh của thày mọi sự bình quân.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

1.6. Lanto, con nhận ra là có những câu hỏi mà tâm đường thẳng lý luận không thể trả lời, bởi vì tâm này có thể đưa ra lập luận bênh vực hay phản bác bất cứ điểm gì. Con thấy là trong tư duy nhị nguyên mọi lập luận đều tương đối, do đó không có một lập luận chung cuộc.

Chân sư Lanto, phụng sự nhân sinh,
Khi con vượt hết xung đột bên trong,
Chân sư Lanto, thày đem hoà bình
Trải xuống cho người ước ao thực sống.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

1.7. Lanto, thay vì tranh cãi ở tầng mức của tâm đường thẳng, phàm phu, lý luận, con sẽ chú tâm vào việc nâng cao tâm thức của con. Sau đó con sẽ có thể  bắt đầu có được minh triết thật sự, và trả lời những câu hỏi mà tâm đường thẳng không giải quyết được.

Chân sư Lanto, tự do được Là,
Trong sự sáng tạo luôn luôn cân xứng,
Chân sư Lanto, chúng con sử dụng
Cân bằng mở khóa cho tim vui mừng.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

1.8. Lanto, con nhận ra là không có gì tối thượng trên trái đất, cho dù đó là giáo lý của Phật hay giáo lý của Giê-su hay giáo lý của Vệ đà hay bất kỳ giáo lý tâm linh nào khác. Bởi vì tâm đường thẳng có thể lấy bất kỳ giáo lý tâm linh nào và đưa ra nhiều cách diễn giải và lập luận khác nhau.

Chân sư Lanto, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Chân sư Lanto, chúng con cất cánh,
Trong tia sáng rực ngọn lửa ba nhánh.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

1.9. Lanto, con nhận ra là một giáo lý tâm linh chân chính không có mục đích xác chứng những diễn giải của con người ở tầng tâm thức nào đó, mà là nâng tâm thức của họ lên cao hơn và vượt quá tầng tâm thức hiện tại của họ.

Lanto yêu dấu, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Minh triết Thượng đế chúng con rải truyền.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

Phần 2

2.1. Lanto, con nhận ra là giáo lý tối thượng cho trái đất là giáo lý chỉ dạy cách vượt thăng những tầng tâm thức có mặt trên trái đất, để giúp con vươn lên những tầng tâm thức cao nhất có thể có trên trái đất.

Chân sư Lanto, trí tuệ vô giá,
Phơi bày trong con dối gian tự ngã.
Chân sư Lanto, ý chí muốn Là,
Giúp con chinh phục điều ngự cái ta.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

2.2. Lanto, con buông bỏ ảo tưởng cho rằng có một giáo lý tối thượng sẽ đem lại kết quả một cách máy móc. Con buông bỏ ý nghĩ là nếu con có giáo lý tối thượng, thì khi con học hỏi giáo lý này chắc chắn con phải đạt được tầng tâm thức tối thượng và sẽ giác ngộ, thăng thiên.

Chân sư Lanto, cân bằng tất cả,
Minh triết quân bình, con nguyện thiết tha.
Chân sư Lanto, giúp con đi tìm,
Cân bằng là thế: Chìa khóa Hoàng kim.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

2.3. Lanto, con chấp nhận mục đích của giáo lý là xoay chuyển tâm thức con lên cao, không phải là xoay chuyển hiểu biết của con lên cao. Con thấy là hiểu biết không tương đương với tầng mức nhận biết.

Chân sư Lanto, từ cõi bên Trên,
Xin thày rải xuống tình thương phân biện,
Chân sư Lanto, yêu không mù quáng
Thì mới tìm được Thượng đế minh quang. 

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

2.4. Lanto, con thấy sự khác biệt giữa việc hiểu một giáo lý bên ngoài với việc thể nhập giáo lý qua đó con nâng cao tâm thức của mình. Hiểu một giáo lý khác với nâng cao tâm thức vì hiểu có nghĩa là quan sát từ bên ngoài.

Chân sư Lanto, con biết chắc rằng
Làm chiên Ki-tô giữ ý sạch trong,
Chân sư Lanto, con sẽ vượt thăng,
Gia tốc đúng là người bạn chí thân.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

2.5. Lanto, con ngưng tìm cách hiểu một chân sư thăng thiên như thế nào, nghĩ rằng nếu con hiểu thày Lanto thì con sẽ nối kết với thày. Con chấp nhận điều này không thể làm được.

Chân sư Lanto, chúng con viên mãn,
Chẳng còn phân rẽ nào trong tâm hồn,
Chân sư Lanto, ngọn lửa hàn gắn,
Nhân danh của thày mọi sự bình quân.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

2.6. Lanto, con thấy là con không thể nối kết với thày Lanto và Minh triết của Tia thứ Hai nếu con nghĩ đây là điều con có thể nắm bắt bằng trí năng, điều con thấy bên ngoài con, một hiểu biết mà con phải đạt được.

Chân sư Lanto, phụng sự nhân sinh,
Khi con vượt hết xung đột bên trong,
Chân sư Lanto, thày đem hoà bình
Trải xuống cho người ước ao thực sống.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

2.7. Lanto, con chấp nhận là con rốt cuộc sẽ nối kết được khi con tới điểm nhận ra là không có khoảng cách. Con sẵn lòng trải nghiệm là không có khoảng cách.

Chân sư Lanto, tự do được Là,
Trong sự sáng tạo luôn luôn cân xứng,
Chân sư Lanto, chúng con sử dụng
Cân bằng mở khóa cho tim vui mừng.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

2.8. Lanto, con sẽ không cố gắng hiểu thày, vì dù con hiểu thày rõ tới đâu bằng trí năng, con sẽ vẫn không nối kết được với thày.

Chân sư Lanto, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Chân sư Lanto, chúng con cất cánh,
Trong tia sáng rực ngọn lửa ba nhánh.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

2.9. Lanto, con buông bỏ ảo tưởng cho rằng thày càng ở xa, con càng cần nhiều nỗ lực để hiểu thày, thì con càng cao trội hơn nếu con có thể hiểu vị thày ở xa tít đó.

Lanto yêu dấu, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Minh triết Thượng đế chúng con rải truyền.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

Phần 3

3.1. Lanto, con buông bỏ ý nghĩ thày đang lẩn trốn trong một quyển sách hay kinh điển nào đó. Con buông bỏ trò chơi tìm cầu cái ưu việt của trí năng. Thay vào đó, con tìm cầu sự giản dị của trải nghiệm.

Chân sư Lanto, trí tuệ vô giá,
Phơi bày trong con dối gian tự ngã.
Chân sư Lanto, ý chí muốn Là,
Giúp con chinh phục điều ngự cái ta.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

3.2. Lanto, con sẵn lòng trải nghiệm minh triết là một Hiện diện. Con chỉ có thể trải nghiệm Hiện diện. Con không thể hiểu Hiện diện. Con không thể hiểu Hiện diện TA LÀ của con, con chỉ có thể trải nghiệm Hiện diện.

Chân sư Lanto, cân bằng tất cả,
Minh triết quân bình, con nguyện thiết tha.
Chân sư Lanto, giúp con đi tìm,
Cân bằng là thế: Chìa khóa Hoàng kim.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

3.3. Lanto, con sẵn lòng trải nghiệm là khi con truy tìm nguồn gốc của mình, thì đầu tiên hết con tìm thấy cái Ta Biết của con vượt quá cái ta vỏ ngoài, sau đó con tới Hiện diện TA LÀ của con là một nối dài của các chân sư thăng thiên, nối kết trở lên tới tận đấng Sáng tạo.

Chân sư Lanto, từ cõi bên Trên,
Xin thày rải xuống tình thương phân biện,
Chân sư Lanto, yêu không mù quáng
Thì mới tìm được Thượng đế minh quang. 

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

3.4. Lanto, con buông bỏ ảo tưởng là mục đích của Bát chánh đạo là đạt tới một trạng thái vô ngã bằng cách buông bỏ tất cả mọi ngã. Con buông bỏ ảo tưởng cho rằng mục đích của con đường tâm linh là trừ tiệt cái ta.

Chân sư Lanto, con biết chắc rằng
Làm chiên Ki-tô giữ ý sạch trong,
Chân sư Lanto, con sẽ vượt thăng,
Gia tốc đúng là người bạn chí thân.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

3.5. Lanto, con buông bỏ ngã tách biệt, cái tự ngã sinh ra từ tâm thức nhị nguyên. Con sẵn lòng trải nghiệm con là một nối dài của Hiện diện TA LÀ của con, và Hiện diện TA LÀ của con có một cá tính. Con được sinh ra để mở rộng cái ta đó và trở nên hơn nữa.

Chân sư Lanto, chúng con viên mãn,
Chẳng còn phân rẽ nào trong tâm hồn,
Chân sư Lanto, ngọn lửa hàn gắn,
Nhân danh của thày mọi sự bình quân.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

3.6. Lanto, con buông bỏ ảo tưởng cho rằng mục đích của con đường tâm linh là đạt trạng thái vô ngã nơi con thật sự không hiện hữu. Thay vào đó, con sẵn lòng tách mình ra khỏi ngã vỏ ngoài và khám phá Hiện diện TA LÀ của con và cá tính của nó.

Chân sư Lanto, phụng sự nhân sinh,
Khi con vượt hết xung đột bên trong,
Chân sư Lanto, thày đem hoà bình
Trải xuống cho người ước ao thực sống.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

3.7. Lanto, con buông bỏ mọi dây trói con vào quái vật tập thể của trạng thái trống không, trạng thái vô ngã. Con buông bỏ ý muốn nâng cao bản ngã của con lên một địa vị tối thượng. Con buông bỏ trạng thái vô ngã, khuynh hướng chối bỏ có một cái ngã và đi vào chốn vô ngã khi nghĩ rằng mình không có ngã.

Chân sư Lanto, tự do được Là,
Trong sự sáng tạo luôn luôn cân xứng,
Chân sư Lanto, chúng con sử dụng
Cân bằng mở khóa cho tim vui mừng.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

3.8. Lanto, con sẵn lòng trải nghiệm con là một người đồng-sáng tạo. Con không được tạo ra để hiện thân trên một hành tinh như trái đất và trải qua nhiều ngàn kiếp đầu thai để rồi một ngày kia tan biến vào cái hư không mà từ đó con đi ra.

Chân sư Lanto, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Chân sư Lanto, chúng con cất cánh,
Trong tia sáng rực ngọn lửa ba nhánh.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

3.9. Lanto, con sẵn lòng trải nghiệm là mục đích của sự sáng tạo là tự thăng vượt, thăng vượt vô hạn định, mãi mãi, liên tục. Con sẵn lòng tiếp tục vượt thăng, để thày có thể đưa con vượt quá tầng tâm thức của trái đất và con có thể trải nghiệm một dạng minh triết vô vàn cao hơn, không thể trao truyền trên trái đất.

Lanto yêu dấu, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Minh triết Thượng đế chúng con rải truyền.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

Phần 4

4.1. Lanto, con buông bỏ ảo tưởng cho rằng chỉ có Brahman là thực và do đó, con như là một cái ta, con không thực. Con thấy là cái ta tách biệt không thực và do đó để đạt được bất nhị, con phải khắc phục cái ta vì cái ta tách biệt chỉ có thể là nhị nguyên.

Chân sư Lanto, trí tuệ vô giá,
Phơi bày trong con dối gian tự ngã.
Chân sư Lanto, ý chí muốn Là,
Giúp con chinh phục điều ngự cái ta.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

4.2. Lanto, con sẵn lòng trải nghiệm là thế gian không phải là một ảo tưởng vì nó đến từ đấng Sáng tạo. Thế gian là Brahman biểu hiện chính mình như thế gian. Làm sao khi Brahman biểu hiện chính mình như hình tướng lại tạo ra ảo tưởng, khi chỉ có Brahman là thực? Thế gian cũng là Brahman, vậy ảo tưởng ở đâu?

Chân sư Lanto, cân bằng tất cả,
Minh triết quân bình, con nguyện thiết tha.
Chân sư Lanto, giúp con đi tìm,
Cân bằng là thế: Chìa khóa Hoàng kim.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

4.3. Lanto, con thấy ảo tưởng cho rằng thế gian tách biệt khỏi Brahman. Thế gian được tạo ra từ các sinh thể thăng thiên biết và trải nghiệm họ là những nối dài của Bản thể của đấng Sáng tạo.

Chân sư Lanto, từ cõi bên Trên,
Xin thày rải xuống tình thương phân biện,
Chân sư Lanto, yêu không mù quáng
Thì mới tìm được Thượng đế minh quang. 

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

4.4. Lanto, con thấy là không có ảo tưởng trong tâm đấng Sáng tạo. Ảo tưởng chỉ có trong tâm tách biệt khỏi nguồn cội của nó. Con thấy là sự phân chia không phải là nhị nguyên. Nhị nguyên không ở trong thế giới hình tướng. Nhị nguyên chỉ có ở trong tâm, tâm tách biệt, tâm thấy mình tách biệt.

Chân sư Lanto, con biết chắc rằng
Làm chiên Ki-tô giữ ý sạch trong,
Chân sư Lanto, con sẽ vượt thăng,
Gia tốc đúng là người bạn chí thân.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

4.5. Lanto, con thấy là con không khắc phục tâm tách biệt bằng cách đi vào trạng thái vô ngã. Con khắc phục nó bằng cách khắc phục ảo tưởng rằng con có thể là một ngã tách biệt, tách biệt khỏi tâm một.

Chân sư Lanto, chúng con viên mãn,
Chẳng còn phân rẽ nào trong tâm hồn,
Chân sư Lanto, ngọn lửa hàn gắn,
Nhân danh của thày mọi sự bình quân.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

4.6. Lanto, con thấy là khi con khắc phục sự đồng hóa với ngã tách biệt, thì con không tan biến mất, con không đi vào vô ngã. Con khám phá Hiện diện TA LÀ của con và chuỗi cấp bậc đi lần tới đấng Sáng tạo.

Chân sư Lanto, phụng sự nhân sinh,
Khi con vượt hết xung đột bên trong,
Chân sư Lanto, thày đem hoà bình
Trải xuống cho người ước ao thực sống.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

4.7. Lanto, con sẵn lòng trải nghiệm con không trở về đấng Sáng tạo bằng cách tan biến và trở thành số không. Con trở về đấng Sáng tạo bằng cách trở thành tất cả những gì đấng Sáng tạo là, đạt được tâm thức của đấng Sáng tạo.

Chân sư Lanto, tự do được Là,
Trong sự sáng tạo luôn luôn cân xứng,
Chân sư Lanto, chúng con sử dụng
Cân bằng mở khóa cho tim vui mừng.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

4.8. Lanto, con sẵn lòng tham gia hành trình trở về nguồn cội của con. Con thấy nguồn cội của con không phải là hư không. Nguồn cội của con là đấng Sáng tạo, và đấng Sáng tạo muốn con đi trên hành trình trở về này một cách ý thức, đạt được những tầng nhận biết và ý niệm bản ngã càng ngày càng cao hơn. Con nhận chân mọi tầng cấp của tạo vật của đấng Sáng tạo và góp phần đồng-sáng tạo nó.

Chân sư Lanto, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Chân sư Lanto, chúng con cất cánh,
Trong tia sáng rực ngọn lửa ba nhánh.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

4.9. Lanto, con sẵn lòng trải nghiệm Hiện diện của thày. Con sẵn lòng nhìn với tâm không thành kiến, nhìn với sơ tâm, nhìn với tâm trẻ thơ. Con muốn trải nghiệm Hiện diện của Minh triết, và con biết thày đang ở ngay đây.

Lanto yêu dấu, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Minh triết Thượng đế chúng con rải truyền.

Chân sư Lanto, Nguồn suối Trí tuệ,
Không thể đếm hết phúc lành ơn đức,
Thày là ánh sáng soi tỏ trần thế,
Minh triết Hoàng kim ôi sao sáng rực.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Đại thiên thần Michael, Astrea và Shiva hãy niêm phong sự kết nối của con với các vị thày tâm linh và Hiện diện TA LÀ của con. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong!  Amen.

12 | Thỉnh cầu kết nối với Tâm Một (4 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Chân sư MORE hãy giúp con thấy những gì đang ngăn cản con quy thuận theo đại dương của Ý chí Thiêng liêng, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Chân sư MORE, con muốn hơn nữa. Con thấy là con không thể kết nối với thày bằng cách muốn ít hơn, vì lúc nào thày cũng LÀ HƠN NỮA.

Ôi chân sư MORE, xin thày hãy đến,
Để con hấp thụ lửa thày NHIỀU HƠN,
Ôi chân sư MORE, chí con dũng mãnh,
Trong ca khúc ấy, luân xa trong lành.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

1.2. Chân sư MORE, con sẵn lòng trải nghiệm là cái HƠN NỮA mà thày LÀ không thể so sánh với bất cứ cái gì ít hơn, mà nó cũng không thể so sánh với tất cả cái gì hơn nữa. Vì không thể có gì hơn Chân sư MORE.

Ôi chân sư MORE, minh triết xuôi chảy,
Cho sự hòa điệu tăng lên mãi mãi.
Ôi chân sư MORE, chúng ta kết nối,
Giúp con nhìn thấu khi rắn nuốt lời.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

1.3. Chân sư MORE, con sẵn lòng vô hiệu hóa tâm đường thẳng, là cái tâm lúc nào cũng muốn nghĩ là có cái gì hơn nữa. Nếu con cố gắng có hơn những gì con hiện có, thì làm sao con kết nối được với Chân sư MORE? Vì thày không hơn và cũng không kém.

Ôi chân sư MORE, tình yêu màu hồng,
Không có tình yêu tinh khiết nào hơn.
Ôi chân sư MORE, thày sẽ giải phóng
Tất cả điều kiện giam giữ chúng con.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

1.4. Chân sư MORE, con thấy là có một ý chí trên trái đất, và đó là ý chí nhân gian, ý chí của tự ngã và của các ngã tách biệt. Con buông bỏ ý chí muốn tiếp cận con đường tâm linh vì tự ngã nghĩ nó có thể gặt hái sự an toàn hay một địa vị nào đó.

Ôi chân sư MORE, chúng con chịu nhận
Kỷ luật của thày để được sạch trong.
Ôi chân sư MORE, với ý thực chân,
Chúng con là một với thày luôn luôn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

1.5. Chân sư MORE, con buông bỏ ảo tưởng của tự ngã cho rằng có một giai đoạn tối hậu đòi hỏi ý chí tối hậu. Con buông bỏ ảo tưởng cho rằng để xứng đáng kết nối với thày, con phải là tia sáng xanh và phải nhất quyết và rất chú tâm.

Ôi chân sư MORE, viễn kiến con nâng,
Ý muốn Thượng đế con luôn ca tụng.
Ôi chân sư MORE, ý chí sáng tạo
Nâng mọi sự sống ngày càng lên cao.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

1.6. Chân sư MORE, con thấy là khi con có ý chí quá mạnh, bất quân bình, thì không những con không nhớ thông điệp, mà con còn không nhận được thông điệp nữa.

Ôi chân sư MORE, bình an dũng mãnh,
Sẽ đem nuốt trọn quỷ dữ chiến tranh.
Ôi chân sư MORE, phụng sự tất cả,
Lửa đang thiêu đốt chiến tranh ác tà.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

1.7. Chân sư MORE, con buông bỏ cả phản-ý chí lẫn ý chí quá mạnh. Con nhận ra uy lực ý chí là một đức tính thiêng liêng mà con không cần thu nhập như một sinh thể đang đầu thai.

Ôi chân sư MORE, con quá tự do,
Sợi dây với thày chúng con hằng có.
Ôi chân sư MORE, tái sinh là đó:
Trong dòng của thày niềm vui muôn thuở.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

1.8. Chân sư MORE, con buông bỏ cái ngã tập trung vào uy lực ý chí và nhìn uy lực ý chí xuyên qua ý chí của tự ngã dựa trên ảo tưởng tách biệt. Con buông bỏ ảo tưởng có một rào cản mà con phải đẩy qua để có được đức tính Thiêng liêng của uy lực ý chí của Tia thứ Nhất.

Ôi chân sư MORE, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư MORE, vĩnh viễn NHIỀU HƠN,
Chúng con là cửa Tánh linh mở lớn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

1.9. Chân sư MORE, con sẵn lòng trải nghiệm là khi con cố làm nhiều hơn thì con lại đạt được ít hơn. Con thấy là khi con tạo ra ngã phóng chiếu ra ngoài, thì con cũng tạo sự chống đối, và con càng nỗ lực nhiều hơn thì sức chống đối càng mạnh hơn, cho tới khi con rốt cuộc bị suy sụp.

Ôi chân sư MORE, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Uy lực Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

Phần 2

2.1. Chân sư MORE, con sẵn lòng trải nghiệm là khi con không làm, nhưng không việc gì không được làm. Con nhận ra là con không tách biệt khỏi Ý chí Thiêng liêng, con là một ngọn sóng trong đại dương của Ý chí Thiêng liêng, và con cảm thấy sự chuyển động của đại dương của Ý chí Thiêng liêng.

Ôi chân sư MORE, xin thày hãy đến,
Để con hấp thụ lửa thày NHIỀU HƠN,
Ôi chân sư MORE, chí con dũng mãnh,
Trong ca khúc ấy, luân xa trong lành.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

2.2. Chân sư MORE, con sẵn lòng tuôn chảy cùng Ý chí Thiêng liêng về hướng cho con tăng trưởng cao nhất, thăng vượt cao nhất, tiến bộ cao nhất về hướng tầng tâm thức 144 và việc hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng của con.

Ôi chân sư MORE, minh triết xuôi chảy,
Cho sự hòa điệu tăng lên mãi mãi.
Ôi chân sư MORE, chúng ta kết nối,
Giúp con nhìn thấu khi rắn nuốt lời.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

2.3. Chân sư MORE, con buông bỏ mục đích vỏ ngoài dựa trên nền văn hóa và môi trường nơi con khôn lớn. Con buông bỏ ý muốn dùng nỗ lực mạnh để tiến tới mục đích đó, nhưng hướng đó đi ngược Sứ vụ Thiêng liêng của con, và con tạo sự chống đối lại chính mình.

Ôi chân sư MORE, tình yêu màu hồng,
Không có tình yêu tinh khiết nào hơn.
Ôi chân sư MORE, thày sẽ giải phóng
Tất cả điều kiện giam giữ chúng con.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

2.4. Chân sư MORE, con sẵn lòng giải quyết các ngã tách biệt của con, nhận diện các ngã tách biệt đang muốn con đẩy mạnh, đẩy mạnh và đẩy mạnh, nhìn thấy chúng, tách mình ra khỏi chúng, để chúng chết đi. Con có nỗ lực có ý thức để hòa điệu với hướng đi tới nhịp nhàng của Sứ vụ Thiêng liêng của con, do Ý chí Thiêng liêng hướng dẫn.

Ôi chân sư MORE, chúng con chịu nhận
Kỷ luật của thày để được sạch trong.
Ôi chân sư MORE, với ý thực chân,
Chúng con là một với thày luôn luôn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

2.5. Chân sư MORE, con sẵn lòng trải nghiệm ý chí Thiêng liêng không phải là ý chí của tự ngã mà cũng không phải là ý chí bên ngoài của một Thượng đế xa cách. Con thấy thày không phải là một Chân sư MORE giận dữ trên thiên đàng đang nhìn xuống con và muốn ép buộc con làm điều gì đó.

Ôi chân sư MORE, viễn kiến con nâng,
Ý muốn Thượng đế con luôn ca tụng.
Ôi chân sư MORE, ý chí sáng tạo
Nâng mọi sự sống ngày càng lên cao.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

2.6. Chân sư MORE, con thấy là thậm chí thày còn không muốn ép con phải theo Sứ vụ Thiêng liêng của con. Thày không áp đặt Sứ vụ Thiêng liêng của con lên con, và các chân sư thăng thiên khác cũng vậy. Chính con đã chọn lựa Sứ vụ Thiêng liêng của con.

Ôi chân sư MORE, bình an dũng mãnh,
Sẽ đem nuốt trọn quỷ dữ chiến tranh.
Ôi chân sư MORE, phụng sự tất cả,
Lửa đang thiêu đốt chiến tranh ác tà.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

2.7. Chân sư MORE, con buông bỏ mọi ý chí bên ngoài muốn ép buộc vũ trụ phải tuân theo những mục đích của con. Con buông bỏ ý chí của tự ngã, ý chí của thế gian, ý chí của gia đình, ý chí của xã hội, Ý chí của Thượng đế hay của một chân sư thăng thiên nào đó.

Ôi chân sư MORE, con quá tự do,
Sợi dây với thày chúng con hằng có.
Ôi chân sư MORE, tái sinh là đó:
Trong dòng của thày niềm vui muôn thuở.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

2.8. Chân sư MORE, con sẵn lòng hòa điệu với uy lực ý chí giống như đại dương dâng lên lắng xuống, với sự đi tới nhẹ nhàng của các làn sóng xuyên qua đại dương để rốt cuộc tới bờ bên kia. Đây là một loại ý chí khác. Đây là một ý chí không thể bị một phản-ý chí chống đối. Đây là một ý chí không áp đặt lên con.

Ôi chân sư MORE, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư MORE, vĩnh viễn NHIỀU HƠN,
Chúng con là cửa Tánh linh mở lớn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

2.9. Chân sư MORE, con sẵn lòng trầm mình vào ý chí đó, giống như con trầm mình vào đại dương. Con trầm mình vào lòng đại dương, và con nhẹ nhàng di động theo sự trồi sụt của đại dương, di động theo ý chí cao đó. Con không làm gì cả nhưng con không thụ động

Ôi chân sư MORE, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Uy lực Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

Phần 3

3.1. Chân sư MORE, con trầm mình trong ý chí rộng lớn là Ý chí của Hiện diện TA LÀ của con, cũng là ý chí mà chính con đã sắp đặt vào Sứ vụ Thiêng liêng của mình. Không có vũ lực, không có vật lộn, chỉ có sự di động nhẹ nhàng nâng con lên, kéo con qua bên này, kéo con qua bên kia.

Ôi chân sư MORE, xin thày hãy đến,
Để con hấp thụ lửa thày NHIỀU HƠN,
Ôi chân sư MORE, chí con dũng mãnh,
Trong ca khúc ấy, luân xa trong lành.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

3.2. Chân sư MORE, con thấy là tuy con có cảm tưởng là không có gì được làm, nhưng không có gì không được làm, vì điều con quyết định hoàn thành trong Sứ vụ Thiêng liêng đã được hoàn thành. Con chấp nhận là những thành tựu bên ngoài không phải là điều quan trọng trong cuộc đời. Mục đích cuộc đời là nâng cao tâm thức.

Ôi chân sư MORE, minh triết xuôi chảy,
Cho sự hòa điệu tăng lên mãi mãi.
Ôi chân sư MORE, chúng ta kết nối,
Giúp con nhìn thấu khi rắn nuốt lời.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

3.3. Chân sư MORE, con chấp nhận là ý chí thật sự trong Sứ vụ Thiêng liêng của con là nâng cao tâm thức, và đôi khi việc nâng cao tâm thức không phải là một tiến trình suôn sẻ, lúc nào cũng đi lên. Nhưng tuy có trồi sụt trên con đường tu, nhưng hướng chung vẫn đi lên cao hơn.

Ôi chân sư MORE, tình yêu màu hồng,
Không có tình yêu tinh khiết nào hơn.
Ôi chân sư MORE, thày sẽ giải phóng
Tất cả điều kiện giam giữ chúng con.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

3.4. Chân sư MORE, con thấy là khi con bỏ xác thân vật lý lại đằng sau thì con có thể mang theo thành tựu vật lý nào? Con có thể mang theo trình độ tâm thức của con.

Ôi chân sư MORE, chúng con chịu nhận
Kỷ luật của thày để được sạch trong.
Ôi chân sư MORE, với ý thực chân,
Chúng con là một với thày luôn luôn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

3.5. Chân sư MORE, con sẵn lòng trải nghiệm là mục đích của Ý chí Thiêng liêng không phải là thể hiện một điều kiện vật chất đặc thù nào, mà là nâng mọi sự sống lên các tầng tâm thức cao hơn, lên các tầng rung động cao hơn.

Ôi chân sư MORE, viễn kiến con nâng,
Ý muốn Thượng đế con luôn ca tụng.
Ôi chân sư MORE, ý chí sáng tạo
Nâng mọi sự sống ngày càng lên cao.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

3.6. Chân sư MORE, con sẵn lòng trải nghiệm tâm thức là thực tại bên dưới mọi sự, tối hậu nó là tâm thức của đấng Sáng tạo, hay là tâm thức của cái Tất cả vượt quá đấng Sáng tạo, là Tâm Một, tâm không phân chia, không thể phân chia.

Ôi chân sư MORE, bình an dũng mãnh,
Sẽ đem nuốt trọn quỷ dữ chiến tranh.
Ôi chân sư MORE, phụng sự tất cả,
Lửa đang thiêu đốt chiến tranh ác tà.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

3.7. Chân sư MORE, con sẵn lòng trải nghiệm là khi Tâm Một tự biểu lộ mình như hình tướng và sau đó tới chỗ nhớ mình là Tâm Một, thì Tâm Một tăng trưởng. Lúc nào cũng có Tâm Một tự biểu lộ chính nó và qua đó trở nên hơn nữa, và tiến trình này sẽ tiếp diễn mãi mãi.

Ôi chân sư MORE, con quá tự do,
Sợi dây với thày chúng con hằng có.
Ôi chân sư MORE, tái sinh là đó:
Trong dòng của thày niềm vui muôn thuở.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

3.8. Chân sư MORE, con buông bỏ ước mong của tự ngã muốn đạt một mục đích tột cùng nào đó, vì con nhận ra bản chất của tiến trình là trở nên hơn nữa. Làm sao có thể có một mục đích tột cùng trong tiến trình tăng trưởng vô biên, vượt thăng vô biên? Mục đích không quan trọng, tiến trình mới quan trọng, và tiến trình là trở nên hơn nữa.

Ôi chân sư MORE, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư MORE, vĩnh viễn NHIỀU HƠN,
Chúng con là cửa Tánh linh mở lớn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

3.9. Chân sư MORE, con sẵn lòng trụ vào tiến trình hơn nữa này bằng cách hòa điệu với Hiện diện của thày, vì thày nắm giữ ngọn lửa này cho địa cầu, và con nhận được Hiện diện của thày.

Ôi chân sư MORE, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Uy lực Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

Phần 4

4.1. Chân sư MORE, con sẵn lòng nhận ra mánh lới của sa nhân và các ngã tách biệt muốn con nghĩ: “Tôi đã đạt được một tầng cao hơn và bây giờ tôi đã vượt quá mức này.” Con lúc nào cũng có thể gặt hái được cái gì hơn nữa từ một giáo lý tâm linh.

Ôi chân sư MORE, xin thày hãy đến,
Để con hấp thụ lửa thày NHIỀU HƠN,
Ôi chân sư MORE, chí con dũng mãnh,
Trong ca khúc ấy, luân xa trong lành.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

4.2. Chân sư MORE, con sẵn lòng thấy các ảo tưởng của con, vì con nhận ra con không thể thăng thiên nếu con không với lên cái hơn nữa. Không có một tầng tối hậu mà con có thể đạt được khi con còn xác thân vật lý. Con lúc nào cũng phải với lên cái hơn nữa để nâng mình lên tầng tâm thức kế tiếp.

Ôi chân sư MORE, minh triết xuôi chảy,
Cho sự hòa điệu tăng lên mãi mãi.
Ôi chân sư MORE, chúng ta kết nối,
Giúp con nhìn thấu khi rắn nuốt lời.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

4.3. Chân sư MORE, con lấy thái độ sẵn lòng vươn lên cái hơn nữa. Điều này không chỉ có nghĩa là kết nối với thày, vì bất cứ chân sư thăng thiên nào cũng hơn những gì con gặp khi con còn đầu thai.

Ôi chân sư MORE, tình yêu màu hồng,
Không có tình yêu tinh khiết nào hơn.
Ôi chân sư MORE, thày sẽ giải phóng
Tất cả điều kiện giam giữ chúng con.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

4.4. Chân sư MORE, con sẵn lòng trải nghiệm tuôn chảy, tuôn chảy theo ý chí đang nâng mọi sự sống lên. Không xua đẩy, không vật lộn, không chống cự, nhưng quy thuận theo ý chí cao đó.

Ôi chân sư MORE, chúng con chịu nhận
Kỷ luật của thày để được sạch trong.
Ôi chân sư MORE, với ý thực chân,
Chúng con là một với thày luôn luôn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

4.5. Chân sư MORE, con sẵn lòng trải nghiệm thực tại đằng sau quan niệm quy thuận theo ý chí.

Ôi chân sư MORE, viễn kiến con nâng,
Ý muốn Thượng đế con luôn ca tụng.
Ôi chân sư MORE, ý chí sáng tạo
Nâng mọi sự sống ngày càng lên cao.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

4.6. Chân sư MORE, con buông bỏ ảo tưởng cho rằng có ý chí có nghĩa là nhất quyết, quyết định, tập trung, phải hung hãn, dùng lực để có ý chí. Thay vào đó, con quy thuận theo ý chí.

Ôi chân sư MORE, bình an dũng mãnh,
Sẽ đem nuốt trọn quỷ dữ chiến tranh.
Ôi chân sư MORE, phụng sự tất cả,
Lửa đang thiêu đốt chiến tranh ác tà.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

4.7. Chân sư MORE, con sẵn lòng trải nghiệm một ý chí cao hơn mọi thứ con có thể thể hiện qua các ngã tách biệt và qua tâm thức thấy nó tách biệt với đại dương của cái ta.

Ôi chân sư MORE, con quá tự do,
Sợi dây với thày chúng con hằng có.
Ôi chân sư MORE, tái sinh là đó:
Trong dòng của thày niềm vui muôn thuở.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

4.8. Chân sư MORE, con sẵn lòng trải nghiệm là con thuộc vào làn sóng nâng cao tâm thức sẽ nâng tất cả mọi dân tộc lên.

Ôi chân sư MORE, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư MORE, vĩnh viễn NHIỀU HƠN,
Chúng con là cửa Tánh linh mở lớn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

4.9. Chân sư MORE, con sẵn lòng trải nghiệm Hiện diện của thày, và trải nghiệm là Hiện diện của thày vượt quá tâm đường thẳng. Con buông bỏ ảo tưởng cho rằng vượt thăng chính mình tất nhiên phải dẫn tới một trạng thái tối hậu. Con sẵn lòng trải nghiệm là lúc nào cũng có Hơn Nữa.

Ôi chân sư MORE, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Uy lực Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Đại thiên thần Michael, Astrea và Shiva hãy niêm phong sự kết nối của con với các vị thày tâm linh và Hiện diện TA LÀ của con. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong!  Amen.

10 | Thỉnh cầu sự gần gũi với cái ta cao

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Chỉ đạo Thiêng liêng hãy giúp con nhìn ra các yếu tố trong thể bản sắc của con đang ngăn con nối kết với thày, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng nhìn thấy những gì trong thể bản sắc đang ngăn chặn sự hòa điệu của con với các chân sư thăng thiên và cái ta cao của con.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, nay con biết,
Cả thế gian chỉ là cõi huyễn ảo,
Trong tim con cảm nhận rõ làm sao,
Không có gì ngoài Tánh linh là thật. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó.

1.2. Chỉ đạo Thiêng liêng, con nhìn ra sự kết nối với cõi tâm linh có nghĩa là nhập một với cõi tâm linh. Con buông bỏ bản sắc cho rằng con là một sinh thể vật chất.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, giúp con nhìn, 
Con muốn sống trong viễn kiến quang minh,
Con đã thấy được Sứ vụ Thiêng liêng,
Hiểu kế sách độc đáo của chính mình. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

1.3. Chỉ đạo Thiêng liêng, con buông bỏ mọi hình ảnh nhân tạo về thế nào là một con người. Con buông bỏ mọi hình ảnh do sa nhân ảnh hưởng, đặc biệt do Chúa tể Bóng tối ở cõi bản sắc.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, cho con thấy, 
Những trò chơi uẩn khúc của ngã này,
Giúp con thoát lồng giam của tự ngã,
Để đem lại một thời mới thăng hoa.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

1.4. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng nhìn ra và buông bỏ mọi ý niệm bản sắc đến từ nền văn hóa nơi con đã lớn lên, cũng như cách con người nhận diện mình là gì trong tâm thức đại chúng.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, nhập với thày, 
Viễn quan con là một, chẳng còn hai,
Thày xua tan tấm màn của nghiệp quả,
Nguyên vũ trụ hiện ra sao mới quá. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

1.5. Chỉ đạo Thiêng liêng, con buông bỏ ảo tưởng cơ bản trên trái đất, một ảo tưởng có tính cách tự tăng cường, rằng cõi vật lý bị chia cách khỏi cõi tâm linh bởi một hàng rào.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, con không quản,   
Chén con ngập điện từ với ánh sáng,
Thày tiêu hủy hồn bóng của dĩ vãng,
Và cho con tầm nhìn rất bạo dạn.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

1.6. Chỉ đạo Thiêng liêng, con buông bỏ bản sắc mình là một con người, mình là một xác thân vật lý hoặc một sản phẩm của xác thân vật lý. Con buông bỏ ảo tưởng con đang sống trên một hành tinh vật lý, rằng con lẫn hành tinh đều tách biệt khỏi tánh linh.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, tim chân thành, 
Con bắt tay làm phần vụ thần thánh.
Con thấy rồi, thày ơi, trong phút ngẫu,
Sứ vụ con sẽ dẫn tới nơi đâu. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

1.7. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng nhận thấy tâm con có khả năng chứng thực và bác bỏ bất kỳ quan điểm nào. Con muốn vượt qua sự phủ nhận hợp lý (plausible deniability) lẫn sự hợp lý hợp lý (plausible plausibility). Con buông bỏ xu hướng loại trừ mọi chứng cớ trái ngược để có vẻ như tin tưởng của con là chính đáng.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, con ân huệ, 
Thấy vai trò mình trong công cuộc lớn,
Và cũng thấy ngọn lửa của cá thể,
Nét độc đáo của con do Thượng đế. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

1.8. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng buông bỏ niềm tin là có một khoảng cách to lớn giữa trái đất và thiên đàng, rằng con người trên trái đất bị chia cách với tánh linh.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, mắt đơn nhất, 
Thấy TA LÀ chính Mặt trời Thượng đế.
Khi thày ban chỉ đạo Thiêng liêng nhất,
Con cũng tỏa ánh sáng thật tràn trề. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

1.9. Chỉ đạo Thiêng liêng, con buông bỏ ý tưởng phải vượt qua một khoảng cách to lớn để nối kết với thày. Con buông bỏ ảo tưởng có một sự chia cách, một hố sâu giữa cõi tâm linh với con.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ôi hân hạnh, 
Được đóng góp cho Tánh linh cất cánh,
Nâng loài người ra khỏi đêm cùng quạnh,
Để tắm nắng trong tình yêu Linh thánh. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

Phần 2

2.1. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng nhận ra là bất kỳ hình ảnh nào từ cõi thăng thiên cũng có thể bị tâm sử dụng để ngăn chặn nối kết. Con chấp nhận vấn đề không phải là chuyện nối kết, mà là ngộ ra rằng khoảng cách không có, tách biệt không có.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, nay con biết,
Cả thế gian chỉ là cõi huyễn ảo,
Trong tim con cảm nhận rõ làm sao,
Không có gì ngoài Tánh linh là thật. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó.

2.2. Chỉ đạo Thiêng liêng, con buông bỏ ý tưởng rằng các thày ngụ trên kia nơi cõi tâm linh, và con cần tạo sự nối kết với các thày ở xa tuốt trên đó, vượt khỏi tầm với bình thường của con.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, giúp con nhìn, 
Con muốn sống trong viễn kiến quang minh,
Con đã thấy được Sứ vụ Thiêng liêng,
Hiểu kế sách độc đáo của chính mình. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

2.3. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng nhận thấy các ngã tách biệt của con được tạo ra để phản ứng lại các điều kiện trong cõi vật lý. Đây là những cái ngã hướng ra ngoài. Chúng liên quan đến một thế giới mà con trải nghiệm bên ngoài cơ thể vật lý, thậm chí bên ngoài cả tâm con.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, cho con thấy, 
Những trò chơi uẩn khúc của ngã này,
Giúp con thoát lồng giam của tự ngã,
Để đem lại một thời mới thăng hoa.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

2.4. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng nhận thấy những ngã đó được tạo ra để nhìn ra bên ngoài. Chúng được tạo ra dựa trên cảm nhận con là một sinh thể tách biệt sống trong một thế giới vật lý.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, nhập với thày, 
Viễn quan con là một, chẳng còn hai,
Thày xua tan tấm màn của nghiệp quả,
Nguyên vũ trụ hiện ra sao mới quá. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

2.5. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng nhìn ra các ngã đó không xấu ác hay tiêu cực, nhưng chúng không có tự nhận biết. Chúng chỉ có thể làm những gì chúng đã được thiết kế để làm, tức là nhìn ra bên ngoài.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, con không quản,   
Chén con ngập điện từ với ánh sáng,
Thày tiêu hủy hồn bóng của dĩ vãng,
Và cho con tầm nhìn rất bạo dạn.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

2.6. Chỉ đạo Thiêng liêng, con buông bỏ xu hướng tiếp cận đường tu tâm linh dựa trên tất cả những ngã đó. Con buông bỏ cách tiếp cận đường tu tâm linh xuyên qua những cái ngã đã được tạo ra để phản ứng lại thế giới vật chất.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, tim chân thành, 
Con bắt tay làm phần vụ thần thánh.
Con thấy rồi, thày ơi, trong phút ngẫu,
Sứ vụ con sẽ dẫn tới nơi đâu. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

2.7. Chỉ đạo Thiêng liêng, con buông bỏ xu hướng phóng chiếu những hình ảnh từ các ngã đó lên đường tu tâm linh, lên cõi tâm linh cùng các thày tâm linh của con.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, con ân huệ, 
Thấy vai trò mình trong công cuộc lớn,
Và cũng thấy ngọn lửa của cá thể,
Nét độc đáo của con do Thượng đế. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

2.8. Chỉ đạo Thiêng liêng, con thấy con không là cơ thể vật lý của con, con không là tâm cảm xúc hay tâm lý trí của con. Thậm chí con không là tâm bản sắc của con. Con là nhiều hơn tất cả những tâm đó và tất cả những ngã đó.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, mắt đơn nhất, 
Thấy TA LÀ chính Mặt trời Thượng đế.
Khi thày ban chỉ đạo Thiêng liêng nhất,
Con cũng tỏa ánh sáng thật tràn trề. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

2.9. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng trải nghiệm là khi con bước vào cốt lõi bản thể của con thì có cái Ta Biết. Cái Ta Biết không phải là ngã vỏ ngoài. Nó là nhiều hơn ngã vỏ ngoài.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ôi hân hạnh, 
Được đóng góp cho Tánh linh cất cánh,
Nâng loài người ra khỏi đêm cùng quạnh,
Để tắm nắng trong tình yêu Linh thánh. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

Phần 3

3.1. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng trải nghiệm là cái Ta Biết đã tạo ra các ngã vỏ ngoài, nhưng con đã không biến thành ngã vỏ ngoài. Con thấy con không thể nối kết với các chân sư thăng thiên qua ngã vỏ ngoài. Con chỉ có thể nối kết khi cái Ta Biết bước ra khỏi ngã vỏ ngoài.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, nay con biết,
Cả thế gian chỉ là cõi huyễn ảo,
Trong tim con cảm nhận rõ làm sao,
Không có gì ngoài Tánh linh là thật. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó.

3.2. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng buông bỏ cái ngã tâm linh mà con đã xây dựng để vươn cao hơn tâm thức đại chúng. Con buông bỏ bản sắc mình là một người tâm linh do mình đã tuân thủ những điều kiện được quy định bởi giáo lý tâm linh của mình.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, giúp con nhìn, 
Con muốn sống trong viễn kiến quang minh,
Con đã thấy được Sứ vụ Thiêng liêng,
Hiểu kế sách độc đáo của chính mình. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

3.3. Chỉ đạo Thiêng liêng, con thấy là việc phóng chiếu một hình ảnh ra thế giới, phóng chiếu một hình ảnh lên chính con về thế nào là người tâm linh, không còn hữu ích cho con nữa. Con muốn tránh cạm bẫy xây dựng một ý niệm bản sắc tâm linh, rồi tìm cách làm cho nó tinh xảo hơn.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, cho con thấy, 
Những trò chơi uẩn khúc của ngã này,
Giúp con thoát lồng giam của tự ngã,
Để đem lại một thời mới thăng hoa.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

3.4. Chỉ đạo Thiêng liêng, con buông bỏ ý tưởng là khi cuối cùng con tạo được cái ngã tâm linh đủ tinh xảo theo giáo lý của con, thì ngã này sẽ đưa con lên thiên đàng.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, nhập với thày, 
Viễn quan con là một, chẳng còn hai,
Thày xua tan tấm màn của nghiệp quả,
Nguyên vũ trụ hiện ra sao mới quá. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

3.5. Chỉ đạo Thiêng liêng, con chấp nhận cái Ta Biết là một cái ta không ngừng thay đổi, vì nó chuyển đổi liên tục tùy theo nó đặt chú ý vào đâu. Cái Ta Biết trải nghiệm chính nó xuyên qua tất cả những ngã đó, và nó không ngừng chuyển từ cái này sang cái khác.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, con không quản,   
Chén con ngập điện từ với ánh sáng,
Thày tiêu hủy hồn bóng của dĩ vãng,
Và cho con tầm nhìn rất bạo dạn.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

3.6. Chỉ đạo Thiêng liêng, con chấp nhận cái Ta Biết luôn luôn là nhận biết thuần khiết, nhưng nó được tạo ra như một cái ta thay đổi liên tục. Con nhận ra con KHÔNG phải là các ngã vỏ ngoài đó; con là nhiều hơn ngã vỏ ngoài.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, tim chân thành, 
Con bắt tay làm phần vụ thần thánh.
Con thấy rồi, thày ơi, trong phút ngẫu,
Sứ vụ con sẽ dẫn tới nơi đâu. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

3.7. Chỉ đạo Thiêng liêng, con chấp nhận rằng vấn đề không phải là tinh lọc cái ngã tâm linh con đã xây dựng, mà là tháo gỡ nó, thoát ra khỏi sự đồng hóa với nó, để cho các ngã riêng biệt đó chết đi từng cái một, cho đến khi con có thể lại đứng đây như sự nhận biết thuần khiết đã đi xuống từ Hiện diện TA LÀ.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, con ân huệ, 
Thấy vai trò mình trong công cuộc lớn,
Và cũng thấy ngọn lửa của cá thể,
Nét độc đáo của con do Thượng đế. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

3.8. Chỉ đạo Thiêng liêng, con chấp nhận là cái Ta Biết không thể kết nối với các chân sư thăng thiên hay với Hiện diện TA LÀ – bởi vì cái Ta Biết không hề chia cách khỏi các chân sư thăng thiên và Hiện diện TA LÀ.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, mắt đơn nhất, 
Thấy TA LÀ chính Mặt trời Thượng đế.
Khi thày ban chỉ đạo Thiêng liêng nhất,
Con cũng tỏa ánh sáng thật tràn trề. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

3.9. Chỉ đạo Thiêng liêng, con nhìn nhận Hiện diện TA LÀ của con ngụ ở cõi tâm linh, và con thì tập trung vào bầu cõi chưa thăng thiên. Dẫu vậy, con là phần nối dài của Hiện diện TA LÀ, giống như một ngọn sóng là sự nối dài của đại dương. Con không bao giờ có thể chia cách khỏi Hiện diện TA LÀ của con.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ôi hân hạnh, 
Được đóng góp cho Tánh linh cất cánh,
Nâng loài người ra khỏi đêm cùng quạnh,
Để tắm nắng trong tình yêu Linh thánh. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

Phần 4

4.1. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng xoay chuyển, nghĩa là thay vì nhìn thấy một khoảng cách và nhu cầu nối kết xuyên qua khoảng cách này, con khắc phục ảo tưởng khoảng cách.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, nay con biết,
Cả thế gian chỉ là cõi huyễn ảo,
Trong tim con cảm nhận rõ làm sao,
Không có gì ngoài Tánh linh là thật. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó.

4.2. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng xoay chuyển và trải nghiệm cái Ta Biết như phần nối dài của Hiện diện TA LÀ. Con không tách rời khỏi đại dương, con là một phần của đại dương.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, giúp con nhìn, 
Con muốn sống trong viễn kiến quang minh,
Con đã thấy được Sứ vụ Thiêng liêng,
Hiểu kế sách độc đáo của chính mình. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

4.3. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng trải nghiệm mình là một ngọn sóng trên đại dương và đại dương đang chuyển động. Như một ngọn sóng, thay vì chỉ chú tâm vào mặt nước, con có thể cảm nhận sự chuyển động sâu xa bên dưới. Con có thể dự phần vào chuyển động sâu xa này.  

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, cho con thấy, 
Những trò chơi uẩn khúc của ngã này,
Giúp con thoát lồng giam của tự ngã,
Để đem lại một thời mới thăng hoa.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

4.4. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng nhận biết đại dương cùng sự chuyển động của đại dương. Thay vì cố cưỡng lại động tác của đại dương, con sẽ xuôi chảy với nó. Con là một ngọn sóng trên đại dương, nhưng con có thể chuyển động cùng với đại dương, chuyển động cùng với Hiện diện TA LÀ.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, nhập với thày, 
Viễn quan con là một, chẳng còn hai,
Thày xua tan tấm màn của nghiệp quả,
Nguyên vũ trụ hiện ra sao mới quá. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

4.5. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng trải nghiệm các chân sư cũng chính là đại dương, và con có thể chuyển động cùng với các thày khi con chuyển động cùng với Hiện diện TA LÀ. Đây là cách con khắc phục cảm giác xa cách.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, con không quản,   
Chén con ngập điện từ với ánh sáng,
Thày tiêu hủy hồn bóng của dĩ vãng,
Và cho con tầm nhìn rất bạo dạn.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

4.6. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng trải nghiệm cái Ta Biết bước ra ngoài các ngã tách biệt để tự trải nghiệm là nhận biết thuần khiết. Nó tự trải nghiệm là một phần của đại dương, đang chuyển động với đại dương của Hiện diện TA LÀ, chuyển động với đại dương của các chân sư thăng thiên.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, tim chân thành, 
Con bắt tay làm phần vụ thần thánh.
Con thấy rồi, thày ơi, trong phút ngẫu,
Sứ vụ con sẽ dẫn tới nơi đâu. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

4.7. Chỉ đạo Thiêng liêng, con chấp nhận đây là một đường tu tuần tự, đây phải là một đường tu tuần tự. Con bỏ xu hướng mong muốn một thay đổi ấn tượng, một đột phá ấn tượng, một thành quả ấn tượng mà qua đó con đột nhiên biến đổi và đạt tới một trạng thái cao siêu.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, con ân huệ, 
Thấy vai trò mình trong công cuộc lớn,
Và cũng thấy ngọn lửa của cá thể,
Nét độc đáo của con do Thượng đế. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

4.8. Chỉ đạo Thiêng liêng, con sẵn lòng từng bước tiến tới điểm con không còn những cái ngã phản ứng lại thế gian. Con là một cánh cửa mở cho Hiện diện TA LÀ và các chân sư thăng thiên, nhưng con vẫn không đánh mất cảm nhận mình là ai và mình đang đứng ở đâu trên đường tu.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, mắt đơn nhất, 
Thấy TA LÀ chính Mặt trời Thượng đế.
Khi thày ban chỉ đạo Thiêng liêng nhất,
Con cũng tỏa ánh sáng thật tràn trề. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

4.9. Chỉ đạo Thiêng liêng, con từ bỏ kỳ vọng đạt được một sự đột phá ấn tượng khi bỗng chốc con có sự kết nối hoàn toàn rộng mở với thày. Việc kết nối với các chân sư không phải là một trải nghiệm thần sầu quỷ khốc nào đó. Con chấp nhận đây là một con đường tuần tự ngày càng mở rộng sự kết nối của con.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ôi hân hạnh, 
Được đóng góp cho Tánh linh cất cánh,
Nâng loài người ra khỏi đêm cùng quạnh,
Để tắm nắng trong tình yêu Linh thánh. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Đại thiên thần Michael, Astrea và Shiva hãy niêm phong sự kết nối của con với các vị thày tâm linh và Hiện diện TA LÀ của con. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong!  Amen.

8 | Thỉnh cầu tự do khỏi tâm đường thẳng (4 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Shiva hãy giúp khắc phục sự mù quáng do tâm đường thẳng gây ra, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Shiva, con khẩn cầu thày để thày giúp con khắc phục các nỗi sợ của con. Con kêu gọi Shiva và Đại thiên thần Michael hãy thiêu rụi các nỗi sợ trong cảm thể của con.

Ôi Shiva, Thần linh của Lửa Thánh,
Đã đến lúc cho quá khứ đi thôi,
Bỏ chuyện cũ, con muốn vượt ra khơi,
Để mở ra tương lai huy hoàng mới.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

1.2. Shiva, con thấy là trong thế giới hiện đại, tâm lý trí là chướng ngại lớn nhất cho người tâm linh. Con sẵn lòng khắc phục mọi dính mắc của con vào tâm đường thẳng, tâm lý trí, tâm lô gíc, tâm phân tích.

Ôi Shiva, thày đến đây giải cứu,
Khỏi những lực kềm chế con đủ kiểu,
Mọi thấp kém bị lửa thày hỏa thiêu,
Để lát đường đưa con tới thành tựu.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

1.3. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng của tâm đường thẳng muốn đặt mọi sự trên một dòng thời gian, hoặc trên một loại đường thẳng có thể chia thành nhiều phần nhỏ hơn.

Ôi Shiva, Maya đã cạn kiệt,
Cả vũ trụ nội tâm, thày dọn hết,
Thày xua tan toàn bộ tâm thức chết,
Trong Hơi thở Thần thánh, nó phải diệt.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

1.4. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng của tâm đường thẳng muốn đặt mọi sự trên một dòng thẳng nơi có một nguyên nhân dẫn đến hậu quả. Có một sự đều đặn, một quy luật tự nhiên quy định rằng một nguyên nhân đặc trưng sẽ luôn luôn dẫn tới một hậu quả đặc trưng.

Ôi Shiva, con buông chuyện vô thường,
Bao vướng mắc giữ con ở dưới này,
Sạch tà thể nghiện ngập bấy lâu nay,
Con bước tới và vươn lên thẳng hướng.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

1.5. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng của tâm đường thẳng muốn có điểm khởi đầu và điểm kết thúc. Con thấy khi con đếm tới số cao hơn và cao hơn nữa, cuối cùng con sẽ tạo một vòng tròn khép kín.

Ôi Shiva, tên thày con đọc lớn,
Đuổi sợ hãi, nghi ngờ và xấu hổ,
Ngọn lửa thày phơi bày ra lồ lộ
Bao ngõ ngách tự ngã ưa lẩn trốn.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

1.6. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng của tâm đường thẳng muốn nghĩ rằng phải có cái vô tận trong thế giới hình tướng. Con chấp nhận là mọi hình tướng đều được quy định bởi một giới hạn.

Ôi Shiva, con hết sợ nghiệp xưa,
Bao món nợ chồng chất con đem trả,
Quá khứ không làm chủ được con nữa,
Con mừng rỡ trong hơi thở Shiva.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

1.7. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng của tâm đường thẳng muốn nói là khi kết nối với một chân sư thăng thiên, thì có một khoảng cách giữa nơi con đang ở và nơi vị chân sư ở và con cần phải vượt qua khoảng cách đó.

Ôi Shiva, đây những cặp phàm linh,
Đã đánh bẫy con vào vòng dục ái,
Con quyết định nhìn rõ trong tâm mình,
Từng phàm linh để thày đem trói lại.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

1.8. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng của tâm đường thằng muốn thiết lập một chương trình hợp lý, lô-gíc, tuần tự từng bước đọc chú và đọc thỉnh, và nó quyết định là một lúc nào đó vị chân sư sẽ phải xuất hiện.

Ôi Shiva, trần trụi con đứng đó,
Nếm tự do, tâm con cứ nở ra,
Con hóa giải tất cả mọi hồn ma,
Vì bí quyết bình an là từ bỏ.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

1.9. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng của tâm đường thẳng muốn nghĩ là chắc hẳn các chân sư thăng thiên phải tuân theo một quy luật nào đó. Con chấp nhận là các thày tuân theo Luật Tự quyết, nhưng Luật Tự quyết không đi theo đường thẳng.

Ôi Shiva, ngọn hỏa thiêu thần bí,
Thày nâng con lên với Parvati,
Khi thăng lên để ngắm ánh sáng thày,
Con cũng kéo mọi người lên theo đây.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

Phần 2

2.1. Shiva, con chấp nhận là Luật Tự quyết có nghĩa là con lúc nào cũng có thể đổi hướng. Con buông bỏ ý nghĩ là con có thể thiếp lập một chương trình định rằng một ngày kia chân sư phải xuất hiện và kết nối với con.

Ôi Shiva, Thần linh của Lửa Thánh,
Đã đến lúc cho quá khứ đi thôi,
Bỏ chuyện cũ, con muốn vượt ra khơi,
Để mở ra tương lai huy hoàng mới.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

2.2. Shiva, con chấp nhận là mục đích duy nhất của thế giới hình tướng là để giúp con tăng triển nhận biết. Những gì con phóng chiếu lên Ánh sáng Mẫu-Vật thì Ánh sáng Mẫu-Vật sẽ biểu hiện.

Ôi Shiva, thày đến đây giải cứu,
Khỏi những lực kềm chế con đủ kiểu,
Mọi thấp kém bị lửa thày hỏa thiêu,
Để lát đường đưa con tới thành tựu.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

2.3. Shiva, con chấp nhận là tự nhận biết có nghĩa: “Tôi muốn thể hiện một cái gì mà tôi đang không hiện có. Tôi là một người đồng-sáng tạo. Tôi sẵn sàng đồng-sáng tạo.”

Ôi Shiva, Maya đã cạn kiệt,
Cả vũ trụ nội tâm, thày dọn hết,
Thày xua tan toàn bộ tâm thức chết,
Trong Hơi thở Thần thánh, nó phải diệt.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

2.4. Shiva, con chấp nhận là con không thể hiện theo cách đường thẳng máy móc. Con thể hiện một cách sáng tạo bằng cách nắm giữ hình ảnh trong tâm bản sắc, tư tưởng và cảm xúc và phóng chiếu chúng lên Ánh sáng Mẫu-Vật.

Ôi Shiva, con buông chuyện vô thường,
Bao vướng mắc giữ con ở dưới này,
Sạch tà thể nghiện ngập bấy lâu nay,
Con bước tới và vươn lên thẳng hướng.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

2.5. Shiva, con chấp nhận là con có thể thay đổi các hình ảnh đó bất cứ lúc nào, và không có một bộ máy vĩ đại với những kết quả đã được định sẵn hay có thể tiên đoán. Không có gì có thể tiên đoán vì chỉ có những xác suất.

Ôi Shiva, tên thày con đọc lớn,
Đuổi sợ hãi, nghi ngờ và xấu hổ,
Ngọn lửa thày phơi bày ra lồ lộ
Bao ngõ ngách tự ngã ưa lẩn trốn.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

2.6. Shiva, con buông bỏ lời gian dối của sa nhân cho rằng một khi con đã lấy một chọn lựa thì con giới hạn khả năng lấy chọn lựa trong tương lai. Đây là điều tâm đường thẳng muốn vì lúc đó nó nghĩ nó làm chủ tình hình và có thể tiên đoán kết quả.

Ôi Shiva, con hết sợ nghiệp xưa,
Bao món nợ chồng chất con đem trả,
Quá khứ không làm chủ được con nữa,
Con mừng rỡ trong hơi thở Shiva.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

2.7. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng của tâm đường thẳng muốn nghĩ là con có thể kết nối với một chân sư thăng thiên bằng một quá trình máy móc. Con thấy là điều này tạo ra một hình ảnh trong tâm con và phóng chiếu hình ảnh đó lên vị chân sư thăng thiên.

Ôi Shiva, đây những cặp phàm linh,
Đã đánh bẫy con vào vòng dục ái,
Con quyết định nhìn rõ trong tâm mình,
Từng phàm linh để thày đem trói lại.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

2.8. Shiva, con thấy là nếu các thày cư xử đúng theo hình ảnh đó thì các thày sẽ coi như chứng thực là hình ảnh của con đúng. Điều này sẽ giam con vào tâm đường thẳng là nơi sa nhân có thể kiểm soát con vì họ có thể tiên đoán bước tới của con là gì.

Ôi Shiva, trần trụi con đứng đó,
Nếm tự do, tâm con cứ nở ra,
Con hóa giải tất cả mọi hồn ma,
Vì bí quyết bình an là từ bỏ.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

2.9. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng của tâm đường thẳng muốn nghĩ là con không có chọn lựa nào khác ngoài chọn lựa khởi sự chuỗi dây chuyền, và sau đó thì kết quả được định sẵn. Shiva, xin thày phá tan ảo tưởng và giúp con thấy là con không bị trói buộc bởi bất cứ gì. Bất cứ chọn lựa nào mà con đã lấy đều có thể bị một chọn lựa khác chế ngự.

Ôi Shiva, ngọn hỏa thiêu thần bí,
Thày nâng con lên với Parvati,
Khi thăng lên để ngắm ánh sáng thày,
Con cũng kéo mọi người lên theo đây.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

Phần 3

3.1. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng phóng chiếu một hình ảnh lên các Chân sư, lên chính con, và lên sự kết nối, và hình ảnh này đang giam con vào tâm đường thẳng.

Ôi Shiva, Thần linh của Lửa Thánh,
Đã đến lúc cho quá khứ đi thôi,
Bỏ chuyện cũ, con muốn vượt ra khơi,
Để mở ra tương lai huy hoàng mới.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

3.2. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng phóng chiếu một hình ảnh về cách kết nối với các Chân sư dựa trên một số giáo lý cũ mà các thày đã trao truyền trong thời Song ngư.

Ôi Shiva, thày đến đây giải cứu,
Khỏi những lực kềm chế con đủ kiểu,
Mọi thấp kém bị lửa thày hỏa thiêu,
Để lát đường đưa con tới thành tựu.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

3.3. Shiva, hãy giúp con đọc rung động của các hiện tượng kết nối đồng bóng với các sinh thể trong cõi tư tưởng. Hãy giúp con phân biện các câu trả lời và thấy là chúng nhằm thu hút tâm đường thẳng, tâm lý trí.

Ôi Shiva, Maya đã cạn kiệt,
Cả vũ trụ nội tâm, thày dọn hết,
Thày xua tan toàn bộ tâm thức chết,
Trong Hơi thở Thần thánh, nó phải diệt.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

3.4. Shiva, hãy giải thoát con khỏi mọi kết nối với những kẻ mạo danh trên cõi tư tưởng có khi dùng tên các thày hay có khi dùng tên khác không liên quan đến các chân sư thăng thiên.

Ôi Shiva, con buông chuyện vô thường,
Bao vướng mắc giữ con ở dưới này,
Sạch tà thể nghiện ngập bấy lâu nay,
Con bước tới và vươn lên thẳng hướng.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

3.5. Shiva, con muốn được thày giúp vì con muốn thoát khỏi bất cứ hình thức nô lệ nào, cho dù đó là trong chính tâm con, hay là một dính mắc vào người khác, hay vào các sinh thể trong cõi tư tưởng, cảm xúc hay bản sắc, hay vào sa nhân.

Ôi Shiva, tên thày con đọc lớn,
Đuổi sợ hãi, nghi ngờ và xấu hổ,
Ngọn lửa thày phơi bày ra lồ lộ
Bao ngõ ngách tự ngã ưa lẩn trốn.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

3.6. Shiva, con muốn được thày giúp con buông bỏ các ảo tưởng của tâm lý trí. Con buông bỏ những ảo tưởng đang tách con ra khỏi thày hay một chân sư thăng thiên khác gần tim con.

Ôi Shiva, con hết sợ nghiệp xưa,
Bao món nợ chồng chất con đem trả,
Quá khứ không làm chủ được con nữa,
Con mừng rỡ trong hơi thở Shiva.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

3.7. Shiva, hãy chỉ cho con thấy làm sao tâm lý trí của con ngăn chặn sự kết nối của con với vị chân sư thăng thiên gần với con nhất.

Ôi Shiva, đây những cặp phàm linh,
Đã đánh bẫy con vào vòng dục ái,
Con quyết định nhìn rõ trong tâm mình,
Từng phàm linh để thày đem trói lại.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

3.8. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng nghĩ rằng tâm có thể phân nhỏ các chân sư thăng thiên thành các thành phần cơ khí, và nếu con làm vậy, thì các thày sẽ phải xuất hiện.

Ôi Shiva, trần trụi con đứng đó,
Nếm tự do, tâm con cứ nở ra,
Con hóa giải tất cả mọi hồn ma,
Vì bí quyết bình an là từ bỏ.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

3.9. Shiva, con sẵn lòng xoay chuyển tâm mình để thay vì đẩy sự kết nối ra xa như con đang làm, thì con ngừng gắng sức và để cho sự kết nối xảy ra.

Ôi Shiva, ngọn hỏa thiêu thần bí,
Thày nâng con lên với Parvati,
Khi thăng lên để ngắm ánh sáng thày,
Con cũng kéo mọi người lên theo đây.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

Phần 4

4.1. Shiva, con chấp nhận là bất cứ con đang thấy mình ở đâu, thì thày ở đó. Con không cần với ra xa để kết nối với thày. Sự thực là con không cần kết nối. Con chỉ cần xoay chuyển tâm và nhận ra là thày đang ở đây.

Ôi Shiva, Thần linh của Lửa Thánh,
Đã đến lúc cho quá khứ đi thôi,
Bỏ chuyện cũ, con muốn vượt ra khơi,
Để mở ra tương lai huy hoàng mới.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

4.2. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng nghĩ rằng thày bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Thày ở bất cứ đâu con đang ở, nhưng tâm lý trí muốn tạo ra diễn tiến từ cái này sang cái tới. Đây chính là quan niệm tách biệt.

Ôi Shiva, thày đến đây giải cứu,
Khỏi những lực kềm chế con đủ kiểu,
Mọi thấp kém bị lửa thày hỏa thiêu,
Để lát đường đưa con tới thành tựu.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

4.3. Shiva, con buông bỏ ảo tưởng của tâm lý trí cho rằng muốn kết nối với một chân sư thăng thiên thì con phải vượt qua một khoảng cách. Con chấp nhận là khoảng cách đó không có.

Ôi Shiva, Maya đã cạn kiệt,
Cả vũ trụ nội tâm, thày dọn hết,
Thày xua tan toàn bộ tâm thức chết,
Trong Hơi thở Thần thánh, nó phải diệt.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

4.4. Shiva, con buông bỏ khuynh hướng luôn luôn chờ đợi giáo lý kế tiếp, giáo lý tối hậu hay một giáo lý cao siêu hơn. Con thấy là sự tìm cầu này đang đẩy các thày ra xa, hay đúng hơn đang đẩy con ra khỏi các thày.

Ôi Shiva, con buông chuyện vô thường,
Bao vướng mắc giữ con ở dưới này,
Sạch tà thể nghiện ngập bấy lâu nay,
Con bước tới và vươn lên thẳng hướng.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

4.5. Shiva, con sẵn lòng tới điểm trong tâm khi con nói: “Tại sao tôi cần nghĩ là tôi phải làm chuyện gì khác để kết nối với một chân sư thăng thiên? Tại sao tôi không kết nối ngay bây giờ?”

Ôi Shiva, tên thày con đọc lớn,
Đuổi sợ hãi, nghi ngờ và xấu hổ,
Ngọn lửa thày phơi bày ra lồ lộ
Bao ngõ ngách tự ngã ưa lẩn trốn.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

4.6. Shiva, con chấp nhận là vấn đề không phải là suy nghĩ bằng tâm đường thẳng. Vấn đề là vô hiệu hóa tâm đường thẳng, và con sẵn lòng để thày giúp con làm chuyện này.

Ôi Shiva, con hết sợ nghiệp xưa,
Bao món nợ chồng chất con đem trả,
Quá khứ không làm chủ được con nữa,
Con mừng rỡ trong hơi thở Shiva.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

4.7. Shiva, con chấp nhận là thày ở đây vì con, vì nếu không thì các thày đã không ở lại địa cầu. Con thấy rằng hành tinh này không là gì khác hơn một tấn tuồng để con người trên sân khấu có một môi trường trải bày những gì họ phản-sáng tạo hay đồng-sáng tạo.

Ôi Shiva, đây những cặp phàm linh,
Đã đánh bẫy con vào vòng dục ái,
Con quyết định nhìn rõ trong tâm mình,
Từng phàm linh để thày đem trói lại.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

4.8. Shiva, con buông bỏ tất cả các ngã đang nghĩ rằng chúng có khả năng đồng-sáng tạo mà không cần kết nối với các đấng sáng tạo ở tầng cao hơn con, tức là các chân sư thăng thiên.

Ôi Shiva, trần trụi con đứng đó,
Nếm tự do, tâm con cứ nở ra,
Con hóa giải tất cả mọi hồn ma,
Vì bí quyết bình an là từ bỏ.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

4.9. Shiva, con buông bỏ tất cả các ngã được sinh ra từ sự tách biệt. Con để cho chúng chết đi để con không còn trong Trường đời Cay đắng, là nơi con phải phản-sáng tạo cho tới khi định luật sẽ rốt cuộc phản-sáng tạo những gì con phản-sáng tạo.

Ôi Shiva, ngọn hỏa thiêu thần bí,
Thày nâng con lên với Parvati,
Khi thăng lên để ngắm ánh sáng thày,
Con cũng kéo mọi người lên theo đây.

Ôi Shiva, thày giải tỏa năng lượng,
Ôi Shiva, đem lại thế hỗ tương,
Ôi Shiva, ma quỷ trốn không còn,
Ôi Shiva, trả yên bình cho con.

OM Shiva OM (9 lần)

TA LÀ xác thân này, Shiva TA LÀ (9 lần)

TA LÀ các cảm xúc này, Shiva TA LÀ (9 lần)

TA LÀ các tư tưởng này, Shiva TA LÀ (9 lần)

TA LÀ bản sắc này, Shiva TA LÀ (9 lần)

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Đại thiên thần Michael, Astrea và Shiva hãy niêm phong sự kết nối của con với các vị thày tâm linh và Hiện diện TA LÀ của con. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong!  Amen.

6 | Thỉnh cầu tự do khỏi sợ hãi

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Đại thiên thần Michael hãy giúp con thấy những nỗi sợ và những ngã tách biệt đang khiến con sợ kết nối với một chân sư thăng thiên, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Đại thiên thần Michael, con thấy là cảm xúc cơ bản khiến con không chú tâm được vào nội tâm là sợ hãi. Sợ hãi lúc nào cũng là cảm nhận có chuyện gì có thể xảy ra mà ta không có sự che chở nào, không thể trốn chạy.

Đại thiên thần Michael, sáng xanh ngắt,
Tim con chỉ còn chỗ cho mình thày,
Tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
Tình yêu thày cho con luôn chân chất.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

1.2. Đại thiên thần Michael, con buông bỏ khuynh hướng đối phó với nỗi sợ bằng cách muốn kiểm soát mọi chuyện.

Đại thiên thần Michael, con mãi mãi
Luôn là một với thực tại của thày,
Muôn sợ hãi không thể giam con mãi,
Và thế gian phải nhả hết quyền oai.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

1.3. Đại thiên thần Michael, con buông bỏ khuynh hướng đối phó với nỗi sợ bằng cách đi theo một tôn giáo hay triết lý tâm linh cho con cảm tưởng là có một đấng trên trời sẽ che chở con khỏi mọi điều kiện trên trái đất.

Đại thiên thần Michael, ôm con chặt,
Phá tan đi bóng đêm đen tối nhất,
Sạch luân xa trong ánh sáng thần sầu,
Và phục hồi trong con cái nhìn sâu.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

1.4. Đại thiên thần Michael, con buông bỏ tư duy thần thông là niềm tin rằng, tuy mọi chuyện xảy ra theo cách của cõi vật lý, nhưng có một lực thần thánh được phép can thiệp để đình chỉ các luật thiên nhiên cho con.

Đại thiên thần Michael, con đang đứng
Với thày đây, ánh sáng con ra lệnh,
Tim con sẽ trải rộng mãi không ngừng
Cho đến khi lý tối cao sáng bừng.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

1.5. Đại thiên thần Michael, con thấy là Luật Tự quyết là luật tuyệt đối trên trái đất. Thày có thể che chở con người khỏi bất cứ gì, nhưng khả năng của thày không đủ vì thày còn cần có thẩm quyền chiếu theo Luật Tự quyết.

Đại thiên thần Michael, trong tim này,
Không bao giờ con với thày xa cách,
Đoàn chưởng giáo nay con xin trọng trách,
Khởi hành mới, con sẽ bước chân ngay.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

1.6. Đại thiên thần Michael, con buông bỏ mọi tín ngưỡng, học thuyết và nền văn hóa trong các tôn giáo khiến con tin rằng tai ương không thể xảy ra cho con vì con thuộc một nhóm người chọn lọc.

Đại thiên thần Michael, gươm sáng xanh,
Bao bóng tối vung tay thày chặt đứt,
Quả Ki-tô nay con theo nao nức,
Dùng phân biện thực chân rõ ngọn ngành.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

1.7. Đại thiên thần Michael, con buông bỏ mọi cảm giác sợ hãi, hay bị bất công, hay tức giận Thượng đế. Con buông bỏ mọi cảm giác bị bội ước vì sa nhân đã làm chuyện gì đó tới con.

Đại thiên thần Michael, con nương cánh
Của thày đây, bỏ lại chuyện cỏn con,
Tim con rộn tiếng Thượng đế gọi đàn,
Cùng tim thày mà hát mãi vang vang. 

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

1.8. Đại thiên thần Michael, con buông bỏ tư duy thần thông. Con thấy là tư duy thần thông đã xua đẩy sự kết nối nội tâm của con với cái ta cao của con và với các chân sư thăng thiên.

Đại thiên thần Michael, đưa con về
Những bầu cao con muốn được tiêu dao,
Được tái sinh khỏi vũ trụ xôn xáo,
Cho đời sống thành bài thơ dâng trào.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

1.9. Đại thiên thần Michael, con buông bỏ niềm tin rằng có một sinh thể xa xăm trên thiên đàng bình thường không có mặt, nhưng sẽ can thiệp khi con cần đến. Con buông bỏ ý niệm “Thượng đế có mặt theo yêu cầu” này, vì khi con phóng chiếu là có khoảng cách giữa con và thày, thì làm sao con có thể kết nối với thày là một chân sư thăng thiên?

Đại thiên thần Michael là ánh sáng
Chiếu rực rỡ như tinh tú xanh ngời,
Thày đến đây từ tinh tú trên trời,
Con cùng thày đi khắp chốn xa xôi. 

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

Phần 2

2.1. Đại thiên thần Michael, con thấy là Luật Tự quyết không cho phép thày làm một số chuyện để giúp con. Con chấp nhận là có một số chuyện mà con không thể được bảo vệ, tùy theo cách người khác sử dụng quyền tự quyết của họ.

Đại thiên thần Michael, sáng xanh ngắt,
Tim con chỉ còn chỗ cho mình thày,
Tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
Tình yêu thày cho con luôn chân chất.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

2.2. Đại thiên thần Michael, con thấy là có sự khác biệt giữa điều kiện mà con sợ và chính nỗi sợ. Con có thể thăng vượt nỗi sợ vì nỗi sợ là một điều kiện trong tâm con.

Đại thiên thần Michael, con mãi mãi
Luôn là một với thực tại của thày,
Muôn sợ hãi không thể giam con mãi,
Và thế gian phải nhả hết quyền oai.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

2.3. Đại thiên thần Michael, con thấy là nỗi sợ tối hậu trên trái đất là nỗi sợ chết. Vì con đã tìm được cách để sống với nỗi sợ chết, thì con cũng có thể đối phó với những nỗi sợ khác.

Đại thiên thần Michael, ôm con chặt,
Phá tan đi bóng đêm đen tối nhất,
Sạch luân xa trong ánh sáng thần sầu,
Và phục hồi trong con cái nhìn sâu.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

2.4. Đại thiên thần Michael, con thấy là khi con cảm thấy bị choáng ngợp bởi nỗi sợ hay con cảm thấy không có cách chi thoát được điều kiện, thì con chối bỏ hay phớt lờ nỗi sợ. Đó là vì mọi nỗi sợ đều bắt nguồn từ một ngã tách biệt, và ngã không thể nhìn quá nỗi sợ.

Đại thiên thần Michael, con đang đứng
Với thày đây, ánh sáng con ra lệnh,
Tim con sẽ trải rộng mãi không ngừng
Cho đến khi lý tối cao sáng bừng.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

2.5. Đại thiên thần Michael, con thấy là phương pháp tối hậu để khắc phục nỗi sợ là tách cái Ta Biết ra khỏi ngã. Con thấy là nỗi sợ có mặt trong tâm con, nhưng điều kiện mà con sợ không có mặt trong tâm con. Điều kiện ở bên ngoài tâm con.

Đại thiên thần Michael, trong tim này,
Không bao giờ con với thày xa cách,
Đoàn chưởng giáo nay con xin trọng trách,
Khởi hành mới, con sẽ bước chân ngay.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

2.6. Đại thiên thần Michael, con thấy là nỗi sợ trong tâm con không phải là một điều kiện vật lý, mà là một điều kiện năng lượng. Nỗi sợ là một lốc xoáy rung động và cuộn xoáy trong thể cảm xúc của con.

Đại thiên thần Michael, gươm sáng xanh,
Bao bóng tối vung tay thày chặt đứt,
Quả Ki-tô nay con theo nao nức,
Dùng phân biện thực chân rõ ngọn ngành.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

2.7. Đại thiên thần Michael, con thấy là không có gì trong đó ngoài năng lượng cuộn xoáy. Không có điều kiện nào bên trong năng lượng và con thấy nỗi sợ giống như một bão xoáy. Bên trong bão xoáy có mắt bão là nơi yên tĩnh.

Đại thiên thần Michael, con nương cánh
Của thày đây, bỏ lại chuyện cỏn con,
Tim con rộn tiếng Thượng đế gọi đàn,
Cùng tim thày mà hát mãi vang vang. 

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

2.8. Đại thiên thần Michael, con không sợ nhìn vào nỗi sợ của con. Con sẵn sàng đi thẳng vào nỗi sợ cho tới khi con đi xuyên qua lớp năng lượng đang cuộn xoáy và đi vào nơi yên tĩnh ở chính giữa.

Đại thiên thần Michael, đưa con về
Những bầu cao con muốn được tiêu dao,
Được tái sinh khỏi vũ trụ xôn xáo,
Cho đời sống thành bài thơ dâng trào.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

2.9. Đại thiên thần Michael, con chấp nhận sự trợ giúp của thày. Xin thày hãy đặt Hiện diện của thày lên trên con để con và thày chúng ta cùng nhau đi vào cơn bão xoáy đầy năng lượng sợ hãi đang cuộn xoáy cho tới khi chúng ta tới trung tâm điểm.

Đại thiên thần Michael là ánh sáng
Chiếu rực rỡ như tinh tú xanh ngời,
Thày đến đây từ tinh tú trên trời,
Con cùng thày đi khắp chốn xa xôi. 

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

Phần 3

3.1. Đại thiên thần Michael, con buông bỏ nỗi sợ để thày có thể dùng uy lực của thày để dập tắt cơn bão xoáy năng lượng sợ hãi trong thể cảm xúc của con.

Đại thiên thần Michael, sáng xanh ngắt,
Tim con chỉ còn chỗ cho mình thày,
Tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
Tình yêu thày cho con luôn chân chất.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

3.2. Đại thiên thần Michael, con thấy là các ngã tách biệt của con không muốn loại bỏ nỗi sợ. Nỗi sợ đó quy định những điều mà nó không thể và không nên làm. Một khi con chấp nhận nỗi sợ, thì nó cho con một cái cớ để không làm một số chuyện.

Đại thiên thần Michael, con mãi mãi
Luôn là một với thực tại của thày,
Muôn sợ hãi không thể giam con mãi,
Và thế gian phải nhả hết quyền oai.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

3.3. Đại thiên thần Michael, con muốn loại trừ các nỗi sợ của con, vì con không cần một cái cớ để không suy nghĩ hay kết nối với một chân sư thăng thiên.

Đại thiên thần Michael, ôm con chặt,
Phá tan đi bóng đêm đen tối nhất,
Sạch luân xa trong ánh sáng thần sầu,
Và phục hồi trong con cái nhìn sâu.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

3.4. Đại thiên thần Michael, con sẵn sàng thấy điều con nghĩ sẽ xảy ra nếu con kết nối với một chân sư thăng thiên. Con muốn thấy liệu con có sẽ phải thay đổi gì chăng trong lối sống, hay trạng thái tâm của con.

Đại thiên thần Michael, con đang đứng
Với thày đây, ánh sáng con ra lệnh,
Tim con sẽ trải rộng mãi không ngừng
Cho đến khi lý tối cao sáng bừng.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

3.5. Đại thiên thần Michael, con sẵn sàng thấy liệu con có một thói quen nào đó mà con biết không có tính chất tâm linh, nhưng con đã xây dựng một cái cớ vì sao con có thể tiếp tục có thói quen đó mà vẫn học giáo lý tâm linh.

Đại thiên thần Michael, trong tim này,
Không bao giờ con với thày xa cách,
Đoàn chưởng giáo nay con xin trọng trách,
Khởi hành mới, con sẽ bước chân ngay.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

3.6. Đại thiên thần Michael, con quả thực muốn buông bỏ các nỗi sợ của con. Con muốn thấy cái ngã tiềm thức là nơi nỗi sợ tập trung. Con sẵn sàng để cho nó chết đi. Đại thiên thần Michael thày có mặt, ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ.

Đại thiên thần Michael, gươm sáng xanh,
Bao bóng tối vung tay thày chặt đứt,
Quả Ki-tô nay con theo nao nức,
Dùng phân biện thực chân rõ ngọn ngành.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

3.7. Đại thiên thần Michael, con buông bỏ mong muốn không bị Thượng đế trông thấy. Con buông bỏ ảo tưởng là có khoảng cách giữa con người và Thượng đế. Con buông bỏ ảo tưởng là những gì con che giấu người khác cũng khuất mắt Thượng đế, và do đó con có thể làm một số chuyện mà không chịu hậu quả vì Thượng đế không trông thấy.

Đại thiên thần Michael, con nương cánh
Của thày đây, bỏ lại chuyện cỏn con,
Tim con rộn tiếng Thượng đế gọi đàn,
Cùng tim thày mà hát mãi vang vang. 

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

3.8. Đại thiên thần Michael, con thấy đây là một trong những ảo tưởng vĩ đại nhất trên trái đất và nó dựa trên việc con người mất sự nối kết với cái ta cao của họ.

Đại thiên thần Michael, đưa con về
Những bầu cao con muốn được tiêu dao,
Được tái sinh khỏi vũ trụ xôn xáo,
Cho đời sống thành bài thơ dâng trào.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

3.9. Đại thiên thần Michael, con thấy là con có chút nối kết với cái ta cao của con, con biết con là phần nối dài của cái ta cao đó, do đó làm sao con có thể tách biệt khỏi nó được? Cũng giống như ý nghĩ ngọn sóng có thể tách biệt khỏi đại đương.

Đại thiên thần Michael là ánh sáng
Chiếu rực rỡ như tinh tú xanh ngời,
Thày đến đây từ tinh tú trên trời,
Con cùng thày đi khắp chốn xa xôi. 

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

Phần 4

4.1. Đại thiên thần Michael, con thấy là tâm của con không thể tách biệt khỏi Hiện diện TA LÀ, và do đó một điều kiện vật lý không thể thật sự ảnh hưởng con. Nó có thể ảnh hưởng xác thân vật lý của con, nhưng nó không thể ảnh hưởng con người thực của con.

Đại thiên thần Michael, sáng xanh ngắt,
Tim con chỉ còn chỗ cho mình thày,
Tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
Tình yêu thày cho con luôn chân chất.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

4.2. Đại thiên thần Michael, con thấy là không có điều gì trong cõi vật lý có thể ảnh hưởng được Hiện diện TA LÀ của con. Cốt lõi con người con là cái Ta Biết, cũng là nhận biết thuần khiết và do đó không thể bị bất cứ gì trong cõi vật lý ảnh hưởng.

Đại thiên thần Michael, con mãi mãi
Luôn là một với thực tại của thày,
Muôn sợ hãi không thể giam con mãi,
Và thế gian phải nhả hết quyền oai.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

4.3. Đại thiên thần Michael, con thấy là cái Ta Biết không phải sợ bất cứ điều kiện nào trong cõi vật lý. Chỉ các ngã tách biệt mới có thể sợ các điều kiện vật lý, vì chúng không thể trốn chạy các điều kiện đó. Cái Ta Biết có thể bước ra ngoài ngã tách biệt và để chúng chết đi.

Đại thiên thần Michael, ôm con chặt,
Phá tan đi bóng đêm đen tối nhất,
Sạch luân xa trong ánh sáng thần sầu,
Và phục hồi trong con cái nhìn sâu.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

4.4. Đại thiên thần Michael, con thấy là khi con nhìn vào một ngã tách biệt đang sợ một điều kiện và để cho nó chết đi, thì tại sao con lại phải trải nghiệm điều kiện đó? Con chỉ cần trải nghiệm điều kiện để nhìn vào ngã tách biệt. Đây là Trường đời Cay đắng.

Đại thiên thần Michael, con đang đứng
Với thày đây, ánh sáng con ra lệnh,
Tim con sẽ trải rộng mãi không ngừng
Cho đến khi lý tối cao sáng bừng.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

4.5. Đại thiên thần Michael, con sẵn lòng nhìn vào ngã tách biệt, để con không cần trải nghiệm điều kiện. Con không cần sợ nó khi con biết có cách để tránh nó.

Đại thiên thần Michael, trong tim này,
Không bao giờ con với thày xa cách,
Đoàn chưởng giáo nay con xin trọng trách,
Khởi hành mới, con sẽ bước chân ngay.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

4.6. Đại thiên thần Michael, con thấy chính một ngã tách biệt đang sợ điều kiện, và nếu con là cái Ta Biết không sẵn sàng nhìn vào ngã tách biệt, thì con không thể để ngã chết đi. Do đó vẫn còn một vũng xoáy đang trì kéo thể cảm xúc của con. Nó cũng trì kéo toàn thể cõi vật chất và thu hút về con những gì con sợ.

Đại thiên thần Michael, gươm sáng xanh,
Bao bóng tối vung tay thày chặt đứt,
Quả Ki-tô nay con theo nao nức,
Dùng phân biện thực chân rõ ngọn ngành.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

4.7. Đại thiên thần Michael, con buông bỏ ảo tưởng cho rằng nếu con phớt lờ nỗi sợ thì con xua đẩy điều kiện đi. Con thấy là nỗi sợ thu hút điều kiện để rốt cuộc con được giải thoát khỏi nỗi sợ.

Đại thiên thần Michael, con nương cánh
Của thày đây, bỏ lại chuyện cỏn con,
Tim con rộn tiếng Thượng đế gọi đàn,
Cùng tim thày mà hát mãi vang vang. 

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

4.8. Đại thiên thần Michael, con sẵn lòng nhìn vào nỗi sợ. Con xin thày giúp con khắc phục nỗi sợ một hoàn cảnh trong thế gian, lẫn nỗi sợ gặp gỡ các chân sư thăng thiên vì như vậy các ngã tách biệt của con sẽ bị phơi bày. Con sẵn lòng thay đổi.

Đại thiên thần Michael, đưa con về
Những bầu cao con muốn được tiêu dao,
Được tái sinh khỏi vũ trụ xôn xáo,
Cho đời sống thành bài thơ dâng trào.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

4.9. Đại thiên thần Michael, con sẵn lòng muốn thấy cuộc đời của mình sẽ ra sao nếu con không còn nỗi sợ. Ngay đây con quyết định: “Cuộc đời của tôi sẽ khá hơn nếu tôi không còn nỗi sợ. Do đó tôi sẵn lòng yêu cầu Đại thiên thần Michael giúp tôi thấy nó.”

Đại thiên thần Michael là ánh sáng
Chiếu rực rỡ như tinh tú xanh ngời,
Thày đến đây từ tinh tú trên trời,
Con cùng thày đi khắp chốn xa xôi. 

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

Phần 5

5.1. Đại thiên thần Michael, con xin thày thực sự tung ra một bom nổ ánh sáng vào vũng xoáy trong thể cảm xúc của con để dập tắt nó và không cho nó cuộn xoáy nữa.

Đại thiên thần Michael, sáng xanh ngắt,
Tim con chỉ còn chỗ cho mình thày,
Tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
Tình yêu thày cho con luôn chân chất.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

5.2. Đại thiên thần Michael, con cần sẵn lòng làm công việc dọn dẹp, dùng ngọn lửa tím và các bài chú bài thỉnh khác để chuyển hóa năng lượng.

Đại thiên thần Michael, con mãi mãi
Luôn là một với thực tại của thày,
Muôn sợ hãi không thể giam con mãi,
Và thế gian phải nhả hết quyền oai.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

5.3. Đại thiên thần Michael, con xin thày đi vào thể cảm xúc của con và chỉ cho con thấy có điều gì mà con chưa thấy.

Đại thiên thần Michael, ôm con chặt,
Phá tan đi bóng đêm đen tối nhất,
Sạch luân xa trong ánh sáng thần sầu,
Và phục hồi trong con cái nhìn sâu.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

5.4. Đại thiên thần Michael, con không nghĩ con đã vượt quá điều này rồi và không sợ gì cả. Con sẵn lòng mời thày vào thể cảm xúc của con và chỉ cho con thấy có điều gì ẩn giấu chăng.

Đại thiên thần Michael, con đang đứng
Với thày đây, ánh sáng con ra lệnh,
Tim con sẽ trải rộng mãi không ngừng
Cho đến khi lý tối cao sáng bừng.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

5.5. Đại thiên thần Michael, con sẵn lòng thấy liệu có sự e dè không muốn nhìn chăng. Con muốn thấy liệu có điều gì trong thể cảm xúc mà con e ngại không muốn thấy chăng.

Đại thiên thần Michael, trong tim này,
Không bao giờ con với thày xa cách,
Đoàn chưởng giáo nay con xin trọng trách,
Khởi hành mới, con sẽ bước chân ngay.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

5.6. Đại thiên thần Michael, con thấy là để thiết lập một nối kết mạnh hơn với các chân sư thăng thiên, thì sợ hãi là một chướng ngại mà con phải khắc phục. Con thấy đây là một việc mà con có thể làm được với sự giúp đỡ mà thày cống hiến.

Đại thiên thần Michael, gươm sáng xanh,
Bao bóng tối vung tay thày chặt đứt,
Quả Ki-tô nay con theo nao nức,
Dùng phân biện thực chân rõ ngọn ngành.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

5.7. Đại thiên thần Michael, con thấy sợ hãi là một cảm xúc. Tối hậu, cái gì khởi sự lốc xoáy sợ hãi là một quyết định, một ý muốn. Khi đã xem xét kỹ thì cách duy nhất để khắc phục sợ hãi là lấy một quyết định khác, quyết định buông bỏ nó.

Đại thiên thần Michael, con nương cánh
Của thày đây, bỏ lại chuyện cỏn con,
Tim con rộn tiếng Thượng đế gọi đàn,
Cùng tim thày mà hát mãi vang vang. 

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

5.8. Đại thiên thần Michael, con buông bỏ nỗi sợ, bất kể điều kiện mà con sợ có còn đó hay không. Con muốn được giải thoát khỏi sợ hãi.

Đại thiên thần Michael, đưa con về
Những bầu cao con muốn được tiêu dao,
Được tái sinh khỏi vũ trụ xôn xáo,
Cho đời sống thành bài thơ dâng trào.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

5.9. Đại thiên thần Michael, con cung cấp ý chí, và con biết là lúc đó thày sẽ cung cấp uy lực và tiêu trừ vũng xoáy sợ hãi. Con có ý chí và con biết thày có uy lực.

Đại thiên thần Michael là ánh sáng
Chiếu rực rỡ như tinh tú xanh ngời,
Thày đến đây từ tinh tú trên trời,
Con cùng thày đi khắp chốn xa xôi. 

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Đại thiên thần Michael, Astrea và Shiva hãy niêm phong sự kết nối của con với các vị thày tâm linh và Hiện diện TA LÀ của con. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong!  Amen.

4 | Thỉnh cầu nhận biết tâm linh về thân thể

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Mẹ Mary hãy giúp con nhìn ra những gì đang ngăn con chấp nhận rằng con là cơ thể vật lý của con, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Mẹ Mary, con thấy được khía cạnh Mẹ của Thượng đế là khía cạnh nuôi dưỡng. Con buông bỏ mọi cảm nhận thiếu thốn và chấp nhận là con xứng đáng được nuôi dưỡng, con dám chờ đợi được nuôi dưỡng.

Ôi Mẹ Mary, Bài ca sự Sống,
Tiêu trừ tất cả tranh chấp bất đồng,
Khi con hòa điệu âm thanh thần thánh,
Con đây tuyên bố, tế bào lành lặn.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

1.2. Mẹ Mary, con chấp nhận là con xứng đáng nhận được sự nuôi dưỡng cơ thể vật lý. Con thấy cơ thể của con được tạo bằng Thân thể của Mẹ Thiêng liêng, và đó là Ánh sáng của Mẹ Thiêng liêng, là Ánh sáng Mẫu-Vật.

Bài ca sự sống con nghe luôn hoài,
thiêu đi tất cả nỗi niềm sợ hãi.
Hòa điệu cùng theo giao hưởng của Mẹ.
thoát khỏi bệnh tật, nhạc thày chở che.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

1.3. Mẹ Mary, con thấy một trong những điều cơ bản có thể kéo con ra khỏi cảm giác kết nối với thày chính là cơ thể vật lý đang không ngừng lôi kéo sự chú ý của con.

Trong tình của thày, con vượt thăng mãi
tranh chấp ưu phiền, con bỏ tâm hai.
Nhìn qua mắt thày, tình thày ôm trọn,
không bất toàn nào chạm được tới con.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

1.4. Mẹ Mary, con buông ảo tưởng cho rằng cơ thể vật lý là kẻ thù cho sự phát triển tâm linh của con, rằng đó là cái gì phải được chinh phục, phải bị làm ngơ, phải bị kiểm soát hay bị trấn áp.

Con thấy chữa lành thì phải bắt đầu,
Ki-tô Hằng Sống, tìm ngài trong sâu.
Trong mắt nhất nguyên, con nhìn sáng tạo,
ánh sáng khuếch trương từng mỗi tế bào.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

1.5. Mẹ Mary, con buông ảo tưởng cho rằng toàn bộ bát cung vật lý, cõi vật chất, cõi của Mẹ, là kẻ thù cho sự phát triển tâm linh của con.

Trong dòng nhạc Mẹ, ôi con tự do,
thoát khỏi ký ức con người bé nhỏ.
Viễn quan của con, ôi sao toàn hảo,
tất cả tế bào, nay đà tái tạo.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

1.6. Mẹ Mary, con nhìn ra cách người tâm linh đã tiếp cận cơ thể vật lý của mình suốt hàng ngàn năm qua không phải là cách xây dựng nhất. Cơ thể của con chỉ là kẻ thù cho sự phát triển tâm linh nếu con nghĩ như vậy mà thôi.

Ôi tình yêu Mẹ, giai điệu ngọt ngào,
thoát khỏi bất toàn, thân nhẹ làm sao.
Ôi Mẹ Mary, âm của âm thanh,
tim con dạt dào, tình thày thần thánh.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

1.7. Mẹ Mary, con buông ý muốn trốn thoát khỏi cơ thể trong khi mình vẫn ở trong cơ thể, ý muốn khuất phục cơ thể, kiềm chế cơ thể, xem thường cơ thể, trấn áp cơ thể, vì đây là hình ảnh sẽ biến cơ thể thành kẻ thù.

Qua vẻ đẹp thày, siêu phàm diễm lệ,
không gian thời gian, vượt qua hạn chế.
Tế bào vượt chết, hát ca vui hưởng,
từ nay toàn vẹn trong lòng thày thương.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

1.8. Mẹ Mary, con nhìn ra là con không đang hiện thân để có những trải nghiệm tâm linh. Con đang hiện thân để làm việc gì đó trong cõi vật lý, để trải nghiệm cõi vật lý, để thay đổi cõi vật lý.

Con cùng nhịp rung, bài ca sự sống,
hòa âm dòng sống, con theo bay bổng.
Nguyên mẫu của con, trạng thái toàn hảo
tất cả tế bào theo khuôn tái tạo.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

1.9. Mẹ Mary, con buông ý tưởng cho rằng cơ thể vật lý là kẻ thù cho việc kết nối với cái ta cao của con, với các chân sư thăng thiên. Con chấp nhận cơ thể vật lý là một cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm cõi vật lý từ bên trong và góp phần vào tiến trình đồng sáng tạo.

Từng mỗi tế bào là một âm thoa,
với chuông của Mẹ, nó đang giao hòa.
Lời nguyền bệnh tử, con đã thoát trọn,
con xác nhận đây bất tử của con.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

Phần 2

2.1. Mẹ Mary, con buông bỏ mọi sự than vãn. Con xem cơ thể là một cơ hội. Con xem đầu thai là một cơ hội.

Ôi Mẹ Mary, Bài ca sự Sống,
Tiêu trừ tất cả tranh chấp bất đồng,
Khi con hòa điệu âm thanh thần thánh,
Con đây tuyên bố, tế bào lành lặn.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

2.2. Mẹ Mary, con nhìn ra sự đau khổ trên trái đất đã trở thành một vòng xoáy trong tâm thức tập thể ngày càng tự tăng cường. Con sẵn lòng đập vỡ vòng xoáy này đã khiến con than phiền về thân thể hay tìm cách kiểm soát nó.

Bài ca sự sống con nghe luôn hoài,
thiêu đi tất cả nỗi niềm sợ hãi.
Hòa điệu cùng theo giao hưởng của Mẹ.
thoát khỏi bệnh tật, nhạc thày chở che.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

2.3. Mẹ Mary, con sẵn lòng góp sức kéo tập thể vươn tới một cách tiếp cận cao hơn để xem cơ thể là một cơ hội. Khi con ở trong cơ thể, con sẽ không chối bỏ cơ thể hay tìm cách lánh xa cơ thể.

Trong tình của thày, con vượt thăng mãi
tranh chấp ưu phiền, con bỏ tâm hai.
Nhìn qua mắt thày, tình thày ôm trọn,
không bất toàn nào chạm được tới con.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

2.4. Mẹ Mary, con thấy là chính con đã chọn hiện thân vật lý vì nếu không thì con đã không ở đây. Con đã chọn đầu thai vào thời điểm này để giúp Saint Germain đem lại Thời Hoàng kim và tạo điều kiện thuận lợi cho địa cầu xoay chuyển.

Con thấy chữa lành thì phải bắt đầu,
Ki-tô Hằng Sống, tìm ngài trong sâu.
Trong mắt nhất nguyên, con nhìn sáng tạo,
ánh sáng khuếch trương từng mỗi tế bào.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

2.5. Mẹ Mary, con thấy là trong Thời Hoàng kim của Saint Germain, con người sẽ có một mối quan hệ với thân thể của mình cao hơn hầu hết mọi người ngày hôm nay. Con ở đây để giúp đem lại một xoay chuyển trong cách tiếp cận cơ thể. Làm sao con sẽ giúp tập thể xoay chuyển được trừ khi con xoay chuyển tâm mình trước tiên?

Trong dòng nhạc Mẹ, ôi con tự do,
thoát khỏi ký ức con người bé nhỏ.
Viễn quan của con, ôi sao toàn hảo,
tất cả tế bào, nay đà tái tạo.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

2.6. Mẹ Mary, con buông ý muốn chối bỏ cơ thể. Con chọn cách tiếp cận cao hơn và con đón nhận cơ thể. Con đón nhận việc mình đang đầu thai và con nói: “Tôi là thân thể này.”

Ôi tình yêu Mẹ, giai điệu ngọt ngào,
thoát khỏi bất toàn, thân nhẹ làm sao.
Ôi Mẹ Mary, âm của âm thanh,
tim con dạt dào, tình thày thần thánh.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

2.7. Mẹ Mary, con buông tất cả mọi ngã tiềm thức được tạo ra trong tiền kiếp, từ thuở chấn thương nhập đời khi con bị sa nhân tấn công, khi chúng tìm cách dùng cơ thể vật lý của con để tiêu diệt con về mặt tâm lý lẫn tâm linh.

Qua vẻ đẹp thày, siêu phàm diễm lệ,
không gian thời gian, vượt qua hạn chế.
Tế bào vượt chết, hát ca vui hưởng,
từ nay toàn vẹn trong lòng thày thương.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

2.8. Mẹ Mary, con buông những cái ngã được tạo ra trong tiền kiếp liên hệ đến cơ thể vật lý, đến việc con ở trong cơ thể vật lý. Con chấp nhận là không những con ở trong cơ thể mà con còn chấp nhận cơ thể. Thay vì chấp nhận hay thấy mình ở trong cơ thể, con chấp nhận mình là cơ thể.

Con cùng nhịp rung, bài ca sự sống,
hòa âm dòng sống, con theo bay bổng.
Nguyên mẫu của con, trạng thái toàn hảo
tất cả tế bào theo khuôn tái tạo.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

2.9. Mẹ Mary, con chấp nhận con là cơ thể. Con chấp nhận rằng bản mẫu của cơ thể con – được cầm giữ bởi Hiện diện TA LÀ trong tâm bản sắc, tâm lý trí và tâm cảm xúc của con – hoàn toàn trở nên vật lý. Con chấp nhận sự chữa lành mà con cần để tập trung vào việc tăng triển tâm linh của con.

Từng mỗi tế bào là một âm thoa,
với chuông của Mẹ, nó đang giao hòa.
Lời nguyền bệnh tử, con đã thoát trọn,
con xác nhận đây bất tử của con.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

Phần 3

3.1. Mẹ Mary, con thấy quá nhiều người tâm linh suốt các thời đại đã chối bỏ cơ thể, đã cố tránh né nó, đẩy nó ra xa. Con sẵn lòng thử một cách khác hơn. Con đón nhận cơ thể, con chấp nhận cơ thể, con đồng hóa mình là cơ thể đang biểu hiện khuôn đúc cao nhất cho cơ thể.

Ôi Mẹ Mary, Bài ca sự Sống,
Tiêu trừ tất cả tranh chấp bất đồng,
Khi con hòa điệu âm thanh thần thánh,
Con đây tuyên bố, tế bào lành lặn.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

3.2. Mẹ Mary, con thấy là phải có một khuôn đúc tư tưởng được phóng chiếu lên Ánh sáng Mẫu-Vật thì nó mới khoác vào hình tướng. Khuôn đúc đó được phóng chiếu xuyên qua tâm bản sắc, tâm lý trí và tâm cảm xúc của con lên Ánh sáng Mẫu-Vật, hình thành cơ thể vật lý.

Bài ca sự sống con nghe luôn hoài,
thiêu đi tất cả nỗi niềm sợ hãi.
Hòa điệu cùng theo giao hưởng của Mẹ.
thoát khỏi bệnh tật, nhạc thày chở che.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

3.3. Mẹ Mary, con chấp nhận cơ thể vật lý của con không dày đặc chút nào. Nó mềm lỏng. Nó tựa như loại nhựa dẻo có thể được uốn nắn, như đất sét có thể được nhào nặn, nhưng nó được nhào nặn bởi tư tưởng, bởi bản sắc, bởi cảm xúc. Và vì vậy nó có tiềm năng chuyển đổi chớp nhoáng.

Trong tình của thày, con vượt thăng mãi
tranh chấp ưu phiền, con bỏ tâm hai.
Nhìn qua mắt thày, tình thày ôm trọn,
không bất toàn nào chạm được tới con.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

3.4. Mẹ Mary, con chấp nhận là tế bào của con hòa điệu với trạng thái tâm con. Tế bào là những chiếc máy radio nhận tín hiệu từ tâm cảm xúc, tâm lý trí và tâm bản sắc của con.

Con thấy chữa lành thì phải bắt đầu,
Ki-tô Hằng Sống, tìm ngài trong sâu.
Trong mắt nhất nguyên, con nhìn sáng tạo,
ánh sáng khuếch trương từng mỗi tế bào.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

3.5. Mẹ Mary, con chấp nhận là âm thoa trong mỗi tế bào của con giờ đây đã hòa điệu với chuông của Mẹ. Tế bào giống như những chiếc âm thoa, và thay vì điều chỉnh theo tần số của thế gian, giờ đây chúng hòa điệu với viễn quan của Mẹ Thiêng liêng cho cơ thể vật lý của con.

Trong dòng nhạc Mẹ, ôi con tự do,
thoát khỏi ký ức con người bé nhỏ.
Viễn quan của con, ôi sao toàn hảo,
tất cả tế bào, nay đà tái tạo.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

3.6. Mẹ Mary, con chấp nhận viễn quan của Mẹ Thiêng liêng là một âm thanh, một rung động, một tiếng chuông. Cho nên con nói: “Ngay mỗi tế bào là một âm thoa. Với chuông của Mẹ nó đang giao hòa.”

Ôi tình yêu Mẹ, giai điệu ngọt ngào,
thoát khỏi bất toàn, thân nhẹ làm sao.
Ôi Mẹ Mary, âm của âm thanh,
tim con dạt dào, tình thày thần thánh.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

3.7. Mẹ Mary, con hòa nhập vào Hiện diện của thày, con hòa điệu với cơ thể cùng bất kỳ điều kiện nào trong cơ thể, và con cho phép mình thâm nhập vào đó. Con nói: “Ngay mỗi tế bào là một âm thoa. Với chuông của Mẹ nó đang giao hòa.”

Qua vẻ đẹp thày, siêu phàm diễm lệ,
không gian thời gian, vượt qua hạn chế.
Tế bào vượt chết, hát ca vui hưởng,
từ nay toàn vẹn trong lòng thày thương.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

3.8. Mẹ Mary, con đọc câu chú: “Tôi là thân thể này” và con cảm thấy an bình với câu đó. Con chấp nhận mình là cơ thể, và cơ thể là một cơ hội trong thời gian con ở trong cơ thể.

Con cùng nhịp rung, bài ca sự sống,
hòa âm dòng sống, con theo bay bổng.
Nguyên mẫu của con, trạng thái toàn hảo
tất cả tế bào theo khuôn tái tạo.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

3.9. Mẹ Mary, con chấp nhận: “Tôi là thân thể của Mẹ Thiêng liêng. Tôi là thân thể của Mẹ Trái đất.”

Từng mỗi tế bào là một âm thoa,
với chuông của Mẹ, nó đang giao hòa.
Lời nguyền bệnh tử, con đã thoát trọn,
con xác nhận đây bất tử của con.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

Phần 4

4.1. Mẹ Mary, con chấp nhận rằng bệnh tật trong cơ thể vật lý không phải là chuyện tự nhiên. Thật không tự nhiên khi cơ thể bị bệnh. Thật không cần thiết cho cơ thể phải mắc bệnh.

Ôi Mẹ Mary, Bài ca sự Sống,
Tiêu trừ tất cả tranh chấp bất đồng,
Khi con hòa điệu âm thanh thần thánh,
Con đây tuyên bố, tế bào lành lặn.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

4.2. Mẹ Mary, con chấp nhận chính con là cơ thể, và con chấp nhận việc tạo thay đổi trong cơ thể là chuyện khả dĩ, ngay cả khi bác sĩ hay tâm thức tập thể bảo rằng chuyện này không thể xảy ra.

Bài ca sự sống con nghe luôn hoài,
thiêu đi tất cả nỗi niềm sợ hãi.
Hòa điệu cùng theo giao hưởng của Mẹ.
thoát khỏi bệnh tật, nhạc thày chở che.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

4.3. Mẹ Mary, con chấp nhận con đang ở trong cõi vật chất. Đây là cõi của Mẹ Thiêng liêng. Thày là cõi vật chất. Con chấp nhận là đối với Mẹ Thiêng liêng, không có gì trong vật chất là bất khả thi.

Trong tình của thày, con vượt thăng mãi
tranh chấp ưu phiền, con bỏ tâm hai.
Nhìn qua mắt thày, tình thày ôm trọn,
không bất toàn nào chạm được tới con.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

4.4. Mẹ Mary, con ngộ ra là chỉ sự chấp nhận hay không chấp nhận của con mới có thể ngăn cản một điều mà nhiều người sẽ gọi là phép lạ. Nhưng chẳng có phép lạ gì cả, chỉ có sự biểu hiện tự nhiên của Ánh sáng Mẫu-Vật sẽ trình chiếu ra bất kỳ hình tướng nào được phóng chiếu lên nó.

Con thấy chữa lành thì phải bắt đầu,
Ki-tô Hằng Sống, tìm ngài trong sâu.
Trong mắt nhất nguyên, con nhìn sáng tạo,
ánh sáng khuếch trương từng mỗi tế bào.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

4.5. Mẹ Mary, con chấp nhận là khi con thay đổi sự trình chiếu, con cũng thay đổi điều kiện vật chất. Con chấp nhận thân thể, và con thấy là có thể con phải hoàn toàn chấp nhận một điều kiện trong thân thể trước khi con thăng vượt được điều kiện đó.

Trong dòng nhạc Mẹ, ôi con tự do,
thoát khỏi ký ức con người bé nhỏ.
Viễn quan của con, ôi sao toàn hảo,
tất cả tế bào, nay đà tái tạo.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

4.6. Mẹ Mary, con chấp nhận là chừng nào con còn đẩy xa – không những đẩy xa điều kiện mà cả cơ thể đã buộc con phải đối mặt với điều kiện đó – thì con không thể chấp nhận thay đổi. Con chính là sự thay đổi mà con muốn thấy xảy ra trong cơ thể.

Ôi tình yêu Mẹ, giai điệu ngọt ngào,
thoát khỏi bất toàn, thân nhẹ làm sao.
Ôi Mẹ Mary, âm của âm thanh,
tim con dạt dào, tình thày thần thánh.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

4.7. Mẹ Mary, con chấp nhận là con không thể là sự thay đổi trong cơ thể trừ khi con chính là cơ thể. Và con chỉ có thể là cơ thể nếu con ngừng chối bỏ nó, ngừng đẩy nó ra xa và cho rằng nó phản tâm linh hay nó là kẻ thù cho sự tăng triển tâm linh của con.

Qua vẻ đẹp thày, siêu phàm diễm lệ,
không gian thời gian, vượt qua hạn chế.
Tế bào vượt chết, hát ca vui hưởng,
từ nay toàn vẹn trong lòng thày thương.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

4.8. Mẹ Mary, con chấp nhận mục đích làm người tâm linh trong thời đại này, mục đích con đã hiện thân vật lý, là để chứng tỏ con có thể là người tâm linh trong cơ thể.

Con cùng nhịp rung, bài ca sự sống,
hòa âm dòng sống, con theo bay bổng.
Nguyên mẫu của con, trạng thái toàn hảo
tất cả tế bào theo khuôn tái tạo.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

4.9. Mẹ Mary, con chấp nhận con là một người tâm linh trong cơ thể. Hiện thân chính là mục đích của con.

Từng mỗi tế bào là một âm thoa,
với chuông của Mẹ, nó đang giao hòa.
Lời nguyền bệnh tử, con đã thoát trọn,
con xác nhận đây bất tử của con.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

Ngay mỗi tế bào là một âm thoa,
Với chuông của Mẹ, nó đang giao hòa
.
(9 hay 33 lần)

Ngay mỗi tế bào là một âm thoa,
Với chuông của Mẹ, nó đang giao hòa
.
Âm thanh phá tan bùa mê đáy vực
Đến từ cõi chết và cõi địa ngục.

TA LÀ cơ thể này! (9 hay 33 lần)

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Đại thiên thần Michael, Astrea và Shiva hãy niêm phong sự kết nối của con với các vị thày tâm linh và Hiện diện TA LÀ của con. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong!  Amen.

2 | Thỉnh cầu một trải nghiệm vượt hình tướng

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Quan Âm hãy giúp con nhìn vượt ra khỏi cái tâm muốn con đồng hóa với hình tướng và tập trung tất cả chú ý của con vào hình tướng, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Quan Âm, con thấy được cái tâm quá ghiền nghiện sự kích động, đã quen thói nhận được kích động liên tục và không ngừng phản ứng lại những gì từ bên ngoài chính nó.

Ôi Mẹ Quan Âm, tên thày cao cả,
xin đổ đầy con, Ngọn lửa Thứ tha.
Mở tâm dung thứ, thoát ra xích xiềng,
tha thứ chính là chìa khóa linh thiêng.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

1.2. Quan Âm, con thấy được thày, như một chân sư thăng thiên, không phải là một nguồn từ ngoài. Con muốn sự kết nối của con với thày không chỉ là thêm một kích động từ ngoài. Con muốn nó là nhiều hơn vậy.

Ôi Mẹ Quan Âm, giờ con buông bỏ
mọi dây ràng buộc thế gian gò bó.
Tình cảm dồn nén, con cho tuôn chảy,
những bệnh tình cảm, con thoát ra ngay.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

1.3. Quan Âm, con thấy được thông điệp từ một chân sư thăng thiên không đến từ một nguồn bên ngoài giống như mọi thứ khác đang lôi kéo tâm con. Thày ở bên trong con, và thày ở khắp mọi nơi chung quanh con.

Ôi Mẹ Quan Âm, con không ấp ủ,
đòi hỏi ước mơ của con kết nụ.
Vì con buông xuống toàn bộ mong chờ,
tâm con trống rỗng, nghìn thu rộng mở.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

1.4. Quan Âm, con muốn nghe được thày như giọng nói nhỏ nhẹ yên ắng bên trong, và con không để ý đến những giọng nói từ ngoài.

Ôi Mẹ Quan Âm, vượt lên quá khứ,
buông mọi giận hờn ám ảnh tâm tư.
Con chẳng mong chờ hoa trái vị lai,
hiện tại thường hằng, con an trụ lại.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

1.5. Quan Âm, con thấy được ông hoàng của thế gian, bọn quỷ của Mara, đang cố hết sức lôi kéo chú ý của con ra ngoài, để con liên tục hướng chú ý về bất cứ chuyện gì bên ngoài chính con.

Ôi Mẹ Quan Âm, nâng con lên cao,
vượt biển Luân hồi, sóng lớn xôn xao.
An bình cùng mẹ trong thuyền Bát nhã,
bến giác đây rồi, gần gũi đâu xa.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

1.6. Quan Âm, con thấy được là chúng không cần biết sự chú ý của con tập trung vào đâu, miễn là nó tập trung ở ngoài con. Nhưng bên trong là cái ta cao của con, là các chân sư thăng thiên, và con muốn chú tâm vào đây.

Ôi Mẹ Quan Âm, biến hóa thâm sâu,
Mẹ giải thoát con, phép lạ nhiệm màu.
Khi con tha thứ, con được thứ tha,
dày vò tan hết, tâm con thư thả.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

1.7. Quan Âm, con muốn trải nghiệm chính mình không như tâm vỏ ngoài mà như sự nhận biết thuần khiết, là cái Ta Biết đang tự trải nghiệm như sự nhận biết thuần khiết.

Ôi Mẹ Quan Âm, ưu phiền không bám,
mọi việc không làm, cũng không không làm.
Con không hành động qua ngã tách riêng,
hợp nhất với Mẹ, con ngơi nghỉ liền.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

1.8. Quan Âm, con muốn có khả năng phân biện và nhìn ra những kẻ mạo danh là thày tâm linh, nhưng họ lại ở cõi lý trí, ở cõi bản sắc thấp hay cõi cảm xúc, thậm chí cả những thày giả đang hiện thân trong cõi vật lý.

Ôi Mẹ Quan Âm, tâm thày sáng suốt
giúp con cởi dây kiêu căng ràng buộc.
Mắt con sáng rồi, sá gì cái ngã,
tiến bước theo thày, con buông tất cả.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

1.9. Quan Âm, con thấy được là con sẽ không nối kết với các thày qua trung gian cái tâm bận rộn luôn bị kéo ra ngoài. Đây là tâm vỏ ngoài có thể nối kết với những sinh thể ở cõi lý trí sẽ kích động con với đủ loại hào nhoáng. Thay vào đó, con muốn nối kết với Đại đoàn chưởng giáo vũ trụ.

Ôi Mẹ Quan Âm, giai điệu ngọt ngào,
từ lòng đất thánh, vang lên thanh cao.
Việc mọn tự ngã, con buông bỏ cả,
bến bờ đại giác, con bước về nhà.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

Phần 2

2.1. Quan Âm, con thấy đường tu tâm linh không phức tạp lắm đâu. Đường tu không huy hoàng vẻ vang theo các tiêu chuẩn phán xét của nhiều người trong thế gian. Đường tu là bước vào bên trong, là tìm thấy một cái gì ở bên trong mà con không thể tìm được ngoài thế gian.

Ôi Mẹ Quan Âm, tên thày cao cả,
xin đổ đầy con, Ngọn lửa Thứ tha.
Mở tâm dung thứ, thoát ra xích xiềng,
tha thứ chính là chìa khóa linh thiêng.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

2.2. Quan Âm, con nhìn ra là con sẽ không tìm được những gì mình tìm kiếm bằng cách nhìn ra ngoài chính mình. Con sẽ chỉ tìm được những gì con tìm kiếm khi con bắt đầu hướng chú ý vào trong.

Ôi Mẹ Quan Âm, giờ con buông bỏ
mọi dây ràng buộc thế gian gò bó.
Tình cảm dồn nén, con cho tuôn chảy,
những bệnh tình cảm, con thoát ra ngay.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

2.3. Quan Âm, con thấy được là nhiều chân sư thăng thiên đã từng đầu thai trên trái đất, và các thày đã khắc phục sự dày đặc của trái đất. Cho nên con biết đường tu này hiệu quả, và chính con cũng có khả năng khắc phục.

Ôi Mẹ Quan Âm, con không ấp ủ,
đòi hỏi ước mơ của con kết nụ.
Vì con buông xuống toàn bộ mong chờ,
tâm con trống rỗng, nghìn thu rộng mở.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

2.4. Quan Âm, con thấy được là con không thể khắc phục bằng riêng quyền năng của mình. Con cần các thày trợ giúp và con sẵn sàng nhận sự trợ giúp này.

Ôi Mẹ Quan Âm, vượt lên quá khứ,
buông mọi giận hờn ám ảnh tâm tư.
Con chẳng mong chờ hoa trái vị lai,
hiện tại thường hằng, con an trụ lại.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

2.5. Quan Âm, con thấy là do con có thể nhận ra các chân sư thăng thiên, nên con đã có chút kết nối với các thày rồi. Con sẵn lòng mở rộng sự kết nối của mình bằng cách xem xét những kỳ vọng đang ngăn con đạt đến sự kết nối chặt chẽ hơn với các thày.

Ôi Mẹ Quan Âm, nâng con lên cao,
vượt biển Luân hồi, sóng lớn xôn xao.
An bình cùng mẹ trong thuyền Bát nhã,
bến giác đây rồi, gần gũi đâu xa.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

2.6. Quan Âm, con buông bỏ mọi ham muốn gặp gỡ các chân sư một cách ấn tượng. Con thấy các thày là những vị thày tâm linh đích thực, và các thày muốn con giải thoát khỏi tự ngã cùng những ngã tiềm thức của con.

Ôi Mẹ Quan Âm, biến hóa thâm sâu,
Mẹ giải thoát con, phép lạ nhiệm màu.
Khi con tha thứ, con được thứ tha,
dày vò tan hết, tâm con thư thả.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

2.7. Quan Âm, con sẵn lòng nhìn ra bất cứ kỳ vọng nào dựa trên tự ngã muốn cảm thấy đặc biệt. Con thấy được là nếu các thày thỏa mãn kỳ vọng của con, con sẽ bị yếu tố này của tự ngã đánh bẫy, có lẽ cho đến hết kiếp này.

Ôi Mẹ Quan Âm, ưu phiền không bám,
mọi việc không làm, cũng không không làm.
Con không hành động qua ngã tách riêng,
hợp nhất với Mẹ, con ngơi nghỉ liền.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

2.8. Quan Âm, con thấy được là nếu con mang kỳ vọng như vậy thì các thày sẽ phải bước lùi lại, vì thày không thể nhận rủi ro đẩy con về hướng ngược lại sự tăng triển.

Ôi Mẹ Quan Âm, tâm thày sáng suốt
giúp con cởi dây kiêu căng ràng buộc.
Mắt con sáng rồi, sá gì cái ngã,
tiến bước theo thày, con buông tất cả.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

2.9. Quan Âm, con thấy được là nếu con mang kỳ vọng một cuộc gặp gỡ ấn tượng, thì đây chính là tâm con đang phóng chiếu ra ngoài. Nhưng con sẽ không nối kết được với các thày ở bên ngoài.

Ôi Mẹ Quan Âm, giai điệu ngọt ngào,
từ lòng đất thánh, vang lên thanh cao.
Việc mọn tự ngã, con buông bỏ cả,
bến bờ đại giác, con bước về nhà.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

Phần 3

3.1. Quan Âm, con thấy được là nếu tâm con phóng chiếu hình ảnh sự nối kết phải như thế nào, thì con đang đẩy xa sự nối kết qua kỳ vọng này.

Ôi Mẹ Quan Âm, tên thày cao cả,
xin đổ đầy con, Ngọn lửa Thứ tha.
Mở tâm dung thứ, thoát ra xích xiềng,
tha thứ chính là chìa khóa linh thiêng.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

3.2. Quan Âm, con thấy được là các chân sư thăng thiên không giới hạn sự nối kết mà con có thể có với các thày. Các thày sẵn lòng kết nối với bất cứ ai trên địa cầu ở mức tâm thức hiện thời của họ.

Ôi Mẹ Quan Âm, giờ con buông bỏ
mọi dây ràng buộc thế gian gò bó.
Tình cảm dồn nén, con cho tuôn chảy,
những bệnh tình cảm, con thoát ra ngay.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

3.3. Quan Âm, con thấy được tâm Ki-tô là tâm có khả năng gặp con ở bất kỳ mức tâm thức nào của con, và cống hiến một khung tham chiếu sẽ giúp con bước lên bước tâm thức kế tiếp.

Ôi Mẹ Quan Âm, con không ấp ủ,
đòi hỏi ước mơ của con kết nụ.
Vì con buông xuống toàn bộ mong chờ,
tâm con trống rỗng, nghìn thu rộng mở.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

3.4. Quan Âm, con thấy được là các thày sẵn lòng nối kết với con. Con mong muốn thiết lập một sợi dây nối kết trực tiếp với các thày để con có thể nhận được những sáng ngộ cá nhân, những xoay chuyển tâm thức, cùng sự giúp đỡ từ các thày chứ không từ nguồn nào bên ngoài.

Ôi Mẹ Quan Âm, vượt lên quá khứ,
buông mọi giận hờn ám ảnh tâm tư.
Con chẳng mong chờ hoa trái vị lai,
hiện tại thường hằng, con an trụ lại.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

3.5. Quan Âm, con sẵn lòng nhìn thấy những gì trong tâm có thể ngăn chặn sự nối kết trực tiếp của con. Con sẵn lòng rút lui khỏi việc chú tâm vào thế giới, và con nắm bắt khái niệm: “Không làm việc gì nhưng không sót việc gì không làm.”

Ôi Mẹ Quan Âm, nâng con lên cao,
vượt biển Luân hồi, sóng lớn xôn xao.
An bình cùng mẹ trong thuyền Bát nhã,
bến giác đây rồi, gần gũi đâu xa.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

3.6. Quan Âm, con thấy được bằng cách rút khỏi việc chú tâm bình thường vào thế giới và thay đổi thế giới, con có thể đem lại một thay đổi lớn hơn trong thế giới qua việc kết nối trực tiếp với các thày.

Ôi Mẹ Quan Âm, biến hóa thâm sâu,
Mẹ giải thoát con, phép lạ nhiệm màu.
Khi con tha thứ, con được thứ tha,
dày vò tan hết, tâm con thư thả.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

3.7. Quan Âm, con thấy được là nếu con đã có thể kết nối với các thày qua tâm vỏ ngoài cứ luôn phóng chiếu ra ngoài, thì chắc chắn con đã kết nối được rồi, vì tâm này hoạt động rất ráo riết. Con sẽ làm điều gì khác hơn hay sẽ không làm gì cả.

Ôi Mẹ Quan Âm, ưu phiền không bám,
mọi việc không làm, cũng không không làm.
Con không hành động qua ngã tách riêng,
hợp nhất với Mẹ, con ngơi nghỉ liền.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

3.8. Quan Âm, con thấy được là để thiết lập sự nối kết với cái ta cao của con, với các thày tâm linh của con, con cần vươn mình lên khỏi tâm thức đại chúng.

Ôi Mẹ Quan Âm, tâm thày sáng suốt
giúp con cởi dây kiêu căng ràng buộc.
Mắt con sáng rồi, sá gì cái ngã,
tiến bước theo thày, con buông tất cả.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

3.9. Quan Âm, con thấy được là con cần cái gì khác để mở rộng sự nối kết của mình. Vì vậy con sẽ bỏ qua bên các kỳ vọng của con, bỏ qua bên pháp tu bình thường của con, thậm chí cả tư duy muốn làm.

Ôi Mẹ Quan Âm, giai điệu ngọt ngào,
từ lòng đất thánh, vang lên thanh cao.
Việc mọn tự ngã, con buông bỏ cả,
bến bờ đại giác, con bước về nhà.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

Phần 4

4.1. Quan Âm, con sẵn lòng tìm kiếm vị chân sư mà con có sự nối kết. Mục đích của con là trải nghiệm sự nối kết, chứ không phải đẩy nó về phía trước như con lừa đẩy củ cà rốt treo lủng lẳng trên cây gậy trước mũi nó.

Ôi Mẹ Quan Âm, tên thày cao cả,
xin đổ đầy con, Ngọn lửa Thứ tha.
Mở tâm dung thứ, thoát ra xích xiềng,
tha thứ chính là chìa khóa linh thiêng.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

4.2. Quan Âm, con thấy được Hiện diện của thày là điều con có thể nối kết vượt quá ngôn từ, vượt quá lời bài truyền đọc và lời những câu chú. Nhưng dẫu vậy, lời nói là chén thánh sẽ neo trụ sự Hiện diện.

Ôi Mẹ Quan Âm, giờ con buông bỏ
mọi dây ràng buộc thế gian gò bó.
Tình cảm dồn nén, con cho tuôn chảy,
những bệnh tình cảm, con thoát ra ngay.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

4.3. Quan Âm, con thấy được là thày không thể bị bắt giữ trong bất kỳ hình tướng nào. Con sẵn lòng thăng vượt sự dính mắc vào hình tướng, sự đồng hóa với hình tướng. Con sẵn lòng nối kết với một cái gì không có hình tướng.

Ôi Mẹ Quan Âm, con không ấp ủ,
đòi hỏi ước mơ của con kết nụ.
Vì con buông xuống toàn bộ mong chờ,
tâm con trống rỗng, nghìn thu rộng mở.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

4.4. Quan Âm, con sẵn lòng buông bỏ hình ảnh một vị thượng đế toại nguyện ước muốn. Con thấy được các chân sư thăng thiên không phải là những vị thần nam hay thần nữ để toại nguyện ước muốn của con. Các thày không chủ yếu ở đây để làm chuyện gì cho con trong hình tướng. Các thày ở đây để chứng tỏ cho con thấy là có gì đó vượt khỏi thế giới hình tướng!

Ôi Mẹ Quan Âm, vượt lên quá khứ,
buông mọi giận hờn ám ảnh tâm tư.
Con chẳng mong chờ hoa trái vị lai,
hiện tại thường hằng, con an trụ lại.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

4.5. Quan Âm, con muốn các thày cho con một khung tham chiếu rằng có gì đó nhiều hơn hình tướng. Rằng chính con là nhiều hơn hình tướng!

Ôi Mẹ Quan Âm, nâng con lên cao,
vượt biển Luân hồi, sóng lớn xôn xao.
An bình cùng mẹ trong thuyền Bát nhã,
bến giác đây rồi, gần gũi đâu xa.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

4.6. Quan Âm, con sẵn lòng nối kết và trải nghiệm một điều gì vượt khỏi hình tướng. Con muốn nối kết với các thày ngoài hình tướng, cái hình tướng bao quanh con, lôi kéo chú ý của con tập trung vào hình tướng. Con thấy được là các thày ở đây để giúp con ngừng đồng hóa với hình tướng.

Ôi Mẹ Quan Âm, biến hóa thâm sâu,
Mẹ giải thoát con, phép lạ nhiệm màu.
Khi con tha thứ, con được thứ tha,
dày vò tan hết, tâm con thư thả.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

4.7. Quan Âm, con sẵn lòng nối kết và trải nghiệm những gì vượt khỏi hình tướng nhưng lại vô cùng thực. Nói cho cùng, chỉ có cái vượt hình tướng mới là thực. Con buông bỏ trò chơi muôn thuở bảo rằng hình tướng này là thực và hình tướng kia không thực.

Ôi Mẹ Quan Âm, ưu phiền không bám,
mọi việc không làm, cũng không không làm.
Con không hành động qua ngã tách riêng,
hợp nhất với Mẹ, con ngơi nghỉ liền.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

4.8. Quan Âm, con buông bỏ mọi ham muốn sẽ có gì đó ấn tượng xảy ra cho mình. Con thấy điều ấn tượng nhất có thể xảy ra là không có gì mang hình tướng xảy ra.

Ôi Mẹ Quan Âm, tâm thày sáng suốt
giúp con cởi dây kiêu căng ràng buộc.
Mắt con sáng rồi, sá gì cái ngã,
tiến bước theo thày, con buông tất cả.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

4.9. Quan Âm, con thấy được là nếu không có gì xảy ra thì điều có thể đang xảy ra là con đang chứng nghiệm thực tại vô hình tướng mà thày là. Quan Âm, thày là HƠN NỮA. Thày vượt khỏi hình tướng. Con sẵn lòng trải nghiệm chính con đây cũng vượt khỏi hình tướng.

Ôi Mẹ Quan Âm, giai điệu ngọt ngào,
từ lòng đất thánh, vang lên thanh cao.
Việc mọn tự ngã, con buông bỏ cả,
bến bờ đại giác, con bước về nhà.

Ôi Mẹ Quan Âm, âm giai ngọt lịm,
con được giải thoát, là Tánh linh mình.
Mẹ ban cho con sinh khí dồi dào,
con đứng lên đòi bất diệt tối cao.

OM (3 lần)
OM Mani Padme Hum (9 lần)
OM Quan Âm OM (9 lần)
OM (3 lần)

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Đại thiên thần Michael, Astrea và Shiva hãy niêm phong sự kết nối của con với các vị thày tâm linh và Hiện diện TA LÀ của con. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong!  Amen.

Thỉnh cầu bước theo chân Phật để nhận biết thuần khiết

Bài thỉnh này là một trong ba bài thỉnh có thể được sử dụng song song với bài giảng của chân sư thăng thiên Phật Gautama “Vượt qua tấn tuồng cuộc đời bằng cách chuyển từ phản ứng sang hành động” ngày 31/12/2009. Hai bài thỉnh còn lại cho bài giảng trên là:
Thỉnh cầu sự phân biện giữa phản ứng và hành động
Thỉnh cầu cách ứng xử đối với tâm thức cáo buộc

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Phật Gautama, hãy giúp con bước theo chân Phật, thăng vượt nhận thức ô nhiễm và có được nhận biết thuần khiết, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Phật Gautama, xin thày giúp con trải nghiệm quá trình cá nhân mà qua đó thày đã đạt được sự nhận biết thuần khiết.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.2. Có những tên gọi khác cho nhận biết thuần khiết, như cái ta ý thức, hay cái Ta Biết. Nhưng thực tế là khi con vượt khỏi mọi ý niệm bản ngã thì đó là nhận biết thuần khiết.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.3. Các nhà thần bí mọi thời đều biết là khi con vượt ngoài nhận biết giác quan – sự nhận biết đến từ tâm vỏ ngoài do cảm xúc chi phối, sự nhận biết ở mức ý tưởng, ngay cả sự nhận biết đến từ ý thức bản sắc là mình sống trong thế gian này – khi con vượt qua tất cả những thứ đó thì con chứng nghiệm nhận biết thuần khiết.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.4. Nhận biết thuần khiết không thể bị bất cứ gì trong cõi nhị nguyên, bất cứ gì trong thế giới hình tướng làm ô nhiễm.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.5. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy là nhận thức thuần khiết không đạt được bằng cách gạt bỏ những bất toàn, mà nhìn xuyên qua bất toàn, nhìn xa hơn bất toàn, và nhìn xem có gì vượt cả sự nhận thức.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.6. Ngay cả việc tu tập khổ hạnh, hành hạ thân tâm, kiềm chế tâm trí, cũng đã không dẫn thày đến nhận thức thuần khiết.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.7. Phật Gautama, vậy thì điều gì đã giúp thày vượt lên trên mức đó và chứng được quả vị Phật? Đó là do thày đã sẵn sàng chất vấn từng khía cạnh của nhận thức. Thày sẵn sàng đặt lại vấn đề tất cả, rồi thày nhận ra các mô thức vận hành khiến cho nhận thức ô nhiễm trở thành một chu kỳ bất tận không dẫn tới đâu. Và khi đó, thày bắt đầu chiêm nghiệm sự nhận biết thuần khiết gọi là Samadhi hay Nirvana.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.8. Phật Gautama, thày nhìn ra nhận biết ô nhiễm chính là nhận biết nhị nguyên khi có hai đối cực phải hiện diện. Chúng trông như hoàn toàn có thực – cái đối cực này không thể hiện hữu mà không có cái kia – và do đó cái này cũng thực như cái kia, tạo ra cảm tưởng là cái ác cũng thực như Thượng đế, rằng ác quỷ có quyền năng, có thường hằng, có thực thể.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.9. Phật Gautama, thày nhận ra có một cách tham gia vào cuộc sống năng động trong một thế gian đầy bất toàn mà vẫn không bị cuốn hút vào nhận thức nhị nguyên, vốn gắn nhãn mọi thứ theo một thang điểm tương đối với hai đối cực – thiện ác, đúng sai, thật giả, đẹp xấu, dễ chịu hay khó chịu.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 2

2.1. Phật Gautama, thày thấy được có gì đó vượt ngoài nhận thức nhị nguyên, vượt ngoài nhận thức ô nhiễm. Do nhận thức ô nhiễm mà người ta không thể tách rời hành động nhận thức với hành động gắn nhãn, lượng định, phê phán.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.2. Phật Gautama, thày nhìn ra là vượt lên trên cách nhận thức phê phán, gắn nhãn và đánh giá đó, có một cách nhận thức khác là nhận biết thuần khiết, qua đó thày không gạt bỏ những bất toàn trên địa cầu.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.3. Phật Gautama, thày không gạt bỏ tính không thực của thế gian, nhưng thày không phán xét nó, không dán nhãn nó. Thày không phản ứng lại nó trong sự cảm xúc, như cảm thấy mình bị đe dọa, bị khó chịu hay ghê tởm, hay cảm thấy nó không được quyền có mặt ở đây.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.4. Phật Gautama, thày nhìn vượt khỏi hình tướng bên ngoài và thấy được Phật tánh, Ánh sáng Mẫu-Vật, sự thanh tịnh, thực tại rằng tất cả được sinh tạo từ ánh sáng của Thượng đế và vì vậy có tiềm năng rũ bỏ hình tướng ô uế để được gia tốc vào sự thuần khiết của tâm thức Ki-tô, tâm thức Phật, tâm thức Thượng đế.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.5. Phật Gautama, thày đã đến một điểm của tâm thức Phật nơi thày duy trì được Samadhi ngay khi tham gia vào mọi sinh hoạt đời sống.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.6. Phật Gautama, xin thày giúp con bước theo chân thày và trải nghiệm được nhận biết thuần khiết. Con sẵn sàng chất vấn nhận thức của con. Không những con chất vấn giáo lý công truyền mà chất vấn cả nhận thức của con về giáo lý công truyền.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.7. Phật Gautama, con thấy rõ là để được gia nhập vào tăng đoàn của Phật, con phải chất vấn nhận thức của mình. Nếu con không chất vấn nhận thức, con sẽ tin là nhận thức hiện thời của con về cuộc sống là thực, trọn vẹn, chính xác, và con sẽ không thể vượt lên trên nhận thức này. Con sẽ không thể nhận ra sự thật mà thày đã bày tỏ trong Kinh Pháp cú cách đây 2500 năm – rằng nhận thức xuất phát từ một thể của tâm sâu xa hơn, thể bản sắc, là cái nhìn của con nơi tầng bản sắc về chính con và cuộc sống.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.8. Phật Gautama, con nghiệm thấy chính sự nhận biết sâu xa này nơi bản sắc đã nhào nặn cách con tiếp cận cuộc sống theo lý trí và cảm xúc. Nó khiến con nhìn tình huống một cách nào đó, khiến con có một tâm trạng nào đó, chẳng hạn con cảm thấy bị kết án bất công, phải phê phán người khác, hay phải phản ứng giận dữ khi tình thế không đúng ý. Và khi con ở trong tâm thái thấp như vậy, nếu con không chịu chất vấn nhận thức thì con sẽ tin nhận thức của mình là cao nhất.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.9. Phật Gautama, xin thày giúp con phơi bày tâm thái đã làm ô nhiễm nhận thức của con từ trong sâu, và nhận thức ô nhiễm này lại sản xuất ra tâm thái thấp kém nơi con bị kẹt. Thế là tâm thái thấp trở thành một cơ chế khép kín, một vòng phản ứng luẩn quẩn đóng chặt nơi con không ngừng phản ứng lại cuộc đời.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 3

3.1. Phật Gautama, con nhận ra là con phản ứng lại những gì con đã phóng ra tấm gương vũ trụ. Con phản ứng lại những phản ứng của chính con do cái nhìn của con về cuộc đời tạo ra. Cho nên con bị kẹt trong một vòng xoắn ốc bất tận, phản ứng lại phản ứng của con lẫn phản ứng của người khác. Tất cả đều là phản ứng của nhau.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.2. Phật Gautama, xin thày giúp con nhìn ra là con sẽ chỉ tự do khi nào con ngừng nhìn vào người khác hầu tìm cách thay đổi tâm thức họ. Con nhìn nhận chìa khóa cho sự tự do của con là con thay đổi tâm thức của con.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.3. Chìa khóa để thay đổi tâm thức là chất vấn nhận thức của con. Con đi sâu vào tầng mức của nguyên nhân và nhìn xa hơn tầng mức của kết quả. Con đi vào tầng mức của hành động và nhìn vượt khỏi tầng mức của phản ứng. Con sẽ không thể thay đổi phản ứng cho đến khi con thay đổi hành động.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.4. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy phản ứng là sự nhận thức ô nhiễm tạo ra ở các tầng cảm xúc và lý trí. Còn tầng mức của hành động nằm bên trên, ở thể bản sắc, là cách con nhìn cuộc đời và chính con, là quan hệ của con với cuộc sống, với mọi người, với Ánh sáng Mẫu-Vật, với Thượng đế. Đây là nhận thức sâu sắc khiến con hành động bằng cách phóng ra một hình ảnh vào tấm gương vũ trụ.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.5. Phật Gautama, xin thày giúp con nhìn thấy những bất toàn của thế gian, nhưng con không dán nhãn chúng, con không phê phán chúng, con không phản ứng lai chúng. Con chỉ nhìn thấy chúng, nhưng con thấy chúng vô thường, con thấy chúng không thực.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.6. Phật Gautama, xin thày giúp con không phản ứng lại cái không thực, cái bất toàn. Thay vào đó, con hành động dựa trên sáng ngộ là mỗi bất toàn có thể được gia tốc vào thuần khiết.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.7. Phật Gautama, xin thày giúp con đi vào cuộc đời và hành động để nâng cao mọi sự sống, thay vì tìm cách kết án một sắc thái bất toàn nào đó của sự sống rồi tìm cách triệt hạ nó.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.8. Phật Gautama, xin thày giúp con nhìn thấu sự lừa dối của tâm thức cáo buộc, sự lừa dối nền tảng đằng sau tất cả những tấn tuồng cuồng đại.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.9. Tư duy cuồng đại khiến con tin rằng có cái gì đó xấu xa hay ác hại, và cái đó cần bị triệt tiêu. Nhưng khi con muốn triệt tiêu xấu ác thì con đã khởi đầu một phản ứng chống lại xấu ác – điều này không thể xóa bỏ khổ đau trên địa cầu mà chỉ gia tăng khổ đau.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 4

4.1. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy cách duy nhất để “xoá bỏ xấu ác” là thăng vượt tâm thức nhị nguyên hầu con hành động trong tâm thức bất nhị. Con gia tốc các điều kiện mà người ta gọi là xấu ác, gia tốc nó vào thanh tịnh bằng cách nâng cao mọi sự sống thay vì lên án, chê trách, miệt thị, triệt tiêu.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.2. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra sự khác biệt giữa những ai đã thăng thiên và những ai chưa thăng thiên, khác biệt giữa những ai đi theo con đường của tình thương và những ai còn bị mắc kẹt trong cái nhìn sợ hãi khi họ cảm thấy nhu cầu phải phê phán, bài bác, tiêu diệt.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.3. Phật Gautama, con nhận ra là thày không yêu cầu con trở nên đui mù. Thày không yêu cầu con gạt bỏ những bất toàn đầy rẫy trong thế gian, nhưng thày yêu cầu con không khiến chúng trở thành trường tồn trong tâm con bằng cách phản ứng lại chúng.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.4. Phật Gautama, xin thày giúp con không phản ứng lại sự bất toàn, vì một khi con biết một điều gì là không thực và chính con là thực, thì con không có nhu cầu phản ứng hay chống đối lại cái không thực.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.5. Phật Gautama, xin thày giúp con không phản ứng vì thấy mình bị đe dọa, tức giận, sợ hãi hay bất cứ cảm xúc tiêu cực nào khác. Con chỉ đơn giản nhìn sự bất toàn và con hành động – bằng hành động không dựa trên hình dạng hay hình tướng bề ngoài, mà dựa trên nguồn sáng tạo nội tâm tự phát từ cái ta cao hơn của con, từ Hiện diện TA LÀ của con, từ tất cả mọi tầng của các sinh thể tâm linh ở ngay trên con nối dài cho tới Đấng Sáng tạo.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.6. Phật Gautama, xin thày giúp con không ban cho hình tướng sự trường tồn, không ban cho nó thực chất. Cho nên hành động của con không nhắm tới triệt hạ và hủy diệt, mà chỉ nhắm tới gia tốc vào sự thuần khiết mà con thấy vượt khỏi hình tướng.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.7. Phật Gautama, xin thày giúp con ngộ ra đó chính là nhận thức thuần khiết. Khi con nhìn cái gì đó và thấy đó là một biểu hiện không thực, con không bị lôi cuốn vào phản ứng muốn gắn nhãn cho nó là xấu, dở hay ác như người đời thường làm.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.8. Phật Gautama, con nhất quyết vươn lên khỏi tâm thức của kẻ cáo buộc và những tấn tuồng cuồng đại. Con nguyện sẽ đóng góp vào sự gia tốc của địa cầu và sự hình thành tăng đoàn của Phật.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.9. Phật Gautama, xin thày ban cho con nhận thức thuần khiết của Tâm Phật, là tâm biết tất cả đều là Phật tánh và do đó thấy được khác biệt giữa sự thực thuần khiết của Phật tánh và sự không thực của các ảo tưởng Maya, chúng luôn đến cám dỗ con phản ứng lại cái không thực bằng đủ mọi cách. Con đã nhìn ra bất kỳ phản ứng nào cũng khiến con bị kẹt trong vòng xoắn ốc của không thực. Cho nên con sẽ là Phật – nhất định không phản ứng, nhất định bước vào con đường tâm linh hầu thày có thể dạy con cách hành động, hành động, hành động từ nhận thức thuần khiết.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Mẹ Mary hãy niêm phong con cùng mọi người trong vòng ảnh hưởng của con vào dòng chảy sáng tạo của Mẹ Thiêng liêng, Dòng sông sự Sống. Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng hãy nhân lên các lời kêu gọi của con, để chúng ta hình thành vòng số tám toàn hảo “Trên sao, dưới vậy”. Do đó, con chấp nhận là toàn bộ bài thỉnh này được biểu hiện, vì miệng của Thượng đế, Mẹ Thiêng liêng mà con LÀ, đã nói nó ra. Amen.

Thỉnh cầu cách ứng xử đối với tâm thức cáo buộc

Bài thỉnh này là một trong ba bài thỉnh có thể được sử dụng song song với bài giảng của chân sư thăng thiên Phật Gautama “Vượt qua tấn tuồng cuộc đời bằng cách chuyển từ phản ứng sang hành động” ngày 31/12/2009. Hai bài thỉnh còn lại cho bài giảng trên là:
Thỉnh cầu sự phân biện giữa phản ứng và hành động
Thỉnh cầu bước theo chân Phật để nhận biết thuần khiết

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Phật Gautama, hãy giúp con hành động chứ không phản ứng trước tâm thức cáo buộc, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Tâm thức cáo buộc người anh em đã có từ lâu trước khi bầu cõi này được tạo lập, trước cả khi vũ trụ vật chất được sáng tạo. Nó đã hiện diện trên địa cầu, không ngay từ đầu nhưng suốt một thời gian rất dài.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.2. Tâm thức cáo buộc đã có mặt sau khi các sinh thể sa ngã đầu tiên quyết định dấn thân vào năng lượng cáo buộc hầu kéo mọi người rơi xuống với chúng. Đó phần nào là khai ngộ của Trường đời Cay đắng. Theo một cách khác, đó cũng phần nào là khai ngộ của trường bí giáo của các chân sư thăng thiên.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.3. Phật Gautama, xin thày giúp con vượt qua khai ngộ này bằng cách nhìn thấu những điểm tinh tế của năng lượng cáo buộc. Để làm vậy, con sẵn sàng nhìn nhận tất cả mọi sự đều là tạo vật của tâm thức.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.4. Phật Gautama, xin thày giúp con vươn lên trên năng lượng cáo buộc khi chính tâm con không còn nghĩ đến chuyện cáo buộc.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.5. Năng lượng cáo buộc thường kích hoạt khi có ai đó nóng giận tiến về phía con, buộc tội con đã làm gì đó. Con lập tức phản ứng lại năng lượng này bằng cách đóng tâm con lại, đóng các luân xa lại và không muốn nhận vào năng lượng.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.6. Năng lượng đó khiến tâm con bắt đầu duyệt xét nội dung lời buộc tội. “Có gì thực trong lời này? Có thật là tôi đã làm chuyện đó không? Hay tôi đã không làm? Không, tôi đã không làm, tôi sẽ bào chữa thế nào đây? Làm sao để người ta tin tôi? Chuyện này sẽ hại đến danh giá của tôi như thế nào?” Tất cả những câu hỏi mà con có thể nghĩ ra cứ lặp đi lặp lại trong tâm con.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.7. Một khi tâm con vùi đầu vào chi tiết lời buộc tội, con đã dấn sâu vào vòng xoắn ốc hướng hạ. Và kẻ buộc tội đã đặt con vào đúng cái thế họ muốn.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.8. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là mọi sự đều do tâm thức tạo dựng, và do đó mọi điều có mặt trên địa cầu là sự biểu hiện thành hình tướng của một trạng thái tâm thức. Nhờ nhận ra như vậy mà con có thể nhìn lời buộc tội từ một góc độ khác hơn.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.9. Bây giờ con nhận ra là lời buộc tội của người kia rất có thể không liên quan gì tới con, tới hành vi của con hay tình trạng tâm thức của con. Nó có thể chỉ là sản phẩm của tâm thức người đó.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 2

2.1. Tuy vậy, con không làm ngơ trước lời cáo buộc. Con tự nhủ: “Tôi sẽ không phản ứng lại lời buộc tội bằng sự biện minh. Tôi sẽ tự xét mình một cách trung thực. Nếu tôi thấy mình đã có những hành vi, động lực, tình cảm, ý nghĩ hay quan điểm không trong sáng, không tối ưu, thì tôi sẽ tự tu sửa lấy mình. Nhưng tôi sẽ hoàn toàn làm ngơ người tố cáo.”

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.2. Con không tự bào chữa. Con không buộc ngược lại người kia. Xong con nhìn vào chính con, tách ra khỏi người tố cáo, vì lời buộc và năng lượng của họ sẽ không giúp con nhìn vào bên trong. Con tiếp xúc với các vị thày tâm linh của con hầu nhận được sự hướng dẫn nội tâm sẽ giúp con nhìn thấy cái xà trong mắt mình.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.3. Con tách mình ra khỏi năng lượng và tâm thức của kẻ buộc tội. Con tìm xem có điều gì trong tâm thức con cần thay đổi. Và con quyết định thay đổi nó. Con quyết định tự gia tốc để vượt lên trên nó.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.4. Sau đó con nhìn lại người kia và xem họ còn buộc con nữa không. Và nếu họ còn, con sẽ giải quyết chuyện này ở tầng tâm thức cao hơn mà con vừa đạt tới, là tầng tâm thức nơi người kia không còn lý do nào để buộc con nữa.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.5. Phật Gautama, xin thày giúp con nhìn nhận là đã bao lần con bị buộc tội ở một trạng thái tâm thức nào đó thì con đã đáp lại ở cùng tầng tâm thức đó. Điều này khiến con bị vướng kẹt trong cái bẫy của phản ứng nhị nguyên, nó chỉ có thể tạo ra một vòng xoáy đi xuống.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.6. Phật Gautama, xin thày giúp con không phản ứng ở cùng tầng tâm thức đó, mà ngược lại con rút về, đứng sang một bên, làm việc trên chính mình, nhìn vào chính mình, làm việc với các thày tâm linh. Nếu con thấy lời buộc tội có gì đúng thì con bỏ công gia tốc vượt lên trên.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.7. Sau đó nếu cần thiết, con có thể trở lại giải quyết với người đã buộc con. Nhưng cũng có thể con nhận ra là chuyện giải quyết với họ sẽ chẳng đem lại gì xây dựng vì con đã thăng vượt tâm thức đó rồi.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.8. Con có thể quyết định trở lại kẻ cáo buộc để khiến họ nhận ra là con đã vượt tâm thức cũ của con. Điều này có thể khiến họ cũng muốn thăng vượt tâm thức của họ. Con và họ có thể bắt đầu một quan hệ mới ở một cấp độ mới.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.9. Nhưng nếu con tìm ra là người kia vẫn không sẵn sàng thăng vượt tâm thức cáo buộc, thì chẳng có ích gì mà con cố bác bỏ lập luận của họ, hay tự biện bạch, hay cố thay đổi quan điểm của họ.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 3

3.1. Nếu người kia không sẵn sàng thăng vượt, con khó lòng đạt được điều gì xây dựng. Tuy vậy, họ có thể đã chỉ ra điều gì đó không ổn trong con, và như vậy con nắm lấy cơ hội này để học hỏi.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.2. Có câu ngạn ngữ bảo rằng nếu con thấy thói xấu nơi người khác thì chính con cũng có thói xấu đó. Câu này có thể đúng với đa số mọi người.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.3. Tuy nhiên câu nói này không đúng nếu con có tâm thức Ki-tô, vì con có thể thấy thói xấu hay cái giằm trong mắt người anh em mà nhận xét của con vẫn đúng. Trong tâm thức Ki-tô, con không cáo buộc một ai, bởi vì con đã thăng vượt năng lượng cáo buộc sinh ra từ nhị nguyên – và vì thế Ki-tô không cáo buộc.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.4. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra sự khác biệt quan trọng nhưng vi tế giữa việc chỉ ra một điều cần chỉnh đốn và làm cùng như vậy với một năng lượng cáo buộc nhằm hạ thấp đối tượng.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.5. Ki-tô chỉ có một mục đích là nâng người kia lên. Và như vậy khi con chỉ ra một điều gì cần sửa đổi, con phát biểu một cách xây dựng vì con muốn giúp người kia thăng vượt nó.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.6. Phật Gautama, xin thày giúp con gỡ bỏ cái xà trong mắt con, và nhờ vậy con thấy rõ những gì diễn ra trong tâm thức người khác.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.7. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra những ai sẵn sàng để cho con làm việc với họ để con có thể hết sức giúp họ. Xin thày cũng giúp con nhận ra những ai chưa tới mức chấp nhận mọi sự đều là biểu hiện của tâm thức, hầu con có thể thách đố họ hay đơn giản để họ yên thân.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.8. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là không có cách ứng xử nào là đúng hay sai, bởi vì trên đường tu có nhiều giai đoạn khác nhau.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.9. Có giai đoạn của quả vị Ki-tô, là khi con đi ra ngoài thế gian và tìm cách giúp đỡ mọi người, hay con đặt vấn đề với những ai không chịu tiến lên cao hơn.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 4

4.1. Con có thể chọn làm giống như Ki-tô, tiếp nhận bất cứ ai bất kể tâm thức của họ. Ki-tô tiếp nhận người hủi lở, người bị đủ loại tật nguyền, người bị quỷ ám – đủ mọi loại người bị kẹt trong đủ loại niềm tin.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.2. Con có thể chọn làm giống như Ki-tô, đi ra ngoài thế gian và ứng xử với mọi người tùy theo khả năng sáng tạo bên trong, khả năng phân biện nội tâm và trình độ tâm Ki-tô của họ.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.3. Nhưng sau giai đoạn Ki-tô thì có giai đoạn của quả vị Phật, như khi Phật từng lánh xa xã hội và thiết lập một đạo tràng biệt lập. Nơi đó, Phật để cho học trò tự nguyện đến với thày, và thày có thể từ khước những ai chưa sẵn sàng nhận ra mọi sự đều là biểu hiện của tâm thức.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.4. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra chìa khóa cho sự tiến bộ cá nhân của con được tìm thấy trong chính tâm thức con.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.5. Phật Gautama, xin thày giúp con thoát khỏi tâm thức của kẻ cáo buộc, vòng xoắn ốc hướng hạ của kẻ cáo buộc, khi họ chỉ chú tâm vào việc cải sửa người khác. Họ tưởng là họ phải cải tổ thế giới và con người, thậm chí phải đưa ra lời phán xét hay lên án hay lật mặt người khác, và họ luôn ở trong tâm trạng muốn thay đổi tâm thức người khác thay vì tâm thức của họ.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.6. Tất nhiên là họ có quyền tự quyết. Họ có quyền ở trong tâm thức đó và nếm mùi những trải nghiệm mà họ cần trong tâm thức đó.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.7. Nhưng Phật cũng có quyền định ra một tăng đoàn đứng biệt lập khỏi tâm thức cáo buộc, mà điều kiện gia nhập là phải thừa nhận chính mình cần thay đổi tâm thức của mình thay vì cố thay đổi tâm thức người khác.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.8. Con có thể chọn làm giống như Phật. Con không bắt buộc phải làm việc với bất cứ ai đến gõ cửa nhà con.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.9. Phật Gautama, xin thày giúp con vượt qua cuộc điểm đạo để được phép gia nhập tăng đoàn của Phật. Điểm đạo này là trước tiên con phải chấp nhận mọi thứ trong thế giới hình tướng đều là biểu hiện của tâm thức. Con nhận ra mọi sự mà chính con gặp trong thế giới hình tướng đều là biểu hiện của tâm thức con – nếu con phản ứng lại.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Mẹ Mary hãy niêm phong con cùng mọi người trong vòng ảnh hưởng của con vào dòng chảy sáng tạo của Mẹ Thiêng liêng, Dòng sông sự Sống. Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng hãy nhân lên các lời kêu gọi của con, để chúng ta hình thành vòng số tám toàn hảo “Trên sao, dưới vậy”. Do đó, con chấp nhận là toàn bộ bài thỉnh này được biểu hiện, vì miệng của Thượng đế, Mẹ Thiêng liêng mà con LÀ, đã nói nó ra. Amen.

Thỉnh cầu sự phân biện giữa phản ứng và hành động

Bài thỉnh này là một trong ba bài thỉnh có thể được sử dụng song song với bài giảng của chân sư thăng thiên Phật Gautama “Vượt qua tấn tuồng cuộc đời bằng cách chuyển từ phản ứng sang hành động” ngày 31/12/2009. Hai bài thỉnh còn lại cho bài giảng trên là:
Thỉnh cầu cách ứng xử đối với tâm thức cáo buộc
Thỉnh cầu bước theo chân Phật để nhận biết thuần khiết

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Phật Gautama, hãy giúp con phân biện giữa các phản ứng xuất phát từ ngã tách biệt và các hành động xuất phát từ nguồn sáng tạo của Hiện diện TA LÀ. Xin thày giúp con ngừng phản ứng để chuyển sang hành động, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Phật Gautama, xin thày giúp con nhìn ra tại sao con đã muốn bước vào tâm thức nhị nguyên, xem mọi thứ đều có đối cực và gán ghép cho chúng những giá trị tốt-xấu, đúng-sai. Đó là vì con đã không sẵn sàng nhận trách nhiệm về bản thân con.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.2. Phật Gautama, xin thày giúp con hiểu thấu thế nào là nhận trách nhiệm về bản thân. Đó là con sẵn sàng nhìn nhận một sự thật nền tảng, nhờ vậy con mới có thể tăng triển trên đường tâm linh thay vì ở lại trong Trường đời Cay đắng. Nhờ vậy con mới có thể trở thành học trò cá nhân của các chân sư thăng thiên.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.3. Sự thật đó là: Mọi thứ trong thế giới hình tướng đều là sự biểu hiện của tâm thức, là tạo vật của tâm thức. Không có gì trong thế giới hình tướng, dù trong cõi tâm linh hay vũ trụ vật chất, có sự hiện hữu độc lập hay khách quan.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.4. Không có gì đã đi vào hiện hữu mà không được sinh tạo bởi một vị đồng sáng tạo với khả năng tự nhận biết. Vị này – có thể là chính con – hình dung ra một hình tư tưởng, rồi dùng khả năng đồng sáng tạo của mình để áp chồng hình tư tưởng này lên Ánh sáng Mẫu-Vật, và ánh sáng này khoác lấy hình dạng của hình tư tưởng.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.5. Không có cách nào khác để đồng sáng tạo. Cho nên để cất bước trên con đường tâm linh, con chất vấn những gì con nhận biết trong vũ trụ vật chất là thực, là có sự hiện hữu độc lập với tâm thức, là trường tồn hay bất biến, hay thay đổi rất chậm do những tiến trình bên ngoài mà con không thể kiểm soát.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.6. Phật Gautama, xin thày giúp con thăng vượt nhận thức hiện thời của con, hộp tư duy hiện thời của con, để nhận ra là không có gì trong thế giới của con mà con không thể gia tốc lên một tầng cao hơn bằng cách gia tốc chính tâm thức của con.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.7. Phật Gautama, xin thày giúp con thăng vượt nhận thức cho rằng trong đời con có nhiều chuyện con không có quyền năng thay đổi, do chúng tùy thuộc vào định luật tự nhiên, hay tùy thuộc vào người khác và các chọn lựa tự quyết của người khác.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.8. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là kỳ thực, con vẫn có quyền năng thay đổi một điều. Con có quyền năng thay đổi cách con phản ứng lại tình huống ngoại cảnh hay cách cư xử của người khác.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.9. Con tự hỏi: “Làm thế nào tôi có thể gia tốc phản ứng của mình để không bị hoàn cảnh, hành động, lời nói của người khác buộc tôi phải phản ứng tiêu cực? Làm thế nào gia tốc ra khỏi khuôn nếp phản ứng cũ? Làm thế nào ra khỏi cách vận hành cố hữu của tâm thức phản ứng?” Khi đặt ra những câu hỏi này thì con mới thực sự cất bước trên con đường tâm linh.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 2

2.1. Ban đầu, con chỉ thay đổi được cách phản ứng của con đối với hoàn cảnh hay người khác. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là một khi con gia tốc phản ứng của con, con sẽ đạt tới điểm không còn gặp phải một số tình huống hay loại người đặc thù nữa.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.2. Vũ trụ này là một tấm gương phản chiếu lại cho con những gì con gửi ra ngoài.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.3. Nếu con gửi ra ngoài ý tưởng là con luôn bị người ta đổ tội oan ức, thì dựa trên hình tư tưởng con có trong tâm, vũ trụ sẽ suy ra là con muốn kinh nghiệm một tình huống có ai đó buộc tội con. Và như thế, vũ trụ sẽ chiều theo và gửi đến con loại người buộc tội đó. Và con sẽ phản ứng lại theo cùng khuôn nếp đó.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.4. Điều đã khiến con phản ứng không phải là một tình huống bên ngoài độc lập với tâm thức của con, mà con đã phản ứng lại sự phản ứng của tấm gương vũ trụ đối với những hình ảnh mà chính con đã gửi ra.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.5. Luật nhân quả là luật của hành động và phản ứng. Và phản ứng luôn đi theo sau hành động.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.6. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy là khi con không nhận trách nhiệm về bản thân, con không thấy được chuỗi tình huống kia đã khởi sự với một hành động của con. Con đã phóng vào tấm gương vũ trụ những hình tư tưởng từ thể bản sắc của con, và cái trở ngược về con là sự phản ứng do hành động của con.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.7. Con cứ tưởng là con đã phản ứng lại hành động của người khác. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra sự thật là khi con nhận trọn vẹn trách nhiệm về mình thì con sẽ không bao giờ phản ứng lại bất cứ gì!

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.8. Con nhận ra là Thượng đế đã ban cho con quyền tự quyết. Và dù chuyện gì xảy ra cho con, con vẫn tự do chọn lựa những gì xảy ra trong tâm con – bất kể những gì xảy ra bên ngoài thân con và tâm con.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.9. Con ngộ ra là con hoàn toàn không có nhu cầu phản ứng lại bất cứ gì. Không có định luật tự nhiên nào bắt con phải phản ứng lại những tình huống con gặp trong vũ trụ vật chất, vì con có thể gia tốc vào một tâm thức cao hơn nơi con không phản ứng mà con hành động.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 3

3.1. Dù có gì xảy ra bên ngoài, con vẫn chọn được tâm thức của con. Con chọn hành động dựa theo tâm thức của con chứ không theo tâm thức người khác.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.2. Con không bao giờ bị giới hạn bởi tâm thức và quyền tự quyết của người khác, vì chính con tự do chọn lựa hành động của mình, tâm thức của mình.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.3. Con tự hỏi: “Tại sao tôi cứ gặp hoài những loại người này? Có điều gì trong tôi mà tôi chưa nhìn thấy? Có bài học nào mà tôi chưa hấp thụ khiến tôi cứ phải thi lại hoài hoài cho đến khi tôi học xong bài học?” Con nhìn vào bản thân, làm sáng tỏ cái đó là gì – có thể là một vết thương từ quá khứ, một tin tưởng nào đó – và con gia tốc để thăng vượt nó.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.4. Con không còn nhu cầu phản ứng nữa và con tự do chọn lựa hành động. Thậm chí nếu con gặp lại người kia cư xử y hệt như trước, con không phản ứng lại họ. Con chọn! Và vì vậy con hành động. 

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.5. Người kia không còn nắm chủ động nữa, mà con giành lại thế chủ động qua hành động của con, một hành động không bị điều chỉnh cho phù hợp với tâm thức hay hành động của họ, mà là hành động xuất phát từ sự sáng tạo nội tại mà con vốn có, từ nguồn sáng tạo nằm trong Hiện diện TA LÀ của con.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.6. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy là mỗi khi con phản ứng lại bất cứ điều gì trong thế gian này, thì trong tâm thức con vẫn còn một cái gì đó chưa rũ bỏ, chưa chữa lành hay chưa thanh lọc – và đó là tại sao con đã phản ứng. Chỉ giản dị vậy thôi!

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.7. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là nếu trong con không có gì tương ứng với thế gian thì con sẽ không phản ứng lại thế gian. Con sẽ hành động, nhưng con không vướng mắc vào hành động.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.8. Con nhận ra đó là sự khác biệt giữa hành động và phản ứng. Khi con phản ứng, con vướng mắc vào một thành quả, và nếu thành quả này không đạt được, con sẽ có một phản ứng vừa cảm xúc vừa lý trí, tiêu cực, bất an, không quân bình, không thương yêu.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.9. Con nhận ra là khi con hành động, con không bị vướng mắc vào thành quả. Và do đó hành động mang sẵn chiến thắng của nó, sự hoàn thành trọn vẹn của nó, thành công của nó, niềm vui của nó.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 4

4.1. Con nhận ra là khi con phản ứng, con nghĩ sự thành công hay thất bại của phản ứng tùy thuộc vào những sự việc trong thế gian. Nhưng khi con thăng vượt tâm thức phản ứng, con vươn lên tâm thức hành động từ bên trong, và con trải nghiệm hành động tự nó đã là chiến thắng.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.2. Con không cần bất cứ gì khác, không cần thành quả nào trong tâm người khác, trong hành động của người khác, trong hành động của xã hội hay trong thế giới rộng lớn. Không gì là cần thiết nữa.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.3. Con như mặt trời cảm thấy vui mừng tỏa chiếu ánh sáng. Mặt trời không nhìn xuống trái đất để tìm xem có ai đang che chắn ánh nắng, ai đang trốn tránh tìm bóng rợp, ai đang đeo kính râm hay bôi kem chống nắng. Mặt trời không quan tâm đến phản ứng, nó tiếp tục tỏa sáng vì niềm vui tỏa sáng. Đó là tâm thức hành động.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.4. Con nhận ra tâm thức phản ứng là khi con không vui trong việc làm mà chỉ chờ thành quả, chờ phản ứng của người khác trước khi con định được là con nên vui hay buồn.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.5. Con nhận ra là phản ứng của con phát xuất từ cách con nhận thức tình huống. Phản ứng là biểu hiện của tâm thức, là hậu quả của nhận thức. Nhận thức này không những là nhận biết của giác quan, mà còn là cách phản ứng của cảm xúc, là cách suy nghĩ về tình huống, là cách nhìn cuộc đời được lưu trữ trong thể bản sắc của con.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.6. Phật Gautama, xin thày giúp con chiêm nghiệm lời thày dạy trong Kinh Pháp cú: “Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hoặc làm với tâm ô nhiễm, đau khổ sẽ theo sau.”

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.7. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là bất cứ khi nào con phản ứng trước một tình huống thì con đang nhận biết ô nhiễm.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.8. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy làm thế nào con có thể vượt qua nhận biết ô nhiễm để đạt được nhận biết thuần khiết. Con nhận ra là bất kỳ nhận biết nào xuất phát từ nhị nguyên vốn đã ô nhiễm trong bản chất.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.9. Phật Gautama, xin thày giúp con trải nghiệm chính cái Là của con là trạng thái tâm thức thuần khiết.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Mẹ Mary hãy niêm phong con cùng mọi người trong vòng ảnh hưởng của con vào dòng chảy sáng tạo của Mẹ Thiêng liêng, Dòng sông sự Sống. Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng hãy nhân lên các lời kêu gọi của con, để chúng ta hình thành vòng số tám toàn hảo “Trên sao, dưới vậy”. Do đó, con chấp nhận là toàn bộ bài thỉnh này được biểu hiện, vì miệng của Thượng đế, Mẹ Thiêng liêng mà con LÀ, đã nói nó ra. Amen.

2 | Con thỉnh cầu sẵn lòng bị xao động (4 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Phật Gautama, hãy giúp con sẵn lòng bị xao động, để con không đè nén cảm xúc tư tưởng của mình mà giải quyết chúng. Xin thày giúp con bước theo con đường nội tâm của Bát chánh đạo tuần tự, mở rộng tầm nhìn của con đến gần hơn tầm nhìn của Phật, bằng cách buông bỏ các khuôn đúc giới hạn trong cảm thể, trí thể và bản sắc thể của con kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

1. Cuộc sống đầy áp lực

1.1. Con nhận ra là khi con, như một sinh thể tâm linh, bước vào xác thân vật lý, thì con như mang vào một bộ đồ lặn gò bó, nặng, cồng kềnh. Con mang giày nặng và đeo chì ở ngang lưng khiến con di chuyển khó khăn. Độ đục của nước khiến con chỉ thấy được vài mét trước mặt, con bị áp suất của nước đè lên con.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.2. Con thực sự mặc vào bốn bồ độ lặn. Như một sinh thể tâm linh xuống đầu thai, thể đầu tiên con khoác vào là thể bản sắc, là cách con nhìn chính mình. Thể bản sắc của con bị ảnh hưởng bởi môi trường, nền văn hoá nơi con sinh ra, cách con đã được nuôi dạy, cách mọi người nhìn chính họ, nói chung là tâm thức tập thể.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.3. Bộ đồ lặn kế tiếp là thể lý trí là cách con suy luận về cuộc sống, về những gì con làm được và không làm được. Thể lý trí tùy thuộc vào bản sắc mà con đã khoác vào.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.4. Bộ đồ lặn thứ ba là thể cảm xúc, là trụ điểm của các cảm xúc của con. Tùy nơi con lớn lên, cách con được nuôi dạy, con khoác vào những khuôn nếp phản ứng trước những tình huống trong cuộc đời. Con có thể thụ động, phục tùng, không muốn lấy quyết định hay con có khuynh hướng hung hãn hơn, muốn áp đặt ý muốn lên người khác.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.5. Bộ đồ lặn thứ tư là thể vật lý, gò bó nhất vì nó dày đặc nhất. Bốn thể của con mang theo các khuôn nếp bản sắc, lý trí, tình cảm từ các kiếp sống trước. Cơ thể vật lý của con cũng bị ảnh hưởng từ các kiếp trước.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.6. Khi con đầu thai xuống trái đất thì con không thể tránh cảm thấy bị gò ép, bị căng thẳng, bị áp lực rất lớn. Con nhận ra cuộc sống là đau khổ.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.7. Nguyên nhân khiến con cảm thấy bị áp lực là vì tâm thức đại chúng trên trái đất bị ảnh hưởng rất mạnh bởi hai đối cực nhị nguyên, bởi những phán xét giá trị, như tốt xấu, đúng sai, vân vân.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.8. Các bộ đồ lặn đang trì kéo con xuống là cơ thể vật lý của con, các khuôn nếp trong thể cảm xúc, các niềm tin hay những điều con cho là bất khả vi phạm trong thể lý trí, và ý niệm bản sắc của con. Chúng là chì lặn đang kéo con xuống tận đáy đại dương.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.9. Các vị thày tâm linh đã giải phóng mình khỏi các lực trì kéo, các bộ đồ lặn, và đã lên khỏi mặt nước, hoà mình vào ánh sáng mặt trời trong veo và nhìn được rất xa trước mặt. Các thày muốn liên lạc với những người đang trong bộ đồ lặn nặng trịch ở tít dưới đáy biển. 

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2. Giáo lý thay đổi cách con trải nghiệm áp lực

2.1. Các vị thày tâm linh mong mọi người theo con đường tuần tự đi từ mức nhận biết hiện thời của họ và rồi từng bước một mở rộng sự nhận biết, mở rộng viễn kiến và dần dần đến gần hơn viễn kiến của các thày.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.2. Con đang mặc bốn bộ đồ lặn nên giáo lý tâm linh chỉ có thể tới con qua phin lọc của bốn thể, tức bốn tầng của tâm con. Giáo lý giúp con đi theo quá trình vượt khỏi nhận thức về thế giới, vượt khỏi phin lọc nhận thức, vượt khỏi cách nhìn đời hiện nay của con.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.3. Nhiều người không hiểu mục đích thật của giáo lý tâm linh và tìm cách áp chồng lên giáo lý các khuôn nếp cảm xúc, khuôn nếp lý trí và ý niệm bản sắc của họ. Tỷ dụ họ dùng giáo lý để cảm thấy cao trội hơn những kẻ không theo giáo lý. Thay vì dùng giáo lý như sợi dây giúp mình lên khỏi mặt nước thì họ lại kéo sợi dây xuống, quấn xung quanh mình và càng bị bó chặt hơn.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.4. Mục đích của giáo lý là giúp con thấy điều mà hiện giờ con không thể thấy. Con phải bắt đầu tại tầng mức hiện nay của mình và đi dần từng bước có hệ thống để giải phóng mình khỏi tầm nhìn hạn hẹp hiện nay và đạt được viễn kiến rộng hơn.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.5. Ai ai cũng muốn thoát khổ, muốn được rũ bỏ áp lực. Mong muốn này sẽ không thể toại nguyện được. Con có thể thoát một số áp lực bên ngoài nhưng sẽ vẫn bị đè nặng bởi nhiều áp lực khác. 

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.6. Có khác biệt giữa áp lực bên ngoài và sự trải nghiệm áp lực bên trong. Áp lực đến từ thế giới bên ngoài nhưng trải nghiệm áp lực diễn ra trong tâm con. Chính những khuôn nếp cảm xúc, tư tưởng, niềm tin và ý niệm bản sắc trong tâm tạo ra trải nghiệm áp lực.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.7. Giáo lý tâm linh không thể thay đổi điều kiện bên ngoài vì chúng tùy thuộc độ dày đặc của vật chất và tâm thức đại chúng. Giáo lý tâm linh giúp con nhận diện chì lặn đang trì kéo bộ đồ lặn của con ở những tầng tình cảm, lý trí và bản sắc, giúp con thấy những chì lặn này và nói: “Tôi có muốn tiếp tục kéo lê những thứ này theo tôi không?”

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.8. Con đã từng mong chờ giáo lý tâm linh giúp con thoát khỏi áp lực mà không cần làm việc với những thành phần trong cảm thể, trí thể và bản sắc thể đã tạo ra trải nghiệm áp lực. Ước muốn này không thể thực hiện được.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.9. Con người đã tạo ra những thành lũy trong cảm thể, trí thể và bản sắc thể để kìm nén những cảm xúc, tư tưởng. Các thành lũy này bảo vệ con khỏi áp lực quá sức nhưng cũng ngăn con vượt lên trên mức nhận biết hiện thời của mình. Bộ đồ lặn giữ cho con được khô ráo và các chì lặn giúp con đứng thẳng nhưng chúng cũng giam hãm con và khiến con chìm xuống tận đáy biển.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3. Hiểu mục đích của Bát chánh đạo

3.1. Khổ đau do những áp lực con gặp phải. Từ đó con mong muốn thoát khỏi áp lực. Nhưng con không thể thoát khỏi áp lực nếu con không nhìn vào nguyên nhân gây ra áp lực. Nguyên nhân chính là những điều kiện bên trong tâm con.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.2. Con cần nhìn vào những cơ cấu bảo vệ con không bị choáng ngợp bởi áp lực. Chính những cơ cấu này giữ con trong áp lực vô hạn định. Con được bảo vệ bởi bộ đồ lặn, nhưng con cũng không bao giờ ra khỏi bộ đồ lặn nếu con không nhìn vào điều gì đang trì kéo con xuống. 

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.3. Mục đích thật sự của Bát chánh đạo là thiết kế một quá trình tuần tự có hệ thống giúp thay đổi những điều kiện bên trong con, từ đó con thay đổi cách trải nghiệm những điều kiện bên ngoài. Bát chánh đạo không phải là giải pháp vỏ ngoài nhằm thay đổi những điều kiện bên ngoài đã gây đau khổ cho con.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.4. Có những người đi theo những phong trào tâm linh từ rất lâu, rất chăm chỉ thực hành, đi đứng trong sự điềm tĩnh. Dường như họ luôn luôn kiểm soát được cảm xúc của họ. Nhưng họ đã dùng giáo lý để dựng lên những cơ chế nhằm đè nén cảm xúc và điều này không đưa đến tăng triển.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.5. Để thay đổi kinh nghiệm sống, con có thể đè nén cảm xúc hay làm chúng tan đi. Khi đè nén cảm xúc con đạt được một trạng thái an bình nội tâm nhưng điều này thật mong manh, và có thể dễ dàng bị xáo trộn. Để thật sự neo trụ vào con đường tu, con sẵn lòng bị xao động.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.6. Tức giận là một cảm xúc, là một loại năng lượng. Cảm xúc của con không thể đột ngột xuất hiện trong cảm thể. Nó đến từ những khuôn nếp tư tưởng trong trí thể và thậm chí đến từ một ý niệm bản sắc trong bản sắc thể. Chính những khuôn nếp này cho con cảm nhận cân bằng hiện thời.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.7. Tại sao con phản ứng tức giận trong một số tình huống? Con có một chờ đợi những gì phải xảy ra hay không được xảy ra. Khi sự chờ đợi không được đáp ứng, trạng thái cân bằng của con bị xáo trộn. Trạng thái cân bằng che đậy một cảm giác bất lực sâu xa và khi cảm giác bất lực bị khuấy động thì con nổi giận.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.8. Bát chánh đạo là xem xét những khuôn nếp trong tâm một cách tuần tự và có hệ thống, sau đó đem chúng ra ánh sáng của nhận biết ý thức. Con thấy chúng và nói: “Tôi thấy khuôn nếp này bảo vệ tôi khỏi bị choáng ngợp nhưng tại sao tôi lại bị choáng ngợp? Đó là vì có một khuôn nếp sâu xa quy định mối quan hệ của tôi với thế giới tôi đang sống”.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.9. Nhiều người đã dùng lý trí để tạo một cảm giác cân bằng. Qua trí năng, phân tích, lý luận, họ nghĩ họ hiểu thế giới vận hành ra sao, họ nghĩ họ nắm bắt được những quy luật thiên nhiên. Do đó họ nghĩ họ có khả năng kiểm soát thế giới, kiểm soát ngoại cảnh.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4. Kìm nén hay giải quyết

4.1. Mục đích của một giáo lý tâm linh là giải phóng con khỏi trạng thái nhận biết hiện thời, trong đó có những khuôn nếp trong trí thể của con. Những khuôn nếp này đã được dùng để bảo vệ con khỏi bị choáng ngợp bởi những nghi ngờ. 

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.2. Con người có những tin tưởng khác nhau và có những hệ thống tin tưởng, tôn giáo và ý thức hệ khác nhau. Sẽ luôn luôn có điều gì trong thế giới đe dọa các tin tưởng của con. 

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.3. Nhiều người đã củng cố ý niệm bản sắc cho rằng mình đặc biệt hơn những ai không theo giáo lý của mình, những ai không hiểu giáo lý như cách mình hiểu hay những ai chưa chăm chỉ thực hành. Họ củng cố bản sắc mình là người đặc biệt nhưng điều này chỉ làm họ mắc kẹt trong bộ đồ lặn. 

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.4. Không có một giáo lý tâm linh nào sẽ tự động cho con điều con muốn. Cách duy nhất để tăng triển thật sự là dùng một giáo lý bên ngoài để chất vấn cảm giác cân bằng của con.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.5. An bình không do đè nén mà do giải quyết. Con có thể đạt được sự an bình này khi vẫn còn thân vật lý nhờ vậy con giữ được cân bằng lớn lao cho cả hành tinh. Con sẽ giúp kéo tâm thức đại chúng lên. Con trở thành cánh cửa mở để nhận được ý tưởng và xung lực từ một tầng nhận biết cao hơn và biểu đạt chúng trong thế giới này.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.6. Con sẵn sàng bị xáo trộn. Con nói: “Mục tiêu thật sự của tôi là giải quyết tất cả những khuôn nếp trong cảm thể, trí thể và bản sắc thể đã trói tôi với trái đất, đã giữ tôi trong bộ đồ lặn, không cho tôi bám lấy sợi dây và leo lên nấc thang để càng lúc càng tự do. Tôi muốn đi theo Bát chánh đạo, không phải con đường vỏ ngoài mà là con đường tu nội tâm của Bát chánh đạo.” 

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.7. Khi một điều bên ngoài làm xáo trộn thế cân bằng của con thì con không coi nó là một mối đe doạ. Nó là một cơ hội để con nói: “Tại sao điều này khiến tôi xáo trộn? Tôi đang có cảm xúc gì, tin tưởng gì? Tôi đã xây dựng loại thế giới quan nào khiến tôi cảm thấy cân bằng nhưng đồng thời cũng giữ tôi ở một tầng cấp nào đó?” 

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.8. Để giúp cho thời hoàng kim thị hiện, cần có một số người biểu lộ là cuộc sống có cái gì hơn nữa, hơn cái mà mọi người xem là bình thường. Con cần làm điều này bằng cách bước ra ngoài xã hội trong bất kỳ vai trò và khả năng nào. Con sẽ quấy rầy người khác và đồng thời con cần tìm ra một cách để con an bình với việc làm này để hoàn thành Sứ vụ Thiêng liêng của con.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.9. Con là một phần của hơi thở-vào của đấng Vô biên, nhờ vậy con đạt được trạng thái an bình dù con đang sống trong thế giới nhiều xáo trộn. Con có mặt ở đây để là một phần của quá trình tiếp diễn vô tận phi thời gian nâng cao mọi sự sống từng bước lên đến những tầng càng lúc càng cao hơn.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Mẹ Mary hãy niêm phong con cùng mọi người trong vòng ảnh hưởng của con vào dòng chảy sáng tạo của Mẹ Thiêng liêng, Dòng sông sự Sống. Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng hãy nhân lên các lời kêu gọi của con, để chúng ta hình thành vòng số tám toàn hảo “Trên sao, dưới vậy”. Do đó, con chấp nhận là toàn bộ bài thỉnh này được biểu hiện, vì miệng của Thượng đế, Mẹ Thiêng liêng mà con LÀ, đã nói ra nó. Amen.

VINV01 Xin thanh tẩy bản thể con khỏi mọi chất độc tâm linh

Trích đoạn từ INV01 Bài thỉnh Phép lạ Tăng triển Mỗi ngày của Mẹ Mary (Mother Mary’s Miracle Invocation for Daily Growth)

Nhân danh tình yêu vô điều kiện của đấng Cha, đấng Con, đấng Thánh thần và Mẹ Phép Lạ, Amen.

Các Phật Thiền định yêu dấu, con thỉnh cầu ánh sáng của Thượng đế thị hiện viễn quan toàn hảo của Ki-tô trong mọi lãnh vực đời sống và tâm thức của con, đặc biệt là …

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

1. Phật Vairochana yêu dấu, xin triệt tiêu khỏi tâm thức của con chất độc vô minh và ảo tưởng tối hậu. Xin Phật thay thế chúng bằng Minh triết Tỏa khắp của Pháp thân và tiết lộ cho con thấy là mọi thứ đều đến từ đấng Thượng Đế Một. Xin Phật đổ đầy tâm con với tính can đảm của sư tử để con có thể khắc phục mọi vô minh, đặc biệt là ảo tưởng tối hậu là con tách biệt khỏi Thượng đế.

OM VAIROCHANA OM (3X hay 9X)

2. Phật Akshobya yêu dấu, xin triệt tiêu khỏi tâm thức của con chất độc giận dữ và thù hận. Xin Phật thay thế chúng bằng Minh triết như Tấm Gương của Phật và tiết lộ cho con thấy là mọi người, mọi vật đều là Thượng đế hóa trang. Xin Phật đổ đầy tâm con với tính dũng mãnh của voi để con có thể khắc phục mọi niệm thù hận và mọi khuynh hướng phản ứng lại tình huống một cách giận dữ. Xin Phật đổ đầy tâm con với sự an tịnh của Phật để con cho phép sự giận dữ phóng tới con được phản chiếu lại bởi tấm gương của mặt đại dương vô tận của tâm hồn con.

OM AKSHOBYA HUM (3X hay 9X)

3. Phật Ratnasambhava yêu dấu, xin triệt tiêu khỏi tâm thức của con chất độc kiêu mạn trí năng và tâm linh. Xin Phật thay thế chúng bằng Minh triết Bình đẳng của Phật và tiết lộ cho con thấy là dưới mắt Thượng đế, mọi người, mọi vật đều là Thượng đế. Xin Phật đổ đầy tâm con với tính nhanh nhẹn của ngựa để con có thể khắc phục mọi tính kiêu mạn. Xin Phật thanh tẩy trí thể của con khỏi mọi nhu cầu so sánh và phán xét chính con và người khác. Xin Phật đổ đầy tâm con với tánh xả để con có thể thấy và phụng sự Thượng đế ở trong tất cả mọi người mà con gặp, kể cả chính mình.

OM RATNASAMBHAVA TRAM (3X hay 9X)

4. Phật Amitabha yêu dấu, xin triệt tiêu khỏi tâm thức của con chất độc khát ái, tham dục và tham lam. Xin Phật thay thế chúng bằng Minh triết Phân biện của Phật và tiết lộ cho con thấy sự khác biệt giữa ý muốn thật của Thượng đế và ham muốn giả của tự ngã con người không bao giờ thỏa mãn được. Xin Phật đổ đầy tâm con với sự duyên dáng của loài công để con có thể khắc phục mọi chướng ngại của ham muốn không sao thỏa mãn được. Xin Phật thanh tẩy cảm thể của con khỏi cảm tưởng không bao giờ thấy đủ hay thấy tốt đủ.

OM AMITABHA HRIH (3X hay 9X)

5. Phật Amogasiddhi yêu dấu, xin triệt tiêu khỏi tâm thức của con chất độc ghen tỵ và ghen ghét. Xin Phật thay thế chúng bằng Minh triết Hoàn toàn Thành tựu của Hành động Hoàn hảo của Phật và tiết lộ cho con thấy là đối với Thượng đế mọi chuyện đều làm được. Xin Phật đổ đầy tâm con với sự can đảm không khoan nhượng của hành động hoàn hảo để con có thể khắc phục mọi chướng ngại cho sự biểu lộ cá tính thiêng liêng của con trong kiếp sống này. Xin Phật đổ đầy tâm con với hiểu biết tuyệt đối là Thượng đế yêu con như một cá nhân duy nhất được sáng tạo như thế.

OM AMOGASIDDHI AH (3X hay 9X)

6. Phật Vajrasattva yêu dấu, xin triệt tiêu khỏi tâm thức của con chất độc không muốn và không là. Xin Phật thay thế chúng bằng Minh triết của Ý chí Kim Cương của Thượng đế và tiết lộ cho con thấy là mọi sự trên thế gian này đều phù du và không bao giờ có thể đáp ứng ước muốn thực của con là làm người đồng-sáng tạo với Thượng đế. Xin Phật đổ đầy tâm con với cảm tưởng toàn thắng là con Đang Là trong Ý chí Thượng đế. Xin Phật đổ đầy tâm con với tình yêu vô biên của Thượng đế để con có thể buông bỏ ý niệm bản sắc sinh diệt của mình để đạt được sự sống trường cửu khi con là Ki-tô đang hành động.

OM VAJRASATTVA HUM (3X hay 9X)

Niêm

Con khẳng định là sáu vị Phật Thiền định niêm phong chúng con khỏi tất cả các năng lượng độc hại từ các lực thế gian phóng tới chúng con. Con chấp nhận là cái phản-ta được thay thế bằng cái Ta Ki-tô của con bây giờ và mãi mãi. Bằng uy lực của Ngọn lửa Ki-tô trong con, con khẳng định là vương quốc Thượng đế được thị hiện trên trái đất này. Nó được thị hiện qua uy lực vô biên của Thượng đế hành động xuyên qua Hiện diện TA LÀ của con và hiện diện của TA LÀ CÁI TA LÀ. Amen.

9.01A Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, nay con biết

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng là một sinh thể vũ trụ, nghĩa là thày ở một tầng tâm thức cao hơn các chân sư thăng thiên. Lý tưởng nhất, Ngọn lửa của thày thích hợp cho việc nâng cao tâm thức của bạn đến một mức bạn có thể bắt đầu nắm bắt được Sứ vụ Thiêng liêng của mình.

Gợi ý tuần cầu chú:

Trong 33 ngày liền, bạn hãy đọc lời kêu gọi này 14 lần liên tiếp. Sau đó hãy ghi xuống một quyển sổ bất cứ gì khởi lên trong bạn mà không phê phán hay phân tích. Trước khi đọc bài chú, hãy đọc lại những gì bạn đã ghi xuống hôm trước. 


Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời chú này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi thày Đại Chỉ đạo Thiêng liêng yêu dấu, hãy giúp con nhìn ra Sứ vụ Thiêng liêng của con và vượt qua mọi mù quáng tâm linh, kể cả… [đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

1. Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, nay con biết,
Cả thế gian chỉ là cõi huyễn ảo,
Trong tim con cảm nhận rõ làm sao,
Không có gì ngoài Tánh linh là thật. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

2. Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, giúp con nhìn, 
Con muốn sống trong viễn kiến quang minh,
Con đã thấy được Sứ vụ Thiêng liêng,
Hiểu kế sách độc đáo của chính mình. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

3. Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, cho con thấy, 
Những trò chơi uẩn khúc của ngã này,
Giúp con thoát lồng giam của tự ngã,
Để đem lại một thời mới thăng hoa.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

4. Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, nhập với thày, 
Viễn quan con là một, chẳng còn hai,
Thày xua tan tấm màn của nghiệp quả,
Nguyên vũ trụ hiện ra sao mới quá. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

5. Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, con không quản,   
Chén con ngập điện từ với ánh sáng,
Thày tiêu hủy hồn bóng của dĩ vãng,
Và cho con tầm nhìn rất bạo dạn.

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

6. Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, tim chân thành, 
Con bắt tay làm phần vụ thần thánh.
Con thấy rồi, thày ơi, trong phút ngẫu,
Sứ vụ con sẽ dẫn tới nơi đâu. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

7. Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, con ân huệ, 
Thấy vai trò mình trong công cuộc lớn,
Và cũng thấy ngọn lửa của cá thể,
Nét độc đáo của con do Thượng đế. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

8. Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, mắt đơn nhất, 
Thấy TA LÀ chính Mặt trời Thượng đế.
Khi thày ban chỉ đạo Thiêng liêng nhất,
Con cũng tỏa ánh sáng thật tràn trề. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

9. Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ôi hân hạnh, 
Được đóng góp cho Tánh linh cất cánh,
Nâng loài người ra khỏi đêm cùng quạnh,
Để tắm nắng trong tình yêu Linh thánh. 

Đại Chỉ đạo Thiêng liêng, ánh sáng tỏa, 
Cho cái nhìn trong con hết mù lòa.
Nhìn thanh khiết cũng là nhìn tự do.
Thày dẫn dắt và luôn luôn ở đó. 

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.

8.01. Bài chú Đại thượng sư

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua bản thể của con và ban cho lời chú này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Đại thượng sư và bảy vị Thượng sư yêu dấu, hãy ban ánh sáng tuôn trào như thủy triều để tiêu trừ mọi ngăn chặn và dính mắc đang ngăn cản con không tuôn chảy với Dòng Sông sự Sống và vượt thăng chính con từng ngày, kể cả … [đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

1. Ôi Đại thượng sư, con muốn tăng trưởng,
Con cảm uy lực của dòng sông lớn.
Ôi Đại thượng sư, tấm màn rơi xuống,
Do chí sáng tạo từ cõi thiên đường.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

2. Ôi Đại thượng sư, trí tuệ chảy xuống,
Đánh thức mọi người khỏi giấc ngủ quên.  
Ôi Đại thượng sư, quân bình khởi xướng,
Hồi chuông thể nhập lại được gióng lên.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3. Ôi Đại thượng sư, tiếng gọi tình thương,
Đập tan ngục tối sập bốn vách tường.
Ôi Đại thượng sư, cởi hết xích xiềng,
Sự sống thênh thang trong vô điều kiện.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4. Ôi Đại thượng sư, ý con trong suốt,
Con nay chắc chắn sự sống là một. 
Ôi Đại thượng sư, con luôn tỉnh thức,
Bỏ lại tất cả để theo Duy nhất.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

5. Ôi Đại thượng sư, giúp loài người nhìn,
Xuyên qua tấm màn ảo ảnh lung linh.
Ôi Đại thượng sư, trong mắt thuần đơn,
Con biết con là cái Ta rộng lớn.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

6. Ôi Đại thượng sư, con đã bình an,
Nhờ Maitreya dạy con hiền lành.   
Ôi Đại thượng sư, tuyệt mọi chinh chiến,
Khắp nơi tràn ngập hòa bình thiêng liêng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

7. Ôi Đại thượng sư, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi Đại thượng sư, giải thoát sự sống,
Để nó thăng vượt mãi mãi không ngừng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

8. Ôi Đại thượng sư, ngọn Lửa thần thánh,
Vẻ đẹp rực rỡ mà thày mang tên. 
Ôi Đại thượng sư, khi dòng xối đến,
Cuộc đời ở dưới nhập với cõi trên.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

9. Ôi Đại thượng sư, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Minh triết Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.

18 | Thỉnh cầu uy lực và tự do (8 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Hercules và Amazonia và Arcturus và Victoria, Đại thiên thần Michael và Faith và Đại thiên thần Zadkiel và Amethyst, Chân sư MORE và Saint Germain yêu dấu, hãy giúp con khắc phục những trở ngại không cho con tự do trọn vẹn. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ các khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với Chân sư MORE và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Chân sư MORE, con sẵn sàng tự do với thày, và con sẵn sàng xem xét câu hỏi: “Con có sẵn sàng tự do với Chân sư More chưa?”

Hercules Xanh ngắt, ý chí thày duy nhất,
Trong con còn khoảng trống, thày đổ đầy Lửa Xanh,
Ngọn hải đăng sáng rực, tỏa rạng trên trái đất,
Phục hồi lại sự sống cho tẩt cả hành tinh.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.2. Chân sư MORE, con sẵn sàng xem xét con có đủ tự do để chia sẻ với thày những quan tâm về sự tăng triển của mình; con sẽ tự do đặt câu hỏi hay sợ câu trả lời của thày.

Hercules Xanh ngắt, thày trí tuệ cao xa,
Tạo cảm giác trong con hiểu biết nơi tất cả.
Nay tâm con rất mới bỗng nhận được khung nền,
Để vượt qua giới hạn của đau đớn nhị nguyên.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.3. Chân sư MORE, con thành thật muốn cái gì hơn là cứ lặp đi lặp lại cùng những khuôn nếp cũ, như con đã làm trong một thời gian dài.

Hercules Xanh ngắt, với tất cả tình thương,
Con dâng lên Thượng đế, hằng hà lời tán thưởng,
Bây giờ con thấy rõ khi cảm được lửa sáng,
Cái ta cũng thăng vượt như đá hóa thành vàng.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra khả năng giúp đỡ của thày tùy thuộc mức độ tự do của con – tự do tách ra khỏi trạng thái tâm thức hiện nay, phin lọc nhận thức hiện nay, cách nhìn đời của con.

Hercules Xanh ngắt, chữa lành muôn sự sống,
Bao bọc quanh tất cả, Xanh ngọn lửa Niêm phong.
Con biết ơn quá đỗi được tự tay góp phần
Trong tác phẩm của Ngài đẹp tinh xảo vô tận.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.5. Chân sư MORE, con sẵn sàng đứng lùi lại và tự do nhìn vào tầng tâm thức của mình và nhận ra: “Tôi không muốn ở tầng tâm thức này nữa, tôi muốn lên cao hơn.”

Hercules Xanh ngắt, ngôi Đền của Ánh sáng,
Được tỏ lộ cho con lúc dõi nhìn vào trong,
Khi uy lực của thày giục con bước mạnh dạn,
Băng qua bao rặng núi, xuyên qua mọi tấm màn.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra cách con nhìn đời hiện nay chỉ là một trong nhiều cách nhìn. Có nhiều cách nhìn khác và chỉ bằng cách xem xét các cách này, con mới có cơ hội vượt lên trạng thái tâm thức cao hơn.

Hercules Xanh ngắt, con dâng hiến cuộc đời
Giúp cho cả hành tinh vượt tranh chấp loài người,
Khi lọc lừa nhị đối bị ánh sáng chọc thủng,
Trả lại cho trọn vẹn cái nhìn ở thâm cung.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nếu con tiếp tục nhìn đời theo cách con nhìn hiện nay mà không chất vấn, con không thể bước lên tầng cao hơn. Chuyện giản dị như vậy.

Hercules Xanh ngắt, chúng con sẽ cởi xiềng,
Mọi sự sống thoát khỏi vi tế nhất nhị nguyên,
Hoàng tử của trần thế không còn gì để nắm,
Khi con đã cùng thày vượt lên trên hoàn toàn.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.8. Chân sư MORE, con sẵn sàng lùi lại, nhìn vào trạng thái tâm thức hiện nay của mình và hỏi: “Chân sư MORE, xin thày chỉ cho con thấy con đang ở tầng tâm thức nào. Xin thày chỉ cho con thấy điều gì đang kềm giữ con ngay bây giờ, ngăn cản con đi bước kế tiếp lên tầng cao hơn.”

Hercules Xanh ngắt, với thày con hợp nhất,
Để con mở tim ra cho thực tại của thày,
Ngọn lửa xanh như điện mở mắt cho con thấy
Rằng sống trong chân thực: khát vọng của con đây.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra mức độ con cá nhân hóa những chuyện xảy ra trong cuộc đời mình. Con sẵn sàng nhìn vào đời mình và nhận ra những hoàn cảnh khi người khác nói hay làm điều gì, và con coi điều đó như một tấn công vào chính cá nhân mình.

Hercules Xanh ngắt, nơi nơi thày đổ tràn
Quyền năng vô bờ bến với Hồng ân vô hạn,
Chìa khóa của sáng tạo, chính thày là hiện thân,
Biểu lộ qua ý chí vượt thăng đến Vô tận.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

Phần 2 

2.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra những lúc con cảm thấy rằng người khác tấn công con, chế giễu con, tìm cách miệt thị con, tìm cách làm con xấu hổ, tìm cách làm con tức giận. Và vì vậy, con rơi vào khuôn nếp phản ứng.

Arcturus yêu dấu, con nay xin thày phóng
Dòng Lửa Tím của thày cho sự sống tăng triển.
Những vòng tròn ánh sáng cứ không ngừng tỏa rộng,
Trong mỗi hạt nguyên tử cũng đồng nhịp sáng lên. 

Arcturus yêu dấu, Lửa Tím thày trong vắt,
Là thần dược tuyệt chiêu để chữa muôn bệnh tật,
Để tự do địa cầu được bảo đảm mãi mãi,
Mà không bóng tối nào có khả năng cưỡng lại. 

2.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra khuôn nếp phản ứng này từ đâu tới. Xin thày giúp con nhận ra nó đến từ các phàm linh mà con đã cho phép xâm nhập vào các thể thấp của con hoặc con đã tạo ra trong các thể thấp của con.

Arcturus yêu dấu, Elohim Tự do,
Chúng con mở tim ra cho thực tại Tánh linh,
Khi cuộc đời nhân thế không còn gì gắn bó,
Con gọi sự sống mới trong Ngọn lửa Tái sinh. 

Arcturus yêu dấu, Lửa Tím thày trong vắt,
Là thần dược tuyệt chiêu để chữa muôn bệnh tật,
Để tự do địa cầu được bảo đảm mãi mãi,
Mà không bóng tối nào có khả năng cưỡng lại. 

2.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra cái Ta Biết, là nhận biết thuần túy, không thể thấy những chuyện xảy trên thế gian này dính dáng đến cá nhân nó. Bởi vì nó biết nó không phải là thân thể, nó biết nó không phải là tâm phàm, nó biết nó không phải là các phàm linh.

Arcturus yêu dấu, ở với con mãi mãi,
Ngày mới con sẵn lòng chào đón khi sống lại,
Trái tim con lan rộng ra Vô biên dang trải,
Và bí quyết chiến thắng là ngọn lửa của thày. 

Arcturus yêu dấu, Lửa Tím thày trong vắt,
Là thần dược tuyệt chiêu để chữa muôn bệnh tật,
Để tự do địa cầu được bảo đảm mãi mãi,
Mà không bóng tối nào có khả năng cưỡng lại. 

2.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra cái Ta Biết không xem các chuyện xảy ra dính dáng đến cá nhân nó. Con chỉ thấy một chuyện dính dáng đến cá nhân mình khi con nhìn hoàn cảnh xuyên qua phin lọc của một phàm linh.

Arcturus yêu dấu, màu tím và ánh lửa
Ngập từng hạt nguyên tử và nâng nó lên cao,
Ánh sáng đổ đầy hết khoảng không gian ở giữa,
Và ngay cả vật chất cũng sáng rực làm sao. 

Arcturus yêu dấu, Lửa Tím thày trong vắt,
Là thần dược tuyệt chiêu để chữa muôn bệnh tật,
Để tự do địa cầu được bảo đảm mãi mãi,
Mà không bóng tối nào có khả năng cưỡng lại. 

2.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra tuyến phản ứng đầu tiên là phàm linh. Nhưng phàm linh được tạo ra từ một khuôn đúc tư tưởng. Nó không có thật. Nó chỉ là một khuôn đúc tư tưởng được tạo ra trong tâm, và nó được tạo ra dựa trên một cách nhìn chọn lọc về cuộc đời.

Arcturus yêu dấu, Hồng ân biến đổi cả,
Trao cho con uy lực đương đầu mọi thách đố,
Tai con luôn văng vẳng Bài hát của Tự do,
Và con biết Thượng đế yêu thương mình lắm đó. 

Arcturus yêu dấu, Lửa Tím thày trong vắt,
Là thần dược tuyệt chiêu để chữa muôn bệnh tật,
Để tự do địa cầu được bảo đảm mãi mãi,
Mà không bóng tối nào có khả năng cưỡng lại. 

2.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra khi một phàm linh được tạo ra, nó được tạo ra dựa trên một cách nhìn cá biệt về cuộc đời. Đây là cách nhìn đời mà con đã chấp nhận vì một điều gì đó đã xảy ra cho con trên trái đất, hoặc con đã quyết định tạo ra để đối phó với một số tình huống trên trái đất.

Arcturus yêu dấu, con buông mọi sợ hãi,
Thày Hiện diện thật gần, tưởng chạm được bằng tay,
Khi ánh sáng màu tím ngập toàn cõi bên trong,
Con nhắm hướng thăng thiên, tự nguyện và nhanh chóng.

Arcturus yêu dấu, Lửa Tím thày trong vắt,
Là thần dược tuyệt chiêu để chữa muôn bệnh tật,
Để tự do địa cầu được bảo đảm mãi mãi,
Mà không bóng tối nào có khả năng cưỡng lại. 

2.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra ngay từ lúc con hiện thân ở đây và dám biểu lộ động lực sáng tạo của mình, con đã bị chế giễu, miệt thị và tấn công bằng nhiều cách: thể chất, tình cảm, tư tưởng và thậm chí ở tầng bản sắc.

Arcturus yêu dấu, đem lại thời đại mới,
Trái đất và nhân loại lật qua trang đổi đời,
Ánh sáng thày chuyển hóa, cho con niềm chắc chắn,
Hoàng kim Saint Germain là thực tại hoàn toàn.

Arcturus yêu dấu, Lửa Tím thày trong vắt,
Là thần dược tuyệt chiêu để chữa muôn bệnh tật,
Để tự do địa cầu được bảo đảm mãi mãi,
Mà không bóng tối nào có khả năng cưỡng lại. 

2.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con đến đây như một dòng sống mới với những ý định tốt đẹp nhất và cảm thấy mình như một đứa trẻ ngây thơ. Con đã bị tấn công dữ dội bởi những người muốn miệt thị hoặc tiêu diệt con để ngăn cản con biểu lộ động lực sáng tạo của mình.

Arcturus yêu dấu, chọc thủng cái ảo ảnh
Là rắn có thể địch bao thiên thần dũng mãnh.
Không có tà lực nào ngăn được lửa hùng mạnh
Sẽ lập tức dẹp yên mọi hiềm khích đua tranh.

Arcturus yêu dấu, Lửa Tím thày trong vắt,
Là thần dược tuyệt chiêu để chữa muôn bệnh tật,
Để tự do địa cầu được bảo đảm mãi mãi,
Mà không bóng tối nào có khả năng cưỡng lại. 

2.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con không biết hành xử ra sao và do đó con đã tạo ra một phàm linh để đối phó với tình huống này. Phàm linh này được tạo ra dựa trên ý niệm bản ngã hạn chế mà con có lúc đó.

Arcturus yêu dấu, vì yêu Saint Germain
Nên con cứ thỉnh hoài, một lần thêm một lần,
Ngọn lửa Tím của thày trên trái đất tràn lan,
Cho đôi mắt của thày cũng hạnh phúc ngập tràn.

Arcturus yêu dấu, Lửa Tím thày trong vắt,
Là thần dược tuyệt chiêu để chữa muôn bệnh tật,
Để tự do địa cầu được bảo đảm mãi mãi,
Mà không bóng tối nào có khả năng cưỡng lại. 

Phần 3

3.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con đã không thể nhìn tình huống một cách rõ ràng bằng Hiện diện TA LÀ của con. Con đã quên rằng con là cái Ta Biết, tức là nhận biết thuần khiết và do đó không cần phải phản ứng với bất cứ chuyện gì xảy ra trên trái đất nhưng có thể cho phép Hiện diện phản ứng.

Đại thiên thần Michael, trong ngọn lửa xanh ngắt,
Không còn bao đêm tối mà chỉ thày có mặt.
Trong hợp nhất với thày, con đã ngập ánh sáng,
Cảnh rực rỡ nhiệm màu hiện ra ngay trước mắt.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con đã tin rằng con phải phản ứng với mọi chuyện xảy ra trên trái đất với mức độ tự nhận biết lúc đó của con.

Đại thiên thần Michael, thày cho con che chở,
Sau tấm khiên màu xanh con được sống muôn thuở.
Niêm con khỏi hồn bóng đang lang thang đêm tối,
Con ở trong cõi thày, rực sáng màu xanh tươi.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra bởi vì con không biết phản ứng như thế nào, không muốn phản ứng và không thấy có cách phản ứng nào xây dựng hay hữu ích, nên con đã tạo ra một phàm linh để phản ứng thay con.

Đại thiên thần Michael, thày đem bao uy lực,
Mà hàng triệu thiên thần sẽ ca ngợi công đức.
Thiêu đốt muôn loài quỷ của nghi ngờ sợ hãi,
Con biết thày Có Mặt ở bên con hoài hoài. 

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra phàm linh được tạo ra dựa trên mức độ tâm thức, cách nhìn cuộc đời qua cái ta mà con mang lúc đó. Như vậy, trên bản chất nó là một phàm linh hạn hẹp. Nó chỉ có một số ít chọn lựa khi phản ứng lại tình huống.

Đại thiên thần Michael, ý Thượng đế thày yêu,
Từ Trên thày đem xuống ánh sáng của thiên triều.
Thượng đế chỉ muốn thấy mọi sự sống chuyển vọt,
Vươn cao trên bản ngã là quyền linh chót vót.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra một khi phàm linh được tạo ra, nó bị khóa trong khuôn đúc đã quy định nó. Nó không có khả năng tự nhận biết để thăng vượt khuôn đúc đó, vì vậy nó chỉ có thể phản ứng lại tình huống theo cùng một khuôn nếp.

Đại thiên thần Michael, là bạn thân con đó,
Bao cạm bẫy thế gian, thày dang tay phù hộ.
Ác quỷ không thể sánh được quyền năng ánh sáng,
Nên linh hồn tất cả được bay bổng thênh thang.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra phàm linh chỉ có thể đi tới những hình thái ngày càng cực đoan của khuôn nếp, thí dụ nếu khuôn nếp đó là sự tức giận, thì con có thể ngày càng tức giận nhiều hơn, cho tới khi con gần như lúc nào cũng tức giận, lúc nào cũng sẵn sàng la chửi khi có bất cứ điều gì làm con khó chịu.

Đại thiên thần Michael, như bày trẻ đùa chơi,
Chúng con dìu trái đất thức dậy trong ngày mới,
Nâng địa cầu ra khỏi lề lối đã ăn sâu,
Cho câu chuyện hành tinh được kể lại từ đầu.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.7. Chân sư MORE, xin thày đưa con đến khóa nhập thất của thày Saint Germain tại Hang Biểu tượng và cho con thấy phàm linh phản ứng như thế nào khi con nhìn sự việc như là cá nhân con bị tấn công.

Đại thiên thần Michael, Thượng đế tỏ quyền năng,
Mà chúng con biết thày không ai thể chiến thắng,
Thày không còn tách biệt nên vượt qua chắc chắn,
Mọi mưu mô hung tợn và thâm độc của rắn.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nếu con cảm thấy xấu hổ hay bị chế giễu khi con cảm thấy không được người khác chấp nhận.

Đại thiên thần Michael, thày đến nâng địa cầu,
Để khắp nơi khắp chốn được tái sinh cùng thấu,
Để tâm của tập thể cùng đi lên một lượt,
Cho chúng con vui mừng mà ngợi ca không ngớt.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.9. Chân sư MORE, xin thày chỉ cho thấy phản ứng của con không phải là một phản ứng sáng tạo, một kết quả của lựa chọn. Con đang phản ứng một cách tự động bằng cách rút lui không dùng khả năng tự nhận biết và để phàm linh làm chủ phản ứng của mình.

Đại thiên thần Michael, trái đất nay đổi mới,
Lửa xanh dương bao phủ giống như hạt sương rơi,
Hành tinh nay lóng lánh giữa không gian rộng lớn,
Để chúng con hứng lấy những hồng ân vô tận.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

Phần 4

4.1. Chân sư MORE, xin thày chỉ cho con thấy phàm linh phản ứng ra sao và nó trông như thế nào. Xin thày chỉ cho con thấy những gì phóng tới con không phải là phản ứng sáng tạo vì khi có ai tấn công con, đó không phải là phản ứng sáng tạo từ người đó hay từ tà lực.

Đại thiên thần Zadkiel, dòng chảy nhanh đến nỗi
Trong lửa tím của thày, con lập tức chuyển đổi,
Nhập vào tầng rung động của tự do phơi phới,
Con thoát khỏi kềm chế của cái ta kém cỏi.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

4.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra người kia cũng đã cho phép một phàm linh làm chủ tâm họ, và do đó chính phàm linh hung hãn này đang tấn công con. Và bây giờ con phản ứng lại nó với một phàm linh của chính mình.

Đại thiên thần Zadkiel, con khao khát từng ngày
Được cai quản ngọn lửa màu tím của thày đây,
Khi con dùng sức mạnh luyện kim để chuyển hóa,
Và gọi tên Thiên ngữ để giải vây tất cả. 

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

4.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con thấy là con phản ứng với một phàm linh hung hãn chống trả, hay với một phàm linh thụ động quy phục sự tấn công và tìm cách giải quyết bằng cách giữ nó trong tâm.

Đại thiên thần Zadkiel, ngọn lửa tím quyền năng
Biến đổi cả thế giới trong lực chuyển vô song.
Trái đất khi thức dậy, bắt đầu quay nhanh chóng,
Với đoàn quân thiên thần, ta cùng nhau chiến thắng.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

4.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con thấy con có tự trách mình, hoặc cảm thấy mình ngu ngốc, cảm thấy bị chế giễu, xấu hổ hoặc giận mình tại sao không tự vệ hay tấn công lại.

Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu vừa thoát khỏi
Biết bao nhiêu gánh nặng do tâm thức loài người,
Bao day dứt nội tâm giờ đây đã mở lối,  
Tự do ta ôm lấy mà tái tạo cuộc đời.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

4.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra phản ứng của con là một phàm linh, nhưng tấn công cũng là một phàm linh. Như vậy, có một phàm linh tấn công và một phàm linh khác phản ứng lại cuộc tấn công.

Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu nâng tốc độ,
Quay nhanh hơn một bậc trong chiến thắng Ki-tô,
Vì chỉ trong Ki-tô, người tù mới giải phóng
Và địa cầu được tắm trong ánh sáng thong dong.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

4.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra thật là hoàn toàn vô nghĩa nếu con cho phép cuộc đời mình bị tiêu hao trong những cuộc phàm linh tấn công và tự vệ chống lại phàm linh khác.

Đại thiên thần Zadkiel, bao thế lực đêm tối,
Bị Ánh sáng phân biện của Tự do cột trói,
Hành tinh đã sạch bóng bao tà lực ám muội,
Khi Lửa Tím của thày nhóm lên một đốm mới.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

4.7. Chân sư MORE, con nhận ra điều này đang tiêu hao cuộc đời và sự chú ý của con, và con quyết tâm nói rằng; “Ngưng lại! Tôi sẽ không cho phép phàm linh tước đi tự do của tôi.”

Đại thiên thần Zadkiel, con yêu thày chân chất,
Cả với Saint Germain con sẽ luôn trung thực,
Hãy giúp con nhìn thấy sứ vụ Thiêng liêng nhất,
Để con tỏa ánh sáng trọn vẹn trên trái đất.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

4.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhìn vào phàm linh mà con đang cần đối phó ngay bây giờ, phàm linh chính mà con cho phép làm chủ phản ứng của mình trước những tình huống mà con đang quan tâm.

Đại thiên thần Zadkiel, bóng tối đã lắng chìm,
Khi ngày mới ra đời trong Ánh sáng màu Tím,
Mọi biểu hiện sợ hãi giờ đây đã hoán chuyển,
Đây là lúc con biết Thời Hoàng kim đã đến.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

4.9. Chân sư MORE, con nay quyết định là con không còn muốn phàm linh này kiểm soát phản ứng của con trước loại tình huống này. Con sẵn sàng sử dụng uy lực và ý chí của mình để lấy một quyết định sáng tạo về cách phản ứng trước những tình huống này.

Đại thiên thần Zadkiel, trong lửa tím thánh thiện,
Nhân loại với hành tinh không bao giờ như trước,
Thời Hoàng kim mà thày Saint Germain mơ ước
Thành sự thật tuyệt vời, con mừng vui chứng kiến.

Đại thiên thần Zadkiel, hãy bao bọc hành tinh,
Đại thiên thần Zadkiel, trong vòng tay màu tím,
Đại thiên thần Zadkiel, niềm vui không thể nén,
Đại thiên thần Zadkiel, địa cầu đã tái sinh.

Phần 5

5.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra rằng một quyết định sáng tạo là khi con có tự do phản ứng theo cách mà con chưa từng làm trước đây. Con được tự do phản ứng theo cách con muốn phản ứng, không để một phàm linh nào làm chủ phản ứng của con.

Ôi chân sư MORE, xin thày hãy đến,
Để con hấp thụ lửa thày NHIỀU HƠN,
Ôi chân sư MORE, chí con dũng mãnh,
Trong ca khúc ấy, luân xa trong lành.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.2. Chân sư MORE, con nhận ra là con đã tạo ra một phàm linh. Con thấy trong quá khứ con đã phản ứng nhiều lần theo cách này trong tình huống như thế. Nhưng tại sao bây giờ con lại bị ràng buộc bởi cách mà con phản ứng trong quá khứ? Đây không phải là tự do quyết định. Con không dùng sức mạnh ý chí của mình khi con cho phép một phàm linh làm chủ phản ứng của con vì con không muốn lựa chọn.

Ôi chân sư MORE, minh triết xuôi chảy,
Cho sự hòa điệu tăng lên mãi mãi.
Ôi chân sư MORE, chúng ta kết nối,
Giúp con nhìn thấu khi rắn nuốt lời.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.3. Chân sư MORE, con bây giờ lấy lại sức mạnh ý chí của mình, và con sẵn sàng lựa chọn. Vì con nhận ra phàm linh mà con tạo ra nhiều kiếp trước đây, được tạo ra dựa trên ý niệm bản ngã của con vào lúc đó. Nhưng con đã tăng triển. Con đã mở rộng ý niệm bản ngã của mình. Vì vậy, con có khả năng và ý muốn phản ứng một cách chín chắn hơn, có ý thức hơn và có nhận biết nhiều hơn so với trước đây.

Ôi chân sư MORE, tình yêu màu hồng,
Không có tình yêu tinh khiết nào hơn.
Ôi chân sư MORE, thày sẽ giải phóng
Tất cả điều kiện giam giữ chúng con.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra rằng tự do có thể bị mất nếu không chịu lấy quyết định. Nhưng không thể có tự do nếu không chịu lấy những quyết định có ý thức, có chủ tâm và có cân nhắc.

Ôi chân sư MORE, chúng con chịu nhận
Kỷ luật của thày để được sạch trong.
Ôi chân sư MORE, với ý thực chân,
Chúng con là một với thày luôn luôn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra tự do là một lực tích cực. Phải có uy lực mới có tự do, và uy lực chỉ có thể phát huy qua ý chí. Con không thể có tự do bằng cách thụ động và hy vọng không ai tấn công mình. Vì điều đó sẽ không xảy ra trên trái đất này.

Ôi chân sư MORE, viễn kiến con nâng,
Ý muốn Thượng đế con luôn ca tụng.
Ôi chân sư MORE, ý chí sáng tạo
Nâng mọi sự sống ngày càng lên cao.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con bắt đầu bỏ ý thức cá nhân trong cuộc sống mình bằng cách nhận ra rằng những người đang tấn công hoặc chế giễu con không thực sự chế giễu cá nhân con. Thậm chí họ không nhìn thấy con, vì họ chỉ nhìn thấy con qua phin lọc của phàm linh đang khống chế tâm thức của họ.

Ôi chân sư MORE, bình an dũng mãnh,
Sẽ đem nuốt trọn quỷ dữ chiến tranh.
Ôi chân sư MORE, phụng sự tất cả,
Lửa đang thiêu đốt chiến tranh ác tà.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra phàm linh nhìn sự việc qua khuôn đúc đã quy định nó, cái nó thấy chính là khuôn đúc. Nó không nhìn thấy con thực sự là ai. Nó chỉ đơn giản nhìn thấy mô thức được tạo ra trong tâm nó khi nó gặp con, hay phàm linh đang làm chủ cuộc đời con.

Ôi chân sư MORE, con quá tự do,
Sợi dây với thày chúng con hằng có.
Ôi chân sư MORE, tái sinh là đó:
Trong dòng của thày niềm vui muôn thuở.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra phàm linh trong người kia không nhìn thấy con. Người kia không có ý thức, không có nhận biết. Không ai có thể tấn công con nếu họ hoàn toàn nhận biết họ là một sinh thể tâm linh. Vì lúc đó, họ cũng sẽ nhận biết con là một sinh thể tâm linh.

Ôi chân sư MORE, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư MORE, vĩnh viễn NHIỀU HƠN,
Chúng con là cửa Tánh linh mở lớn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra một sinh thể tâm linh sẽ không miệt thị một sinh thể tâm linh khác. Nhưng một phàm linh thì sẽ sẵn sàng miệt thị một phàm linh khác hay một sinh thể tâm linh khác. Người kia không thấy sinh thể tâm linh mà con là, họ chỉ thấy một ảo ảnh được tạo ra trong tâm họ khi phin lọc nhận thức của họ tiếp xúc với con.

Ôi chân sư MORE, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Uy lực Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

Phần 6

6.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nếu họ không tấn công cá nhân con, tại sao con lại cá nhân hóa chuyện này? Đòn tấn công không thực sự nhắm vào cá nhân con. Tại sao con lại cảm thấy cá nhân mình đang bị tấn công?

Ôi Saint Germain, nghệ thuật luyện kim, 
Giải phóng con ngay với ngọn lửa tím.
Ôi Saint Germain, con tăng liên tục,
Dòng chảy tự do không sao khuất phục. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

6.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra cái Ta Biết – nhận biết thuần khiết – không cảm thấy cá nhân nó bị tấn công. Chính phàm linh xuyên qua đó con nhìn tình huống đang cảm thấy cá nhân nó bị tấn công.

Ôi Saint Germain, điều khiển tài tình
Hình dạng kỷ hà của ngọn lửa tím.
Ôi Saint Germain, ở thày con tìm
Thấy được công thức giải thoát chúng sinh. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

6.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra phàm linh của con được tạo ra để cảm thấy cá nhân nó bị tấn công, và để đối phó với loại tình huống này một cách đặc trưng. Con không phải là phàm linh, và con không cần cảm nhận những gì phàm linh cảm nhận. Mặc dù phàm linh coi chuyện này là một tấn công cá nhân, con không cần nhìn giống nó.

Ôi Saint Germain, Tự do bao la,
Chính là tình thương giải thoát tất cả.
Ôi Saint Germain, chúng con yêu quá
Lửa tím cứ giục con càng hơn xa. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

6.4. Chân sư MORE, con nhận ra cái “ta” phản ứng với tình huống không phải là cái “ta” đang đọc bài thỉnh này. Bởi vì con có khả năng tự hỏi cái ta nào đang phản ứng với tình huống, có một cái ta là cái Ta Biết và có một cái ta chỉ là phàm linh – và cái ta nghĩ nó là phàm linh không có thật. Phàm linh không có thật.

Ôi Saint Germain, chúng con nối kết,
Từ bỏ nhị nguyên, thăng lên siêu việt.
Ôi Saint Germain, cái ta tinh khiết,
Khoa học lửa tím vững tay cầm trịch.

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

6.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con không bị ràng buộc bởi phản ứng của phàm linh. Con không bị ràng buộc bởi khuôn đúc. Bây giờ con quyết định sáng tạo nhìn vào khuôn đúc, xem nó hạn chế con như thế nào và nói: “Tôi không muốn nhìn tình huống qua khuôn đúc này. Tôi muốn nhìn nó một cách sáng tạo hơn. Tôi muốn có tự do nhìn tình huống này với tầm nhìn cao hơn và do đó phản ứng từ tầm nhìn cao hơn.”

Ôi Saint Germain, sự thật rõ ràng, 
Trong ánh sáng tím, chẳng gì băn khoăn.
Ôi Saint Germain, niêm kỹ hào quang,
Luân xa con được lửa thày hàn gắn. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

6.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra những phàm linh mà con tạo ra đang hạn chế uy lực của con. Chúng nói rằng con không thể phản ứng với một tình huống một cách sáng tạo, con phải phản ứng y như những lần trước bởi vì con phải phản ứng qua phàm linh.

Ôi Saint Germain, là thuật biến hóa,
Lửa tím giải phóng nguyên tử thăng hoa.
Ôi Saint Germain, biến chì thành vàng,
Biến cả viễn kiến mà chúng con mang. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

6.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con không thể hiện quyền năng sáng tạo của con nếu con để phàm linh làm vậy. Con càng tạo ra nhiều phàm linh, con càng hạn chế uy lực sáng tạo từ Hiện diện TA LÀ chảy qua con.

Ôi Saint Germain, nghệ thuật vượt thăng,
Với thày con sẽ hợp nhất vĩnh hằng.
Ôi Saint Germain, thoát khỏi tâm hồn,
Ôi niềm vui sướng biết thày trong con.

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

6.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra sa nhân biết rằng nếu họ tấn công con một cách tàn ác và bất công, thì con sẽ bị chấn thương đến mức họ có thể lừa con đánh mất sự ngây thơ của mình khi nghĩ rằng con phải phản ứng lại cuộc tấn công với một tầng mức tâm thức tương tự.

Ôi Saint Germain, tinh thần cao thượng,
Là chìa khoá cho hóa học tâm linh.
Ôi Saint Germain, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

6.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra, để giữ sự ngây thơ, con phải cho phép sa nhân liên tục tấn công con, và giữ mình trong suốt để cú đánh đi xuyên qua con. Sự ngây thơ tối hậu là sự trong suốt, khi ấy bất cứ gì họ phóng tới con với tâm thức sa ngã sẽ đi xuyên qua con.

Ôi Saint Germain, thày đang Hiện diện, 
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Tự do Thượng đế chúng con rải truyền. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

Phần 7 

7.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra tà lực không thể buộc con phản ứng lại chúng. Chính con đã chọn lựa phản ứng ở cùng tầng tâm thức. Bây giờ con bình tĩnh nhìn vào phàm linh đang kìm hãm con ở tầng tâm thức này và nói: “Ngươi lừa ta đủ rồi. Ngươi sẽ không kiểm soát cuộc đời của ta thêm nữa. Ngươi sẽ không kiểm soát phản ứng của ta đối với loại tình huống này nữa, và từ nay ta sẵn sàng quyết định một cách ý thức phải phản ứng như thế nào.”

Ôi chân sư MORE, xin thày hãy đến,
Để con hấp thụ lửa thày NHIỀU HƠN,
Ôi chân sư MORE, chí con dũng mãnh,
Trong ca khúc ấy, luân xa trong lành.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra cách thay đổi có chủ đích phản ứng của con với một tình huống hay người khác. Xin thày giúp con thấy là nếu con muốn thay đổi một mối quan hệ, thì con là người phải làm gì đó để thay đổi cách nó vận hành. Và điều đó có nghĩa là con phải thay đổi phản ứng của mình và con phải thay đổi cách con đối xử với người đó.

Ôi chân sư MORE, minh triết xuôi chảy,
Cho sự hòa điệu tăng lên mãi mãi.
Ôi chân sư MORE, chúng ta kết nối,
Giúp con nhìn thấu khi rắn nuốt lời.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con chấp nhận rằng con đã thực thi ý chí tự do của mình bằng cách thay đổi phản ứng của con. Con sẽ không cho phép tâm thức rắn lừa dối con nghĩ rằng con có trách nhiệm phải thay đổi người khác. Con đang tiếp tục từ bỏ ý thức cá nhân khi phản ứng với người kia một cách khách quan.

Ôi chân sư MORE, tình yêu màu hồng,
Không có tình yêu tinh khiết nào hơn.
Ôi chân sư MORE, thày sẽ giải phóng
Tất cả điều kiện giam giữ chúng con.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra rằng một trong những cách chính mà sa nhân dùng để cám dỗ con đi vào khuôn nếp hành động-phản ứng là khiến con tin rằng phải đạt được một kết quả nào đó. Họ thường dùng tư duy cuồng đại cho rằng có một đại nghĩa cao cả đòi hỏi sự thể hiện một kết quả nào đó.

Ôi chân sư MORE, chúng con chịu nhận
Kỷ luật của thày để được sạch trong.
Ôi chân sư MORE, với ý thực chân,
Chúng con là một với thày luôn luôn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con thoát khỏi khuôn nếp hành động-phản ứng bằng cách thấy rằng tâm thức nhị nguyên luôn luôn có hai đối cực, và con có cả hai khi con bị mắc kẹt trong tâm thức này.

Ôi chân sư MORE, viễn kiến con nâng,
Ý muốn Thượng đế con luôn ca tụng.
Ôi chân sư MORE, ý chí sáng tạo
Nâng mọi sự sống ngày càng lên cao.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nhân tính cao của con – là tâm linh của con – và nhìn thấy phàm linh đã khiến con phản ứng một cách vô nhân đối với người khác và với chính mình.

Ôi chân sư MORE, bình an dũng mãnh,
Sẽ đem nuốt trọn quỷ dữ chiến tranh.
Ôi chân sư MORE, phụng sự tất cả,
Lửa đang thiêu đốt chiến tranh ác tà.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra phàm linh, thấy nó không phải là mình, thấy nó không thật, và từ đó quyết định hoàn toàn buông bỏ nó mà không cảm thấy tội lỗi vì đã tạo ra nó.

Ôi chân sư MORE, con quá tự do,
Sợi dây với thày chúng con hằng có.
Ôi chân sư MORE, tái sinh là đó:
Trong dòng của thày niềm vui muôn thuở.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra phàm linh, mà không bị rơi vào một phàm linh khác chỉ biết phản ứng với mặc cảm tội lỗi và tự trách, vì nó được tạo ra dựa trên khuôn đúc này.

Ôi chân sư MORE, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư MORE, vĩnh viễn NHIỀU HƠN,
Chúng con là cửa Tánh linh mở lớn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con vượt qua tình trạng tiến thoái lưỡng nan, khi con tạo ra một phàm linh phản ứng vô nhân đạo và một phàm linh khác tự trách mình đã phản ứng vô nhân đạo. Hậu quả là con rất khó nhận ra phàm linh đầu vì con biết rằng phàm linh sau sẽ chiếm lấy phản ứng của con và khiến con cảm thấy khó chịu.

Ôi chân sư MORE, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Uy lực Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

Phần 8

8.1. Chân sư MORE, con sẵn sàng nắm lấy tay thày và nhìn cả hai phàm linh và thấy rằng sự tự trách không đến từ Thượng đế bởi vì Hiện diện TA LÀ của con không trách cứ con bất cứ điều gì con đã làm trên trái đất này. Nó thấy rằng tất cả đều không thật; vì hành tinh này chỉ là một phần của bãi chơi cát toàn vũ.

Ôi Saint Germain, nghệ thuật luyện kim, 
Giải phóng con ngay với ngọn lửa tím.
Ôi Saint Germain, con tăng liên tục,
Dòng chảy tự do không sao khuất phục. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

8.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con thấy rằng không có gì trên trái đất thường hằng và có thật. Và nếu nó không thường hằng và có thật, thì tại sao con phải mang nó theo như một phần của dòng sống mình? Chính phàm linh trong tâm con đã mang nó theo, nhưng con hơn là phàm linh.

Ôi Saint Germain, điều khiển tài tình
Hình dạng kỷ hà của ngọn lửa tím.
Ôi Saint Germain, ở thày con tìm
Thấy được công thức giải thoát chúng sinh. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

8.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con sử dụng động lượng của mình để đi vào kho sử liệu akasha và hướng một tia sánh ánh sáng chính xác như tia la-de để xóa sử liệu nguyên thủy trong kho akasha.

Ôi Saint Germain, Tự do bao la,
Chính là tình thương giải thoát tất cả.
Ôi Saint Germain, chúng con yêu quá
Lửa tím cứ giục con càng hơn xa. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

8.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra sự thực rằng khi một điều được xóa khỏi sử liệu akasha, con đã hoàn thành yêu cầu như Thượng đế nói: “Ta sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của họ nữa.” Và đó là lúc con có thể gạt bỏ và phá tan khuôn đúc tư tưởng đã tạo ra phàm linh, đã giữ tình huống trong thể ký ức của con, liên tục sử dụng nó để trách móc con đã sai lầm trong quá khứ.

Ôi Saint Germain, chúng con nối kết,
Từ bỏ nhị nguyên, thăng lên siêu việt.
Ôi Saint Germain, cái ta tinh khiết,
Khoa học lửa tím vững tay cầm trịch.

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

8.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con thấy rằng khi con đã thăng vượt tâm thức khiến con lựa chọn như thế trong quá khứ, không còn lý do để con phải ghi nhớ chuyện này trong các thể thấp của mình. Vì thành tựu tích cực của sự thăng vượt tầng mức tâm thức đó bây giờ là một phần của căn thể (causal body) của con.

Ôi Saint Germain, sự thật rõ ràng, 
Trong ánh sáng tím, chẳng gì băn khoăn.
Ôi Saint Germain, niêm kỹ hào quang,
Luân xa con được lửa thày hàn gắn. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

8.6. Chân sư MORE và Saint Germain, xin các thày giúp con có cái biết bên trong – kinh nghiệm trực tiếp – biết rằng con có thể hoàn toàn tự do thoát khỏi một tình huống tiêu cực trong quá khứ. Có thể hoàn toàn thăng vượt cái con nghĩ là một sai lầm và biến nó thành một kinh nghiệm tích cực, một kinh nghiệm hỗ trợ sự sống, hỗ trợ tăng trưởng.

Ôi Saint Germain, là thuật biến hóa,
Lửa tím giải phóng nguyên tử thăng hoa.
Ôi Saint Germain, biến chì thành vàng,
Biến cả viễn kiến mà chúng con mang. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

8.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con kết nối với sự thơ ngây của trẻ thơ, khi con biết rằng bất cứ sai lầm nào đều có thể làm tốt trở lại, thăng vượt, bỏ lại đằng sau.

Ôi Saint Germain, nghệ thuật vượt thăng,
Với thày con sẽ hợp nhất vĩnh hằng.
Ôi Saint Germain, thoát khỏi tâm hồn,
Ôi niềm vui sướng biết thày trong con.

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

8.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận thấy con rất muốn làm điều tốt, đến độ con có khuynh hướng tự trách mình khi con phạm lỗi. Tuy nhiên, cái Ta Biết biết rằng ở tầng mức của Hiện diện TA LÀ, mọi chuyện xảy ra trên trái đất đều có thể biến thành một kinh nghiệm tích cực.

Ôi Saint Germain, tinh thần cao thượng,
Là chìa khoá cho hóa học tâm linh.
Ôi Saint Germain, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

8.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con ý thức sự kiện cuộc sống trên trái đất – ngay cả trong tình trạng hiện nay của hành tinh này – có thể trở thành một kinh nghiệm hoàn toàn tích cực. Con đi từ trải nghiệm học hỏi tích cực này sang trải nghiệm học hỏi tích cực khác và con liên tục thăng vượt chính mình trong một vòng xoáy đi lên.

Ôi Saint Germain, thày đang Hiện diện, 
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Tự do Thượng đế chúng con rải truyền. 

Ôi Saint Germain, Thời đại Rạng rỡ 
Gỡ bỏ tâm lý giam hãm ngục tù.
Nâng cả hành tinh đến tận tinh tú,
Khi con phóng chiếu Toàn cảnh Tự do. 

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.

16 | Thỉnh cầu uy lực và an bình (7 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Hercules và Amazonia và Peace và Aloha, Đại thiên thần Michael và Faith và Đại thiên thần Uriel và Aurora, Chân sư MORE và Nada yêu dấu, hãy giúp con khắc phục những vết thương đang xáo trộn sự an bình nội tâm của con. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ các khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với Chân sư MORE và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra điều mà chúng con trên trái đất gọi là quyền uy chỉ là quyền uy trong một bối cảnh nào đó, vì tất cả đều tương đối, ít nhất là trong vũ trụ vật chất.

Hercules Xanh ngắt, ý chí thày duy nhất,
Trong con còn khoảng trống, thày đổ đầy Lửa Xanh,
Ngọn hải đăng sáng rực, tỏa rạng trên trái đất,
Phục hồi lại sự sống cho tẩt cả hành tinh.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra mục đích của con đường tu là giúp con mở khóa quyền năng thật của con, quyền năng sáng tạo đến từ Hiện diện TA LÀ của con. Hiện diện của con khao khát cho quyền năng này tuôn chảy xuyên qua con khi con trở thành cánh cửa mở.

Hercules Xanh ngắt, thày trí tuệ cao xa,
Tạo cảm giác trong con hiểu biết nơi tất cả.
Nay tâm con rất mới bỗng nhận được khung nền,
Để vượt qua giới hạn của đau đớn nhị nguyên.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra mục đích của con đường tu không phải là nâng mình lên để có quyền uy theo tiêu chuẩn đánh giá của người phàm, mà là để con trở thành cánh cửa mở cho quyền uy của Thượng đế.

Hercules Xanh ngắt, với tất cả tình thương,
Con dâng lên Thượng đế, hằng hà lời tán thưởng,
Bây giờ con thấy rõ khi cảm được lửa sáng,
Cái ta cũng thăng vượt như đá hóa thành vàng.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra quyền uy của Thượng đế muốn biểu lộ trên trái đất, nhưng nó sẽ không biểu hiện theo kỳ vọng và tiêu chuẩn con người.

Hercules Xanh ngắt, chữa lành muôn sự sống,
Bao bọc quanh tất cả, Xanh ngọn lửa Niêm phong.
Con biết ơn quá đỗi được tự tay góp phần
Trong tác phẩm của Ngài đẹp tinh xảo vô tận.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra ngày nào con còn ôm chặt những kỳ vọng và tiêu chuẩn, tâm của con sẽ là cánh cửa đóng.

Hercules Xanh ngắt, ngôi Đền của Ánh sáng,
Được tỏ lộ cho con lúc dõi nhìn vào trong,
Khi uy lực của thày giục con bước mạnh dạn,
Băng qua bao rặng núi, xuyên qua mọi tấm màn.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nếu trong tiềm thức, con đặt điều kiện bắt quyền năng sáng tạo của Thượng đế phải biểu hiện qua con như thế nào, và như thế các van luân xa của con khép lại.

Hercules Xanh ngắt, con dâng hiến cuộc đời
Giúp cho cả hành tinh vượt tranh chấp loài người,
Khi lọc lừa nhị đối bị ánh sáng chọc thủng,
Trả lại cho trọn vẹn cái nhìn ở thâm cung.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra liệu con có mơ ước có quyền năng đặc biệt, trổ tài làm phép lạ để thuyết phục mọi người về thực tại của cõi tâm linh chăng?

Hercules Xanh ngắt, chúng con sẽ cởi xiềng,
Mọi sự sống thoát khỏi vi tế nhất nhị nguyên,
Hoàng tử của trần thế không còn gì để nắm,
Khi con đã cùng thày vượt lên trên hoàn toàn.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra hầu hết những mơ ước và mong chờ này đều xuất phát từ tự ngã, và chúng là “ảo tưởng vĩ đại”, mơ ước mình bất thần thay đổi nhờ một phép lạ nào đó, và sau đó mọi người coi mình là một người đặc biệt.

Hercules Xanh ngắt, với thày con hợp nhất,
Để con mở tim ra cho thực tại của thày,
Ngọn lửa xanh như điện mở mắt cho con thấy
Rằng sống trong chân thực: khát vọng của con đây.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra thày không mong muốn nâng đệ tử lên một địa vị cao cả theo tiêu chuẩn thế gian, vì thày mong muốn đệ tử là cánh cửa mở cho uy lực thật sự.

Hercules Xanh ngắt, nơi nơi thày đổ tràn
Quyền năng vô bờ bến với Hồng ân vô hạn,
Chìa khóa của sáng tạo, chính thày là hiện thân,
Biểu lộ qua ý chí vượt thăng đến Vô tận.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

Phần 2 

2.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con đã bị sa nhân tấn công như thế nào, khiến con dập tắt khả năng sáng tạo của mình, quy phục sa nhân và cảm thấy mình bất lực. Con cảm thấy không thể đương đầu nổi cơ cấu quyền lực của sa nhân.

Ôi Elohim Peace, trong Ngọn lửa Kết hợp,
Nhị nguyên không còn chỗ để bày trò cuộc chơi, 
Con biết mọi hình tướng tuôn ra từ một cội,
Con lấy uy lực đó định ra hướng đi mới. 

Ôi Elohim Peace, an định thày dẫn lối, 
Cho chúng con thoát khỏi nhị nguyên gây bối rối,
Trong hợp nhất Thượng đế, con có bản sắc mới,
Và con nâng địa cầu vào vùng Vô biên giới. 

2.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra là sau nhiều kiếp cảm thấy bất lực, con nảy sinh ước muốn có một quyền lực thần kỳ từ ngoài đến và cải sửa mọi chuyện cho hoàn mỹ. Đây là nguyên nhân sâu xa của ảo tưởng vĩ đại.

Ôi Elohim Peace, hồi chuông đã vang rền,
Khiến từng hạt nguyên tử ca hát và rung lên.
Con nay bỏ lại hết ý niệm ngã riêng biệt
Khi con vượt biển cả của luân hồi trùng điệp. 

Ôi Elohim Peace, an định thày dẫn lối, 
Cho chúng con thoát khỏi nhị nguyên gây bối rối,
Trong hợp nhất Thượng đế, con có bản sắc mới,
Và con nâng địa cầu vào vùng Vô biên giới. 

2.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra tái lâm của Ki-tô không phải là Giê-su trở lại thế gian trong một biểu hiện không thể phủ nhận, mà là hàng chục ngàn người bắt đầu biểu hiện quả vị Ki-tô cá nhân của họ.

Ôi Elohim Peace, thày hãy giúp con ngộ
Rằng Giê-su giáng thế để ban con Ngọn lửa,
Rải cho ai sẵn lòng rũ hết chuyện ganh đua,
Nhập sự sống bất tận mà theo chân Ki-tô. 

Ôi Elohim Peace, an định thày dẫn lối, 
Cho chúng con thoát khỏi nhị nguyên gây bối rối,
Trong hợp nhất Thượng đế, con có bản sắc mới,
Và con nâng địa cầu vào vùng Vô biên giới. 

2.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra cách vượt qua cảm giác bất lực này là kết hợp Tia thứ nhất và Tia thứ sáu để tâm hoàn toàn bình an với sự bất lực.

Ôi Elohim Peace, qua mắt thày con biết
Rằng chỉ trong cái Một con mới mong giải thoát,
Và cũng thấy được rằng chẳng vật gì tách biệt,
Khi cái ngã phàm phu, con buông bỏ đoạn tuyệt. 

Ôi Elohim Peace, an định thày dẫn lối, 
Cho chúng con thoát khỏi nhị nguyên gây bối rối,
Trong hợp nhất Thượng đế, con có bản sắc mới,
Và con nâng địa cầu vào vùng Vô biên giới. 

2.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra do cảm thấy bất lực khi đối mặt với sa nhân và sự lạm dụng quyền lực trắng trợn của họ, con đã chấp nhận lời dối trá khác của họ, đó là kế hoạch vận hành vũ trụ của Thượng đế có điều gì không ổn.

Ôi Elohim Peace, thày chỉ con lối đi, 
Ngừng đấu đá nhị nguyên, con thông sạch tâm trí,
Thày đâm xuyên ảo giác thời gian lẫn không gian,
Đem Hồng ân Bất tận tiêu hủy mọi phân ly. 

Ôi Elohim Peace, an định thày dẫn lối, 
Cho chúng con thoát khỏi nhị nguyên gây bối rối,
Trong hợp nhất Thượng đế, con có bản sắc mới,
Và con nâng địa cầu vào vùng Vô biên giới. 

2.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra các sa nhân tuyên bố rằng cách Thượng đế thiết kế vũ trụ có điểm sai lầm, đó là Thượng đế đã ban cho chúng ta quyền tự quyết, khiến chúng ta có thể đi vào tâm thức nhị nguyên và bị lạc đường.

Ôi Elohim Peace, tên thày sao đẹp quá,
Nỗi nhị nguyên tủi hổ trong con thày giải tỏa,
Trút gánh nặng sợ hãi, địa cầu được tự do,
Và chào đón thái bình hiển hiện khắp đây đó. 

Ôi Elohim Peace, an định thày dẫn lối, 
Cho chúng con thoát khỏi nhị nguyên gây bối rối,
Trong hợp nhất Thượng đế, con có bản sắc mới,
Và con nâng địa cầu vào vùng Vô biên giới. 

2.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra sự thực là cách duy nhất chúng con có thể gia tăng tự nhận biết là có quyền tự quyết hoàn toàn. Cách duy nhất chúng con trở thành Thượng đế, là mục tiêu của cuộc sống, là chúng con có quyền tự quyết và dùng nó.

Ôi Elohim Peace, với Ki-tô bên cạnh,
Không thế lực nhị nguyên nào có thể lẩn tránh,
Chính qua sự rung động của Ngọn lửa Hoàng kim
Mà ảo ảnh sự chết được Ki-tô nhận chìm. 

Ôi Elohim Peace, an định thày dẫn lối, 
Cho chúng con thoát khỏi nhị nguyên gây bối rối,
Trong hợp nhất Thượng đế, con có bản sắc mới,
Và con nâng địa cầu vào vùng Vô biên giới. 

2.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra quyền tự quyết luôn luôn tự do bởi vì lúc nào con cũng có thể xóa bỏ một quyết định cũ bằng một quyết định mới. Con không bao giờ có một lựa chọn có thể lấy đi quyền thay đổi lựa chọn đó.

Ôi Elohim Peace, thày đem vào thế giới
Lửa Tái sinh Vũ trụ mà chẳng ai ngăn nổi,
Chúng con từ bỏ hẳn mọi ý niệm “cái tôi”,
Để Ánh sáng của thày trong chúng con chiếu rọi.

Ôi Elohim Peace, an định thày dẫn lối, 
Cho chúng con thoát khỏi nhị nguyên gây bối rối,
Trong hợp nhất Thượng đế, con có bản sắc mới,
Và con nâng địa cầu vào vùng Vô biên giới. 

2.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra sa nhân phóng chiếu là có điều gì không ổn, sau đó họ phóng chiếu quan điểm nhị nguyên là điều không ổn là giờ đây có một tà lực có khả năng lật đổ quyền uy của Thượng đế.

Ôi Elohim Peace, hòa bình con cảm được,
Mọi ký ức chiến tranh thày đã khuây khỏa hết,
Bao thế lực xung khắc, địa cầu đã thăng vượt,
Và phục hồi hành tinh trở về với thanh khiết. 

Ôi Elohim Peace, an định thày dẫn lối, 
Cho chúng con thoát khỏi nhị nguyên gây bối rối,
Trong hợp nhất Thượng đế, con có bản sắc mới,
Và con nâng địa cầu vào vùng Vô biên giới. 

Phần 3

3.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra có hai loại sa nhân: một loại dùng lừa dối và loại kia dùng bạo lực và lạm dụng quyền lực.

Đại thiên thần Michael, trong ngọn lửa xanh ngắt,
Không còn bao đêm tối mà chỉ thày có mặt.
Trong hợp nhất với thày, con đã ngập ánh sáng,
Cảnh rực rỡ nhiệm màu hiện ra ngay trước mắt.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra các thày rắn lan truyền ảo tưởng rằng có cái gì không ổn – nhưng con sẽ là người chỉnh sửa. Con sẽ làm điều mà Thượng đế chính Ngài không làm được, và do đó con phải tham gia trận chiến cuồng đại giữa thiện và ác.

Đại thiên thần Michael, thày cho con che chở,
Sau tấm khiên màu xanh con được sống muôn thuở.
Niêm con khỏi hồn bóng đang lang thang đêm tối,
Con ở trong cõi thày, rực sáng màu xanh tươi.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra các sa nhân phóng chiếu rằng chúng con phải tìm cách có tối đa quyền lực, hoặc hỗ trợ quyền lực cho các sa nhân đang tìm cách chỉnh sửa vấn đề.

Đại thiên thần Michael, thày đem bao uy lực,
Mà hàng triệu thiên thần sẽ ca ngợi công đức.
Thiêu đốt muôn loài quỷ của nghi ngờ sợ hãi,
Con biết thày Có Mặt ở bên con hoài hoài. 

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.4. Chân sư MORE và Nada, xin các thày giúp con dùng khả năng suy luận của mình để nhìn vào trận chiến cuồng đại và tư duy cuồng đại đằng sau nó.

Đại thiên thần Michael, ý Thượng đế thày yêu,
Từ Trên thày đem xuống ánh sáng của thiên triều.
Thượng đế chỉ muốn thấy mọi sự sống chuyển vọt,
Vươn cao trên bản ngã là quyền linh chót vót.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra uy lực của Thượng đế không có mục đích biểu hiện một số điều kiện trên trái đất. Uy lực của Thượng đế tôn trọng một thực tế giản dị: trái đất là một lớp học.

Đại thiên thần Michael, là bạn thân con đó,
Bao cạm bẫy thế gian, thày dang tay phù hộ.
Ác quỷ không thể sánh được quyền năng ánh sáng,
Nên linh hồn tất cả được bay bổng thênh thang.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra quy luật tối hậu trên trái đất là Luật Tự Quyết. Uy lực Thượng đế sẽ không thay đổi mọi thứ trong xã hội con người, cho dù là để thể hiện viễn quan của Thời đại Hoàng kim.

Đại thiên thần Michael, như bày trẻ đùa chơi,
Chúng con dìu trái đất thức dậy trong ngày mới,
Nâng địa cầu ra khỏi lề lối đã ăn sâu,
Cho câu chuyện hành tinh được kể lại từ đầu.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra uy lực của Thượng đế sẽ không áp đặt Thời đại Hoàng kim lên nhân loại, vì nhân loại phải đồng-sáng tạo Thời đại Hoàng kim bằng cách sử dụng khả năng đồng-sáng tạo của mình. Mục đích không phải là biểu hiện Thời đại Hoàng kim theo một thiết kế vật lý vỏ ngoài. Mục đích là giúp con người nâng cao tâm thức.

Đại thiên thần Michael, Thượng đế tỏ quyền năng,
Mà chúng con biết thày không ai thể chiến thắng,
Thày không còn tách biệt nên vượt qua chắc chắn,
Mọi mưu mô hung tợn và thâm độc của rắn.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra viễn quan rộng lớn là quyền tự quyết phải được phép trải bày ra. Một số chuyện trên trái đất không đạt được tiềm năng cao nhất của chúng, nhưng điều này không có nghĩa là con nên tham gia một trận chiến cuồng đại chống lại những người mà con coi là nguyên nhân của bất công.

Đại thiên thần Michael, thày đến nâng địa cầu,
Để khắp nơi khắp chốn được tái sinh cùng thấu,
Để tâm của tập thể cùng đi lên một lượt,
Cho chúng con vui mừng mà ngợi ca không ngớt.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con không mong có quyền lực vật lý cho con khả năng bước vào một hoàn cảnh và thay đổi nó tức khắc. Con nhận ra là hành động này sẽ chỉ hỗ trợ một phe sa nhân.

Đại thiên thần Michael, trái đất nay đổi mới,
Lửa xanh dương bao phủ giống như hạt sương rơi,
Hành tinh nay lóng lánh giữa không gian rộng lớn,
Để chúng con hứng lấy những hồng ân vô tận.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

Phần 4

4.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con không muốn dùng quyền năng tâm linh hỗ trợ sa nhân đang chống lại mục tiêu của Thượng đế.

Đại thiên thần Uriel, với uy lực dũng mãnh,
Các thiên thần hòa bình nuốt trọn hết chiến tranh. 
Bọn quỷ dữ hung hăng không thể nào địch nổi
Ánh sáng đang thiêu chúng, lửa rực lên sáng ngời.

Đại thiên thần Uriel, thanh gươm báu thày vung,
Đại thiên thần Uriel, đập tan hết thù hận,
Đại thiên thần Uriel, chúng con đã đồng thuận,
Đại thiên thần Uriel, cùng Ngài con bước chân.

4.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra việc con có quyền năng tâm linh lớn trong khi vẫn còn viễn quan giới hạn là một điều rất nguy hiểm.

Đại thiên thần Uriel, âm thanh vang cùng thấu,
Khi hàng triệu thiên thần góp giọng ca hợp tấu, 
Tiếng hát nâng cường độ chọc thủng qua đêm thâu,
Và mọi người bỗng thấy sự duy nhất nhiệm màu.

Đại thiên thần Uriel, thanh gươm báu thày vung,
Đại thiên thần Uriel, đập tan hết thù hận,
Đại thiên thần Uriel, chúng con đã đồng thuận,
Đại thiên thần Uriel, cùng Ngài con bước chân.

4.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nếu con có quyền năng, viễn quan giới hạn sẽ khiến con lạm dụng quyền lực, và như thế con cho sa nhân thêm rất nhiều năng lượng tâm linh, giúp chúng kiềm tỏa con người hơn nữa.

Đại thiên thần Uriel, từ trên Ngai Cao ngất,
Hàng triệu cái kèn đồng vang lên Âm Duy nhất, 
Tan hết mọi bất hòa trong ca khúc hài hòa,
Là âm của mọi âm, đời giải thoát mở ra.

Đại thiên thần Uriel, thanh gươm báu thày vung,
Đại thiên thần Uriel, đập tan hết thù hận,
Đại thiên thần Uriel, chúng con đã đồng thuận,
Đại thiên thần Uriel, cùng Ngài con bước chân.

4.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra điều con thực sự cần xây dựng là một viễn quan cao hơn. Thày Nada, hãy chỉ cho con chìa khóa để có viễn quan cao hơn là trước tiên đạt được sự bình an nội tâm. Và điều này đạt được bằng cách xem xét Luật Tự Quyết và vì sao phải cho phép nó trải bày.

Đại thiên thần Uriel, mọi chiến tranh chấm dứt,
Khi thày đem thông điệp từ trái tim Duy nhất, 
Hòa bình trong tim người trổi lên thành hợp xướng
Cứ thế lớn thêm mãi trong vòng xoáy yêu thương.

Đại thiên thần Uriel, thanh gươm báu thày vung,
Đại thiên thần Uriel, đập tan hết thù hận,
Đại thiên thần Uriel, chúng con đã đồng thuận,
Đại thiên thần Uriel, cùng Ngài con bước chân.

4.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra bất lực theo nghĩa vật lý không dính dáng tới quyền năng tâm linh, vì quyền năng tâm linh đến từ bên trong.

Đại thiên thần Uriel, hòa bình thày vô biên,
Giải vây hành tinh khỏi mọi sinh thể hiếu chiến, 
Chiến tranh là nhà tù mà con đã vượt ngục,
Ôm chầm lấy bình an của đoàn kết chân thực.

Đại thiên thần Uriel, thanh gươm báu thày vung,
Đại thiên thần Uriel, đập tan hết thù hận,
Đại thiên thần Uriel, chúng con đã đồng thuận,
Đại thiên thần Uriel, cùng Ngài con bước chân.

4.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con không cần xin phép một thẩm quyền thế gian để đi vào nội tâm, tìm thấy vương quốc mà Giê-su nói có ở trong con, và bắt đầu là cánh cửa mở cho sự biểu hiện uy lực đến từ vương quốc này.

Đại thiên thần Uriel, con thỉnh cầu thiết tha,
Thày lộ ra Duy nhất sẽ kết hợp tất cả, 
Giúp con thấy viễn ảnh của hòa bình không xa,
Khi tranh chấp xung đột, chúng con đã buông xả. 

Đại thiên thần Uriel, thanh gươm báu thày vung,
Đại thiên thần Uriel, đập tan hết thù hận,
Đại thiên thần Uriel, chúng con đã đồng thuận,
Đại thiên thần Uriel, cùng Ngài con bước chân.

4.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra không một thẩm quyền nào trên trái đất có thể cản con làm chuyện này. Đây là bài học cốt yếu trên con đường tâm linh.

Đại thiên thần Uriel, sự sống thày phụng sự,
Giải vây con thoát khỏi đấu tranh và phân hóa,
Việc quên đi tự ngã đích thực là chìa khóa
Để sống cuộc đời mình cho thật sự thuận hòa.

Đại thiên thần Uriel, thanh gươm báu thày vung,
Đại thiên thần Uriel, đập tan hết thù hận,
Đại thiên thần Uriel, chúng con đã đồng thuận,
Đại thiên thần Uriel, cùng Ngài con bước chân.

4.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con không cần xin phép bất cứ thẩm quyền nào trên trái đất để mở tâm và cho phép uy lực của Hiện diện TA LÀ tuôn chảy xuyên qua con. Thày Nada, xin thày giúp con lĩnh hội và thể nhập bài học này.

Đại thiên thần Uriel, địa cầu nâng tâm thức,
Khỏi mây mù nhị nguyên chỉ đem đến tiêu diệt,
Lửa Hòa bình của thày, con thỉnh cầu tha thiết,
Ra lệnh cho tranh cãi nhỏ mọn phải dứt tuyệt.

Đại thiên thần Uriel, thanh gươm báu thày vung,
Đại thiên thần Uriel, đập tan hết thù hận,
Đại thiên thần Uriel, chúng con đã đồng thuận,
Đại thiên thần Uriel, cùng Ngài con bước chân.

4.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra ngay cả khi một người bị áp bức bởi kẻ độc tài tàn ác nhất, đó là bởi vì Quyền Tự Quyết bắt buộc rằng nếu người ấy không chịu học các chân sư thăng thiên, họ phải học từ Trường đời Cay đắng.

Đại thiên thần Uriel, hòa bình là chuyện thường
Khi địa cầu hưởng ứng một viễn kiến cao hơn,
Hòa bình ở bên trong, người mở tâm rộng lớn,
Thì Thời đại Hoàng kim sẽ là phần giải thưởng.

Đại thiên thần Uriel, thanh gươm báu thày vung,
Đại thiên thần Uriel, đập tan hết thù hận,
Đại thiên thần Uriel, chúng con đã đồng thuận,
Đại thiên thần Uriel, cùng Ngài con bước chân.

Phần 5

5.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra từ lâu rồi con đã quyết định con sẵn sàng nhìn vào cái gì đó bên trong mình.

Ôi chân sư MORE, xin thày hãy đến,
Để con hấp thụ lửa thày NHIỀU HƠN,
Ôi chân sư MORE, chí con dũng mãnh,
Trong ca khúc ấy, luân xa trong lành.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhìn trái đất, nhìn tất cả mọi chuyện đang xảy ra, nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra trong lịch sử, và nhận ra tất cả đều là sự trải bày của quyền tự quyết.

Ôi chân sư MORE, minh triết xuôi chảy,
Cho sự hòa điệu tăng lên mãi mãi.
Ôi chân sư MORE, chúng ta kết nối,
Giúp con nhìn thấu khi rắn nuốt lời.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra không điều gì có thể xảy ra cho con người mà không phản ánh trạng thái tâm thức của họ.

Ôi chân sư MORE, tình yêu màu hồng,
Không có tình yêu tinh khiết nào hơn.
Ôi chân sư MORE, thày sẽ giải phóng
Tất cả điều kiện giam giữ chúng con.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhìn trái đất và nói: “Con thấy thiết kế của Thượng đế thật tài tình khi cho quyền tự quyết được trải bày.”

Ôi chân sư MORE, chúng con chịu nhận
Kỷ luật của thày để được sạch trong.
Ôi chân sư MORE, với ý thực chân,
Chúng con là một với thày luôn luôn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhìn vào ảo tưởng của tư duy cuồng đại, ảo tưởng cho rằng thiết kế của Thượng đế có điều gì hoàn toàn sai lầm, và nói: “Tôi không còn tin bạn nữa. Tôi thấy cái giả đằng sau bạn.” Lúc đó, con có thể bình yên với chuyện đang là.

Ôi chân sư MORE, viễn kiến con nâng,
Ý muốn Thượng đế con luôn ca tụng.
Ôi chân sư MORE, ý chí sáng tạo
Nâng mọi sự sống ngày càng lên cao.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhìn lại cảm giác bị hất hủi khi sa nhân miệt thị nỗ lực sáng tạo của con. Xin thày giúp con nhận ra tình huống này không tránh được, vì sa nhân có quá nhiều kiểm soát trên trái đất và vì con ở trong trạng thái tâm thức tương đối non nớt.

Ôi chân sư MORE, bình an dũng mãnh,
Sẽ đem nuốt trọn quỷ dữ chiến tranh.
Ôi chân sư MORE, phụng sự tất cả,
Lửa đang thiêu đốt chiến tranh ác tà.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra đây giản dị là một hậu quả không tránh được. Cảm giác bị hất hủi khi con xuống trái đất lần đầu là cái giá phải trả của việc con xuống đây.

Ôi chân sư MORE, con quá tự do,
Sợi dây với thày chúng con hằng có.
Ôi chân sư MORE, tái sinh là đó:
Trong dòng của thày niềm vui muôn thuở.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con đến đây với ước muốn thay đổi một số chuyện theo viễn quan của mình.

Ôi chân sư MORE, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư MORE, vĩnh viễn NHIỀU HƠN,
Chúng con là cửa Tánh linh mở lớn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.9. Chân sư MORE và Nada, xin các thày giúp con chất vấn viễn quan này và nhận ra sự khác biệt giữa phụng sự thật và phụng sự giả, giữa phụng sự phát xuất từ bình an nội tâm hoàn toàn và phụng sự phát xuất từ bất an, nghĩa là từ ý niệm có cái gì sai lầm cần được chỉnh sửa.

Ôi chân sư MORE, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Uy lực Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

Phần 6

6.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra khi con có tư duy cuồng đại, khi con muốn thay đổi điều gì đó dựa trên một viễn quan đã định sẵn, con không thể là cánh cửa mở cho quyền năng sáng tạo của Hiện diện TA LÀ của con.

Chân sư Nada, cái đẹp quyền năng,
Nở ra như một đóa hoa tuyệt trần.
Chân sư Nada, ôi sao thâm trầm, 
Ý chí chinh phục được cả thời gian. 

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng.

6.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con đang đặt viễn quan của mình lên trên điều mà Hiện diện TA LÀ có thể và phải biểu lộ qua con, và viễn quan này dựa trên một cái nhìn hạn hẹp vì con đang hiện thân trong cõi vật lý.

Chân sư Nada, thày là cội nguồn
Minh triết chảy ra như dòng nước cuốn.
Chân sư Nada, tâm thày cường tráng, 
Dâng lên theo cánh bài ca thường hằng. 

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng.

6.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con không thể tránh bắt đầu với một tầm nhìn hạn hẹp khi con hiện thân trong một hành tinh dày đặc như trái đất.

Chân sư Nada, hương thơm tuyệt hảo,
Tình thương của thày từ cõi thiên thai.
Chân sư Nada, hiền dịu từ ái, 
Nương cánh tình yêu con vươn lên hoài. 

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng.

6.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra tiến trình học cách biểu hiện khả năng đồng-sáng tạo gồm hai phần. Con phải học về năng lượng sáng tạo của bảy tia sáng, nhưng con cũng phải học cách biểu hiện bảy tia một cách sáng tạo bằng cách khắc phục những khái niệm giả hủ hóa bảy tia.

Chân sư Nada, ánh sáng Mẹ đây,
Như diều phơi phới, tim con bay nhảy.
Chân sư Nada, trong mắt của thày,
Sự sống trinh bạch như hạt sương mai. 

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng.

6.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con đang đối đầu một kịch bản trong đó con bắt đầu với một viễn quan hạn chế, và phải trong lọc viễn quan này cho tới khi con trở thành cánh cửa hoàn toàn mở ở tầng tâm thức 96.

Chân sư Nada, thày đem chân lý,
Như chim buổi sáng hát bản tình ca.
Chân sư Nada, bốn thể phàm ngã, 
Tình yêu của thày hàn gắn được cả. 

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng.

6.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con buông bỏ một số khía cạnh của tâm thức sa ngã và tiêu chuẩn sáng tạo mà sa nhân áp đặt qua tư duy cuồng đại và quan niệm thiết kế của Thượng đế có điều sai lầm.

Chân sư Nada, yên tâm phục vụ,
Bao nhiêu tình cảm giải hóa sạch rồi.
Chân sư Nada, cuộc đời hứng thú, 
Và đám rối dương* sáng như mặt trời.
(*: solar plexus) 

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng.

6.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con hiểu ra tầm quan trọng của việc vượt qua tư duy cuồng đại, đạt được tâm bình an, và phụng sự trong trạng thái bình an thay vì trạng thái sợ hãi, giận dữ, hận thù hay kích động.

Chân sư Nada, tình yêu tự do,
Không còn điều kiện, không còn so đo.
Chân sư Nada, vươn lên buông bỏ
Sắc thái phàm phu tình yêu thấp nhỏ.

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng.

6.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra tuy con có thể rời con đường tu bất cứ lúc nào cho tới tầng 96, bảy tầng đầu trong khóa nhập thất của thày là những điểm quan trọng nhất. Đây là nơi con có thể quyết định bỏ đường tu và trở về Trường Đời Cay đắng.

Chân sư Nada, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Chân sư Nada, vươn lên rọi sáng, 
Vẻ đẹp thần thánh ôi sao huy hoàng.

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng.

6.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra liệu con có động lượng do đạt được chức vị quyền uy trên trái đất hay đã quyết định từ nhiều kiếp trước không tham gia các tranh chấp quyền lực trên trái đất.

Chân sư Nada, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm.
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Hoà bình Thượng đế chúng con rải truyền. 

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng.

Phần 7

7.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con có bị lôi kéo vào các cuộc tranh giành quyền lực hay không. Xin thày giúp con nhận ra điều này mà không tự lên án mình vì đã tham gia vào những tranh giành hay lạm dụng quyền lực.

Ôi chân sư MORE, xin thày hãy đến,
Để con hấp thụ lửa thày NHIỀU HƠN,
Ôi chân sư MORE, chí con dũng mãnh,
Trong ca khúc ấy, luân xa trong lành.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con bắt đầu tiến trình chất vấn sự lạm dụng quyền lực của mình. Vì nhìn ra sự lạm dụng quyền lực nơi người khác luôn luôn dễ hơn là nhìn ra sự lạm dụng quyền lực từ chính mình.

Ôi chân sư MORE, minh triết xuôi chảy,
Cho sự hòa điệu tăng lên mãi mãi.
Ôi chân sư MORE, chúng ta kết nối,
Giúp con nhìn thấu khi rắn nuốt lời.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con học bài học toàn vũ là con không đẩy mạnh mục tiêu của các chân sư thăng thiên và mang lại Thời đại Hoàng kim bằng cách sử dụng quyền lực trong đấu tranh cuồng đại.

Ôi chân sư MORE, tình yêu màu hồng,
Không có tình yêu tinh khiết nào hơn.
Ôi chân sư MORE, thày sẽ giải phóng
Tất cả điều kiện giam giữ chúng con.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra lạm dụng quyền lực thường đưa tới ngạo mạn. Những người có nhiều quyền lực nhất thường rơi vào một ảo tưởng khác do sa nhân phóng chiếu cho rằng muốn duy trì vị thế quyền lực thì mình lúc nào cũng phải đúng.

Ôi chân sư MORE, chúng con chịu nhận
Kỷ luật của thày để được sạch trong.
Ôi chân sư MORE, với ý thực chân,
Chúng con là một với thày luôn luôn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra việc sẵn sàng để cho sa nhân chế giễu, sỉ nhục, nói đủ điều không thật về con, với mục đích rạng danh Ki-tô, thực sự là một phần của tiến trình khai ngộ.

Ôi chân sư MORE, viễn kiến con nâng,
Ý muốn Thượng đế con luôn ca tụng.
Ôi chân sư MORE, ý chí sáng tạo
Nâng mọi sự sống ngày càng lên cao.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra kinh nghiệm bị chế giễu và hành hạ bởi người khác trong kiếp này là cơ hội để nhìn vào điều này và không dính mắc, chỉ đơn giản nhận ra đó là Luật Tự quyết trải bày.

Ôi chân sư MORE, bình an dũng mãnh,
Sẽ đem nuốt trọn quỷ dữ chiến tranh.
Ôi chân sư MORE, phụng sự tất cả,
Lửa đang thiêu đốt chiến tranh ác tà.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.7. Chân sư MORE, con sẵn sàng để Luật Tự Quyết trải bày, nhờ đó những người đang chế giễu con có cơ hội thấy tại sao họ muốn chế nhạo người khác và từ đó bắt đầu chất vấn trạng thái tâm thức của họ.

Ôi chân sư MORE, con quá tự do,
Sợi dây với thày chúng con hằng có.
Ôi chân sư MORE, tái sinh là đó:
Trong dòng của thày niềm vui muôn thuở.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra những tình huống này cũng là cơ hội để con chứng tỏ sẵn sàng bị chế giễu. Con sẵn sàng bước lên trạng thái tâm thức cao hơn trong đó con không quá coi trọng nó. Con không để những lời chế giễu của người khác ngăn cản con thực hiện sứ vụ thiêng liêng và biểu hiện năng lượng sáng tạo của mình.

Ôi chân sư MORE, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư MORE, vĩnh viễn NHIỀU HƠN,
Chúng con là cửa Tánh linh mở lớn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con học cách nhận lời chế giễu từ thế gian mà không dính mắc. Xin thày giúp con học cách buông bỏ ý thức cá nhân trong cuộc sống của mình để con không coi những gì xảy ra với con đều nhắm vào cá nhân mình.

Ôi chân sư MORE, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Uy lực Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.

14 | Thỉnh cầu uy lực và chữa lành (9 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Hercules và Amazonia và Cyclopea và Virginia, Đại thiên thần Michael và Faith và Đại thiên thần Raphael và Mẹ Mary, Chân sư MORE và Hilarion yêu dấu, hãy giúp con chữa lành các chấn thương đang ngăn chặn sự biểu lộ sáng tạo của con. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ các khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với Chân sư MORE và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con gia tốc ý niệm bản ngã của mình và nhận ra con đường tâm linh là cơ hội lớn lao để gia tốc mình.

Hercules Xanh ngắt, ý chí thày duy nhất,
Trong con còn khoảng trống, thày đổ đầy Lửa Xanh,
Ngọn hải đăng sáng rực, tỏa rạng trên trái đất,
Phục hồi lại sự sống cho tất cả hành tinh.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra liệu con có dùng giáo lý chân sư thăng thiên để tạo ra quy tắc cho mình, và nghĩ con sẽ thăng thiên nếu con làm theo đúng các quy tắc đó và đọc các bài chú.

Hercules Xanh ngắt, thày trí tuệ cao xa,
Tạo cảm giác trong con hiểu biết nơi tất cả.
Nay tâm con rất mới bỗng nhận được khung nền,
Để vượt qua giới hạn của đau đớn nhị nguyên.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nếu con chưa cam kết gia tốc mình, và vì vậy con không thể tham dự khóa nhập thất của thày Serapis và học bài học là con không thể thăng thiên bằng cách tuân theo quy tắc.

Hercules Xanh ngắt, với tất cả tình thương,
Con dâng lên Thượng đế, hằng hà lời tán thưởng,
Bây giờ con thấy rõ khi cảm được lửa sáng,
Cái ta cũng thăng vượt như đá hóa thành vàng.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra thăng thiên là một tiến trình sáng tạo. Con chỉ có thể thăng thiên bằng cách mở khóa trọn vẹn quyền năng sáng tạo của mình, trước tiên qua bảy tia sáng, sau đó qua các tia bí mật và quả vị Ki-tô của con.

Hercules Xanh ngắt, chữa lành muôn sự sống,
Bao bọc quanh tất cả, Xanh ngọn lửa Niêm phong.
Con biết ơn quá đỗi được tự tay góp phần
Trong tác phẩm của Ngài đẹp tinh xảo vô tận.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra chỉ khi nào con biểu lộ một cách sáng tạo những gì Hiện diện TA LÀ muốn biểu lộ qua con, thì con mới biểu lộ được đầy đủ món quà mà Hiện diện TA LÀ muốn cho trái đất này xuyên qua con. Và lúc đó con sẵn sàng thăng thiên.

Hercules Xanh ngắt, ngôi Đền của Ánh sáng,
Được tỏ lộ cho con lúc dõi nhìn vào trong,
Khi uy lực của thày giục con bước mạnh dạn,
Băng qua bao rặng núi, xuyên qua mọi tấm màn.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra Hiện diện TA LÀ không gửi con xuống đây để tạo nghiệp, cân bằng nghiệp quả và ra đi. Hiện diện gửi con đến đây với mục đích tích cực là cánh cửa mở để đem món quà của nó cho trái đất.

Hercules Xanh ngắt, con dâng hiến cuộc đời
Giúp cho cả hành tinh vượt tranh chấp loài người,
Khi lọc lừa nhị đối bị ánh sáng chọc thủng,
Trả lại cho trọn vẹn cái nhìn ở thâm cung.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra chỉ khi nào Hiện diện thỏa mãn là nó đã cho trọn vẹn đủ món quà của nó, thì con – cái Ta Biết, dòng sống hiện thân trong cõi này – mới có thể thăng thiên, vì lúc đó con mới hoàn thành mục đích trở nên cánh cửa hoàn toàn mở.

Hercules Xanh ngắt, chúng con sẽ cởi xiềng,
Mọi sự sống thoát khỏi vi tế nhất nhị nguyên,
Hoàng tử của trần thế không còn gì để nắm,
Khi con đã cùng thày vượt lên trên hoàn toàn.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra khả năng sáng tạo của con bị giới hạn bởi những điều kiện mà con người vỏ ngoài của con đã chấp nhận, và con nghĩ những điều kiện này phải giới hạn, kiểm soát và điều khiển cách con biểu lộ sự sáng tạo của mình.

Hercules Xanh ngắt, với thày con hợp nhất,
Để con mở tim ra cho thực tại của thày,
Ngọn lửa xanh như điện mở mắt cho con thấy
Rằng sống trong chân thực: khát vọng của con đây.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra dù con đã dùng Ngọn lửa Tinh khiết để gia tốc vượt khỏi tầng tâm thức trước của mình, con chỉ có thể gia tốc mình bằng Ngọn lửa Tinh khiết tới một mức nào đó mà thôi.

Hercules Xanh ngắt, nơi nơi thày đổ tràn
Quyền năng vô bờ bến với Hồng ân vô hạn,
Chìa khóa của sáng tạo, chính thày là hiện thân,
Biểu lộ qua ý chí vượt thăng đến Vô tận.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

Phần 2

2.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con vẫn còn vết thương trong tiềm thức, ở các tầng tình cảm, lý trí và bản sắc của tâm mình, và chúng giống như những cái neo thả đằng sau chiếc thuyền của con.

Cyclopea yêu dấu, thày phơi ra sự thực, 
Rằng phiền não nhị nguyên rồi sẽ được hàn gắn, 
Ánh sáng màu Lục bảo của thày như thần dược, 
Chữa lành cảm thể con cho bình an mỹ mãn.

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

2.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con thành thật soi mình trong gương và nhận ra con cần chữa lành chỗ nào.

Cyclopea yêu dấu, con cùng thày tháo gỡ 
Những vòng xoáy tiêu cực đang phủ tâm mây mờ, 
Con biết mình cốt lõi là cái biết thuần sơ,
Là chìa khóa để thành cánh cửa luôn rộng mở.

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

2.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra mọi chuyện đều là một tiến trình sáng tạo. Để có thể biểu lộ trọn vẹn sự sáng tạo của mình, con cần nhìn vào các điều kiện, vết thương và giới hạn đã ngăn cản sự biểu lộ quyền năng sáng tạo của con từ Hiện diện TA LÀ.

Cyclopea yêu dấu, thanh lọc mắt bên trong, 
Uy lực đó giúp con xuyên thủng đêm trong hồn,
Nay con nhìn cuộc sống với con mắt thuần đơn,
Vượt lên trên bệnh tật con sẽ bay cao hơn.

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

2.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con cần chữa lành những vết thương nào và tại sao con cần xem xét chúng. Xin thày giúp con nhận ra con không thể chữa lành một vết thương nếu con không ý thức nhận biết nguyên nhân tạo ra nó.

Cyclopea yêu dấu, cuộc sống chỉ phản ánh 
Những hình tướng mà tâm cứ phóng ra địa cầu, 
Giữ tâm mình trong sáng là bí quyết chữa lành, 
Không còn một tâm ảnh để ngã trốn đằng sau.

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

2.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nguyên nhân tạo vết thương là một sự việc bên ngoài đã kích động một kinh nghiệm nội tâm. Và vì kinh nghiệm nội tâm này, con lấy một quyết định.

Cyclopea yêu dấu, chúng con nhắm thật cao, 
Ngày càng xích lại gần với ngọn lửa hàn gắn,
Xuyên tấm màn nhị nguyên bây giờ con cất cánh, 
Và tắm trong Ánh sáng thâm sâu màu Lục bảo. 

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

2.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra chính quyết định này đã thiết lập một điều kiện trong tâm con và điều kiện này giới hạn sự biểu lộ sáng tạo của con.

Cyclopea yêu dấu, Lửa Lục bảo phanh phui 
Từng trò chơi quyền lực tinh vi của nhị đối, 
Kể cả âm mưu cũ là trò chơi gian dối, 
Cứ định nghĩa chân lý theo một cách mà thôi. 

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

2.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con đã lập ra điều kiện nhưng có thể con không hoàn toàn nhận biết có ý thức quyết định là gì và hậu quả của nó ra sao.

Cyclopea yêu dấu, dòng chảy con cảm được,
Của Chân lý Hằng sống mà thày ban liên tục, 
Con nay đã giải thoát khỏi cái nhìn đối cực, 
Và khuôn đúc hành tinh lại trinh nguyên như trước. 

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

2.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra để giải thoát mình khỏi quyết định này, con phải ý thức nhận biết quyết định cũ và hậu quả của nó. Sau đó, con phải thay thế một cách ý thức quyết định cũ bằng một quyết định mới, dựa trên tầng tâm thức cao hơn của con hiện nay.

Cyclopea yêu dấu, sự thật con đã thấy, 
Rõ mục đích cao hơn tại sao con ở đây, 
Con biết chân lý vượt mọi hệ thống dưới này, 
Con bơi trong ánh sáng và tăng trưởng gấp mấy. 

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

2.9. Chân sư MORE, con cam kết mỗi ngày sẽ đọc lời kêu gọi xin Đại thiên thần Michael bảo vệ con, để con tạo ra động lượng và ý niệm rằng Đại thiên thần có khả năng bảo vệ con khỏi bất cứ lực nào có mặt trên trái đất.

Cyclopea yêu dấu, con thấy thày hân hoan, 
Khi viễn kiến sáng tạo con đem ra thực hành, 
Để nhấc địa cầu lên khỏi lồng giam của rắn, 
Và thị hiện Hoàng kim của thày Saint Germain. 

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt ở tim,
Niệm tinh khôi, trái đất nhất mực sẽ giữ gìn. 

Phần 3

3.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra khi con biết mình được bảo vệ khỏi một lực nào đó, con có thể ý thức nhìn nó, nhận ra nó có mặt, và nhận ra nó đã ảnh hưởng mình trong quá khứ và con cần gia tốc mình để vượt qua ảnh hưởng đó.

Đại thiên thần Michael, trong ngọn lửa xanh ngắt,
Không còn bao đêm tối mà chỉ thày có mặt.
Trong hợp nhất với thày, con đã ngập ánh sáng,
Cảnh rực rỡ nhiệm màu hiện ra ngay trước mắt.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con chỉ thoát được nếu con ý thức nhìn vào lực này và xem xét điều gì trong tâm lý mình khiến mình dễ bị nó tấn công.

Đại thiên thần Michael, thày cho con che chở,
Sau tấm khiên màu xanh con được sống muôn thuở.
Niêm con khỏi hồn bóng đang lang thang đêm tối,
Con ở trong cõi thày, rực sáng màu xanh tươi.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra thày không có ý làm con sợ hãi. Con sẽ thành thực và nhìn nhận rằng chỉ khi nào con xây dựng đủ động lượng cầu thỉnh sự bảo vệ tâm linh, con mới sẵn sàng ý thức đón nhận lời chỉ giáo kế tiếp của thày.

Đại thiên thần Michael, thày đem bao uy lực,
Mà hàng triệu thiên thần sẽ ca ngợi công đức.
Thiêu đốt muôn loài quỷ của nghi ngờ sợ hãi,
Con biết thày Có Mặt ở bên con hoài hoài. 

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con không thể hiện thân trên trái đất mà không bị tổn thương. Tâm thức chết vô cùng mạnh mẽ trên trái đất. Con không thể nào hiện thân ở đây mà không bị nó đả thương hay không quy phục nó tới một mức độ nào đó.

Đại thiên thần Michael, ý Thượng đế thày yêu,
Từ Trên thày đem xuống ánh sáng của thiên triều.
Thượng đế chỉ muốn thấy mọi sự sống chuyển vọt,
Vươn cao trên bản ngã là quyền linh chót vót.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra cái gì con chống lại sẽ tồn tại vì khi con chống cự nó, con cho nó năng lượng. Nhưng con có thể nhìn mà không chống cự. Con có thể nhìn tà lực mà không nghĩ con phải đánh nhau với chúng.

Đại thiên thần Michael, là bạn thân con đó,
Bao cạm bẫy thế gian, thày dang tay phù hộ.
Ác quỷ không thể sánh được quyền năng ánh sáng,
Nên linh hồn tất cả được bay bổng thênh thang.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra khi con cầu thỉnh sự bảo vệ tâm linh từ Đại thiên thần Michael, con không đánh nhau với tà lực. Con bao bọc mình khỏi năng lực chúng phóng tới con. Đây không phải là chống lại chúng, vì không cho chúng thêm năng lượng.

Đại thiên thần Michael, như bày trẻ đùa chơi,
Chúng con dìu trái đất thức dậy trong ngày mới,
Nâng địa cầu ra khỏi lề lối đã ăn sâu,
Cho câu chuyện hành tinh được kể lại từ đầu.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra điều quan trọng là nhìn nhận tà lực có mặt vì tâm thức chết bao phủ hành tinh này như một đám mây đen.

Đại thiên thần Michael, Thượng đế tỏ quyền năng,
Mà chúng con biết thày không ai thể chiến thắng,
Thày không còn tách biệt nên vượt qua chắc chắn,
Mọi mưu mô hung tợn và thâm độc của rắn.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra cách duy nhất để biểu hiện một tâm thức tâm linh cao trên trái đất là giải thoát mình khỏi ảnh hưởng của tâm thức chết, và con không làm được điều này nếu con không ý thức về nó.

Đại thiên thần Michael, thày đến nâng địa cầu,
Để khắp nơi khắp chốn được tái sinh cùng thấu,
Để tâm của tập thể cùng đi lên một lượt,
Cho chúng con vui mừng mà ngợi ca không ngớt.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

3.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con không thể tiến tới tự điều ngự nếu con không làm chủ cái ta, có nghĩa con cần vượt quá tất cả những lực và điều kiện đang tìm cách giới hạn cái ta.

Đại thiên thần Michael, trái đất nay đổi mới,
Lửa xanh dương bao phủ giống như hạt sương rơi,
Hành tinh nay lóng lánh giữa không gian rộng lớn,
Để chúng con hứng lấy những hồng ân vô tận.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

Phần 4

4.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra sẽ có lúc con không thể tiến bộ hơn trên con đường tâm linh nếu con không nhìn nhận mình đã bị tà lực đả thương đến độ không thể gia tốc hơn nữa, nếu con không xem xét các vết thương này và các quyết định khi bị tà lực tấn công.

Đại thiên thần Raphael, thày sáng rỡ làm sao, 
Thày nâng con lên khỏi tuồng sân khấu cuộc đời. 
Mẹ Mary và thày, viễn quan sao táo bạo, 
Muốn con đạt tiềm năng cao nhất có thể với. 

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

4.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nếu con không thừa nhận tà lực có mặt và thấy chúng ảnh hưởng con ra sao thì con đã và đang quy phục tà lực và tâm thức chết.

Đại thiên thần Raphael, trong quả cầu lục bảo, 
Niệm tinh khôi con giữ cho mãi mãi thanh cao, 
Mẹ Mary bao bọc chúng con trong Tim Thánh, 
Không bao giờ xa cách trong tình Mẹ chân thành.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

4.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nếu con đã thỏa thuận với ác quỷ, và nói trong tiềm thức: “Nếu ta không gia tốc mình quá một mức nào đó, thì ngươi sẽ không tấn công ta.”

Đại thiên thần Raphael, mọi đau ốm trị lành, 
Từng tế bào trong thân niêm lại trong ánh sáng, 
Chợt thấy niệm tinh khôi của đức Mẹ Mary, 
Con sống hiện thực mới là sức khỏe thần kỳ.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

4.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra khi con bắt đầu vươn lên trên tầng tâm thức đại chúng, tà lực sẽ tấn công con.

Đại thiên thần Raphael, ánh sáng vô cùng thực, 
Lộ ra cho con thấy Ki-tô trong thần thức, 
Mẹ Mary đang giúp để con thăng liên tục, 
Cùng thày con thăng lên trong ánh sáng bảo lục.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

4.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nếu con đã bị tấn công trong tiền kiếp và ghi nhớ rằng gia tốc mình quá tầng cấp nào đó thật nguy hiểm vì khi đó con trở thành mục tiêu của những đòn tấn công rất độc ác, cá nhân và trực tiếp.

Đại thiên thần Raphael, tiêu tan hết bệnh tật, 
Khi thày giúp con ngộ sự sống là Duy nhất, 
Con không còn chối bỏ tình yêu thày chân chất, 
Và niệm tinh khôi ấy, con phóng ra mọi vật.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

4.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con đối diện nỗi sợ này và nhìn nhận: “Tôi đã bị tổn thương và tôi cần xem xét tại sao tôi bị tổn thương vì đây là cách duy nhất để chữa lành vết thương.”

Đại thiên thần Raphael, con hàn gắn địa cầu,
Cho trái đất hồi sinh khi con tỏa tinh khôi, 
Một ngày mới đã đến, một kỷ nguyên bắt đầu, 
Và ánh sắc lục bảo sáng như thể mặt trời.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

4.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra tà lực tin rằng họ kiểm soát hành tinh này. Và họ thực sự có một tầm kiểm soát lớn vì họ đã khiến được biết bao nhiêu người quy phục tâm thức chết.

Đại thiên thần Raphael, sa ngã là quá khứ,
Khi mọi người tìm thấy đường Ki-tô thoát tử, 
Nay ta giục ai nấy mau chữa lành đi chứ, 
Khi cả bốn thể phàm được niêm trong tình tự.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

4.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra là có thể phá vỡ sự kiểm soát này khi có những cá nhân gia tốc tâm thức họ quá một tầng nào đó và bắt đầu biểu hiện quả vị Ki-tô.

Đại thiên thần Raphael, thày đem ánh bình minh,
Khiến thế lực bóng tối phải vội vàng lẩn tránh, 
Chúng kết liễu cuộc đời, ta đòi lại hành tinh, 
Và trên môi ai nấy nở nụ hoa thanh bình.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

4.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra Giê-su là một gương chính yếu, một nguyên mẫu, của một người đã gia tốc tâm thức quá tiêu chuẩn và tâm thức đại chúng, và biểu hiện một mức cao của quả vị Ki-tô – và thày dám bày tỏ điều đó.

Đại thiên thần Raphael, ta giải phóng viễn kiến,
Khi ta thấy thực tại của Thượng đế thiêng liêng, 
Viễn tượng Saint Germain giờ đây đã thị hiện, 
Và trái đất niêm lại trong quả cầu trinh nguyên.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

Phần 5

5.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nếu chỉ một cá nhân đạt được và biểu hiện quả vị Ki-tô, thì tầm kiểm soát của tà lực trên hành tinh này sẽ bị giảm thiểu. Nếu 10,000 người biểu hiện quả vị Ki-tô giống như Giê-su đã biểu hiện, thì đây là ác mộng kinh hoàng nhất của tà lực.

Ôi chân sư MORE, xin thày hãy đến,
Để con hấp thụ lửa thày NHIỀU HƠN,
Ôi chân sư MORE, chí con dũng mãnh,
Trong ca khúc ấy, luân xa trong lành.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con có là một trong 10,000 người đang hiện thân có tiềm năng biểu hiện một mức độ cao của quả vị Ki-tô trong kiếp này. Hay con là một trong mấy triệu người có tiềm năng biểu hiện một mức nào đó của quả vị Ki-tô trong kiếp này.

Ôi chân sư MORE, minh triết xuôi chảy,
Cho sự hòa điệu tăng lên mãi mãi.
Ôi chân sư MORE, chúng ta kết nối,
Giúp con nhìn thấu khi rắn nuốt lời.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nếu con có trì hoãn biểu hiện quả vị Ki-tô của mình, vì qua kinh nghiệm các kiếp trước, con sợ có chuyện xảy ra khi con làm như vậy.

Ôi chân sư MORE, tình yêu màu hồng,
Không có tình yêu tinh khiết nào hơn.
Ôi chân sư MORE, thày sẽ giải phóng
Tất cả điều kiện giam giữ chúng con.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra dù các đòn tấn công sẽ xảy ra, nhưng con chỉ bị tổn thương nếu trong tâm con còn điều kiện, là những vết thương và điều kiện con đã chấp nhận khi con lấy một quyết định trong quá khứ.

Ôi chân sư MORE, chúng con chịu nhận
Kỷ luật của thày để được sạch trong.
Ôi chân sư MORE, với ý thực chân,
Chúng con là một với thày luôn luôn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nếu con sẵn sàng giải quyết các vết thương và quyết định này, con sẽ trở nên trong suốt trước những đòn tấn công và bất cứ điều gì họ phóng tới con sẽ chỉ lướt xuyên qua con mà thôi.

Ôi chân sư MORE, viễn kiến con nâng,
Ý muốn Thượng đế con luôn ca tụng.
Ôi chân sư MORE, ý chí sáng tạo
Nâng mọi sự sống ngày càng lên cao.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra không điều gì trong bốn tầng của vũ trụ vật chất có thể ảnh hưởng Hiện diện TA LÀ của con. Đó là lý do vì sao Hiện diện TA LÀ của con không bị tổn thương bởi bất cứ điều gì con đã làm hay trải nghiệm trên trái đất.

Ôi chân sư MORE, bình an dũng mãnh,
Sẽ đem nuốt trọn quỷ dữ chiến tranh.
Ôi chân sư MORE, phụng sự tất cả,
Lửa đang thiêu đốt chiến tranh ác tà.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra khi con ngừng đồng hóa mình với xác thân vật lý, thì con không thể bị tổn thương bởi bất cứ điều gì xảy ra cho thân xác.

Ôi chân sư MORE, con quá tự do,
Sợi dây với thày chúng con hằng có.
Ôi chân sư MORE, tái sinh là đó:
Trong dòng của thày niềm vui muôn thuở.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra khi con gia tốc ý niệm bản ngã tới mức con không đồng hóa mình với cảm xúc, thì con không thể bị tổn thương bởi bất cứ năng lực nào phóng tới con trong cõi tình cảm.

Ôi chân sư MORE, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư MORE, vĩnh viễn NHIỀU HƠN,
Chúng con là cửa Tánh linh mở lớn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

5.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra khi con không còn đồng hóa mình với tư tưởng, con không thể bị tổn thương bởi những năng lực hướng tới con trong cõi lý trí.

Ôi chân sư MORE, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Uy lực Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

Phần 6

6.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra khi con không còn đồng hóa mình là một con người bị giới hạn và tách biệt, con không thể bị tổn thương bởi những lực ở các tầng thấp của cõi bản sắc.

Hilarion, trên bờ lục bảo, 
Chúng con bỏ lại mọi chuyện đã qua.
Hilarion, con đã buông cả 
Mọi điều ngăn chặn dòng thánh chảy ra. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

6.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra điều quan trọng là con trụ ý niệm bản sắc con ở đâu. Là một đệ tử tâm linh, nhiệm vụ của con là nâng cao ý niệm bản sắc mình, và buông không đồng hóa mình với thân xác, tình cảm, tư tưởng và bất kỳ ý niệm bản sắc thấp hay tách biệt nào.

Hilarion, chìa khóa bí mật,
Nằm ngay thực tại của tâm minh triết.
Hilarion, sự sống chữa lành,
Ngã vốn giấu mặt không còn lẩn tránh. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

6.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con đồng hóa mình đúng đắn với nhận biết thuần khiết của cái Ta Biết, chính là nối dài của Hiện diện TA LÀ của con, và do đó nó không thể bị tổn thương hay bị ảnh hưởng bởi các năng lực thấp trong cõi vật chất.

Hilarion, tình yêu sự sống, 
Giúp con bỏ lại ray rứt bên trong.
Hilarion, lời thày trìu mến,
Như chim ca hót tim con vang rền. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

6.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra cái Ta Biết không được cấu tạo bằng năng lực của cõi vật chất. Khi con nhìn nhận điều này một cách ý thức, con không thể bị tổn thương bởi bất cứ điều gì hướng tới con trong cõi vật chất.

Hilarion, thỉnh cầu ánh sáng, 
Con đọc từng chữ bài chú linh thiêng.
Hilarion, giọng ngân u huyền, 
Là pháp tuyệt hảo của đá luyện vàng. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

6.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra tà lực chỉ có thể có mặt trong cõi vật chất và chúng chỉ có thể phóng tới con năng lực của cõi vật chất. Khi con không đồng hóa với vật chất, con trở nên trong suốt.

Hilarion, thương yêu đón chào, 
Nơi đền đảo Crete thày gọi con ra.
Hilarion, ánh sáng lục bảo,
Cái nhìn Ki-tô là mắt thứ ba. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

6.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra nếu con có dính mắc nào tạo ra cánh cửa mở trong vòng chắn chung quanh trường năng lượng của mình. Xin thày giúp con giải quyết các dính mắc ở tầng cấp này, là những dính mắc khiến con dễ bị tà lực đen tối tấn công nhất.

Hilarion, thày ban cho con
Quả trái tuyệt vời chân lý tối thượng.
Hilarion, căng thẳng giảm xuống
Khi con nhả hết tham vọng vấn vương.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

6.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra khi con đầu thai trên trái đất và bắt đầu biểu hiện quyền năng sáng tạo của mình, tà lực đã tấn công con rất ác độc để khiến con quyết định không dùng quyền năng sáng tạo của mình. Họ tấn công con ác độc đến độ con đã quyết định giới hạn quyền năng sáng tạo của mình vì con muốn tránh phản ứng tiêu cực này.

Hilarion, thông sạch luân xa, 
Nỗi sợ sâu nhất, con đã buông xả.
Hilarion, con luôn thật thà, 
Sự thật giải thoát con hằng thiết tha. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

6.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra cảm giác sâu đậm nhất mà con có về cuộc sống trên trái đất là cảm giác bị chấn động, bị chấn thương bởi sự ác độc khi họ bác bỏ khả năng sáng tạo của con. Đây là vết thương sâu đậm nhất mà con có.

Hilarion, thày sẽ quân bình 
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Hilarion, giữ con thực lòng,
Để con hợp nhất với thày bên trong. 

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

6.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra mọi vết thương khác sau đó chỉ đơn giản là một biến thể của vết thương ban đầu này. Tất cả những vết thương sau đó là phản ứng lại sự bác bỏ sáng tạo của con trong lần đầu ấy.

Hilarion, thày đang Hiện diện, 
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm.
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Viễn quan Thượng đế chúng con rải truyền.

Hilarion, ánh sáng xanh nhất, 
Con nhìn thấu qua tấm màn vật chất,
Cái nhìn nội tâm không mang tỳ vết,
Địa cầu dang cánh bay lên trước mặt.

Phần 7

7.1. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con không thể gia tốc mình quá tầng tâm thức hiện nay cho tới khi con thấy vết thương đang kềm con lại bây giờ, đang ngăn con đi bước kế tiếp.

Ôi chân sư MORE, xin thày hãy đến,
Để con hấp thụ lửa thày NHIỀU HƠN,
Ôi chân sư MORE, chí con dũng mãnh,
Trong ca khúc ấy, luân xa trong lành.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra vết thương đuợc tạo ra bởi một quyết định, và con phải thấy được quyết định đó và quyết định lại.

Ôi chân sư MORE, minh triết xuôi chảy,
Cho sự hòa điệu tăng lên mãi mãi.
Ôi chân sư MORE, chúng ta kết nối,
Giúp con nhìn thấu khi rắn nuốt lời.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra quyết định của con trong quá khứ, mà con củng cố trong kiếp này, và hiện đang kềm lại biểu lộ sáng tạo của con.

Ôi chân sư MORE, tình yêu màu hồng,
Không có tình yêu tinh khiết nào hơn.
Ôi chân sư MORE, thày sẽ giải phóng
Tất cả điều kiện giam giữ chúng con.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhớ lại con đã từng bị chế giễu hay miệt thị vì khả năng sáng tạo của mình và con quyết định không biểu hiện những khả năng đó. Xin thày giúp con thấy con đã tiếp xúc một tiêu chuẩn khiến con dẹp bỏ khả năng sáng tạo của mình.

Ôi chân sư MORE, chúng con chịu nhận
Kỷ luật của thày để được sạch trong.
Ôi chân sư MORE, với ý thực chân,
Chúng con là một với thày luôn luôn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra ước mơ sáng tạo của mình và rồi con nghĩ: ”Ồ, tôi không làm được điều đó, hoặc tôi không thể kiếm sống bằng việc làm sáng tạo, vì vậy tôi phải đi vào một lãnh vực khác kiếm sống tốt hơn.”

Ôi chân sư MORE, viễn kiến con nâng,
Ý muốn Thượng đế con luôn ca tụng.
Ôi chân sư MORE, ý chí sáng tạo
Nâng mọi sự sống ngày càng lên cao.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.6. Chân sư MORE, xin thày giúp con tiếp xúc với quyết định đã giới hạn sự biểu lộ sáng tạo trong tâm lý con. Con không cần phải là một nghệ sĩ để biểu lộ mình một cách sáng tạo. Con có thể biểu lộ sáng tạo trong bất cứ lãnh vực nào của cuộc sống.

Ôi chân sư MORE, bình an dũng mãnh,
Sẽ đem nuốt trọn quỷ dữ chiến tranh.
Ôi chân sư MORE, phụng sự tất cả,
Lửa đang thiêu đốt chiến tranh ác tà.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.7. Chân sư MORE, xin thày giúp con nói: “Thật vậy, trong quá khứ tôi không cần lấy quyết định đó, nhưng chắc chắn tôi không cần giữ quyết định này nữa. Do đó, tôi quyết định giải phóng biểu lộ sáng tạo của mình. Tôi sẵn sàng biểu lộ mình.”

Ôi chân sư MORE, con quá tự do,
Sợi dây với thày chúng con hằng có.
Ôi chân sư MORE, tái sinh là đó:
Trong dòng của thày niềm vui muôn thuở.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.8. Chân sư MORE, xin thày giúp con tiếp xúc với sự sáng tạo có sẵn trong con, lòng yêu thích biểu lộ sáng tạo dưới một dạng nào đó. Con dám mơ mộng, dám biểu lộ nó bằng cách nào đó, dám sáng tạo.

Ôi chân sư MORE, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư MORE, vĩnh viễn NHIỀU HƠN,
Chúng con là cửa Tánh linh mở lớn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

7.9. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra không thể áp dụng tiêu chuẩn vào biểu lộ sáng tạo, vì biểu lộ sáng tạo đem lại điều gì mới. Và làm sao một điều mới có thể bị giam hãm và quy định trước bởi một tiêu chuẩn?

Ôi chân sư MORE, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Uy lực Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

Phần 8

8.1. Chân sư MORE, con sẵn sàng là thành phần của tầng lớp tâm linh sáng tạo ưu tú, những người sẽ không để nhóm thượng lưu quyền lực ngăn chặn sự biểu lộ sáng tạo của mình. Đây là việc làm của con. Đây là tiềm năng của con trong kiếp sống này. Nếu nó không phải là tiềm năng của con, con đã không tìm thấy giáo lý này.

Ôi Mẹ Mary, Bài Ca sự Sống
tiêu trừ tất cả tranh chấp bất đồng.
Khi con hòa điệu âm thanh thần thánh,
con đây tuyên bố tế bào lành lặn.

Ôi Mẹ Mary, xin Mẹ tạo ra
bài ca gia tốc, tâm con êm ả,
Thượng đế vô biên, con tỏa tình thương
toàn hảo của Ngài, chúng sinh vui hưởng.

8.2. Chân sư MORE, xin thày giúp con chấp nhận con có tiềm năng là một thành phần của giới ưu tú sẽ giúp hành tinh này làm một bước nhảy vọt vĩ đại vào Thời đại Hoàng Kim của Saint Germain. Đây là lý do tại sao con chọn hiện thân lần này.

Bài ca sự sống con nghe luôn hoài,
thiêu đi tất cả nỗi niềm sợ hãi.
Hòa điệu cùng theo giao hưởng của Mẹ.
thoát khỏi bệnh tật, nhạc thày chở che.

Ôi Mẹ Mary, xin Mẹ tạo ra
bài ca gia tốc, tâm con êm ả,
Thượng đế vô biên, con tỏa tình thương
toàn hảo của Ngài, chúng sinh vui hưởng.

8.3. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra đây là lý do tại sao con đã chịu đựng hiện thân nhiều lần trên hành tinh này trong suốt 2,000 năm qua; để bảo đảm Giê-su hoàn thành việc thiết lập khuôn mẫu cho thời đại Song Ngư với những người biểu lộ quả vị Ki-tô.

Trong tình của thày, con vượt thăng mãi
tranh chấp ưu phiền, con bỏ tâm hai.
Nhìn qua mắt thày, tình thày ôm trọn,
không bất toàn nào chạm được tới con.

Ôi Mẹ Mary, xin Mẹ tạo ra
bài ca gia tốc, tâm con êm ả,
Thượng đế vô biên, con tỏa tình thương
toàn hảo của Ngài, chúng sinh vui hưởng.

8.4. Chân sư MORE, xin thày giúp con nhận ra con ở đây để bảo đảm thời đại Song Ngư sẽ tiến tới thời đại Bảo Bình khi cả ngàn người sẽ thể hiện và biểu lộ quả vị Ki-tô trên hành tinh này.

Con thấy chữa lành thì phải bắt đầu,
Ki-tô Hằng Sống, tìm ngài trong sâu.
Trong mắt nhất nguyên, con nhìn sáng tạo,
ánh sáng khuếch trương từng mỗi tế bào.

Ôi Mẹ Mary, xin Mẹ tạo ra
bài ca gia tốc, tâm con êm ả,
Thượng đế vô biên, con tỏa tình thương
toàn hảo của Ngài, chúng sinh vui hưởng.

8.5. Chân sư MORE, xin thày giúp con mở khóa các khả năng sáng tạo của mình để con biểu lộ chúng và đưa hành tinh nhập vào khuôn đúc Thời đại Hoàng kim mà thày Saint Germain giữ trong tâm. Bởi vì tất cả chúng con hợp nhất trong nỗ lực nâng địa cầu này vào Thời đại Hoàng kim.

Trong dòng nhạc Mẹ, ôi con tự do,
thoát khỏi ký ức con người bé nhỏ.
Viễn quan của con, ôi sao toàn hảo,
tất cả tế bào, nay đà tái tạo.

Ôi Mẹ Mary, xin Mẹ tạo ra
bài ca gia tốc, tâm con êm ả,
Thượng đế vô biên, con tỏa tình thương
toàn hảo của Ngài, chúng sinh vui hưởng.

8.6. Chân sư MORE, con hợp nhất với thày trong nỗ lực này, và con muốn mở khóa sự nhận biết có ý thức rằng con là một phần của nỗ lực này. Con muốn gia tốc sự biểu lộ sáng tạo của mình, gia tốc chữa lành những vết thương đang kìm hãm sự biểu lộ sáng tạo này.

Ôi tình yêu Mẹ, giai điệu ngọt ngào,
thoát khỏi bất toàn, thân nhẹ làm sao.
Ôi Mẹ Mary, âm của âm thanh,
tim con dạt dào, tình thày thần thánh.

Ôi Mẹ Mary, xin Mẹ tạo ra
bài ca gia tốc, tâm con êm ả,
Thượng đế vô biên, con tỏa tình thương
toàn hảo của Ngài, chúng sinh vui hưởng.

8.7. Mẹ Mary, con hoàn toàn phó thác mình trong vòng tay của Mẹ Thiêng liêng, trong tình thương vô điều kiện mà Mẹ của Thượng đế dành cho con, khi Mẹ ôm con trong vòng tay.

Qua vẻ đẹp thày, siêu phàm diễm lệ,
không gian thời gian, vượt qua hạn chế.
Tế bào vượt chết, hát ca vui hưởng,
từ nay toàn vẹn trong lòng thày thương.

Ôi Mẹ Mary, xin Mẹ tạo ra
bài ca gia tốc, tâm con êm ả,
Thượng đế vô biên, con tỏa tình thương
toàn hảo của Ngài, chúng sinh vui hưởng.

8.8. Mẹ Mary, con cảm thấy hào quang chữa lành thấm vào trường năng lượng của mình, lập tức nhắm vào vết thương mà con đang cần giải quyết, chiếu năng lượng chữa lành của Mẹ vào vết thương đó, để con nhìn nó mà không cảm thấy nỗi đau xúc cảm dữ dội như trước kia. Con nhìn nó với viễn quan tinh khôi của Mẹ và thấy nó thực sự chỉ là một vết thương. Nó chỉ là một quyết định.

Con cùng nhịp rung, bài ca sự sống,
hòa âm dòng sống con theo bay bổng.
Nguyên mẫu của con, trạng thái toàn hảo,
tất cả tế bào theo khuôn tái tạo.

Ôi Mẹ Mary, xin Mẹ tạo ra
bài ca gia tốc, tâm con êm ả,
Thượng đế vô biên, con tỏa tình thương
toàn hảo của Ngài, chúng sinh vui hưởng.

8.9. Mẹ Mary, con đã lấy một quyết định, nhưng con không trở thành quyết định đó. Quyết định tạo ra phàm linh nhưng con không trở thành phàm linh. Do đó, con không phải vĩnh viễn nhìn quyết định này xuyên qua phin lọc nhận thức của phàm linh.

Từng mỗi tế bào là một âm thoa,
với chuông của Mẹ, nó đang giao hòa.
Lời nguyền bệnh tử, con đã thoát trọn,
con xác nhận đây bất tử của con.

Ôi Mẹ Mary, xin Mẹ tạo ra
bài ca gia tốc, tâm con êm ả,
Thượng đế vô biên, con tỏa tình thương
toàn hảo của Ngài, chúng sinh vui hưởng.

Phần 9

9.1. Mẹ Mary, xin mẹ giúp con bước ra ngoài nỗi đau – ra ngoài phàm linh – và nhận ra Thượng đế không bác bỏ sự sáng tạo của con. Các sa nhân cũng chẳng bác bỏ nó vì chúng không thấy được sự sáng tạo của con. Chúng chỉ cảm thấy biểu lộ sự