Dòng chảy tâm thức

Có lẽ bạn đã từng cố gắng cải thiện đời mình qua một số phương pháp tu tập tâm linh hay tâm lý, để rồi chỉ nhận thấy mình có nhiều khuôn nếp rất khó thay đổi? Hay có lẽ bạn quen biết ai đó từng tham gia những nhóm tâm linh hàng mấy chục năm trời mà hình như vẫn chẳng thay đổi gì mấy? Tại sao những hứa hẹn của các vị thày tâm linh và chuyên gia về ngành tự cứu tâm lý lại khó thực hiện đến vậy?

Phải chăng là vì chúng ta đã bị xã hội lập trình để luôn luôn đi tìm giải pháp ở tầng lớp kết quả thay vì tầng mức nguyên nhân? Giả dụ bạn ngồi xem phim trong rạp hát và không ưa bộ phim đang được chiếu trên màn ảnh. Bạn muốn đổi phim khác, nhưng vì không biết có phòng chiếu phim ở đằng sau, bạn chỉ tìm cách thay đổi màn ảnh ở đằng trước, thì có ích gì?   

Tất nhiên là bạn không thể thay đổi bộ phim ở tầng lớp của màn ảnh, bởi vì màn ảnh chỉ có thể phản ảnh những gì được chiếu trên đó. Màn ảnh là tầng kết quả – kết quả của một tầng mức thâm sâu hơn, là nguyên nhân. Xã hội tân thời đã lập trình để chúng ta tin rằng thế giới vật chất gồm cả nhân lẫn quả, tức là chúng ta có khả năng thay đổi đời mình bằng cách thay đổi thế giới vật chất – thế giới của hành động và tư tưởng ý thức.

Kỳ thực, thế giới vật chất cũng giống như bộ phim trình chiếu trên màn ảnh vậy, và hình chiếu phát xuất từ những tầng nguyên nhân sâu xa hơn. Những tầng nguyên nhân đó chính là ba tầng cao của tâm, vượt trên cái tầng ngoại tâm mà nhiều người gọi là tâm ý thức.

Giả thử bạn muốn thay đổi một số khía cạnh đời mình. Xã hội hiện đại đã lập trình để bạn tin rằng nếu mình muốn giải quyết một vấn đề thì mình phải tìm hiểu vấn đề đó ra sao. Cho nên bạn gắng sức học tập một số giáo lý tâm linh, tìm hiểu khoa tâm lý, hay một số lý thuyết về tự cứu tâm lý. 

Tìm hiểu như vậy không phải là vô ích, tuy nhiên như bạn cũng biết, rất nhiều người hiểu rất kỹ về những đề tài tâm linh hay tâm lý nhưng họ vẫn không thay đổi được những khuôn nếp căn bản trong đời họ. Cái gì thiếu sót? Có lẽ là sự thấu hiểu nhân và quả.

Như được trình bày ở một phần khác, con người có bốn tầng của tâm. Tầng thấp nhất là tâm vật lý, và đa số chúng ta đều nhận biết được tâm này. Tầng cao hơn là cảm xúc, sau đó là tầng lý trí và trên cùng là tầng bản sắc.

Điều cần nắm vững ở đây là bốn tầng này nằm theo thứ bậc trên dưới nhất định như vậy. Ánh sáng tâm linh tuôn chảy xuống từ cái ta cao hơn của bạn sẽ gặp bản sắc thể trước tiên. Ở đây, nó sẽ bị nhuộm màu bởi những điều tin tưởng vi tế của bạn ở tầng này, có nghĩa là những tin tưởng đó hợp thành một cái khung nền, một hộp tư duy, cho mọi thứ đến sau.  

Khi ánh sáng xuống đến trí thể, nó đã bị giới hạn trong cái hộp của cõi bản sắc ở trên, và nó không có khả năng tháo gỡ hay đi ngược lại. Bây giờ tới lượt trí thể tô thêm màu sắc của nó cho ánh sáng, có nghĩa là cái hộp sẽ trở nên hạn hẹp, cứng ngắc hơn khi ánh sáng xuống tới cảm thể. Và tiến trình này lại tiếp diễn cho tới khi ánh sáng chỉ còn lại một cái hộp teo tóp trong tâm vật lý.     

Kết luận là nếu bạn tìm cách thay đổi cách cư xử của mình bằng cách gia tăng sự hiểu biết ý thức thì xác suất thành công sẽ rất it, bởi vì bạn chỉ cố sửa sang tầng thấp nhất là cái tâm vật lý nơi hầu hết mọi chuyện đã ngã ngũ. 

Như bạn cũng biết, phim hiện ra trên màn ảnh là sự phóng chiếu của cuộn phim trong máy chiếu. Vậy bạn thử tưởng tượng bạn có bốn cuộn phim, và cuộn đầu sẽ đặt ranh giới cho cuộn sau, rồi cuộn sau đặt ranh giới cho cuộn sau nữa, và cứ thế… thì bạn sẽ hiểu rằng nếu bạn thực sự muốn thay đổi đời mình, bạn sẽ phải tìm về những tầng ngày càng sâu hơn để thay đổi ở đó.

Tại sao điều này quan trọng? Giả dụ bạn nhất quyết trong tâm ý thức là bạn muốn thay đổi đời mình. Bạn ngồi kiểm điểm lại hoàn cảnh đời sống, rồi trong ý thức bạn quyết định làm một cái gì đó. Nhưng quyết định này dựa trên gì? Trên những gì bạn có thể thấy. Dù bạn có thực lòng cố gắng biết mấy thì bạn cũng chỉ chọn được những gì bạn có thể thấy.

Trở lại ví dụ chiếu phim, bộ phim đang trình chiếu là một phim quái vật mà bạn không thích chút nào. Bạn muốn đổi phim khác. Giả dụ bạn đang ngồi ngay cái bàn máy nơi người ta chọn phim, và bàn máy này màu nhiệm ở chỗ bạn có thể chọn bất cứ phim nào mình muốn.

Bàn máy có nhiều cái nút đủ màu. Màu đỏ là những phim quái vật, màu xanh là phim hành động, màu hồng là phim tình yêu, v. v… Nhưng khổ nỗi, bạn đang đeo cái kính lọc chỉ thấy được màu đỏ. Những cái nút khác vẫn nằm yên ở đó, nghĩa là mọi chọn lựa đều mở ra cho bạn. Nhưng bạn chỉ có thể chọn lựa những gì bạn thấy mà thôi, và vì bạn đeo kính lọc, bạn chỉ thấy và chỉ có thể bấm nút màu đỏ, là phim quái vật. Tức là dù có đổi phim thì bạn vẫn sẽ coi phim quái vật. Bạn tưởng đã thay đổi hoàn cảnh đời mình, nhưng màu sắc cuộc đời vẫn nguyên xi.

Cho nên đâu là chìa khóa để thay đổi hoàn cảnh của bạn? Đó là có thêm nhiều sự chọn lựa mà bạn có thể thấy. Và đâu là chìa khóa của cái thấy? Đó là gỡ bỏ những cái phin lọc nhận thức đang khiến bạn đui mù đối với một số chọn lựa. Những phin lọc này nằm nơi bốn tầng của tâm bạn, và phin lọc ảnh hưởng đời bạn nhiều nhất là nơi tầng cao nhất, bản sắc thể.

Vậy làm sao đây để nhận ra phin lọc nhận thức nơi những tầng thâm sâu của tâm? Đây không phải là cái gì mình có thể nắm bắt được bằng hiểu biết trí thức. Ngược lại là đằng khác, quá nhiều hiểu biết trí thức về tâm linh hay tâm lý có thể dẫn tới kết quả đối nghịch. Lý do là vì hiểu biết nằm ở tâm ý thức, và để vượt lên khỏi mức này, bạn cần tâm ý thức lắng xuống. Hiểu biết có khuynh hướng gia tăng nhiễu loạn trong tâm ý thức, khiến cho sự vượt lên khó khăn hơn. 

Điều quan trọng để thăng vượt phin lọc nhận thức là sự chiêm nghiệm – chiêm nghiệm những tin tưởng đang tô màu và giới hạn cái nhìn của mình về cuộc đời và giới hạn mình như thế nào. Một khi thấy rõ mình đang giới hạn chính mình làm sao, thì tự khắc sẽ quyết định để cho tin tưởng đó ra đi, và thay thế nó bằng thực tại thăng vượt mà mình đang nhìn thấy. Và thật vậy, cho tới khi bạn thấy được thực tại thăng vượt thì bạn sẽ không thể biết được những tin tưởng kia là giới hạn.

Cách vận hành của các dụng cụ tu tập trên trang này thật giản dị. Chìa khóa để thăng vượt giới hạn của mình là phơi bày và vượt qua, một cách ý thức, những phin lọc nhận thức nơi những tầng cao của tâm. Những phin lọc này giống như những cuộn phim mà chúng ta chiếu lên màn ảnh để đồng sáng tạo hoàn cảnh đời mình. Đó mới là nguyên nhân, chứ những gì xảy ra trong cuộc sống vật chất hay tâm ý thức chỉ là kết quả. Để thay đổi bộ phim trên màn ảnh, bạn chỉ cần thay cuộn phim trong máy chiếu.  

Như có giải thích ở nơi khác, một điều rất hữu ích mà bạn có thể làm là chuyển hóa các năng lượng có tần số thấp đang ngăn chặn bạn nhìn thấy các tin tưởng đang giới hạn mình. Đó là lý do các bậc thày tâm linh đưa ra những phương pháp tu tập nhằm chuyển hoá hay giải tỏa năng lượng có tần số thấp.

Các dụng cụ tu tập trong trang web này cũng nhắm vào việc đó. Chúng sẽ giúp bạn nhận ra rằng ở cốt lõi con người phàm của mình là cái Ta Biết. Dĩ nhiên đây chỉ là một tên gọi, điều quan trọng là nhận ra cốt lõi của mình là sự nhận biết thuần khiết. Điều này có nghĩa là bạn hoàn toàn không có nhu cầu nhìn đời qua các phin lọc nhận thức nằm nơi bốn tầng của tâm.

Bạn có khả năng trở về tâm nhận biết thuần khiết, và thay vì nhìn qua những phin lọc nhận thức, bạn nhìn thẳng vào những phin lọc. Cũng giống như bạn nhìn căn nhà từ ngoài thay vì bị nhốt trong nhà và nhìn ra thế giới từ những cánh cửa sổ. Nói cách khác, cái Ta Biết vốn bị phóng chiếu vào trong phin lọc nhận thức thì bây giờ nó có khả năng đứng ra bên ngoài.  

Khi còn trong phin lọc, bạn sẽ không thể nào thấy được phin lọc. Chỉ khi nào bạn trải qua một kinh nghiệm tĩnh lặng nội tâm, một tâm thức vượt khỏi bình thường, thì những tấm kính màu mà trước kia bạn không thấy mới hiện rõ ra là những tấm rào cản. Và đó là lúc bạn tinh tấn thật sự, vì bạn đang thăng vượt phin lọc thay vì nhất định chúng là thực tại trong vắt. Bây giờ bạn biết rõ mình đang đeo kính màu vàng và không còn cố thuyết phục người khác rằng trời xanh dương thực sự là màu lá cây.

Đây là lý do sâu xa tại sao một số vị thày tâm linh chủ trương thiền định hoặc những phương pháp định tâm. Cũng vậy, một số vị thày hay tạo ra bất ngờ khiến cho học trò chấn động, đánh rơi con mắt cũ mà nhìn với con mắt mới. Đó là trường hợp của Thiền, chỉ cốt gạt cho tâm bước ra ngoài các phin lọc bình thường của nó, nhờ đó nó thấy được thực tại là một cái gì khác hẳn.         

Vậy bạn có thấy không, phát triển tâm linh không phải là thâu thập ngày càng nhiều kiến thức, mà là làm sạch tâm mình khỏi các phin lọc nhận thức mà mình đã tạo ra do phản ứng với thế giới vật chất. Đây là cách duy nhất chúng ta có thể làm tròn sứ mệnh đồng sáng tạo của mình, nghĩa là thay vì sáng tạo trong khuôn khổ những điều kiện đời sống, chúng ta giữ cho viễn kiến mình thuần khiết và làm cho thế giới vật chất thăng vượt những giới hạn cố hữu của nó.

Kỳ thực, bạn chính là bạn đó – là con người mà cái ta cao hơn của bạn thấy bạn. Thế nhưng trong không gian và thời gian, bạn là con người mà bạn tưởng bạn là – và bạn lấy quyết định dựa trên những gì bạn thấy. Chìa khóa để thay đổi đời mình là thay đổi cái bạn tưởng là bạn, để bạn thấy mình thực là ai. Chỉ khi bạn thay đổi tầng bản sắc thì bạn mới thấy được tất cả những chọn lựa mở ra cho bạn, và chỉ khi đó bạn mới tự do chọn lựa.