Giải đáp câu hỏi về Cõi tâm linh / Bất nhị

Xin quý vị bấm vào tựa bài để đọc toàn bài.

 • Giáo lý Advaita
 • Đưa má bên kia
  Trong một số trường hợp, điều này có nghĩa là người kia sẽ thay đổi vì con đã không phản hồi lại theo cách mà họ chờ đợi.
 • Tại sao gọi là trung đạo?
  Nhưng đối với tâm người Đông phương, nhất là vào thời buổi đó, trung đạo mang một khái niệm khác, một sắc thái khác về một cái gì đó vượt ra ngoài, vượt khỏi mọi cái nhìn cũ.
 • Loại bỏ cái ác khỏi địa cầu mà không giao chiến với nó
  Mọi hành vi mà con người gọi là xấu ác đều khởi lên từ vô minh. Thật ra, rất nhiều hành vi mà con người gọi là tốt thiện cũng khởi lên từ vô minh.
 • Khái niệm “tánh không” và “vô ngã” trong đạo Phật
  Một lần nữa, đây không có nghĩa là dòng sống đã mất hết mọi cá thể, mọi nhận biết hay thậm chí cả những ý tưởng và cảm xúc.
 • Bất kỳ đối thủ nào cũng là sản phẩm của trạng thái tâm con
  Con càng “đánh nhau” với đối thủ bao nhiêu thì hình như đối thủ càng đánh lại bấy nhiêu, và mọi hành động của đối thủ dường như xác nhận hình tư tưởng là người đó thực sự là đối thủ của con.