Giới trẻ tham gia trong vấn đề biến đổi khí hậu

Hỏi: Nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, say mê – thậm chí cuồng tín – chống lại cái loại nhiên liệu hóa thạch cũng như các hoạt động tạo ra khí thải carbon. Họ bảo rằng họ tranh đấu để cứu trái đất khỏi sự hâm nóng địa cầu. Con có giả thuyết là con người có ký ức trong linh hồn rằng loài người có khả năng gây ra những tai biến toàn cầu. Sau đó các sinh thể sa ngã đã nắm lấy ký ức đó để gán nguyên nhân tai biến cho ô nhiễm thay vì tâm thức sa ngã và nghiệp quả do sự lạm dụng ánh sáng. Thày có đồng ý với quan điểm này không? Xin thày bàn thêm là liệu thuyết hâm nóng toàn cầu nhân tạo có căn bản nào không? Nếu đó là lời dối gạt thì ai đứng đằng sau và tại sao? Và cuối cùng, tại sao có quá nhiều người và đặc biệt là giới trẻ lại bị mắc lừa đến thế?    


Trả lời của chân sư thăng thiên Mẹ Mary qua trung gian Kim Michaels nhân một hội nghị tại Washington D.C. Hoa Kỳ, năm 2019. Đăng ngày 6/12/2019.

Chúng tôi đã bình luận về vấn đề hâm nóng toàn cầu trước đây và có nói rằng đây là một luận thuyết do các sinh thể sa ngã tạo ra, đặc biệt là để thao túng con người. Tuy nhiên, quả là có hiệu ứng hâm nóng đang diễn ra trên hành tinh, nhưng nguyên do là vì mức tâm thức tập thể bị tụt hậu so với mức phải có. Sự thể này gây ra một lực cọ sát khiến cho hành tinh nóng lên. Nguyên do không phải là nhiên liệu hoá thạch. Nhưng đúng đây là một vấn đề nhân tạo. Vấn đề này chỉ có thể được giải quyết bằng cách nâng cao tâm thức chứ không bằng cách giảm lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch. Ngay cả nếu ngày mai đây con giảm khí thải nhiên liệu hoá thạch, hay khí thải CO2, con vẫn sẽ thấy địa cầu tiếp tục hâm nóng, không nhiều như trước nhưng vẫn tiếp tục nóng lên.  

Vì vậy giả thuyết của con chính xác, là nhiều ý tưởng như thế do sa nhân tung ra khi họ gắn liền với sự hiểu biết của nhiều người là loài người có khả năng gây ra rất nhiều tai biến trên địa cầu, tạo ra những biến động cho các mô thức thời tiết hay động đất, v.v… Ta đã từng trình bày về điều này trong nhiều bài giảng ở đầu đợt truyền pháp này cũng như trong những đợt truyền pháp trước.

Tại sao có quá nhiều bạn trẻ lại rơi vào tròng như thế? Vấn đề thực sự ở đây, như ta đã có bàn trước đây, là ngày càng có nhiều người sẵn sàng bước vào giai đoạn mà Abraham Marslow gọi là các nhu cầu tự hiện thực hóa (self-actualization needs) là giai đọan con người bắt đầu tự hiện thực chính mình, nhưng vì họ lớn lên trong một xã hội phản tâm linh nơi cả đạo Cơ đốc lẫn chủ nghĩa duy vật không hướng dẫn họ hiểu được thế nào là tự hiện thực và phải làm gì để tự hiện thực, cho nên ho cảm thấy bất mãn. Họ bất mãn với cuộc sống, họ cảm thấy có điều gì thiếu sót, có điều gì sai trái.

Đồng thời, họ cũng cảm thấy họ có mặt ở đây là để có tác động tích cực. Vì thế họ tìm kiếm một loại chính nghĩa để đóng góp, và đây là tại sao rất nhiều người trong số họ bị lầm lạc vào một số chính nghĩa, không chỉ vấn đề khí hậu mà nhiều chủ thuyết khác mà họ đổ hết thiện chí cùng nhiệt huyết tuổi trẻ vào. Tất cả là vì họ nghĩ rằng họ sẽ giúp ích cho địa cầu, là điều mà họ biết họ cần phải làm trong đời này.

Nhưng trong đời này, điều mà họ cần phải làm là nâng cao tâm thức. Và đây chính là việc mà không ai đã chỉ dạy cho họ cách làm suốt những năm tháng lớn lên. Trong khi đó, họ cảm thấy họ đang làm một cái gì hữu ích khi họ đeo đuổi một chính nghĩa như vậy. Mặc dù họ đã sẵn sàng tiến trình hiện thực hóa, họ chưa thoát khỏi sự lầm lạc của tư duy trắng đen, và vì vậy họ tưởng là phải có một cách giản dị để định nghĩa rõ ràng thế nào là sai trái trên địa cầu. Họ cảm thấy có điều gì sai trái cho nên ở đâu đó phải có một giài pháp giản dị.