Thỉnh cầu chứng ngộ (4 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Hercules và Amazonia, Đại thiên thần Michael cùng Faith, Chân sư MORE và Đại thượng sư yêu dấu, hãy giúp con trải nghiệm thế nào là chứng ngộ. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ các khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với Đại thượng sư và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả… [đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhìn quá phin lọc nhận thức của cái ngã tách biệt của con và biết thày như một sinh thể cá biệt. Xin thày giúp con vượt thăng phin lọc nhận thức và nhập một với thày.

Hercules Xanh ngắt, ý chí thày duy nhất,
Trong con còn khoảng trống, thày đổ đầy Lửa Xanh,
Ngọn hải đăng sáng rực, tỏa rạng trên trái đất,
Phục hồi lại sự sống cho tất cả hành tinh.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.2. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là nếu con chú tâm vào những đặc tính của một Thượng sư hay một tia sáng tâm linh, thì chúng sẽ ngăn trở không cho con biết vị Thượng sư hay tia sáng đó. Vì vị Thượng sư hay tia sáng không thể bị giới hạn vào đặc tính vỏ ngoài.

Hercules Xanh ngắt, thày trí tuệ cao xa,
Tạo cảm giác trong con hiểu biết nơi tất cả.
Nay tâm con rất mới bỗng nhận được khung nền,
Để vượt qua giới hạn của đau đớn nhị nguyên.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.3. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là con chỉ biết được một tia sáng khi con nhập một với nó, nhập một với vị Thượng sư, Đại thiên thần hay Elohim của tia sáng đó.

Hercules Xanh ngắt, với tất cả tình thương,
Con dâng lên Thượng đế, hằng hà lời tán thưởng,
Bây giờ con thấy rõ khi cảm được lửa sáng,
Cái ta cũng thăng vượt như đá hóa thành vàng.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.4. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là khi con nhập một với một tia sáng, con không nhìn nó như con nhìn một vật trên trái đất, tức là con không nhìn nó như một chủ thể tách biệt tìm hiểu một khách thể tách biệt từ bên ngoài.

Hercules Xanh ngắt, chữa lành muôn sự sống,
Bao bọc quanh tất cả, Xanh ngọn lửa Niêm phong.
Con biết ơn quá đỗi được tự tay góp phần
Trong tác phẩm của Ngài đẹp tinh xảo vô tận.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.5. Đại thượng sư, xin thày giúp con sử dụng khả năng cơ bản nhất mà con có, là khả năng của cái Ta Biết có thể rút ra không tự đồng hóa với phàm ngã và thay vào đó nhập một với cái gì cao hơn phàm ngã.

Hercules Xanh ngắt, ngôi Đền của Ánh sáng,
Được tỏ lộ cho con lúc dõi nhìn vào trong,
Khi uy lực của thày giục con bước mạnh dạn,
Băng qua bao rặng núi, xuyên qua mọi tấm màn.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.6. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là khi con nhập một với một tia sáng tâm linh hay vị Thượng sư của tia sáng đó, thì con không nhìn vào tia sáng đó từ bên ngoài. Con không nhìn nó như một vật mà con phải tìm hiểu.

Hercules Xanh ngắt, con dâng hiến cuộc đời
Giúp cho cả hành tinh vượt tranh chấp loài người,
Khi lọc lừa nhị đối bị ánh sáng chọc thủng,
Trả lại cho trọn vẹn cái nhìn ở thâm cung.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.7. Đại thượng sư, xin thày giúp con quên mình là một chủ thể tách biệt đang tìm hiểu một vật bên ngoài con, tách biệt khỏi con, đứng riêng khỏi con.

Hercules Xanh ngắt, chúng con sẽ cởi xiềng,
Mọi sự sống thoát khỏi vi tế nhất nhị nguyên,
Hoàng tử của trần thế không còn gì để nắm,
Khi con đã cùng thày vượt lên trên hoàn toàn.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.8. Đại thượng sư, xin thày giúp con hòa tâm thức của con vào tâm thức của vị Thượng sư để không nhìn tia sáng từ bên ngoài; con nhìn nó từ bên trong. Con nhìn sự sống từ góc nhìn của tia sáng đó.

Hercules Xanh ngắt, với thày con hợp nhất,
Để con mở tim ra cho thực tại của thày,
Ngọn lửa xanh như điện mở mắt cho con thấy
Rằng sống trong chân thực: khát vọng của con đây.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.9. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là khi con hòa nhập với một tia sáng, thì tia sáng đó không còn là tấm màn che. Khi con còn nhìn một tia sáng như một chủ thể tách biệt tìm hiểu một khách thể bên ngoài, thì con không thể nhìn xuyên qua ánh sáng của tia sáng đó vì nó là một tấm màn.

Hercules Xanh ngắt, nơi nơi thày đổ tràn
Quyền năng vô bờ bến với Hồng ân vô hạn,
Chìa khóa của sáng tạo, chính thày là hiện thân,
Biểu lộ qua ý chí vượt thăng đến Vô tận.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

Phần 2

2.1. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là cõi vật chất được tạo bằng năng lượng của bảy tia sáng, nhưng độ rung của các năng lượng đó đã được hạ xuống và chúng khoác vào một độ dày đặc che giấu chúng là biểu hiện của bảy tia sáng.

Đại thiên thần Michael, trong ngọn lửa xanh ngắt,
Không còn bao đêm tối mà chỉ thày có mặt.
Trong hợp nhất với thày, con đã ngập ánh sáng,
Cảnh rực rỡ nhiệm màu hiện ra ngay trước mắt.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

2.2. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là những vật trông rắn đặc thực ra được tạo nên bởi ánh sáng, là một pha trộn của bảy tia sáng.

Đại thiên thần Michael, thày cho con che chở,
Sau tấm khiên màu xanh con được sống muôn thuở.
Niêm con khỏi hồn bóng đang lang thang đêm tối,
Con ở trong cõi thày, rực sáng màu xanh tươi.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

2.3. Đại thượng sư, xin thày giúp con tránh chú tâm quá nhiều vào việc tìm hiểu các đặc tính vỏ ngoài và không nhìn ra ánh sáng và nhập một với ánh sáng.

Đại thiên thần Michael, thày đem bao uy lực,
Mà hàng triệu thiên thần sẽ ca ngợi công đức.
Thiêu đốt muôn loài quỷ của nghi ngờ sợ hãi,
Con biết thày Có Mặt ở bên con hoài hoài. 

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

2.4. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là nếu con chú tâm vào đặc tính vỏ ngoài, thì các tia sáng tâm linh tạo nên bảy chiếc màn ngăn con không nhìn được vào cõi tâm linh. Xin thày giúp con đạt được chứng ngộ (gnosis), có nghĩa là “nhập một với”.

Đại thiên thần Michael, ý Thượng đế thày yêu,
Từ Trên thày đem xuống ánh sáng của thiên triều.
Thượng đế chỉ muốn thấy mọi sự sống chuyển vọt,
Vươn cao trên bản ngã là quyền linh chót vót.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

2.5. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là khi con nhìn xuyên qua phin lọc của cái ngã vỏ ngoài dựa trên ảo tưởng tách biệt và các đối cực nhị nguyên, thì con đã thực sự phóng chiếu hình ảnh định sẵn, các niềm tin, và quan điểm lên vật con đang tìm hiểu.

Đại thiên thần Michael, là bạn thân con đó,
Bao cạm bẫy thế gian, thày dang tay phù hộ.
Ác quỷ không thể sánh được quyền năng ánh sáng,
Nên linh hồn tất cả được bay bổng thênh thang.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

2.6. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là khi con nhìn sự vật qua phin lọc đó, thì con không thấy nó với hình tướng thuần khiết của nó. Cái con nhìn thấy là rung động của vật phối hợp với các rung động trong tâm con – là phin lọc nhận thức của con.

Đại thiên thần Michael, như bày trẻ đùa chơi,
Chúng con dìu trái đất thức dậy trong ngày mới,
Nâng địa cầu ra khỏi lề lối đã ăn sâu,
Cho câu chuyện hành tinh được kể lại từ đầu.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

2.7. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là khi con phóng chiếu bất cứ hình tư tưởng nào vào một vật thì con không thấy vật đó. Cái con thấy là một ảo tưởng – một hình ảnh được tạo ra bởi mô thức giao thoa (interference) giữa cái con phóng chiếu và tâm thức đằng sau vật đó.

Đại thiên thần Michael, Thượng đế tỏ quyền năng,
Mà chúng con biết thày không ai thể chiến thắng,
Thày không còn tách biệt nên vượt qua chắc chắn,
Mọi mưu mô hung tợn và thâm độc của rắn.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

2.8. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là hiểu biết đường thẳng và dựa trên phân tích không phải là minh triết, không phải là chứng ngộ. Cái con biết chỉ là cách tâm con tương tác với vật.

Đại thiên thần Michael, thày đến nâng địa cầu,
Để khắp nơi khắp chốn được tái sinh cùng thấu,
Để tâm của tập thể cùng đi lên một lượt,
Cho chúng con vui mừng mà ngợi ca không ngớt.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

2.9. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là tâm con có thể trở thành một hệ thống đóng kín vì con không thể nhìn thấy quá những gì con phóng chiếu. Những phóng chiếu của con đã tạo nên một hộp tư duy dày đặc khiến con không thấy được những gì ngoài hộp đó.

Đại thiên thần Michael, trái đất nay đổi mới,
Lửa xanh dương bao phủ giống như hạt sương rơi,
Hành tinh nay lóng lánh giữa không gian rộng lớn,
Để chúng con hứng lấy những hồng ân vô tận.

Đại thiên thần Michael, Hiểu biết thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

Phần 3

3.1. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là điều đó có thể khiến con tưởng là con đã đạt được hiểu biết tối hậu vì con nghĩ là con đã nhét được cả vũ trụ vào trong hệ thống tư tưởng của con, hệ thống niềm tin của con, hộp tư duy của con.

Ôi chân sư MORE, xin thày hãy đến,
Để con hấp thụ lửa thày NHIỀU HƠN,
Ôi chân sư MORE, chí con dũng mãnh,
Trong ca khúc ấy, luân xa trong lành.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

3.2. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là khi con bắt đầu theo học với thày và bảy vị Thượng sư thì con không đến với tâm tự do, nhưng với tâm bị che mờ bởi các hình ảnh được tạo nên bởi quan niệm của con về thế giới, Thượng đế, và chính con.

Ôi chân sư MORE, minh triết xuôi chảy,
Cho sự hòa điệu tăng lên mãi mãi.
Ôi chân sư MORE, chúng ta kết nối,
Giúp con nhìn thấu khi rắn nuốt lời.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

3.3. Đại thượng sư, con chấp nhận để thày và các Thượng sư thách đố các hình ảnh, niềm tin, và lý thuyết cưng yêu của con về cuộc đời. Con nhất quyết sẵn sàng để vị thày xuất hiện.

Ôi chân sư MORE, tình yêu màu hồng,
Không có tình yêu tinh khiết nào hơn.
Ôi chân sư MORE, thày sẽ giải phóng
Tất cả điều kiện giam giữ chúng con.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

3.4. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là khi tâm con trở thành một hệ thống đóng kín thì con sẽ chịu quy luật thứ nhì của nhiệt động học (thermodynamics), tức là Trường đời Cay đắng. Khi tâm con còn đóng kín thì con không sẵn sàng đón nhận vị thày tâm linh, và không vị Thượng sư nào sẽ có thể giúp được con.

Ôi chân sư MORE, chúng con chịu nhận
Kỷ luật của thày để được sạch trong.
Ôi chân sư MORE, với ý thực chân,
Chúng con là một với thày luôn luôn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

3.5. Đại thượng sư. xin thày giúp con nhận ra sự thực thâm sâu là không có vị thày nào có thể làm gì thay con được. Vị thày chỉ có thể cho con cảm hứng để con tự mình làm một điều gì đó, vì lý do giản dị là con đường tu chân chính là con đường tự điều ngự (self-mastery).

Ôi chân sư MORE, viễn kiến con nâng,
Ý muốn Thượng đế con luôn ca tụng.
Ôi chân sư MORE, ý chí sáng tạo
Nâng mọi sự sống ngày càng lên cao.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

3.6. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là con phải là người chủ động. Thày không thể điều ngự tâm con thay con được! Chỉ có con mới có thể điều ngự tâm con.

Ôi chân sư MORE, bình an dũng mãnh,
Sẽ đem nuốt trọn quỷ dữ chiến tranh.
Ôi chân sư MORE, phụng sự tất cả,
Lửa đang thiêu đốt chiến tranh ác tà.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

3.7. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là khi con còn tin rằng con có thể nhét vũ trụ hay các chân sư thăng thiên vào trong hộp tư duy của con thì các thày không tới được với con, các Thượng sư không thể dạy con.

Ôi chân sư MORE, con quá tự do,
Sợi dây với thày chúng con hằng có.
Ôi chân sư MORE, tái sinh là đó:
Trong dòng của thày niềm vui muôn thuở.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

3.8. Đại thượng sư, con sẵn sàng đón nhận lời dạy của các vị Thượng sư vì con sẵn sàng chất vấn nhận thức của mình, con sẵn sàng chất vấn cách con nhìn cuộc đời.

Ôi chân sư MORE, tất cả quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư MORE, vĩnh viễn NHIỀU HƠN,
Chúng con là cửa Tánh linh mở lớn.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

3.9. Đại thượng sư, con nhìn nhận là mình vô minh. Con nhìn nhận là dù con có một bồ kiến thức to lớn theo quan niệm thế gian, nhưng kiến thức này đang tạo một nhà tù xung quanh tâm con và kềm giữ con lại.

Ôi chân sư MORE, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Uy lực Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư MORE, Trái tim Thánh thượng,
Thày ban Ý chí như hạt Kim cương,
Vì con mãi mãi xuôi theo dòng chảy,
Con không bao giờ xa cách một giây.

Phần 4

4.1. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là quan niệm bình thường trong thế gian về vô minh là có điều gì con không biết. Nhưng tại sao con không biết điều đó?

Ôi Đại thượng sư, con muốn tăng trưởng,
Con cảm uy lực của dòng sông lớn.
Ôi Đại thượng sư, tấm màn rơi xuống,
Do chí sáng tạo từ cõi thiên đường.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.2. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra không phải vì bình chứa tâm con trống trơn mà con không biết. Đó chính là vì bình chứa tâm con quá đầy, khiến con không thể nhìn thấy những gì ngoài nội dung tâm con.

Ôi Đại thượng sư, trí tuệ chảy xuống,
Đánh thức mọi người khỏi giấc ngủ quên.
Ôi Đại thượng sư, quân bình khởi xướng,
Hồi chuông thể nhập lại được gióng lên.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.3. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là nếu con tới được điểm mà các Thượng sư có thể làm bất cứ điều gì để giúp con, thì con phải sẵn sàng chất vấn và nhìn vượt lên trên nội dung của tâm mình.

Ôi Đại thượng sư, tiếng gọi tình thương,
Đập tan ngục tối sập bốn vách tường.
Ôi Đại thượng sư, cởi hết xích xiềng,
Sự sống thênh thang trong vô điều kiện.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.4. Đại thượng sư, con sẵn sàng chất vấn các lý thuyết cưng yêu của con, các niềm tin sâu thẳm của con, những điều mà con coi là đương nhiên. Con sẵn sàng để các vị Thượng sư thách đố các niềm tin của con.

Ôi Đại thượng sư, ý con trong suốt,
Con nay chắc chắn sự sống là một. 
Ôi Đại thượng sư, con luôn tỉnh thức,
Bỏ lại tất cả để theo Duy nhất.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.5. Đại thượng sư, xin thày giúp con bắt đầu chất vấn các ý tưởng của con và dần dần tiến tới chỗ chất vấn những ý tưởng then chốt quy định ý niệm bản sắc của con. Những ý tưởng này không phải là nội dung trong bình chứa cái ta mà chính là thành của bình chứa cái ta.

Ôi Đại thượng sư, giúp loài người nhìn,
Xuyên qua tấm màn ảo ảnh lung linh.
Ôi Đại thượng sư, trong mắt thuần đơn,
Con biết con là cái Ta rộng lớn.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.6. Đại thượng sư, xin thày giúp con bắt đầu ngưng không tự đồng hóa với các niềm tin của mình và nhận ra rằng con không phải là các niềm tin của mình, con hơn các niềm tin của mình.

Ôi Đại thượng sư, con đã bình an,
Nhờ Maitreya dạy con hiền lành.
Ôi Đại thượng sư, tuyệt mọi chinh chiến,
Khắp nơi tràn ngập hòa bình thiêng liêng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.7. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là cái “ta” mà con là không phải là cái ta vỏ ngoài được quy định bởi các niềm tin và kinh nghiệm sống trong thế gian. Con vượt quá cái ta vỏ ngoài đó, con vượt quá các hình tướng và hoàn cảnh thế gian.

Ôi Đại thượng sư, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi Đại thượng sư, giải thoát sự sống,
Để nó thăng vượt mãi mãi không ngừng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.8. Đại thượng sư, xin thày giúp con bắt đầu nhận ra con có khả năng đứng ra ngoài phàm ngã. Xin thày giúp con trải nghiệm một trạng thái tâm thức trong đó con nhìn một vật không qua phin lọc nhận thức của cái ngã tách biệt. Con không phóng chiếu gì hết lên vật đó.

Ôi Đại thượng sư, ngọn Lửa thần thánh,
Vẻ đẹp rực rỡ mà thày mang tên. 
Ôi Đại thượng sư, khi dòng xối đến,
Cuộc đời ở dưới nhập với cõi trên.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.9. Đại thượng sư, xin thày giúp con có một thoáng trải nghiệm vật đó như nó là. Xin thày giúp con bắt đầu tiến trình thật của hiểu biết, tiến trình thật của chứng ngộ.

Ôi Đại thượng sư, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Minh triết Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.

Biết là lời kêu gọi của các con SẼ có kết quả

Bài giảng của chân sư thăng thiên Giê-su qua trung gian Kim Michaels. Đăng ngày 12/3/2012.

Ta là Ki-tô Hằng Sống.

Các con yêu dấu, tạo sao mình cứ nói về Ki-tô Hằng Sống? Đó là vì, khi họ sát hại xác thân ta 2,000 năm trước đây, họ tưởng là họ đã giết ta. Từ ngày đó, họ đã tìm cách giết giáo lý và gương sống của ta để không ai dám làm theo những lời ta dạy, tức là những ai tin ta thì hãy tiếp tục làm công việc mà ta đã làm và có thể làm những công việc quan trọng hơn nữa, vì ta đã về với cha ta. Và như vậy, ta đã dọn đường cho những người khác theo ta và thể hiện tâm Ki-tô trên trái đất, đứng lên triệt để chống lại các lực phản Ki-tô, phản ý chí, phản chiến thắng, phản tình thương, phản minh triết.

Các con yêu dấu, khi các con đọc một bài nguyện, bài thỉnh hay bài chú cho bất cứ nơi nào hay điều kiện nào trên thế giới, các con có thể tự hỏi: “Ta ngồi nơi đây một mình, đọc một bài nguyện, thì có kết quả gì? Ngay cả nếu ta gia nhập một nhóm và cùng đọc một bài nguyện, thì có kết quả gì?” Các con yêu dấu, kết quả tùy thuộc vào cách con kêu gọi – thái độ con ra sao, con quả quyết ra sao, con hiểu biết trong nội tâm vững chắc ra sao khi con kêu gọi.

Vì, các con yêu dấu, các thày đã nói nhiều lần là tất cả một chuyện trong cõi vật lý đều xoay quanh quyền tự quyết của con người. Các con yêu dấu, điểm cốt yếu của quyền tự quyết là gì? Phải chăng chính là việc con lấy quyết định? Do đó, các con yêu dấu, nếu các con chỉ ngồi xuống và đọc một bài nguyện mà không lấy quyết định tại sao mình làm như vậy và mình là ai, thì kết quả sẽ không khả quan lắm. Nhưng quyết định của con càng vững chắc bao nhiêu thì uy lực của bài nguyện sẽ càng lớn bấy nhiêu, và bài nguyện, viễn quan của con, tâm của con sẽ càng có ảnh hưởng lớn trên tâm thức đại chúng.

Khó khăn lớn nhất trên con đường tâm linh

Các con yêu dấu, khó khăn lớn nhất của người đang đi trên con đường tâm linh là gì? Các con yêu dấu, đó chính là các con phải khắc phục được sức kéo xuống của tâm thức đại chúng đang tìm cách khiến con làm những gì mọi người khác đều làm – tức là theo chuẩn mực, làm những gì người khác đang làm, làm những gì được coi là bình thường. Giống như những gì người ta đã làm với ta 2,000 năm trước đây, tức là ngăn chặn không cho ta đi quá xa sự bình thường, không cho ta nổi bật khỏi đám đông, không cho ta đứng lên tỏ thái độ triệt để rốt cuộc đã dẫn ta đến bị đóng đinh trên thập tự.

Do đó, các con yêu dấu, lúc nào cũng có một lực đang tìm cách kéo con xuống, kéo con vào tâm thức đại chúng, làm những gì mà mọi người khác đều làm. Nhưng, các con yêu dấu, nếu các con nhìn lịch sử thế giới thì sẽ thấy lúc nào cũng có hai lực đang vận hành. Một bên là lực kéo xuống của tâm thức đại chúng kéo mọi người làm theo những gì mọi người khác đều làm. Nhưng nếu mọi người tiếp tục làm như vậy, thì nền văn minh con người sẽ theo một vòng xoáy đi xuống dẫn đến sự hủy diệt của nó, theo quy luật thứ nhì của nhiệt động học.

Do đó, các con yêu dấu, cái gì đã khiến nhân loại tiến bộ? Các con yêu dấu, chỉ có một điều thôi, đó là đã có những cá nhân dám KHÔNG theo tâm thức đại chúng, dám chống lại sức hút kéo xuống, hấp lực của tâm thức đại chúng và qua đó nêu một gương sáng, đưa ra một ý mới, làm một hành động nào đó giúp nền văn minh con người tiến lên một bước, và rốt cuộc khiến tâm thức đại chúng chuyển vọt, khiến mọi người bắt đầu nhận ra họ có thể hơn những gì họ nghĩ họ có thể là vài năm hay vài chục năm trước đó.

Các con yêu dấu, khi mọi người ở Châu Âu tin rằng quả đất phẳng thì niềm tin này có nhiều hậu quả tinh vi và sâu đậm trên cách con người suy nghĩ, cách con người nghĩ họ có thể làm được gì trên trái đất này. Khi tâm thức đại chúng chuyển vọt và con người bắt đầu nhận ra rằng quả đất tròn và là một phần của một vũ trụ rộng lớn hơn rất nhiều, thì điều này đã khai mở giai đoạn tăng trưởng mà các con đã thấy trong thời Phục Hưng và sau đó trong thời Cách mạng Công nghiệp, và cuộc cách mạng về khoa học và hiểu biết đã mang xã hội loài người tới mức hiện nay.

Tuy nhiên, như các thày đã nói trước đây, tiến trình phát triển này chính nó cũng đã trở thành một vòng tròn khép kín, và hiện nay đang là nguy cơ kéo xã hội loài người vào một vòng xoáy đi xuống – nếu các người tâm linh đang đầu thai với chính mục đích này không chịu đứng lên nói lên khía cạnh tâm linh của sự sống. Hành động này sẽ khiến tâm thức đại chúng chuyển dời khỏi quan niệm duy vật để nhận ra rằng sự sống có một khía cạnh tâm linh, và nếu thiếu phần tâm linh này thì cuộc đời chúng ta sẽ không trọn vẹn, bất kể tài sản vật chất mà ta có được.

Như vậy, các con yêu dấu, như đã nói trước đây, khi con đọc một bài nguyện, con cần đọc với tâm thức chiến thắng, tức là con biết một người hay một nhóm nhỏ CÓ KHẢ NĂNG khiến tâm thức đại chúng chuyển vọt, và qua đó trị liệu được tâm thức đại chúng. Và con đọc bài nguyện với thái độ TA LÀM ĐƯỢC và TA SẼ LÀM vì TA LÀ! Đó là lúc con – như một người tâm linh – nhận ra mình đang tiến bước trên con đường giúp con dần dần nới rộng, nâng cao và hoàn chỉnh ý niệm TA LÀ ai.

Đọc bài nguyện với tâm an lạc

Các con yêu dấu, qua các bài giảng tuyệt vời trong các quyển sách của Mẹ Mary (Một Khóa học về Trù phú) các con biết về bốn thể phàm của con người. Con biết rằng khi con đọc một bài nguyện, con đọc qua thể vật lý trong cõi vất lý, và do đó nó có ảnh hưởng trong cõi vật lý vì nó đi vào cõi vật lý. Nhưng con không chỉ đọc bài nguyện với miệng con mà thôi. Con cần sự tham gia của ba thể cao – cảm thể, trí thể và bản sắc thể.

Do đó, nơi cảm thể, con cần có an lạc để không nghi ngờ là bài nguyện sẽ có kết quả hay không. Con hoàn toàn an lạc vì con biết con không phải là người đang hành động – chính là Thượng đế đang hành động xuyên qua con. Như ta đã nói, có chuyện đối với con người không thể làm được, nhưng với Thượng đế mọi chuyện đều làm được. Như vậy, khi con biết là con đang làm công việc của Thượng đế khi con đọc bài nguyện trong cõi vật lý, thì uy lực của Thượng đế sẽ vận hành qua bài nguyện, và do đó con không còn nghi ngờ gì nữa, tâm con an lạc và cảm thể của con an tịnh.

Làm sao con đạt được an lạc trong cảm thể của con? Con chỉ đạt được điều này khi con đạt được an lạc trong trí thể của con, vì trí thể cao hơn cảm thể. Do đó, các con yêu dấu, con cần hiểu bằng lý trí rằng có uy lực cao hơn những uy lực mà con thấy được trong thế giới vật lý. Vì con là người tâm linh, con biết rằng thế giới vật chất chỉ là một hình tướng – nó không phải là thực tại tối hậu vì nó chỉ là hậu quả của nguyên nhân sâu xa hơn trong các cõi cao là cõi cảm xúc, tư tưởng và bản sắc. Do đó, con có thể biết và hiểu bằng trí năng rằng uy lực của Thượng đế sẽ mạnh hơn khi nó chảy xuống cõi vật lý qua trung gian những người đang sống trong cõi vật lý. Đó là cách con làm được công việc mà ta đã làm – khi con biết con là một với ta và ta đang ngồi bên tay phải của Thượng đế – và qua đó con mở trói uy lực từ cõi cao để nó chảy xuyên qua con xuống cõi dưới để chúng ta làm một – trên sao dưới vậy.

Và khi con biết điều này bằng trí năng thì trí năng của con sẽ cai quản được cảm xúc. Vậy làm sao con biết được, bằng trí năng, là con có thể là một với ta? Con chỉ làm được điều này khi con đi vào thể bản sắc của con, và chuyển đổi ý niệm bản sắc mà con có từ khi lớn lên – rằng mình chỉ là một con người phải làm theo đám dông, và mình chỉ có khả năng và quyền năng hạn hẹp trong thế giới vật lý này. Các con yêu dấu, các con biết là mình hơn thế, và các con đã biết điều này suốt đời rồi, nhưng nhiều người trong chúng con chưa chuyển vọt sang cái biết nội tâm tuyệt đối và cả quyết là mình là một sinh thể tâm linh. Con là một đại diện của Ki-tô Hằng Sống. Con chính là Ki-tô Hằng Sống đang hiện thân. Con là Ki-tô Hằng Sống dưới trần như TA LÀ Ki-tô Hằng Sống ở trên.

Một khi con đã cả quyết như vậy, và nhiều người trong số các con đã gần tới điểm này, thì con sẽ biết trong bản sắc thể của mình là con không phải là một người thường đang ngồi đây đọc bài nguyện. Không phải vậy đâu, con đang ngồi đây như Ki-tô Hằng Sống đang hiện thân và đọc bài nguyện. Và do đó, uy lực tràn ra từ các lời sẽ lớn hơn những gì một người thường hay một nhóm người thường có thể đạt được.

Các con yêu dấu, con có thể qui tụ một triệu người đang ở mức tâm thức đại chúng và khiến họ đọc một bài nguyện. Điều này quả thật sẽ có kết quả, nhưng kết quả này không lớn bằng lời nguyện của một nhóm nhỏ biết và chấp nhận họ là Ki-tô Hằng Sống đang hiện thân. Các con yêu dấu, đây là điều mà các thày mong muốn các con đạt được – các con là một thiểu số nhỏ và chắc các con có lúc tự hỏi làm sao mình có được một ảnh hưởng tích cực trên đám đông.

Nhận ra cái duy nhất tiềm tàng trong mọi sự sống

Các con yêu dấu, các con chỉ có được ảnh hưởng tích cực trên đám đông khi nhận ra rằng bên dưới mọi hình tướng bề ngoài trong thế gian là cái duy nhất tiềm tàng trong mọi sự sống. Khi con biết con là Ki-tô Hằng Sống, con biết con là một với ta ở Trên. Nhưng khi con là một với ta, con cũng là một với cội nguồn của mình, là một với đấng Sáng tạo của mình. Mọi sự sống đều phát sinh từ tâm thức của đấng Sáng tạo, từ Ánh sáng Mẫu-Vật. Do đó, các con biết là tất cả sự sống là một, và khi con nhận ra cái duy nhất này thì con nhận ra rằng một người có thể ảnh hưởng đám đông vì đám đông chỉ là biểu hiện của cái duy nhất.

Và do đó, quả thực là một người có khả năng – qua việc đứng lên nói lên một sự thực nào đó – đóng một vai trò quyết định trong việc chuyển dời tâm thức của cả xã hội, cả một quốc gia, và ngay cả toàn hành tinh, sang một mức nhận biết mới. Bởi vì mọi người đã thấy nơi người đó một trạng thái nhận biết cao hơn, một dấn thân cao hơn cho sự thật, và đây là một thí dụ quá dũng mãnh khiến họ không thể bỏ qua được. Rồi nó sẽ đột phá và tâm thức đại chúng sẽ chuyển vọt lên một mức. 

Các con yêu dấu, đây chính là cách tiến bộ đã xảy ra ở cấp hành tinh – qua một người, hay một nhóm người, đứng lên nói lên một sự thật cao hơn, và khiến tâm thức đại chúng chuyển dời một chút. Và sau đó, một người khác hoặc một nhóm khác dựa trên kết quả này và đứng lên nói lên một hiểu biết cao hơn nữa, hay một hiểu biết tương tự áp dụng vào một lãnh vực khác của xã hội. Và một lần nữa, tâm thức đại chúng lại chuyển dời thêm chút nữa.

Các con yêu dấu, các con nhìn vào trái đất, xã hội, hay một lục địa và tự hỏi: “Khi ta nhìn vào thực trạng thế giới vật lý, làm sao ta có thể thay đổi các chuyện như nạn nghèo đói, xáo trộn chính trị, tham nhũng, và biết bao vấn đề hiện hành khác nữa?” Nhưng ta nói các con, giống như tất cả mọi thay đổi đã xảy ra trên hành tinh này, điểm khởi đầu bắt buộc là tâm thức, và điểm khởi đầu phải là tâm thức của những người có trình độ tâm linh trưởng thành nhất, có thể là những người giống như các con, nhưng cũng có thể là nhiều người khác tuy bề ngoài không có vẻ tâm linh nhưng lại đạt được một trình độ nội tâm cao khiến họ có thể là công cụ chuyển đổi xã hội.

Do dó, các con không nhất thiết phải nghĩ là mình phải đi ra ngoài và gia nhập một đảng phái chính trị, vì có thể đang có những người sẵn sàng làm chuyện này nhưng họ cần một sự thúc đẩy tâm linh giúp họ quyết định đứng lên nói lên sự thật. Nhưng mặt khác thì các con cũng không nên tự giới hạn mình, và nếu các con cảm thấy tiếng gọi từ nội tâm thúc đẩy mình tham gia vào bất cứ chuyện gì xảy ra trong xã hội, thì các con nên nghe theo. Nhưng điều ta muốn nói là: điều quan trọng là giữ niệm tinh khôi là những người thích hợp sẽ đứng lên đúng lúc để chuyển dời tâm thức đại chúng lên một mức độ cao hơn, và qua đó đem tiến bộ đến xã hội.

Giữ một viễn quan

Các con nên giữ một viễn quan trong đời sống thường nhật của mình và cố gắng – trong tâm mình – nâng ý niệm bản sắc của mình tới mức nhìn ra mình là đại diện của Ki-tô Hằng Sống trong quốc gia mình. Con giữ viễn quan là con đang nâng cao tâm thức đại chúng – là Thượng đế đang qua con nâng cao tâm thức đại chúng, là Giê-su đang qua con nâng cao tâm thức đại chúng. Vì, các con yêu dấu, có phải là ta đã nói: “Nếu ta được nâng lên, ta sẽ kéo mọi người theo ta”? Vì sao ta lại có thể nói vậy? Đó là vì ta biết sự sống là một, có nghĩa là mọi người dính liền với nhau trong tâm thức, là tâm thức đại chúng.

Và ta cũng biết là tâm thức đại chúng kéo mỗi cá nhân xuống, nhưng khi một người vượt qua được sức hút kéo xuống đó, thì người đó lại kéo cả tâm thức đại chúng lên. Và đây là một lực mà không có lực nào trong cõi vật lý có thể cưỡng lại, dù chúng trông rất dũng mãnh dựa trên uy quyền thế gian của chúng. Các con yêu dấu, một người có tâm Ki-tô có thể và sẽ chuyển đổi cả tâm thức đại chúng, nhưng 10 ngàn người có tâm Ki-tô đang đầu thai thì làm được nhiều hơn vô vàn – và đây là viễn quan mà các thày giữ trong tâm. Đây là viễn quan mà các thày yêu cầu con giữ trong tâm mình – viễn quan các người có tâm Ki-tô trong mọi lãnh vực xã hội, trong mọi quốc gia trên khắp các lục đia, thức tỉnh và đứng lên để nhận ra tại sao mình có mặt nơi đây và quyết định thể hiện định mệnh này.

Sắc thái tâm linh của việc đọc bài bài thỉnh bài nguyện

Không phải chỉ có một cách đúng để đọc một bài thỉnh hay bài nguyện mà có nhiều cách đọc. Mỗi người khác nhau, và mỗi người sẽ chọn lựa khác nhau. Dĩ nhiên là có cách đọc bài nguyện kém hiệu quả hơn các cách khác.

Mục đích đọc bài nguyện

Điểm cơ yếu khi đọc một bài nguyện là nhớ mình đang không cầu nguyện. Mục đích của bài nguyện không phải là cầu xin một điều gì với một đấng nào đó trên trời, và đấng đó có thể sẽ đáp ứng hay không đáp ứng. Đọc một bài nguyện là một tiến trình tâm linh khoa học, có nghĩa là khi bạn đọc một bài nguyện đúng cách, thì bạn SẼ có một kết quả. Mục đích chính của việc đọc bài nguyện là kêu gọi ánh sáng tâm linh – ánh sáng có độ rung cao – từ một cõi cao. Chính ánh sáng này sẽ tạo kết quả trên đời sống cá nhân bạn hay trên một tình hình thế giới.

Kêu gọi ánh sáng tâm linh là một tiến trình hoàn toàn tự nhiên, và bạn đã được tạo ra với khả năng này ngay từ khởi thủy. Bạn có tất cả những gì cần có để kêu gọi ánh sáng, nhưng nhiều người không nhận ra là mình có khả năng này. Do đó, có thể bạn cần thực tập để nhận ra khả năng kêu gọi ánh sáng của mình và học cách tận dụng khả năng này.

Đọc bài nguyện không phải là một việc làm máy móc

Một điểm cơ yếu mà bạn cần hiểu là kêu gọi ánh sáng không phải là một việc làm máy móc. Bạn không thể đọc một bài nguyện giống như bạn đang đọc lớn tiếng một bài báo. Kêu gọi ánh sáng không phải là một tiến trình trí năng, thực sự là nó không dùng đến lý trí, hay đầu óc. Kêu gọi ánh sáng là một tiến trình trực giác, và khả năng trực giác của bạn nằm ở trái tim.

Đa số các người tâm linh đã nhận ra khả năng trực giác của mình và thường cảm nhận được nó như một cảm giác bừng cháy hay rung động nơi trái tim hay ở giữa ngực. Khi bạn đọc một bài nguyện, bạn nên hòa điệu với tim mình, và bạn muốn cảm thấy bừng cháy nơi trái tim.

Ta có thể nói là nếu bạn muốn kêu gọi ánh sáng từ một cõi cao, thì việc đầu tiên là bạn phải kết nối được với cõi đó. Và cách kết nối là qua trái tim, bằng cách khiến trái tim nhập cuộc. Nhiều người đã biết làm việc này, và nếu bạn trong số này, thì bạn cứ tiếp tục làm những gì bạn vẫn thường làm để khơi động ngọn lửa tim. Sau đó, bạn đọc bài nguyện.

Nếu bạn chưa quen khơi động sự hòa điệu (attunement) nội tâm, thì bạn nên bỏ ra ít thời gian trước khi bắt đầu đọc bài nguyện, và tìm cách hòa điệu với ngọn lửa tâm linh đang cháy trong tim bạn (tức là trung tâm năng lượng ở giữa tim bạn). Bạn có thể ngồi yên lặng và quán chiếu một hình ảnh tích cực, hướng thượng. Bạn cũng có thể nghe một bản nhạc hướng thượng hay dùng một kỹ thuật hình dung (visualisation).

Một khi bạn đã hòa điệu với ngọn lửa tim của mình thì bạn khởi sự đọc bài nguyện và cảm năng lượng tuôn chảy từ tim và thể hiện qua giọng nói – trung tâm năng lượng ở cuống họng – và lời bạn đang đọc. Lời bạn đọc trở thành những chiếc chén chuyên chở ánh sáng, và sự chú tâm của bạn hướng chúng tới các tình huống được nêu lên trong lời nguyện.

nh dung khi đọc bài nguyện

Lý do ta kêu gọi ánh sáng là để hướng nó về một hoàn cảnh nào đó mà ta muốn giải quyết. Có người nghĩ bằng lời và có người nghĩ bằng hình ảnh. Chỉ cần ngọn lửa tim của bạn có mặt thì khi bạn đọc bài nguyện, bạn sẽ kêu gọi được ánh sáng và ánh sáng này sẽ được hướng đi bởi lời bài nguyện. Nếu bạn là một người quen nghĩ bằng hình ảnh, thì bạn có thể đạt kết quả cao hơn bằng cách hình dung trong lúc đọc bài nguyện.

Bạn có thể dùng kỹ thuật tưởng tượng hình ảnh, hoặc bạn có thể giữ một hình ảnh nào đó trong tâm trong lúc đọc bài nguyện. Thí dụ, khi bạn đọc một bài nguyện để giải quyết một tình hình thế giới, thì bạn có thể hình dung một kết quả tốt đẹp liên quan đến tình hình này. Hoặc bạn có thể hình dung một quốc gia hay toàn hành tinh được bao bọc trong bầu ánh sáng trắng hoặc tím. Hay bạn có thể hình dung một người được chữa lành hay được bao bọc trong bầu ánh sáng. Bạn có thể chú tâm đến hình ảnh nhiều hơn là lời bài nguyện, nhưng điền cần thiết là tim bạn lúc nào cũng phải có mặt và bạn không bị hình ảnh lôi cuốn đi.

Nếu bạn không phải là một người hợp với hình ảnh thì không sao cả. Bạn chỉ cần chú tâm tới lời bài nguyện và đừng tìm cách hình dung nếu làm như vậy khiến bạn mất sự hòa điệu nội tâm. Nếu bạn là người hợp với âm thanh thì chú tâm tới lời sẽ có kết quả tốt nhất cho bạn.

Ta có quyền ra lệnh cho Thượng đế không?

Bạn có thể đã được dạy dỗ là đọc một bài nguyện hay một lời cầu nguyện là một tiến trình tiêu cực qua đó bạn làm một thỉnh nguyện. Tuy nhiên, trong Thánh kinh có những đoạn cho thấy ta có thể ra một hiệu lệnh. Các bạn hãy đọc những đoạn sau đây:

Thượng đế, đấng Thánh của Do Thái, tức là đấng tạo ra Do Thái, phán như vầy: Các ngươi hãy hỏi ta về việc sẽ đến liên quan đến các con ta, và hãy ra lệnh cho ta liên quan đến công việc của tay ta. (Ê-sai 45:11)

Nếu ông ra lệnh việc gì, việc ấy sẽ được thành; và ánh sáng sẽ soi sáng con đường của ông. (Gióp 22:28)

Như Mẹ Mary đã giảng trong trang mạng này, chúng ta được cấu tạo như những đồng sáng tạo của Thượng đế, và do đó chúng ta có quyền – và bổn phận thiêng liêng – kêu gọi ánh sáng. Ta không làm vậy để thỏa mãn ham muốn vị kỷ, nhưng để thể hiện kế hoạch của Thượng đế – mà cũng có người gọi là thời Hoàng Kim, hay hòa bình, hay trù phú – trên Trái đất. Đó là điều Thượng đế thực sự muốn thấy trên Trái đất, như Giê-su đã nói:

Hỡi bầy nhỏ, đừng hãi sợ; vì Cha các ngươi đã vui lòng ban cho các ngươi nước Trời. (Lu-ca 12:32)

Tuy nhiên, vì Thượng đế đã cho chúng ta quyền tự quyết, điều này không thể xảy ra nếu không có người kêu gọi nó thị hiện. Chúng ta là những người phải đứng ra cai quản, như Thượng đế đã ra lệnh cho chúng ta:

Và Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm loài người theo hình ta và theo tượng ta, đặng chúng cai quản loài cá biển, chim trời, súc vật, côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. (Sáng-thế Ký 1:26)

Và Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy tạo hoa trái, sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất, làm cho đất phục tùng; hãy cai quản loài cá dưới biển, chim trên trời cùng các vật sống và di động trên mặt đất. (Sáng-thế Ký 1:28)

Làm sao chúng ta cai quản? Như Giê-su đã giảng trong bài ngụ ngôn cơ yếu về các người đày tớ sanh sản thêm tiền. Như thày đã nói:

Chủ nói với hắn rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ cho ngươi làm chủ nhiều việc; hãy gia nhập sự vui mừng của chủ ngươi. (Ma-thi-ơ 25:21)

Vì kẻ nào đã có sẽ được cho thêm, và hắn sẽ trù phú; nhưng kẻ nào không có, thì sẽ bị lấy đi ngay cả những gì hắn đã có. (Ma-thi-ơ 25:29)

Như Mẹ Mary đã giảng trong trang mạng này, Đại đoàn Thăng thiên có uy lực để đem nước Trời tới Trái đất, nhưng các thày không có thẩm quyền để làm việc này. Chúng ta có thẩm quyền nhưng không có uy lực. Do đó giải pháp là chúng ta dùng thẩm quyền của mình để kêu gọi ánh sáng tới, qua đó chúng ta cho Đại đoàn Thăng thiên thẩm quyền để hành động trên trái đất. Các bài nguyện của Mẹ Mary được tạo nên với chính mục đích đó, tức là đem ánh sáng xuống thế giới vật chất, đó là chìa khóa duy nhất để thể hiện nước Trời trên Trái đất.

Vận tốc và nhịp điệu khi đọc bài thỉnh bài nguyện

Điều quan trọng nhất khi đọc bài thỉnh hay bài nguyện là giữ ngọn lửa nơi tim bạn nhập cuộc. Bạn dốc tim mình vào càng nhiều thì càng thỉnh được nhiều ánh sáng hơn. Do đó, vận tốc đọc không quan trọng bằng giữ tim bừng cháy.

Tuy thế, đọc nhanh hay chậm cũng có điểm thuận lợi khác nhau. Nếu bạn đọc chậm, bạn có thể tưởng tượng hình ảnh dễ dàng hơn và có một số người thấy rằng như vậy họ khiến trái tim họ nhập cuộc nhiều hơn. Những người đó cũng thích đọc bài nguyện hay bài thỉnh một cách sùng kính. Nhưng một điểm quan trọng khác khi đọc bài thỉnh là nhịp điệu, và khi bạn đọc nhanh thì bạn dễ đạt được một nhịp điệu tuôn chảy và hùng mạnh. Nếu bạn làm được vậy đồng thời giữ tim nhập cuộc, thì đó là một cách đọc bài thỉnh hay bài nguyện rất dũng mãnh.

Xin bạn ghi nhớ là không có cách đọc nào được xem là tốt nhất, và với riêng bạn cũng có thể không phải chỉ có một cách đọc tốt nhất. Bạn nên thử nghiệm và tìm ra cách nào tốt nhất cho bạn. Và bạn cũng đừng nên chỉ theo một cách cố định. Sẽ có trường hợp bạn đạt được kết quả tốt nhất nếu bạn đọc bài nguyện chậm rãi và với nhiều sùng kính. Nhưng cũng có thể có lần khác bạn cảm thấy đang bị năng lương tiêu cực đè nặng và lúc đó cần đọc bài nguyện với nhiều uy lực để chọc thủng màn năng lượng tiêu cực.

Đọc bài nguyện hay bài thỉnh với vận tốc cao có thể giúp bạn đạt được nhịp điệu và độ tuôn chảy tốt hơn. Làm vậy cũng giúp bạn thu ngắn thì giờ, nhưng đây là một dao hai lưỡi. Bạn chớ rơi vào cạm bẫy đọc bài nguyện nhanh để chóng xong. Nếu ngọn lửa tim bạn không nhập cuộc thì bạn sẽ không đạt được kết quả tối đa. Bạn đừng bao giờ đọc một bài nguyện nhanh tới độ bạn mất đi sự hòa điệu nội tâm. Đọc một phần bài nguyện với hòa điệu tốt hơn là đọc toàn bài một cách máy móc.

Sau đây là những cách chính để đọc bài nguyện hay bài thỉnh.

Sùng kính

Đọc bài nguyện chậm rãi trong tinh thần tôn kính và sùng kính. Đọc nhẹ nhàng, tuy vẫn có nồng độ. Chú tâm vào trái tim hoặc hình ảnh một vị chân sư mà bạn ưa thích.

Đọc có nhịp điệu, vận tốc trung bình

Đọc bài nguyện với vận tốc trung bình và để cho lời tuôn chảy. Bạn đọc nguyên một câu hay một đoạn thơ mà không ngừng lấy hơi. Bạn đọc với giọng vững chắc nhưng không lạc giọng.

Đọc có nhịp điệu, vận tốc cao

Đọc bài nguyện có nhịp điệu, nhưng đọc nhanh tùy ý thích. Tuy nhiên, bạn đừng gắng gượng. Bạn hãy để vận tốc gia tăng một cách tự nhiên trong lúc bạn đọc bài nguyện. Bạn đừng đọc nhanh đến độ bạn không còn đọc được ra chữ nữa hay không còn ngưng giữa các câu hoặc đoạn thơ. Bạn nhớ thở – như vậy bạn sẽ cảm thấy sinh động khi đọc bài nguyện.

Hát tụng

Đọc bài nguyện một cách trầm bổng, gần giống như là đang hát một bài thánh ca Gregorian. Bạn đọc nhẹ nhàng nhưng nhanh hơn, giữ nhịp điệu trong suốt bài nguyện.

Hiệu lệnh

Đọc bài nguyện chậm rãi nhưng với nhiều uy lực, với nhịp điệu gần như ngắt âm (staccato). Đọc với giọng mạnh.

Hiệu lệnh, vận tốc cao

Đọc bài nguyện với nhiều uy lực nhưng cũng đọc nhanh. Thay vì đọc kiểu ngắt âm, thì bạn đọc một cách tuôn chảy, nhưng không như đang hát tụng.

Đương nhiên là bạn có thể pha trộn nhiều lối đọc trong cùng một bài nguyện. Thí dụ, bạn có thể bắt đầu đọc kiểu hiệu lệnh, sau đó chuyển qua đọc có nhịp điệu hay theo kiểu hát tụng, và dần dần để vận tốc gia tăng một cách tự nhiên.

Cách đọc bài thỉnh bài nguyện

Bài thỉnh và bài nguyện có khác nhau không? Không, ngoài tên ra không có gì khác. Cả hai cùng có một chức năng và một tác dụng. Và bài nguyện nhất quyết không chỉ dành cho những người thuộc Cơ đốc giáo.

Đọc một bài thỉnh rất dễ. Bạn chỉ giản dị đọc ra tiếng. Dĩ nhiên là bạn có thể đọc bài thỉnh thẳng từ máy vi tính, nhưng đa số thích in ra và đọc từ bản in. Bạn có thể lưu trữ các bài chú và bài thỉnh trong máy điện thoại hay máy đọc sách điện tử của bạn và đem theo với bạn khắp nơi.

Các bạn nên biết là nhiều người tâm linh cần một chút thời gian điều chỉnh trước khi họ chịu đọc ra tiếng các bài thỉnh. Lý do là nhiều người trong chúng ta quen thiền quán trong im lặng. Tuy nhiên, một khi bạn đã thành thực quyết định thử đọc, thì thông thường bạn sẽ thấy là bạn làm quen không khó khăn. Động lực tốt nhất giúp bạn tiếp tục đọc các bài thỉnh là trải nghiệm hiệu năng của chúng. Bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng, so với thiền quán yên lặng, lời nói thỉnh được nhiều ánh sáng hơn gấp bội (chúng tôi không muốn nói là thiền quán yên lặng không hữu dụng; chúng tôi chỉ muốn nói là lời nói là một lực rất dũng mãnh).

Tôi nên đọc bài thỉnh ở đâu?

Bạn có thể đọc ở bất cứ đâu, tuy nhiên đa số thích ngồi trong một phòng riêng, yên tĩnh để không bị quấy rầy trong thời gian khoảng trên 20 phút là thời gian thông thường để đọc trọn một bài thỉnh (bạn cũng có thể chỉ đọc một phần của bài thỉnh nếu bạn không có thời gian đọc trọn bài).

Bạn có thể ngồi trước mày vi tính và đọc bài thỉnh, nhưng đa số thích ngồi trên một ghế thoải mái. Bạn nên ngồi tương đối thẳng, nhưng thoải mái. Tư thế này sẽ giúp năng lượng tuôn chảy dễ dàng hơn.

Tôi nên đọc bài thỉnh lúc nào?

Bạn có thể đọc bất cứ lúc nào. Nhiều người thích đọc buổi sáng vì như vậy tác dụng sẽ tiếp tục suốt ngày và giúp việc làm trong ngày dễ dàng hơn. Điều này đặc biệt ứng dụng cho các bài nguyện kêu gọi bảo vệ tâm linh, tỷ dụ như bài nguyện cho Đại thiên thần Michael hay bài thỉnh Tăng trưởng Thường nhật.

Tôi nên đọc bài thỉnh như thế nào?

Bạn chỉ giản dị đọc từ đầu bài. Các bài nguyện lúc nào cũng bắt đầu bằng một phần mở đầu thỉnh một vị chân sư thăng thiên nào đó, và có khi cũng mô tả mục đích của bài thỉnh. Sau phần mở đầu, bạn sẽ thấy một câu tương như câu này:

[đọc ở đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Đây là nơi để bạn nói lên – ngắn hay dài tùy ý – mục đích mà bạn muốn hướng bài thỉnh này tới. Thí dụ, nếu bạn muốn giải quyết một vấn đề, thì bạn có thể mô tả vấn đề một cách chi tiết và xin vấn đề được giải quyết. Bạn đừng quên xin kết quả cao nhất – mà thường chúng ta không nhận ra với tâm vỏ ngoài của mình. Tỷ dụ, bạn có thể nói: “Nhân danh Ki-tô, con xin …”. Hoặc bạn cũng có thể kết thúc lời kêu gọi của bạn như sau: “Thể theo viễn quan cao nhất của Ki-tô, hãy để cho việc này được hoàn thành”. Hay “Thể theo ý muốn của Thượng đế, hãy để cho việc này được hoàn thành”.

Sau đó bạn tiếp tục đọc bài thỉnh. Điều duy nhất mà bạn cần biết là tất cả các bài thỉnh đều được cấu trúc với một số khẳng định cá biệt và khẳng định tổng quát, được lặp đi lặp lại. Các khẳng định cá biệt mô tả điều kiện cá biệt mà bài thỉnh muốn giải quyết. Các khẳng định tổng quát được lặp lại sau các khẳng định cá biệt.

Sau đây là một thí dụ, với khẳng định cá biệt đi trước, và doạn thơ lặp lại theo sau.

1. Ôi Mẹ Mary, giúp con thấy được là khi con cho phép con có cảm xúc giận dữ, trách móc hay ý muốn trả thù người khác, con đang tạo ra và củng cố một vòng xoáy năng lượng tiêu cực kéo tâm hồn con xuống lòng Địa ngục.

Kính mừng Mẹ Mary

Mẹ Mary, chúng con buông bỏ nhanh
mọi suy tư cảm xúc không an lành,
chúng con buông khuôn nếp cũ lạnh tanh,
chúng con buông khuôn chết cũ không lành.

Dòng sông Sự Sống đây, luôn cuộn chảy mãi mãi
chúng con muốn sống hơn, chúng con muốn lớn hoài.
Chúng con sẽ vượt thăng, sẽ hơn nữa với ngài,
chúng con yêu thích mãi, niềm vui của sự sống.

Sau khi bạn đọc xong các lời khẳng định và các đoạn thơ, thì thường có một câu chú mà bạn có thể tụng đọc, và sau cùng là phần niêm, kết thúc bài thỉnh.

Ban đầu, bạn có thể thấy việc đọc bài thỉnh hơi gay go, nhưng bạn sẽ làm quen rất mau chóng nếu bạn quyết định thành thực làm thử. Bạn nên nhớ là bằng chứng của bài thỉnh chỉ có thể thấy sau khi bạn đã đọc nó. Chỉ khi bạn làm thử – một cách thành thật – thì bạn mới biết là bài thỉnh có hiệu quả hay không.

Bạn nên ghi nhớ là cách tốt nhất để tập đọc bài thỉnh là đọc cùng với một bài thu âm.

Cách đọc bài chú và lời khẳng định

Đọc một bài chú hay lời khẳng định rất dễ. Bạn chỉ giản dị đọc bài đó ra tiếng. Dĩ nhiên là bạn có thể đọc bài chú hay khẳng định thẳng từ máy vi tính, nhưng đa số thích in ra và đọc từ bản in. Bạn có thể lưu trữ các bài chú và bài thỉnh trong máy điện thoại hay máy đọc sách điện tử của bạn và đem theo với bạn khắp nơi.

Các bạn nên biết là nhiều người tâm linh cần một chút thời gian điều chỉnh trước khi họ chịu đọc ra tiếng các bài chú hay khẳng định. Lý do là nhiều người trong chúng ta quen thiền quán trong im lặng. Tuy nhiên, một khi bạn đã thành thực quyết định làm thử, thì thông thường bạn sẽ thấy là bạn làm quen không khó khăn. Động lực tốt nhất giúp bạn tiếp tục đọc các bài chú và khẳng định là trải nghiệm hiệu năng của chúng. Bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng, so với thiền quán yên lặng, lời nói thỉnh được nhiều ánh sáng hơn gấp bội (chúng tôi không muốn nói là thiền quán yên lặng không hữu dụng; chúng tôi chỉ muốn nói là lời nói là một lực rất dũng mãnh).

Tôi nên đọc bài chú hay khẳng định ở đâu?

Bạn có thể làm việc này ở bất cứ đâu, tuy nhiên đa số thích ngồi trong một phòng riêng, yên tĩnh để không bị quấy rầy. Vì các bài chú hay khẳng định rất ngắn, nên bạn có thể uyển chuyển với lượng thời gian mà bạn có thể dành cho việc đọc. Do đó, bạn có thể dễ dàng dùng những khoảng thời gian trống trong đời sống hàng ngày của bạn.

Bạn có thể ngồi trước mày vi tính và đọc bài chú hay khẳng định, nhưng đa số thích ngồi trên một ghế thoải mái. Bạn nên ngồi tương đối thẳng, nhưng thoải mái. Tư thế này sẽ giúp năng lượng tuôn chảy dễ dàng hơn.

Tôi nên đọc bài chú hay khẳng định lúc nào?

Bạn có thể đọc bất cứ lúc nào. Nhiều người thích đọc buổi sáng vì như vậy tác dụng sẽ tiếp tục suốt ngày và giúp công việc làm trong ngày dễ dàng hơn. Điều này đặc biệt ứng dụng cho các bài chú kêu gọi bảo vệ tâm linh, vì như vậy bạn sẽ được che chở suốt ngày. Sau đó, vào buổi tối bạn có thể đọc bài chú để chuyển hóa các năng lượng thấp và giúp bạn chăt đứt và giải thoát khỏi các năng lượng đã ảnh hưởng bạn trong ngày. Nếu bạn cần một gợi ý để khởi sự, thì tôi đề nghị bạn đọc bài chú Đại thiên thần Michael 9 lần vào buổi sáng, và sau đó đọc bài chú Astrea và Saint Germain mỗi bài 9 lần vào buổi tối.

Tôi nên đọc bài chú hay khẳng định như thế nào?

Trước hết, bạn cần phân biệt bài chú và lời khẳng định.

Lời khẳng định thì bạn chỉ cần đọc ra tiếng, và bạn có thể đọc chậm rãi đồng thời chú tâm vào tim và suy ngẫm đến các lời, hoặc bạn cũng có thể đọc nhanh hơn. Thường thì bạn chỉ đọc một lời khẳng định 1 lần hoặc 3 lần.

Bài chú thì gồm phần chú, phần mở đầu và phần niêm. Phần mở đầu kêu gọi sự Hiện diện của vị thày bảo trợ bài chú. Sau phần mở đầu, bạn tuyên đọc một câu ngắn hướng bài chú đến một vấn đề bạn muốn giải quyết. Sau đó, bạn đọc những câu chú, thông thường bạn đọc nhiều lần. Sau cùng, bạn đọc phần niêm để kết thúc buổi đọc và niêm các năng lượng và bản thân bạn.

Một số bài chú có sẵn phần mở đầu, nhưng bạn cũng có thể sáng chế phần mở đầu riêng của mình. Sau đây là một thí dụ đơn giản:

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi [tên một hay nhiều vị thày] hãy hướng ánh sáng tới: [ghi rõ điều kiện bạn muốn giải quyết] đúng theo viễn quan toàn hảo của Ki-tô.

Một số bài chú có sẵn phần niêm, nhưng bạn cũng có thể sáng chế phần niêm riêng của mình, thí dụ:

Nhân danh Ki-tô, con kêu gọi các thày niêm con và ánh sáng được thỉnh, đúng theo viễn quan toàn hảo của Ki-tô. A-men.

Một bài chú có vần, như vậy có nghĩa là bạn có thể đọc có nhịp điệu, và như vậy sẽ thỉnh được nhiều ánh sáng hơn. Bạn có thể đọc bài chú chậm rãi đồng thời suy ngẫm các lời chú, và đây là một cách tốt để khởi sự. Bạn cũng có thể đọc bài chú một cách dũng mạnh hơn, với một nhịp điệu giống như nhịp ngắt âm trong âm nhạc. Sau cùng bạn có thể đọc bài chú nhanh hơn nữa, lúc đó nó trở thành một dòng chảy tự nó có uy lực bên trong.

Vì bài chú có vần, nó có một nhịp điệu, và do đó bạn cần học nhịp điệu đúng. Để làm việc này, bạn hãy tìm các bài chú của bảy vị Elohim và nghe bài ghi âm của bài chú đó.

Bạn có thể đọc bài chú nhanh bao nhiêu cũng được, và các hành giả nhiều kinh nghiệm có thể đọc bài chú nhanh đến độ người thường không thể nghe ra các lời. Tuy nhiên, một bài chú chỉ hiệu nghiệm khi luân xa tim của bạn nhập cuộc, và do đó việc bạn nhận ra luân xa tim của mình nhập cuộc quan trọng hơn là tốc độ đọc.

Bình thường, các bạn đọc bài chú nhiều lần. Các chân sư thăng thiên cho biết là có một số con số giúp các thày nhân tác dụng bài chú lên nhiều lần.  Các con số này là 3 lần, 9 lần, 14 lần và 33 lần.

Nếu đây là lần đầu bạn thử đọc chú thì có thể bạn sẽ cần một chút thực tập để làm quen với kỹ thuật đọc chú. Bạn sẽ đạt được kết quả dễ dàng hơn nếu bạn đọc bài chú cùng với một bài thu âm.