Thập niên 2020 dành cho tình trạng của phụ nữ

Hỏi: Từ năm 2013, mỗi năm đã được dành riêng ra để học hỏi về một tia sáng tâm linh, bắt đầu từ tia sáng thứ nhất. Năm ngoái là năm của tự do, là tia sáng thứ bảy. Vậy năm nay 2020 là điểm đạo về đề tài gì, phải chăng là sự hội nhập cả bảy tia?


Trả lời của chân sư thăng thiên Mẹ Mary qua trung gian Kim Michaels, nhân dịp Webinar 2020 – Là Mẹ Thiệng liêng. Đăng ngày 6/9/2020.

Chúng tôi, các chân sư, đã không quyết định dành riêng năm nay cho một tia sáng nào vì chúng tôi muốn tập trung mười năm tới cho tình trạng của phụ nữ. Con có thể, nếu con muốn, tiếp tục và học hỏi tia sáng thứ tám cho năm nay, nhưng chúng tôi đã không chính thức dành hẳn toàn bộ sự tăng triển của hành tinh cho tia sáng này.