10 | Thỉnh cầu khía cạnh cách mạng trong Sứ vụ Thiêng liêng

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Saint Germain, hãy giúp con nhìn ra khía cạnh cách mạng trong Sứ vụ Thiêng liêng của con, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Saint Germain, hãy giúp con nhận diện liệu con có đang đối mặt với một trong những thời điểm then chốt trong đời con, khi con không thể bước lên mức kế tiếp một cách tiệm tiến bằng những bước nhỏ. Con không thể bước lên mức kế tiếp với trạng thái tâm thức tiệm tiến.

Ôi Saint Germain, ôi nguồn linh hứng,
Con nâng cao mãi một viễn quan cao,   
Số tám thiêng liêng, cùng thày con đứng
Thời đại Hoàng kim, cùng thày con tạo.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

1.2. Saint Germain, hãy giúp con nhận diện tiềm năng trải nghiệm một sự xoay chuyển trong tâm thức, một xoay chuyển trong thái độ, một xoay chuyển trong cách nhìn cuộc sống, sẽ dẫn con lên một mức dứt khoát cao hơn đến độ đó là một bước cách mạng.

Ôi Saint Germain, Lửa của Tự do,
Khi đọc tên thày, lửa thêm lan tỏa,
Quà tặng của thày, vượt thăng giục giã,
Cả địa cầu này cũng sẽ thăng hoa.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

1.3. Saint Germain, hãy giúp con nhận diện là song song với thay đổi tiệm tiến, con cần phải kinh qua một chuyển vọt sâu đậm hơn, cách mạng hơn trong tâm thức. Con sẵn lòng thực hiện cuộc chuyển vọt này. Con quyết định mở tâm ra để nhận lấy sáng ngộ mà giờ đây con đã sẵn sàng tiếp nhận.

Ôi Saint Germain, nhân danh tình thương,
Chúng con đem xuống lửa tím thiên đường,
Từ cao ánh thày tuôn xuống chúng con,
Ánh sáng chuyển hóa, tự do viên tròn.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

1.4. Saint Germain, hãy giúp con tránh diễn giải một cách mất cân bằng một trải nghiệm thần bí, tâm linh chân chính. Hãy giúp con tránh phản ứng một cách mất cân bằng khi con che hai bên mắt lại và chỉ chú mục vào đúng một mục tiêu thôi.

Ôi Saint Germain, con thương thày hoài,
Hào quang của con toàn một màu tím,
Luân xa của con tràn ngọn lửa tím,
Con là chiếc loa của thày mãi mãi.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

1.5. Saint Germain, hãy giúp con nhận ra là một sự xoay chuyển cách mạng không thể xảy ra cho tới khi con đã sử dụng giáo lý về ngã gốc và chữa lành tâm lý của mình đến một độ nào đó.

Ôi Saint Germain, nay con thoát được,
Lửa tím của thày, con dùng làm thuốc,
Dính mắc trong con đều chuyển hóa dần,
Con được an bình tràn khắp tâm thân.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

1.6. Saint Germain, hãy giúp con nhận diện khi nào con đã đủ chữa lành, khi nào con phải xoay chuyển dứt khoát trong cách con nhìn cuộc sống. Hãy giúp con nhìn ra: Là Ki-tô trong hành động có nghĩa gì đối với con? Và đâu là tiềm năng cao nhất trong Sứ vụ Thiêng liêng của con?

Ôi Saint Germain, thân con thanh khiết,
Lửa tím của thày, chữa lành đốt thiêu
Căn nguyên mọi bệnh đều cũng phải tiêu
Đời sống của con nay sao dễ chịu.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

1.7. Saint Germain, hãy giúp con thấy liệu con đã cất bước trên đường tu phần nào là do niềm tham vọng phàm phu muốn hoàn thành một việc gì quan trọng, đem lại một thay đổi quyết định và cảm thấy đời mình đã đáng sống.

Ôi Saint Germain, con hết nghiệp quả,
Quá khứ không còn tạo muôn gánh nặng,
Vận hội mới mở ôi sao mới quá,
Nhập một Ki-tô, tâm con im lặng.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

1.8. Saint Germain, hãy giúp con thấy liệu con đã đến địa cầu để đem lại một sự khác biệt tích cực, và vì con không thể tạo ra sự khác biệt đó cho nên con mới mang nỗi thất vọng này trong con.

Ôi Saint Germain, ta nay một tim,
Cho thày con xin là mặt trời tím,
Chuyển hóa địa cầu, thày con cùng tìm,
Thai nghén sinh nở một Thời Hoàng kim.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

1.9. Saint Germain, hãy giúp con xoay chuyển dứt khoát để buông bỏ tham vọng đó và rũ bỏ nó hoàn toàn.

Ôi Saint Germain, địa cầu thoát ảo,
Hết gánh nặng rồi, ám ảnh nhị nguyên,
Trong tâm duy nhất, con dâng tối hảo,
Thời đại Hoàng Kim huy hoàng lộ diện. 

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

Phần 2

2.1. Saint Germain, hãy giúp con nhận diện một phần trong Sứ vụ của con là tiềm năng bước lên một tầm nhìn cao hơn về cuộc sống và chính mình, và chấp nhận tiềm năng cao hơn mà con có thể đem lại. Con thấy con không thể làm điều này một cách tiệm tiến.

Ôi Saint Germain, ôi nguồn linh hứng,
Con nâng cao mãi một viễn quan cao,   
Số tám thiêng liêng, cùng thày con đứng
Thời đại Hoàng kim, cùng thày con tạo.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

2.2. Saint Germain, hãy giúp con nhận ra là nếu con cảm được một dạng phụng sự cao hơn nhưng con lại không thấy nó được, đó là vì con chưa quyết định mình sẽ sẵn lòng nhìn thấy nó, cho dù nó là gì và nó sẽ đòi hỏi ở con những thay đổi gì.

Ôi Saint Germain, Lửa của Tự do,
Khi đọc tên thày, lửa thêm lan tỏa,
Quà tặng của thày, vượt thăng giục giã,
Cả địa cầu này cũng sẽ thăng hoa.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

2.3. Saint Germain, con sẵn sàng không còn cảm thấy an toàn. Con sẵn lòng kinh qua cuộc xoay chuyển cách mạng của sự chấp nhận rằng mình là Ki-tô Hằng sống trong hiện thân.

Ôi Saint Germain, nhân danh tình thương,
Chúng con đem xuống lửa tím thiên đường,
Từ cao ánh thày tuôn xuống chúng con,
Ánh sáng chuyển hóa, tự do viên tròn.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

2.4. Saint Germain, hãy giúp con nhìn ra là mặc dù con đường quả vị Ki-tô có một khía cạnh tiệm tiến, nhưng con không thể mãi mãi tiến gần lại với mục tiêu. Con không thể trở thành Ki-tô Hằng sống bằng cách bước tới dần dần ngày càng gần hơn. Sẽ tới một điểm con phải quyết định và chấp nhận là con đã thể hiện được một mức độ nào đó của quả vị Ki-tô.

Ôi Saint Germain, con thương thày hoài,
Hào quang của con toàn một màu tím,
Luân xa của con tràn ngọn lửa tím,
Con là chiếc loa của thày mãi mãi.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

2.5. Saint Germain, hãy giúp con nhìn ra và buông bỏ mọi tham vọng vỏ ngoài, mọi tham vọng thế phàm muốn trở thành một người quan trọng, có vai trò quan trọng, có địa vị quan trọng. Con buông bỏ sự  tìm cầu địa vị vỏ ngoài đó, sự công nhận vỏ ngoài đó, vì con thấy Ki-tô Hằng sống không đi tìm cái đó.

Ôi Saint Germain, nay con thoát được,
Lửa tím của thày, con dùng làm thuốc,
Dính mắc trong con đều chuyển hóa dần,
Con được an bình tràn khắp tâm thân.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

2.6. Saint Germain, hãy giúp con nhận diện nơi con tiềm năng làm cánh cửa mở để đem lại một cái gì mới mẻ quyết định trong một lãnh vực nào đó. Hãy giúp con hòa điệu vào đó.

Ôi Saint Germain, thân con thanh khiết,
Lửa tím của thày, chữa lành đốt thiêu
Căn nguyên mọi bệnh đều cũng phải tiêu
Đời sống của con nay sao dễ chịu.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

2.7. Saint Germain, hãy giúp con làm cuộc xoay chuyển cách mạng trong cách con nhìn thế giới vật chất. Hãy giúp con khắc phục ảo tưởng xem vật chất là một thứ rắn đặc mà tâm không có khả năng thay đổi.

Ôi Saint Germain, con hết nghiệp quả,
Quá khứ không còn tạo muôn gánh nặng,
Vận hội mới mở ôi sao mới quá,
Nhập một Ki-tô, tâm con im lặng.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

2.8. Saint Germain, hãy giúp con thể nhập là năng lượng của Thượng đế có thể thay đổi vật chất. Khi con đạt một mức quả vị Ki-tô nào đó, con trở thành cánh cửa mở cho những năng lượng này. Hãy giúp con làm cuộc xoay chuyển cách mạng đó và chấp nhận vật chất có thể được tâm thay đổi!

Ôi Saint Germain, ta nay một tim,
Cho thày con xin là mặt trời tím,
Chuyển hóa địa cầu, thày con cùng tìm,
Thai nghén sinh nở một Thời Hoàng kim.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

2.9. Saint Germain, hãy giúp con thấy liệu bước cách mạng đó có nằm trong Sứ vụ của con hay không, và nó có nghĩa thế nào đối với cá nhân con. Hãy giúp con thấy liệu con có tiềm năng đem lại sáng kiến mới trong bất kỳ lãnh vực nào, như các loại công nghệ mới không dựa trên sức mạnh.

Ôi Saint Germain, địa cầu thoát ảo,
Hết gánh nặng rồi, ám ảnh nhị nguyên,
Trong tâm duy nhất, con dâng tối hảo,
Thời đại Hoàng Kim huy hoàng lộ diện. 

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

Phần 3

3.1. Saint Germain, hãy giúp con thấy là con không thể hiển thị một ý tưởng cách mạng nếu con cứ ở trong một tâm thái tiệm tiến. Hãy giúp con xoay chuyển và mở tâm ra để làm cánh cửa mở cho một số sáng ngộ cách mạng – công nghệ, tư tưởng, thậm chí cả thái độ, niềm tin hay cách nhìn cách mạng về cuộc sống.

Ôi Saint Germain, ôi nguồn linh hứng,
Con nâng cao mãi một viễn quan cao,   
Số tám thiêng liêng, cùng thày con đứng
Thời đại Hoàng kim, cùng thày con tạo.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

3.2. Saint Germain, hãy giúp con thấy bất kỳ sự kháng cự nào bên trong con đối với ý tưởng trên. Hãy giúp con nhìn ra ngã gốc, hay một cái ngã tách biệt khác, bảo con là chuyện này nguy hiểm, viển vông, không thể nào xảy ra, và con không được làm theo vì con sẽ trở nên kiêu ngạo, hay bất kỳ lý cớ nào khác.

Ôi Saint Germain, Lửa của Tự do,
Khi đọc tên thày, lửa thêm lan tỏa,
Quà tặng của thày, vượt thăng giục giã,
Cả địa cầu này cũng sẽ thăng hoa.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

3.3. Saint Germain, hãy giúp con nhìn ra cơ chế đứng đằng sau cái đó, niềm tin đứng đằng sau, và sự giới hạn mà niềm tin này dựa trên. Hãy giúp con dùng phân biện Ki-tô để giải quyết ngã đó, tách mình ra khỏi nó và để nó chết đi.

Ôi Saint Germain, nhân danh tình thương,
Chúng con đem xuống lửa tím thiên đường,
Từ cao ánh thày tuôn xuống chúng con,
Ánh sáng chuyển hóa, tự do viên tròn.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

3.4. Saint Germain, hãy giúp con dùng phân biện Ki-tô để mở tâm ra hầu thật sự trải nghiệm thực tế của những gì con có thể hiển thị. Con sẵn lòng có trải nghiệm đó, con sẵn lòng buông bỏ những niềm tin, thái độ, cách nhìn của con về chính mình, cách nhìn của con về thế giới.

Ôi Saint Germain, con thương thày hoài,
Hào quang của con toàn một màu tím,
Luân xa của con tràn ngọn lửa tím,
Con là chiếc loa của thày mãi mãi.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

3.5. Saint Germain, con sẵn lòng thực hành cách nhìn mới, và con làm vậy trong tinh thần vừa không kiêu mạn, vừa không rơi vào đối nghịch của kiêu mạn là tự bài bác. Hãy giúp con tìm được sự cân bằng, vừa không có tham vọng phàm phu khiến con kiêu mạn, vừa không chối bỏ bản thân khiến con hạ thấp chính mình.

Ôi Saint Germain, nay con thoát được,
Lửa tím của thày, con dùng làm thuốc,
Dính mắc trong con đều chuyển hóa dần,
Con được an bình tràn khắp tâm thân.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

3.6. Saint Germain, hãy giúp con đi theo rung động của Bản thể mà thày là, cùng tình thương mà thày dành cho con. Hãy giúp con gắn chặt và trải nghiệm tình thương đó, trải nghiệm thực tại của tình thương có khả năng làm cho vật chất ca hát.

Ôi Saint Germain, thân con thanh khiết,
Lửa tím của thày, chữa lành đốt thiêu
Căn nguyên mọi bệnh đều cũng phải tiêu
Đời sống của con nay sao dễ chịu.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

3.7. Saint Germain, hãy giúp con trải nghiệm ánh sáng của Thượng đế, tình thương của Thượng đế, có khả năng xoay chuyển vật chất, vì nó làm cho vật chất ca hát trong một giai điệu khác hơn là giai điệu của sa nhân!

Ôi Saint Germain, con hết nghiệp quả,
Quá khứ không còn tạo muôn gánh nặng,
Vận hội mới mở ôi sao mới quá,
Nhập một Ki-tô, tâm con im lặng.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

3.8. Saint Germain, hãy giúp con nhận ra là con ở đây để biểu đạt một khía cạnh của quả vị Ki-tô của mình, qua đó con là cánh cửa mở gửi ra ngoài một rung động làm cho vật chất ca hát! Nó làm cho các phân tử và nguyên tử của vật chất vật lý khởi sự gia tốc ở một tầng cao hơn.

Ôi Saint Germain, ta nay một tim,
Cho thày con xin là mặt trời tím,
Chuyển hóa địa cầu, thày con cùng tìm,
Thai nghén sinh nở một Thời Hoàng kim.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

3.9. Saint Germain, hãy giúp con có một vai trò hoàn toàn mới trong việc đem lại Thời Hoàng kim, bằng cách làm cực điện xoay chuyển tâm thức tập thể, là khi mọi người bắt đầu chấp nhận trong ý thức sự hiện hữu của một cái gì cao hơn.

Ôi Saint Germain, địa cầu thoát ảo,
Hết gánh nặng rồi, ám ảnh nhị nguyên,
Trong tâm duy nhất, con dâng tối hảo,
Thời đại Hoàng Kim huy hoàng lộ diện. 

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

Phần 4

4.1. Saint Germain, hãy giúp con góp phần mình vào nhiều cuộc xoay chuyển sẽ cần phải xảy ra khi chúng ta bước vào Thời Hoàng kim, để thày có thể truyền rải các ý tưởng và công nghệ sẽ khiến cho Thời Hoàng kim trở thành hiện thực vật lý.

Ôi Saint Germain, ôi nguồn linh hứng,
Con nâng cao mãi một viễn quan cao,   
Số tám thiêng liêng, cùng thày con đứng
Thời đại Hoàng kim, cùng thày con tạo.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

4.2. Saint Germain, hãy giúp con nhìn ra là phải có sự nhận thức và chấp nhận trước khi sự thị hiện vật lý có thể xảy ra. Phải có đủ túc số những con người chấp nhận tiềm năng cao hơn trước khi tiềm năng này có thể hiển thị. Con sẵn lòng trở thành một cực điện cho công cuộc này.

Ôi Saint Germain, Lửa của Tự do,
Khi đọc tên thày, lửa thêm lan tỏa,
Quà tặng của thày, vượt thăng giục giã,
Cả địa cầu này cũng sẽ thăng hoa.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

4.3. Saint Germain, hãy giúp con nhìn ra liệu con có thể giúp đem lại sự thay đổi qua hành động trực tiếp hay qua những lời thỉnh gọi. Hãy giúp con nhận ra là con có thể làm cực điện để truyền rải năng lượng có khả năng nâng cao tâm thức tập thể, làm cho vật chất ca hát, và kích hoạt cuộc xoay chuyển.

Ôi Saint Germain, nhân danh tình thương,
Chúng con đem xuống lửa tím thiên đường,
Từ cao ánh thày tuôn xuống chúng con,
Ánh sáng chuyển hóa, tự do viên tròn.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

4.4. Saint Germain, hãy giúp con nhìn ra là ngay cả khi con không thể hành động trực tiếp trong vật lý, con vẫn có thể hành động trực tiếp trong tâm linh bằng cách đưa ra những lời thỉnh gọi, và mở tâm ra để trở thành cực điện cho năng lượng đó, hầu nó xoay chuyển tâm thức tập thể, thậm chí xoay chuyển cả vật chất vật lý.

Ôi Saint Germain, con thương thày hoài,
Hào quang của con toàn một màu tím,
Luân xa của con tràn ngọn lửa tím,
Con là chiếc loa của thày mãi mãi.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

4.5. Saint Germain, hãy giúp con làm cực điện để đem lại xoay chuyển trong cõi cảm xúc, cõi lý trí, cõi bản sắc, hầu mọi người chuyển đổi tâm thức mình và bắt đầu chấp nhận rằng tiềm năng không chỉ là tiềm năng, mà có thể xảy ra thực sự.

Ôi Saint Germain, nay con thoát được,
Lửa tím của thày, con dùng làm thuốc,
Dính mắc trong con đều chuyển hóa dần,
Con được an bình tràn khắp tâm thân.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

4.6. Saint Germain, hãy giúp con chấp nhận Thời Hoàng kim của thày không là chuyện khoa học giả tưởng, không là một giấc mơ xa vời hão huyền may ra sẽ biểu lộ trong tương lai xa lắc. Khi có đủ túc số những người chấp nhận thì nền công nghệ mới sẽ được thị hiện trong một thời gian rất ngắn.

Ôi Saint Germain, thân con thanh khiết,
Lửa tím của thày, chữa lành đốt thiêu
Căn nguyên mọi bệnh đều cũng phải tiêu
Đời sống của con nay sao dễ chịu.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

4.7. Saint Germain, hãy giúp con nhìn nhận là bất cứ lúc nào cũng có một tâm thức tập thể nghĩ rằng: “Ồ, chúng ta đã đạt tới mức cao nhất rồi, chúng ta không thể nào lên cao hơn được.”

Ôi Saint Germain, con hết nghiệp quả,
Quá khứ không còn tạo muôn gánh nặng,
Vận hội mới mở ôi sao mới quá,
Nhập một Ki-tô, tâm con im lặng.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

4.8. Saint Germain, con yêu Thời Hoàng kim của thày, và con làm cuộc xoay chuyển cách mạng trong tâm thức, qua đó con nhận ra là những gì con đang có ngay bây giờ không đặt giới hạn cho những gì có thể hiển thị trong tương lai! Con xoay chuyển cách mạng trong tâm thức, và chấp nhận là điều đó hoàn toàn khả thi, rằng thày có khả năng và đã có những sáng kiến đó rồi.

Ôi Saint Germain, ta nay một tim,
Cho thày con xin là mặt trời tím,
Chuyển hóa địa cầu, thày con cùng tìm,
Thai nghén sinh nở một Thời Hoàng kim.

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

4.9. Saint Germain, con thay đổi để trở thành một trong những kẻ chấp nhận điều đó. Con chấp nhận sự thay đổi là trào lưu của ngày nay, vì thày, Saint Germain, đang tuyên bố điều đó và con cũng chấp nhận lời tuyên bố của thày! Qua sự tương tác giữa thày nơi cõi thăng thiên và con nơi cõi hiện thân vật lý, lời tuyên bố này sẽ không thể nào không thị hiện! Con chấp nhận nó và con góp phần để khiến nó trở thành hiện thực. Con cảm thấy vật chất trong bốn thể phàm của mình đang hát lên một giai điệu mới.

Ôi Saint Germain, địa cầu thoát ảo,
Hết gánh nặng rồi, ám ảnh nhị nguyên,
Trong tâm duy nhất, con dâng tối hảo,
Thời đại Hoàng Kim huy hoàng lộ diện. 

Ôi Saint Germain, tình yêu thiện phúc
Vật chất hát vang, tình ca rộn rã,
Lửa tím của thày đem theo hồi phục,
Chúng sinh khai mở, tâm thức HƠN xa.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Mẹ Mary hãy niêm phong con cùng mọi người trong vòng ảnh hưởng của con vào dòng chảy sáng tạo của Mẹ Thiêng liêng, Dòng sông sự Sống. Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng hãy nhân lên các lời kêu gọi của con, để chúng ta hình thành vòng số tám toàn hảo “Trên sao, dưới vậy”. Do đó, con chấp nhận là toàn bộ bài thỉnh này được biểu hiện, vì miệng của Thượng đế, Mẹ Thiêng liêng mà con LÀ, đã nói nó ra. Amen.