Cái ta tâm linh

Hầu hết những người tâm linh đều biết mình không chỉ là xác thân vật lý mà thôi. Nhiều người tin rằng mình là một linh hồn cư ngụ nhất thời trong thân xác này và đã từng ngụ trong những thân xác khác trong quá khứ. Nhiều người tin là ở ban đầu chúng ta đều đến từ cõi tâm linh và vì vậy có tiềm năng trở về đó. Và nhiều người cũng tin rằng đấng đã gửi mình xuống thế gian này là chính chúng ta trong phần thanh cao của mình.     

Phần thanh cao đó thường có tên là cái ta tâm linh, hay cái ta cao hơn, chân ngã, chân nhân. Từ thập niên 1930, các chân sư thăng thiên đã gọi đó là “Hiện diện TA LÀ”. Từ này một phần diễn tả sự cảm nhận cốt yếu là chúng ta hiện hữu, tồn tại – sự cảm nhận rằng “ta là”. Phần khác, từ này cũng nói lên sự liên hệ của chúng ta với Thượng đế, là Đấng mà Moses từng gọi tên là “TA LÀ”. 

Trong quá khứ, mối quan hệ giữa Hiện diện TA LÀ và phàm ngã thường được mô tả theo cách như sau:

Chartwebsite

Hiện diện TA LÀ của bạn là quả cầu trắng chính giữa ở trên bạn, có các vòng màu bao quanh tượng trưng cho căn thể (xem giải thích ở một bài sau). Phàm ngã của bạn, hay linh hồn, là hình người nhỏ ở phía dưới, và phàm ngã này được kết nối với Hiện diện TA LÀ qua một ống ánh sáng, hay sợi dây pha lê. Nằm ở giữa cả hai là cái ta Ki-tô của bạn, đó là trung gian, là sợi dây kết nối Hiện diện của bạn với linh hồn bạn.

Biểu đồ trên thật không có vấn đề gì, duy bạn cần phải thận trọng vì đó chỉ là một trong nhiều cách để biểu tượng Hiện diện của bạn, và là một cách trình bày theo lối đường thẳng. Rõ ràng nó dựa trên cái nhìn cố hữu xem cõi trời, hay cõi tâm linh, là một địa điểm trong không gian nằm ngay trên bạn.    

Vào thời Trung cổ, nhiều tín đồ Cơ đốc giáo tin rằng nếu bạn từ mặt đất bay lên không trung, bạn sẽ đi xuyên qua một cái màng để vào Nước Trời. Thời nay, hỏa tiễn hiện đại đã chứng minh cách nhìn này không đúng lắm, vì vậy chúng ta nên xem lại biểu đồ trên với một con mắt thông thoáng hơn. Nhưng một lần nữa, biểu đồ dưới đây vẫn chỉ là một cách diễn đạt mà thôi – và tương đối vẫn còn đường thẳng – để biểu tượng cho mối quan hệ giữa phàm ngã và Hiện diện TA LÀ của bạn.

AANEWChartwebsite

Trong biểu đồ mới này, Hiện diện TA LÀ và căn thể bao trùm quanh bạn, tức là không có khoảng cách không gian nào cả. Cách trình bày này biểu hiện cấu trúc nhiều tầng của thế giới hiện tượng. Như trình bày ở một nơi khác, Đấng Sáng tạo đã sinh tạo bầu cõi đầu tiên từ chính Bản thể ngài, có nghĩa là Bản thể Thượng đế là cái tinh túy nằm ẩn sẵn trong mọi thứ. 

Sau khi bầu cõi thứ nhất thượng thăng, các sinh thể ở đó tạo ra bầu cõi thứ nhì từ bản thể của họ. Và tiến trình này cứ tuần tự trải ra cho đến bầu cõi chúng ta, trong đó vũ trụ vật chất này là một thành phần. Nói cách khác, cái nhìn cổ điển về một Thượng đế xa vời nằm tuốt trên cao, thật là không đúng. Có một hệ thống thứ bậc qua bảy tầng lớp dẫn lên Đấng Sáng tạo, nhưng mỗi tầng dưới không hề bị chia cách khỏi tầng trên, mà là sự nối dài liên tục của tầng trên.

Như vậy không có chia cách. Hiện diện TA LÀ của bạn là sự nối dài của một sinh thể nơi cõi tâm linh. Và cái Ta Biết – tức chính bạn khi bạn giáng thế lúc ban đầu – là sự nối dài của Hiện diện đó. Thực sự, bạn không tách biệt khỏi Hiện diện. Bạn hiện hữu trong cùng khoảng không gian, trong cùng quả cầu của Hiện diện mình.

Ý niệm tách biệt là sản phẩm của phin lọc nhận thức hiện thời của bạn. Nếu bạn nghĩ phin lọc này thể hiện thực tại thì đương nhiên bạn sẽ tự đồng hóa với những gì bạn nhìn thấy qua phin lọc – một sinh thể tách biệt. Nhưng nếu bạn tự gỡ mình ra khỏi phin lọc (là ý niệm bản ngã của bạn), bạn sẽ trở về trạng thái tỉnh giác thuần khiết, là sự tỉnh giác nguyên thủy khi bạn giáng thế. Khi đó, bạn sẽ chứng nghiệm sự hợp nhất ngày càng thâm sâu với Hiện diện TA LÀ cho đến khi bạn sẽ thốt lên cùng với Giê-su, “Ta với Cha ta là một”.

Tới điểm đó, bạn sẽ hoàn thành một lời dạy khác của Giê-su, “Ta là cánh cửa mở mà không người nào có thể đóng lại.” Bấy giờ bạn là cánh cửa mở để Hiện diện TA LÀ của mình có thể biểu thị tự do trong thế gian, bởi vì khi bạn vẫn còn đồng hóa với ngã vỏ ngoài, thì dòng tuôn chảy từ Hiện diện còn bị phin lọc nhận thức ngăn chặn, gạn bỏ – dù là toàn diện hay chỉ một phần.

Điều này có nghĩa là quan hệ của bạn với Hiện diện của bạn có mấy giai đoạn, từ thấp lên cao:

  • Ở thấp nhất, bạn không có quan hệ gì với Hiện diện. Bạn không biết gì về nó, hoặc nó chỉ là một khái niệm trừu tượng, không có bất cứ liên hệ nội tâm trực giác nào với bạn.
  • Bạn có sự kết nối nào đó với Hiện diện, nhưng bạn vẫn thấy nó bị tách biệt bởi một khoảng cách hay một rào cản. Bạn đang cố gắng tăng cường sự nối kết (thường hiện ra như là trực giác), nhưng nếu còn khái niệm nối kết thì vẫn ám chỉ còn có tách biệt. Ở giai đoạn này, chúng ta thường có linh hứng trực giác, có những kinh nghiệm thần bí hoặc giao cảm với một cái gì cao rộng hơn, khiến chúng ta mở tâm ra với con đường tâm linh. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn những phin lọc nhận thức kềm chế bước tiến của mình trên đường tu.
  • Bạn bắt đầu nhận ra nhu cầu phải tự tháo gỡ khỏi phin lọc nhận thức và đạt được tỉnh giác thuần khiết. Và bạn bắt đầu tra vấn phin lọc một cách hệ thống, và bạn nỗ lực nhìn thế giới không thông qua một phin lọc nào.
  • Bạn thấy bạn là một với Hiện diện của bạn, là sự nối dài của Hiện diện. Điều này có nghĩa, bạn biết rõ mình không phải là phàm ngã hoặc xác thân, cho dù bạn vẫn phải dùng cả bốn thể phàm của mình như một phương tiện biểu thị trong cõi vật chất. Bạn biết mình không phải là những cá tính vỏ ngoài, tự ngã hay ngã tách biệt. Bạn chỉ đơn giản là cánh cửa mở, một tấm kính trong vắt.

Bản mẫu thiêng liêng của bạn

Hiện diện TA LÀ chứa đựng bản mẫu thiêng liêng cho sắc tính của bạn, tức là tất cả những đặc tính khiến bạn là một biểu thị độc nhất của Bản thể Thượng đế. Bản mẫu này đã được tạo ra bởi cha mẹ tâm linh của bạn – là những Đấng hiện hữu nơi một trong nhiều cõi tâm linh – và bản mẫu này bất biến, thường hằng.    

Chính vì muốn biểu thị bản mẫu thiêng liêng như một món quà cho hành tinh mà Hiện diện TA LÀ của bạn đã tạo sinh ra bạn. Còn bạn thì là cái Ta Biết, được ra đời với chức năng làm cánh cửa mở để cho Hiện diện biểu thị món quà đó và đồng thời cũng trải nghiệm thế gian. Nói cách khác, tiềm năng lớn nhất của mình là làm cánh cửa mở, qua đó sắc tính được cất giữ trong Hiện diện có dịp biểu đạt tự do. Đây là điều mà Giê-su muốn nói đến qua câu, “Ta không tự làm được điều gì” và “Chính Cha trong ta làm mọi việc”.   

Vì Hiện diện TA LÀ ngụ ở một cõi có rung động cao hơn vũ trụ vật chất, cho nên nó không thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi bất cứ lỗi lầm nào bạn mắc phải trong cõi này. Dù bạn có phạm lỗi lầm nào đi nữa thì bản sắc chân thực của bạn cũng không bị tác động. Vì thế, dù bạn có cảm thấy đau khổ hay lầm lỗi đến đâu, bạn vẫn LUÔN LUÔN có khả năng nối kết lại với Hiện diện của mình, mở khoá tiềm năng tâm linh thực sự của mình.    

Đây là một cơ năng an toàn trong thiết kế vũ trụ của Thượng đế, và bạn không bao giờ có thể đánh mất ý thức hợp nhất với chân ngã của mình, cho dù tự ngã sẽ ra sức cưỡng lại sự hợp nhất đó để kéo giữ bạn trong tâm trạng tách biệt khỏi Thượng đế.  

Hai khía cạnh của Hiện diện TA LÀ

Một trong những lời dạy nền tảng của các chân sư thăng thiên là mọi thứ trong thế giới hình tướng đều là sự biểu đạt của Dấng Sáng tạo duy nhất, bất khả phân chia. Nhưng để tạo ra một thế giới gồm hình tướng đa dạng, Đấng Sáng tạo duy nhất phải trước hết biểu hiện như hai thái cực hỗ tương. Hai thái cực này có thể gọi là Âm và Dương, nam và nữ, lan ra và co lại, hay Alpha và Omega. 

Tuy nhiên, điểm mấu chốt ở đây là bất kỳ hình tướng nào muốn bền vững cũng phải sinh ra từ sự phối hợp hài hòa của cả hai. Vì thế trong bất kỳ hình tướng nào được tạo ra từ sự duy nhất của Đại đoàn Chưởng giáo, cả hai khía cạnh trên đều có mặt, có nghĩa là Hiện diện của bạn cũng có hai khía cạnh cơ bản đó.

Ở phần trên có nói đến tên gọi “Hiện diện TA LÀ” xuất xứ từ danh xưng mà Thượng đế đã phán cho Moses. Trong hầu hết các văn bản Kinh thánh, tên gọi này được dịch là “TA LÀ CÁI TA LÀ”. Tuy nhiên, một số học giả Kinh thánh có biết tới một cách dịch bản gốc tiếng Do Thái chính xác hơn, là “TA SẼ LÀ CÁI TA SẼ LÀ”  

Như vậy, Hiện diện của bạn có hai khía cạnh:

  • TA LÀ CÁI TA LÀ là khía cạnh Alpha của Hiện diện bạn. Đó là trung tâm bất biến, bất di bất dịch, kết nối bạn với Đại đoàn Chưởng giáo và, ở tột cùng, với cái TA LÀ CÁI TA LÀ của Đấng Sáng tạo.
  • Còn khía cạnh TA SẼ LÀ CÁI TA SẼ LÀ chính là động lực khiến Hiện diện của bạn biểu đạt trong thế giới vật chất. Có nghĩa cái Ta Biết của bạn là sự nối dài xuất thân từ khía cạnh TA SẼ LÀ này đây.

Bạn cần suy ngẫm điểm quan trọng này: khía cạnh TA LÀ là trung tâm bất biến, bất di bất dịch của Hiện diện, trong khi khía cạnh TA SẼ LÀ không ngừng thay đổi, hay đúng hơn, nó không ngừng tự vượt thăng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với bạn, bởi vì nó sẽ giúp bạn nhận rõ bạn thực sự có thể vượt thăng mọi hạn chế trong thế giới vật chất hoặc bất cứ “lỗi lầm” nào trong quá khứ.

Cách để thực sự thăng vượt là trụ vững trong dòng chảy không ngừng của khía cạnh TA SẼ LÀ, hầu bạn không làm mồi cho sự dối trá – do tự ngã và các thế lực thế gian đề xướng – rằng bạn bị trói chặt trong hoàn cảnh vật chất, hoặc không bao giờ thoát được các lỗi lầm đã phạm. Giê-su gọi dối trá đó là “ông hoàng thế gian”, nó chỉ muốn bạn – bạn trong nghĩa Tánh linh – bị trói buộc trong hoàn cảnh và lầm lỗi thế gian. Cái Ta Biết chỉ là phần nối dài của khía cạnh TA SẼ LÀ của Hiện diện, và một khi bạn chấp nhận điều này, bạn sẽ có khả năng thăng vượt mọi hoàn cảnh.  

Đù biết vậy nhưng ông hoàng thế gian là sự tẩy não mạnh mẽ, tinh vi, đã thấm sâu vào tâm thức tập thể từ rất lâu nay, ảnh hưởng tất cả chúng ta. Cách duy nhất để vượt qua nó là biết chắc rằng Tánh linh sẽ không bao giờ bị ràng buộc bởi bất cứ gì trong thế gian, và bất cứ lúc nào cũng sẽ tự biểu đạt hoàn toàn tự do. Đây KHÔNG PHẢI là cái tự do ích kỷ khiến bạn làm theo ý mình mà không chịu đối mặt với hậu quả.

Mong muốn của Tánh linh là cải hóa các điều kiện giới hạn của thế gian để thực hiện tiềm năng cao nhất. Và bạn không thể cải hóa thế gian nếu bạn nghĩ rằng mình bị các điều kiện hiện tại ràng buộc mình. Cho nên, chỉ khi nào cái Ta Biết trở thành một cánh cửa mở thì bạn mới có thể thật sự nhập dòng Hiện diện TA SẼ LÀ, sáng tạo và vô điều kiện, mà không gì có thể kềm chế.

Nói cách khác, cái Ta Biết thực sự không bao giờ nên nghĩ, hoặc nói, là “ta là”. Thay vào đó, nó luôn luôn nên xem mình là “ta sẽ là”. Nếu bạn nghĩ “ta là cái ngã hạn hẹp này” thì chọn lựa duy nhất để thoát khỏi ngã là bạn cố biến nó thành cái gì khác. Nhưng nếu bạn nghĩ “ta sẽ là”, bạn không cần thay đổi ngã mà chỉ cần đơn giản tự nhủ, “Ta sẽ là nhiều hơn cái ngã này”. Sự khác biệt thật là thâm sâu.