Căn thể của bạn

Trên biểu đồ bên dưới, bạn sẽ thấy một số vòng màu bao quanh hình cầu trong suốt ở giữa biểu tượng cho Hiện diện TA LÀ của bạn.

Chartwebsite

Các vòng tròn nhiều màu này miêu tả mức thành tựu mà bạn đã thu thập được suốt hành trình trong thế giới vật chất, là khả năng điều ngự mà bạn đã đạt được trên cả bảy tia sáng tâm linh. Sự điều ngự này là kết quả của những kinh nghiệm học hỏi tích cực của bạn – và xin lưu ý, ngay cả những điều mình tưởng là lầm lỗi cũng có thể chuyển thành kinh nghiệm hoc hỏi tích cực. Bất kể bạn làm gì dưới trần gian thì Hiện diện TA LÀ của bạn vẫn học hỏi và kết nhập bài học đó vào căn thể của bạn.

Cho nên điều sáng suốt là bạn nhìn được cuộc đời như một cuộc thử nghiệm khoa học và hiểu được quan hệ toàn hảo giữa Hiện diện và cái Ta Biết của mình. Cái Ta Biết có quyền tự quyết và nó sẽ có những chọn lựa trong đời dựa theo nhận thức của nó trong thế giới vật chất. Nó có thể tự xem nó là chân ngã hoặc là phàm ngã. Nếu như nó tự đồng hóa với ngã vỏ ngoài, thì nó sẽ chỉ có thể quyết định dựa trên phin lọc nhận thức, vì chính cái phin lọc này đã nặn ra ngã và là cái lăng kính mà xuyên qua đó nó nhìn mọi thứ.

Như vậy, không những cái Ta Biết quyết định dựa theo nhận thức, mà nó còn đánh giá kết quả những quyết định đó cũng dựa theo phin lọc nhận thức. Cho nên khi bạn tự phán xét mình, bạn cũng sử dụng chính cái phin lọc mà bạn đã dùng khi lấy quyết định. Điều này Giê-su gọi là “phán xét theo hình dạng bề ngoài”.   

Ngược lại, Hiện diện của bạn KHÔNG nhìn thế gian qua phin lọc nhận thức. Nó nhìn thấu qua sự trong sáng pha lê của tâm Ki-tô. Và nó KHÔNG phán xét bạn khi bạn tự phán xét mình hay khi người khác phán xét bạn. Bởi thế nên Giê-su mới dạy rằng, trừ khi chúng ta trở thành như trẻ nhỏ thì chúng ta không thể vào được Nước Trời. Nước Trời là một ẩn dụ để chỉ một trạng thái tâm thức khi cái Ta Biết tự thấy mình là phần nối dài của Hiện diện.

Điều này có nghĩa là bạn không còn tự phán xét qua phin lọc nhận thức của ngã vòng ngoài, mà bạn nhìn các chọn lựa cùng những hậu quả của chúng y như Hiện diện của mình đang nhìn. Và đây là cách DUY NHẤT để thăng vượt cảm giác tội lỗi nhức nhối mà tất cả chúng ta đã từng trải qua, một cảm giác dễ khiến mình bị tê liệt.

Kinh thánh có nói đến căn thể trong những câu sau đây:

“Các con chớ chứa của cải trong thế gian, nơi sâu mối và rỉ sét làm hư hại và kẻ trộm đục vách lấy đi. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời, nơi chẳng có sâu mối, rỉ sét làm hư hại, cũng chẳng có kẻ trộm đục vách lấy mất. Bởi vì của cải con ở đâu thì tim con cũng ở đó” (Matthew 6:19-21).

“Giê-su nhìn người đó mà cảm thương, rồi nói: Nhưng con còn thiếu một điều. Con hãy đi về, bán hết gia sản, tặng hết cho người nghèo, thì con sẽ được của báu trên trời. Rồi con tới đây, vác thập tự giá và theo ta” (Mark 10:21).

Căn thể của bạn ví như một tài khoản ngân hàng vũ trụ nơi bạn có thể rút ra những gì mình cần để phát triển tâm linh và hoàn thành mục đích đầu thai của mình trên địa cầu. Một khi cái Ta Biết đã lột bỏ được ngã vỏ ngoài và phin lọc nhận thức, Hiện diện TA SẼ LÀ của bạn sẽ tự do biểu thị xuyên qua bạn, và điều này có nghĩa, những thành đạt của bạn nơi căn thể sẽ được biểu đạt một cách trọn vẹn xuyên qua bạn.