Con thỉnh cầu tình thương triệt tiêu phán xét (4 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Heros và Amora và Purity và Astrea, Đại thiên thần Chamuel và Charity và Gabriel và Hope, Chân sư Paul người Venice và Serapis Bey yêu dấu, hãy giúp chúng con thăng vượt khuynh hướng kết tội lẫn nhau hoặc ngăn chặn lẫn nhau không tăng triển được. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ các khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với thày Paul người Venice và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

1. Chúng con hơn là cái ta vỏ ngoài của mình

1.1. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con trải nghiệm tình thương vô điều kiện và chấp nhận con được thương yêu vô điều kiện.

Heros-Amora, trong tình thương màu hồng,
Con không cần biết đến ai nghĩ gì về con,
Trong hợp nhất với thày, con gọi một ngày mới,
Như trẻ thơ trong trắng, con đùa giỡn vui chơi.

Heros-Amora, đời mới đã khởi sự,
Con cười vào mặt quỷ, là đứa luôn nghiêm nghị,
Con tắm trong Mặt trời màu Hồng Đỏ lộng lẫy,
Biết rằng Thượng đế muốn cuộc đời vui thơ ngây.

1.2. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con đừng cảm thấy sẽ không bao giờ được cứu rỗi vi chúng con bất toàn. Xin thày giúp chúng con biết rằng bất kể những bợn nhơ mà con khám phá trong con người mình, con không bao giờ mất tình thương vô điều kiện của Thượng đế.

Heros-Amora, cuộc đời thật vui thay,
Tưởng chừng như thế giới là đồ chơi vĩ đại,
Tâm con phóng thế nào thì đời như thế nấy,
Vì tấm gương cuộc sống phản chiếu đúng như vậy.

Heros-Amora, gieo gì thì gặt nấy,
Nhưng đây là kế 2 để giúp con tăng trưởng,
Vì thật sự đáng lý con phải nhập dòng chảy,
Trầm mình trong Tình thương mà thày ban Vô lượng.

1.3. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con nhận ra các bợn nhơ mà con khám phá chỉ có thể là điều kiện trong thế giới vật chất. Không điều kiện nào trong thế giới vật chất có thể khiến con không xứng đáng nhận được tình thương vượt lên trên điều kiện.

Heros-Amora, đốt hết mọi điều kiện,
Con biết TA LÀ quyền được lật sang trang mới,
Trầm mình trong dòng chảy của Tình yêu vô biên,
Con biết rằng Tánh linh đã từ Trên xuống đời.

Heros-Amora, tỉnh ngộ con phát hiện
Rằng tình thương đích thực không hề có điều kiện,
Tuy rắn bị kẹt cứng trong nhị đối của y,
Nhưng con thì thoát được nhờ Tình thương vô kỷ.

1.4. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con thăng vượt khuynh hướng lên án mình và lên án người khác do tâm thức phán xét của sa nhân tạo ra.

Heros-Amora, rốt cuộc con cảm thấy
Mình đã vượt lên trên vùng dĩ vãng sa lầy.
Trong tình yêu chân thật con tự do phát triển,
Mãi mãi con là một với Dòng Từ vô biên.

Heros-Amora, điều kiện vốn trói buộc,
Chúng hình thành mạng lưới những gian manh lừa dối,
Tình thương bay xa mãi vì nó không biên giới,
Nâng cao muôn sự sống vào trời Hồng ngọc tươi.

1.5. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con bước ra khỏi tâm hồn, là cỗ xe con dùng để biểu hiện trong thế giới vật chất, và trải nghiệm tình thương vô điều kiện. Xin thày giúp chúng con sử dụng kinh nghiệm này để bắt đầu nhìn vào cách chúng con phản ứng với nhau.

Astrea yêu dấu, tim của thày thực chân,
Vòng tròn và Gươm báu của thày xanh và trắng,
Chém phăng dây buộc trói của bi kịch vô minh,
Để hành tinh dâng mãi trên đôi cánh Thanh tịnh.

Astrea yêu dấu, trong Thanh tịnh Thượng đế,
Xin gia tốc năng lượng cho đời con tràn trề,
Nâng cao tâm của con vào hợp nhất chân thực
Với Chân sư yêu dấu của tình thương Vô cực.

1.6. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con hiểu và trải nghiệm rằng cái Ta Biết không phản ứng lại bất cứ điều gì trên trái đất. Chỉ có tự ngã mới phản ứng.

Astrea yêu dấu, từ Tia sáng Thuần khiết,
Mọi sự sống hôm nay, thày giải thoát thấu triệt.
Khi thanh tịnh gia tốc thì con là tự do,
Khỏi luyến ái ô trọc, con thăng lên buông bỏ.

Astrea yêu dấu, con là một với thày,
Vòng tròn và kiếm báu màu trắng xanh xanh ngắt,
Chặt xuyên qua tất cả bằng Ánh sáng Trinh bạch, 
Và nâng cao trong con mọi chân lý đẹp thay. 

1.7. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con hiểu khi cái Ta Biết nhập vào một phàm linh nội tại hay một phin lọc nhận thức, thì lúc đó con kinh nghiệm là con đang phản ứng. Nhưng đây chỉ là một cách nhìn.

Astrea yêu dấu, xin gia tốc chúng con,
Thày ra tay giải cứu, con thành khẩn cầu mong,
Vượt quan điểm ô trọc, tất cả sẽ thênh thang,
Bỏ nghi ngờ sợ hãi, con nhất định vượt thăng.

Astrea yêu dấu, con sẵn sàng nhìn rõ
Vào mọi lời gian dối khiến con mất tự do.
Con đang vượt lên trên từng ô uế bợn nhơ,
Để Ánh sáng Thanh tịnh hoài hoài trong con tỏ.

1.8. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con nhận biết là khi con phản ứng lại người khác với tâm thức thấp hơn tình thương, đây không phải là cái Ta Biết đang phản ứng mà là tự ngã đang phản ứng, và người kia cũng đang làm vậy. Xin thày giúp chúng con nhận ra cả hai người đều hơn tự ngã của mình.

Astrea yêu dấu, xin gia tốc sự sống,
Vượt lên trên nhị nguyên, hiềm khích và tấn công,
Xóa hết mọi ranh giới giữa Thượng đế và người,
Ý toàn hảo của Ngài, mau hoàn tất xinh tươi.

Astrea yêu dấu, con trìu mến thỉnh gọi,
Cho cái vách vô hình của ngăn cách đổ rơi,
Nay con đã buông bỏ mọi lọc lừa sa ngã,
Và mãi mãi khẳng định duy nhất của Tất Cả.

1.9. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con trở thành cánh cửa mở, khiến con trải nghiệm điều kiện trên trái đất mà không phản ứng lại nó. Con cho phép Hiện diện TA LÀ xử lý kinh nghiệm đó.

Gia tốc tới Hợp nhất, Ta Là có thật.
Gia tốc tới Hợp nhất, mọi sự sống được lành.
Gia tốc tới Hợp nhất, Ta Là HƠN NỮA.
Gia tốc tới Hợp nhất, tất cả sẽ vút cao.

Gia tốc tới Hợp nhất! (3X)
Heros và Amora yêu dấu.
Gia tốc tới Hợp nhất! (3X)
Chamuel và Charity yêu dấu.
Gia tốc tới Hợp nhất! (3X)
Paul người Venice yêu dấu.
Gia tốc tới Hơp nhất! (3X)
TA LÀ yêu dấu.

2. Chúng con không phải phản ứng qua tự ngã

2.1. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con vượt qua ảo tưởng con phải phản ứng lại tất cả mọi chuyện trên thế gian, phải làm điều gì đó trên thế gian, phải thành tựu điều gì, phải là người hành động.

Đại thiên thần Chamuel, uy lực tia ngọc hồng,
Con biết con đang tắm trận mưa ban sự sống,
Bao ý chí sa đọa đốt sạch bởi tình thương,
Bỗng nhiên bao ham muốn như chìm nghỉm lắng xuống.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.2. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con né tránh cạm bẫy cho rằng con phải phản ứng lại điều gì đó ngay bây giờ. Xin thày giúp con dành thì giờ để Hiện diện TA LÀ lấy quyết định đáp ứng.

Đại thiên thần Chamuel, ánh sáng dâng cuồn cuộn,
Tia hồng ngọc rực lửa đâm xuyên qua đêm trường,
Mọi thế lực bóng tối bị lửa thày thiêu nướng,
Thiêu sạch cả những ai không chịu bước cao hơn.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.3. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con phá đi khuôn nếp phản ứng lại người khác qua tâm vỏ ngoài, tìm cách tránh không để người đó khó chịu.

Đại thiên thần Chamuel, tình yêu thày bao la,
Cuộc sống nay ý nghĩa do tầm nhìn sáng tỏ,
Khi mục đích cuộc đời con nhận ra quá rõ,
Nhận cả đấng Duy nhất trong tình thương chan hòa.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.4. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con phá đi khuôn nếp phản ứng lại người khác qua vết thương tâm lý của mình. Xin thày giúp chúng con ngưng tình trạng căng thẳng, tranh cãi và khuôn nếp phản ứng mà chúng con bị mắc kẹt trong đó.

Đại thiên thần Chamuel, đem bình an bất nhị,
Thậm chí cả cái chết mà cũng chẳng là chi,
Thật sự trong tình thương không thể có phân hủy,
Tình thương là thăng vượt vào ngày mới vô thỉ.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.5. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con đáp ứng lại với người bạn đời dựa trên tình thương. Xin thày giúp con biết rằng nếu làm vậy khiến người bạn đời của con khó chịu hơn, thì tà lực đang dùng người bạn đời để lấy đi hài hòa giữa chúng con.

Đại thiên thần Gabriel, ánh sáng con kính mến,
Chẳng còn gì sợ hãi, trầm mình trong Hiện diện,
Làm đệ tử Ki-tô nay con đã thật quên
Tự ngã với tham vọng đáp trả miếng từng miếng.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.6. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con cắt mình thoát khỏi phàm linh nội tại và bên ngoài để chúng con không miệt thị lẫn nhau, không từ chối tình thương của nhau.

Đại thiên thần Gabriel, con không sợ ánh sáng,
Trong lửa trắng thanh tẩy, sao con thấy rộn ràng,
Tay con trong tay thày, mỗi thử thách trực diện
Là ân huệ không ngớt để con cứ theo lên.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.7. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con thấy rõ phản ứng của mình để con vượt qua khuôn nếp đang kềm giữ con lại. Xin thày giúp chúng con thanh lọc tâm của mình khỏi ký ức của khuôn nếp cũ.

Đại thiên thần Gabriel, lửa trắng thày thiêu cháy,
Bước ra khỏi đêm tối, con thăng lên cùng thày.
Chẳng còn một nơi chỗ cho tự ngã trốn chạy,
Con trụ vững trong thày, thăng thiên theo ốc xoáy.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.8. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con chấp nhận vì tình thương của Thượng đế vô điều kiện, bất cứ điều gì con làm trên trái đất, con đều có thể thoát khỏi được.

Đại thiên thần Gabriel, con nghe thấy tiếng kèn,
Báo hiệu ngày đản sanh của Ki-tô gần đến.
Trong bản thể nhẹ nhõm con đang được tái sinh,
Cùng Ki-tô con bước vào buổi sáng Phục sinh.

Đại thiên thần Gabriel, điều này con chắc chắn,
Đại thiên thần Gabriel, Ki-tô sẽ chữa lành,
Đại thiên thần Gabriel, khi ý định trong sáng,
Đại thiên thần Gabriel, trong thày con an toàn. 

2.9. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con nhận ra là không ai chịu đựng nổi sự phê phán chính mình, và do đó, thay vào đó con bắt đầu phê phán người bạn đời. Xin thày giúp con nhận ra và thoát khỏi khuôn nếp đó.

Con bay với thiên thần,
Để đạt được nhiều HƠN.
Thiên thần ôi rất thật,
Tình thương sẽ chữa hết.
Với thiên thần bình an,
Muôn ray rứt phải tàn.
Với thiên thần ánh sáng,
Ta bay bổng thênh thang.

Cánh thiên thần xào xạc trong ngọn gió,
Vui vui lắm khi vật chất hát to,
Vui với từng hạt nguyên tử vo vo
Cùng hòa tấu với cánh thiên thần nhỏ.

3. Chúng con không cần lên án lẫn nhau

3.1. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con nhận ra khuynh hướng phán xét chính mình đến từ tâm thức phán xét do sa nhân tạo ra.

Ôi chân sư Paul, thày là giấc mơ,
Thày yêu cái đẹp hằng chảy tuôn ra.
Ôi chân sư Paul, tình mang trong dạ
Quyền năng đập vỡ nấm mồ tự ngã.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.2. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con ngừng cảm thấy bất mãn với chính mình bằng cách tiếp cận sự tinh khiết vô điều kiện của Thượng đế. Xin thày giúp chúng con gia tốc mối quan hệ của con thoát khỏi ký ức của những tổn thương cũ.

Ôi chân sư Paul, là nguồn khuyên nhủ,
Tâm con bay vút lên đỉnh trời cao.
Ôi chân sư Paul, minh triết ấp ủ
Cái đẹp chảy xuống từ Trên nhập vào.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.3. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con vượt qua đám mây tập thể của thù nghịch và chống đối giữa người nam và người nữ. Xin thày giúp chúng con tìm ra cách liên hệ với nhau dựa trên tình thương.

Ôi chân sư Paul, yêu là nghệ thuật,
Mở trái tim ra căn phòng mật thất.
Ôi chân sư Paul, ào ào chảy xuống,
Cho tim tràn ngập ánh sắc yêu thương.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.4. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con nhận ra phàm linh nội tại mà con đã tạo ra trong quan hệ của con. Xin thày giúp cả hai chúng con nhận ra mình đều hơn phàm linh đó. Xin thày giúp hai chúng con rũ bỏ phàm linh đó.

Ôi chân sư Paul, gia tốc mài miệt,
Trụ vào từ bi, con thiền nhận biết.
Ôi chân sư Paul, ý định thuần khiết
Sẽ được bảo đảm thăng lên siêu việt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.5. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con vượt qua động lượng của toàn hành tinh đang khiến con người đổ lỗi cho nhau và không sẵn sàng buông bỏ quá khứ. Xin thày giúp chúng con cho nhau tự do để chúng con có một quan hệ hài hòa hoặc mỗi người đi tiếp cuộc đời mình.

Ôi chân sư Paul, tình yêu hàn gắn,
Thày mở lộ ra ánh sáng nội tâm.
Ôi chân sư Paul, tình yêu an ủi,
Để con nguyên vẹn trong một niềm vui.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.6. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con thoát khỏi khuynh hướng phản ứng với nhau qua cái ta vỏ ngoài. Xin thày giúp chúng con buông bỏ ký ức của chuyện xảy ra trong quá khứ để mỗi ngày chúng con gặp nhau với tâm hoàn toàn mới.

Ôi chân sư Paul, phụng sự Tất cả,
Giúp mọi chúng sinh thăng vượt sa ngã.
Ôi chân sư Paul, an bình ra khơi,
Mặc cho tự ngã tất phải tàn hơi.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.7. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con nhận ra cách nâng mối quan hệ của con lên một cấp độ cao hơn hoặc giúp con xét xem việc chia tay đi tiếp cuộc đời riêng của mình có phải là bước hợp lý kế tiếp hay không.

Ôi chân sư Paul, tình yêu giải phóng,
Thày yêu mãi mãi, cho con nhập dòng.
Ôi chân sư Paul, thày là vị Chủ
Giúp cho hành trình của con hứng thú.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.8. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con chú tâm vào việc vượt qua những khuôn nếp phản ứng của mình. Xin thày giúp chúng con tới được điểm mà con có thể tuôn chảy lên một giai đoạn cao hơn của mối quan hệ hoặc tuôn chảy ra khỏi quan hệ với tâm bình an.

Ôi chân sư Paul, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư Paul, thày tô bầu trời,
Cái ta mừng rỡ trong màu vui tươi.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.9. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con nhận ra mục đích của sa nhân là chà đạp con dù con ở lại trong một quan hệ hạn chế hay chia tay trong trạng thái bất hòa.

Ôi chân sư Paul, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Tình yêu Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4. Chúng con giúp nhau tăng triển

4.1. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con vượt qua khuôn nếp tập thể cho rằng quan hệ tình yêu phải kéo dài suốt đời. Xin thày giúp chúng con chấp nhận tăng triển là khía cạnh quan trọng nhất của đời mình.

Serapis Bey, biết bao uy lực
Đằng sau đôi mắt thanh tẩy của thày.
Serapis Bey, ôi niềm hạnh phúc
Được vào nhập thất tuyệt diệu ở đây.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.2. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con nhận ra mục đích của con khi đầu thai trên trái đất là để nâng cao tâm thức mình và qua đó nâng cao tâm thức tập thể. Mục đích của mối quan hệ tình yêu là để tạo tăng triển tối đa.

Serapis Bey, nhờ có minh triết
Mà lời thày nói mới thật uyên thâm,
Serapis Bey, con muốn thày biết
Rằng con chỉ còn mình thày trong tâm.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.3. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con nhận ra khi một người nam và nữ đến với nhau, họ có điều gì trong tâm lý mà họ cần giải quyết và ý nghĩa của mối quan hệ là để họ giúp nhau giải quyết.

Serapis Bey, tình thương bát ngát,
Tim con hưởng ứng cũng nhảy lên cao, 
Serapis Bey, bài thơ thanh thoát
Gọi con về nhà ở những vì sao.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.4. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con chấp nhận là mục đích thật của mối quan hệ giữa chúng con không phải là để sống hạnh phúc cho tới khi đầu bạc răng long mà là để giúp đỡ nhau chữa lành tâm lý chưa được giải quyết.

Serapis Bey, vững tay dìu dắt,
Nơi gốc tinh sạch màu trắng trong vắt.
Serapis Bey, không còn vướng mắc
Vào bẫy tâm hồn cái ta giam chặt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.5. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con chấp nhận là mục đích cao của mối quan hệ giữa chúng con là để chúng con làm hiển lộ trong người kia những gì tự mình không thể thấy được và vượt lên trên các khuôn nếp này.

Serapis Bey, là toa thần dược,
Hàn gắn tâm con luôn được yên tĩnh,
Serapis Bey, ý tưởng thanh tịnh,
Kỷ luật làm sao con cũng chịu được.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.6. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con tránh phản ứng tiêu cực đổ lỗi cho nhau khi chúng con đang làm đúng cái gì mà chúng con cần làm theo nghĩa tâm linh, thậm chí còn nghĩ rằng mối quan hệ đã thất bại.

Serapis Bey, thử thách bí mật
Cho những tự ngã cứ ham đứng nhất,
Serapis Bey, xin thày phơi ra
Mọi nét trong con chưa đủ hài hòa.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.7. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con vượt lên trên khuôn nếp cũ khiến chúng con bị chấn động bởi những khác biệt giữa chúng con. Xin thày giúp chúng con xây dựng một quan hệ lâu dài giúp nhau tăng trưởng tâm linh.

Serapis Bey, vui mừng biết bao,
Được thấy cái ta thăng cõi linh cao.
Serapis Bey, đời đời giải thoát,
Tất cả linh ứng xảy ra đồng loạt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.8. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con chấp nhận là các chân sư thăng thiên không bao giờ coi một mối quan hệ đã thất bại, nhưng luôn xem nó là một cơ hội. Xin thày giúp chúng con nhận ra cơ hội trong quan hệ của chúng con dù chúng con không còn có quan hệ vật lý nữa.

Serapis Bey, thày sẽ quân bình
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Trong cõi không gian và cõi thời gian,
Con leo đỉnh tháp cái ta nhiều tầng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.9. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con nhận ra dù mối quan hệ đã chấm dứt ở cấp vật lý, con vẫn có cơ hội rút tỉa bài học từ kinh nghiệm này và tăng triển. Xin thày giúp chúng con kết nối lại với ý muốn tăng triển và giúp nhau đạt được tiến bộ tối đa trên con đường dẫn tới thăng thiên.

Serapis Bey, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Trinh nguyên Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.