Con thỉnh cầu Chân lý để có Tự do Phát biểu (4 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Heros và Amora và Cyclopea và Virginia, Đại thiên thần Chamuel và Charity và Raphael và Mẹ Mary, Chân sư Paul người Venice và Hilarion yêu dấu, hãy giúp chúng con thiết lập sự phát biểu tự do không có căng thẳng hay tắt nghẽn. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ các khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với thày Paul người Venice và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

1. Chúng con tôn trọng cảm nhận cá biệt

1.1. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con vượt qua sự hủ hóa tình thương khiến con nghĩ rằng chân lý chỉ thể hiện bằng một cách và thương yêu ai có nghĩa là làm cho người đó thấy được chân lý của mình.

Heros-Amora, trong tình thương màu hồng,
Con không cần biết đến ai nghĩ gì về con,
Trong hợp nhất với thày, con gọi một ngày mới,
Như trẻ thơ trong trắng, con đùa giỡn vui chơi.

Heros-Amora, đời mới đã khởi sự,
Con cười vào mặt quỷ, là đứa luôn nghiêm nghị,
Con tắm trong Mặt trời màu Hồng Đỏ lộng lẫy,
Biết rằng Thượng đế muốn cuộc đời vui thơ ngây.

1.2. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con hiểu rằng không ai trong chúng con có thể thấy được chân lý tuyệt đối và vô điều kiện xuyên qua cỗ xe tâm hồn của mình. Con chỉ thấy được một phiên bản riêng của chân lý.

Heros-Amora, cuộc đời thật vui thay,
Tưởng chừng như thế giới là đồ chơi vĩ đại,
Tâm con phóng thế nào thì đời như thế nấy,
Vì tấm gương cuộc sống phản chiếu đúng như vậy.

Heros-Amora, gieo gì thì gặt nấy,
Nhưng đây là kế 2 để giúp con tăng trưởng,
Vì thật sự đáng lý con phải nhập dòng chảy,
Trầm mình trong Tình thương mà thày ban Vô lượng.

1.3. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con thấy lòng khao khát tự nhiên muốn biết chân lý bị hủ hóa thành khao khát muốn biết một chân lý tuyệt đối, và điều này tạo bối cảnh gây ra các vấn đề trong quan hệ giữa con người.

Heros-Amora, đốt hết mọi điều kiện,
Con biết TA LÀ quyền được lật sang trang mới,
Trầm mình trong dòng chảy của Tình yêu vô biên,
Con biết rằng Tánh linh đã từ Trên xuống đời.

Heros-Amora, tỉnh ngộ con phát hiện
Rằng tình thương đích thực không hề có điều kiện,
Tuy rắn bị kẹt cứng trong nhị đối của y,
Nhưng con thì thoát được nhờ Tình thương vô kỷ.

1.4. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con nhìn nhận là những gì con thấy bây giờ là sản phẩm của tầng mức tâm thức của con và cá tính của cỗ xe tâm hồn của con.

Heros-Amora, rốt cuộc con cảm thấy
Mình đã vượt lên trên vùng dĩ vãng sa lầy.
Trong tình yêu chân thật con tự do phát triển,
Mãi mãi con là một với Dòng Từ vô biên.

Heros-Amora, điều kiện vốn trói buộc,
Chúng hình thành mạng lưới những gian manh lừa dối,
Tình thương bay xa mãi vì nó không biên giới,
Nâng cao muôn sự sống vào trời Hồng ngọc tươi.

1.5. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con thoát khỏi cái bẫy nghĩ rằng khi con thương yêu một người và muốn giúp họ, thì cách duy nhất giúp họ là khiến họ thấy chân lý như con thấy.

Cyclopea yêu dấu, thày phơi ra sự thực, 
Rằng phiền não nhị nguyên rồi sẽ được hàn gắn, 
Ánh sáng màu Lục bảo của thày như thần dược, 
Chữa lành cảm thể con cho bình an mỹ mãn.

Cyclopea yêu dấu, trong Quả cầu Lục bảo, 
Viễn kiến sao trong sáng, con nhất mực giữ gìn. 
Chúng con sẽ bền trí để nhận thức nâng cao, 
Chân lý con trân quý, ôm sâu chặt trong tim.

1.6. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con chấp nhận là người khác không tăng triển bằng cách thấy sự việc như con thấy. Người đó sẽ tăng triển khi có một tầm nhìn sáng suốt hơn dựa trên cá tính riêng của họ.

Cyclopea yêu dấu, con cùng thày tháo gỡ 
Những vòng xoáy tiêu cực đang phủ tâm mây mờ, 
Con biết mình cốt lõi là cái biết thuần sơ,
Là chìa khóa để thành cánh cửa luôn rộng mở.

Cyclopea yêu dấu, thanh lọc mắt bên trong, 
Uy lực đó giúp con xuyên thủng đêm trong hồn,
Xuyên tấm màn nhị nguyên, con giương cánh bay cao, 
Và tắm trong Ánh sáng thâm sâu màu Lục bảo.

1.7. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con thoát ra khỏi ham muốn không bao giờ ngừng của tự ngã muốn cái nhìn cá biệt của nó trở nên phổ quát bằng cách khiến mọi người chấp nhận đó là sự thật duy nhất.

Cyclopea yêu dấu, cuộc sống chỉ phản ánh 
Những hình tướng mà tâm cứ phóng ra địa cầu, 
Giữ tâm mình trong sáng là bí quyết chữa lành, 
Không còn một tâm ảnh để ngã trốn đằng sau. 

Cyclopea yêu dấu, chúng con nhắm thật cao, 
Ngày càng xích lại gần với ngọn lửa hàn gắn,
Nay con nhìn cuộc sống với con mắt thuần đơn,
Vượt lên trên bệnh tật, con sẽ bay cao hơn.

1.8. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con nhận ra cỗ xe tâm hồn của con ảnh hưởng tầm nhìn của con. Xin thày giúp chúng con bước ra khỏi phin lọc nhận thức của cỗ xe tâm hồn và trải nghiệm một thực tại cao hơn.

Cyclopea yêu dấu, Lửa Lục bảo phanh phui 
Từng trò chơi quyền lực tinh vi của nhị đối, 
Kể cả âm mưu cũ là trò chơi gian dối, 
Cứ định nghĩa chân lý theo một cách mà thôi.

Cyclopea yêu dấu, dòng chảy con cảm được, 
Của Chân lý Hằng sống mà thày ban liên tục, 
Con biết chân lý vượt mọi hệ thống dưới này, 
Con bơi trong ánh sáng và tăng trưởng gấp mấy. 

1.9. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con thấy và hoàn toàn chấp nhận rằng người phối ngẫu trong quan hệ tình yêu của con sẽ không bao giờ nhìn đời giống y như con.

Gia tốc tới Hợp nhất, Ta Là có thật.
Gia tốc tới Hợp nhất, mọi sự sống được lành.
Gia tốc tới Hợp nhất, Ta Là HƠN NỮA.
Gia tốc tới Hợp nhất, tất cả sẽ vút cao.

Gia tốc tới Hợp nhất! (3X)
Heros và Amora yêu dấu.
Gia tốc tới Hợp nhất! (3X)
Chamuel và Charity yêu dấu.
Gia tốc tới Hợp nhất! (3X)
Paul người Venice yêu dấu.
Gia tốc tới Hơp nhất! (3X)
TA LÀ yêu dấu.

2. Chúng con muốn tăng triển trong quan hệ của chúng con

2.1. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con chấp nhận là chúng con có sự thu hút với người bạn đời vì người đó giúp phơi bày những vấn đề tâm lý mà con chưa giải quyết.

Đại thiên thần Chamuel, uy lực tia ngọc hồng,
Con biết con đang tắm trận mưa ban sự sống,
Bao ý chí sa đọa đốt sạch bởi tình thương,
Bỗng nhiên bao ham muốn như chìm nghỉm lắng xuống.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.2. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con chấp nhận là người bạn đời phơi bày những tâm lý chưa giải quyết của con bằng cách khiến con phản ứng, chứ không phải bằng cách khiến con thấy mọi chuyện giống họ.

Đại thiên thần Chamuel, ánh sáng dâng cuồn cuộn,
Tia hồng ngọc rực lửa đâm xuyên qua đêm trường,
Mọi thế lực bóng tối bị lửa thày thiêu nướng,
Thiêu sạch cả những ai không chịu bước cao hơn.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.3. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con hiểu là con cần xem xét phản ứng của mình đối với người bạn đời để khám phá những tâm lý chưa giải quyết của mình.

Đại thiên thần Chamuel, tình yêu thày bao la,
Cuộc sống nay ý nghĩa do tầm nhìn sáng tỏ,
Khi mục đích cuộc đời con nhận ra quá rõ,
Nhận cả đấng Duy nhất trong tình thương chan hòa.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.4. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con vượt qua cái bẫy nghĩ rằng trong mối quan hệ tình yêu lý tưởng, cả hai người phải nhìn mọi chuyện giống y hệt nhau.

Đại thiên thần Chamuel, đem bình an bất nhị,
Thậm chí cả cái chết mà cũng chẳng là chi,
Thật sự trong tình thương không thể có phân hủy,
Tình thương là thăng vượt vào ngày mới vô thỉ.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.5. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con tránh xem sự khác biệt về quan điểm là mối đe dọa và thay vào đó, xem đây là cơ hội mở rộng tầm nhìn của mình.

Đại thiên thần Raphael, thày sáng rỡ làm sao, 
Thày nâng con lên khỏi tuồng sân khấu cuộc đời. 
Mẹ Mary và thày, viễn quan sao táo bạo, 
Muốn con đạt tiềm năng cao nhất có thể với. 

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

2.6. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con hiểu rằng khi người khác nhìn sự việc khác con, thì đây là cơ hội để con mở rộng ý niệm bản ngã của mình.

Đại thiên thần Raphael, trong quả cầu lục bảo, 
Niệm tinh khôi con giữ cho mãi mãi thanh cao, 
Mẹ Mary bao bọc, ôm con trong Tim Thánh, 
Không bao giờ xa cách trong tình Mẹ chân thành.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

2.7. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con hiểu rằng muốn có một quan hệ hài hòa, con cần nhìn nhận là chúng con mỗi người có một tầm nhìn cá biệt về cuộc đời và người bạn đời của con không nên chấp nhận cái nhìn của con.

Đại thiên thần Raphael, mọi đau ốm trị lành, 
Từng tế bào trong thân niêm lại trong ánh sáng, 
Chợt thấy niệm tinh khôi của đức Mẹ Mary, 
Con sống hiện thực mới là sức khỏe thần kỳ.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

2.8. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con chấp nhận là người bạn đời của con nên mở rộng cái nhìn cá biệt của họ nhưng cái nhìn này phải được phép giữ cá tính của nó.

Đại thiên thần Raphael, ánh sáng vô cùng thực, 
Lộ ra cho con thấy Ki-tô trong thần thức, 
Mẹ Mary đang giúp để con thăng liên tục, 
Cùng thày con thăng lên trong ánh sáng bảo lục.

Đại thiên thần Raphael, con cầu nguyện viễn kiến. 
Đại thiên thần Raphael, chỉ đường cho con tiến. 
Đại thiên thần Raphael, tia lục bảo sáng ngời.
Đại thiên thần Raphael, đời con mở ngày mới.

2.9. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con cho phép cả hai tăng triển theo cách riêng của mình để chúng con có một mối quan hệ hài hòa giúp cả hai tăng triển.

Con bay với thiên thần,
Để đạt được nhiều HƠN.
Thiên thần ôi rất thật,
Tình thương sẽ chữa hết.
Với thiên thần bình an,
Muôn ray rứt phải tàn.
Với thiên thần ánh sáng,
Ta bay bổng thênh thang.

Cánh thiên thần xào xạc trong ngọn gió,
Vui vui lắm khi vật chất hát to,
Vui với từng hạt nguyên tử vo vo
Cùng hòa tấu với cánh thiên thần nhỏ.

3. Chúng con chấp nhận sự khác biệt

3.1. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con cải thiện cách chúng con giao tiếp với nhau bằng cách vượt qua khuynh hướng ép uổng người kia phải nhìn đời một cách nào đó.

Ôi chân sư Paul, thày là giấc mơ,
Thày yêu cái đẹp hằng chảy tuôn ra.
Ôi chân sư Paul, tình mang trong dạ
Quyền năng đập vỡ nấm mồ tự ngã.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.2. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con cho nhau không gian để diễn đạt cách mình nhìn đời, và cho phép nhau thấy rõ mình cảm nhận hoàn cảnh như thế nào.

Ôi chân sư Paul, là nguồn khuyên nhủ,
Tâm con bay vút lên đỉnh trời cao.
Ôi chân sư Paul, minh triết ấp ủ
Cái đẹp chảy xuống từ Trên nhập vào.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.3. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con thiết lập nền móng của mối giao tiếp xây dựng có thể giúp giải quyết căng thẳng và xung đột giữa chúng con.

Ôi chân sư Paul, yêu là nghệ thuật,
Mở trái tim ra căn phòng mật thất.
Ôi chân sư Paul, ào ào chảy xuống,
Cho tim tràn ngập ánh sắc yêu thương.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.4. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con chấp nhận những khác biệt của nhau như một điều tích cực, một chất xúc tác giúp tăng triển.

Ôi chân sư Paul, gia tốc mài miệt,
Trụ vào từ bi, con thiền nhận biết.
Ôi chân sư Paul, ý định thuần khiết
Sẽ được bảo đảm thăng lên siêu việt.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.5. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con xây dựng mối quan hệ mới dựa trên sự chấp nhận khác biệt của nhau. Xin thày giúp chúng con vượt qua ước muốn không thể đạt được muốn tìm một người bạn đời hoàn toàn giống mình và luôn luôn nhìn đời giống mình.

Ôi chân sư Paul, tình yêu hàn gắn,
Thày mở lộ ra ánh sáng nội tâm.
Ôi chân sư Paul, tình yêu an ủi,
Để con nguyên vẹn trong một niềm vui.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.6. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con chấp nhận một người bạn đời khác mình, thấy điều này như một nguồn tăng triển và dùng nó một cách xây dựng.

Ôi chân sư Paul, phụng sự Tất cả,
Giúp mọi chúng sinh thăng vượt sa ngã.
Ôi chân sư Paul, an bình ra khơi,
Mặc cho tự ngã tất phải tàn hơi.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.7. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con vượt qua ảo tưởng cho rằng quan hệ hài hòa dựa trên sự giống nhau. Xin thày giúp chúng con thấy chỉ có tự ngã mới bị đe dọa bởi khác biệt.

Ôi chân sư Paul, tình yêu giải phóng,
Thày yêu mãi mãi, cho con nhập dòng.
Ôi chân sư Paul, thày là vị Chủ
Giúp cho hành trình của con hứng thú.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.8. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con vượt qua mô thức dùng áp lực để khiến người bạn đời đồng ý với mình.

Ôi chân sư Paul, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư Paul, thày tô bầu trời,
Cái ta mừng rỡ trong màu vui tươi.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.9. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con vượt qua mô thức không nói một điều nào đó vì con không muốn làm người bạn đời bực bội.

Ôi chân sư Paul, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Tình yêu Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4. Chúng con cho nhau tự do phát biểu

4.1. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con đạt được tình trạng mà cả hai người đều có thể tự do phát biểu. Xin thày giúp chúng con không phản ứng với nhau qua tự ngã của mình.

Hilarion, trên bờ lục bảo,
Con đã bỏ lại mọi chuyện đã qua.
Hilarion, con đã buông cả
Mọi điều ngăn chặn dòng thánh chảy ra. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.2. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con cho nhau không gian để chúng con có thể tự do phát biểu mà không sợ phản ứng tiêu cực của người kia.

Hilarion, chìa khóa bí mật,
Nằm ngay thực tại của tâm minh triết.
Hilarion, sự sống chữa lành,
Ngã vốn giấu mặt không còn lẩn tránh.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.3. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con cho nhau tự do để một người có thể nói bất cứ điều gì người đó muốn, và người kia có tự do trả lời bất cứ điều gì dựa trên phản ứng của họ.

Hilarion, tình yêu sự sống,
Giúp con bỏ lại ray rứt bên trong.
Hilarion, lời thày trìu mến,
Như chim ca hót tim con vang rền. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.4. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con học cách không bao giờ nói dựa trên phản ứng sợ hãi mà chỉ mô tả phản ứng cho người kia.

Hilarion, thỉnh cầu ánh sáng, 
Con đọc từng chữ bài chú linh thiêng.
Hilarion, giọng ngân u huyền, 
Là pháp tuyệt hảo của đá luyện vàng. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.5. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con xây dựng sự thông cảm giúp chúng con không phản ứng lại nhau dựa trên nỗi sợ bị đe dọa hay bị hất hủi.

Hilarion, thương yêu đón chào,
Nơi đền đảo Crete thày gọi con ra.
Hilarion, ánh sáng lục bảo,
Cái nhìn Ki-tô là mắt thứ ba.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.6. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con phát triển mối quan hệ trong đó không ai cảm thấy bị hất hủi khi người kia không hiểu mình.

Hilarion, thày ban cho con
Quả trái tuyệt vời chân lý tối thượng.
Hilarion, căng thẳng giảm xuống
Khi con nhả hết tham vọng vấn vương.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.7. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con cho nhau tự do nói những gì mỗi người cần nói, nhờ vậy tạo được vòng xoắn hướng thượng mở rộng dòng chảy giao tiếp giữa chúng con.

Hilarion, thông sạch luân xa, 
Nỗi sợ sâu nhất, con đã buông xả.
Hilarion, con luôn thật thà, 
Sự thật giải thoát con hằng thiết tha. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.8. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con nhận ra rằng một quan hệ hài hòa không bao giờ thành tựu được nếu giao tiếp bị trấn áp, nhưng chỉ thành tựu khi cả hai có tự do phát biểu.

Hilarion, thày sẽ quân bình 
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Hilarion, giữ con thực lòng,
Để con hợp nhất với thày bên trong.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.9. Thày Paul người Venice, xin thày giúp chúng con hiểu rằng con không xây dựng hài hòa qua sự giống nhau. Chúng con xây dựng nó qua giao tiếp tự do cho phép khác biệt được phát biểu tự do mà không tạo căng thẳng.

Hilarion, thày đang Hiện diện, 
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm.
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Viễn quan Thượng đế con xin rải truyền. 

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.