Giải đáp câu hỏi về Tôn giáo / Nghi lễ tôn giáo

Xin quý vị bấm vào tựa bài để đọc toàn bài.

 • Cầu cho người quá cố
  Đối với nhiều người, điều này đã trở thành một gánh nặng, một bổn phận, một ý thức trách nhiệm, chứ không phải vì tình yêu thương.
 • Kinh Pháp Hoa và con đường nội tâm dẫn đến quả vị Phật
  Đại đa số những người đọc kinh này không tin những gì nói trong đó. Họ không hoàn toàn chấp nhận là họ có Phật tánh nơi họ và do đó họ cũng có thể là Phật.
 • Việc thờ cúng tổ tiên
  Nếu con cháu quá bám giữ và không buông ra cho cha mẹ hay ông bà mình ra đi, thì làm sao linh hồn ra đi được đây?
 • Phục sinh là câu chuyện của mỗi người
  Điểm quan trọng trong câu chuyện Phục sinh không phải là sự kiện ta đã bị ám hại. Điểm quan trọng là ta đã sẵn sàng để cho thế giới giết ta nếu thật sự thế giới muốn như vậy.
 • Ngày lễ Giáng Sinh
  Thực tế là ngày giờ sinh của ta không có một ý nghĩa vũ trụ phổ quát nào hết.