Tại sao cần quan tâm đến năng trường cá nhân?

Đa số những ai mở tâm ra với trang mạng này có lẽ đã biết về trường năng lượng bao quanh cơ thể con người, thường gọi là hào quang. Có lẽ bạn cũng biết trường này gồm có một số tụ điểm, thường gọi là luân xa, và có cả thảy 7 luân xa chính.

Bài này nhằm mô tả khái quát trường năng lượng của bạn. Riêng các luân xa thì sẽ được đề cập ở bài viết sau. Đây hiển nhiên không phải là toàn bộ giáo lý mà chỉ là một số điều tối thiểu mà bạn cần biết để sử dụng các dúng cu tu tập một cách hiệu quả.  

Quan tâm làm gì?

Như được trình bày ở vài nơi khác, các yếu tố chính hạn chế con người bạn là những tin tưởng gây giới hạn và những năng lượng có tần số thấp mà bạn đã tích lũy. Những tin tưởng và năng lượng này cất giữ ở đâu? Xin trả lời: trong trường năng lượng cá nhân của bạn, là một phần của cái mà các nhà tâm lý học truyền thống gọi là tiềm thức.

ChakrasHires

Chỉ điều này thôi cũng đủ để thấy được năng trường cá nhân của bạn ảnh hưởng lớn lao đến cảm giác thảnh thơi dễ chịu của bạn trong đời sống. Ngày nay, đa số chúng ta đều nhận thức được tầm quan trọng của vệ sinh cá nhân. Cơ thể vật lý của bạn chắc chắn sẽ đến lúc lấm bẩn, thậm chí có thể bị nhiễm vi khuẩn hay vi-rút gây ra bệnh tật. Cho nên nếu bạn ngừng giữ gìn vệ sinh cơ thể, trước hết cảm giác dễ chịu của bạn sẽ suy giảm, rồi đến lượt sức khỏe thể xác, và cuối cùng cơ thể của bạn có thể qua đời.

Thế nhưng tại sao khi cơ thể bạn bị lấm bẩn, tinh thần của bạn cũng bị ảnh hưởng và bạn cảm thấy mệt mỏi hay “bẩn thỉu”? Đó là vì mọi thứ đều là năng lượng, nghĩa là mọi bộ phận của sự sống có một thành phần năng lượng. Khi cơ thể bạn dính chất bẩn, cái cáu ghét vật chất mà bạn nhìn thấy đó chỉ là phần nổi của một tảng băng. Cáu ghét được tạo bằng một số tần số năng lượng, trong đó có những năng lượng mà mắt bạn không thể nhìn thấy. Nhưng chính những tần số vô hình này lại ảnh hưởng năng trường cá nhân của bạn.    

Vấn đề với đa số chúng ta là chúng ta lớn lên trong một xã hội không dạy dỗ gì về tầm quan trọng của các năng lượng vô hình. Nếu xã hội đã ý thức hơn thì hẳn điều này đã trở thành kiến thức phổ thông. Trong một tương lai không quá xa, sự kiện này sẽ trở thành một kiến thức phổ biến và ở học đường trẻ em sẽ được giáo dục về sự cấu tạo của xác thân vật lý lẫn của những thể năng lượng cao hơn.  

Như đã giải thích, bạn có bốn tầng trong tâm và cũng có bốn tầng trong trường năng lượng. Trong một số giáo lý, những tầng này được gọi là “bốn thể phàm”. Thực tế đơn giản là để vệ sinh cá nhân được chu toàn, bạn phải giữ cả bốn thể phàm sạch sẽ. Xà phòng sẽ giúp bạn giữ vệ sinh cơ thể, còn các dụng cụ tu tập thăng vượt sẽ giúp các thể năng lượng luôn luôn sạch sẽ.

Nói chung, đây là động lực khiến bạn muốn cảm nhận năng trường của mình nhưng có một động lực khác sâu xa hơn.

Cái nào đến trước, hào quang hay cơ thể?

Chắc bạn cũng biết câu đố quen thuộc: “Cái nào đến trước, con gà hay quả trứng?” Bạn mà suy nghĩ thì sẽ hoang mang lắm. Con gà đầu tiên bắt buộc phải đến từ một quả trứng, nhưng trứng lại do gà đẻ ra cho nên phải có một con gà khác đến trước con gà đầu tiên. May mắn thay, chúng ta không phải bối rối về mối quan hệ giữa cơ thể và hào quang.

Tất cả chúng ta đều đã lớn lên với một thế giới quan xoay quanh vũ trụ vật chất bởi vì vũ trụ đó có thể được nhận thức bởi giác quan vật lý cũng như bởi khoa học. Cách nhìn này đã được khoa học duy vật củng cố khi chủ nghĩa duy vật cho rằng ngoài vật chất ra thì không có gì khác. Nói cách khác, chúng ta đều đặt trọng tâm vào vật chất, khiến chúng ta dễ tin rằng vật chất là chất cơ bản, là nguyên nhân. Chúng ta có khuynh hướng cho rằng vũ trụ vật chất hiện hữu độc lập với tâm mình và do đó tâm có rất ít ảnh hưởng trên vật chất – tâm chỉ có thể phản ứng với vật chất chứ không thể tác động trên vật chất.

Vì vậy khi lần đầu tiên nghe nói có một năng trường bao quanh cơ thể, chúng ta rất dễ nghĩ ngay rằng năng trường này phải do cơ thể sản xuất ra, rằng cơ thể là nguyên nhân và hào quang là kết quả. Tất cả chúng ta đều được dạy rằng từ trường chung quanh thỏi nam châm xuất phát từ cái khối sắt vật lý đó, cho nên chúng ta cũng nghĩ tương tự về hào quang. Và hẳn bạn sẽ tìm được những lời dạy mô tả hào quang là sản phẩm của cơ thể.

Thế nhưng công thức đơn giản của Einstein E=mc2 đã minh chứng là cách nhìn trên không đúng với khoa học. Trong cốt lõi, công thức của Einstein bảo rằng thế giới được cấu tạo bằng duy một chất mà thôi, là năng lượng. Vật chất thực sự chỉ là năng lượng đã khoác lấy một hình dạng khiến nó hiện ra là rắn chắc và không thay đổi đối với giác quan chúng ta. Kỳ thực, năng lượng mới là chất cơ bản nằm bên dưới. Có nghĩa là năng lượng là nguyên nhân và cái mà chúng ta gọi là vật chất chỉ đơn giản là kết quả của một số hiện tượng xảy ra ở những mức sâu hơn của năng lượng lỏng.  

Như vật lý lượng tử đã chứng minh, có một cõi năng lượng với tần số cao vượt ngoài giải tần số của vật chất. Thế giới được tạo ra bằng cách lấy năng lượng cao tần đó, kéo thấp độ rung xuống, rồi một khuôn đúc sinh tạo của tư tưởng được phóng chiếu lên trên nó. Điều này có một ý nghĩa sâu xa: từ trường KHÔNG do cục sắt sản xuất ra mà cục sắt chỉ đơn giản là thành phần dày đặc nhất của một trường năng lượng rộng lớn hơn.

Con mắt vật lý của chúng ta chỉ thấy được phần dày đặc nhất của cái trường này, và đó là lý do tại sao chúng ta lẫn lộn nguyên nhân với kết quả. Sự thực là nguyên nhân nằm ở các tầng cao của năng trường, và mọi thứ thị hiện trong cõi vật chất chỉ là kết quả của những nguyên nhân mà chúng ta không thấy. Có nghĩa là cơ thể con người KHÔNG tạo ra hào quang. Hào quang là một trường năng lượng phức tạp gồm có mấy lớp, làm bằng năng lượng với tần số khác nhau, và cơ thể chỉ là cái phần đặc nhất của trường mà thôi.

Như vậy cơ thể vật lý phát xuất từ trường năng lượng. Năng lượng cấu tạo cơ thể vật lý của bạn đã đến từ một cõi cao hơn. Đầu tiên độ rung của nó bị kéo thấp xuống tầng bản sắc của tâm bạn (bản sắc thể), và ở đây nó khoác lấy một hình dạng tùy theo những tin tưởng của bạn về bản sắc mình. Với hình dạng này, năng lượng sau đó được đưa thấp xuống trí thể của bạn, nơi hình dạng đó trở nên cụ thể và chi tiết hơn. Rồi nó được đưa tiếp xuống cảm thể, và một lần nữa hình dạng càng cụ thể hơn nữa. Và cuối cùng nó được đưa xuống giải tần số rung động của vật chất nơi nó sẽ tác dụng lên cơ thể vật lý của bạn.

Hiểu biết này quan trọng ở chỗ là tất nhiên, bất cứ một tình trạng nào của cơ thể vật lý it khi có nguyên nhân ở mức cơ thể, mà nó khởi đầu là một tin tưởng gây giới hạn nơi bản săc thể, rồi nó ngày càng cụ thể hơn khi nó bị nhào nặn bởi các tin tưởng gây giới hạn nơi các thể liên tiếp sau đó: trí thể, cảm thể, xác thể. Có nghĩa là nếu bạn muốn thực sự giải quyết một tình trạng trong cơ thể thì bạn không thể chỉ tác động cơ thể, bởi vì đó là tầng kết quả, mà bạn phải tác động cả ba thể cao là tầng nguyên nhân. Hiển nhiên, đây chính là mục đích của các dụng cụ tu tập thăng vượt được đăng tải ở đây. Các dụng cụ này sẽ giúp bạn như thế nào?

Các dụng cụ thăng vượt giúp bạn thanh lọc hào quang

Hãy thử xem xét một ví dụ cụ thể. Giả sử có một anh kia mang niềm tin trong thể bản sắc rằng anh là một sinh thể tách biệt, sinh sống trong một thế giới nơi mọi người đều mải mê trục lợi, sẵn sàng dùng vũ lực để giành giựt của cải của anh. Khi năng lượng cao tần từ cái ta tâm linh xối chảy xuống thể bản sắc của anh, nó sẽ bị tô màu bởi tin tưởng đó và khoác lấy rung động của năng lượng sợ hãi.

energyaboveeps

Tin tưởng tách biệt này sẽ phối hợp với năng lượng sợ hãi, rồi được truyền xuống trí thể. Trong cấu trúc của tâm, trí thể nằm ở dưới bản sắc thể, hay nói cách khác, những gì chứa đựng trong bản sắc thể tạo ra một khung sườn và trí thể chỉ có thể hoạt động trong khung sườn đó mà thôi.

Trí thể tiếp cận với nhiều loại tư tưởng hơn là bản sắc thể, và vì vậy trí thể có thể mang nhiều tin tưởng khác nhau, trong số đó có những tin tưởng đi ngược lại hay đặt vấn đề với bản sắc thể. Tuy nhiên khi bản sắc thể càng chất chứa nhiều năng lượng sợ hãi thì mãnh lực của những tin tưởng này phóng chiếu vào trí thể sẽ càng lớn, và do đó trí thể sẽ càng khó cưỡng lại. Đây là lý do một người có thể dùng lý trí để hiểu được câu “không được làm cho người khác những gì mình không muốn người khác làm cho mình”, nhưng lại không có khả năng thể hiện câu này trong hành động. Những tin tưởng trong trí thể không làm sao cãi lại những xung lực từ bản săc thể gửi xuống.     

Sự tin tưởng rằng mình là một sinh thể tách biệt sinh sống trong một thế giới thù địch làm nảy sinh một số tin tưởng nơi trí thể. Những tin tưởng này cũng sẽ tạo ra năng lượng có tần số thấp, và một gói năng lượng sẽ lại được gửi xuống cảm thể. Một lần nữa, nếu năng lượng thấp tụ lại trong hai thể ở trên càng nhiều thì cảm thể sẽ càng có ít khả năng đi ngược lại những gì nó nhận được từ trên.

Nguyên tiến trình này được lặp lại ở mức của cơ thể vật lý là nơi mà hầu hết mọi người đều đặt trọng tâm ý thức. Kết quả là bây giờ anh kia đã trở thành một người tin như đinh đóng cột rằng mình là một sinh thể tách biệt, tin rằng mình có thể chính đáng sử dụng vũ lực hay bạo lực để tự bảo vệ trong một thế giới thù địch và vì thế anh phải không ngừng giao chiến với vô số kẻ thù có thật hay tưởng tượng.

Bây giờ giả thử anh ta có được một kinh nghiệm thức tỉnh (có lẽ vì cơ thể anh bị thương tích hay đau ốm) và anh quyết định mình sẽ thay đổi đời mình. Anh khởi sự nhìn vào tâm lý anh, xét xem tại sao mình cứ cảm thấy bắt buộc phải giao tranh với mọi người.

Nhìn khách quan, hiển nhiên là nếu anh muốn thật sự thay đổi đời anh, anh sẽ cần bước vào một tiến trình có hệ thống nhằm lật mặt những tin tưởng gây giới hạn nơi cả bốn tầng của tâm, cho đến khi anh nhận diện những niềm tin sâu xa nơi bản sắc thể và bắt đầu chuyển đổi chúng một cách ý thức. Các tin tưởng gây giới hạn này được sắp xếp thành một kim tự tháp, và ở trên cùng kim tự tháp là một cái chóp. Chóp đó là niềm tin tưởng rằng mình là một sinh thể tách biệt.  

Vấn đề là khi anh khởi sự nhìn sâu vào tâm lý mình, tâm ý thức của anh sẽ khó lòng nhìn thấy rõ ràng, lý do là vì năng lượng với tần số thấp đã tích tụ trong tiềm thức của anh. Một phần năng lượng này nằm ngay ở mức vật lý và nó che chắn khiến anh có thể khó nhìn thấy những gì xảy ra nơi cõi cảm xúc. Cũng vậy, năng lượng tích tụ ở cõi cảm xúc sẽ ngăn chặn cái nhìn của anh vào cõi tư tưởng, vân vân.

Do chúng ta sống trong một thế giới có nhiều tranh chấp, xung đột và bạo lực, rất có thể hầu hết chúng ta đã tích tụ rất nhiều những loại năng lượng thấp kém trong cả bốn tầng của tâm, hay trường năng lượng. Vì vậy rõ ràng vấn đề trước mắt là phải khởi sự vứt bớt những năng lượng này đi. Như đã giải thích ở nơi khác, cách hiệu quả để làm điều này là thỉnh cầu năng lượng cao tần từ cõi tâm linh để chuyển hóa năng lượng có tần số thấp. Đây là một trong những công dụng của các dụng cụ thăng vượt hầu tạo thêm sức mạnh cho bạn tu tập. Đặc biệt là các bài chú rất hiệu nghiệm để cầu thỉnh ánh sáng.   

Khía cạnh kia là bạn cần khởi sự phát hiện và thay đổi những tin tưởng gây giới hạn nơi bốn tầng của trường năng lượng của bạn. Và một lần nữa, các dụng cụ thăng vượt được lập ra để giúp bạn thực hiện điều này. Các bài cầu thỉnh sẽ đặc biệt thích hợp cho công việc đó. Tất nhiên, việc học hỏi giáo lý tâm linh và tâm lý cũng nằm chung trong tiến trình này.

Bạn cần ý thức rõ vấn đề chủ yếu ở đây. Năng lượng của bạn có một cấu trúc thứ bậc trên dưới. Đối với hầu hết mọi người, tâm ý thức thường đặt trọng điểm nơi tầng của cơ thể và tâm vật lý, nhưng đây là tầng thấp nhất, tầng của kết quả. Bạn chỉ có thể thành công thăng vượt các giới hạn nơi thể này bằng cách đi vào những tầng cao hơn là tầng của nguyên nhân. Đó là tại sao bạn có thể lợi lạc rất nhiều khi bạn phát huy sự nhận biết của mình về năng trường và thanh lọc năng trường này.

Các dụng cụ thăng vượt giúp bạn bảo vệ hào quang

Nếu bạn đã từng theo học một khóa cấp cứu, hẳn bạn cũng biết nguyên tắc đầu tiên của cấp cứu là phải ngăn chặn tai nạn. Khi trên xa lộ xảy ra một tai nạn, công việc đầu tiên của người cấp cứu KHÔNG PHẢI là chăm sóc người bị thương mà là bảo đảm không cho có tai nạn khác xảy ra gây thêm thương tích. Đối với hào quang của bạn cũng vậy.

Việc thanh lọc hào quang đương nhiên là quan trọng, nhưng quan trọng không kém là phải bảo vệ cho nó không nhận thêm năng lượng ô uế. Bạn sống trong một thế giới nơi tất cả đều là năng lượng. Bất kỳ tình huống nào mà bạn gặp trong đời, bạn sẽ phải bước chân vào một “bát cháo năng lượng”. Bạn ưa cái gì thì cái đó cũng ưa bạn. Cho nên nếu bạn mang năng lượng nóng giận trong hào quang, nó sẽ thu hút thêm năng lượng nóng giận từ hào quang của người khác, hay thậm chí từ cả trường năng lượng tập thể bao quanh toàn địa cầu.   

Bạn cũng nên lưu ý rằng song song với sự tranh giành của cải vật chất, còn có sự tranh giành năng lượng. Có những người sẽ cố đánh cắp năng lượng tâm lý hay năng lượng sống của bạn. Lại có những người khác cố kiểm soát bạn bằng cách phóng ra năng lượng với tần số thấp vào hào quang của bạn.

Bạn có thể nhận thấy điều này: tại một số nơi bạn cảm thấy như có sự rung động dữ dội hơn, kích động hơn bình thường, trong khi tại một số nơi khác sự rung động bình thản, êm ả, sảng khoái hơn. Bạn cũng có thể nhận thấy sau khi đi mua sắm ở đâu đó, bạn cảm thấy mệt mỏi, như mất sức sống vậy. Đó một phần là do bạn đã tiếp thu năng lượng có tần số thấp từ những người chung quanh, và phần khác vì họ đã rút mất năng lượng cao tần khỏi hào quang bạn.

Vậy đâu là chìa khóa để cải thiện vấn đề này? Trong ngắn hạn, bạn cần cầu thỉnh ánh sáng cao tần để tạo thành một vòng chắn năng lượng chung quanh hào quang mình. Chắc hẳn bạn đã từng xem phim khoa học viễn tưởng có những chiếc phi thuyền không gian được bao bọc bởi một vòng chắn vô hình mà đạn dược với tia laser không thể xuyên thủng. Bạn cũng vậy, bạn muốn có một tấm khiên chung quanh hào quang của mình.

Dạng năng lượng cao tần hiệu quả nhất để bảo vệ bạn là năng lượng của tia sáng thứ nhất, màu xanh lam. Nơi tia sáng thứ nhất có hai đấng tâm linh có thể giúp bạn thiết lập một vòng chắn bảo vệ chung quanh hào quang. Đó là Đại thiên thần Michael và Elohim Hercules. Bạn có thể tìm thấy những bài chú hai vị thày này ở mục Bài chú. Trong mục những bài Cầu thỉnh, bạn cũng có thể tìm thấy một bài cầu thỉnh Đại thiên thần Michael rất hiệu nghiệm để cầu thỉnh sự bảo vệ của thày.

Vòng chắn bảo vệ chung quanh hào quang bạn có hai chức năng. Nó có rung động thanh cao đến độ bất cứ gì mang rung động thấp hơn sẽ không thể xuyên qua được, có nghĩa là năng lượng thấp không thể xâm nhập hào quang của bạn và đồng thời những năng lượng cao cũng khó lòng bị cưỡng hút ra ngoài.   

Nhưng bạn cần ghi nhớ rằng năng lượng là sóng, vì thế nó vận hành như mọi loại sóng khác. Khi một làn sóng năng lượng thấp đập vào lá chắn, nó giao thoa với năng lượng của lá chắn, tạo ra một mô thức giao thoa. Kết quả là năng lượng thấp được nâng cao độ rung và được vô hiệu hóa. Nhưng đồng thời, năng lượng của lá chắn cũng phần nào bị hạ thấp độ rung, không còn bảo vệ bạn hữu hiệu như trước đó.  

Nói cách khác, khi bạn sinh hoạt trong ngày, cái lá chắn mà bạn đã thỉnh cầu sẽ lần hồi bị vữa ra (tốc độ phân rã tùy thuộc vào khối năng lượng thấp có mặt trong môi trường xung quanh). Cho nên bạn có nhu cầu củng cố lá chắn một cách thường xuyên. Để thực sự bảo đảm một tấm khiên bảo vệ hữu hiệu, bạn cần thỉnh cầu năng lượng lửa xanh mỗi ngày.

Quyền tự quyết có thể làm yếu ánh sáng mà bạn thỉnh cầu

Điều quan trọng mà bạn cần hiểu là giữa các chân sư thăng thiên và các thế lực thấp kém có một sự khác biệt thiết yếu. Các chân sư thăng thiên tôn trọng quyền tự quyết của bạn một cách tuyệt đối, nghĩa là các thày sẽ KHÔNG BAO GIỜ đi ngược lại những lựa chọn của bạn. Xin đưa ra một ví dụ.

Giả thử bạn đọc lời chú mỗi ngày để cầu thỉnh vòng chắn quanh hào quang của mình. Khi bạn đọc chú, vị chân sư đỡ đầu bài chú – chẳng hạn Đại thiên thần Michael – sẽ phóng ra một lượng ánh sáng cho bạn. Một khi bạn đã nhận được năng lượng thì nó vượt ngoài tầm kiểm soát của thày và bạn có toàn quyền sử dụng theo ý muốn.  

Lấy ví dụ một người ham thích vào quán bar nhậu nhẹt. Anh ta cũng có sở thích tâm linh và biết được bài chú. Anh cầu thỉnh Đại thiên thần Michael và thày trao cho anh một số năng lượng che chở. Xong anh khám phá mình có thể đi chơi quán bar mà không cảm thấy khổ não gì sau đó. Anh bèn tiếp tục đi nhậu và cùng lúc anh cũng cầu thỉnh năng lượng tâm linh để bảo vệ anh khỏi những hậu quả của hành vi mình.  

Việc rải truyền năng lượng tâm linh tuân theo một quy luật đơn giản mà Giê-su đã minh họa qua ngụ ngôn về các ta-lăng. Câu chuyện kể rằng có người chủ kia sắp sửa đi xa, trao cho ba người giúp việc mỗi người một số tiền ta-lăng. Khi chủ trở về, ông hỏi họ đã làm gì với ta-lăng của họ. Trong khi có hai người đã tăng trưởng số ta-lăng và được chủ tưởng thưởng thì người thứ ba lại đem ta-lăng mình chôn cất dưới đất. Và người đó bị chủ lấy lại.

Khi chân sư thăng thiên ban cho bạn ánh sáng, mục đích của thày là bạn sẽ sinh sôi nẩy nở ánh sáng đó và sử dụng ánh sáng để có những chọn lựa không còn hạn chế mình. Nếu bạn dùng ánh sáng để tiếp tục có những chọn lựa gây giới hạn, điều đơn giản sẽ xảy ra là chân sư sẽ từ chối ban cho bạn thêm ánh sáng dù bạn có đọc nhiều bài chú đến đâu đi nữa.     

Một điều quan trọng nữa là cách sử dụng quyền tự quyết của bạn có thể vô hiệu hóa vòng chắn của bạn. Như trong trường hợp bạn dùng dụng cụ thăng vượt để cầu thỉnh năng lượng thanh cao của tình thương được lưu trữ trong hào quang. Nếu bạn có vòng chắn bảo vệ, không ai có thể cưỡng bức bạn mà lấy nó đi và không một mãnh lực nào có thể cưỡng hút ra khỏi hào quang của bạn. Thế nhưng nếu bạn có hành động thiện cảm đối với một người nào đó thì sự chọn lựa này của bạn sẽ tạo ra một lỗ hổng trong vòng chắn. Có thể nói, dù vòng chắn tâm linh sẽ che chở bạn khỏi các thế lực bên ngoài, nhưng nó không thể che chở bạn khỏi chính bạn.   

Điều muốn nói ở đây là bạn không thể cầu thỉnh năng lượng tâm linh rồi cứ thế chắc bụng rằng mình không cần phải ý thức về những chọn lựa của mình hay về môi trường chung quanh. Mục đích cầu thỉnh sự bảo vệ tâm linh là để trấn tĩnh trường năng lượng. Khi năng trường bớt rối loạn, tầm nhìn của bạn sẽ sáng rõ hơn. Bạn sẽ phát triển khả năng nhận thức được những sinh hoạt nào khiến cho năng lượng thanh cao bị hút mất và sinh hoạt nào khiến cho năng lượng thấp kém xâm nhập vào năng trường. Và dần dần, khả năng này sẽ trở thành nền tảng giúp bạn có những chọn lựa thuận lợi cho sự tinh tấn tâm linh, cho đến khi bạn không cần sự bảo vệ đó nữa.     

Dụng cụ thăng vượt giúp bạn tái lập dòng năng lượng sống

Hầu hết chúng ta đã thu nạp quá nhiều năng lượng thấp và quá nhiều điều tin tưởng gây giới hạn đến độ ánh sáng từ cái ta tâm linh không thể chảy ở dạng thuần túy qua các năng trường của chúng ta. Hào quang chúng ta không đầy ắp năng lượng cao tần, với hệ quả là có những khoảng trống trong hào quang. Có lẽ bạn đã từng nghe câu nói: “Thiên nhiên không thích khoảng trống”, ý là khi có nơi nào trống trải thì lập tức sẽ có cái gì đó nhảy vào lấp đầy.

Nhưng khi bạn dùng các dụng cụ thăng vượt, bạn sẽ lần hồi thanh lọc hào quang mình không còn những năng lượng với tần số thấp lẫn những tin tưởng gây giới hạn nữa. Kết quả là hào quang trở lại trạng thái tự nhiên, có nghĩa năng lượng cao tần từ cái ta cao hơn của bạn có khả năng chảy xuyên qua bạn một cách thông thoát, không còn bị những thứ chất chứa trong hào quang ngăn trở hay giảm thiểu.

Thật vậy, trong trạng thái tự nhiên, hào quang vận hành giống như một mặt trời. Có quá nhiều năng lượng thanh cao chảy xối qua đến nỗi không còn chỗ nào cho những năng lượng thấp kém tích tụ lại. Và bất kỳ năng lượng nào do người khác phóng vào bạn cũng tự nhiên được chuyển hóa, tương tự như khi bạn ném bất cứ vật gì vào mặt trời thì vật đó cũng sẽ bị ánh sáng toát ra từ mặt trời thiêu hủy.  

Khi bạn đạt đến trạng thái tự nhiên này, không những bạn sẽ được bảo vệ mà bạn còn có khả năng sử dụng năng lượng cao tần chảy xuyên qua bạn để làm phong phú thêm cuộc sống của mọi người. Bạn sẽ biến thành một mặt trời luôn tỏa ra ánh sáng một cách hoàn toàn vô vị lợi cho mọi sự sống chung quanh. Và khi ngày càng có nhiều người trở thành những mặt trời sống như thế, toàn thể hành tinh sẽ được nâng lên.   

Bạn hãy giữ hình ảnh trí tuệ này trong tâm mình. Và cũng không kém trí tuệ là khi bạn hiểu được rằng tiến trình nói trên sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực kiên trì hầu thăng vượt mọi năng lượng và niềm tin đang làm nghẽn dòng chảy của năng lượng qua hào quang mình. Và bước kế tiếp là phải tìm hiểu những trung tâm năng lượng trong hào quang.