Thỉnh cầu nhận biết năng lượng (4 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Heros và Amora, Đại thiên thần Chamuel cùng Charity, Paul người Venice và Đại thượng sư yêu dấu, hãy giúp con nhận ra cách con dùng năng lượng vật lý và phi-vật lý. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ các khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với Đại thượng sư và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả… [đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là phàm linh không thể thăng thiên, con phải để cho nó chết đi thì cái Ta Biết mới lên được một mức cao hơn và vượt quá tầng 96.

Heros-Amora, trong tình thương màu hồng,
Con không cần biết đến ai nghĩ gì về con,
Trong hợp nhất với thày, con gọi một ngày mới,
Như trẻ thơ trong trắng, con đùa giỡn vui chơi.

Heros-Amora, gieo gì thì gặt nấy,
Nhưng đây là kế 2 để giúp con tăng trưởng,
Vì thật sự đáng lý con phải nhập dòng chảy,
Trầm mình trong Tình thương mà thày ban Vô lượng.

1.2. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là nếu con muốn lên được một mức cao hơn, thì con phải cho phép phàm linh mà con đã tạo ra chết đi, nhờ vậy mà con có thể tái sinh, tái sinh từ nước.

Heros-Amora, đời mới đã khởi sự,
Con cười vào mặt quỷ, là đứa luôn nghiêm nghị,
Với rắn bị kẹt cứng trong nhị đối của y,
Nhưng con thì thoát được nhờ Tình thương vô kỷ.

Heros-Amora, gieo gì thì gặt nấy,
Nhưng đây là kế 2 để giúp con tăng trưởng,
Vì thật sự đáng lý con phải nhập dòng chảy,
Trầm mình trong Tình thương mà thày ban Vô lượng.

1.3. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là khi con tái sinh từ nước, con mang vào một cái ngã mới không hoàn toàn khác biệt cái ngã cũ. Nhưng nó rõ ràng là một cái ngã mới và con có ý thức nó là một cái ngã mới.

Heros-Amora, tỉnh ngộ con phát hiện
Rằng tình thương đích thực không hề có điều kiện,
Con tắm trong Mặt trời màu Hồng Đỏ lộng lẫy,
Biết rằng Thượng đế muốn cuộc đời vui thơ ngây.

Heros-Amora, gieo gì thì gặt nấy,
Nhưng đây là kế 2 để giúp con tăng trưởng,
Vì thật sự đáng lý con phải nhập dòng chảy,
Trầm mình trong Tình thương mà thày ban Vô lượng.

1.4. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là khi con tới tầng 144, giống như Giê-su đã chứng minh trên thập tự giá, con sẽ bị đóng đinh bởi chính tạo vật của con.

Heros-Amora, cuộc đời thật vui thay,
Tưởng chừng như thế giới là đồ chơi vĩ đại,
Tâm con phóng thế nào thì đời như thế nấy,
Vì tấm gương cuộc sống phản chiếu đúng như vậy.

Heros-Amora, gieo gì thì gặt nấy,
Nhưng đây là kế 2 để giúp con tăng trưởng,
Vì thật sự đáng lý con phải nhập dòng chảy,
Trầm mình trong Tình thương mà thày ban Vô lượng.

1.5. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là không có ai sẽ tới và cứu con khỏi chính tạo vật của mình và giải thoát con khỏi phàm linh mà con đã tạo ra.

Heros-Amora, đốt hết mọi điều kiện,
Con biết con toàn quyền được lật sang trang mới,
Trầm mình trong dòng chảy của Tình yêu vô biên,
Con biết rằng Tánh linh đã từ Trên xuống đời.

Heros-Amora, gieo gì thì gặt nấy,
Nhưng đây là kế 2 để giúp con tăng trưởng,
Vì thật sự đáng lý con phải nhập dòng chảy,
Trầm mình trong Tình thương mà thày ban Vô lượng.

1.6. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là chính con là người phải dứt bỏ hồn ma và để cho phàm linh này chết thêm lần nữa, nhờ vậy con được tái sinh từ lửa trong nghi thức của Ngọn lửa Thăng thiên gia tốc bản thể con bằng cách phá tan khuôn đúc của phàm linh đã dẫn con tới điểm đó.

Heros-Amora, rốt cuộc con cảm thấy
Mình đã vượt lên trên vùng dĩ vãng sa lầy.
Trong tình yêu chân thật con tự do phát triển,
Mãi mãi con là một với Dòng Từ vô biên.

Heros-Amora, gieo gì thì gặt nấy,
Nhưng đây là kế 2 để giúp con tăng trưởng,
Vì thật sự đáng lý con phải nhập dòng chảy,
Trầm mình trong Tình thương mà thày ban Vô lượng.

1.7. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là đây cũng là tiến trình đã xảy ra trong các bầu cõi trước. Các sinh thể có tự nhận biết bắt đầu với một ý niệm tự nhận biết nhỏ như cái chấm và mở rộng nó ra bằng cách tạo ra một phàm linh.

Heros-Amora, điều kiện vốn trói buộc,
Chúng hình thành mạng lưới những lừa dối gian manh,
Nhưng thày giải cứu con nhờ sẵn thuốc giải độc,
Và đem con vượt khỏi mọi điều kiện khởi sanh.

Heros-Amora, gieo gì thì gặt nấy,
Nhưng đây là kế 2 để giúp con tăng trưởng,
Vì thật sự đáng lý con phải nhập dòng chảy,
Trầm mình trong Tình thương mà thày ban Vô lượng.

1.8. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là phàm linh này không đen tối hay tà ác; nó có thể là một phàm linh đẹp và sáng được tạo ra từ một động lực tích cực.

Heros-Amora, tình yêu không buộc trói,
Nó chỉ muốn vượt qua, giải thoát con ra khỏi,
Nó bay xa mãi mãi vì nó không biên giới,
Nâng cao muôn sự sống vào trời Hồng ngọc tươi.

Heros-Amora, gieo gì thì gặt nấy,
Nhưng đây là kế 2 để giúp con tăng trưởng,
Vì thật sự đáng lý con phải nhập dòng chảy,
Trầm mình trong Tình thương mà thày ban Vô lượng.

1.9. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là nó vẫn là một phàm linh mà con phải để chết đi để cái Ta Biết có thể vươn lên cao hơn, và tiến gần hơn tới sự hợp nhất tối hậu với đấng sáng tạo ra nó, với cội nguồn của nó, là Hiện diện TA LÀ.

Heros-Amora, tình yêu ngập cõi trần,
Đổ đầy tim ai nấy một niềm vui bất tận,
Vì không thể còn chỗ cho tuyệt vọng sợ hãi,
Khi tất cả tỉnh giấc: Tình yêu nổ bùng dậy!

Heros-Amora, gieo gì thì gặt nấy,
Nhưng đây là kế 2 để giúp con tăng trưởng,
Vì thật sự đáng lý con phải nhập dòng chảy,
Trầm mình trong Tình thương mà thày ban Vô lượng.

Phần 2

2.1. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là tất cả các sinh thể trong tất cả các bầu cõi trước đều đã đi qua cùng tiến trình tạo ra phàm linh từ bảy tia sáng, rồi cho phép nó chết đi, rồi làm việc với các tia sáng cao hơn, cho phép phàm linh này chết đi và tái sinh từ lửa của Ngọn lửa Thăng thiên. Cuối cùng là gia tốc thành những dòng sống bất tử. Tiến trình này là một phần của tiến trình tạo nên Thánh linh.

Đại thiên thần Chamuel, uy lực tia ngọc hồng,
Con biết con đang tắm trận mưa ban sự sống,
Bao ý chí sa đọa đốt sạch bởi tình thương,
Bỗng nhiên bao ham muốn như chìm nghỉm lắng xuống.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.2. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là ngay khi con đang tạo ra phàm linh trước khi thăng thiên, thì con đã đóng góp vào sự tăng triển của bầu cõi của con. Lúc đầu con đem xuống ánh sáng của bảy tia sáng và sau đó con đem xuống ánh sáng của các tia sáng cao hơn.

Đại thiên thần Chamuel, ánh sáng dâng cuồn cuộn,
Tia hồng ngọc rực lửa đâm xuyên qua đêm trường,
Mọi thế lực bóng tối bị lửa thày thiêu nướng,
Thiêu sạch cả những ai không chịu bước cao hơn.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.3. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là con đang đóng góp vào việc xây dựng và nâng cao bầu cõi của con, xây dựng động lực thăng thiên của bầu cõi của con.

Đại thiên thần Chamuel, tình yêu thày bao la,
Cuộc sống nay ý nghĩa do tầm nhìn sáng tỏ,
Khi mục đích cuộc đời con nhận ra quá rõ,
Nhận cả đấng Duy nhất trong tình thương chan hòa.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.4. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là cái làm cho tánh linh thiêng liêng, cái đóng góp vào Thánh linh, là khi con thấy một cách có ý thức phàm linh con đã tạo ra và con chọn lựa cho nó chết đi để con được tái sinh.

Đại thiên thần Chamuel, đem bình an bất nhị,
Thậm chí cả cái chết mà cũng chẳng là chi,
Thật sự trong tình thương không thể có phân hủy,
Tình thương là thăng vượt vào ngày mới vô thỉ.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.5. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là khi con để phàm linh cũ chết đi, con đã bước gần hơn tới cái duy nhất. Đóng góp cuối cùng của con vào Thánh linh là lúc con cho phép hồn ma cuối cùng chết đi và con gia tốc vào Ngọn lửa Thăng thiên.

Đại thiên thần Chamuel, Lửa Thượng đế ban xuống,
Cho người người khao khát được nếm trọn yêu thương,
Mọi hoàn cảnh trong đời, con biết đều không thực,
Khi tình yêu Thượng đế được chứng trong tâm thức.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.6. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là mỗi lần con rút cái Ta Biết ra khỏi một phàm linh, nhìn thấy phàm linh từ bên ngoài và cho phép nó chết một cách ý thức, thì con đóng góp vào động lực hướng thượng qua đó các Đốm sáng Tánh linh tách biệt bước một bước gần hơn tới sự hợp nhất với đấng Sáng tạo.

Đại thiên thần Chamuel, hạt yêu thương thày gieo,
Trong trái tim của người không màng chuyện sở hữu,
Tình nào cố sở hữu sẽ sợ hãi ưu phiền,
Đâm vào tim nhức nhối là ngọn giáo nhị nguyên.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.7. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là đấng Sáng tạo quyết định tạo ra những phần nối dài riêng biệt của Bản thể của ngài, gửi chúng xuống với một ý niệm bản ngã nhỏ như cái chấm, khác xa ý niệm cái Ta toàn khắp, quả cầu, không theo đường thẳng, của đấng Sáng tạo.

Đại thiên thần Chamuel, con sẽ không kiểm soát,
Vì đó là quỷ dữ muốn hồn con giam chặt,
Bẻ gẫy vòng dây xích mà rắn đã cài đặt,
Con tìm lại Thượng đế trong tình yêu giải thoát.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.8. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là đấng Sáng tạo biết là các Đốm sáng Tánh linh này có thể bị lạc trong chính những tạo vật của chúng. Chúng có thể tự đồng hóa với tạo vật của chúng và như vậy ở trong đó mãi mãi, nếu không có một cơ chế nào kéo chúng trở về nguồn.

Đại thiên thần Chamuel, thày sao tài tình thật,
Giúp con nhận tình yêu của Thượng đế chân thực,
Con thừa biết tình yêu mà con hằng mong ước,
Không cần phải xứng đáng hay bỏ công tìm được.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

2.9. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là mục đích của sự sáng tạo là để các Đốm sáng Tánh linh đi ra và sau đó trở về nguồn. Không phải là trở về thành hư vô mà trở về Hơn khi chúng đi ra. Và đây là cách khiến sự sáng tạo mở rộng và cách khiến Thượng đế được khuếch đại.

Đại thiên thần Chamuel, để nhận được tình thương,
Con không cần toàn hảo hay giỏi giang phi thường,
Tình thương luôn chảy xiết, không bao giờ im đứng,
Chỉ đòi hỏi con chịu tiến bước lên không ngừng.

Đại thiên thần Chamuel, thày bước xuống từ Trên,
Đại thiên thần Chamuel, tình yêu ngọc đỏ hồng,
Đại thiên thần Chamuel, con không thể nào quên,
Đại thiên thần Chamuel, ôi Bồ câu Thánh thần.

Phần 3

3.1. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là ý muốn trở nên Hơn nữa, ý muốn mở rộng hơn, đã có sẵn trong dòng sống của con. Đó chính là ý muốn đã thúc đẩy đấng Sáng tạo sáng tạo lúc khởi thủy.

Ôi chân sư Paul, thày là giấc mơ,
Thày yêu cái đẹp hằng chảy tuôn ra.
Ôi chân sư Paul, tình mang trong dạ
Quyền năng đập vỡ nấm mồ tự ngã.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

3.2. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là bên trong con có động lực muốn trở nên Hơn nữa và đó là lý do vì sao con đồng-sáng tạo. Đó là lý do vì sao con hình thành một hình ảnh và thấm đẫm nó với tâm thức. Đó cũng là lý do vì sao bất cứ phàm linh nào con tạo ra đều có động lực muốn trở nên Hơn nữa, muốn mở rộng, muốn tăng trưởng và muốn thêm cường độ.

Ôi chân sư Paul, là nguồn khuyên nhủ,
Tâm con bay vút lên đỉnh trời cao.
Ôi chân sư Paul, minh triết ấp ủ
Cái đẹp chảy xuống từ Trên nhập vào.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

3.3. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là khi con theo tiến trình khai ngộ với bảy vị Thượng sư, thì con học cách rút ánh sáng của bảy tia sáng từ bên trong con và đem tới cái ngã vỏ ngoài, là phàm linh mà con đang sáng tạo.

Ôi chân sư Paul, yêu là nghệ thuật,
Mở trái tim ra căn phòng mật thất.
Ôi chân sư Paul, ào ào chảy xuống,
Cho tim tràn ngập ánh sắc yêu thương.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

3.4. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra đây là một tiến trình sáng tạo, vì con không cần lấy bất cứ gì từ các dòng sống khác hay từ thế giới vật chất để thúc đẩy nỗ lực sáng tạo của mình.

Ôi chân sư Paul, gia tốc mài miệt,
Trụ vào từ bi, con thiền nhận biết.
Ôi chân sư Paul, ý định thuần khiết
Sẽ được bảo đảm thăng lên siêu việt.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

3.5. Đại thượng sư, xin thày giúp con càng ngày càng không dính mắc vào phàm linh mà con tạo ra, con biết rằng nó chỉ là một cỗ xe, biết rằng nó là một đày tớ mà con tạo ra và con là người chỉ huy.

Ôi chân sư Paul, tình yêu hàn gắn,
Thày mở lộ ra ánh sáng nội tâm.
Ôi chân sư Paul, tình yêu an ủi,
Để con nguyên vẹn trong một niềm vui.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

3.6. Đại thượng sư, xin thày giúp con không cho phép phàm linh này mang một tự ngã riêng của nó. Xin thày giúp con nhận ra rằng mỗi lần con bước lên một tầng tâm thức cao hơn, con làm được việc này bằng cách cho phàm linh cũ chết đi và con tái sinh với một phàm linh mới cao hơn phàm linh cũ.

Ôi chân sư Paul, phụng sự Tất cả,
Giúp mọi chúng sinh thăng vượt sa ngã.
Ôi chân sư Paul, an bình ra khơi,
Mặc cho tự ngã tất phải tàn hơi.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

3.7. Đại thượng sư, xin thày giúp con quen thuộc với tiến trình cho cái cũ chết đi mà không nắm giữ nó vì con biết rằng con sẽ được tái sinh Hơn thế nữa.

Ôi chân sư Paul, tình yêu giải phóng,
Thày yêu mãi mãi, cho con nhập dòng.
Ôi chân sư Paul, thày là vị Chủ
Giúp cho hành trình của con hứng thú.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

3.8. Đại thượng sư, xin thày giúp con để khi con tới tầng 96, con có thể buông bỏ động lực mà con có với bảy tia sáng, và con nhận ra rằng con muốn cái gì cao hơn, chính là các tia sáng bí mật.

Ôi chân sư Paul, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư Paul, thày tô bầu trời,
Cái ta mừng rỡ trong màu vui tươi.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

3.9. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là các tia sáng cao không nhằm mục đích sáng tạo hình tướng vật chất, nhưng có mục đích sáng tạo cái gì vượt lên trên hình tướng vật chất và như thế góp phần vào việc nâng cao tâm thức tập thể, thay vì tạo ra những biểu hiện vật lý thấy được qua giác quan.

Ôi chân sư Paul, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Tình yêu Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi chân sư Paul, tình yêu chân thực,
Cho nên con mới thỉnh cầu thày đây,
Giải cứu chúng sinh trong niềm ưu ái,
Mà thày rải xuống từ Trên sáng rực.

Phần 4

4.1. Đại thượng sư, con sẵn sàng để cho cái cũ chết đi, con sẵn sàng dứt bỏ hồn ma. Con từ bỏ ngay tại đây mọi ý muốn chứng minh tâm làm chủ vật chất và tạo ra những hiện tượng làm choáng mắt người khác.

Ôi Đại thượng sư, con muốn tăng trưởng,
Con cảm uy lực của dòng sông lớn.
Ôi Đại thượng sư, tấm màn rơi xuống,
Do chí sáng tạo từ cõi thiên đường.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.2. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là những người không còn đi trên con đường tự thăng vượt nữa sẽ trở thành những thày phù thủy tà đạo sử dụng năng khiếu của họ với mục đích hoàn toàn vị kỷ. Do đó họ bị cắt đứt khỏi dòng chảy của Tánh linh.

Ôi Đại thượng sư, trí tuệ chảy xuống,
Đánh thức mọi người khỏi giấc ngủ quên.
Ôi Đại thượng sư, quân bình khởi xướng,
Hồi chuông thể nhập lại được gióng lên.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.3. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là những người này không còn nhận được ánh sáng từ bảy tia sáng. Họ phải đi theo con đường của các thày phù thủy tà đạo, ăn cắp ánh sáng từ những ai vẫn còn nhận được ánh sáng từ bên trong họ.

Ôi Đại thượng sư, tiếng gọi tình thương,
Đập tan ngục tối sập bốn vách tường.
Ôi Đại thượng sư, cởi hết xích xiềng,
Sự sống thênh thang trong vô điều kiện.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.4. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là khi con xuống dưới tầng nhận biết thứ 48, thì phàm linh mà con đã tạo ra cho tới điểm đó bây giờ trở thành một phàm linh không còn thấy được là nó có thể nhận được năng lượng từ bên trong chính nó.

Ôi Đại thượng sư, ý con trong suốt,
Con nay chắc chắn sự sống là một. 
Ôi Đại thượng sư, con luôn tỉnh thức,
Bỏ lại tất cả để theo Duy nhất.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.5. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là phàm linh đó ngay tức khắc trở thành một phàm linh biết nó phải lấy ánh sáng từ bên ngoài nó. Tuy thế nó vẫn còn động lực cơ bản muốn gia tăng, động lực muốn Hơn nữa.

Ôi Đại thượng sư, giúp loài người nhìn,
Xuyên qua tấm màn ảo ảnh lung linh.
Ôi Đại thượng sư, trong mắt thuần đơn,
Con biết con là cái Ta rộng lớn.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.6. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là phàm linh đó phải tìm cách trở nên Hơn nữa bằng cách lấy năng lượng ở tầng nó đang sống trong cõi vật chất. Bây giờ nó trở thành một phàm linh có bản chất hung hãn phải lấy, và sẽ lấy, ánh sáng từ các phàm linh khác.

Ôi Đại thượng sư, con đã bình an,
Nhờ Maitreya dạy con hiền lành.
Ôi Đại thượng sư, tuyệt mọi chinh chiến,
Khắp nơi tràn ngập hòa bình thiêng liêng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.7. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là phàm linh đó không thể sống và để yên cho người khác sống. Nó phải lấy ánh sáng từ bên ngoài bằng lừa đảo hay bằng vũ lực. Một số phàm linh tìm cách lấy ánh sáng bằng vũ lực trắng trợn và một số khác tìm cách lấy ánh sáng bằng lừa đảo.

Ôi Đại thượng sư, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi Đại thượng sư, giải thoát sự sống,
Để nó thăng vượt mãi mãi không ngừng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.8. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là Thánh linh chính là một Tánh linh hằng sống của sự thăng vượt, lấy năng lượng từ cõi tâm linh để cống hiến cho cõi vật chất. Thánh linh duy nhất luôn luôn tiến gần hơn tới cái một.

Ôi Đại thượng sư, ngọn Lửa thần thánh,
Vẻ đẹp rực rỡ mà thày mang tên. 
Ôi Đại thượng sư, khi dòng xối đến,
Cuộc đời ở dưới nhập với cõi trên.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.9. Đại thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là có rất nhiều phàm linh tách biệt càng ngày càng tách xa khỏi cái một khi chúng càng lấy thêm quyền năng về chúng. Mỗi một lần chúng lấy từ một người, chúng tách xa hơn sự hợp nhất với người đó. Vì làm sao con có thể dùng vũ lực hay lừa đảo để lấy từ người khác mà lại tiến gần hơn tới hợp nhất với người đó?

Ôi Đại thượng sư, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Minh triết Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.