Thỉnh cầu phơi bày tâm thức chết (7 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Peace và Aloha, Đại thiên thần Uriel và Aurora, Nada và Đại thượng sư yêu dấu, hãy giúp con nhận ra các khía cạnh của tâm thức chết đang ngăn trở con trên đường tu. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ các khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với Đại thượng sư và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả… [đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là tâm thức chết đã ảnh hưởng con bằng nhiều cách, có khi hiển nhiên, có khi không hiển nhiên.

Ôi Elohim Peace, trong Ngọn lửa Kết hợp,
Nhị nguyên không còn chỗ để bày trò cuộc chơi, 
Con biết mọi hình tướng tuôn ra từ một cội,
Con lấy uy lực đó định ra hướng đi mới. 

Ôi Elohim Peace, an định thày dẫn lối, 
Cho chúng con thoát khỏi nhị nguyên gây bối rối,
Trong hợp nhất Thượng đế, con có bản sắc mới,
Và con nâng địa cầu vào vùng Vô biên giới. 

1.2. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là tâm thức chết không phải là một lực thụ động. Nó là một lực hung hãn, nhưng nó có khả năng ngụy trang, cho nên hầu hết mọi người không nhận ra là họ bị nó tấn công.

Ôi Elohim Peace, hồi chuông đã vang rền,
Khiến từng hạt nguyên tử ca hát và rung lên.
Con nay bỏ lại hết ý niệm ngã riêng biệt
Khi con vượt biển cả của luân hồi trùng điệp. 

Ôi Elohim Peace, an định thày dẫn lối, 
Cho chúng con thoát khỏi nhị nguyên gây bối rối,
Trong hợp nhất Thượng đế, con có bản sắc mới,
Và con nâng địa cầu vào vùng Vô biên giới. 

1.3. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là trên hành tinh này, tâm thức chết ảnh hưởng tất cả mọi thứ, cho nên rất khó tìm được một điều gì không bị nó ảnh hưởng.

Ôi Elohim Peace, thày hãy giúp con ngộ
Rằng Giê-su giáng thế để ban con Ngọn lửa,
Rải cho ai sẵn lòng rũ hết chuyện ganh đua,
Nhập sự sống bất tận mà theo chân Ki-tô. 

Ôi Elohim Peace, an định thày dẫn lối, 
Cho chúng con thoát khỏi nhị nguyên gây bối rối,
Trong hợp nhất Thượng đế, con có bản sắc mới,
Và con nâng địa cầu vào vùng Vô biên giới. 

1.4. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là hậu quả sâu sắc và vi tế nhất của tâm thức chết là con không còn một khung tham chiếu nào cho con biết là có một cái gì bên ngoài tâm thức chết.

Ôi Elohim Peace, qua mắt thày con biết
Rằng chỉ trong cái Một con mới mong giải thoát,
Và cũng thấy được rằng chẳng vật gì tách biệt,
Khi cái ngã phàm phu con buông bỏ đoạn tuyệt. 

Ôi Elohim Peace, an định thày dẫn lối, 
Cho chúng con thoát khỏi nhị nguyên gây bối rối,
Trong hợp nhất Thượng đế, con có bản sắc mới,
Và con nâng địa cầu vào vùng Vô biên giới. 

1.5. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là một chức năng chủ yếu của tâm linh là cho con một trải nghiệm trực tiếp về Thánh linh (Holy Spirit) từ trong nội tâm, trải nghiệm tâm thức của sự sống.

Ôi Elohim Peace, thày chỉ con lối đi,
Ngừng đấu đá nhị nguyên, con thông sạch tâm trí,
Thày đâm xuyên ảo giác thời gian lẫn không gian,
Đem Hồng ân Bất tận tiêu hủy mọi phân ly. 

Ôi Elohim Peace, an định thày dẫn lối, 
Cho chúng con thoát khỏi nhị nguyên gây bối rối,
Trong hợp nhất Thượng đế, con có bản sắc mới,
Và con nâng địa cầu vào vùng Vô biên giới. 

1.6. Đại Thượng sư, xin thày giúp con trải nghiệm có cái gì ở ngoài tâm thức chết, nhờ đó con có một khung tham chiếu để chuyển đổi tâm thức của mình.

Ôi Elohim Peace, tên thày sao đẹp quá,
Nỗi nhị nguyên tủi hổ trong con thày giải tỏa,
Trút gánh nặng sợ hãi, địa cầu được tự do,
Và chào đón thái bình hiển hiện khắp đây đó. 

Ôi Elohim Peace, an định thày dẫn lối, 
Cho chúng con
thoát khỏi nhị nguyên gây bối rối,
Trong hợp nhất Thượng đế, con có bản sắc mới,
Và con nâng địa cầu vào vùng Vô biên giới. 

1.7. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nâng cao tâm thức và vứt bỏ một số ảo tưởng của tâm thức chết, cho tới khi con có kinh nghiệm thoát khỏi trạng thái tâm thức bình thường của mình và trải nghiệm cái gì hơn nữa.

Ôi Elohim Peace, với Ki-tô bên cạnh,
Không thế lực nhị nguyên nào có thể lẩn tránh,
Chính qua sự rung động của Ngọn lửa Hoàng kim
Mà ảo ảnh sự chết được Ki-tô nhận chìm. 

Ôi Elohim Peace, an định thày dẫn lối, 
Cho chúng con thoát khỏi nhị nguyên gây bối rối,
Trong hợp nhất Thượng đế, con có bản sắc mới,
Và con nâng địa cầu vào vùng Vô biên giới. 

1.8. Đại Thượng sư, xin thày giúp con trải nghiệm là thày hơn tâm thức chết, và vì thày không ở trong tâm thức chết, nên thày không bị bó buộc phải tuân theo nó.

Ôi Elohim Peace, thày đem vào thế giới
Lửa Tái sinh Vũ trụ mà chẳng ai ngăn nổi,
Chúng con từ bỏ hẳn mọi ý niệm “cái tôi”,
Để Ánh sáng của thày trong chúng con chiếu rọi. 

Ôi Elohim Peace, an định thày dẫn lối, 
Cho chúng con thoát khỏi nhị nguyên gây bối rối,
Trong hợp nhất Thượng đế, con có bản sắc mới,
Và con nâng địa cầu vào vùng Vô biên giới. 

1.9. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra nếu con có những kỳ vọng mà con phóng chiếu lên thày và bảy vị Thượng sư. Xin thày giúp con phá tan các kỳ vọng của con bằng cách không làm theo chúng, thách đố chúng, và cố ý vượt lên trên chúng.

Ôi Elohim Peace, hòa bình con cảm được,
Mọi ký ức chiến tranh thày đã khuây khỏa hết,
Bao thế lực xung khắc, địa cầu đã thăng vượt,
Và phục hồi hành tinh trở về với thanh khiết. 

Ôi Elohim Peace, an định thày dẫn lối, 
Cho chúng con thoát khỏi nhị nguyên gây bối rối,
Trong hợp nhất Thượng đế, con có bản sắc mới,
Và con nâng địa cầu vào vùng Vô biên giới. 

Phần 2 

2.1. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là con không thể tự mình thoát khỏi tâm thức chết một khi con đã bị chìm đắm trong nó. Tâm con đã trở thành một hệ thống đóng, vì tác dụng tối hậu của tâm thức chết là nó là một hệ thống đóng. Nó bị cắt đứt khỏi năng lực ban sự sống của Dòng sông sự Sống, của Thánh linh.

Đại thiên thần Uriel, với uy lực dũng mãnh,
Các thiên thần hòa bình nuốt trọn hết chiến tranh. 
Bọn quỷ dữ hung hăng không thể nào địch nổi
Ánh sáng đang thiêu chúng, lửa rực lên sáng ngời.

Đại thiên thần Uriel, thanh gươm báu thày vung,
Đại thiên thần Uriel, đập tan hết thù hận,
Đại thiên thần Uriel, chúng con đã đồng thuận,
Đại thiên thần Uriel, cùng Ngài con bước chân.

2.2. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là tâm thức chết bao gồm vô số phàm linh giả, vô số phàm linh tách biệt, và chúng không thể nhìn thấy Thánh linh.

Đại thiên thần Uriel, âm thanh vang cùng thấu,
Khi hàng triệu thiên thần góp giọng ca hợp tấu, 
Tiếng hát nâng cường độ chọc thủng qua đêm thâu,
Và mọi người bỗng thấy sự duy nhất nhiệm màu.

Đại thiên thần Uriel, thanh gươm báu thày vung,
Đại thiên thần Uriel, đập tan hết thù hận,
Đại thiên thần Uriel, chúng con đã đồng thuận,
Đại thiên thần Uriel, cùng Ngài con bước chân.

2.3. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là nếu chúng thấy và nhìn nhận Thánh linh, thì ngay tức khắc chúng sẽ không còn tồn tại như phàm linh tách biệt. Con không thể cùng một lúc vừa tách biệt vừa hợp nhất được.

Đại thiên thần Uriel, từ trên Ngai Cao ngất,
Hàng triệu cái kèn đồng vang lên Âm Duy nhất, 
Tan hết mọi bất hòa trong ca khúc hài hòa,
Là âm của mọi âm, đời giải thoát mở ra.

Đại thiên thần Uriel, thanh gươm báu thày vung,
Đại thiên thần Uriel, đập tan hết thù hận,
Đại thiên thần Uriel, chúng con đã đồng thuận,
Đại thiên thần Uriel, cùng Ngài con bước chân.

2.4. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là nếu con muốn một cái gì hơn cái con hiện có, thì con không thể tiếp tục ở trong trạng thái tâm thức hiện tại của mình. Con không thể tiếp tục thoải mái nếu con muốn tăng triển tâm linh.

Đại thiên thần Uriel, mọi chiến tranh chấm dứt,
Khi thày đem thông điệp từ trái tim Duy nhất, 
Hòa bình trong tim người trổi lên thành hợp xướng
Cứ thế lớn thêm mãi trong vòng xoáy yêu thương.

Đại thiên thần Uriel, thanh gươm báu thày vung,
Đại thiên thần Uriel, đập tan hết thù hận,
Đại thiên thần Uriel, chúng con đã đồng thuận,
Đại thiên thần Uriel, cùng Ngài con bước chân.

2.5. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là tâm thức chết có thể khiến con người thoải mái đến độ họ tin chắc rằng nếu họ tiếp tục làm những gì họ đang làm ngay lúc này, thì Thượng đế sẽ phải đưa họ lên thiên đàng.

Đại thiên thần Uriel, hòa bình thày vô biên,
Giải vây hành tinh khỏi mọi sinh thể hiếu chiến, 
Chiến tranh là nhà tù mà con đã vượt ngục,
Ôm chầm lấy bình an của đoàn kết chân thực.

Đại thiên thần Uriel, thanh gươm báu thày vung,
Đại thiên thần Uriel, đập tan hết thù hận,
Đại thiên thần Uriel, chúng con đã đồng thuận,
Đại thiên thần Uriel, cùng Ngài con bước chân.

2.6. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là tâm thức chết cũng có thể khiến con người vô cùng bất an. Tâm thức chết phải trở nên càng ngày càng cực đoan cho tới khi nó khiến con người càng ngày càng cảm thấy bất an.

Đại thiên thần Uriel, con thỉnh cầu thiết tha,
Thày lộ ra Duy nhất sẽ kết hợp tất cả, 
Giúp con thấy viễn ảnh của hòa bình không xa,
Khi tranh chấp xung đột, chúng con đã buông xả.

Đại thiên thần Uriel, thanh gươm báu thày vung,
Đại thiên thần Uriel, đập tan hết thù hận,
Đại thiên thần Uriel, chúng con đã đồng thuận,
Đại thiên thần Uriel, cùng Ngài con bước chân.

2.7. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là nếu con muốn thay đổi, con có thể thử kiểm soát thế giới chung quanh con, nhưng con đã làm chuyện này rồi và con chỉ bị kẹt cứng như hiện nay, khiến con cảm thấy con chẳng đi đâu được hết và cuộc đời của con là một sự vật lộn không ngừng.

Đại thiên thần Uriel, sự sống thày phụng sự,
Giải vây con thoát khỏi đấu tranh và phân hóa,
Việc quên đi tự ngã đích thực là chìa khóa
Để sống cuộc đời mình cho thật sự thuận hòa.

Đại thiên thần Uriel, thanh gươm báu thày vung,
Đại thiên thần Uriel, đập tan hết thù hận,
Đại thiên thần Uriel, chúng con đã đồng thuận,
Đại thiên thần Uriel, cùng Ngài con bước chân.

2.8. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là có phương cách khác với vật lộn. Thay vì tìm cách thay đổi một người hay một chuyện bên ngoài con, con có thể nhìn vào tấm gương và lấy cái đà trong mắt mình và thay đổi tâm thức của mình.

Đại thiên thần Uriel, địa cầu nâng tâm thức,
Khỏi mây mù nhị nguyên chỉ đem đến tiêu diệt,
Lửa Hòa bình của thày, con thỉnh cầu tha thiết,
Ra lệnh cho tranh cãi nhỏ mọn phải dứt tuyệt.

Đại thiên thần Uriel, thanh gươm báu thày vung,
Đại thiên thần Uriel, đập tan hết thù hận,
Đại thiên thần Uriel, chúng con đã đồng thuận,
Đại thiên thần Uriel, cùng Ngài con bước chân.

2.9. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là con không thể thay đổi tâm thức của mình mà vẫn thoải mái và tiếp tục tin những gì con đang tin ngay lúc này.

Đại thiên thần Uriel, hòa bình là chuyện thường
Khi địa cầu hưởng ứng một viễn kiến cao hơn,
Hòa bình ở bên trong, người mở tâm rộng lớn,
Thì Thời đại Hoàng kim sẽ là phần giải thưởng.

Đại thiên thần Uriel, thanh gươm báu thày vung,
Đại thiên thần Uriel, đập tan hết thù hận,
Đại thiên thần Uriel, chúng con đã đồng thuận,
Đại thiên thần Uriel, cùng Ngài con bước chân.

Phần 3

3.1. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là đường tu giả là con đường vỏ ngoài theo đó con làm một số chuyện vỏ ngoài và học giáo lý vỏ ngoài nhưng không nhìn vào chính con. Đây vẫn là tâm thức chết.

Chân sư Nada, cái đẹp quyền năng,
Nở ra như một đóa hoa tuyệt trần.
Chân sư Nada, ôi sao thâm trầm, 
Ý chí chinh phục được cả thời gian. 

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng. 

3.2. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là con đang nhìn mọi chuyện xuyên qua một phin lọc nhận thức và phin lọc nhận thức này bị ảnh hưởng bởi tâm thức chết.

Chân sư Nada, thày là cội nguồn
Minh triết chảy ra như dòng nước cuốn.
Chân sư Nada, tâm thày cường tráng, 
Dâng lên theo cánh bài ca thường hằng. 

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng. 

3.3. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là cách duy nhất để con tăng triển vượt qua mức tâm thức hiện tại của mình là con sẵn sàng để cho một vị thày tâm linh chất vấn phin lọc nhận thức đó. Vị thày này không ở trong hộp tư duy của con và cũng không ở trong tâm thức chết.

Chân sư Nada, hương thơm tuyệt hảo,
Tình thương của thày từ cõi thiên thai.
Chân sư Nada, hiền dịu từ ái, 
Nương cánh tình yêu con vươn lên hoài. 

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng. 

3.4. Đại Thượng sư, con muốn thày là khung tham chiếu của con, để con có thể chất vấn một cách có hệ thống những kỳ vọng của con, sự thoải mái của con và tâm thức chết. Con sẵn sàng chịu đựng chuyện này.

Chân sư Nada, ánh sáng Mẹ đây,
Như diều phơi phới, tim con bay nhảy.
Chân sư Nada, trong mắt của thày,
Sự sống trinh bạch như hạt sương mai. 

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng. 

3.5. Đại Thượng sư, con sẽ ngừng không đi tìm cây gậy thần và bắt đầu nhìn vào chính mình. Con sẵn sàng để cho các vị thày thật trong số các chân sư thăng thiên hiện ra trong đời con. Con muốn nghe tiếng thày, cảm nhận thày, cảm nhận sự hiện diện của thày, cảm nhận sự rung động của thày.

Chân sư Nada, thày đem chân lý,
Như chim buổi sáng hát bản tình ca.
Chân sư Nada, bốn thể phàm ngã, 
Tình yêu của thày hàn gắn được cả. 

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng. 

3.6. Đại Thượng sư, xin thày giúp con cảm nhận sự rung động của một vị chân sư thăng thiên, để con đạt được một khung tham chiếu là Hạt Ngọc trai Quý giá, là cơ hội vươn lên cao hơn và hòa điệu tâm thức của mình với rung động của thày. Con muốn vươn lên trên tâm thức chết.

Chân sư Nada, yên tâm phục vụ,
Bao nhiêu tình cảm giải hóa sạch rồi.
Chân sư Nada, cuộc đời hứng thú, 
Và đám rối dương* sáng như mặt trời.
(*: solar plexus) 

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng. 

3.7. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là con đã tiếp cận tâm thức chết vì nó là một lực rất hung hãn trên hành tinh này.

Chân sư Nada, tình yêu tự do,
Không còn điều kiện, không còn so đo.
Chân sư Nada, vươn lên buông bỏ
Sắc thái phàm phu tình yêu thấp nhỏ.

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng. 

3.8. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là những người ở dưới tầng tâm thức 48 có khuynh hướng tách mình ra khỏi người khác. Họ tự đặt mình vào một thành phần riêng biệt, đặc biệt hơn và cao cấp hơn người khác.

Chân sư Nada, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Chân sư Nada, vươn lên rọi sáng, 
Vẻ đẹp thần thánh ôi sao huy hoàng. 

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng. 

3.9. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là ở các tầng thấp của tâm thức chết con người nghĩ rằng họ hơn người khác vì một đặc tính thế gian nào đó.

Chân sư Nada, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm.
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Hoà bình Thượng đế chúng con rải truyền. 

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng. 

Phần 4 

4.1. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là trong Dòng sông sự Sống, con còn không có thì giờ để xem xét người này giỏi hơn người kia vì chuyện này hoàn toàn vô nghĩa. Con luôn luôn chú tâm thăng vượt chính mình và giúp mọi sự sống khác tự thăng vượt.

Ôi Đại thượng sư, con muốn tăng trưởng,
Con cảm uy lực của dòng sông lớn.
Ôi Đại thượng sư, tấm màn rơi xuống,
Do chí sáng tạo từ cõi thiên đường.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.2. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là trong Dòng sông sự Sống không có sự so sánh. Làm sao có sự so sánh khi con biết mọi người đều là một và tất cả là biểu hiện của cái Một.

Ôi Đại thượng sư, trí tuệ chảy xuống,
Đánh thức mọi người khỏi giấc ngủ quên.  
Ôi Đại thượng sư, quân bình khởi xướng,
Hồi chuông thể nhập lại được gióng lên.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.3. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là khi con rơi vào tâm thức nghĩ mình hơn người khác, thì tự động con sẽ phải trả một giá, như với mọi thành phần khác của tâm thức chết.

Ôi Đại thượng sư, tiếng gọi tình thương,
Đập tan ngục tối sập bốn vách tường.
Ôi Đại thượng sư, cởi hết xích xiềng,
Sự sống thênh thang trong vô điều kiện.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.4. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là khi con đi vào tâm thức chết, thì con phải trả một giá. Cái giá mà con phải trả là sẽ luôn luôn có điều gì đó mà con phải bù đắp.

Ôi Đại thượng sư, ý con trong suốt,
Con nay chắc chắn sự sống là một. 
Ôi Đại thượng sư, con luôn tỉnh thức,
Bỏ lại tất cả để theo Duy nhất.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.5. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là cái Ta Biết xuất phát từ bản thể của đấng Sáng tạo. Nó biết nó xuất phát từ cái Một, và do đó nếu nó muốn đi vào tách biệt, thì nó phải biện minh và giải thích mọi chuyện. Đây là cái giá mà con phải trả.

Ôi Đại thượng sư, giúp loài người nhìn,
Xuyên qua tấm màn ảo ảnh lung linh.
Ôi Đại thượng sư, trong mắt thuần đơn,
Con biết con là cái Ta rộng lớn.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.6. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là con lúc nào cũng phải duy trì sự biện minh này. Khi con đi vào tâm thức muốn mình hơn người khác, thì ngay lập tức con sẽ cảm thấy bị đe dọa bởi những người khác mình, những người có vẻ hơn mình, xét theo một thước đo nào đó mà con đã thiết lập.

Ôi Đại thượng sư, con đã bình an,
Nhờ Maitreya dạy con hiền lành.
Ôi Đại thượng sư, tuyệt mọi chinh chiến,
Khắp nơi tràn ngập hòa bình thiêng liêng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.7. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là trong tâm thức chết, con luôn luôn cảm thấy bị đe dọa, và để tránh mối đe đọa này, con phải khóa chặt vào lực hung hãn luôn luôn tìm cách phóng chiếu ra ngoài, tìm cách kiểm soát người khác và kềm giữ họ lại.

Ôi Đại thượng sư, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi Đại thượng sư, giải thoát sự sống,
Để nó thăng vượt mãi mãi không ngừng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.8. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là liệu con có còn sót lại một tàn dư của khía cạnh thấp hơn của tâm thức chết, đó là mong muốn chứng minh người khác sai, muốn chứng minh một số ý kiến sai, muốn thấy người khác bị hạ nhục, vạch trần, hạ bệ hay bị phán xét.

Ôi Đại thượng sư, ngọn Lửa thần thánh,
Vẻ đẹp rực rỡ mà thày mang tên.
Ôi Đại thượng sư, khi dòng xối đến,
Cuộc đời ở dưới nhập với cõi trên.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.9. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhìn lại đời mình và nhận ra là ngoài những lực vật lý trực tiếp, con đã tiếp cận một lực hung hãn vi tế hơn, đã phóng chiếu lên thể tình cảm của con. Nó tìm cách khuấy động và kích động con rơi vào những cảm xúc thấp dựa trên sợ hãi chứ không dựa trên tình thương.

Ôi Đại thượng sư, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Minh triết Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Phần 5

5.1. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là có một phóng chiếu liên tục lên thể lý trí của con, khiến con rơi vào những suy nghĩ tạo thành các vòng khép kín khiến tâm của con chạy loanh quanh.

Chân sư Nada, cái đẹp quyền năng,
Nở ra như một đóa hoa tuyệt trần.
Chân sư Nada, ôi sao thâm trầm, 
Ý chí chinh phục được cả thời gian. 

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng. 

5.2. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra phàm linh đang phóng chiếu là sự thay đổi cần phải xảy ra ở ngoài kia, những người kia là người cần thay đổi, ngõ hầu mục tiêu cao cả của con được hoàn thành.

Chân sư Nada, thày là cội nguồn
Minh triết chảy ra như dòng nước cuốn.
Chân sư Nada, tâm thày cường tráng, 
Dâng lên theo cánh bài ca thường hằng. 

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng. 

5.3. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là con đã tiếp cận lực này trong nhiều kiếp rồi. Nó đã đập vào các luân xa của con, đập vào tiềm thức của con, nó đập con cho tới khi con chịu tùng phục và nói: “Thôi được rồi, tôi chịu đầu hàng để tôi có được chút yên ổn cho phần còn lại của kiếp sống này.”

Chân sư Nada, hương thơm tuyệt hảo,
Tình thương của thày từ cõi thiên thai.
Chân sư Nada, hiền dịu từ ái, 
Nương cánh tình yêu con vươn lên hoài. 

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng. 

5.4. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là ngay cả các vị đã thăng thiên cũng đã từng tùng phục lực này. Xin thày giúp con nhận ra là thày hiểu được là lực này hung hãn như thế nào và thày không phê phán hay lên án con.

Chân sư Nada, ánh sáng Mẹ đây,
Như diều phơi phới, tim con bay nhảy.
Chân sư Nada, trong mắt của thày,
Sự sống trinh bạch như hạt sương mai. 

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng. 

5.5. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là khi thày giúp con thấy là con đã bị tâm thức chết ảnh hưởng, thì có nguy cơ là con phủ nhận điều này. Và điều này sẽ cản trở sự tiến bộ của con.

Chân sư Nada, thày đem chân lý,
Như chim buổi sáng hát bản tình ca.
Chân sư Nada, bốn thể phàm ngã, 
Tình yêu của thày hàn gắn được cả. 

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng. 

5.6. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra liệu con có quá sốt sắng thấy những khuyết điểm của mình để rồi tự lên án mình và cảm thấy tội lỗi. Điều này cũng sẽ cản trở sự tiến bộ của con.

Chân sư Nada, yên tâm phục vụ,
Bao nhiêu tình cảm giải hóa sạch rồi.
Chân sư Nada, cuộc đời hứng thú, 
Và đám rối dương sáng như mặt trời. 

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng. 

5.7. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là tâm thức chết tìm cách tạo ra thế kẹt cứng khiến thày không thể nâng con lên được.

Chân sư Nada, tình yêu tự do,
Không còn điều kiện, không còn so đo.
Chân sư Nada, vươn lên buông bỏ
Sắc thái phàm phu tình yêu thấp nhỏ.

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng. 

5.8. Đại Thượng sư, xin thày giúp con thấy là khi thày giúp con nhận ra tâm thức chết, thì tâm thức chết sẽ dùng điều đó để kềm con lại trên con đường tu, để hạ thấp con xuống, hay dụ dỗ con phủ nhận, để rồi con không thực sự vượt lên trên tâm thức chết được.

Chân sư Nada, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Chân sư Nada, vươn lên rọi sáng, 
Vẻ đẹp thần thánh ôi sao huy hoàng. 

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng. 

5.9. Đại Thượng sư, con sẽ nhìn nhận một cách công khai và có ý thức là có tâm thức chết. Con sẽ không phủ nhận nó hay cảm thấy tội lỗi vì điều đó sẽ cản trở sự tiến bộ của con.

Chân sư Nada, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm.
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Hoà bình Thượng đế chúng con rải truyền. 

Chân sư Nada, hòa bình thênh thang,
Cho con được sống mãi trong thanh thản.
Hành tinh thức dậy an nhiên buổi sáng, 
Lúc Trời Hoàng kim cũng đang ló dạng. 

Phần 6 

6.1. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là cả hai thái độ phủ nhận lẫn cảm thấy tội lỗi đều là biểu hiện của tâm thức chết. Con không thể vượt qua tâm thức chết bằng cách dùng tâm thức chết.

Ôi Đại thượng sư, con muốn tăng trưởng,
Con cảm uy lực của dòng sông lớn.
Ôi Đại thượng sư, tấm màn rơi xuống,
Do chí sáng tạo từ cõi thiên đường.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

6.2. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là con không tệ hơn bất cứ ai khác đã từng đầu thai trên hành tinh này. Không có cách chi đầu thai trên hành tinh này mà không tùng phục hay thỏa hiệp với tâm thức chết một cách nào đó.

Ôi Đại thượng sư, trí tuệ chảy xuống,
Đánh thức mọi người khỏi giấc ngủ quên.  
Ôi Đại thượng sư, quân bình khởi xướng,
Hồi chuông thể nhập lại được gióng lên.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

6.3. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là chưa từng có ai đầu thai ở đây mà không bị ảnh hưởng bởi tâm thức chết. Ngay cả Giê-su, Phật hay Krishna đều đã có những tiền kiếp trong đó họ tùng phục tâm thức chết.

Ôi Đại thượng sư, tiếng gọi tình thương,
Đập tan ngục tối sập bốn vách tường.
Ôi Đại thượng sư, cởi hết xích xiềng,
Sự sống thênh thang trong vô điều kiện.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

6.4. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là con không thể nào đầu thai ở đây mà không tùng phục tâm thức chết một cách nào đó, vì nếu không thì dòng sống của con, cái Ta Biết của con, không thể nhập vào một thân thể vật lý trên một hành tinh như trái đất này.

Ôi Đại thượng sư, ý con trong suốt,
Con nay chắc chắn sự sống là một. 
Ôi Đại thượng sư, con luôn tỉnh thức,
Bỏ lại tất cả để theo Duy nhất.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

6.5. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là con đã vào tâm thức chết. Con chấp nhận sự kiện con đã tùng phục tâm thức chết, và mọi người đều đã làm như thế, nhưng bây giờ đã đến lúc con quay lại.

Ôi Đại thượng sư, giúp loài người nhìn,
Xuyên qua tấm màn ảo ảnh lung linh.
Ôi Đại thượng sư, trong mắt thuần đơn,
Con biết con là cái Ta rộng lớn.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

6.6. Đại Thượng sư, bảy vị Thượng sư, xin các thày hãy chỉ đường cho con. Con sẵn sàng vươn lên trên tâm thức chết. Con nhận ra rằng ngay bây giờ con không thấy được con đã bị tâm thức chết ảnh hưởng như thế nào. Con muốn thày dạy con. Con muốn thày chỉ cho con thấy. Con muốn lên cao hơn.

Ôi Đại thượng sư, con đã bình an,
Nhờ Maitreya dạy con hiền lành.
Ôi Đại thượng sư, tuyệt mọi chinh chiến,
Khắp nơi tràn ngập hòa bình thiêng liêng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

6.7. Đại Thượng sư, con sẵn sàng nhìn vào chính mình và nhìn vào những kỳ vọng, những hình tư tưởng và phin lọc nhận thức của mình. Và con sẵn sàng để thày chất vấn chúng. Có thể là con chưa đủ sức để thày chất vấn chúng cùng một lúc, nhưng con sẵn sàng để thày chất vấn từng mảnh một, để con có thể dần dần lên cao hơn trong khi con vẫn giữ được sự liên tục của ý niệm mình là ai.

Ôi Đại thượng sư, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi Đại thượng sư, giải thoát sự sống,
Để nó thăng vượt mãi mãi không ngừng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

6.8. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là con đang trải nghiệm bài giảng của thày xuyên qua phin lọc nhận thức mà con đang có ngay bây giờ. Xin thày giúp con nhận ra những khó khăn mà con phải đương đầu.

Ôi Đại thượng sư, ngọn Lửa thần thánh,
Vẻ đẹp rực rỡ mà thày mang tên.
Ôi Đại thượng sư, khi dòng xối đến,
Cuộc đời ở dưới nhập với cõi trên.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

6.9. Đại Thượng sư, xin thày giúp con vừa đi trên con đường tâm linh vừa gia nhập cuộc sống trên hành tinh này, để con có thể chứng minh đặc tính tâm linh của Thời đại Hoàng kim của Saint Germain.

Ôi Đại thượng sư, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Minh triết Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Phần 7

7.1. Đại Thượng sư, con sẵn sàng tách ra khỏi tâm thức chết. Con sẽ trải qua một giai đoạn trong đó con phải tách mình ra khỏi những người đang ở trong tâm thức đại chúng.

Ôi Đại thượng sư, con muốn tăng trưởng,
Con cảm uy lực của dòng sông lớn.
Ôi Đại thượng sư, tấm màn rơi xuống,
Do chí sáng tạo từ cõi thiên đường.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

7.2. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là con cần tách riêng ra để có thể lên cao hơn. Nhưng mục đích tối hậu không phải là con tiếp tục tách mình riêng ra hoài.

Ôi Đại thượng sư, trí tuệ chảy xuống,
Đánh thức mọi người khỏi giấc ngủ quên.  
Ôi Đại thượng sư, quân bình khởi xướng,
Hồi chuông thể nhập lại được gióng lên.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

7.3. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là con sẽ tới một điểm khi con đã tách mình đủ ra khỏi tâm thức chết và không còn bị nó kéo xuống hay làm mù quáng.

Ôi Đại thượng sư, tiếng gọi tình thương,
Đập tan ngục tối sập bốn vách tường.
Ôi Đại thượng sư, cởi hết xích xiềng,
Sự sống thênh thang trong vô điều kiện.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

7.4. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra đó là lúc con cần bước ra ngoài và đi vào xã hội, tích cực tham gia vào xã hội và thể hiện tâm thức sống.

Ôi Đại thượng sư, ý con trong suốt,
Con nay chắc chắn sự sống là một. 
Ôi Đại thượng sư, con luôn tỉnh thức,
Bỏ lại tất cả để theo Duy nhất.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

7.5. Đại Thượng sư, xin thày giúp con sống một đời sống tích cực và vẫn biểu lộ được tâm linh của mình. Xin thày giúp con tự giải thoát thêm khỏi tâm thức chết để con có thể biểu lộ tâm linh của mình rõ hơn nữa.

Ôi Đại thượng sư, giúp loài người nhìn,
Xuyên qua tấm màn ảo ảnh lung linh.
Ôi Đại thượng sư, trong mắt thuần đơn,
Con biết con là cái Ta rộng lớn.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

7.6. Đại Thượng sư, xin thày giúp con nhận ra là tự ngã của con sẽ cảm thấy nó đang bị xé banh ra, đang bị phá vỡ ra từng mảnh. Bởi vì tự ngã tin rằng nó biết tất cả và nó nắm tất cả trong tầm kiểm soát của nó dựa trên hệ thống niềm tin này hay hệ thống niềm tin nọ. Cho nên thày cần phá vỡ nó từng phần một, bởi vì con không thể chế ngự toàn thể nó cùng một lúc.

Ôi Đại thượng sư, con đã bình an,
Nhờ Maitreya dạy con hiền lành.
Ôi Đại thượng sư, tuyệt mọi chinh chiến,
Khắp nơi tràn ngập hòa bình thiêng liêng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

7.7. Đại Thượng sư, xin thày giúp con chú tâm vào cái gì con có thể chế ngự hôm nay và không quan tâm đến phần còn lại. Vì thày sẽ dẫn con đi từng bước một, theo các nấc thang vòng xoắn của con đường tâm linh cho cá nhân con.

Ôi Đại thượng sư, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi Đại thượng sư, giải thoát sự sống,
Để nó thăng vượt mãi mãi không ngừng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

7.8. Đại Thượng sư, xin thày giúp con bắt đầu suy ngẫm về việc con đã tiếp cận tâm thức chết là một lực hung hãn tấn công những cảm xúc và tư tưởng của con, tạo ra những vòng xoắn đi xuống, hút năng lượng tâm lý của con vào những khuôn nếp tưởng chừng không thoát ra được.

Ôi Đại thượng sư, ngọn Lửa thần thánh,
Vẻ đẹp rực rỡ mà thày mang tên.
Ôi Đại thượng sư, khi dòng xối đến,
Cuộc đời ở dưới nhập với cõi trên.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

7.9. Đại Thượng sư, xin thày giúp con bắt đầu nhận ra một số các khuôn nếp này. Xin thày đặc biệt giúp con nhận ra mong muốn tách mình ra khỏi người khác và mong muốn cảm thấy mình hơn người bằng cách thấy người khác bị chứng minh là sai. Xin thày giúp con ý thức hơn về khía cạnh này của tâm thức chết.

Ôi Đại thượng sư, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Minh triết Thượng đế chúng con rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.