16 | Thỉnh cầu viễn quan về quả vị Ki-tô cá nhân

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Giê-su, hãy giúp con khắc phục các ảo tưởng ngăn cản con chấp nhận và biểu lộ quả vị Ki-tô của con, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Giê-su, hãy giúp con thấy là các tà lực cực kỳ không muốn con vươn tới mức nhìn nhận một cách ý thức là mình có một mức độ quả vị Ki-tô, và vì vậy con có cơ hội và thẩm quyền để thách thức sa nhân và sự hiện diện của chúng trên trái đất.

Ôi Giê-su, ôi bào huynh chân phước,
đường thày vạch, giờ đây con đang bước,
tấm gương thày ngời sáng chúng con soi,
con đi theo tiếng thày đang thầm gọi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

1.2. Giê-su, hãy giúp con thấy là tà lực sợ điều đó tột độ, vì chúng thừa biết là một khi con lên tới mức đó thì chúng sẽ không thể cản bước con. Chúng biết là nếu chúng cố ngăn chặn con thì sẽ dẫn đến việc chúng bị phán xử.

Ôi Giê-su, cho nội giác mở cửa,
tự ngã này chỉ muốn nó đúng thôi,
nhưng con quyết không để cho thế nữa,
mà chỉ muốn hợp nhất với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

1.3. Giê-su, hãy giúp con thấy liệu khía cạnh cao nhất trong Sứ vụ Thiêng liêng của con là đem lại phán xử Ki-tô trên sa nhân cùng tâm thức của sa nhân. Hãy giúp con nhìn ra việc đối đầu với sa nhân, như thày từng làm, có nghĩa gì đối với con ngày hôm nay.

Ôi Giê-su, bây giờ con thấy rõ,
đây Chìa khóa Hiểu biết của thày cho,
tâm Ki-tô con ôm lấy thật chặt,
để thày đổ tâm con đầy chất ngất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

1.4. Giê-su, hãy giúp con nhìn nhận đó là một phần của Sứ vụ của con. Hãy giúp con thấy đó không là một quyết định với tâm vỏ ngoài. Nó phải đến từ bên trong, và nó sẽ chỉ đến khi nào con giải quyết chấn thương nhập đời mà sa nhân đã dùng để làm con tê liệt, để ngăn cản con là người mà con là trên hành tinh này.

Ôi Giê-su, vạch trần rắn dối gian,
hãy phơi bày cái xà nơi con mắt,
trao phân biện Ki-tô để làm bạn,
và con sống vĩnh hằng trong Duy nhất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

1.5. Giê-su, hãy giúp con thấy có một cơ chế có thể khiến con cho rằng con chỉ cần đạt được càng nhiều hiểu biết hơn về đường tu tâm linh. Hãy giúp con nhìn ra liệu con đã tạo ra một cái ngã nghĩ rằng con đang tiến bộ, nhưng đồng thời sự đột phá tối hậu vẫn nằm ở đâu đó trong tương lai.

Ôi Giê-su, con hiền lành như vậy,
con quay mặt cho họ tát má kia,
họ buộc tội rồi tấn công xăm xỉa,
con rút vào thâm sâu hiệp cùng thày.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

1.6. Giê-su, hãy giúp con xoay chuyển cách mạng và nhận diện chấn thương nhập đời là điều đang quy định con như một sinh thể đầu thai trên địa cầu. Nó đã quy định con từ kiếp đầu thai đầu tiên.

Ôi Giê-su, ngã này cho nó tiệt,
con đã bỏ mọi dây nhợ cuộc đời,
mặc người chết đi chôn những vật chết,
con xin chọn sánh bước với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

1.7. Giê-su, hãy giúp con xoay chuyển và nhận ra, sẽ đến lúc con biết từ bên trong rằng bước kế tiếp là con nhìn trực diện vào chấn thương nhập đời đó. Con lấy quyết định ý thức là con sẽ đối đầu với nó, đâm thẳng vào nó, và phát hiện ra làm thế nào sa nhân khiến con tê liệt.

Ôi Giê-su, hãy giúp con bay vượt,
khi ác quỷ thử thách tình bao la,
dạy cho con hư ảo ngã tách biệt,
ngã vô tướng, thày giúp con khám phá.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

1.8. Giê-su, hãy giúp con nhìn ra cảnh huống cá nhân đã gây ra chấn thương nhập đời cho con, hầu con phơi bày sự phân rẽ do sa nhân tạo ra trong bản thể con. Hãy giúp con thấy cốt lõi của phân rẽ này là lòng ngờ vực mà sa nhân đã cài đặt.

Ôi Giê-su, con thiết gì nữa đây,
con bỏ hết để bước theo chân thày,
mọi thử thách, con sẽ vượt hoài hoài,
để cùng thày, con ngơi nghỉ mãi mãi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

1.9. Giê-su, hãy giúp con thấy ý định tốt đẹp nhất của con đã bị sa nhân lợi dụng để gây chấn thương khiến con nghi ngờ: “Tôi có nên đến đây chăng? Tôi có quyền đến đây chăng? Người ta có đón nhận tôi ở đây chăng? Tôi có thể là chính mình và biểu đạt chính mình trên hành tinh này chăng? Tôi có cần trở thành một người khác để người ta chấp nhận tôi chăng?”

Ôi Giê-su, thày như ngọn lửa cháy,
tim con chảy, hòa với tim của thày,
trong trái tim, lý trí, cả tâm hồn,
yêu Thượng đế là lẽ sống của con.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

Phần 2

2.1. Giê-su, hãy giúp con thấy những khi con nhanh chóng ngờ vực chính mình. Hãy giúp con nhận diện xem con có xu hướng ngờ vực chính mình khi con ở gần những người có tính tình áp đảo luôn tin chắc là họ đúng.

Ôi Giê-su, ôi bào huynh chân phước,
đường thày vạch, giờ đây con đang bước,
tấm gương thày ngời sáng chúng con soi,
con đi theo tiếng thày đang thầm gọi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

2.2. Giê-su, hãy giúp con thấy khi nào con rơi vào một vòng luẩn quẩn do tâm đường thẳng tạo ra, vì tâm này luôn luôn có thể nghĩ ra những luận cứ chống lại hay thuận theo bất kỳ quan điểm nào. Nó có thể tranh luận từ cả hai phe về một vấn đề.

Ôi Giê-su, cho nội giác mở cửa,
tự ngã này chỉ muốn nó đúng thôi,
nhưng con quyết không để cho thế nữa,
mà chỉ muốn hợp nhất với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

2.3. Giê-su, hãy giúp con nhìn ra khi con có xu hướng nghi ngờ như vậy, tâm phân tích luôn luôn có khả năng đưa ra luận cứ tại sao con có thể sai lầm, tại sao con không nên lên tiếng hay thách thức người kia.

Ôi Giê-su, bây giờ con thấy rõ,
đây Chìa khóa Hiểu biết của thày cho,
tâm Ki-tô con ôm lấy thật chặt,
để thày đổ tâm con đầy chất ngất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

2.4. Giê-su, hãy giúp con thấy rằng, vì mối lo sợ lớn nhất của sa nhân là có Ki-tô Hằng sống trong hiện thân sẽ thách thức chúng, cho nên với mỗi avatar đến địa cầu này, chúng đã toan cài đặt một yếu tố ngờ vực hầu con không dám thách thức chúng.

Ôi Giê-su, vạch trần rắn dối gian,
hãy phơi bày cái xà nơi con mắt,
trao phân biện Ki-tô để làm bạn,
và con sống vĩnh hằng trong Duy nhất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

2.5. Giê-su, hãy giúp con thấy điều sa nhân tuyệt đối không muốn là con đạt được một mức quả vị Ki-tô rồi thách thức chúng. Chúng đã làm hết sức để ngăn cản chuyện này, và công cụ chủ yếu của chúng là yếu tố ngờ vực chúng đã cài đặt trong con.

Ôi Giê-su, con hiền lành như vậy,
con quay mặt cho họ tát má kia,
họ buộc tội rồi tấn công xăm xỉa,
con rút vào thâm sâu hiệp cùng thày.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

2.6. Giê-su, hãy giúp con thấy là chỉ khi nào con nhìn một cách ý thức vào chấn thương nhập đời thì con mới phát hiện những nghi ngờ của con về quyền con được ở đây, quyền con là Ki-tô Hằng sống trong hiện thân, quyền thách thức sa nhân, quyền biểu đạt con người mà con là, quyền biểu đạt bản sắc tâm linh cao hơn của con.

Ôi Giê-su, ngã này cho nó tiệt,
con đã bỏ mọi dây nhợ cuộc đời,
mặc người chết đi chôn những vật chết,
con xin chọn sánh bước với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

2.7. Giê-su, hãy giúp con xem xét nỗi nghi ngờ và thấy được là sa nhân đã dùng một quan điểm nhất định, một tin tưởng nhất định, để cài đặt nghi ngờ đó trong con. Tin tưởng này là một ảo tưởng vì nó nhị nguyên.

Ôi Giê-su, hãy giúp con bay vượt,
khi ác quỷ thử thách tình bao la,
dạy cho con hư ảo ngã tách biệt,
ngã vô tướng, thày giúp con khám phá.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

2.8. Giê-su, hãy giúp con thấy quan điểm nhị nguyên có nghĩa là khi con xem xét niềm tin đó riêng rẽ thì nó có vẻ chính đáng. Hãy giúp con bước lui lại và nhận ra là trong nhị nguyên, bất kỳ quan điểm nào cũng có đối cực ngược lại. Con thấy cả đối cực đã gây ra ngờ vực trong con, lẫn đối cực ngược lại. Có nghĩa là cả hai không là thực tại tối hậu.

Ôi Giê-su, con thiết gì nữa đây,
con bỏ hết để bước theo chân thày,
mọi thử thách, con sẽ vượt hoài hoài,
để cùng thày, con ngơi nghỉ mãi mãi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

2.9. Giê-su, hãy giúp con nhìn ra là trong chấn thương nhập đời, con đã khoác vào một niềm tin nhất định khiến con ngờ vực là con có quyền ở đây. Hãy giúp con thấy là nó có một đối cực ngược lại và con có thể tranh luận thuận hay chống mãi mãi.

Ôi Giê-su, thày như ngọn lửa cháy,
tim con chảy, hòa với tim của thày,
trong trái tim, lý trí, cả tâm hồn,
yêu Thượng đế là lẽ sống của con.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

Phần 3

3.1. Giê-su, hãy giúp con lui lại và nói: “Tôi chán ngán chuyện tranh luận quá rồi. Tôi để cho ngã gốc này chết đi. Đơn giản tôi sẽ lựa bỏ sự ngờ vực ra khỏi bản thể tôi.” Hãy giúp con lựa bỏ sự ngờ vực hiện sinh (existential) về quyền con có mặt ở đây.

Ôi Giê-su, ôi bào huynh chân phước,
đường thày vạch, giờ đây con đang bước,
tấm gương thày ngời sáng chúng con soi,
con đi theo tiếng thày đang thầm gọi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

3.2. Giê-su, hãy giúp con thấy liệu sa nhân đã khiến con nghĩ rằng vì con đã làm hay đã nói một điều gì bất toàn trên địa cầu, cho nên con không có quyền thách thức sa nhân. Hãy giúp con thấy liệu con có nghĩ mình phải toàn hảo, cho nên nếu con không toàn hảo thì con không được thách thức chúng.

Ôi Giê-su, cho nội giác mở cửa,
tự ngã này chỉ muốn nó đúng thôi,
nhưng con quyết không để cho thế nữa,
mà chỉ muốn hợp nhất với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

3.3. Giê-su, hãy giúp con thấy là trong bản thể con không có xấu ác – chưa bao giờ có. Ngay cả với tất cả những chấn thương mà con đã trải qua trên hành tinh này, con đã không cho phép một yếu tố xấu ác nào xâm nhập vào bản thể con.

Ôi Giê-su, bây giờ con thấy rõ,
đây Chìa khóa Hiểu biết của thày cho,
tâm Ki-tô con ôm lấy thật chặt,
để thày đổ tâm con đầy chất ngất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

3.4. Giê-su, hãy giúp con thấy con không giống như sa nhân, cho nên mặc dù con có thể không toàn hảo theo một chuẩn mực nhân thế, nhưng con có quyền thách thức sa nhân.

Ôi Giê-su, vạch trần rắn dối gian,
hãy phơi bày cái xà nơi con mắt,
trao phân biện Ki-tô để làm bạn,
và con sống vĩnh hằng trong Duy nhất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

3.5. Giê-su, hãy giúp con thấy điều này không có nghĩa là con buộc tội sa nhân sai trái theo chuẩn mực của chúng, mà có nghĩa là con nói: “Có một cách nhìn khác hơn là cách bạn nhìn cuộc sống. Có một cách nhìn khác hơn là cách bạn nhìn mọi chuyện! Có một giải pháp thay thế. Có một mức tâm thức khác hơn là tâm thức bạn đang có.”

Ôi Giê-su, con hiền lành như vậy,
con quay mặt cho họ tát má kia,
họ buộc tội rồi tấn công xăm xỉa,
con rút vào thâm sâu hiệp cùng thày.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

3.6. Giê-su, hãy giúp con phát triển sự phân biện dựa trên khả năng đọc độ rung, và nhận diện: “Đây là một ý tưởng nhị nguyên. Đây là một quan điểm thiếu quân bình.” Hãy giúp con nói lên đó không phải là quan điểm cao nhất, mà có một giải pháp thay thế.

Ôi Giê-su, ngã này cho nó tiệt,
con đã bỏ mọi dây nhợ cuộc đời,
mặc người chết đi chôn những vật chết,
con xin chọn sánh bước với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

3.7. Giê-su, hãy giúp con thấy liệu con đã chọn có sa nhân trong gia đình hay quan hệ của con. Hãy giúp con khoác vào tư duy là con không thách thức các sinh thể sa ngã, mà con thách thức tâm thức sa ngã, hầu con có thể giữ chuyện này ở một mức phi cá nhân.

Ôi Giê-su, hãy giúp con bay vượt,
khi ác quỷ thử thách tình bao la,
dạy cho con hư ảo ngã tách biệt,
ngã vô tướng, thày giúp con khám phá.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

3.8. Giê-su, hãy giúp con thấy là khi sa nhân cảm thấy bị thách thức, bản năng sẽ khiến chúng buộc tội và tấn công con một cách cá nhân. Hãy giúp con thấy là trước tấn công cá nhân đó, việc ứng phó sẽ khó khăn khi nào con còn mang ngờ vực trong bản thể con.

Ôi Giê-su, con thiết gì nữa đây,
con bỏ hết để bước theo chân thày,
mọi thử thách, con sẽ vượt hoài hoài,
để cùng thày, con ngơi nghỉ mãi mãi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

3.9. Giê-su, hãy giúp con nhận ra là con có quyền ở đây, và trong bản thể con không có gì xấu ác, cho nên con không thách thức để hạ thấp hay chỉ trích, mà con có quyền biểu lộ con người mà con là.

Ôi Giê-su, thày như ngọn lửa cháy,
tim con chảy, hòa với tim của thày,
trong trái tim, lý trí, cả tâm hồn,
yêu Thượng đế là lẽ sống của con.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

Phần 4

4.1. Giê-su, hãy giúp con đạt tới điểm con không thách thức tâm thức sa ngã với ý định vỏ ngoài sẽ thách thức tâm thức sa ngã. Con không cố tình đi tìm những điều sai trái, mà con chỉ đơn giản là chính mình và biểu lộ chính mình.

Ôi Giê-su, ôi bào huynh chân phước,
đường thày vạch, giờ đây con đang bước,
tấm gương thày ngời sáng chúng con soi,
con đi theo tiếng thày đang thầm gọi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

4.2. Giê-su, hãy giúp con thấy là sa nhân sẽ cảm thấy bị con tấn công cá nhân vì chúng luôn luôn xem mọi chuyện là cá nhân. Cách ứng phó duy nhất là con không xem cách phản ứng của chúng nhắm vào cá nhân con, vì con không làm do một thâm ý cá nhân.

Ôi Giê-su, cho nội giác mở cửa,
tự ngã này chỉ muốn nó đúng thôi,
nhưng con quyết không để cho thế nữa,
mà chỉ muốn hợp nhất với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

4.3. Giê-su, hãy giúp con khắc phục cơ chế bày tỏ quan điểm mà cứ muốn người khác đồng ý với mình để cảm thấy mình được xác chứng. Nếu người ta bất đồng với con, vết thương mà con mang bên trong sẽ khơi dậy, xong con sẽ đau lòng.

Ôi Giê-su, bây giờ con thấy rõ,
đây Chìa khóa Hiểu biết của thày cho,
tâm Ki-tô con ôm lấy thật chặt,
để thày đổ tâm con đầy chất ngất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

4.4. Giê-su, hãy giúp con thấy liệu con có mang thâm ý cá nhân muốn người khác đồng ý với mình hầu con tránh bị đau lòng và bù đắp cho vết thương của chính mình.

Ôi Giê-su, vạch trần rắn dối gian,
hãy phơi bày cái xà nơi con mắt,
trao phân biện Ki-tô để làm bạn,
và con sống vĩnh hằng trong Duy nhất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

4.5. Giê-su, hãy giúp con chữa lành vết thương và khắc phục thái độ mình phải thay đổi một điều gì đó trên trái đất. Hãy giúp con là chính con, đang tỏa rạng những gì đến với con từ bản thể cao hơn của con, và con thách thức sa nhân theo cách đó.

Ôi Giê-su, con hiền lành như vậy,
con quay mặt cho họ tát má kia,
họ buộc tội rồi tấn công xăm xỉa,
con rút vào thâm sâu hiệp cùng thày.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

4.6. Giê-su, hãy giúp con thấy liệu con có mang một ngã tách biệt nghĩ rằng con không được thách thức, không được trực diện, không được nhẫn tâm. Hãy giúp con nhìn ra liệu con đã sẵn sàng biểu lộ quả vị Ki-tô của mình và thách thức các ý tưởng sa ngã, nhưng lại có ngã tách biệt đang chặn con lại vì con nghĩ mình không được làm vậy.

Ôi Giê-su, ngã này cho nó tiệt,
con đã bỏ mọi dây nhợ cuộc đời,
mặc người chết đi chôn những vật chết,
con xin chọn sánh bước với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

4.7. Giê-su, con sẵn lòng nhìn vào ngã tách biệt đó và nói: “Đâu là cách biểu đạt quả vị Ki-tô mà tôi đã thấy được khi tôi ở mức nhận biết cao nhất của mình? Đâu là điều tôi đã quyết định muốn biểu hiện?”

Ôi Giê-su, hãy giúp con bay vượt,
khi ác quỷ thử thách tình bao la,
dạy cho con hư ảo ngã tách biệt,
ngã vô tướng, thày giúp con khám phá.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

4.8. Giê-su, hãy giúp con nhìn vào ngã đó và bảo: “Tôi sẽ không cho phép ngã này đứng chắn đường tôi đi. Tôi sẽ để cho nó chết, và tôi sẽ làm cuộc xoay chuyển cách mạng ý thức trong tâm rằng tôi sẵn lòng là Ki-tô Hằng sống trong hành động. Tôi sẵn sàng biểu đạt bất cứ gì đến từ Hiện diện TA LÀ của tôi, ngay cả khi nó thách thức hay làm phật lòng người khác.”

Ôi Giê-su, con thiết gì nữa đây,
con bỏ hết để bước theo chân thày,
mọi thử thách, con sẽ vượt hoài hoài,
để cùng thày, con ngơi nghỉ mãi mãi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

4.9. Giê-su, hãy giúp con chấp nhận quả vị Ki-tô không phải là chuyện thi đua để được lòng mọi người, hay để khiến cho ai nấy ưa mình hay mình cảm thấy thoải mái.

Ôi Giê-su, thày như ngọn lửa cháy,
tim con chảy, hòa với tim của thày,
trong trái tim, lý trí, cả tâm hồn,
yêu Thượng đế là lẽ sống của con.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

Phần 5

5.1. Giê-su, hãy giúp con nhìn nhận là khi con có càng nhiều ánh sáng thì một số người sẽ càng cảm thấy xốn xang khi họ gặp ánh sáng. Hãy giúp con tránh không dùng phản ứng của người khác để nói: “Ồ, tôi đã làm gì sai trái? Có điều gì không ổn với tôi? Tôi đã không nên làm chuyện này hay chăng?”

Ôi Giê-su, ôi bào huynh chân phước,
đường thày vạch, giờ đây con đang bước,
tấm gương thày ngời sáng chúng con soi,
con đi theo tiếng thày đang thầm gọi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

5.2. Giê-su, hãy giúp con đạt tới điểm con chấp nhận quyền tự quyết. Con xoay chuyển một cách ý thức là con chấp nhận quyền tự quyết. Con chấp nhận con có quyền là người mà con là. Con chấp nhận người khác có quyền phản ứng theo mức tâm thức của họ. Con có quyền tiếp tục là người mà con là, bất kể phản ứng của họ là gì vì đó là kết quả những chọn lựa của chính họ.

Ôi Giê-su, cho nội giác mở cửa,
tự ngã này chỉ muốn nó đúng thôi,
nhưng con quyết không để cho thế nữa,
mà chỉ muốn hợp nhất với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

5.3. Giê-su, hãy giúp con thấy là người khác đã có những chọn lựa dẫn họ đến mức nhận biết hiện tại của họ. Cách họ phản ứng với con là kết quả những chọn lựa đó. Con không có thẩm quyền trên quyền tự quyết của họ, cho nên con không trách nhiệm về chọn lựa của họ hay hậu quả của chọn lựa đó.

Ôi Giê-su, bây giờ con thấy rõ,
đây Chìa khóa Hiểu biết của thày cho,
tâm Ki-tô con ôm lấy thật chặt,
để thày đổ tâm con đầy chất ngất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

5.4. Giê-su, hãy giúp con thấy liệu con đã đến đây như một avatar do lòng trắc ẩn đối với những người đau khổ. Hãy giúp con nhìn ra là như một avatar, con chưa ở trong tâm thức thăng thiên khi con quyết định đến địa cầu. Con vẫn mang một điều gì chưa giải quyết vì con chưa học được bản chất tuyệt đối của quyền tự quyết.

Ôi Giê-su, vạch trần rắn dối gian,
hãy phơi bày cái xà nơi con mắt,
trao phân biện Ki-tô để làm bạn,
và con sống vĩnh hằng trong Duy nhất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

5.5. Giê-su, hãy giúp con thấy là khi con nhìn xuống trái đất và thấy con người đau khổ, con chỉ có thể lý luận có gì đó đã bị lệch lạc do họ chọn lựa sai lầm. Và nhiệm vụ mà con đã tự giao phó là con sẽ đi xuống giúp họ chọn lựa đúng hơn, con sẽ làm gì đó để sửa đổi chọn lựa của họ.    

Ôi Giê-su, con hiền lành như vậy,
con quay mặt cho họ tát má kia,
họ buộc tội rồi tấn công xăm xỉa,
con rút vào thâm sâu hiệp cùng thày.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

5.6. Giê-su, hãy giúp con hoàn toàn chấp nhận là theo Định luật Tự quyết, đó không phải là nhiệm vụ của con. Hãy giúp con nhìn ra sự khác biệt cơ bản giữa tư duy là con cần làm gì đó để thay đổi người khác, và tư duy là con ở đây để trưng ra cho họ thấy một giải pháp thay thế cho trạng thái tâm thức hiện tại của họ.

Ôi Giê-su, ngã này cho nó tiệt,
con đã bỏ mọi dây nhợ cuộc đời,
mặc người chết đi chôn những vật chết,
con xin chọn sánh bước với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

5.7. Giê-su, con thỉnh sự hướng dẫn nội tâm của thày để con tới mức thực hiện được cuộc xoay chuyển cách mạng, là ngộ ra sự khác biệt đó cơ yếu đến chừng nào.

Ôi Giê-su, hãy giúp con bay vượt,
khi ác quỷ thử thách tình bao la,
dạy cho con hư ảo ngã tách biệt,
ngã vô tướng, thày giúp con khám phá.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

5.8. Giê-su, con sẵn lòng nhìn nhận là con đã sai lầm. Không phải con đã sai lầm khi đến địa cầu. Con nhìn nhận thái độ đã đưa con đến địa cầu cần phải ra đi. Thái độ đó không quân bình. Nó bất toàn. Nó không là tối hậu. Nó không là tâm thức Ki-tô. Con sẵn lòng nhìn nhận điều này, vì cho tới khi con nhìn nhận điều đó như một avatar thì con sẽ không thể rời nơi đây.

Ôi Giê-su, con thiết gì nữa đây,
con bỏ hết để bước theo chân thày,
mọi thử thách, con sẽ vượt hoài hoài,
để cùng thày, con ngơi nghỉ mãi mãi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

5.9. Giê-su, hãy giúp con thấy là chừng nào con còn nghĩ lý do mình đến địa cầu là để thay đổi một ai khác, con sẽ không thể buông hành tinh này ra. Sẽ có thêm nhiệm vụ khác mà con phải làm, một vấn đề khác mà con phải giải quyết, một cuộc tranh đấu cuồng đại khác mà con phải hoàn tất, và nó có thể cứ tiếp diễn mãi mãi.

Ôi Giê-su, thày như ngọn lửa cháy,
tim con chảy, hòa với tim của thày,
trong trái tim, lý trí, cả tâm hồn,
yêu Thượng đế là lẽ sống của con.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

Phần 6

6.1. Giê-su, hãy giúp con thấy liệu trong Sứ vụ Thiêng liêng có việc con thăng thiên sau kiếp này hay không. Hãy giúp con nhìn ra là để thăng thiên, con sẽ phải tới mức có thể nhìn lại địa cầu, duyệt lại bản thể của mình và nói: “Có còn gì trên trái đất mà tôi không thể bỏ lại chăng?”

Ôi Giê-su, ôi bào huynh chân phước,
đường thày vạch, giờ đây con đang bước,
tấm gương thày ngời sáng chúng con soi,
con đi theo tiếng thày đang thầm gọi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

6.2. Giê-su, hãy giúp con thấy, chỉ khi nào con nhận ra là không gì trong bản thể mình còn níu kéo mình ở lại trái đất, thì con mới có thể quay gót và chọn lựa: “Tôi rời bỏ hành tinh này vĩnh viễn. Tôi buông bỏ khả năng ảnh hường hành tinh này, một khả năng mà tôi chỉ có được khi tôi hiện thân trong vật lý. Tôi buông bỏ nó! Tôi lựa bỏ nó ra!”

Ôi Giê-su, cho nội giác mở cửa,
tự ngã này chỉ muốn nó đúng thôi,
nhưng con quyết không để cho thế nữa,
mà chỉ muốn hợp nhất với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

6.3. Giê-su, hãy giúp con thấy thăng thiên là một chọn lựa, và đó phải là một chọn lựa hoàn toàn ý thức. Không thể có bất cứ gì trong bản thể con mà con chưa nhìn vào, bởi vì khi đó, ông hoàng của thế gian này sẽ nắm được cái đó nơi con và y sẽ lôi con trở lại.

Ôi Giê-su, bây giờ con thấy rõ,
đây Chìa khóa Hiểu biết của thày cho,
tâm Ki-tô con ôm lấy thật chặt,
để thày đổ tâm con đầy chất ngất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

6.4. Giê-su, hãy giúp con thấy liệu việc thăng thiên sau kiếp này không nằm trong Sứ vụ của con, vì con muốn đầu thai liên tục hầu giúp thị hiện Thời Hoàng kim của Saint Germain, hay thậm chí còn được trải nghiệm Thời Hoàng kim.

Ôi Giê-su, vạch trần rắn dối gian,
hãy phơi bày cái xà nơi con mắt,
trao phân biện Ki-tô để làm bạn,
và con sống vĩnh hằng trong Duy nhất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

6.5. Giê-su, hãy giúp con nhìn ra do cường độ và nỗi đau của chấn thương nhập đời, liệu con có mong muốn thoát khỏi nơi đây vì con nghĩ con sẽ tránh xa khỏi chấn thương đó. Hãy giúp con chấp nhận là con sẽ không thăng thiên cho tới khi con đã nhìn sâu vào chấn thương và trực diện với nó.

Ôi Giê-su, con hiền lành như vậy,
con quay mặt cho họ tát má kia,
họ buộc tội rồi tấn công xăm xỉa,
con rút vào thâm sâu hiệp cùng thày.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

6.6. Giê-su, hãy giúp con thấy điều sẽ cho phép con góp phần vào việc thị hiện Thời Hoàng kim của Saint Germain là con giải quyết chấn thương nhập đời của con. Một khi con giải quyết chấn thương, con sẽ có thể thực sự vui hưởng đầu thai trên địa cầu.

Ôi Giê-su, ngã này cho nó tiệt,
con đã bỏ mọi dây nhợ cuộc đời,
mặc người chết đi chôn những vật chết,
con xin chọn sánh bước với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

6.7. Giê-su, hãy giúp con thấy là cho dù con hội đủ tư cách để thăng thiên, con vẫn có quyền định đoạt tuyệt đối: “Tôi muốn ở lại trong hiện thân và giúp đem lại Thời Hoàng kim của Saint Germain.”

Ôi Giê-su, hãy giúp con bay vượt,
khi ác quỷ thử thách tình bao la,
dạy cho con hư ảo ngã tách biệt,
ngã vô tướng, thày giúp con khám phá.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

6.8. Giê-su, hãy giúp con tránh không dồn hết tâm trí vào ý nghĩ: “Tôi phải thăng thiên sau kiếp này.” Không có gì mà con phải làm cả. Con có thể phụng sự đời sống, phụng sự địa cầu, phụng sự Saint Germain bằng cách ở lại trong hiện thân sau khi con đã giải quyết chấn thương nhập đời và có khả năng làm cánh cửa mở.

Ôi Giê-su, con thiết gì nữa đây,
con bỏ hết để bước theo chân thày,
mọi thử thách, con sẽ vượt hoài hoài,
để cùng thày, con ngơi nghỉ mãi mãi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

6.9. Giê-su, hãy giúp con chấp nhận quyền tự quyết là tuyệt đối, cho nên trong cõi tự quyết không thể có bất cứ gì tuyệt đối mà con phải làm hay không được làm. Hãy giúp con khắc phục ý niệm có điều gì ép buộc lên con, hầu con có thể hoàn thành tiềm năng cao nhất trong Sứ vụ của mình.

Ôi Giê-su, thày như ngọn lửa cháy,
tim con chảy, hòa với tim của thày,
trong trái tim, lý trí, cả tâm hồn,
yêu Thượng đế là lẽ sống của con.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

Phần 7

7.1. Giê-su, hãy giúp con thấy liệu con có một cái ngã tách biệt đã nghe nói về khái niệm Sứ vụ Thiêng liêng, nhưng vẫn cảm thấy Sứ vụ đã bị ép buộc lên con, thậm chí có thể chính con đã tự ép buộc Sứ vụ lên bản thân mình.

Ôi Giê-su, ôi bào huynh chân phước,
đường thày vạch, giờ đây con đang bước,
tấm gương thày ngời sáng chúng con soi,
con đi theo tiếng thày đang thầm gọi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

7.2. Giê-su, hãy giúp con nhận diện liệu con có mang khuynh hướng đó hay không, xong con xem xét nó và nói: “Tôi không cần ngã này nữa. Tôi để cho nó chết đi.”

Ôi Giê-su, cho nội giác mở cửa,
tự ngã này chỉ muốn nó đúng thôi,
nhưng con quyết không để cho thế nữa,
mà chỉ muốn hợp nhất với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

7.3. Giê-su, hãy giúp con khắc phục cảm nhận là mình đã có những chọn lựa trước khi đầu thai, nhưng bây giờ khi ở đây và thấy rõ mọi chuyện khó khăn đến chừng nào, con đâm ra nghi ngờ mình có thể đương nổi các chọn lựa đó.

Ôi Giê-su, bây giờ con thấy rõ,
đây Chìa khóa Hiểu biết của thày cho,
tâm Ki-tô con ôm lấy thật chặt,
để thày đổ tâm con đầy chất ngất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

7.4. Giê-su, hãy giúp con nhìn xem con có không chắc chắn là con sẵn lòng thực hiện các chọn lựa đó vì trong con có một sự xung đột. Hãy giúp con nhìn xem con có là “một ngôi nhà bị phân rẽ chống lại chính nó” liên quan đến Sứ vụ của con.

Ôi Giê-su, vạch trần rắn dối gian,
hãy phơi bày cái xà nơi con mắt,
trao phân biện Ki-tô để làm bạn,
và con sống vĩnh hằng trong Duy nhất.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

7.5. Giê-su, hãy giúp con thấy liệu bên trong con có sự phân rẽ, một đằng là nội dung của Sứ vụ mà chính con đã chọn đặt vào đó, và đằng khác một cái ngã tách biệt với ý chí khác hơn.

Ôi Giê-su, con hiền lành như vậy,
con quay mặt cho họ tát má kia,
họ buộc tội rồi tấn công xăm xỉa,
con rút vào thâm sâu hiệp cùng thày.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

7.6. Giê-su, hãy giúp con làm cuộc xoay chuyển cách mạng là nhìn vào ngã đó và nói: “Được rồi, tôi sẵn sàng xem xét cái này, tôi sẵn sàng bước sâu vào nó, tôi sẵn lòng trải nghiệm niềm tin đứng đằng sau nó.”

Ôi Giê-su, ngã này cho nó tiệt,
con đã bỏ mọi dây nhợ cuộc đời,
mặc người chết đi chôn những vật chết,
con xin chọn sánh bước với thày thôi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

7.7. Giê-su, hãy giúp con thấy tính không thực của lý do và nói: “Không, đây không thực là chọn lựa của tôi. Đây có thể là chọn lựa của ngã tách biệt. Tôi thấy đúng là vậy vì tất cả những gì đã tạo ra ngã tách biệt. Nhưng bây giờ tôi chọn để cho nó chết đi. Xong tôi chọn ôm lấy những gì tôi đã thực sự đặt vào Sứ vụ, vì tôi sẵn sàng vươn lên mức tâm thức mà tôi đã có khi tôi đặt những điều đó vào Sứ vụ.”

Ôi Giê-su, hãy giúp con bay vượt,
khi ác quỷ thử thách tình bao la,
dạy cho con hư ảo ngã tách biệt,
ngã vô tướng, thày giúp con khám phá.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

7.8. Giê-su, hãy giúp con chấp nhận là con có tiềm năng bước lên cao hơn, khắc phục sự phân rẽ đó trong chính mình và ôm lấy Sứ vụ của mình một cách trọn vẹn.

Ôi Giê-su, con thiết gì nữa đây,
con bỏ hết để bước theo chân thày,
mọi thử thách, con sẽ vượt hoài hoài,
để cùng thày, con ngơi nghỉ mãi mãi.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

7.9. Giê-su, hãy giúp con chấp nhận là thày muốn con biểu hiện một mức quả vị Ki-tô cao hơn thày 2000 năm trước đây. Thày muốn con làm những việc lớn hơn thày trước đây. Sẽ là niềm vui tột cùng cho thày khi chứng kiến nhiều người biểu hiện một mức quả vị Ki-tô cao hơn những gì thày đã có thể cách đây 2000 năm, bằng cách biểu lộ quả vị Ki-tô của mình qua một lối sống phần nào “bình thường”.

Ôi Giê-su, thày như ngọn lửa cháy,
tim con chảy, hòa với tim của thày,
trong trái tim, lý trí, cả tâm hồn,
yêu Thượng đế là lẽ sống của con.

Ôi Giê-su, Ngọn lửa Vui thoát tử,
thiêu sạch hết mưu mô của quỷ dữ,
và hành tinh lột hình dạng biến hóa,
thời hoàng kim thai nghén đang sinh hạ.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Mẹ Mary hãy niêm phong con cùng mọi người trong vòng ảnh hưởng của con vào dòng chảy sáng tạo của Mẹ Thiêng liêng, Dòng sông sự Sống. Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng hãy nhân lên các lời kêu gọi của con, để chúng ta hình thành vòng số tám toàn hảo “Trên sao, dưới vậy”. Do đó, con chấp nhận là toàn bộ bài thỉnh này được biểu hiện, vì miệng của Thượng đế, Mẹ Thiêng liêng mà con LÀ, đã nói nó ra. Amen.