4 | Thỉnh cầu nhận biết tâm linh về thân thể

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Mẹ Mary hãy giúp con nhìn ra những gì đang ngăn con chấp nhận rằng con là cơ thể vật lý của con, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Mẹ Mary, con thấy được khía cạnh Mẹ của Thượng đế là khía cạnh nuôi dưỡng. Con buông bỏ mọi cảm nhận thiếu thốn và chấp nhận là con xứng đáng được nuôi dưỡng, con dám chờ đợi được nuôi dưỡng.

Ôi Mẹ Mary, Bài ca sự Sống,
Tiêu trừ tất cả tranh chấp bất đồng,
Khi con hòa điệu âm thanh thần thánh,
Con đây tuyên bố, tế bào lành lặn.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

1.2. Mẹ Mary, con chấp nhận là con xứng đáng nhận được sự nuôi dưỡng cơ thể vật lý. Con thấy cơ thể của con được tạo bằng Thân thể của Mẹ Thiêng liêng, và đó là Ánh sáng của Mẹ Thiêng liêng, là Ánh sáng Mẫu-Vật.

Bài ca sự sống con nghe luôn hoài,
thiêu đi tất cả nỗi niềm sợ hãi.
Hòa điệu cùng theo giao hưởng của Mẹ.
thoát khỏi bệnh tật, nhạc thày chở che.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

1.3. Mẹ Mary, con thấy một trong những điều cơ bản có thể kéo con ra khỏi cảm giác kết nối với thày chính là cơ thể vật lý đang không ngừng lôi kéo sự chú ý của con.

Trong tình của thày, con vượt thăng mãi
tranh chấp ưu phiền, con bỏ tâm hai.
Nhìn qua mắt thày, tình thày ôm trọn,
không bất toàn nào chạm được tới con.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

1.4. Mẹ Mary, con buông ảo tưởng cho rằng cơ thể vật lý là kẻ thù cho sự phát triển tâm linh của con, rằng đó là cái gì phải được chinh phục, phải bị làm ngơ, phải bị kiểm soát hay bị trấn áp.

Con thấy chữa lành thì phải bắt đầu,
Ki-tô Hằng Sống, tìm ngài trong sâu.
Trong mắt nhất nguyên, con nhìn sáng tạo,
ánh sáng khuếch trương từng mỗi tế bào.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

1.5. Mẹ Mary, con buông ảo tưởng cho rằng toàn bộ bát cung vật lý, cõi vật chất, cõi của Mẹ, là kẻ thù cho sự phát triển tâm linh của con.

Trong dòng nhạc Mẹ, ôi con tự do,
thoát khỏi ký ức con người bé nhỏ.
Viễn quan của con, ôi sao toàn hảo,
tất cả tế bào, nay đà tái tạo.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

1.6. Mẹ Mary, con nhìn ra cách người tâm linh đã tiếp cận cơ thể vật lý của mình suốt hàng ngàn năm qua không phải là cách xây dựng nhất. Cơ thể của con chỉ là kẻ thù cho sự phát triển tâm linh nếu con nghĩ như vậy mà thôi.

Ôi tình yêu Mẹ, giai điệu ngọt ngào,
thoát khỏi bất toàn, thân nhẹ làm sao.
Ôi Mẹ Mary, âm của âm thanh,
tim con dạt dào, tình thày thần thánh.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

1.7. Mẹ Mary, con buông ý muốn trốn thoát khỏi cơ thể trong khi mình vẫn ở trong cơ thể, ý muốn khuất phục cơ thể, kiềm chế cơ thể, xem thường cơ thể, trấn áp cơ thể, vì đây là hình ảnh sẽ biến cơ thể thành kẻ thù.

Qua vẻ đẹp thày, siêu phàm diễm lệ,
không gian thời gian, vượt qua hạn chế.
Tế bào vượt chết, hát ca vui hưởng,
từ nay toàn vẹn trong lòng thày thương.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

1.8. Mẹ Mary, con nhìn ra là con không đang hiện thân để có những trải nghiệm tâm linh. Con đang hiện thân để làm việc gì đó trong cõi vật lý, để trải nghiệm cõi vật lý, để thay đổi cõi vật lý.

Con cùng nhịp rung, bài ca sự sống,
hòa âm dòng sống, con theo bay bổng.
Nguyên mẫu của con, trạng thái toàn hảo
tất cả tế bào theo khuôn tái tạo.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

1.9. Mẹ Mary, con buông ý tưởng cho rằng cơ thể vật lý là kẻ thù cho việc kết nối với cái ta cao của con, với các chân sư thăng thiên. Con chấp nhận cơ thể vật lý là một cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm cõi vật lý từ bên trong và góp phần vào tiến trình đồng sáng tạo.

Từng mỗi tế bào là một âm thoa,
với chuông của Mẹ, nó đang giao hòa.
Lời nguyền bệnh tử, con đã thoát trọn,
con xác nhận đây bất tử của con.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

Phần 2

2.1. Mẹ Mary, con buông bỏ mọi sự than vãn. Con xem cơ thể là một cơ hội. Con xem đầu thai là một cơ hội.

Ôi Mẹ Mary, Bài ca sự Sống,
Tiêu trừ tất cả tranh chấp bất đồng,
Khi con hòa điệu âm thanh thần thánh,
Con đây tuyên bố, tế bào lành lặn.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

2.2. Mẹ Mary, con nhìn ra sự đau khổ trên trái đất đã trở thành một vòng xoáy trong tâm thức tập thể ngày càng tự tăng cường. Con sẵn lòng đập vỡ vòng xoáy này đã khiến con than phiền về thân thể hay tìm cách kiểm soát nó.

Bài ca sự sống con nghe luôn hoài,
thiêu đi tất cả nỗi niềm sợ hãi.
Hòa điệu cùng theo giao hưởng của Mẹ.
thoát khỏi bệnh tật, nhạc thày chở che.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

2.3. Mẹ Mary, con sẵn lòng góp sức kéo tập thể vươn tới một cách tiếp cận cao hơn để xem cơ thể là một cơ hội. Khi con ở trong cơ thể, con sẽ không chối bỏ cơ thể hay tìm cách lánh xa cơ thể.

Trong tình của thày, con vượt thăng mãi
tranh chấp ưu phiền, con bỏ tâm hai.
Nhìn qua mắt thày, tình thày ôm trọn,
không bất toàn nào chạm được tới con.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

2.4. Mẹ Mary, con thấy là chính con đã chọn hiện thân vật lý vì nếu không thì con đã không ở đây. Con đã chọn đầu thai vào thời điểm này để giúp Saint Germain đem lại Thời Hoàng kim và tạo điều kiện thuận lợi cho địa cầu xoay chuyển.

Con thấy chữa lành thì phải bắt đầu,
Ki-tô Hằng Sống, tìm ngài trong sâu.
Trong mắt nhất nguyên, con nhìn sáng tạo,
ánh sáng khuếch trương từng mỗi tế bào.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

2.5. Mẹ Mary, con thấy là trong Thời Hoàng kim của Saint Germain, con người sẽ có một mối quan hệ với thân thể của mình cao hơn hầu hết mọi người ngày hôm nay. Con ở đây để giúp đem lại một xoay chuyển trong cách tiếp cận cơ thể. Làm sao con sẽ giúp tập thể xoay chuyển được trừ khi con xoay chuyển tâm mình trước tiên?

Trong dòng nhạc Mẹ, ôi con tự do,
thoát khỏi ký ức con người bé nhỏ.
Viễn quan của con, ôi sao toàn hảo,
tất cả tế bào, nay đà tái tạo.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

2.6. Mẹ Mary, con buông ý muốn chối bỏ cơ thể. Con chọn cách tiếp cận cao hơn và con đón nhận cơ thể. Con đón nhận việc mình đang đầu thai và con nói: “Tôi là thân thể này.”

Ôi tình yêu Mẹ, giai điệu ngọt ngào,
thoát khỏi bất toàn, thân nhẹ làm sao.
Ôi Mẹ Mary, âm của âm thanh,
tim con dạt dào, tình thày thần thánh.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

2.7. Mẹ Mary, con buông tất cả mọi ngã tiềm thức được tạo ra trong tiền kiếp, từ thuở chấn thương nhập đời khi con bị sa nhân tấn công, khi chúng tìm cách dùng cơ thể vật lý của con để tiêu diệt con về mặt tâm lý lẫn tâm linh.

Qua vẻ đẹp thày, siêu phàm diễm lệ,
không gian thời gian, vượt qua hạn chế.
Tế bào vượt chết, hát ca vui hưởng,
từ nay toàn vẹn trong lòng thày thương.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

2.8. Mẹ Mary, con buông những cái ngã được tạo ra trong tiền kiếp liên hệ đến cơ thể vật lý, đến việc con ở trong cơ thể vật lý. Con chấp nhận là không những con ở trong cơ thể mà con còn chấp nhận cơ thể. Thay vì chấp nhận hay thấy mình ở trong cơ thể, con chấp nhận mình là cơ thể.

Con cùng nhịp rung, bài ca sự sống,
hòa âm dòng sống, con theo bay bổng.
Nguyên mẫu của con, trạng thái toàn hảo
tất cả tế bào theo khuôn tái tạo.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

2.9. Mẹ Mary, con chấp nhận con là cơ thể. Con chấp nhận rằng bản mẫu của cơ thể con – được cầm giữ bởi Hiện diện TA LÀ trong tâm bản sắc, tâm lý trí và tâm cảm xúc của con – hoàn toàn trở nên vật lý. Con chấp nhận sự chữa lành mà con cần để tập trung vào việc tăng triển tâm linh của con.

Từng mỗi tế bào là một âm thoa,
với chuông của Mẹ, nó đang giao hòa.
Lời nguyền bệnh tử, con đã thoát trọn,
con xác nhận đây bất tử của con.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

Phần 3

3.1. Mẹ Mary, con thấy quá nhiều người tâm linh suốt các thời đại đã chối bỏ cơ thể, đã cố tránh né nó, đẩy nó ra xa. Con sẵn lòng thử một cách khác hơn. Con đón nhận cơ thể, con chấp nhận cơ thể, con đồng hóa mình là cơ thể đang biểu hiện khuôn đúc cao nhất cho cơ thể.

Ôi Mẹ Mary, Bài ca sự Sống,
Tiêu trừ tất cả tranh chấp bất đồng,
Khi con hòa điệu âm thanh thần thánh,
Con đây tuyên bố, tế bào lành lặn.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

3.2. Mẹ Mary, con thấy là phải có một khuôn đúc tư tưởng được phóng chiếu lên Ánh sáng Mẫu-Vật thì nó mới khoác vào hình tướng. Khuôn đúc đó được phóng chiếu xuyên qua tâm bản sắc, tâm lý trí và tâm cảm xúc của con lên Ánh sáng Mẫu-Vật, hình thành cơ thể vật lý.

Bài ca sự sống con nghe luôn hoài,
thiêu đi tất cả nỗi niềm sợ hãi.
Hòa điệu cùng theo giao hưởng của Mẹ.
thoát khỏi bệnh tật, nhạc thày chở che.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

3.3. Mẹ Mary, con chấp nhận cơ thể vật lý của con không dày đặc chút nào. Nó mềm lỏng. Nó tựa như loại nhựa dẻo có thể được uốn nắn, như đất sét có thể được nhào nặn, nhưng nó được nhào nặn bởi tư tưởng, bởi bản sắc, bởi cảm xúc. Và vì vậy nó có tiềm năng chuyển đổi chớp nhoáng.

Trong tình của thày, con vượt thăng mãi
tranh chấp ưu phiền, con bỏ tâm hai.
Nhìn qua mắt thày, tình thày ôm trọn,
không bất toàn nào chạm được tới con.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

3.4. Mẹ Mary, con chấp nhận là tế bào của con hòa điệu với trạng thái tâm con. Tế bào là những chiếc máy radio nhận tín hiệu từ tâm cảm xúc, tâm lý trí và tâm bản sắc của con.

Con thấy chữa lành thì phải bắt đầu,
Ki-tô Hằng Sống, tìm ngài trong sâu.
Trong mắt nhất nguyên, con nhìn sáng tạo,
ánh sáng khuếch trương từng mỗi tế bào.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

3.5. Mẹ Mary, con chấp nhận là âm thoa trong mỗi tế bào của con giờ đây đã hòa điệu với chuông của Mẹ. Tế bào giống như những chiếc âm thoa, và thay vì điều chỉnh theo tần số của thế gian, giờ đây chúng hòa điệu với viễn quan của Mẹ Thiêng liêng cho cơ thể vật lý của con.

Trong dòng nhạc Mẹ, ôi con tự do,
thoát khỏi ký ức con người bé nhỏ.
Viễn quan của con, ôi sao toàn hảo,
tất cả tế bào, nay đà tái tạo.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

3.6. Mẹ Mary, con chấp nhận viễn quan của Mẹ Thiêng liêng là một âm thanh, một rung động, một tiếng chuông. Cho nên con nói: “Ngay mỗi tế bào là một âm thoa. Với chuông của Mẹ nó đang giao hòa.”

Ôi tình yêu Mẹ, giai điệu ngọt ngào,
thoát khỏi bất toàn, thân nhẹ làm sao.
Ôi Mẹ Mary, âm của âm thanh,
tim con dạt dào, tình thày thần thánh.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

3.7. Mẹ Mary, con hòa nhập vào Hiện diện của thày, con hòa điệu với cơ thể cùng bất kỳ điều kiện nào trong cơ thể, và con cho phép mình thâm nhập vào đó. Con nói: “Ngay mỗi tế bào là một âm thoa. Với chuông của Mẹ nó đang giao hòa.”

Qua vẻ đẹp thày, siêu phàm diễm lệ,
không gian thời gian, vượt qua hạn chế.
Tế bào vượt chết, hát ca vui hưởng,
từ nay toàn vẹn trong lòng thày thương.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

3.8. Mẹ Mary, con đọc câu chú: “Tôi là thân thể này” và con cảm thấy an bình với câu đó. Con chấp nhận mình là cơ thể, và cơ thể là một cơ hội trong thời gian con ở trong cơ thể.

Con cùng nhịp rung, bài ca sự sống,
hòa âm dòng sống, con theo bay bổng.
Nguyên mẫu của con, trạng thái toàn hảo
tất cả tế bào theo khuôn tái tạo.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

3.9. Mẹ Mary, con chấp nhận: “Tôi là thân thể của Mẹ Thiêng liêng. Tôi là thân thể của Mẹ Trái đất.”

Từng mỗi tế bào là một âm thoa,
với chuông của Mẹ, nó đang giao hòa.
Lời nguyền bệnh tử, con đã thoát trọn,
con xác nhận đây bất tử của con.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

Phần 4

4.1. Mẹ Mary, con chấp nhận rằng bệnh tật trong cơ thể vật lý không phải là chuyện tự nhiên. Thật không tự nhiên khi cơ thể bị bệnh. Thật không cần thiết cho cơ thể phải mắc bệnh.

Ôi Mẹ Mary, Bài ca sự Sống,
Tiêu trừ tất cả tranh chấp bất đồng,
Khi con hòa điệu âm thanh thần thánh,
Con đây tuyên bố, tế bào lành lặn.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

4.2. Mẹ Mary, con chấp nhận chính con là cơ thể, và con chấp nhận việc tạo thay đổi trong cơ thể là chuyện khả dĩ, ngay cả khi bác sĩ hay tâm thức tập thể bảo rằng chuyện này không thể xảy ra.

Bài ca sự sống con nghe luôn hoài,
thiêu đi tất cả nỗi niềm sợ hãi.
Hòa điệu cùng theo giao hưởng của Mẹ.
thoát khỏi bệnh tật, nhạc thày chở che.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

4.3. Mẹ Mary, con chấp nhận con đang ở trong cõi vật chất. Đây là cõi của Mẹ Thiêng liêng. Thày là cõi vật chất. Con chấp nhận là đối với Mẹ Thiêng liêng, không có gì trong vật chất là bất khả thi.

Trong tình của thày, con vượt thăng mãi
tranh chấp ưu phiền, con bỏ tâm hai.
Nhìn qua mắt thày, tình thày ôm trọn,
không bất toàn nào chạm được tới con.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

4.4. Mẹ Mary, con ngộ ra là chỉ sự chấp nhận hay không chấp nhận của con mới có thể ngăn cản một điều mà nhiều người sẽ gọi là phép lạ. Nhưng chẳng có phép lạ gì cả, chỉ có sự biểu hiện tự nhiên của Ánh sáng Mẫu-Vật sẽ trình chiếu ra bất kỳ hình tướng nào được phóng chiếu lên nó.

Con thấy chữa lành thì phải bắt đầu,
Ki-tô Hằng Sống, tìm ngài trong sâu.
Trong mắt nhất nguyên, con nhìn sáng tạo,
ánh sáng khuếch trương từng mỗi tế bào.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

4.5. Mẹ Mary, con chấp nhận là khi con thay đổi sự trình chiếu, con cũng thay đổi điều kiện vật chất. Con chấp nhận thân thể, và con thấy là có thể con phải hoàn toàn chấp nhận một điều kiện trong thân thể trước khi con thăng vượt được điều kiện đó.

Trong dòng nhạc Mẹ, ôi con tự do,
thoát khỏi ký ức con người bé nhỏ.
Viễn quan của con, ôi sao toàn hảo,
tất cả tế bào, nay đà tái tạo.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

4.6. Mẹ Mary, con chấp nhận là chừng nào con còn đẩy xa – không những đẩy xa điều kiện mà cả cơ thể đã buộc con phải đối mặt với điều kiện đó – thì con không thể chấp nhận thay đổi. Con chính là sự thay đổi mà con muốn thấy xảy ra trong cơ thể.

Ôi tình yêu Mẹ, giai điệu ngọt ngào,
thoát khỏi bất toàn, thân nhẹ làm sao.
Ôi Mẹ Mary, âm của âm thanh,
tim con dạt dào, tình thày thần thánh.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

4.7. Mẹ Mary, con chấp nhận là con không thể là sự thay đổi trong cơ thể trừ khi con chính là cơ thể. Và con chỉ có thể là cơ thể nếu con ngừng chối bỏ nó, ngừng đẩy nó ra xa và cho rằng nó phản tâm linh hay nó là kẻ thù cho sự tăng triển tâm linh của con.

Qua vẻ đẹp thày, siêu phàm diễm lệ,
không gian thời gian, vượt qua hạn chế.
Tế bào vượt chết, hát ca vui hưởng,
từ nay toàn vẹn trong lòng thày thương.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

4.8. Mẹ Mary, con chấp nhận mục đích làm người tâm linh trong thời đại này, mục đích con đã hiện thân vật lý, là để chứng tỏ con có thể là người tâm linh trong cơ thể.

Con cùng nhịp rung, bài ca sự sống,
hòa âm dòng sống, con theo bay bổng.
Nguyên mẫu của con, trạng thái toàn hảo
tất cả tế bào theo khuôn tái tạo.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

4.9. Mẹ Mary, con chấp nhận con là một người tâm linh trong cơ thể. Hiện thân chính là mục đích của con.

Từng mỗi tế bào là một âm thoa,
với chuông của Mẹ, nó đang giao hòa.
Lời nguyền bệnh tử, con đã thoát trọn,
con xác nhận đây bất tử của con.

Ôi Mẹ Mary, xin thày lan tỏa,
bài ca gia tốc, thân con hài hòa,
nâng các tế bào vào trạng thái cao,
sức khỏe toàn hảo, ánh sáng dâng trào.

Ngay mỗi tế bào là một âm thoa,
Với chuông của Mẹ, nó đang giao hòa
.
(9 hay 33 lần)

Ngay mỗi tế bào là một âm thoa,
Với chuông của Mẹ, nó đang giao hòa
.
Âm thanh phá tan bùa mê đáy vực
Đến từ cõi chết và cõi địa ngục.

TA LÀ cơ thể này! (9 hay 33 lần)

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Đại thiên thần Michael, Astrea và Shiva hãy niêm phong sự kết nối của con với các vị thày tâm linh và Hiện diện TA LÀ của con. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong!  Amen.