6 | Thỉnh cầu tự do khỏi sợ hãi

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Đại thiên thần Michael hãy giúp con thấy những nỗi sợ và những ngã tách biệt đang khiến con sợ kết nối với một chân sư thăng thiên, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Đại thiên thần Michael, con thấy là cảm xúc cơ bản khiến con không chú tâm được vào nội tâm là sợ hãi. Sợ hãi lúc nào cũng là cảm nhận có chuyện gì có thể xảy ra mà ta không có sự che chở nào, không thể trốn chạy.

Đại thiên thần Michael, sáng xanh ngắt,
Tim con chỉ còn chỗ cho mình thày,
Tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
Tình yêu thày cho con luôn chân chất.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

1.2. Đại thiên thần Michael, con buông bỏ khuynh hướng đối phó với nỗi sợ bằng cách muốn kiểm soát mọi chuyện.

Đại thiên thần Michael, con mãi mãi
Luôn là một với thực tại của thày,
Muôn sợ hãi không thể giam con mãi,
Và thế gian phải nhả hết quyền oai.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

1.3. Đại thiên thần Michael, con buông bỏ khuynh hướng đối phó với nỗi sợ bằng cách đi theo một tôn giáo hay triết lý tâm linh cho con cảm tưởng là có một đấng trên trời sẽ che chở con khỏi mọi điều kiện trên trái đất.

Đại thiên thần Michael, ôm con chặt,
Phá tan đi bóng đêm đen tối nhất,
Sạch luân xa trong ánh sáng thần sầu,
Và phục hồi trong con cái nhìn sâu.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

1.4. Đại thiên thần Michael, con buông bỏ tư duy thần thông là niềm tin rằng, tuy mọi chuyện xảy ra theo cách của cõi vật lý, nhưng có một lực thần thánh được phép can thiệp để đình chỉ các luật thiên nhiên cho con.

Đại thiên thần Michael, con đang đứng
Với thày đây, ánh sáng con ra lệnh,
Tim con sẽ trải rộng mãi không ngừng
Cho đến khi lý tối cao sáng bừng.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

1.5. Đại thiên thần Michael, con thấy là Luật Tự quyết là luật tuyệt đối trên trái đất. Thày có thể che chở con người khỏi bất cứ gì, nhưng khả năng của thày không đủ vì thày còn cần có thẩm quyền chiếu theo Luật Tự quyết.

Đại thiên thần Michael, trong tim này,
Không bao giờ con với thày xa cách,
Đoàn chưởng giáo nay con xin trọng trách,
Khởi hành mới, con sẽ bước chân ngay.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

1.6. Đại thiên thần Michael, con buông bỏ mọi tín ngưỡng, học thuyết và nền văn hóa trong các tôn giáo khiến con tin rằng tai ương không thể xảy ra cho con vì con thuộc một nhóm người chọn lọc.

Đại thiên thần Michael, gươm sáng xanh,
Bao bóng tối vung tay thày chặt đứt,
Quả Ki-tô nay con theo nao nức,
Dùng phân biện thực chân rõ ngọn ngành.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

1.7. Đại thiên thần Michael, con buông bỏ mọi cảm giác sợ hãi, hay bị bất công, hay tức giận Thượng đế. Con buông bỏ mọi cảm giác bị bội ước vì sa nhân đã làm chuyện gì đó tới con.

Đại thiên thần Michael, con nương cánh
Của thày đây, bỏ lại chuyện cỏn con,
Tim con rộn tiếng Thượng đế gọi đàn,
Cùng tim thày mà hát mãi vang vang. 

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

1.8. Đại thiên thần Michael, con buông bỏ tư duy thần thông. Con thấy là tư duy thần thông đã xua đẩy sự kết nối nội tâm của con với cái ta cao của con và với các chân sư thăng thiên.

Đại thiên thần Michael, đưa con về
Những bầu cao con muốn được tiêu dao,
Được tái sinh khỏi vũ trụ xôn xáo,
Cho đời sống thành bài thơ dâng trào.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

1.9. Đại thiên thần Michael, con buông bỏ niềm tin rằng có một sinh thể xa xăm trên thiên đàng bình thường không có mặt, nhưng sẽ can thiệp khi con cần đến. Con buông bỏ ý niệm “Thượng đế có mặt theo yêu cầu” này, vì khi con phóng chiếu là có khoảng cách giữa con và thày, thì làm sao con có thể kết nối với thày là một chân sư thăng thiên?

Đại thiên thần Michael là ánh sáng
Chiếu rực rỡ như tinh tú xanh ngời,
Thày đến đây từ tinh tú trên trời,
Con cùng thày đi khắp chốn xa xôi. 

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

Phần 2

2.1. Đại thiên thần Michael, con thấy là Luật Tự quyết không cho phép thày làm một số chuyện để giúp con. Con chấp nhận là có một số chuyện mà con không thể được bảo vệ, tùy theo cách người khác sử dụng quyền tự quyết của họ.

Đại thiên thần Michael, sáng xanh ngắt,
Tim con chỉ còn chỗ cho mình thày,
Tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
Tình yêu thày cho con luôn chân chất.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

2.2. Đại thiên thần Michael, con thấy là có sự khác biệt giữa điều kiện mà con sợ và chính nỗi sợ. Con có thể thăng vượt nỗi sợ vì nỗi sợ là một điều kiện trong tâm con.

Đại thiên thần Michael, con mãi mãi
Luôn là một với thực tại của thày,
Muôn sợ hãi không thể giam con mãi,
Và thế gian phải nhả hết quyền oai.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

2.3. Đại thiên thần Michael, con thấy là nỗi sợ tối hậu trên trái đất là nỗi sợ chết. Vì con đã tìm được cách để sống với nỗi sợ chết, thì con cũng có thể đối phó với những nỗi sợ khác.

Đại thiên thần Michael, ôm con chặt,
Phá tan đi bóng đêm đen tối nhất,
Sạch luân xa trong ánh sáng thần sầu,
Và phục hồi trong con cái nhìn sâu.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

2.4. Đại thiên thần Michael, con thấy là khi con cảm thấy bị choáng ngợp bởi nỗi sợ hay con cảm thấy không có cách chi thoát được điều kiện, thì con chối bỏ hay phớt lờ nỗi sợ. Đó là vì mọi nỗi sợ đều bắt nguồn từ một ngã tách biệt, và ngã không thể nhìn quá nỗi sợ.

Đại thiên thần Michael, con đang đứng
Với thày đây, ánh sáng con ra lệnh,
Tim con sẽ trải rộng mãi không ngừng
Cho đến khi lý tối cao sáng bừng.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

2.5. Đại thiên thần Michael, con thấy là phương pháp tối hậu để khắc phục nỗi sợ là tách cái Ta Biết ra khỏi ngã. Con thấy là nỗi sợ có mặt trong tâm con, nhưng điều kiện mà con sợ không có mặt trong tâm con. Điều kiện ở bên ngoài tâm con.

Đại thiên thần Michael, trong tim này,
Không bao giờ con với thày xa cách,
Đoàn chưởng giáo nay con xin trọng trách,
Khởi hành mới, con sẽ bước chân ngay.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

2.6. Đại thiên thần Michael, con thấy là nỗi sợ trong tâm con không phải là một điều kiện vật lý, mà là một điều kiện năng lượng. Nỗi sợ là một lốc xoáy rung động và cuộn xoáy trong thể cảm xúc của con.

Đại thiên thần Michael, gươm sáng xanh,
Bao bóng tối vung tay thày chặt đứt,
Quả Ki-tô nay con theo nao nức,
Dùng phân biện thực chân rõ ngọn ngành.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

2.7. Đại thiên thần Michael, con thấy là không có gì trong đó ngoài năng lượng cuộn xoáy. Không có điều kiện nào bên trong năng lượng và con thấy nỗi sợ giống như một bão xoáy. Bên trong bão xoáy có mắt bão là nơi yên tĩnh.

Đại thiên thần Michael, con nương cánh
Của thày đây, bỏ lại chuyện cỏn con,
Tim con rộn tiếng Thượng đế gọi đàn,
Cùng tim thày mà hát mãi vang vang. 

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

2.8. Đại thiên thần Michael, con không sợ nhìn vào nỗi sợ của con. Con sẵn sàng đi thẳng vào nỗi sợ cho tới khi con đi xuyên qua lớp năng lượng đang cuộn xoáy và đi vào nơi yên tĩnh ở chính giữa.

Đại thiên thần Michael, đưa con về
Những bầu cao con muốn được tiêu dao,
Được tái sinh khỏi vũ trụ xôn xáo,
Cho đời sống thành bài thơ dâng trào.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

2.9. Đại thiên thần Michael, con chấp nhận sự trợ giúp của thày. Xin thày hãy đặt Hiện diện của thày lên trên con để con và thày chúng ta cùng nhau đi vào cơn bão xoáy đầy năng lượng sợ hãi đang cuộn xoáy cho tới khi chúng ta tới trung tâm điểm.

Đại thiên thần Michael là ánh sáng
Chiếu rực rỡ như tinh tú xanh ngời,
Thày đến đây từ tinh tú trên trời,
Con cùng thày đi khắp chốn xa xôi. 

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

Phần 3

3.1. Đại thiên thần Michael, con buông bỏ nỗi sợ để thày có thể dùng uy lực của thày để dập tắt cơn bão xoáy năng lượng sợ hãi trong thể cảm xúc của con.

Đại thiên thần Michael, sáng xanh ngắt,
Tim con chỉ còn chỗ cho mình thày,
Tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
Tình yêu thày cho con luôn chân chất.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

3.2. Đại thiên thần Michael, con thấy là các ngã tách biệt của con không muốn loại bỏ nỗi sợ. Nỗi sợ đó quy định những điều mà nó không thể và không nên làm. Một khi con chấp nhận nỗi sợ, thì nó cho con một cái cớ để không làm một số chuyện.

Đại thiên thần Michael, con mãi mãi
Luôn là một với thực tại của thày,
Muôn sợ hãi không thể giam con mãi,
Và thế gian phải nhả hết quyền oai.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

3.3. Đại thiên thần Michael, con muốn loại trừ các nỗi sợ của con, vì con không cần một cái cớ để không suy nghĩ hay kết nối với một chân sư thăng thiên.

Đại thiên thần Michael, ôm con chặt,
Phá tan đi bóng đêm đen tối nhất,
Sạch luân xa trong ánh sáng thần sầu,
Và phục hồi trong con cái nhìn sâu.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

3.4. Đại thiên thần Michael, con sẵn sàng thấy điều con nghĩ sẽ xảy ra nếu con kết nối với một chân sư thăng thiên. Con muốn thấy liệu con có sẽ phải thay đổi gì chăng trong lối sống, hay trạng thái tâm của con.

Đại thiên thần Michael, con đang đứng
Với thày đây, ánh sáng con ra lệnh,
Tim con sẽ trải rộng mãi không ngừng
Cho đến khi lý tối cao sáng bừng.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

3.5. Đại thiên thần Michael, con sẵn sàng thấy liệu con có một thói quen nào đó mà con biết không có tính chất tâm linh, nhưng con đã xây dựng một cái cớ vì sao con có thể tiếp tục có thói quen đó mà vẫn học giáo lý tâm linh.

Đại thiên thần Michael, trong tim này,
Không bao giờ con với thày xa cách,
Đoàn chưởng giáo nay con xin trọng trách,
Khởi hành mới, con sẽ bước chân ngay.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

3.6. Đại thiên thần Michael, con quả thực muốn buông bỏ các nỗi sợ của con. Con muốn thấy cái ngã tiềm thức là nơi nỗi sợ tập trung. Con sẵn sàng để cho nó chết đi. Đại thiên thần Michael thày có mặt, ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ.

Đại thiên thần Michael, gươm sáng xanh,
Bao bóng tối vung tay thày chặt đứt,
Quả Ki-tô nay con theo nao nức,
Dùng phân biện thực chân rõ ngọn ngành.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

3.7. Đại thiên thần Michael, con buông bỏ mong muốn không bị Thượng đế trông thấy. Con buông bỏ ảo tưởng là có khoảng cách giữa con người và Thượng đế. Con buông bỏ ảo tưởng là những gì con che giấu người khác cũng khuất mắt Thượng đế, và do đó con có thể làm một số chuyện mà không chịu hậu quả vì Thượng đế không trông thấy.

Đại thiên thần Michael, con nương cánh
Của thày đây, bỏ lại chuyện cỏn con,
Tim con rộn tiếng Thượng đế gọi đàn,
Cùng tim thày mà hát mãi vang vang. 

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

3.8. Đại thiên thần Michael, con thấy đây là một trong những ảo tưởng vĩ đại nhất trên trái đất và nó dựa trên việc con người mất sự nối kết với cái ta cao của họ.

Đại thiên thần Michael, đưa con về
Những bầu cao con muốn được tiêu dao,
Được tái sinh khỏi vũ trụ xôn xáo,
Cho đời sống thành bài thơ dâng trào.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

3.9. Đại thiên thần Michael, con thấy là con có chút nối kết với cái ta cao của con, con biết con là phần nối dài của cái ta cao đó, do đó làm sao con có thể tách biệt khỏi nó được? Cũng giống như ý nghĩ ngọn sóng có thể tách biệt khỏi đại đương.

Đại thiên thần Michael là ánh sáng
Chiếu rực rỡ như tinh tú xanh ngời,
Thày đến đây từ tinh tú trên trời,
Con cùng thày đi khắp chốn xa xôi. 

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

Phần 4

4.1. Đại thiên thần Michael, con thấy là tâm của con không thể tách biệt khỏi Hiện diện TA LÀ, và do đó một điều kiện vật lý không thể thật sự ảnh hưởng con. Nó có thể ảnh hưởng xác thân vật lý của con, nhưng nó không thể ảnh hưởng con người thực của con.

Đại thiên thần Michael, sáng xanh ngắt,
Tim con chỉ còn chỗ cho mình thày,
Tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
Tình yêu thày cho con luôn chân chất.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

4.2. Đại thiên thần Michael, con thấy là không có điều gì trong cõi vật lý có thể ảnh hưởng được Hiện diện TA LÀ của con. Cốt lõi con người con là cái Ta Biết, cũng là nhận biết thuần khiết và do đó không thể bị bất cứ gì trong cõi vật lý ảnh hưởng.

Đại thiên thần Michael, con mãi mãi
Luôn là một với thực tại của thày,
Muôn sợ hãi không thể giam con mãi,
Và thế gian phải nhả hết quyền oai.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

4.3. Đại thiên thần Michael, con thấy là cái Ta Biết không phải sợ bất cứ điều kiện nào trong cõi vật lý. Chỉ các ngã tách biệt mới có thể sợ các điều kiện vật lý, vì chúng không thể trốn chạy các điều kiện đó. Cái Ta Biết có thể bước ra ngoài ngã tách biệt và để chúng chết đi.

Đại thiên thần Michael, ôm con chặt,
Phá tan đi bóng đêm đen tối nhất,
Sạch luân xa trong ánh sáng thần sầu,
Và phục hồi trong con cái nhìn sâu.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

4.4. Đại thiên thần Michael, con thấy là khi con nhìn vào một ngã tách biệt đang sợ một điều kiện và để cho nó chết đi, thì tại sao con lại phải trải nghiệm điều kiện đó? Con chỉ cần trải nghiệm điều kiện để nhìn vào ngã tách biệt. Đây là Trường đời Cay đắng.

Đại thiên thần Michael, con đang đứng
Với thày đây, ánh sáng con ra lệnh,
Tim con sẽ trải rộng mãi không ngừng
Cho đến khi lý tối cao sáng bừng.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

4.5. Đại thiên thần Michael, con sẵn lòng nhìn vào ngã tách biệt, để con không cần trải nghiệm điều kiện. Con không cần sợ nó khi con biết có cách để tránh nó.

Đại thiên thần Michael, trong tim này,
Không bao giờ con với thày xa cách,
Đoàn chưởng giáo nay con xin trọng trách,
Khởi hành mới, con sẽ bước chân ngay.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

4.6. Đại thiên thần Michael, con thấy chính một ngã tách biệt đang sợ điều kiện, và nếu con là cái Ta Biết không sẵn sàng nhìn vào ngã tách biệt, thì con không thể để ngã chết đi. Do đó vẫn còn một vũng xoáy đang trì kéo thể cảm xúc của con. Nó cũng trì kéo toàn thể cõi vật chất và thu hút về con những gì con sợ.

Đại thiên thần Michael, gươm sáng xanh,
Bao bóng tối vung tay thày chặt đứt,
Quả Ki-tô nay con theo nao nức,
Dùng phân biện thực chân rõ ngọn ngành.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

4.7. Đại thiên thần Michael, con buông bỏ ảo tưởng cho rằng nếu con phớt lờ nỗi sợ thì con xua đẩy điều kiện đi. Con thấy là nỗi sợ thu hút điều kiện để rốt cuộc con được giải thoát khỏi nỗi sợ.

Đại thiên thần Michael, con nương cánh
Của thày đây, bỏ lại chuyện cỏn con,
Tim con rộn tiếng Thượng đế gọi đàn,
Cùng tim thày mà hát mãi vang vang. 

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

4.8. Đại thiên thần Michael, con sẵn lòng nhìn vào nỗi sợ. Con xin thày giúp con khắc phục nỗi sợ một hoàn cảnh trong thế gian, lẫn nỗi sợ gặp gỡ các chân sư thăng thiên vì như vậy các ngã tách biệt của con sẽ bị phơi bày. Con sẵn lòng thay đổi.

Đại thiên thần Michael, đưa con về
Những bầu cao con muốn được tiêu dao,
Được tái sinh khỏi vũ trụ xôn xáo,
Cho đời sống thành bài thơ dâng trào.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

4.9. Đại thiên thần Michael, con sẵn lòng muốn thấy cuộc đời của mình sẽ ra sao nếu con không còn nỗi sợ. Ngay đây con quyết định: “Cuộc đời của tôi sẽ khá hơn nếu tôi không còn nỗi sợ. Do đó tôi sẵn lòng yêu cầu Đại thiên thần Michael giúp tôi thấy nó.”

Đại thiên thần Michael là ánh sáng
Chiếu rực rỡ như tinh tú xanh ngời,
Thày đến đây từ tinh tú trên trời,
Con cùng thày đi khắp chốn xa xôi. 

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

Phần 5

5.1. Đại thiên thần Michael, con xin thày thực sự tung ra một bom nổ ánh sáng vào vũng xoáy trong thể cảm xúc của con để dập tắt nó và không cho nó cuộn xoáy nữa.

Đại thiên thần Michael, sáng xanh ngắt,
Tim con chỉ còn chỗ cho mình thày,
Tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
Tình yêu thày cho con luôn chân chất.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

5.2. Đại thiên thần Michael, con cần sẵn lòng làm công việc dọn dẹp, dùng ngọn lửa tím và các bài chú bài thỉnh khác để chuyển hóa năng lượng.

Đại thiên thần Michael, con mãi mãi
Luôn là một với thực tại của thày,
Muôn sợ hãi không thể giam con mãi,
Và thế gian phải nhả hết quyền oai.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

5.3. Đại thiên thần Michael, con xin thày đi vào thể cảm xúc của con và chỉ cho con thấy có điều gì mà con chưa thấy.

Đại thiên thần Michael, ôm con chặt,
Phá tan đi bóng đêm đen tối nhất,
Sạch luân xa trong ánh sáng thần sầu,
Và phục hồi trong con cái nhìn sâu.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

5.4. Đại thiên thần Michael, con không nghĩ con đã vượt quá điều này rồi và không sợ gì cả. Con sẵn lòng mời thày vào thể cảm xúc của con và chỉ cho con thấy có điều gì ẩn giấu chăng.

Đại thiên thần Michael, con đang đứng
Với thày đây, ánh sáng con ra lệnh,
Tim con sẽ trải rộng mãi không ngừng
Cho đến khi lý tối cao sáng bừng.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

5.5. Đại thiên thần Michael, con sẵn lòng thấy liệu có sự e dè không muốn nhìn chăng. Con muốn thấy liệu có điều gì trong thể cảm xúc mà con e ngại không muốn thấy chăng.

Đại thiên thần Michael, trong tim này,
Không bao giờ con với thày xa cách,
Đoàn chưởng giáo nay con xin trọng trách,
Khởi hành mới, con sẽ bước chân ngay.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

5.6. Đại thiên thần Michael, con thấy là để thiết lập một nối kết mạnh hơn với các chân sư thăng thiên, thì sợ hãi là một chướng ngại mà con phải khắc phục. Con thấy đây là một việc mà con có thể làm được với sự giúp đỡ mà thày cống hiến.

Đại thiên thần Michael, gươm sáng xanh,
Bao bóng tối vung tay thày chặt đứt,
Quả Ki-tô nay con theo nao nức,
Dùng phân biện thực chân rõ ngọn ngành.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

5.7. Đại thiên thần Michael, con thấy sợ hãi là một cảm xúc. Tối hậu, cái gì khởi sự lốc xoáy sợ hãi là một quyết định, một ý muốn. Khi đã xem xét kỹ thì cách duy nhất để khắc phục sợ hãi là lấy một quyết định khác, quyết định buông bỏ nó.

Đại thiên thần Michael, con nương cánh
Của thày đây, bỏ lại chuyện cỏn con,
Tim con rộn tiếng Thượng đế gọi đàn,
Cùng tim thày mà hát mãi vang vang. 

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

5.8. Đại thiên thần Michael, con buông bỏ nỗi sợ, bất kể điều kiện mà con sợ có còn đó hay không. Con muốn được giải thoát khỏi sợ hãi.

Đại thiên thần Michael, đưa con về
Những bầu cao con muốn được tiêu dao,
Được tái sinh khỏi vũ trụ xôn xáo,
Cho đời sống thành bài thơ dâng trào.

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

5.9. Đại thiên thần Michael, con cung cấp ý chí, và con biết là lúc đó thày sẽ cung cấp uy lực và tiêu trừ vũng xoáy sợ hãi. Con có ý chí và con biết thày có uy lực.

Đại thiên thần Michael là ánh sáng
Chiếu rực rỡ như tinh tú xanh ngời,
Thày đến đây từ tinh tú trên trời,
Con cùng thày đi khắp chốn xa xôi. 

Đại thiên thần Michael, thày có mặt,
Ánh sáng thiêu mọi sợ hãi nghi ngờ,
Thày Hiện diện gần gũi như bao giờ,
Đối với con, thày là thân thương nhất.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Đại thiên thần Michael, Astrea và Shiva hãy niêm phong sự kết nối của con với các vị thày tâm linh và Hiện diện TA LÀ của con. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong!  Amen.