6 | Con thỉnh cầu ý định cao hơn

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng, đặc biệt là Phật Gautama, hãy giúp con nhìn ra ý định cao hơn của con, đó là không ngừng nâng cao mức nhận biết của mình, hoàn thành Kế hoạch Trọn đời của mình và biểu hiện bản thể cao của mình, kể cả…

[đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

Phần 1

1.1. Phật Gautama, con nhận ra con là con người mà con là ngay bây giờ, và dựa trên con người này, con nhìn thế giới, bản thân và cuộc đời theo một cách nào đó. Con có một số ý định, một số mong muốn mà con muốn thực hiện, một số vật mà con muốn có, một số sự việc mà con muốn tránh.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.2. Nhưng khi con cất bước trên con đường Bát chánh đạo, con nhận ra ý định mà con có ngay bây giờ không phải là ý định cao nhất. Con có hai loại ý định, một ý định sinh sống trên trái đất, ngụ trong một cơ thể vật lý trên trái đất. Và con cũng có một ý định vượt xa hơn trái đất, vượt xa hơn cơ thể vật lý.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.3. Phật Gautama, xin thày giúp con vượt qua thử thách muôn đời là quân bình cả hai ý định đó. Hãy giúp con dung hòa sự kiện con đang ở đây với ý định là con sẽ không ở đây vĩnh viễn, vô thời hạn. Hãy giúp con khởi đầu một tiến trình thực sự chất vấn các ý định cùng mong muốn của con.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.4. Phật Gautama, xin thày giúp con không nhìn Chánh tư duy theo cách vỏ ngoài là phân biệt ý định chân chính với ý định bất chính. Hãy giúp con không dán nhãn ý định này là sai, cần kìm nén, và ý định kia là đúng, cần thực hiện.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.5. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy liệu con đã bước vào đường tu với một số ý định về những gì con muốn gặt hái từ đường tu. Nhưng một khi con đã nâng cao mức nhận biết, xin thày giúp con tái xét lại các ý định này.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.6. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy liệu con đã tự đặt mình vào tâm thức nhị nguyên khi con quy định ý định nào là đúng, ý định nào là sai. Hãy giúp con thấy khi làm vậy, con cũng tự đặt mình vào tâm thái sẵn lòng sử dụng vũ lực trên chính mình, sẵn lòng vận dụng ý chí, chú ý và tập trung để cưỡng ép mình, cưỡng ép tâm mình.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.7. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy liệu con có cưỡng ép tâm con để nó không suy nghĩ, để nó không có ý tưởng, và điều này đã tạo ra nỗi căng thẳng to lớn cho con. Có thể con đã đạt được ít nhiều kết quả, nhưng tất cả đều dựa trên sức mạnh. Xin thày giúp con nhận ra con không cần dùng đến sức mạnh.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.8. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là trước khi đầu thai trong kiếp này, con đã lập ra một Kế hoạch Trọn đời. Con đã ngồi xuống với các vị thày tâm linh của con và lượng định: “Con đang ở mức tâm thức nào? Đâu là những khuôn nếp, những ảo tưởng trong các thể cảm xúc, lý trí và bản sắc mà con cần khắc phục để nâng cao mức nhận biết đó? Và làm thế nào con có thể tạo thuận lợi nhất cho công việc này trong kiếp đầu thai sắp tới?”

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

1.9. Kế hoạch Trọn đời là cái khung tổng quát để con chọn lựa mình sẽ hiện thân lúc nào, ở nơi đâu và trong hoàn cảnh nào. Con đã quyết định tự đặt mình vào những tình huống bắt buộc con phải nhìn thấy và giải quyết một số khía cạnh cụ thể trong tâm lý của con. Theo một nghĩa nào đó, con tự ép mình phải đương đầu với hoàn cảnh đó, nhưng khi con bước vào đầu thai thì con quên mất mình đã lập ra kế hoạch như vậy.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 2

2.1. Phật Gautama, xin thày giúp con nối kết lại với Kế hoạch Trọn đời của con.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.2. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy liệu con có một cơ chế trong tâm muốn kềm chế, trấn áp một số chuyện mà nó xem là mối đe dọa. Cho nên khi con bước vào kiếp đầu thai và phải đương đầu với hoàn cảnh khó khăn hay người khó tính, con muốn đè nén nhu cầu xem xét chính mình, con muốn trấn áp các cảm xúc và các tin tưởng, con muốn kềm chế tình huống để nó không làm xáo trộn thế cân bằng của con.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.3. Phật Gautama, xin thày giúp con tự hỏi: “Khi tôi lập ra Kế hoạch Trọn đời của tôi, tôi đã muốn mình phải nhìn thấy điều gì? Tại sao tôi đã tự đặt mình vào hoàn cảnh này? Tôi muốn phơi bày điểm gì trong tâm lý của tôi? Tại sao tôi có khuôn nếp phản ứng này đối với một số loại người?”

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.4. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy chính câu hỏi đó sẽ giúp con hình thành một ý định cao hơn. Khi con sẵn lòng nhìn thấy và khắc phục các khuôn nếp, thì con cũng đang nối kết với ý định đằng sau Kế hoạch Trọn đời của con. Đây là ý định của chính con. Không còn yếu tố vũ lực nào ép buộc con nữa.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.5. Phật Gautama, xin thày giúp con chiêm nghiệm là có hai cấp độ ý định. Một là tự ngã có ý định duy trì thế cân bằng của con, không muốn bị xáo trộn, không muốn cảm thấy bị đe dọa. Nó khiến con muốn kềm chế cảm xúc, kềm chế tư tưởng, kềm chế cách con nhìn chính con.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.6. Nhưng đó không phải là ý định cao nhất của con. Ý định cao nhất của con là những gì nằm trong Kế hoạch Trọn đời khi con đã có ý muốn khắc phục những khuôn nếp đó, có thể tất cả các khuôn nếp mà con còn sót lại. Đây mới là ý định của con, và con nối kết lại với ý định này.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.7. Phật Gautama, xin thày giúp con nhờ đó mà trả lời câu hỏi: “Tôi là ai? Ai đang thu nhận lời dạy này, và ai đang cưỡng lại lời dạy này? Ai là cái ta đang cởi mở và ai là cái ta đang muốn đóng tâm lại? Ai là cái ta nhận biết mình đang ngồi trên ghế này, và ai là cái ta có khả năng lùi lại trong tư tưởng để nhìn cơ thể đang ngồi trên ghế này?”

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.8. Phật Gautama, xin thày giúp con chiêm nghiệm con có thể bước ra khỏi cơ thể bằng tư tưởng, rằng con không phải là cơ thể vật lý. Con cũng không là các tình cảm của con, không là các ý nghĩ của con, thậm chí không là cả cái ý niệm bản sắc của con liên hệ với trái đất.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

2.9. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra là con cũng có thể bước ra ngoài cảm xúc, ý nghĩ cùng ý niệm bản sắc của con. Con giống như một diễn viên khoác vào một bộ trang phục, một lớp phấn son, thậm chí một giọng nói và một nhân cách đặc thù, và diễn viên này bước ra sân khấu, diễn xuất như thể con là một người khác hẳn con người mà con vốn là. Cả bốn thể của con giống như một bộ đồ mà con đã chui vào.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 3

3.1. Phật Gautama, xin thày giúp con chiêm nghiệm cái ta của con. Cái ta chính là cốt lõi của bản thể con. Nhưng cái ta mà con là, nó vượt khỏi, nó là nhiều hơn bốn thể phàm của con. Cho nên nó không thể được mô tả bằng ngôn từ hay những tâm ảnh được sử dụng trên trái đất.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.2. Phật Gautama, xin thày giúp con vượt khỏi mức nhận biết của tâm vỏ ngoài chỉ có thể nắm bắt, phân loại, gắn nhãn và mô tả. Hãy giúp con buông bỏ cách nhìn cuộc đời hiện thời của con để con có được một trải nghiệm gọi là thần bí.  

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.3. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra trải nghiệm thần bí này thật chẳng thần bí gì cả. Đó là trải nghiệm về cái ta ý thức, cái Ta Biết, là cái ta đã chế tạo ra cơ thể vật lý cùng các thể cảm xúc, lý trí và bản sắc, và sử dụng bốn thể này như một cỗ xe để tương tác với môi trường trên trái đất.

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.4. Phật Gautama, xin thày giúp con chiêm nghiệm là vì cái ta đã bước vào tâm con, cho nên nó cũng có khả năng bước ra ngoài tâm con. Nó có thể nhận biết chính nó là bốn thể phàm, nhưng nó cũng có khả năng bước ra ngoài bốn thể để ý thức chính nó vượt hơn bốn thể, nó vượt hơn tâm. Con thấy đây là nền tảng cho mọi sự tăng triển nhận biết.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.5. Phật Gautama, xin thày giúp con chiêm nghiệm cái ta đang bước lên các bực thang tâm thức chính là cái Ta Biết. Cái ta mà con là luôn luôn có tiềm năng thay đổi các khuôn nếp một cách ý thức và cố tình, và cho dù con đã có thể phản ứng theo một cách hàng trăm lần, con vẫn có thể đột nhiên chọn một cách phản ứng mới trong lần kế tiếp.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.6. Trong khi đó, ngã vỏ ngoài bị buộc chặt vào bực thang tâm thức hiện tại. Nó phản ứng theo một chương trình tiềm thức nơi nó thực sự không có chọn lựa, vì chương trình này đã chọn lựa trước khi con biết đến chọn lựa đó ở mức ý thức.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.7. Phật Gautama, xin thày giúp con chiêm nghiệm tiềm năng trở nên tự ý thức, tự nhận biết, không những về các phản ứng của con mà còn về những mức độ tự nhận biết cao hơn, về con người mà con thực là. Con không là phản ứng, con không là cảm xúc, con không là ý nghĩ, con không là ý niệm bản sắc vỏ ngoài của con. Con là một sinh thể tâm linh. Con đến từ ngoài trái đất.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.8. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra Bát chánh đạo – hay bất cứ tên gọi nào cho con đường tâm linh – là một tiến trình càng ngày càng tự nhận biết nhiều hơn. Cái ta mà con là càng ngày càng trở nên ý thức về cái nó là và cái nó không là.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

3.9. Phật Gautama, xin thày giúp con thấy cái ta mà con là đã không đến trái đất ban đầu để đạt giác ngộ. Con đến đây là để có một số trải nghiệm có thể tạo thuận lợi cho tiến trình hướng đến giác ngộ. Con đã không đến địa cầu chỉ để thoát khỏi nơi đây, mà con đến địa cầu để có một số trải nghiệm. Và để có trải nghiệm, cái ta đã phải tạo ra những nội dung trong tâm, để con có được loại trải nghiệm con có thể có trên trái đất, cho đến khi con chán chê và mong muốn một cái gì hơn nữa. 

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Phần 4

4.1. Khi con chán chê và muốn hơn nữa thì con mở tâm ra đón nhận con đường tâm linh. Con ý thức về những nội dung mà con đã bỏ vào tâm, con lần hồi vứt bỏ chúng đi để càng ngày càng có ít hơn. Con càng ngày càng tự do hơn. Giác ngộ là điểm khi trong tâm con không còn nội dung nào dựa trên các ảo tưởng của nhị nguyên và tách biệt.

Gautama, thày chỉ ra tâm thức
khởi hận thù, cũng khởi lên ưa thích. 
Con nhận chịu khi thày giảng bộc bạch 
làm thế nào để nhận biết trong sạch. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.2. Khi đó, con mất đi cái mà hầu hết mọi người xem là nhân cách và bản sắc của họ. Nhưng con không trở thành một con số không, vì con vẫn có một sự cá biệt trong bản thể cao của mình mà bây giờ con có thể biểu đạt trên trái đất. Phật Gautama, xin thày giúp con nhận ra đây chính là ý định cao hơn mà con đã có trước khi con lập ra Kế hoạch Trọn đời của con.

Gautama, trong Ngọn lửa Hòa bình,
con giải thể cái ngã muốn giao tranh,
con giờ đây đã thấy được Phật tánh, 
là thực chất của thày lẫn chúng sinh. 

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.3. Phật Gautama, xin thày giúp con trả lời câu hỏi: “Trong Kế hoạch Trọn đời của tôi có điều gì nói đến một khía cạnh đặc thù trong đời tôi ngay bây giờ? Liệu tôi có mong muốn được nếm một loại trải nghiệm nào đó không? Liệu tôi đã tự đặt mình vào một tình huống nơi tôi có thể có trải nghiệm này trong một thời gian để tôi có thể chán chê chuyện này?”

Gautama, con là một cùng thày,
quỷ Mara đang tìm đường lẩn tránh.
Hiện diện thày là liều thuốc dỗ dành,
để giác quan với tâm con yên lành.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.4. Phật Gautama, xin thày giúp con bước vào trải nghiệm cho đến khi con không còn ham muốn cưỡng chế nào để nếm trải nghiệm đó nữa. Con đạt tới điểm khắc phục sự dính mắc, khắc phục sự cưỡng chế, khắc phục được ảo tưởng là con cần đến nó để cảm thấy trọn vẹn. Con có thể hoặc chọn ngừng hẳn hoạt động này, hoặc tiếp tục một cách khác mà không dính mắc, và trong cả hai trường hợp, con tạo thuận lợi cho sự tăng triển nhận biết của con.

Gautama, con xin nguyện một điều,
sống luôn luôn trong hiện tại vĩnh cửu,
vượt thời gian, con với thày tiêu diêu,
sống mãi mãi trong khoảnh khắc tuyệt diệu.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.5. Phật Gautama, xin thày giúp con xét lại các ý định của con. Ý định trên hết của con là cuối cùng con sẽ thoát khỏi trái đất, nhưng con không thể ép mình thoát khỏi trái đất. Con thấy là nếu con kìm nén một ham muốn nào đó thì con sẽ phải trở lại đầu thai lần nữa để đạt tới điểm con buông được ham muốn một cách ý thức.

Gautama, con không còn thèm muốn,
và không ham vật gì của đời sống,
không dính mắc, con nghỉ ngơi buông xả,
vượt thử thách tinh vi của Mara.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.6. Phật Gautama, xin thày giúp con quân bình được cuộc sống gia đình bình thường với sự kiện con là một người tâm linh có nhận thức về giáo lý tâm linh. Hãy giúp con ngộ ra là bất kỳ hoạt động nào cũng đều có khả năng tạo thuận lợi cho sự tăng triển nhận biết của con. Con bước trên đường tâm linh bằng cách sống một cuộc đời năng động ngoài xã hội.

Gautama, con chảy nhập vào thày,
tâm con chỉ là một, chẳng còn hai,
con trầm mình trong ánh quang rực sáng,
không còn biết gì hơn cõi Niết bàn.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.7. Phật Gautama, xin thày giúp con không định nghĩa con đường tâm linh theo hai đối cực nhị nguyên, qua đó hoặc con là một người hoàn toàn trần tục, hoặc con phải rút ra khỏi thế gian để là một người tâm linh. Trung đạo là thăng vượt cả hai. Con không phân biệt giữa những gì là hoạt động tâm linh và những gì là hoạt động không tâm linh, hay thậm chí phản tâm linh. Đây là ý nghĩa sâu xa của ý định cao hơn.

Gautama, không gian phi thời gian,
trong Hồng ân Vũ trụ con chìm lắng,
con nhận ra Thượng đế vượt hình dáng,
và không còn chiều theo chuyện thế gian.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.8. Phật Gautama, xin thày giúp con chiêm nghiệm mọi thứ đều là Phật tánh. Con nhận ra mục đích thực của đường tu là khắc phục ảo tưởng đang che phủ Phật tánh ở bên trong tất cả mọi thứ. Không còn nghĩa lý gì mà nói: “Cái này tâm linh, cái kia không tâm linh.” Khi con tiếp cận mọi hoạt động với ý định tăng triển nhận biết của mình, nhìn vào bản thân mình, phản ứng của mình, ảo tưởng của mình, thì mọi hoạt động đều trở nên tâm linh.

Gautama, bây giờ con tỉnh thức,
thấy rõ được hiểm họa trên trái đất,
lấy lại quyền thiêng liêng, con nao nức
biểu hiện ở ngay đây Ánh sáng Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

4.9. Phật Gautama, con nhận ra lũ quỷ của Mara đang gầm gừ la hét, chúng đang cố khiến con bác bỏ lời dạy này của thày để con lại tiếp tục tham gia vào cuộc đấu tranh của Biển Luân hồi. Xin thày giúp con biến lời dạy này thành con thuyền Bát nhã để con luôn nỗ lực vươn lên một cấp độ ý định cao hơn so với bây giờ.

Gautama, sấm sét vang trời đất,
con xin mượn để lay chuyển địa cầu,
vì biết rằng có người sẽ hiểu thấu
mà gia nhập đoàn vô thỉ của Phật.

Gautama, Lửa Hòa bình Hoàn vũ
chấm dứt hẳn bao ý nghĩ lăng xăng.
Thày với con tỏa ra niềm thanh thản
cho Biển động Luân hồi được yên lắng.

Niêm

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con kêu gọi Mẹ Mary hãy niêm phong con cùng mọi người trong vòng ảnh hưởng của con vào dòng chảy sáng tạo của Mẹ Thiêng liêng, Dòng sông sự Sống. Con kêu gọi tất cả các đại diện của Mẹ Thiêng liêng hãy nhân lên các lời kêu gọi của con, để chúng ta hình thành vòng số tám toàn hảo “Trên sao, dưới vậy”. Do đó, con chấp nhận là toàn bộ bài thỉnh này được biểu hiện, vì miệng của Thượng đế, Mẹ Thiêng liêng mà con LÀ, đã nói nó ra. Amen.