Cách hiệu quả nhất để tác động đến khí hậu

Hỏi: Bờ Tây của Hoa kỳ vừa bị tàn phá bởi những trận hỏa hoạn dữ dội trong khi bờ Đông phải đương đầu với bão lụt. Hôm trước, nhiệt độ thành phố Los Angeles lên tới 120 độ Fahrenheit (49 độ C). Hình như mỗi năm hành tinh lại nóng hơn trước. Con hiểu là các chân sư có nói rằng tâm thức loài người có tác động đáng kể đến khí hậu. Con xin hỏi cho rõ hơn là loài người có thể sử dụng tâm thức của mình như thế nào để cải thiện khí hậu? Liệu chúng con nên giữ trong tâm thức mình một viễn quan về một khí hậu quân bình hơn, hay đây là vấn đề chuyển đổi các ưu tiên của mình? Chẳng hạn, con hiểu là các vụ cháy rừng dữ dội ở bờ Tây gắn liền với lòng tham, cho nên nếu tâm thức tấp thể trên bờ Tây chuyển dời ưu tiên và tập trung vào việc nâng cao toàn thể thay vì chỉ nâng cao cá nhân mình, thì liệu sự thay đổi trọng điểm này có dẫn đến một khí hậu tốt hơn? Đâu là cách hiệu quả nhất để thúc đẩy một sự thay đổi tích cực? 


Trả lời của chân sư thăng thiên Mẹ Mary qua trung gian Kim Michaels, nhân Webinar 2020 – Chọn lựa tương lai cho Hoa kỳ. Đăng ngày 20/10/2020.

Nếu con là một người tâm linh cởi mở với ý tưởng rằng tâm thức có tác động đến khí hậu – và tất nhiên nhiều người sẽ chế giễu ý tưởng này – thì việc tập trung vào khí hậu sẽ không thực sự là cách hiệu quả nhất để đem lại thay đổi. Nói cách khác, trong tư cách một học trò của chân sư thăng thiên, con có thể tập trung vào việc thay đổi thái độ của con đối với khí hậu, hay nâng cao tâm thức của con, hay đọc những bài thỉnh bài chú cho khí hậu.

Nhưng thật ra, làm như vậy vẫn là một cách gián tiếp để thay đổi khí hậu. Cách trực tiếp hơn để thay đổi khí hậu là con làm những gì chúng tôi, các chân sư thăng thiên, đã khuyến khích loài người nên làm: chú tâm vào việc nâng cao tâm thức tập thể. Tất nhiên con có thể nâng cao chính tâm thức của con, nhưng con cũng có thể thỉnh gọi việc nâng cao tâm thức tập thể.

Trên cơ bản, đó là lý do vì sao chúng tôi đã không đưa ra bài thỉnh nào đặc trưng nhắm vào khí hậu, vì phương thức để thực sự thay đổi khí hậu là tập trung vào những vấn đề kia. Điều này không có nghĩa là mọi người nên làm ngơ vấn đề khí hậu. Nhưng như đã trình bày, chúng tôi phải lượng định tình hình một cách thiết thực – bởi vì đệ tử của chân sư thăng thiên chỉ có một số giới hạn, cho nên đâu là cách tốt nhất để họ sử dụng nỗ lực của họ vào việc đem lại tác động lớn nhất? Và cách tốt nhất đó không phải là những bài thỉnh đặc trưng về khí hậu, mà những bài thỉnh để đem lại thay đổi trong tâm thức tập thể lẫn trong xã hội.

Rõ ràng nếu người dân sống trên bờ Tây sẵn lòng thay đổi trọng tâm của mình, lánh xa khỏi lòng tham cá nhân chỉ biết phục vụ cho quyên lợi của mình và chuyển sang phụng sự toàn thể cũng như hợp tác trong các cộng đồng, thì chắc chắn điều này sẽ có tác dụng to lớn trên khí hậu vùng bờ Tây. Tương tự như vậy, nếu người dân ở các khu vực khác đang bị tai biến thiên nhiên cũng thay đổi tư duy của mình lẫn tâm thức tập thể, thì họ cũng sẽ có được một tác động tích cực.

Rõ ràng việc tìm cách thay đổi khí hậu một cách riêng lẻ không phải là cách hiệu quả nhất. Để thay đổi khí hậu, con cần thay đổi nguyên nhân của nó, và nguyên nhân chính là tâm thức tập thể. Con cần không quan tâm đến việc người ta sẽ chế giễu toàn bộ ý tưởng này cũng như toàn bộ cách tiếp cận này như thế nào.