Có cách cân bằng nghiệp quả khác hơn là cách “đường thẳng”

Hỏi: Con có một câu hỏi về cái Chết Thứ nhì. Khi một dòng sống trải qua tiến trình cái Chết Thứ nhì, trong trường hợp người đó không còn cơ hội đầu thai trên hành tinh này nữa do nghiệp quả quá nặng nề và phải đầu thai ở tầng tâm thức thấp nhất, thì làm thế nào người đó chuyển hóa nghiệp quả của mình?


Trả lời của chân sư thăng thiên MORE qua trung gian Kim Michaels. Đăng ngày 28/8/2014.

Ta sẽ bắt đầu với một vài nhận xét về những dòng sống không còn cơ hội đầu thai trên địa cầu. Điều xảy ra là những dòng sống đó sẽ di đến một số hệ hành tinh khác còn có tâm thức tập thể thấp hơn cả địa cầu hiện thời nữa. So với tổng số hành tinh trong vũ trụ vật chất nơi sự sống trí năng hiện diện, thì số hành tinh này không nhiều lắm. Tuy nhiên vẫn có một số mà họ có thể di tới. Rất có thể là một dòng sống, sau khi không còn đủ điều kiện để hiện thân trên địa cầu, sẽ di tới đầu thai trên những hành tinh này, nơi tất nhiên họ sẽ nhận được thêm một cơ hội để giải quyết nghiệp quả của mình.  

Điều con cần hiểu là tất cả mọi chuyện đều phải tuân theo luật tự quyết. Đôi khi có xu hướng, nhất là nơi những người rành rẽ về các giáo lý phương Đông, cho rằng nghiệp quả là một cái gì chắc nịch như đã khắc vào đá, là sự tiền định đã được sắp sẵn cho nguyên một kiếp sống, và một người có rất ít khả năng thay đổi hay khắc phục được.

Điều này, tất nhiên, không phải như vậy. Nhiều lần ta đã từng giảng dạy là nếu con thật sự chuyển vọt tâm thức mình, nếu con sẵn sàng học được bài học và nhận ra tâm thức con hạn chế con như thế nào, và nếu con sẵn lòng thực sự bước ra ngoài yếu tố này của tâm thức nhị nguyên, thì con có khả năng quân bình nghiệp quả của mình rất nhanh chóng. Điều này có nghĩa là những dòng sống nào phải đầu thai trong những cõi thấp kém vẫn có cơ hội quân bình nghiệp quả của mình, quân bình khá nhanh chóng.    

Nghiệp quả không phải là một hình phạt. Không phải là Hội đồng Nhân quả sẽ xem xét nghiệp quả của một dòng sống, ghi lại thành một hồ sơ “đường thẳng”, rồi bảo rằng bởi vì người đó đã gây ra nghiệp quả như thế này thì họ sẽ phải bỏ ra một thời gian như thế kia trước khi họ có thể trả hết nghiệp. Nói cách khác, công việc của Hội đồng Nhân quả không giống như một quan tòa trên địa cầu đưa ra bản án nhất định là bao nhiêu năm tù cho một tội trạng nhất định nào đó. 

Hội đồng Nhân quả chỉ có một quan tâm duy nhất, đó là giải phóng các dòng sống để họ có thể tiến bước trong tiến trình tự thăng vượt bản thân. Điều này có nghĩa là nếu họ đã thực sự thăng vượt một mức tâm thức nào đó thì họ sẽ nhận được sự trợ giúp để quân bình nghiệp quả rất mau chóng. Trong một vài trường hợp, thậm chí một chân sư thăng thiên có thể gánh vác và quân bình dùm nghiệp quả cho người đó, hay nói cách khác, vô hiệu hóa những xung lực năng lượng cấu tạo nên nghiệp chướng.

Hiển nhiên, một điều tương tự cũng áp dụng cho những dòng sống không thể hiện thân trên hành tinh vật lý mà sẽ đi vào cõi trung giới, tức là cõi của tình cảm. Có những dòng sống gắn bó với địa cầu, và cũng có những dòng sống gắn bó với những hành tinh khác bị kẹt trong cõi tình cảm này. Và ngay cả những người này vẫn có cơ hội chuyển vọt tâm thức mình một cách ngoạn mục.

Sự chuyển đổi tâm thức này chỉ có thể xảy ra một cách duy nhất mà thôi. Đây là những dòng sống đang học tập trong Trường đời Cay đắng, và những điều cay đắng sẽ ngày càng đắng cay hơn, bởi vì cõi tâm thức của họ là nơi tất cả mọi dòng sống khác có tâm thức thấp như họ cũng đang sinh sống, và mọi người bắt buộc sẽ va chạm, đụng độ với nhau. Vấn đề chỉ được giải quyết khi dòng sống đạt tới một điểm khi họ nói: “Thôi thế là đủ rồi, tôi không muốn cứ tiếp tục hoài như thế này nữa. Hãy cứu giúp tôi!” Khi cầu khẩn sự cứu giúp, dòng sống sẽ luôn luôn nhận được cứu giúp. Nếu họ sẵn sàng xem xét tâm thức mình và chuyển đổi tâm thức đó, thì một lần nữa, họ sẽ có thể vươn lên tương đối nhanh chóng, và thậm chí còn có thể quân bình một số rất lớn nghiệp chướng trong một thời gian ngắn hơn là nếu họ ở lại tâm thức thấp cũ.   

Con hiểu điều ta vừa nói chứ? Có nhiều người biết rõ là mình đang mang nghiệp quả và tìm cách quân bình nghiệp quả đó qua một số hành động vỏ ngoài. Chẳng hạn, nếu con là một tín đồ Cơ đốc giáo ngoan đạo hay một Phật tử thành tâm, luôn cư xử theo đúng các quy luật vỏ ngoài của tôn giáo mình, con sẽ không tạo thêm nhiều nghiệp quả mới như nếu con sống một cuộc đời ích kỷ, hiếu thắng. Nếu con tuân thủ một số quy tắc tu tập, như cầu nguyện hay tụng niệm, con có thể quân bình một số nghiệp quả. Tuy nhiên con sẽ không quân bình nhanh chóng như nếu con thực sự chuyển vọt tâm thức của con.

Điều ta muốn nói là con có hai cách đề quân bình nghiệp quả của con. Cách đầu là cách đường thẳng, con quân bình một cách lần hồi. Còn cách kia cách mạng hơn khi con thực hiện một cuộc cách mạng trong tâm thức mình, và như thế con có thể quân bình nhanh hơn vì con đã nâng tâm thức lên cao hơn hẳn cái tâm thức đã tạo nghiệp.

Ngay cả một dòng sống đang đi qua tiến trình có thể dẫn tới cái Chết Thứ nhì, tức là đang trình diện trước Tòa án Lửa thiêng, cũng sẽ được chỉ dẫn để làm sao chuyển vọt tâm thức mình đáng kể. Bất kỳ một dòng sống nào, dù cho tới giây phút chót, cũng có khả năng chuyển vọt tâm thức, quay đầu lại, nâng cao tâm thức mình và lấy quyết định mình sẽ thực sự mong muốn cải sửa. Không có gì là không thể tránh được, ngay cả trong tiến trình hay những giai đoạn chót của tiến trình dẫn tới cái Chết Thứ nhì.

Nhưng nếu dòng sống không lấy quyết định tự cải đổi và do đó sẽ bị xóa bỏ trong cái Chết Thứ nhì, thì nghiệp quả của dòng sống đó cũng sẽ được các chân sư thăng thiên xóa bỏ nhờ các thày có sẵn động lượng hướng thượng. Nói cách khác, nơi cõi thượng thăng có rất nhiều những đấng với động lượng hướng thượng mạnh mẽ khiến cho việc xóa bỏ nghiệp quả của một dòng sống đi vào cái Chết Thứ nhì không là một vấn đề quá lớn. Con có thể thấy một dòng sống, như Hitler chẳng hạn, đã tạo ra nghiệp quả khủng khiếp trong kiếp hiện thân chót của ông ta, nhưng thật sự địa cầu là một hành tinh khá nhỏ, và ngay cả lượng nghiệp quả to lớn nhất mà người ta có thể tạo ra cũng chỉ rất nhỏ so với động lượng hướng tượng vĩ đại của số đông các đấng thượng thăng.