5 | Con thỉnh cầu Tánh linh thày Lanto (4 phần)

Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, Giê-su Ki-tô, con kêu gọi Hiện diện TA LÀ của con, hãy chảy xuyên qua Hiện diện Ta Sẽ Là mà TA LÀ, và ban cho lời thỉnh này quyền năng trọn vẹn. Con kêu gọi Elohim Apollo và Lumina, và Hercules và Amazonia, Đại thiên thần Jophiel và Christine và Michael và Faith, Chân sư Lanto và MORE yêu dấu, hãy giúp con vượt qua mọi khuynh hướng dùng minh triết như một cuộc tranh tài hay một vũ khí chống lại người khác. Xin các thày giúp con nhận ra và rũ bỏ mọi khuôn nếp đang ngăn cản không cho con nhập một với Chân sư Lanto và với Hiện diện TA LÀ của con, kể cả… [đọc nơi đây lời kêu gọi riêng của bạn]

1. Con quy phục thày của con

1.1. Lanto yêu dấu, con quy phục thày là thày của con. Con sẵn sàng để thày đánh thức con, để con thấy Phật tánh nơi con, Phật tánh nơi tất cả mọi thứ bao quanh con, và cả Phật tánh nơi thày, hầu con biết được thực sự chúng ta là bình đẳng, như mọi sinh thể tự nhận biết đều bình đẳng trong thực tại của ánh sáng Minh triết Thượng đế.

Apollo yêu dấu, trong tia sáng thứ hai,
Thày mở mắt con ra để con nhìn ngày mới,
Vượt lên trên khuôn đúc tư duy gây thảm bại,
Con nhìn thấu xuyên qua lừa lọc của nhị đối.

Apollo yêu dấu, màu Vàng Elohim,
Mắt con nay thấy được ánh rực sáng hoàng kim,
Từng trang vở minh triết thày giở cho con nhìn,
Không còn gì cũ nữa trên khắp mặt hành tinh.

1.2. Minh triết tối hậu là thấy mọi sự sống là một, thấy tất cả đều là Phật tánh, và vì thế, sự khác biệt trong hình tướng không có nghĩa là khác biệt về giá trị.

Apollo yêu dấu, trong ánh lửa con biết
Có dòng nước hằng chảy là dòng sông minh triết.
Kìa ý chí cao nhất nay con đã phát hiện,
Trầm mình trong dòng nước không bao giờ đứng yên.

Apollo yêu dấu, ánh sáng thày soi rõ
Tại sao chúng con lại hiện thân ở đây nhỉ,
Đây bầu cõi vũ trụ chúng con phải nâng cao,
Và cùng nhau hình thành mũi đầu của ngọn giáo.

1.3. Giá trị là một khái niệm hoàn toàn giả tạo do tâm tạo ra – là tâm đã tách khỏi thực tại của minh triết, đã tạo ra ảo tưởng rằng nó tách biệt khỏi Phật tánh, rằng Phật tánh không ở nơi nó ở, rằng có một chỗ ở riêng biệt mà tâm tách biệt đã tạo ra và đóng chặt Phật tánh ra ngoài.

Apollo yêu dấu, vạch trần từng dối trá,
Từng sợi dây tự ngã giờ đây con buông bỏ,
Và hiểu ra thật sự nhận thức là chìa khóa
Để vượt qua nhị đối cho nội tâm sáng tỏ.

Apollo yêu dấu, con nghe lời thày gọi,
Ở Đại sảnh Minh triết tiếng gọi dìu con tới
.
Phơi bày những lọc lừa đã khiến mình sa ngã,
Thày giúp con tìm lại duy nhất với tất cả.

1.4. Lanto yêu dấu, con sẵn sàng đâm thủng tấm màn của phản minh triết, tấm màn do tâm tách biệt tạo ra – là tâm nhị nguyên, tâm của rắn, tâm sa ngã.

Apollo yêu dấu, trí tuệ thày sáng rỡ,
Trong hợp nhất với thày, rắn độc con chẳng sợ,
Cái đà trong con mắt, con nay thấy lồ lộ,
Thoát khỏi vùng nhị đối, con tìm được tự do.

Apollo yêu dấu, chúng con nâng viễn kiến
Và dõi nhìn trái đất bước vào tân kỷ nguyên,
Khi mắt thày soi rọi, con tình nguyện đứng đó,
Rồi bước khỏi mê cung với uy lực thày cho.

1.5. Lanto yêu dấu, con sẵn sàng để thày bước vào, nhìn vào con, nhìn vào tâm trạng của con, nhìn vào phin lọc nhận thức của con, nhìn vào các tin tưởng cốt lõi cấu tạo phin lọc nhận thức của con, rồi xem cách giải quyết các tin tưởng đó.

Hercules Xanh ngắt, nơi nơi thày đổ tràn
Quyền năng vô bờ bến với Hồng ân vô hạn,
Chìa khóa của sáng tạo, chính thày là hiện thân,
Biểu lộ qua ý chí vượt thăng đến Vô tận.

Hercules Xanh ngắt, con hợp nhất với thày,
Để con mở tim ra thực tại của thày đây,
Bây giờ con thấy rõ khi cảm được lửa sáng,
Cái ta cũng thăng vượt như đá hóa thành vàng.

1.6. Con hiểu khi con ở một tầng tâm thức nào đó, con không thể lập tức lột bỏ tất cả mọi phin lọc nhận thức mà con đang nhìn xuyên qua.

Hercules Xanh ngắt, với tất cả tình thương,
Con dâng lên Thượng đế hằng hà lời tán thưởng,
Con biết ơn quá đỗi được tự tay góp phần
Trong tác phẩm của Ngài đẹp tinh xảo vô tận.

Hercules Xanh ngắt, chữa lành muôn sự sống,
Bao bọc quanh tất cả, Xanh ngọn lửa Niêm phong.
Ngọn lửa xanh như điện mở mắt cho con thấy
Rằng sống trong chân thực: khát vọng của con đây.

1.7. Lanto yêu dấu, con sẵn sàng kiên nhẫn với chính mình và đi theo sự hướng dẫn tuần tự của thày. Con nhận ra là đường tu tâm linh có nhiều giai đoạn. Điều gì giúp con vượt qua một giai đoạn sẽ không giúp con vượt qua giai đoạn kế tiếp.

Hercules Xanh ngắt, con dâng hiến cuộc đời
Giúp cho cả hành tinh vượt tranh chấp loài người.
Bao lọc lừa nhị đối bị ánh sáng chọc thủng,
Trả lại cho trọn vẹn cái nhìn ở thâm cung.

Hercules Xanh ngắt, ý chí thày duy nhất,
Trong con còn khoảng trống, thày đổ đầy Lửa Xanh,
Khi uy lực của thày giục con bước mạnh dạn,
Băng qua bao rặng núi, xuyên qua mọi tấm màn.

1.8. Con không thể gồng mình để cố vượt qua các khai ngộ của Tia thứ Hai. Con từ bỏ giấc mộng là con cần học hỏi cho đến khi con tìm thấy quyển sách bí mật, sáng ngộ bí mật, minh triết bí mật, sẽ phóng con lên điều ngự Tia thứ Hai.

Hercules Xanh ngắt, ngôi Đền của Ánh sáng,
Được tỏ lộ cho con lúc dõi nhìn vào trong.
Ngọn hải đăng sáng rực, trên trái đất tỏa rạng,
Cho tất cả hành tinh phục hồi lại sự sống.

Hercules Xanh ngắt, che chở muôn sự sống,
Cho chúng con uy lực để thăng vượt luôn luôn.
Trong thày thì cái ta mới mãi mãi tăng trưởng,
Con nương theo xoáy ốc của Thượng đế cuồn cuộn.

1.9. Lanto yêu dấu, con nhận ra sự khác biệt to lớn giữa trạng thái tâm thức của con và tâm thăng thiên của thày. Con sẽ không bị nản lòng. Con nhìn nhận là để hoà điệu với tâm thày, con cần nhìn xa hơn phin lọc hiện thời của con.

Gia tốc tới Tỉnh Thức, TA LÀ có thật,
Gia tốc tới Tỉnh Thức, mọi sự sống chữa lành,
Gia tốc tới Tỉnh Thức, TA LÀ hơn nữa,
Gia tốc tới Tỉnh Thức, tất cả sẽ vút cao.

Gia tốc tới Tỉnh Thức! (3 lần)
Apollo và Lumina yêu dấu.
Gia tốc tới Tỉnh Thức! (3 lần)
Jophiel và Christine yêu dấu.
Gia tốc tới Tỉnh Thức! (3 lần)
Chân sư Lanto yêu dấu.
Gia tốc tới Tỉnh Thức! (3 lần)
TA LÀ yêu dấu.

2. Con sẽ hòa điệu với khai ngộ của Tia thứ Hai

2.1. Lanto yêu dấu, con nhận ra là cách giao tiếp của thày toàn diện và bao trọn tất cả. Thày không chỉ giao tiếp qua tư tưởng mà qua cả tình cảm, cảm thọ, trải nghiệm.

Đại thiên thần Jophiel, trong ánh sáng minh triết,
Mọi lừa dối gian xảo đã phơi bày trước mặt.
Thường thường trong tâm người, chúng tinh vi luồn lách,
Nhưng con có thày rồi, là vị thày thượng sách.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.2. Lanto yêu dấu, con biết những gì thày muốn truyền đạt cho con không phải là lời nói, hay ý nghĩa mà tâm đường thẳng gán cho lời nói. Con muốn chiêm nghiệm sự giao tiếp toàn diện mà thày đang phóng ra từ mức tâm thức của thày đến mức tâm thức của con.

Đại thiên thần Jophiel, con đón mừng minh triết,
Tấm màn của nhị nguyên, thày lấy gươm chặt đứt,
Khi được thày chỉ lối, con biết đâu là thực,
Con hóa giải tức khắc bùa mê với ngờ vực.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.3. Lanto yêu dấu, con muốn có sự trải nghiệm nội tâm, thần bí, toàn diện, sẽ biến đổi tâm thức của con. Con sẽ cố vượt xa hơn lời nói, hầu con chiêm nghiệm bản chất toàn diện, bao trọn tất cả, của sự giao tiếp của thày.   

Đại thiên thần Jophiel, thực tại của thày đó,
Là liều thuốc thần diệu giải độc chất nhị nguyên,
Dối trá không thể còn khi có thày Hiện diện,
Với thày đứng bên cạnh, tà kiến con cắt liền.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.4. Lanto yêu dấu, con muốn nắm được một số đặc tính tối thiểu của Tia thứ Hai trong ngoại tâm con, hầu con hòa điệu với tia sáng. Và khi tâm con rời thân xác trong giấc ngủ, con muốn bay đến khóa nhập thất của thày tại Royal Teton.

Đại thiên thần Jophiel, tâm Thượng đế trong con,
Con nhận trí tuệ thày, ánh sáng rạng đầu non,
Con gặp được Duy nhất khi tách biệt tiêu mòn,
Và tâm này toàn vẹn, là chiến thắng của con.

Đại thiên thần Jophiel, thày vạch trần dối trá,
Đại thiên thần Jophiel, thày cắt hết dây đọa.
Đại thiên thần Jophiel, thày quét sạch trời xanh,
Đại thiên thần Jophiel, cho tâm con chắp cánh.

2.5. Lanto yêu dấu, con thấy được công việc của thày là giúp con vượt ra ngoài phin lọc nhận thức của con. Con biết con đến nhập học với một phin lọc nhận thức, và con không kỳ vọng thày sẽ xác thực nhận thức của con về cuộc sống. Con sẵn sàng buông bỏ phin lọc này.

Đại thiên thần Michael, trong ngọn lửa xanh ngắt,
Không còn bao đêm tối mà chỉ thày có mặt.
Trong hợp nhất với thày, con đã ngập ánh sáng,
Cảnh rực rỡ nhiệm màu hiện ra ngay trước mắt.

Đại thiên thần Michael, đức Tin thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

2.6. Lanto yêu dấu, con muốn chuyển tiếp vào các khai ngộ của Tia thứ Hai. Con từ bỏ ý muốn gồng mình để cố vượt qua minh triết, vượt qua khai ngộ của Tia thứ Hai.

Đại thiên thần Michael, thày cho con che chở,
Sau tấm khiên màu xanh con được sống muôn thuở.
Niêm con khỏi hồn bóng đang lang thang đêm tối,
Con ở trong cõi thày, rực sáng màu xanh tươi.

Đại thiên thần Michael, đức Tin thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

2.7. Con nhận ra, thật là không đủ nếu con chỉ học hỏi, chất đầy và lập trình tâm mình với tất cả minh triết đó để cố thi đậu. Minh triết Thượng đế không phải là sự khôn ngoan nhân thế.

Đại thiên thần Michael, thày đem bao uy lực,
Mà hàng triệu thiên thần sẽ ca ngợi công đức.
Thiêu đốt muôn loài quỷ của nghi ngờ sợ hãi,
Con biết thày Có Mặt ở bên con hoài hoài. 

Đại thiên thần Michael, đức Tin thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

2.8. Con muốn tham gia vào các khai ngộ của Minh triết Thiêng liêng, và con buông bỏ hình ảnh của con về hiểu biết phàm phu. Con buông bỏ phin lọc nhận thức cho rằng minh triết có thể dùng làm vũ khí.

Đại thiên thần Michael, ý Thượng đế thày yêu,
Từ Trên thày đem xuống ánh sáng của thiên triều.
Thượng đế chỉ muốn thấy mọi sự sống chuyển vọt,
Vươn cao trên bản ngã là quyền linh chót vót.

Đại thiên thần Michael, đức Tin thày vững chãi,
Đại thiên thần Michael, cuốn theo thày mãi mãi,
Đại thiên thần Michael, bài của thày con hát,
Đại thiên thần Michael, nhập với thày con đạt.

2.9. Con buông bỏ khuynh hướng muốn dùng quyền năng đạt được trong khai ngộ của Tia thứ Nhất để củng cố phin lọc nhận thức đó. Con buông bỏ mong muốn học tập thật siêng năng để trở nên tốt đẹp hơn, giỏi giang hơn, thông minh hơn, hiểu biết hơn các đệ tử khác.

Con bay với thiên thần,
Để đạt được nhiều HƠN.
Thiên thần ôi rất thật,
Tình thương sẽ chữa hết.
Với thiên thần bình an,
Muôn ray rứt phải tàn.
Với thiên thần ánh sáng,
Ta bay bổng thênh thang.

Cánh thiên thần xào xạc trong ngọn gió,
Vui vui lắm khi vật chất hát to,
Vui với từng hạt nguyên tử vo vo
Cùng hòa tấu với cánh thiên thần nhỏ.

3. Con bỏ hẳn việc sử dụng minh triết chống lại người khác

3.1. Con buông bỏ mọi mong muốn tranh luận giống như các nhà trí thức, biến thảo luận thành cuộc tranh tài để xem ai là người khôn ngoan nhất, ứng đáp tài tình nhất. Con buông bỏ khuynh hướng cho rằng nhất định phải có một phe đối lập, nhất định phải có điều gì đúng và điều gì sai.

Chân sư Lanto, trí tuệ vô giá,
Phơi bày trong con dối gian tự ngã.
Chân sư Lanto, ý chí muốn Là,
Giúp con chinh phục điều ngự cái ta.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.2. Con buông bỏ tâm thức cho rằng những ai biết cái đúng, phải khống chế những ai không có cùng cái nhìn về cuộc sống và do đó nhất định phải sai lầm, giả trá, thuộc về ác quỷ.

Chân sư Lanto, cân bằng tất cả,
Minh triết quân bình, con nguyện thiết tha.
Chân sư Lanto, giúp con đi tìm,
Cân bằng là thế: Chìa khóa Hoàng kim.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.3. Con buông bỏ niềm tin cho rằng sự hiểu biết tâm linh của con cao siêu hơn mọi người khác, cho dù nó đến từ các chân sư thăng thiên hay từ những giáo lý hay vị thày khác. Con biết minh triết tối hậu vượt khỏi mọi ngôn từ. Nó toàn diện, nó bao trọn tất cả, nó là một chiêm nghiệm.

Chân sư Lanto, từ cõi bên Trên,
Xin thày rải xuống tình thương phân biện,
Chân sư Lanto, yêu không mù quáng
Thì mới tìm được Thượng đế minh quang.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.4. Con biết là khi diễn dịch qua ngôn từ thì bản chất toàn diện, bao trọn tất cả, sẽ bị phần nào đánh mất. Lời nói chỉ là dụng cụ để thăng vượt.

Chân sư Lanto, con biết chắc rằng
Làm chiên Ki-tô giữ ý sạch trong,
Chân sư Lanto, con sẽ vượt thăng,
Gia tốc đúng là người bạn chí thân.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.5. Con thấy được là khi con lấy một lời diễn đạt và biến nó thành chân lý tuyệt đối, con đã đánh mất Minh triết Thiêng liêng. Con đã thu được hiểu biết phàm phu nhân thế, nhưng nó khó lòng thay thế được hiểu biết đích thực.

Chân sư Lanto, con nay viên mãn,
Chẳng còn phân rẽ nào trong tâm hồn,
Chân sư Lanto, ngọn lửa hàn gắn,
Nhân danh của thày mọi sự bình quân.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.6. Con buông bỏ khuôn nếp lạm dụng minh triết bằng quyền năng. Con buông bỏ mong muốn nâng cao một lời diễn đạt thành một dạng minh triết cao hơn, phóng chiếu nó lên mọi thứ, và cho rằng mọi thứ phải tuân theo dạng minh triết này.

Chân sư Lanto, phụng sự nhân sinh,
Khi con vượt hết xung đột bên trong,
Chân sư Lanto, thày đem hoà bình
Trải xuống cho người ước ao thực sống.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.7. Con buông bỏ khuynh hướng phóng chiếu để buộc cả Phật Hằng sống lẫn Ki-tô Hằng sống phải tuân theo phin lọc nhận thức của con. Phật Hằng sống và Ki-tô Hằng sống đã đến để giúp con thoát ra khỏi hộp tư duy của con, và con sẵn sàng được tự do.

Chân sư Lanto, tự do được Là,
Trong sự sáng tạo luôn luôn cân xứng,
Chân sư Lanto, chúng con sử dụng
Cân bằng mở khóa cho tim vui mừng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.8. Con thấy được hộp tư duy của con bị đóng kín vì con đã lấy một lời tuyên bố về minh triết, rồi vận dụng quyền năng để nâng nó lên địa vị tuyệt đối. Lời tuyên bố minh triết của con có thể hoàn toàn hữu lý, nhưng nó không phải là cách duy nhất để mô tả thực tại. Nó không phải là chân lý duy nhất, bởi vì không hề có chân lý duy nhất.

Chân sư Lanto, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Chân sư Lanto, con đang cất cánh,
Trong tia sáng rực ngọn lửa ba nhánh.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

3.9. Bất kỳ lời diễn đạt nào cũng chỉ là một cách mô tả. Có nhiều hơn một cách diễn đạt hữu lý và hữu ích, nhưng tất cả chỉ là những cách mô tả. Con muốn nhập một với tánh linh đằng sau cách mô tả.

Lanto yêu dấu, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Minh triết Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4. Con với lên Tánh linh của Minh triết

4.1. Sự mô tả có thể giúp con thăng vượt ngôn từ và đạt được chiêm nghiệm toàn diện về Tánh linh của Minh triết, là tánh linh đã nảy sinh ra Lời, nhưng lại là nhiều hơn lời nói, nhiều hơn hình tướng.

Ôi chân sư MORE, xin thày hãy đến,
Để con hấp thụ lửa thày NHIỀU HƠN,
Ôi chân sư MORE, chí con dũng mãnh,
Trong ca khúc ấy, luân xa trong lành.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.2. Con nay nhận ra với ngoại tâm ý thức của con, rằng mọi cách diễn đạt bằng ngôn từ chỉ là một cách mô tả thực tại vượt khỏi mọi ngôn từ.

Ôi chân sư MORE, minh triết xuôi chảy,
Cho sự hòa điệu tăng lên mãi mãi.
Ôi chân sư MORE, chúng ta kết nối,
Giúp con nhìn thấu khi rắn nuốt lời.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.3. Một sự mô tả không phải là chân lý duy nhất, và không là cách diễn đạt duy nhất. Con nay buông bỏ mong muốn biến giáo lý thành một hộp tư duy đóng kín. Con đang được Chân sư Lanto dạy con trực tiếp.

Ôi chân sư MORE, tình yêu màu hồng,
Không có tình yêu tinh khiết nào hơn.
Ôi chân sư MORE, thày sẽ giải phóng
Tất cả điều kiện giam giữ chúng con.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.4. Ngay cả lời nói của Lanto cũng không thể nắm bắt được sự viên mãn của tánh linh mà thày là. Lanto yêu dấu, con muốn vượt khỏi lời nói để biết thày.

Ôi chân sư MORE, con sẽ chịu nhận
Kỷ luật của thày để được sạch trong.
Ôi chân sư MORE, với ý thực chân,
Nay con là một với thày luôn luôn.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.5. Con dùng lời nói của thày như một phương thức để hòa điệu chiếc máy thâu thanh của tâm con với Hiện diện của thày, và con biết Lanto sẽ chia sẻ Hiện diện của thày với con.

Ôi chân sư MORE, viễn kiến con nâng,
Ý muốn Thượng đế con luôn ca tụng.
Ôi chân sư MORE, ý chí sáng tạo
Nâng mọi sự sống ngày càng lên cao.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.6. Con đang vượt qua khai ngộ nhằm gỡ bỏ phin lọc nhận thức đầu tiên của con trên Tia thứ Hai của Minh triết, bằng cách nhận ra Lanto là một tánh linh.

Ôi chân sư MORE, bình an dũng mãnh,
Sẽ đem nuốt trọn quỷ dữ chiến tranh.
Ôi chân sư MORE, phụng sự tất cả,
Lửa đang thiêu đốt chiến tranh ác tà.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.7. Lanto yêu dấu, con biết thày là nhiều hơn tất cả những gì có thể biểu đạt qua lời nói. Con đang tiếp nhận và hấp thụ cái nhiều hơn đó.

Ôi chân sư MORE, con quá tự do,
Sợi dây với thày con luôn hằng có.
Ôi chân sư MORE, con lại được sống,
Trong dòng của thày niềm vui thường hằng.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.8. Lanto yêu dấu, con sẵn sàng buông bỏ mọi lời diễn đạt nhằm mô tả thày, hay mô tả Thượng đế, hay mô tả thực tại tâm linh, hay mô tả cuộc sống trên địa cầu.

Ôi chân sư MORE, thày sẽ quân bình,
Cả bảy tia sáng khi con cầu thỉnh.
Ôi chân sư MORE, vĩnh viễn NHIỀU HƠN,
Con là cánh cửa Tánh linh mở lớn.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

4.9. Lanto yêu dấu, con đang mở tâm ra một chiêm nghiệm hoàn toàn vượt khỏi ngôn từ. Con biết thày là nhiều hơn và con biết thày như là cái nhiều hơn đó. Con biết con như là cái nhiều hơn.

Ôi chân sư MORE, thày đang Hiện diện,
Đổ cho ngập hết cả bầu nội tâm,
Bây giờ cuộc sống là dòng thánh thiện,
Uy lực Thượng đế con xin rải truyền.

Ôi Đức Thánh thần, hãy chảy qua con,
Con là cửa mở cho ngài xối xuống.
Ôi dòng Ánh sáng xông ra cuồn cuộn,
Cho con thăng vượt là quyền thiêng liêng.

Niêm:

Nhân danh Mẹ Thiêng liêng, con hoàn toàn chấp nhận cho quyền năng lời kêu gọi này được sử dụng để giải thoát Ánh sáng Mẫu-Vật, hầu ánh sáng phóng chiếu viễn quan toàn hảo của Ki-tô cho đời con, cho đời của mọi người cùng hành tinh. Nhân danh TA LÀ CÁI TA LÀ, việc đó đã xong! Amen.